ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїСвіт правди і краси Михайла Стельмаха

Версія для друку

2.2. Дослідження творчості М.П. Стельмаха

262. Адамович, А.Є. Сюжет і типові обставини у романах М.Шолохова «Тихий Дон» і М.Стельмаха «Кров людська – не водиця» і «Хліб і сіль» / А.Є.Адамович // Наук. зап. Харків. нац. пед. ун-ту ім.Г.С.Сковороди. – Х., 2009. – Вип. 3, ч. 1. – С. 93-100.

263. Алексеєва, Н.В. «Біль серця за людей» і пам’ять історії: [про морал.-естетич. концепцію роману М.Стельмаха «Чотири броди»] / Н.В.Алексеєва // Рад. літературознавство. – 1979. – № 12. – С. 13-20.

264. Антощенко, К.Д. До питання гумору при створенні образу позитивного героя в українських післявоєнних повістях на колгоспну тематику: [в т.ч. М.Стельмах «Над Черемошем»] / К.Д.Антощенко // Вісті Крим. пед. ін-ту. – 1958. – Т. 26, вип. 3. – С. 48-63.

265. Антощенко, К.Д. Образ позитивного героя в рома-ні М.Стельмаха «Велика рідня» / К.Д.Антощенко // Известия Крым. пед. ин-та. – 1957. – Т. 23. – С. 287-302.

266. Бабаевский, С. Поэма о выстраданном счастье: [«Кров людська – не водиця»] / С.Бабаевский // Октябрь. – 1958. – №. 4. – С. 217-219.

267. Бабишкін, О. Коли мистецтво служить народові: [«Дмитро Горицвіт»] / О.Бабишкін // Дніпро. – 1962. – № 2. – С. 133-138.

268. Бабишкін, О. Михайло Стельмах / О. Бабишкін // Літературні портрети: критико-біогр. нариси. – К., 1960. – Т. 2. – С. 487-522.

269. Бабишкін, О. Михайло Стельмах: [творч. шлях] / О.Бабишкін. – К.: Рад. письм., 1961. – 217 с.: портр.

270. Бабишкін, О. Правда Марка Безсмертного: [до обговорення роману «Правда і кривда»] / О.Бабишкін // Віт-чизна. – 1962. – № 3. – С. 165-168.

271. Баскаков, В. Судьбы народные: (роман М.Стельмаха «Кровь людськая – не водица») / В.Баскаков // За высокую идейность советской литературы: сб. ст. – М., 1959. – С. 347-368.

272. Бевзенко, А. Дієслівна синоніміка в романі М.П.Стельмаха «Кров людська – не водиця». / А. Бевзенко // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 197-211.

273. Беляев, В. Правда – закон нашого життя: [«Правда і кривда»] / В.Беляев // Вітчизна. – 1962. – № 1. – С. 162-171.

274. Беляев, В.Г. «Серце, зіткане з любові...»: [про творчість М.Стельмаха] / В.Г.Беляев // Рад. літера-турознавство. – 1961. – № 5. – С. 100-121; № 6. – С. 82-93.

275. Беценко, Т.П. Фольклоризм як мовно-естетичні знаки національної культури в ідіостилі М. Стельмаха: (на матеріалі роману «Дума про тебе») / Т.П. Беценко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 230-236.

276. Білецький, Д.М. Використання народної творчості в прозі М.П. Стельмаха / Д.М.Білецький // Народ. творчість та етнографія. – 1961. – № 1. – С. 126-132.

277. Бірюков, А. Гуманізм радянської літератури: япон. преса про роман М. Стельмаха [«Кров людська – не водиця»] / А. Бірюков // Літ. Україна. – 1963. – 30 квіт.

278. Богатько, В.В. Семантичні типи парцельованих структур у творах Михайла Стельмаха / В.В. Богатько, Ю.М. Байда // Філологічні студії: зб. наук. ст.: до 100-річн. ювілею Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 9. – С. 73-81.

279. Богорад, Я. Дмитро Горицвіт у В’єтнамі / Я.Я.Бого-рад // Рад. Україна. – 1963. – 19берез.

280. Бойко, М.Ф. Мовна майстерність прози M. Стельмаха / М.Ф. Бойко. – К., 1960. – 31 с. – (Т-во для поширення політ. і наук. знань Укр. PCP. [Сер. 8, № 13]).

281. Бондаренко, І.І. Про стильові особливості роману М. Стельмаха «Кров людська – не водиця» / І.І. Бондаренко // Укр. літературознавство. – 1972. – Вип. 16. – С. 99-104.

282. Бондаренко, І.І. Фольклорні елементи в твор-чості М.П. Стельмаха / І.І. Бондаренко // Народ. творчість та етнографія. – 1982. – № 3. – С. 64-66.

283. Борзенко, О.І. Образ селянської України в романі Михайла Стельмаха «Кров людська – не водиця» / О.І. Борзенко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 25-31.

284. Бородій, І.Б. Індивідуально-авторські повтори та контекстуальні синоніми в художній прозі Михайла Стельмаха / І.Б. Бородій // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 174-179.

285. Брайнина, Б. Неумирающая тема / Б.Брайнина // Автобиография века: сб. ст. / Б.Брайнина. – М., 1961. – С. 115- 134. – Зі змісту: [Про творчість М.Стельмаха]. – С. 125-127.

286. Бурдаківська, Н.М. Вираження зовнішньої каузації у структурі простого речення у творах Михайла Стельмаха / Н.М. Бурдаківська // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 155-160.

287. Бурлакова, І.В. Поетика пейзажу в романістиці М.Стельмаха та У.Самчука і проблема індивідуального стилю письменника / І.В. Бурлакова // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’я-нець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 78-84.

288. Бурляй, Ю. Михайло Стельмах: літ. портр. / Ю.Бур-ляй. – К.: Держлітвидав України, 1962. – 124 с.

289. Бурляй, Ю. Пісня про народ: [про творчість письм.] / Ю.Бурляй // Вітчизна. – 1963. – № 12. – С. 126-131.

290.Бурляй, Ю.С. Михайло Стельмах / Ю.С. Бурляй // Рад. літературознавство. – 1960. – № 1. – С. 87-102.

291. Буряк, Б. Правда і кривда в житті та літературі / Б.Буряк // Дніпро. – 1962. – № 5. – С. 142-151; № 6. – С. 139-148.

292. В’язовський, Г. Образотворча роль асоціацій в романі М.Стельмаха «Кров людська – не водиця» / Г.В’язов-ський // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 158-177.

293. Васюта, С.Д. Образний світ інтимної лірики в контексті творчості Михайла Стельмаха / С.Д.Васюта // Літе-ратурне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: до 100-річн. ювілею ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського: зб. наук.-практ. конф., Вінниця, 22 берез. 2011 р. / голов. ред. О.М.Куцевол. – Вінниця, 2011. – С. 128-131.

294. Велика рідня прямує до сонця: [тем. сторінка про творчість М.П.Стельмаха] // Вінниц. правда. – 1961. – 1 груд.

295. Вертій, О.І. Фольклорні джерела прекрасного у романі М. Стельмаха «Правда і кривда» / О.І. Вертій // Укр. літературознавство. – 1983. – Вип. 41. – С. 28-30.

296. Вертій, О.І. Майстерність психологічного аналізу у повістях Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять» та «Щедрий вечір» / О.І.Вертій // Художньо-естетичний аналіз творів української літератури: зб. наук. пр. / відп. ред. Ю.С.Кобилецький; редкол.: П.П.Хропко [та ін.]; відп. викон. В.Ф. Погребенник. – К., 1981. – С. 60-65.

297. Волинський, К.П. Виховання правдою і красою: нотатки про укр. повість і роман року 1961-го / К.П.Волин-ський // Рад. літературознавство. – 1962. – № 2. – С. 29-53. – Зі змісту: [Про тв. М.Стельмаха]. – С. 29-37.

298. Гарбуз, В.Д. Прикметники на позначення зовнішності людини: (на матеріалі прозов. тв. Михайла Стельмаха) / В.Д. Гарбуз; кер. роботи О.П. Кущ // Філологічні студії: зб. наук. ст. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 7. – С. 29-31.

299. Гетманчук, Н.О. Структура та стилістична роль речень з однорідними членами в повісті Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять» / Н.О.Гетманчук // Літературне крає-знавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи: до 100-річн. ювілею ВДПУ ім. Михайла Коцю-бинського: зб. наук.-практ. конф., Вінниця, 22 берез. 2011 р. / голов. ред. О.М. Куцевол. – Вінниця, 2011. – С. 296-303.

300. Григорук, А. Прикметникові і дієприкметникові означення як засіб сатиричного зображення у романі М.Стельмаха «Хліб і сіль» / А. Григорук // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 212-220.

301. Грипас, Н.Я. Складні конструкції у художньому мовленні М.Стельмаха / Н.Я.Грипас // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’я-нець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 150-154.

302. Гуменний, Я. Естетична функціональність фольклоризму в романах М. Стельмаха / Я. Гуменний // Роди і жанри літератури. – О., 1997. – С. 182-183.

303. Гуменний, Я. Традиції світової літератури і романи М.Стельмаха / Я.Гуменний // Література. Фольклор. Проблеми поетики / Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – К., 2001. – Вип. 8: Матеріали Всеукр. наук.-теор. конф. «Українська література в контексті світової літератури», 21-23 трав. 2001 р., Одеса. – С. 240-250.

304. Гуцало, Є. Герой творчості – народ / Є.Гуцало // Твори: в 7 т. / М.П.Стельмах. – К., 1982. – Т. 1. – С. 5-21.

305. Гуцало, Є. Хліб і сіль народного життя / Є. Гуцало // Дніпро. – 1982. – № 5. – С. 123-130.

306. Дзюба, І. «Прекрасні легенди» про любов і «любов» без прекрасних легенд / І. Дзюба // З криниці літ: в 3 т. / І. Дзюба. – К., 2006. – Т. 1: Статті. Рецензії. Передмови. Дещо про добрих сусідів і духовну рідню. – С. 155-179.

307. Довженок, Г.В. Фольклористичні праці М.П.Стельмаха / Г.В.Довженок // Народ. творчість та етнографія. – 1982. – № 3. – С. 62-64.

308. Домницький, М. Відображення соціалістичних перетворень на селі в романі М.Стельмаха «Велика рідня» / М.Домницький // Наук. зап. Дрогобиц. пед. ін-ту ім.І.Я.Франка. – Дрогобич, 1957. – Вип. 3. – С. 33-58.

309. Домницький, М. Із спостережень над мовою і стилем роману М. Стельмаха «Велика рідня» / М. Домницький // Наук. зап. Дрогобиц. пед. ін-ту ім. І.Я. Франка. – Дрогобич, 1955. – Вип. 1. – С. 58-76.

310. Домницький, М.І. Михайло Стельмах: літ.-критич. нарис / М.І.Домницький – К.: Дніпро, 1973. – 159 с.

311. Домницький, М. Народна епопея: [«Хліб і сіль»] / М. Домницький // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 24-39.

312. Домницький, M.I. Роман M. Стельмаха «Кров людська – не водиця» / М.І.Домницький // Питання мови і літератури. – Л., 1960. – С. 3-22.

313. Дузь, Л.І. З творчої історії роману М.Стельмаха «Велика рідня» / Л.І.Дузь // Укр. літературознавство. – 1974. – Вип. 21. – С. 79-84.

314. Дяченко, О. Шляхами боротьби і перемог: [огляд тв. про Велику Вітчизняну війну, серед яких «Велика рідня» М.Стельмаха] // Друг читача. – 1967. – 9 трав.

315. Жаборюк, А. Майстерність описів у Михайла Стельмаха / А.Жаборюк // Митці народу. – О., 1961. – С. 64-73.

316. Жаборюк, А.А. Повість Михайла Стельмаха «Над Черемошем» / А.А. Жаборюк // Наук. зап. Одес. пед. ін-ту. – 1960. – Т. 25. – С. 23-38.

317. Жаборюк, А.А. Поезія Михайла Стельмаха / А.А.Жа-борюк // Наук. зап. Одес. пед. ін-ту. – 1960. – Т. 25. – С. 3-21.

318. Жаборюк, А. Талант, визнаний народом / А.Жабо-рюк // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 7-23.

319. Журба, І.Я. Відображення усного літературного розмовно-побутового мовлення у творах М.Стельмаха / І.Я.Журба // Усне побутове літературне мовлення / ред. кол.: М.А.Жовтобрюх (відп. ред.) [та ін.]; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР. – К., 1970. – С. 181-185.

320. Загороднюк, В. Витоки народного характеру в творчості М.П. Стельмаха: (пробл. психологізму) / В.Заго-роднюк // Південний архів: (філол. науки): зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2000. – Вип. 7. – С. 62-67.

321. Загороднюк, В.С. Психологізм творчості Михайла Стельмаха / В.С.Загороднюк. – К.: Акцент, 2002. – 192 с.

322. Загороднюк, В. Психологічна мотивація пор-третної характеристики персонажів у романах М.П. Стельмаха / В. Загороднюк // Південний архів: (філол. науки): зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2000. – Вип. 8. – С. 28-30.

323. Загороднюк, В.С. Психологічний аспект монологічного мовлення роману М.Стельмаха «Правда і кривда» / В.С. Загороднюк // Мировая культура.Традиции и перспективы: междунар. сб. науч. исслед. – К.; М.; Херсон, 1995. – Т. 1. – С. 152-156.

324. Загороднюк, В. Рукописи не горять: [про творчість М. Стельмаха] / В. Загороднюк // Вінниц. край. – 2010. – № 2. – С. 129, 131.

325. Загороднюк, В. Фемінізм як соціоетична модель характеротворення у романах М.Стельмаха / В. Загороднюк // Південний архів: (філол. науки): зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2002. – Вип. 19. – С. 13-15.

326. Загребельний, П. Чотири броди / П. Загребельний // Неложними устами: ст., есе, нариси / П. Загребельний. – К., 1981. – С. 198-202.

327. Зачарований людською красою: до 100-річ. від дня народж. М.П.Стельмаха // Календар знамен. і пам’ят. дат. – К., 2012. – № 2. – С. 66-75.

328. Земляк, В. «Народ вручив вам свою любов…» / В. Земляк // Київ. – 1983. – № 3. – С. 110-115.

329. Зубець, Н.О. Мініідіоматика як специфічна риса ідіостилю Михайла Стельмаха / Н.О.Зубець // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 144-149.

330. Іщук, А. Про роман М. Стельмаха «Велика рідня» / А.Іщук // На шляху поступу / А.Іщук. – К., 1968. – С. 205-216.

331. Іщук, А.О. Про роман М.Стельмаха «Велика рідня» / А.О.Іщук // Статті про радянську літературу / А.О.Іщук. – К., 1958. – С. 144-164.

332. Карпалюк, В.С. Оказіональні синтаксеми у рома-ні М.Стельмаха «Чотири броди» / В.С.Карпалюк // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 161-166.

333. Касім, Ю. Назви барв у романі М.Стельмаха «Правда і кривда» / Ю.Касім // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 239-251.

334. Килимник, О.В. Світ правди і краси: проза М.Стельмаха. / О.В. Килимник. – К.: Рад. письм., 1983. – 219 с.

335. Кирилюк, Є.П. Щедрий дар народові: (роман «Хліб і сіль») / Є.П.Кирилюк // Слово, віддане народові: вибр. пр. / Є.П.Кирилюк. – К., 1972. – С. 353-379.

336. Кисельов, Й. Сівач добра людського: [драма-тургія М.Стельмаха] // Зустріч з сучасником / Й.Кисельов. – К., 1975. – С. 229-244.

337. Кобець, В. Весна Михайла Стельмаха: [про твор-чість письм.] / В.Кобець // Літ. Україна. – 2010. – 17 черв. – С. 2.

338. Коваленко, Л. Ідеї та образи: (нотатки про тв. укр. рад. прозаїків на робітн. і колгосп. тематику) // Вітчизна. – 1953. – № 9. – С. 119-129. – Зі змісту: [Про тв. М. Стельмаха «Велика рідня» і «Над Черемошем»]. – С. 119-123, 125.

339. Ковальчук, О.Г. Ритми прози і різноголосся роману: (замітки про мову роману М.Стельмаха «Дума про тебе») / О.Г.Ковальчук // Культура слова. – 1979. – Вип. 17. – С. 40-43.

340. Ковганюк, Ст. Нотатки про мову: [в т.ч. тв. М.Стельмаха] / Ст. Ковганюк // Вітчизна. – 1958. – № 5. – С. 157-180.

341. Козаченко, В. Слово про велику рідню // Твори: в 4 т. / В. Козаченко. – К., 1980. – Т. 4. – С. 369-375.

342. Козловська, Л. Експресивний синтаксис епічних творів Михайла Стельмаха / Л.Козловська // Культура слова. – 1996. – Вип. 48/49. – С. 67-72.

343. Козловська, Л.С. Ідіостильові трансформації народнопоетичних символів у прозових творах Михайла Стельмаха / Л.С.Козловська // Філологія. Методика. Педагогіка: зб. наук. пр. викл. каф. інозем. мов та укр. мови і л-ри Київ. нац. екон. ун-ту. – К., 2002. – С. 155-159.

344. Козловська, Л. «Як тінь»: (про одне порівняння у М.Стельмаха) / Л.Козловська // Культура слова. – 1992. – Вип. 42. – С. 44-49.

345. Колесник, П. Михайло Стельмах: літ. портр. / П.Ко-лесник // Жовтень. – 1960. – № 2. – С. 114-127: портр.

346. Колотило, Т.І. М.П. Стельмах і народна творчість / Т.І.Колотило // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 221-229.

347. Кононенко, П.П. Співець революції – Михайло Стельмах / П.П. Кононенко – К., 1975. – 30 с.

348. Коротич, К.В. Особливості гармонізувальної комунікативної поведінки в конфліктних ситуаціях родинного спілкування: (за автобіогр. повістю М.Стельмаха «Щедрий вечір») / К.В. Коротич // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім.В.Н.Каразіна. Сер.: Філологія. – 2011. – № 963. – Відом. доступ. також з Інтернету: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/VKhNU/Filol/2011_963/content/korotych.pdf

349. Коротич, К.В. Прагматичне навантаження мовних засобів на позначення дитини в родинному спілкуванні: (за автобіогр. повістями М.Стельмаха) / К.В.Коротич // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім.В.Н.Каразіна. Сер.: Філологія. – 2010. – № 910, ч. 1. – С. 507-511.

350. Коцюбинська, М. Образне слово в літературному творі: питання теорії худож. тв. / М.Коцюбинська. – К., 1960. – 188 с. – Зі змісту: [Про М. Стельмаха]. – С. 167-171; 179-186.

351. Кравченко, І. На лебединих крилах: [вступ. ст.] / І.Кравченко // Гуси-лебеді летять...: повість / М.Стельмах. – К., 1966. – С. 3-16.

352. Кудрявцев, М.Г. Герой і час: худож. концепція доби у прозі і драматургії М.Стельмаха / М.Г. Кудрявцева // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 10-18.

353. Мазуркевич, О. Ідейна спрямованість, своєрідність стилю і виховна сила роману «Правда і кривда» / О.Мазур-кевич // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 114-131.

354. Мазуркевич, О.Р. Письменник і життя: творчість М. Стельмаха / О.Р. Мазуркевич. – К.,1958. – 44 с.

355. Мазуркевич, О. Своєрідність стилю / О.Мазур-кевич // Літ. газ. – 1959. – 22 груд.

356. Мариненко, Ю.В. Роман М.Стельмаха «Кров людська – не водиця»: історіософський аспект / Ю.В.Мари-ненко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 41-51.

357. Марич, С. Дискурс публіцистичного тексту Михайла Стельмаха / С.Марич // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. – Івано-Франків., 2003. – С. 317-321.

358. Марич, С.М. Синтаксис Михайла Стельмаха: складні синтаксич. утворення / С.М.Марич. – К.: [ВІПОЛ], 1999. – 380, [2] с.

359. Марич, С. Синтаксична естетика художнього текс-ту Михайла Стельмаха / С.Марич // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Сер.: Філологія: зб. наук. пр. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 76-80.

360. Марич, С.М. Синтаксична динаміка художнього тексту Михайла Стельмаха / С.М.Марич // Мова і культура. – К., 2002. – Т. 6, вип. 5: Мова і художня творчість. – С. 242-248.

361. Маричевський, М. Під кленом, біля джерела...: про творчість М.Стельмаха / М.Маричевський // Вітчизна. – 1985. – № 3. – С. 200-202.

362. Марко, В. «Люди покидали богів...»: (антирелі-гійна тема в тв. М.Стельмаха) / В.Марко // Людина і світ. – 1970. – № 7. – С. 44-45.

363. Марко, В.П. Художній світ Михайла Стельмаха: (до 70-річчя від дня народж.) / В.П.Марко. – К.: Знання, 1982. – 48 с.

364. Мельник, В. Як починав літописець Поділля: [початок творч. шляху М.Стельмаха] / В.Мельник // Долі в інтер’єрі історії / В. Мельник. – Вінниця, 2006. – С. 25-36; Погляд. – 2007. – 11-17 січ. – С. 10: фото; Вінниц. газ. – 2008. – 17, 22 лип. – С. 6.

365. Мехед, Т.В. Використання народнопоетичних засобів у творчості М. Стельмаха періоду Великої Вітчизняної війни / Т.В. Мехед // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 212-220.

366. Миронюк, С. Співець землі: [про творчість М.Стельмаха] / С. Миронюк // Комс. плем’я. – 1967. – 24 трав.

367. Моренець, В. Сіяч: поезія М.Стельмаха / В.Море-нець // Вітчизна. – 1986. – № 10. – С. 169-175.

368. Москаленко, Н. Спостереження над фразео-логічним матеріалом романів М.Стельмаха («Кров людська – не водиця», «Велика рідня»] / Н.Москаленко // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 181-196.

369. Наконечна, О.І. Проблема землі у світлі загаль-но-людського та ідеологізованого підходу у творчості Михайла Стельмаха та Володимира Леонтовича / О.І.Нако-нечна // Наука і сучасність: зб. наук. пр. – К., 2002. – Т. 34: Педагогіка. Філологія. – С. 220-227.

370. Насмінчук, Г.Й. Архетипні структури в романі «Правда і кривда» М. Стельмаха / Г.Й. Насмінчук // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 62-65.

371. Новиченко, Л. До суперечок про роман Михайла Стельмаха [«Правда і кривда»] / Л.Новиченко // Вітчизна. – 1962. – № 4. – С. 181-191.

372. Новіцька, Л. Специфіка антропонімікону роману Михайла Стельмаха «Дума про тебе» / Л.Новіцька // Наук. вісн. Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. Сер.: Слов’янська філологія: зб. наук. пр. – Чернівці, 2007. – Вип. 356/359. – С. 193-196.

373. Новіцька, Л.В. Топонімія роману Михайла Стельмаха «Хліб і сіль» / Л.В. Новіцька // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 29. – С. 155-158. – Відом. доступ. також з Інтернету: nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mikks/2010_29/155_159.pdf

374. Павличко, Д. З глибин народного життя: [повість «Гуси-лебеді летять...»] // Над глибинами: літ.-критич. ст. та виступи / Д. Павличко. – К., 1983. – С. 73-76.

375. Пархоменко, М.Н. О романах Михайла Стель-маха / М.Н. Пархоменко // Статьи об украинской литературе / М.Н. Пархоменко. – К., 1986. – С. 235-261.

376. Пастущак, Т. Естетичні концепти творчості Михайла Стельмаха в українській літературі / Т. Пастущак // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер.: Літературознавство / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Т., 2008. – Вип. 2. – С. 99-111.

377. Пастущак, Т. Естетичні функції хронотипу в наративній структурі повістей Михайла Стельмаха / Т.Пас-тущак // Наук. зап. Тернопіл. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер.: Літературознавство / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Т., 2009. – Вип. 27: Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Ткачука Миколи Платоновича. – С. 316-326.

378. Пастущак, Т.Й. Жанрова специфіка дилогії «Гуси-лебеді летять», «Щедрий вечір» Михайла Стельмаха / Т.Й. Пастущак. – Т.: [б. в.], 2008. – 50 с.

379. Пастущак, Т. Світогляд героя як жанротворчий чинник дилогії М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять...», «Щедрий вечір» / Т. Пастущак // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер.: Філологія. – 2008. – № 2. – С. 144-151. – Відом. доступ. також з Інтернету: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Filtr/2008_2/08pttlcv.pdf

380. Пелих, Г. Стилістична функція порівнянь у романі М.Стельмаха «Хліб і сіль» / Г.Пелих // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 280-284.

381. Пискунов, В.М. Трилогия М.Стельмаха / В.М.Пис-кунов. – М.: Худож. л-ра, 1966. – 112 с.

382. Письменна, А. Образна система роману «Чотири броди» Михайла Стельмаха / А.Письменна // Літературо-знавчі студії: зб. наук. пр. / ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 352-358.

383. Пікалова, А. Внутрішнє «Я» М.Стельмаха: шляхи формування базових поетичних образів концептосфери / А.Пікалова // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михай-ла Коцюбинського. Сер.: Філологія: зб. наук. пр. – Вінниця, 2011. – Вип. 13. – С. 137-140.

384. Пікалова, А.О. Концепти-образи мати та сестра як репрезентанти макроконцепту родина в поетичному мовленні М. Стельмаха / А.О. Пікалова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. – 2010. – Вип. 54: Філологічні науки. – С. 201- 203. – Відом. доступ. також з Інтернету: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VZhDU/2010_54/vip_54_45.pdf

385. Пікалова, А.О. Концептуалізація онімів у поетичному мовленні М. Стельмаха: (на матеріалі вірша «Шевченкові») / А.О. Пікалова // Вісн. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В.Г.Короленка. Сер.: Філологічні науки: зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 1/2. – С. 181-187.

386. Пікалова, А.О. Образ-концепт майстра-ремісника у концептуальній системі поетичного мовлення М. Стельмаха / А.О. Пікалова // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. – 2008. – Вип. 25. – С. 21-26.

387. Пікалова, А.О. Оніми як виразники концепту людина у жанрі послання: (на матеріалі поетич. текстів М.Стельмаха) / А.О. Пікалова // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім.Г.С.Сковороди. – 2009. – Вип. 28. – Відом. доступ. також з Інтернету: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_lingv/2009_28/20.html

388. Плачинда, С. З хлібом-сіллю: [про необхідність глибокого дослідж. творчості М.П.Стельмаха] / С. Плачинда // Літ. Україна. – 1984. – 2 серп. – С. 4.

389. Померанцева, Г. Торжество жизни и любви: [творчість М.Стельмаха] / Г.Померанцева // Сов. Украина. – 1960. – № 12. – С. 150-158.

390. Попова, О.I. Емоційні оказіоналізми в художній прозі Михайла Стельмаха / О.І.Попова // Актуальні питання філології: зб. наук. пр. / Приват. вищ. навч. закл. «Київ. міжнар. ун-т»; Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов. – 2009. – Вип. 20. – С. 528-534. – Відом. доступ. також з Інтернету: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apsf_lil/2009_20/Popova.pdf

391. Попович, А.С. Словотворення Михайла Стельмаха / А.С. Попович // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 180-183.

392. Попович, Е.С. Фразеологізми в романі М. Стельмаха «На нашій землі» / Е.С.Попович // Ювілейна наук. студ. конф., присвяч. 300-річчю Львів. держ. ун-ту. Сер.: Гуманітар. науки: тези доп. – Л., 1961. – С. 193-194.

393. Потупейко, М. Деякі риси гуманізму Стельмаха: (на матеріалах роману «Правда і кривда») / М.Потупейко // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 150-157.

394. Про Михайла Стельмаха: літ.-критич. матеріали. – К.: Рад. письм., 1972. – 300 с.: іл.

395. Проценко, Н.В. Декілька штрихів до проблеми кохання в творчості В.Шекспіра і М.Стельмаха / Н.В. Проценко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огі-єнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 115-119.

396. П’янов, В. Глибина бачення світу: [про творчість письм.] / В.П’янов // Вітчизна. – 1961. – № 6. – С. 177-189.

397. Рарицький, О.А. Дитинство і мрія: худож. макрокосм М. Стельмаха у повістях «Гуси-лебеді летять» та «Щед-рий вечір» / О.А. Рарицький // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 94-97.

398. Ребро, П.П. М.Стельмах і Запоріжжя: літ.-критич. нарис / П.П. Ребро. – Запоріжжя: Хортиця, 1998. – 15 с.: іл. – (Укр. Мекка).

399. Регідайло, Н. Правда і кривда Михайла Стель-маха / Н. Регідайло // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 6. – С. 38.

400. Рильський, М. Поезії Михайла Стельмаха / М.Риль-ський // Наша кровна справа: ст. про л-ру / М.Рильський. – К., 1959. – С. 521-523.

401. Рильський, М. Поезія Михайла Стельмаха / М.Рильський // Про Михайла Стельмаха: літ.-критич. матеріали. – К, 1972. – С. 180-183.

402. Рильський, М.Т. Поезії Михайла Стельмаха; Трилогія про силу народу / М.Т.Рильський // Статті про літературу / М.Т. Рильський. – К., 1980. – С. 268-372.

403. Різнеченко, Т. Типологія пейзажу в творах М.Шолохова і М.Стельмаха / Т.Різнеченко // Шолохов і українська література: зб. ст. – К., 1985. – С. 102-117.

404. Ромащенко, Л. Й.Авіжюс і М.Стельмах: типоло-гічні паралелі / Л.Ромащенко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Філологічні науки. – 2008. – № 138. – С. 126-134. – Відом. доступ. також з Інтернету: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N138/N138p126-134.pdf

405. Руденко-Десняк, А.А. Верность герою: размышления о прозе М. Стельмаха / А.А.Руденко-Десняк. – М.: Сов. писатель, 1980. – 320 с.

406. Руденко-Десняк, А. Символ веры: М.Стельмах / А.Руденко-Десняк // Как слово наше отзовется: укр. лит-ра в зеркале всесоюз. критики: лит.-критич. ст. / сост. М.Ф.Слабошпицкий. – К., 1987. – С. 6-42.

407. Рядченко, Н. Спостереження над перекладом ро-манів М.Стельмаха на російську мову / Н.Рядченко // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 252-263.

408. Савчук, Н.Г. Соцреалістичні мотиви в автобіографічних повістях Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять...» та «Щедрий вечір» / Н.Г. Савчук // Питання літературознавства. – Чернівці, 2006. – Вип. 72. – С. 122-125.

409. Саєнко, В.П. Міжвузівська наукова конференція, присвячена проблемам українського радянського роману і творчості Михайла Стельмаха [Одеса, берез. 1962 р.] / В.П.Са-єнко // Рад. літературознавство. – 1962. – № 4. – С. 152-154.

410. Семенчук, И. В творческой лаборатории Михаила Стельмаха / И. Семенчук // Сов. Украина. – 1962. – № 4. – С. 148-156.

411. Семенчук, І.Р. Михайло Стельмах: нарис творчості / І.Р. Семенчук. – К.: Дніпро, 1982. – 225 с.

412. Семенчук, І.Р. Народнопісенні джерела роману М.Стельмаха «Чотири броди» / І.Р.Семенчук // Народ. творчість та етнографія. – 1982. – № 2. – С. 65-69.

413. Семенчук, І.Р. Романи Михайла Стельмаха: літ.-критич. нарис / І.Р. Семенчук. – К.: Рад. письм., 1976. – 214 с.

414. Семенчук, І. Художня майстерність Михайла Стельмаха / І. Семенчук. – К.: Рад. шк., 1968. – 172 с.

415. Семенюк, Г. Мастерство драматургии М. Стельмаха / Г. Семенюк // Радуга. – 1982. – № 1. – С. 137-143.

416. Серебрянська, І.М. Етнокультурні концепти «зоря», «сонце», «роса» у творах М.Стельмаха / І.М.Серебрянська // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер.: Філологія. – 2008. – № 1. – С. 90-95. – Відом. доступ. також з Інтернету: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Filtr/2008_1/08simrts.pdf

417. Серебрянська, І.М. Символічний компонент у структурі концепту «лелека»: (на матеріалі тв. М.Стельмаха) / І.М.Серебрянська // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім.Г.С.Сковороди. – 2008. – Вип. 26. – С. 88-92. – Відом. доступ. також з Інтернету: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_lingv/2008_26/15.html

418. Сивак, Л. Вінниччина в творчості Михайла Стельмаха / Л.Сивак // Прапор перемоги. – 1980. – 21 серп.

419. Сивак, Л.М. Морально-психологічні та лірико-романтичні аспекти творчості Михайла Стельмаха: до пробл. іст.-генетич. зв’язків / Л.М.Сивак // Іван Огієнко і сучасна наука і освіта. Сер. іст. і філол.: зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 5. – С. 267-271. – Відом. доступ. також з Інтернету: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ioisn/2008_5/1_22_Syvak.pdf

420. Сивак, Л.М. Роман М. Стельмаха «Правда і кривда» та одноіменна драма: транспозиція змісту / Л.М. Сивак // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 98-103.

421. Сидяченко, Н.Г. «Білою повінню стояли гречки»: (індивідуал.-автор. епітети М.Стельмаха) / Н.Г. Сидяченко // Культура слова. – 1988. – Вип. 35. – С. 8-13.

422. Сидяченко, Н.Г. Індивідуально-авторські епітети М. Стельмаха / Н.Г. Сидяченко // Культура української мови: довідник. – К., 1990. – С. 223-226.

423. Сидяченко, Н.Г. Мова Михайла Стельмаха / Н.Г.Си-дяченко // Мовознавство. – 1992. – № 6. – С. 35-41.

424. Сингаївський, М. Розрада і повага: [про творчість письм.] / М.Сингаївський // Демокр.Україна. – 1992. – 26 трав.

425. Слабинський, М. Дві тополі: до 75-річчя від дня народж. М.П.Стельмаха / М.Слабинський // Дніпро. – 1987. – № 5. – С. 107-11З.

426. Слобожанинова, Л. О традициях Коцюбинского в прозе М.Стельмаха / Л.Слобожанинова // Тр. конф. работников кафедр л-ры пед. ин-тов Урал. зоны. – Свердловск, 1962. – С. 95-117.

427. Сподарець, М.Н. Міфопоетична модель українського світу в романі М. Стельмаха «Чотири броди» / М.Н. Сподарець // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 32-40.

428. Стрельбицький, М. Мистецтво слова, порівнянне з ефектом 3D-зображення: (до 100-річчя від дня народж. М.П.Стельмаха) / М.Стрельбицький // Знамен. і пам’ят. дати Вінниччини 2012 р.: хронологіч. довід. – Вінниця, 2011. – С. 106-113.

429. Тараненко, І. Новаторство в романі М.Стельмаха «Правда і кривда» / І.Тараненко // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 285-290.

430. Терешко, Л. До характеристики деяких катего-рій лексики роману «Хліб і сіль» М.Стельмаха / Л.Терешко // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 221-229.

431. Тимошенко, П. Поезії Михайла Стельмаха з мовного погляду / П. Тимошенко // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 264-279.

432. Ткаченко, Т.В. Елементи просторіччя в мові прози Михайла Стельмаха / Т.В.Ткаченко // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Сер. 8, Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2009. – Вип. 2: До 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова. – С. 94-99.

433. Ткаченко, Т.В. Засоби стилізації розмовності в прозі Михайла Стельмаха: монографія / Т.В.Ткаченко; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 179 с.

434. Ткаченко, Т. Розмовні фразеологізми в прозі Михайла Стельмаха / Т.Ткаченко // Культура слова. – 2009. – Вип. 71. – С. 77-80.

435. Ткачук, М. Автодієгетичний наратив повісті Михайла Стельмаха «Щедрий вечір» / М.Ткачук // Сучасний погляд на літературу: наук. зб. / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2004. – Вип. 9: Пам’яті академіка Петра Хропка. – С. 92-101.

436. Ткачук, М.П. Гомодієгетичний наратив повісті М.Стельмаха «Щедрий вечір» / М.П.Ткачук // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 19-24.

437. Ткачук, М. Михайло Стельмах / М.Ткачук // Вибр. тв. / М.П. Стельмах. – К., 2005. – С. 5-26.

438. Топтун, В.М. Зооніми в складі фразеологічних одиниць: (на матеріалі роману М.Стельмаха «Дума про тебе») / В.М. Топтун // Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. Миколи Гоголя: філол. науки. – Ніжин, 2003. – С. 24-26.

439. Фащенко, М. Метафора в романі М. Стельмаха «Правда і кривда» / М. Фащенко // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1963. – Т. 152, вип. 16. – С. 230-238.

440. Чалмаев, В. Большой мир героя: [про роман «Правда і кривда»] / В.Чалмаев // Дружба народов. – 1962. – № 1. – С. 206-225.

441. Чалмаев, В. За красу времен грядущих...: [«Прав-да і кривда»] / В.Чалмаев // Октябрь. – 1962. – № 2. – С. 200-208.

442. Чалмаєв, В. За красу часів прийдешніх: морал. кодекс Марка Безсмертного: [«Правда і кривда»] / В.Чалмаєв // Прапор. – 1962. – № 1. – С. 64-71.

443. Чехівський, О. Мовні щедроти «Щедрого вечора» Михайла Стельмаха / О.Чехівський // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’я-нець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 128-134.

444. Шамота, М. Майстерність композиції / М.Шамота // Ідейність і майстерність / М.Шамота. – К., 1953. – С. 155-

220. – Зі змісту: [Про творчість М.Стельмаха]. – С. 175-190.

445. Шахова, К. «Кров людська – не водиця» [німец. мовою] / К.Шахова // Всесвіт. – 1961. – № 6. – С. 151-152.

446. Шаховський, С. Епопея наших днів [«Правда і кривда»] / С. Шаховський // 10 романів та їх автори / С. Шаховський. – К., 1967. – С. 206-230.

447. Шекера, М.Г. Спостереження над лексикою прози Михайла Стельмаха / М.Г.Шекера // Дослідження з мовознавства: (зб. ст.). – К., 1963. – Вип. 2. – С. 24-30.

448. Штейнбук, Ф.М. «Гуси-лебеді летять…» Михайла Стельмаха в контексті тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів / Ф.М.Штейнбук // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Сер.: Філологічні науки. – 2001. – № 1. – С. 274- 279. – Відом. доступ. також з Інтернету: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vznu/fil/2010_1/274-279.pdf

449. Штонь, Г.М. Духовна парадигма художнього макрокосмосу Михайла Стельмаха / Г.М.Штонь // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. на-уки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 3-9.

450. Штонь, Г. Літописець українського села: [до 85-річчя від дня народж. письм. М.Стельмаха] / Г.Штонь // Літ. Україна. – 1997. – 19 черв. – С. 5.

451. Штонь, Г.М. Романи Михайла Стельмаха / Г.М.Штонь. – К.: Наук. думка, 1985. – 268, [2] с.

452. Шумада, Н. Фольклор у романі Михайла Стельмаха «Кров людська – не водиця» / Н.Шумада // Народ. творчість та етнографія. – 2005. – № 5. – С. 32-39.

453. Яковенко, Л.І. Особливості використання фразеологічних одиниць у романі М.Стельмаха «Дума про тебе» / Л.І. Яковенко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 135-143.

454. Ямчук, П.М. Соцреалістичний симулякр чи традиціоналістський наратив?: (роздуми над феноменом М.Стельмаха) / П.М.Ямчук // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Вип. 6. – С. 52-56.Світ правди і краси Михайла Стельмаха

 1. Світ правди і краси Михайла Стельмаха
 2. Проза
 3. Поезія
 4. Твори М.П. Стельмаха для дітей
 5. Пісні на вірші М.П. Стельмаха
 6. Твори М.П. Стельмаха у перекладах
 7. Фольклористика. Літературознавство. Публіцистика
 8. Література про життя і творчість М.П.Стельмаха
 9. Дослідження творчості М.П. Стельмаха
 10. Дисертації за творчістю М.П. Стельмаха
 11. Вивчення творчості М.П. Стельмаха в навчальних закладах
 12. Вшанування пам’яті М.П. Стельмаха
 13. М.П. Стельмах у художньому слові
 14. Премія імені Михайла Стельмаха та її лауреати
 15. Довідкові та бібліографічні матеріали
 16. Іменний покажчик

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше