ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїПрава споживачів та їхній захист

Версія для друку

Інтереси українського споживача потребують захисту

 

71. Актуально про захист прав споживачів / авт.–уклад. : О. Згурський. – Вид. 2–е, переробл. і доп. – К. : Книги для бізнесу, 2009. – 128 с.

72. Андрущенко, В. Якісні речі завжди до речі: [пробл. захисту прав споживачів в Україні] // Україна молода. – 2006. – 17 лют. – С. 18.

73. Балабуєва, К. Будьмо королями! Як захищати свої споживчі права, або Чому покупці пасивні? // Віче. – 2007. – № 15. – С. 53.

74. Бедратий, В. Якість життя та захист прав споживачів / В. Бедратий, В. Крилов, К. Бляха // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2008. – № 3. – С. 60–66.

75. Безух, О. Проблеми захисту споживачів при створенні конкуренції // Укр. комерц. право. – 2007. – № 8. – С. 56–61.

76. Бірюкова, І. Вимагай більшого!: Уряд збирається посилити контроль за якістю продукції, але споживачам не слід чекати // День. – 2008. – 17 трав.; http://www.day.kiev.ua/201282/.

77. Бірюкова, І. Обережно – небезпечна продукція // День. – 2008. – 13 берез.; http://www.day.kiev.ua/198050/.

78. Будьонний, М. Навіщо руйнується щит споживача?: [пробл. захисту прав споживачів в Україні] // Уряд. кур’єр. – 2004. – 23 листоп. – С. 13.

79. Васьків, С.С. Споживачу, ти завжди правий!: [15 берез. – Всесвіт. день прав споживачів] // Вінниц. газ. – 2000. – 14 берез.

80. Винницкий областной союз потребительских обществ [Електронний ресурс]. – URL: http://www.vosst.com.ua/istoriya_ru.htm. – Назва з титул. екрану.

81. Волинець, А. Проблемні питання проведення експертизи щодо захисту прав споживачів // Юрид. журн. – 2005. – № 8. – С. 113–115.

82. Всеукраїнська громадська організація «Союз споживачів України» [Електронний ресурс]. – URL: http://consumerunion.org.ua/. – Назва з титул. екрану.

83. Гелевера, І. На захисті прав споживачів : [про роботу Вінниц. обл. упр. у справах захисту прав споживачів] // Независ. курьер. – 2009. – 3 июня. – С. 6.

84. Герасимова, С.В. Узагальнення підходів до визначення консьюмеризму як соціально–економічної категорії // Актуал. пробл. економіки. – 2005. – № 12. – С. 76–79. – Бібліогр.: С.79.

85. Герасимчук, В. Клієнт завжди правий, якщо нікому не довіряє: [до Всесвіт. дня прав споживачів] // День. – 2005. – 15 берез.; http://www.day.kiev.ua/133783/.

86. Гінзбург, М. Застандартизована термінологія захищає права споживачів: масло, олія, жирові суміші // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2006. – № 6. – С. 21–24.

87. Гладка, І. Клієнт завжди правий, або Що треба знати, щоб не придбати «кота в мішку»? // Нар. армія. – 2007. – 15 берез. – С.6.

88. Давидова, Н. Споживче право: комплексне правове утворення // Підприємництво, госп–во і право. – 2007. – № 3. – С. 23–26.

89. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики [Електронний ресурс]. – URL: www.dssu.gov.ua .– Назва з титул. екрану.

90. Дочинець, Н. Дослідження конс’юмеристських настроїв та ставлення громадян до державних органів із захисту прав споживачів у Закарпатській області // Маркетинг в Україні. – 2007. – № 1. – С. 46–51.

91. Дочинець, Н. Роль державних регіональних органів у справах захисту прав споживачів у розвитку вітчизняного консюмеризму // Регіон. економіка. – 2005. – № 4. – С.167–172.

92. Дочинець, Н. М. Методика вимірювання розвитку консьюмеризму в регіоні // Актуал. пробл. економіки. – 2007. – № 11. – С. 95–103.

93. Дудла, І.О. Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / І. О. Дудла. – К. : ЦУЛ, 2007. – 448 с.

94. Ждан, Л.С. Якість і справедливість – це майбутнє України: [про захист прав споживачів] // Вінниччина. – 2006. – 14 берез. – С.5.

95. Забарний, Г. Адміністративно–правова охорона прав споживачів / Г. Забарний, Л. Менів // Право України. – 2009. – № 1. – С. 29–40.

96. Задорожна, Н. Проблеми правовідносин між споживачами та виробниками (продавцями) в умовах конкуренції // Юрид. Україна. – 2005. – № 10. – С. 55–59.

97. Закревська, О. Споживаєте?: якість товару залежить від вашого небажання бути обдуреним // День. – 2004. – 7 лют.; http://www.day.kiev.ua/26226/.

98. Захист прав споживачів в регіонах: адреси, телефони та керівники управлінь по захисту прав споживачів [Електронний ресурс]. – URL: http://privattaxi.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=413&Itemid=1&lang=ua. – Назва з титул. екрану.

99. Защита прав потребителей финансовых услуг / отв. ред. Ю. Б. Фогельсон. – М. : Норма: Инфра–М, 2010. – 368 с.

100. Зверева, Е. В. Защита потребительского рынка и экологическая безопасность // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 379–384.

101. Звєрєва, О. В. Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / О. В. Звєрєва. – К. : ЦУЛ, 2007. – 192 с. – Бібліогр.: с. 184–191.

102. Звєрєва, О.В. Забезпечення права споживача на інформацію за допомогою господарсько–правових норм // Держава і право. – 2008. – Вип. 40. – С. 277–283. – Бібліогр. в кінці ст.

103. Звєрєва, О. Забезпечення міжгалузевої взаємодії правових норм з метою захисту прав споживачів // Право України. – 2008. – № 6. – С.19–22. – Бібліогр.: 16 назв.

104. Звєрєва, О. Освіта споживача – важливе державне завдання // Право України. – 2008. – № 8. – С. 31–35.

105. Звєрєва, О. В. Діяльність громадських організацій споживачів у сфері судового захисту прав споживачів / О. В. Звєрєва // Суд. практика. – 2009. – № 8. – С. 18–23.

106. Звєрєва, О. В. Права споживачів у сфері торгівлі на замовлення і вдома у споживачів // Держава і право. – 2008. – Вип. 39. – С. 370–376. – Бібліогр. в кінці ст.

107. Звєрєва, О. Інтеграційні процеси і забезпечення прав споживачів // Право України. – 2009. – № 1. – С. 41–46.

108. Звєрєва, О.В. Питання захисту прав споживачів при здійсненні оптової торгівлі // Правова регламентація торговельної діяльності: навч. посіб. / О. В. Звєрєва. – К., 2006. – С. 111–114.

109. Звєрєва, О.В. Особливості захисту прав споживачів у роздрібній торговельній діяльності // Правова регламентація торговельної діяльності: навч. посіб. / О. В. Звєрєва. – К., 2006. – С. 81–96.

110. Зоріна, Ю. Захист прав споживачів у рекламі // Підприємництво, госп–во і право. – 2004. – № 11. – С. 33–36.

111. Іваненко, Л. Реалізація права споживачів на придбання товару належної якості / Л. Іваненко, О. Язвінська // Право України. – 2003. – № 8. – С. 73–77. – Бібліогр.: 9 назв.

112. Іваненко, Л. М. Сутність державного регулювання у сфері захисту прав споживачів // Вісн. госп. судочинства. – 2011. – № 6. – С. 115–120.

113. Іваненко, Л. П. Практика захисту прав споживачів на отримання послуг належної якості // Юрид. журн. – 2005. – № 4. – С. 114–116.

114. Іванов, В. Полтавастандартметрологія: нові можливості захисту споживачів світлотехнічної продукції // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2007. – № 5. – С. 67–71. – Бібліогр.: 8 назв.

115. Іванова, А. М. Показники системи захисту прав споживачів як індикатор розвитку інфраструктури ринку споживчих товарів // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 163–168.

116. Казаков, М. Захист прав споживачів – шлях, який нам треба ще пройти // Трибуна. – 2000. – № 3/4. – С. 17–19.

117. Карпачова, Н.І. Право на підприємницьку діяльність. Захист прав споживача // Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: перша щоріч. доп. Уповноваж. Верхов. Ради України з прав людини / Н. І. Карпачова. – К., 2000. – С. 280–293.

118. Килимник, Ю. Чи будуть у нас свої «вершники Надера»?: [про захист прав споживачів] // День. – 2007. – 15 берез.; http://www.day.kiev.ua/177942/.

119. Кобилянський, В. Хто і як повинен захищати права споживачів // Все про бух. облік. – 2001. – 5 груд. – С. 29–34.

120. Колісникова, Г. Право споживача на інформацію // Право України. – 2010. – № 11. – С. 248–252.

121. Корнієнко, І. Права споживачів при придбанні товару належної та/або неналежної якості // Юрид. журн. – 2007. – № 5. – С. 37–40.

122. Корнієнко, І. Дотримання прав споживачів при рекламуванні товарів та послуг // Юрид. журн. – 2007. – № 6. – С. 72–74.

123. Коротич, С. На захист прав споживачів // Уряд. кур’єр. – 2008. – 27 черв. – С. 4.

124. Котляренко, О. Як нас дурять туристичні агенства : як турфірми за допомогою «гарячих» турів та «спеціальних пропозицій» заробляють на довірливих туристах // Вечір. Київ. – 2011. – 8 лют. – С. 6.

125. Котляренко, О. Як дурять покупців : продавці знають безліч способів, як отримати з вас зайві гроші й часто – доволі непогані // Вечір. Київ. – 2011. – 28 січ. – С. 5.

126. Кравченко, Л. М. Державний захист прав громадян як споживачів фінансових послуг // Бюл. М–ва юстиції України. – 2011. – № 4. – С. 143–146.

127. Кройтор, В. А. Защита прав потребителя: учеб. пособ. / В. А. Кройтор. – Х.: Бизнес Информ, 1996. – 313 с.

128. Куделя, Н. Проблемні питання захисту прав споживачів // Вісн. прокуратури. – 2002. – № 1. – С. 82–84.

129. Левицький, C. У Барі є кому захищати права споживачів // Барчани. – 2009. – 27 лют. – С. 3.

130. Литвиненко, А. Голографічний захист підакцизних товарів // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2004. – № 2. – С. 32–33.

131. Малолєткова, О. Не будьте байдужими до власного здоров’я та безпеки // Уряд. кур’єр. – 2007. – 17 квіт. – С. 8.

132. Мандибура, В. Розвиток системи захисту прав споживачів як умова зростання якості життя населення України // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 8. – С. 3–9.

133. Манукян, В.И. Права потребителя // Моральный вред: право, практика, опыт / В.И. Манукян. – К., 2008. – С. 128–131.

134. Московська, Н. Трансгенна епідемія: [до Всесвіт. дня захисту прав споживачів] // Уряд. кур’єр. – 2003. – 15 берез. – С. 10.

135. Нагребельний, В. П. Проблема реалізації прав громадян на підприємницьку діяльність та захист прав споживачів // Україна: права людини в перехідний період / під ред. В. І. Євінтова. – К., 2001. – С. 135–143.

136. Негри, М. М. За доступність кіловат: [про права споживачів] // Україна молода. – 2006. – 15 берез. – С.6.

137. Новини захисту прав споживача // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2007. – № 1. – С. 78–79.

138. Новиков, Ю. Довіряй, але перевіряти не забувай // Вісн. подат. служби України. – 2011. – № 3. – С. 18–19.

139. Общества по защите прав потребителей Украины [Електронний ресурс]. – URL: http://potrebitel.net.ua/node/922. – Назва з титул. екрану.

140. Омельченко, О. Право на якість: вітчизн. споживачі вчаться його захищати // День. – 2002. – 16 берез.; http://www.day.kiev.ua/54738/.

141. Пахаренко–Андерсон, А. Захист українських споживачів від контрафактної та піратської продукції // Інтелектуал. власність. – 2007. – № 5. – С. 40–42.

142. Перелік регіональних осередків Всеукраїнської громадської організації «Союз споживачів України» [Електронний ресурс]. – URL: http://consumerunion.org.ua/about.php?cat=regions. – Назва з титул. екрану.

143. Підвисоцький, Р. Споживач в облозі фальсифікату // Демокр. Україна. – 2006. – 29 серп. – С. 6.

144. Пічугін, О. Людина не повинна залишатися наодинці зі своїми проблемами // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2007. – № 4. – С. 68–70.

145. Поташній, Ю. Владо, допоможи споживачам! // Віче. – 2009. – № 21. – С. 42–43.

146. Права споживача в разі придбання ним товару неналежної якості // Юрид. Україна. – 2005. – № 11. – С. 91–92.

147. Продукція справжня й фальсифікована: звичайному споживачеві не завжди вдається розрізнити оригінал від підробки // Харч. і перероб. пром–сть. – 2003. – № 6. – С. 8.

148. Прокопенко, О. Захисти себе сам: [мат. прес–конф. на тему: «Як змінився за рік український споживач»] // Уряд. кур’єр. – 2008. – 1 серп. – С.19.

149. Рабінович, А.В. Право людини на споживчу інформацію та юридичний механізм його забезпечення в Україні // Держава і право. – 2007. – Вип. 36. – С. 322–328.

150. Руденко, Т. В. Захист інтересів споживачів від проявів недобросовісної конкуренції // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2011. – № 2. – С. 62–67.

151. Салухіна, Н. Г. Захист прав споживачів: навч. посіб. / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська, О. І. Башкатова. – К. : МАУП, 2007. – 382 с. – Бібліогр.: с. 356–380.

152. Севастьянов, М. Випробування продукції на вміст генетично модифікованих організмів – вимога часу та захист прав споживачів / М. Севастьянов, С. Іонова // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2009. – № 5. – С. 63–66.

153. Селезнев, В. В. Как защищать свои права потребителя / В. В. Селезнев. – Х.: Одиссей, 2006. – 496 с.

154. Семенко, С. Методичні аспекти організації захисту прав споживачів в адміністративно–територіальних утвореннях різних рівнів в Україні // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2007. – № 1. – С. 103–113.

155. Семенченко, М. Задоволені, але пасивні // День. – 2008.– 15 берез.; http://www.day.kiev.ua/198217/.

156. Сергієнко, В. В. Захист прав споживачів у сфері надання житлово–комунальних послуг [Електронний ресурс]. – URL: http://www.yurpayintel.com.ua/2007/1/article02/. – Назва з титул. екрану.

157. Серков, А. В. Защита прав потребителей энергии // Молоч. пром–сть. – 2011. – № 10. – С. 21–24.

158. Сертифікація та стандартизація. Хто захистить споживача? // АгроПерспектива. – 2006. – № 8. – С. 12–16.

159. Сорока, І. І. Ознака цивілізованості суспільства // Уряд. кур’єр. – 2005. – 18 січ. – С. 7.

160. Сосновський, П. Права споживача – одне з найголовніших прав людини / П. Сосновський, В. Ребицький // Предпринимательство, хоз–во и право. – 2000. – № 2. – С. 35–36.

161. Степанидин, С. У кілограмі ковбаси – 100 грамів… м’яса: [щодо захисту прав споживачів на Рівненщині] // День. – 2004. – 31 лип. – С. 2.

162. Територіальні управління у справах захисту прав споживачів [Електронний ресурс]. – URL: http://ua.proua.com/jungle/2007/08/02/104056.html. – Назва з титул. екрану.

163. Территориальные управления по защите прав потребителей Украины [Електронний ресурс]. – URL: http://potrebitel.net.ua/node/1082. – Назва з титул. екрану.

164. Тищенко, А. Документальне оформлення повернення товару // Діловодство та документообіг. – 2011. – № 4. – С. 40–45.

165. Фесенко, Є. Інтереси споживачів потребують захисту // Вісн. прокуратури. – 2003. – № 9. – С. 36–39.

166. Філіпченко, І. Беззахисні перед ринком: лише 20% українців готові відстоювати свої споживчі права // День. – 2007. – 4 лип. – С. 2; http://www.day.kiev.ua/183736/.

167. Фурса, С. Я. Основи споживчих знань. Захист прав споживачів : судова та адвокатська практика : наук.–практ. посіб. / С. Я. Фурса, О. О. Кармаза. – К. : Вид. Фурса С.Я.: КНТ, 2009. – 704 с.

168. Хижняк, В. О. Необхідність реформування системи захисту прав споживачів як складової соціально–економічного розвитку держави // Економіка та держава. – 2010. – № 6. – С. 37–39.

169. Хілінський, А. Права споживачів // Секретарь–референт. – 2011. – № 3. – С. 94–101.

170. Шебулдаєва, І. В. Основи споживчих знань : навч. посіб. / І.В. Шебулдаєва. – Кам'янець–Подільський : Абетка–НОВА, 2006. – 156 с.

171. Шемелін, Д. Принцип невизначеності експертизи // Юрид. журн. – 2005. – № 11. – С. 122–126.

172. Шипка, А. Рекламная антиреклама или о защите прав потребителей путем ущемления прав предпринимателей // Вестн. бухгалтера и аудитора Украины. – 2002. – № 10. – С. 20–23.

173. Шкробтак, І. Проблеми захисту прав громадян як споживачів фінансових послуг при укладанні кредитних договорів // Студент. юрид. журн. – 2011. – № 4. – С. 25–30.

174. Язвінська, О. Споживчий інтернаціонал // Політика і час. – 2003. – № 5. – С. 61–69.

175. Язвінська, О. Формування системи захисту прав споживачів в Україні // Юрид. вісн. України. – 2003. –№ 49. – С. 10.

176. Як обміняти неякісний товар // Уряд. кур’єр. – 2000. – 21 листоп. – С. 9.

177. Яковенко, О. О. Зміст та завдання контролю в сфері прав споживачів у системі функцій органів державного управління // Держава і право. – 2011. – Вип. 53. – С. 260–265.Права споживачів та їхній захист

  1. Захист прав споживачів: історія становлення
  2. Законодавство України у сфері захисту прав споживачів
  3. Інтереси українського споживача потребують захисту
  4. Відповідальність за порушення прав споживачів в Україні
  5. Світовий досвід захисту прав споживачів

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше