ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїСвіт правди і краси Михайла Стельмаха

Версія для друку

2.4. Вивчення творчості М.П. Стельмаха в навчальних закладах

467. Авксентьєв, Л.Г. Особливості стилістичного використання фразеологізмів у романі М. Стельмаха «Кров людська – не водиця» / Л.Г. Авксентьєв // Укр. мова і л-ра в шк. – 1976. – № 2. – С. 39-42.

468. Алексеєнко, В. М.Стельмах. Повість «Гуси-лебеді летять»: формування характеру Михайлика як особистості: 7-й кл. / В.Алексеєнко // Укр. мова та л-ра: всеукр. газ. для вчителів. – 2010. – № 41/42. – С. 12-14.

469. Бабакова, О.В. Дієслова звучання в повісті М.Стель-маха «Гуси-лебеді летять...» / О.В. Бабакова // Сучасні тен-денції у літературознавчій підготовці вчителів-словесників: зб. наук. пр. – К., 2001. – Вип. 2: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2001 р., Мелітополь. – С. 85-88.

470. Бабійчук, Т. Добро і зло у романі «Правда і кривда» Михайла Стельмаха: заняття літ. гуртка / Т.Бабійчук // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 5. – С. 33-37.

471. Башкевич, Л. Елементи народної риторики у творчості М.П.Стельмаха / Л. Башкевич // Рід. шк. – 2000. – № 2. – С. 52-53.

472. Бернадська, Н.І. Михайло Стельмах: основні віхи життя і творчості: «Правда і кривда», «Чотири броди» / Н.І. Бернадська // Українська література ХХ століття: навч. посіб. для студ. та вступ. до вищ. навч. закл. / Н.І. Бернад-ська. – 2-ге вид., випр. і доп. – К., 2004. – С. 159-166.

473. Білодід, І.К. Мовна щедрість художника: (мовностиліст. засоби тв. М. Стельмаха) / І.К. Білодід // Укр. мова і л-ра в шк. – 1972. – № 5. – С. 28-34.

474. Бондар, П.Т. Вивчення уривка «На рідній землі» у 8 кл. / П.Т. Бондар // Л-ра в школі. – 1961. – № 1. – С. 37-41.

475. Бондарчук, Р. Літературно-краєзнавча експедиція «Стежками Михайла Стельмаха» / Р.Бондарчук // Методичний пошук учителя-словесника: до 100-річн. ювілею Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського / заг. ред. О.М.Куцевол; упоряд. Л.І.Федчук. – Вінниця, 2011. – Вип. 3. – С. 163-168.

476. Борщевський, В.М. Вивчення творчості Михайла Стельмаха в школі: метод. рек. для вчителів укр. л-ри загальноосвіт. шк. / В.М.Борщевський, М.Д.Дячок, О.С.Кухар-Онишко. – Вінниця: [б. в.], 1987. – 36 с.

477. Бронзенко, Т. «Життя – це вгору підняті крила» або як «прожити вік біля крил»: (розроб. уроку за романом М.Стельмаха «Чотири броди») / Т. Бронзенко // Укр. мова і л-ра в шк. – 2007. – № 7/8. – С. 25-33.

478. Бронзенко, Т.А. Тестування за змістом роману М.Стельмаха «Чотири броди» / Т.А.Бронзенко // Методика. Досвід. Пошук: пробл. вивч. шкіл. курсів мови та л-ри: наук.-метод. зб. / відп. за вип. О.В.Забарний; НДУ ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2009. – Вип. 11. – С. 189-203.

479. Буторина, І.І. Єдність світу природи і світу дитячої душі: Михайло Стельмах «Гуси-лебеді летять» / І.І.Буторина // Все для вчителя. – 2010. – № 34/35. – С. 19.

480. Ващук, Ф. Твори М. Стельмаха для дітей / Ф. Ващук // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 97-113.

481. Головецька, Н. Природа в поезії Михайла Стельмаха: урок-презентація: 6 кл. / Н.Головецька, Т. Солошенко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2006. – № 11. – С. 36-40.

482. Головецька, Н. Творчість М.Стельмаха на уроках української мови в 9-му кл. / Н.Головецька // Укр. мова та л-ра: всеукр. газ. для вчителів. – 2010. – № 43/44. – С. 4-39.

483. Горох, Г.В. Синонімічне багатство творів М.Стельмаха на практичних заняттях у вивченні вузівського курсу української мови / Г.В.Горох // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’я-нець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 189-197.

484. Гриценко, П. Про антропоніми, топоніми та інші власні назви: на матеріалі прози Михайла Стель-маха / П. Гриценко // Урок української. – 2003. – № 3. – С. 23-27.

485. Гром’як, Р.Т. Вивчення поезії М.П.Стельмаха в 10 кл. / Р.Т.Гром’як // Укр. мова і л-ра в шк. – 1969. – № 5. – С. 41-43.

486. Демчик, О. Урок-соціальне дослідження: люд-ське в суспільстві та суспільне в людині: (за романом «Правда і кривда» М.Стельмаха) / О.Демчук // Укр. мова і л-ра в шк. – 2000. – № 2. – С. 28-31.

487. Драчук, Л.І. Звичаї та традиції українців у повісті Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять» як засіб формування духовного багатства світу школярів / Л.І.Драчук // Літе-ратура та культура Полісся / НДУ ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2008. – Вип. 43: До 80-річчя від дня народження академіка Ф.С.Арвата. – С. 103-107.

488. Дукіна, О.В. Вивчення повісті М.Стельмаха «Гуси-лебеді летять» / О.В. Дукіна // Все для вчителя. – 2009. – № 23/24. – С. 36.

489. Каменська, Н.П. Проблемність у вивченні роману М. Стельмаха «Кров людська – не водиця» / Н.П. Каменська // Укр. мова і л-ра в шк. – 1984. – № 4. – С. 13-20.

490. Ковалець, Л.М. Вірші Михайла Стельмаха для дітей / Л.М. Ковалець // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 72-77.

491. Комарівська, Н. Образ Михайлика в дилогії М.Стельмаха «Гуси-лебеді летять» і «Щедрий вечір» / Н.Кома-рівська, О.Мельник // Філологічні студії: зб. наук. ст. / Він-ниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Він-ниця, 2006. – Вип. 4. – С. 229-232.

492. Кондрацький, І.С. «Дума про тебе» М.Стельмаха в позакласному читанні / І.С.Кондрацький // Укр. мова і л-ра в шк. – 1980. – № 2. – С. 38-35.

493. Косенко, М.Ю. Майстерність словесного портрета: [на матеріалі роману М.Стельмаха «Правда і кривда»] / М.Ю.Косенко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1963. – № 2. – С. 12-16.

494. Костенко, М.О. Роман М. Стельмаха «Правда і кривда» в 11 кл. / М.О.Костенко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1963. – № 1. – С. 39-47.

495. Кудіна, Л.М. Михайло Стельмах «Гуси-лебеді летять»: уроки л-ри в 7 кл. / Л.М.Кудіна // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2011. – № 12. – С. 12-16.

496. Лаврусевич, Н.О. Дивосвіт Михайликового дитинства: робота над текстом тв. М.Стельмаха у 7 кл. / Н.Лав-русевич // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 184-188.

497. Макаренко, О. Михайло Стельмах у колі дитячого читання: до 90-ї річниці від дня народж. / О. Макаренко // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 6. – С. 26-27.

498. Марич, С.М. Особливі синтаксичні форми у творах Михайла Стельмаха: навч. посіб. / С.М.Марич; М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання, Укр. трансп. ун-т. – К.: [ВІПОЛ], 1997. – 95, [1] с.

499. Марич, С.М. Функціональний синтаксис Михайла Стельмаха: навч. посіб. для студ. філол. спец. вузів / С.М.Марич; М-во освіти України, Ін-т систем. дослідж. освіти, Укр. трансп. ун-т; ред. В.Г.Шевельова. – К.: ІСДО, 1995. – 139, [1] с.

500. Марко, В.П. Драматургія Михайла Стельмаха / В.П.Марко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1969. – № 4. – С. 12-18.

501. Мехх, А. Формування літературних компетенцій за допомогою інформаційних технологій та інтернет-ресурсів: система уроків за повістю Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять» / А.Мехх // Дивослово. – 2009. – № 6. – С. 15-21.

502. Миколаєнко, Б. «Маленька Оленка» / Б.Мико-лаєнко // Дошкіл. виховання. – 1963. – № 7. – С. 41-42.

503. Мокряк, О.І. М.Стельмах «Гуси-лебеді летять»: урок л-ри в 7 кл. / О.І. Мокряк // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2009. – № 3. – С. 12-14.

504. Моренець, В.В. Спостереження над мовою роману М.Стельмаха «Правда і кривда»: [вивч. тв. у 10-му кл.] / В.В.Моренець // Методика викладання укр. мови і літератури. – К., 1964. – Вип. 2. – С. 229-237.

505. Панченко, В.Є. Гуси-лебеді і морози 1921 року: (про автобіогр. дилогію М.Стельмаха) / В.Є.Панченко // Неубієнна література: дослід. етюди / В.Є.Панченко; голов. ред. Т.Терещенко-Конончук. – К., 2007. – С. 342-359.

506. Процеси оновлення літератури: кінець 50-х-60-ті роки: О.Довженко, О.Гончар, М.Стельмах, Г.Тютюнник, Л.Первомайський, Д.Павличко, В.Симоненко, І.Драч, М.Вінграновський, Б.Олійник // Українська література ХХ ст.: навч. посіб. для вчителів та учнів 10-11 кл. серед. шк. – К., 1993. – С. 102-172.

507. Радзієвський, В. Пізнаємо «нашого» Михайлика: урок-портр. галерея в 7 кл. / В.Радзієвський // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 9. – С. 31-36.

508. Рева, Г.С. З досвіду вивчення роману «Правда і кривда» / Г.С.Рева // Укр. мова і л-ра в шк. – 1966. – № 5. – С. 32-39.

509. Рева, Г.С. Твори про спектакль «Правда і кривда» / Г.С. Рева // Укр. мова і л-ра в шк. – 1968. – № 4. – С. 35-39.

510. Семенчук, І.Р. Вивчення художньої майстерності М.Стельмаха / І.Р. Семенчук // Вивчення майстерності письменника в школі / І.Р. Семенчук. – К., 1966. – С. 92-138.

511. Сергійчук, С. Казки Михайла Стельмаха / С. Сер-гійчук // Шк. б-ка. – 2012. – № 7/8. – С. 98-99.

512. Сивак, Л.М. Роман Михайла Стельмаха «Чотири броди» як лірико-романтична епопея народного життя: правла історична та правда художня / Л.М. Сивак // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2004. – № 8. – С. 27-28.

513. Система уроків за повістю Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять»: [розроб. трьох уроків] // Дивослово. – 2009. – № 6. – С. 17-23.

514. Скрипник, О.В. Казки Михайла Стельмаха / О.В.Скрипник // Все для вчителя. – 2011. – № 16/17. – С. 87-88.

515. Сметанська, М.І. Поетичні твори Михайла Стельмаха для дітей / М.І. Сметанська // Літ. Вінниччина. – Вінниця, 1992. – С. 17-21.

516. Солод, Ю.Д. Добро і зло в прозі Михайла Стельмаха: «Правда і кривда» / Ю.Д.Солод // Українська літера-тура – ХХ: погляд на межі тисячоліть: навч. посіб. за 11 кл. / Ю.Д.Солод. – Вид. 2-е. – К.,1999. – С. 269-275.

517. Степовий, К.О. Особливості стилю роману М.Стельмаха «Кров людська – не водиця» / К.О.Степовий // Укр. мова і л-ра в шк. – 1971. – № 4. – С. 44-49.

518. Ткаченко, Н.С. Вивчення творчості Михайла Стельмаха в школі: посіб. для вчителів / Н.С.Ткаченко, К.О.Ходосов. – К.: Рад. шк., 1971. – 238 с.

519. Ткаченко, Н.С. Повість М. Стельмаха «Щедрий вечір»: (учителеві 6 кл.) / Н.С.Ткаченко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1973. – № 4. – С. 62-72.

520. Ткачук, М.П. Білі лебеді дитинства: Михайло Стельмах у дитячому читанні / М.П.Ткачук // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 206-211.

521. Фурсова, Л.О. Вивчення творчості Михайла Стельмаха: (система уроків: 7 кл.) / Л.О.Фурсова // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2003. – № 6. – С. 24-28.

522. Фурсова, Л.О. Тема дитинства у творчості Михайла Стельмаха: система уроків / Л.О.Фурсова // Всесвіт. л-ра та культура в навч. закл. України. – 2007. – № 12. – С. 28-33.

523. Ходосов, К.О. Своєрідність художнього стилю прози М.Стельмаха: [вивч. в шк.] / К.О.Ходосов // Укр. мова і л-ра в шк. – 1975. – № 3. – С. 44-54.

524. Царук, А. Прояви фольклорного в романі «Чотири броди» Михайла Стельмаха: урок позаклас. читання / А.Царук // Методичний пошук учителя-словесника: до 100-річн. ювілею Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцю-бинського / заг. ред. О.М.Куцевол; упоряд. Л.І.Федчук. – Вінниця, 2011. – Вип. 3. – С. 137-142.

525. Шульга, Т.М. М.Стельмах «Гуси-лебеді летять»: уроки за повістю в 7 кл. / Т.М.Шульга // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2007. – № 26. – С. 14-18.

526. Яценко, Т. Вивчення автобіографічної повісті М.Стельмаха «Гуси-лебеді летять...» в контексті цінностей традиційного родинного виховання / Т.Яценко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2003. – № 7. – С. 10-14.Світ правди і краси Михайла Стельмаха

 1. Світ правди і краси Михайла Стельмаха
 2. Проза
 3. Поезія
 4. Твори М.П. Стельмаха для дітей
 5. Пісні на вірші М.П. Стельмаха
 6. Твори М.П. Стельмаха у перекладах
 7. Фольклористика. Літературознавство. Публіцистика
 8. Література про життя і творчість М.П.Стельмаха
 9. Дослідження творчості М.П. Стельмаха
 10. Дисертації за творчістю М.П. Стельмаха
 11. Вивчення творчості М.П. Стельмаха в навчальних закладах
 12. Вшанування пам’яті М.П. Стельмаха
 13. М.П. Стельмах у художньому слові
 14. Премія імені Михайла Стельмаха та її лауреати
 15. Довідкові та бібліографічні матеріали
 16. Іменний покажчик

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше