ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїПрава споживачів та їхній захист

Версія для друку

Світовий досвід захисту прав споживачів

 

212. Антимонопольная деятельность и защита прав потребителей: учеб. пособ. / сост.: В.Т. Солодков, В.А. Заморина, А.И. Герцкин. – Иркутск: ИГЭА, 1996. – 130 с.

213. Белялов, Т. Е. Досвід захисту прав споживачів фінансових послуг Республіки Польща / Т. Е. Белялов, А. М. Єрмошенко // Актуал. пробл. економіки. – 2010. – № 7. – С. 196–205.

214. Березина, Н. Как защитить права потребителя // Библиотека. – 2004. – № 5. – С. 8–11.

215. Бородачова, Н. Споживачі Німеччини використовують результати тестів для здійснення покупок [Електронний ресурс]. – URL: http://www.consumerinfo.org.ua/must_know/situations/detail.php?ID=6222. – Назва з титул. екрану.

216. Вишняков, О. Нечесна підприємницька практика у сфері захисту споживачів: регулювання в ЄС та в Україні / О. Вишняков, О. Хоменко // Підприємництво, госп–во і право. – 2006. – № 11. – С. 7–10. – Бібліогр.: 8 назв.

217. Гривков, О. Права человека и права потребителя: конституц. и практ. аспекты // Право и политика. – 2002. – № 6. – С. 61–75.

218. Гущин, В.В. Общая характеристика защиты прав потребителей в сервисных правоотношениях // Сервисное право: учеб. / В.В. Гущин, В.В. Пахомов, Е.П. Приходько; под ред. Ю.П. Свириденко. – М., 2003. – С. 259–395.

219. Движение в защиту прав потребителей в Великобритании, ФРГ, Швеции [Електронний ресурс]. – URL: http://www.tspu.tula.ru/res/econom/ZPP/lecture_1.htm#Chapter2. – Назва з титул. екрану.

220. Європейські організації [Електронний ресурс]. – URL: http://www.consumerinfo.org.ua/euro_go/. – Назва з титул. екрану.

221. Законодательство Европейского Экономического Сообщества о защите прав потребителей: историко–правовой аспект [Електронний ресурс]. – URL: http://www.tspu.tula.ru/res/econom/ZPP/lecture_2.htm#Chapter1. – Назва з титул. екрану.

222. Звєрєва, О.В. Захист прав споживачів за кордоном // Правова регламентація торговельної діяльності: навч. посіб. / О. В. Звєрєва. – К., 2006. – С. 90–96.

223. Зенин, И.А. Защита прав потребителей: [США, ФРН, Японія та ін. зарубіж. країни] // Гражданское и торговое право зарубежных стран: учеб. пособ. / И.А. Зенин. – М., 2008. – С. 129–135.

224. Как развивалась единая политика ЕС в области защиты прав потребителей? // Право Европейского Союза: учеб. пособие / отв. ред. С.Ю. Кашкин. – М., 2008. – С. 171–173.

225. Кернз, В. Захист споживача // Вступ до права Європейського Союзу: навч. посіб: пер. з англ. / В. Кернз. – К., 2002. – С. 175–176.

226. Кривицька, Ю. Новий погляд на права споживачів крізь призму Європейського права // Юрид. журн. – 2005. – № 10. – С. 47–49.

227. Крикун, Т.И. О формировании нового российского законодательства по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей // Пищ. пром–сть. – 2005. – № 12. – С. 9.

228. Кройтор, В.А. Международные правовые стандарты в области защиты прав потребителей // Защита прав потребителя / В.А. Кройтор. – Х., 1996. – С. 3–13.

229. Литвинова, И. Активный втюхинг: как обманывают в магазинах. Карманная книга каждого покупателя: [Росія] / И. Литвинова. – СПб.: Питер, 2009. – 224 с.

230. Міжнародний досвід у сфері захисту прав споживачів [Електронний ресурс]. – URL: http://www.state–gov.sumy.ua/docs/prav_spog/prava%20spojivaciv.htm. – Назва з титул. екрану.

231. Міжнародний рух захисту прав споживачів [Електронний ресурс]. – URL: http://www.investing.org.ua/spozivach_ukr. – Назва з титул. екрану.

232. Памбухчиянц, О.В. Защита прав потребителей и правила продажи отдельных видов товаров: [захист прав споживачів у Росії] // Технология розничной торговли: учеб. для нач. проф. образования / О.В. Памбухчиянц. – М., 2008. – С. 197–227.

233. Перминова, Е. В. Ненадлежащее качество дорогостоящих товаров и услуг: защита прав потребителя сред. класса: справ. / Е. В. Перминова – М.; СПб.: Вершина, 2006. – 264 с.

234. Порівняльний аналіз методології класифікації та порядку складання скарг і запитань споживачів в Україні з чинною практикою у Європейському Союзі та вимогами звернення Європейської комісії (SEC(2009)948)від 7.7.2009) / Лазебник М.Р. та ін. // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 6. – С. 9–21.

235. Потребительское движение в России [Електронний ресурс]. – URL: http://www.tspu.tula.ru/res/econom/ZPP/lecture_1.htm#Chapter3. – Назва з титул. екрану.

236. Права споживача – захист і споживча практика в ЄС [Електронний ресурс]. – URL: http://www.consumerinfo.org.ua/must_know/articles_rights/detail.php?ID=3954. – Назва з титул. екрану.

237. Права споживачів, що визнані Міжнародною організацією прав споживачів [Електронний ресурс]. – URL: 
http://www.state–gov.sumy.ua/docs/prav_spog/golovna.htm. – Назва з титул. екрану.

238. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Руководящие принципы для защиты интересов потребителей» [Електронний ресурс]. – URL: http://www.tspu.tula.ru/res/econom/ZPP/lecture_2.htm#Chapter2. – Назва з титул. екрану.

239. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для защиты интересов потребителей (расширенные в 1999 г.) [Електронний ресурс]. – URL: http://www.consumerinfo.org.ua/must_know/articles_rights/detail.php?ID=4156. – Назва з титул. екрану.

240. Селезнев, В.В. Защита прав потребителя в мире // Как защищать свои права потребителя / В. В. Селезнев. – Х., 2006. – С.11–12.

241. Слесарев, М. В. Правоприменительная практика по рассмотрению гражданских дел в сфере оказания бытовых услуг // Право и политика. – 2008. – № 8. – С. 2033–2038.

242. Солонарь, О. Как защищены в Германии права потребителей [Електронний ресурс]. – URL: http://www.dw–world.de/dw/article/0,2144,2452241,00.html. – Назва з титул. екрану.

243. Спільний проект ЄС та ПРООН проводить день протидії недобросовісному просуванню нездорової їжі для дітей і молоді України [Електронний ресурс]. – URL: http://www.undp.org.ua/cscn/events–17–11–2008.php. – Назва з титул. екрану.

244. Стратегічний план Міжнародної організації споживачів на 2007–2011 роки // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2009. – № 4. – С. 67–69.

245. Ханик–Посполітак, Р. Деякі аспекти захисту прав споживачів в Європейському праві // Підприємництво, госп–во і право. – 2002. – № 4. – С. 34–37.

246. Ханик–Посполітак, Р. Еволюція розвитку політики ЄС у сфері захисту прав споживачів // Наук. зап. НаУКМА. – 2003. – Т. 22, ч. 2. – С. 261–265. – (Сер. «Суспільні науки»).

247. Хоменко, О.О. Регулювання захисту прав споживачів у Конституції ЄС [Електронний ресурс]. – URL: http://onua.edu.ua/stnau/public.htm. – Назва з титул. екрану.

248. Хоменко, О.О. Порівняльний аналіз законодавства України та ЄС про захист прав споживачів [Електронний ресурс]. – URL: http://onua.edu.ua/stnau/public/public10.htm. – Назва з титул. екрану.

249. Хоменко, О.О. Історичний розвиток законодавства ЄС про захист прав споживачів [Електронний ресурс]. – URL: http://onua.edu.ua/stnau/public/public14.htm. – Назва з титул. екрану.

250. Шимон, С.І. Зобов’язання із заподіяння шкоди в праві ФРН, Франції, Англії та США // Цивільне та торгове право зарубіжних країн: навч. посіб. / С.І. Шимон. – К., 2004. – С. 157–164.

251. Шимон С.І. Компенсація моральної шкоди в праві зарубіжних країн // Цивільне та торгове право зарубіжних країн: навч. посіб. / С.І. Шимон. – К., 2004. – С. 164–168.

252. Як захищають права споживачів у Королівстві Швеція [Електронний ресурс]. – URL: http://luhansk.cure.org.ua/dbm.php/archive/2007–02–07_570. – Назва з титул. екрану.

253. Яреськовська, І. І. Законодавство та практика країн континентальної системи права у сфері врегулювання проблеми недобросовісних умов у договорах із споживачами // Юриспруденція: теорія і практика. – 2010. – № 1. – С. 21–26.

 

Підготувала Березюк Н.В.,
провідний бібліограф відділу літератури та інформації
з питань економіки і права


Права споживачів та їхній захист

  1. Захист прав споживачів: історія становлення
  2. Законодавство України у сфері захисту прав споживачів
  3. Інтереси українського споживача потребують захисту
  4. Відповідальність за порушення прав споживачів в Україні
  5. Світовий досвід захисту прав споживачів

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше