ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїКНИГИ З БІБЛІОТЕКИ ВІННИЦЬКОЇ «ПРОСВІТИ» (1917-1920 рр.)

Версія для друку

9(57)/О-55

219-221. Описи короліївщин в Руських землях XVI віку / видані під ред.. [та предм.] Михайла Грушевського. – У Львові: Накладом Наук. Т-ва ім.. Шевченка, 1897-1900 (Друк. Наук. Т-ва ім.. Шевченка. Під зарядом К. Бернадського).

Т.2: Люстрациї земель Перемиської та Сяноцької.– 1897.– VI, 35, 314с.: табл..– (Жерела до історії України-Руси / Наук. Т-во ім.. Шевченка. Археогр. Коміс.; т.2).– Заголовок парал. латин.– Зі змісту: Економічний стан селян в Перемишльськім старостві в середині XVI в. на основі описей королівщин / М. Грушевський.– Решта матеріалів пол..

Т.3: Люстрациї земель Холмської, Белзької та Львівської.– 1900.– ІІ, 27, 585 с.: табл..– (Жерела до історії України-Руси / Наук. Т-во ім.. Шевченка. Археогр. Коміс.; т.3).– Заголовок парал. латин.– Зі змісту: Економічний стан селян в Сяніцькім старостві в середині XVI в. на основі описей королівщин / М. Грушевський.– Решта матеріалів пол.– Показчик імен згаданих в тт. 1-3 «Жерел..»: с. 424-552.– Показчик речей до тт. 1-3 «Жерел..»: с. 553-579.

Т4: Люстрация 1570р.– 1900.– ІІ, 362 с.– (Жерела до історії України-Руси / Наук. Т-во ім.. Шевченка. Археогр. Коміс.; т.7).– Заголовок та сер. парал. латин.–  Тексти авх. Документів пол..– Зі змісту: Економічний стан селян в Львівськім старостві в середині XVI в. на основі описей королівщин / М. Грушевський.– Решта матеріалів пол.– Показчик імен згаданих в 7 т. «Жерел..»:с. 229-340.– показчик речій: с. 341-357.– Бібліогр.: Вид. Наук. Т-ва ім.. Шевченка: с.2-4 обкл.

9(4771)/Ж59

 

222. Опоков, Є.В. Торфяні багацтва України / Є.В.Опоков.

– К.: Праця, 1918 (Друк Акц[іонер.] Т-ва

«П.Барський»). – 30 с.

553/О-62

 

223-225. Освіта:двохтижневий педагог. журн. Поділ.

губерн. нар. управи / ред. М.В.Ільінський. – Кам'янець

на Поділлю: Вид. Губерн. нар. управи, 1918-1919.

 

1918. – № 2. – 32, [1] с.

 

1918. – № 3. – 32, [1] с.

 

1919. – № 3. – 32, [1] с.

05/О-72

 

226. Остапенко, С.[С.] Важніщі властивости

українського народу в порівненню з иншими народами:

числове доходженнє / С.Остапенко. – Кам'янець на

Поділлю: Вид. Губерн. Нар. Каси Др[іб]. Кредиту, 1920

(Електр. Друк. Б.Вайнбаума). – 136 с.: табл. – Бібліогр.: [Кн.] С.Остапенка: с. 4 обкл.

Відб. із кн.: «Курс Статистики і Демографії» (1920)

Автограф автора.

 

31/О-76

227. Острогорский, А.Н. Альпійская горная область:

разсказ с рис. / А.Н.Острогорский. – СПб.: Изд.

книж. магазина П.В.Луковникова, [ценз.1892] (Тип. Высоч.

Утвержд. Т-ва «Общественная польза»). – 23 с.

Р1/О-77

 

228. Памятки полємічного письменства кінця XVI

і поч[атку] XVII в. Т. 1 / видав [уклад., авт. передм.,

приміт., поясн.] Кирило Студинський.– У Львові: Накладом

Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1906 (Друк. Наук. Т-ва

ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського). – [1], LXII,

314 с. – (Памятки укр.-рус. мови і л-ри / Наук. Т-во ім. Шевченка.

Археогр. коміс.; т. 5). – Назва і сер. парал. латин. –

Авт. полемічних творів В.Герберс, Щ.Жебровський, Стефан

Зизаній, клірик Острозький, Іпатій Потій, Мелентій

Смотрицький церковнослов., пол., латин. мовами. – Покажчик

[влас. і геогр. імен]: с. 303-314.

8У/П15

 

229. Песни Германіи: песни, стихи, сказанія, притчи,

басни: собраніе стихотвореній немецких стихотворцев

в переводе русских писателей: с портр. знаменитых

нем. стихотворцев Шиллера, Гете и Гейне. – М.: Тип.

Высоч. утв. Т-ва И.Д.Сытина, 1898. – 138 с. – (№ 192). –

В кн. поетич. твори: Х.Геллерта, Е.Клейста, Г.Лессінга,

Г.Бюргера, В.Гете, Ф.Шиллера, І.Гебеля, А.Шаміссо,

Г.Гейне, Г.Лінга та ін.

И(Нім)/П28

 

230. По, Е. Золотий жук: (як було знайдено скарб

капітана Кіда): оповідання для молоді / Едгар По; переклад

І.Мисика. – Кам'янець-Подільський: [Видавн. Т-во

«Дністер»], 1920 (Друк. Видавн. Т-ва «Дністер»). – 24 с. –

Прим. деф.: відсут. останні стор.

И(Амер)/П41

 

231. Подвойский, Н.И. Доклад народного комиссара

по военным делам Украины тов. Н.И.Подвойского

/ Н.И.Подвойский. – [Б. м.: б. и.], [1919?]. – 47 с.

355/П44

 

232. Подольский хозяин: орган Подольскаго Общества

Сельского Хозяйства и Сельскохозяйственной

промышленности / ред. В.Н.Сведерский. – Винница,

1915-1917.

05/П44

 

233. Попова, О.Н. Герой полярной ночи и вечных

льдов Фритіоф Нансен: с 38 рис. / О.Н.Попова. – 2-е изд. –

СПб.: Изд. О.Н.Поповой, 1902 (Тип. А.Е.Колпинскаго). –

176 с.: іл.

91(98)/П58

 

234. Радакова, Е. Голландія / Е.Радакова. – 3-е изд. – Х.:

Издат. ком. Харьковск. О-ва грамотности, 1905 (Коммерч.

тип.). – 56 с.

91(4)/Р15

 

235. Рамбо, А. Исторія французской революціи.

1789-1799 / А.Рамбо; пер. с фр. Е.Н.К. – СПб.: Акц[іонер.]

о-во тип. дела, 1911. – 238 с.

9(44)/Р21

 

236-237. Розвідки про селянство на Українї-Руси в

XV-XVIII в. / [передм. М.С.Грушевського]. – У Львові:

Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1901 (Друк. Наук.

Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського).

Ч. 1. – 171 с. – (Рус. іст. б-ка / видає Наук. Т-во

ім. Шевченка; т. 21).– Зміст: Начерк істориї селянської

верстви в правобічній Україні XV-XVIII вв.

/ І.Новицький; пер. Д.Пилинський. Про правне та

економічне становище селян у XVIII в. / В.Антонович;

пер. Д.Пилинський. – Показчик особових та геогр. імен

/ зложив М.Крушельницький: с. 162-171.

Ч. 2. – 270 с. – (Рус. іст. б-ка / видає Наук. Т-во

ім. Шевченка; т. 22). – Зміст: Форми селянського володїння

землею в Литовсько-руській державі XVI в.

/ М.Владимирський-Буданов; пер. Д.Пилинський.

Українські посполиті (1648-1783): історично-правничий

начерк / О.Лазаревський; пер. М.Павлик. – Додатки:

с. 217-242. – Показчик імен особових і геогр.... / зладила

О.Т.: с. 243-270.

 

9(4771)/Р64

 

238. Розвідки про церковні відносини на УкраїнїРуси

XVI-XVIII вв. / [передм. М.С.Грушевського]. – У

Львові: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1900 (Друк.

Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського). – [IV],

162 с. – (Рус. іст. б-ка / видає Наукове Т-во ім. Шевченка;

т. 8). – Зміст: Внутрішнїй стан західно-руської церкви

в Польсько-литовській державі в кінці XVI ст. та Унія

/ О.Левицький; пер. М.Павлик. Нарис становища

православної церкви на Україні від половини XVII до

кінця XVIII ст. / В.Антонович; пер. М.Павлик. – Азбучний

показчик імен.../ зладив М.Крушельницький: с. 155-162.

9(4771)/Р64

 

239. Романович-Ткаченко, Н.[Д.] Життя людське:

збірка оповідань / Н.Романович-Ткаченко. – [Черкаси]:

Сіяч, 1918 (Друк. Видавн. Т-ва «Сіяч»). – 256 с. – Зміст:

Богиня революції; Осінь; Із днів боротьби; Похорон;

Чорні очі; Розвіяні мрії; Туга; Лілія; В обмежену далечінь;

Сашко; На балконі; Мій осінній спочинок; Мандрівник

скінчив путь; А дух переможе колись; Фанти; Біля родинного

огнища; Казки життя; З літопису мебльованих

покоїв пані Білецької; На волю!; На «етюди»; Петрусь;

Нінусь; Юрусь; Будиночок над кручею; Як цвітуть троянди;

Леся нема; Тихо на хуторі [присвячено В.Шеремет];

Карпатські етюди; Життя людське; Із днів волі.

У1/Р69

 

240-241. Рукописи львівських збірок. – У Львові:

Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1906-1911 (Друк.

Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського).

 

Вип. 1: Опис рукописів Народного дому з колєкції

 

Ант[она] Петрушевича, ч. 1 / зладив Іляріон Свєнцїцкий. –

1906. – XIV, 242 с. – (Укр.-рус. архив / Наук. Т-во ім. Шевченка.

Іст.-фільософічна секція; т. 1). – Текст рукописів

церковнослов., передм. та поясн. укр. – Покащик [імен.,

предм.]: с. 227-239.

 

Вип. 3: Опис рукописів Народного дому з колєкції

Ант[она] Петрушевича, ч. 3 / зладив [з передм. та поясн.]

Іляріон Свенцїцький. – 1911. – VI, 193 с. – (Укр.-рус. архив

/ Наук. Т-во ім. Шевченка. Іст.-фільософічна секція;

т. 7). – Текст рукописів церковнослов. та пол., передм.

та поясн. укр. – Катальог рукописів збірки канон[іка]

А.Петрушевича: с. 182-187.

 

9(4771)/У45

 

242. Самарин, Ю.Ф. Переписка Ю.Ф.Самарина

с баронессою Э.Ф.Раден: 1861-1876 гг. / [вступ. ст.

Д.Самарина]. – М.: Изд. Д. Самарина, 1893 (Тип.

А.И.Мамонтова и Ко.). – 244 с. – Текст писем на фр. языке.

З родової бібліотеки Гейденів.

 

9(47)8/П27

 

243. Сергеев, К. Якуты / К.Сергеев. – М.: Изд. О-ва

распространения полезн. книг, 1898 (Тип. О-ва распространения

полез. книг). – 40 с.: рис. – (Народы Россіи / под

ред. Н.Харузина; № 757).

91(57)/С32

 

244. Серпокриленко, О. Оповідання з селянського

життя / О.Серпокриленко. – Катеринослав: Коштом

К.П.Мордовської, 1917 (Друк. Н.И.Еременка та

Я.И.Ларченка). – 129, [3] с.

У1/С33

 

245. Скабичевский, А.М. Н.А.Добролюбов: его

жизнь и литературная деятельность: біогр. очерк

А.М.Скабичевскаго: с портр. Н.А.Добролюбова, гравиров.

в Лейпциге Геданом / А.М.Скабичевский. – 2-е изд. –

СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1901. – 95 с. –

(Жизнь замечательных людей. Біогр. б-ка Ф.Павленкова).

8Р1/С42

 

246. Словник української физичної терминольогії:

(проект) / Терминол. Комисія Природн. секції Укр.

Наук. Т-ва; [передм. вид-ва]. – К.: Друк. Укр. Наук. Т-ва,

1918. – 133 с. – Укр. показчик до словника физичної

термінольогії: с. 78-133.

53(03)/С48

 

247. Слово про похід Ігоря Святославича: поема

ХІІ в. / [пер. і авт. передм. «Вступні замітки до Слова

про похід Ігоря Святославовича»] Василь Щурат. –

2-е вид. – К.: Книгарня Т-ва «Вернигора»; Львів: Укр.

Книжка, [1918] (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка). – 41,

[3] с. – Рік вид. встановлено за кн.: Щурат В.Г. Вибрані

праці з історії літератури. К., 1963. – На тит. арк. та обкл.

В.Щурат зазначений як авт.

У1/С48

 

248. Стефаник, В.С. Дорога: новелї / В.С.Стефаник;

з мал. О.Кульчицької. – 2-е вид. – Львів: Накладом Укр.

Видавн. Спілки, 1917 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка). –

100 с.: портр. – Зміст: Скін; Давнина; Вістуни; Май;

Палій; Кленові листки; Похорон; Сон; Басараби; Озимина;

Злодій; Такий панок.

У1/С79

 

249.Строев, В. Очерки Государства Московскаго перед

реформами / В.Строев. –2-е изд. –Ростов на Дону: Издво

Н.Е.Парамонова «Донская Речь», [ценз.1905]. – 65 с.

9(47)7/С86

 

250. Сулима, Т.[С.] Народні оповідання / Т.Сулима. –

К.: Друк. 2-ї Артілі; [Львів: Вид. Укр.-Рус. Видавн.

Спілки], 1911. – 96 с. – (Літ.-Наук. Б-ка [Укр.-Рус. Видавн.

Спілки]; ч. 134). – Зміст: Як баба Оришка замерала,

а люде спроста їй вірили; Хавромантій; Трудовниця

Горпина; Катеринославські публїцистки; Баба Хролиха;

Присвятилися; Павлик.

У1/С89

 

251. Тенянко, П.[В.] До раю злотосяйного: поезії.

Ч. 1 / Петро Тенянко. –[Черкаси: Друк. Х.Д.Роздольского,

1917]. – 160 с.

У1/Т33

 

252. Тершаковець, М. До життєписи Маркіяна

Шашкевича / М.Тершаковець. – Львів: З друк. Наук.

Т-ва ім. Шевченка, 1912. – 134 с.

Відб. з: Записок Наук. Т-ва ім. Шевченка.

8У1/Т35

 

253. Тесленко, А.Ю. З книги життя: оповідання

/ А.Ю.Тесленко; [передм. «Архип Тесленко» С.Ф.Черкасенка].

– 2-е вид. – [К.: Вік], 1918 (Друк. Акц[іонер.] Т-ва

«П.Барський»). – XVIII, 245, [1] с. – (Укр. б-ка; № 21). –

Зміст: За пашпортом; Хуторяночка; Син; «Радощі»;

Школяр; Любов до ближнього; У схимника; У городі;

Наука; Поганяй до ями; Немає матусі; Прощай, життя;

В тюрьмі; На чужині; Що робити; Страчене життя; «Да

здравствуєт небитіє»; Як же так; В пазурях у людини;

Допис із Харьківців.

У1/Т36

 

254. Тиц, Б.Н. Землемеріе. Как мерить землю, и что

для этого нужно знать?: со многими черт. и рис. / сост.

Б.Н.Тиц. – М.: Типо-Литогр. И.Е.Ермакова, 1898. – 46 с.

526/Т46

 

255. Толстой, Л.Н. Поликушка: повесть

Л.Н.Толстого / Л.Н.Толстой. – М.: Изд. В.И., 1896 (Тип.

Высоч. утв. Т-ва И.Д.Сытина). – 96 с. – (№ 32).

Р1/Т53

 

256. Толстой, Л.Н. Сочиненія графа Л.Н.Толстого

Ч. 14 / Л.Н.Толстой. – 10-е изд. – М.: Тип.-литогр. Т-ва

И.Н.Кушнарев и Ко, 1897. – 332 с. – Зміст: Не деланіе; По

вопросу о свободе воли; Беседа досужих людей; Ходите

в свете, пока есть свет; Предисловія: К дневнику Аміеля;

К сочиненіям Гюи де Мопассана; К токологіи Стокгэма;

К сочиненіям крестьянина Семенова; Хозяин и работник;

Религія и нравственность; Три притчи; Переводы:

Письмо Мадзини о безсмертіи; Суратская кофейня; Карма;

Франсуаза.

 

Р1/Т53

 

257. Толстой Л.Н. Хозяин и работник: разсказ

/ Л.Н.Толстой. – М.: Тип. Выс. Утв. Т-ва И.Д.Сытина,

1896. – 71 с.

2-га кн. конвалюта. Припл. до кн.: Как живут китайцы,

М., 1895 (див. № 124)

91(51)/К16

 

258. Тургенев, И.С. Пегас: разсказ Ивана Сергеевича

Тургенева / И.С.Тургенев. – СПб.: Изд. Глазунова,

1888 (Тип. Глазунова). – 11 с.

Р1/Т87

 

259. Тургенев, И.С. Перепелка: разсказ

И.С.Тургенева / И.С.Тургенев. – 2-е изд. – СПб.: Изд.

И.Глазунова, 1896 (Тип. Глазунова). – 10 с. – (Доступная

б-ка; № 21).

Р1/Т87

 

260. Тургенев, И.С. Поездка в Полесье: разсказ

И.С.Тургенева / И.С.Тургенев. – 2-е изд. – СПб.: Изд.

И.Глазунова, 1898 (Тип. Глазунова). – 29 с. – (Доступная

б-ка; № 17).

Р1/Т87

 

261. Тургенев, И.С. Однодворец Овсянников: разсказ

И.С.Тургенева / И.С.Тургенев. – 3-е изд. – СПб.:

Изд. И.Глазунова, 1897 (Тип. Глазунова). – 29 с. – (Доступная

б-ка; № 2).

Р1/Т87

 

262-271. Украинская жизнь: ежемесяч. науч.литер.

и обществ.-полит. журн. / редактор-издатель

Я.А.Шеремецинский. – М.: Тип. П.П.Рябушинскаго,

1912-1916.

 

1913. – № 11. – 113 с. – Авт. ст.: С.Єфремов, В.Кошевой,

С.Русова, В.Винниченко, С.Петлюра, М.Данько та ін.

 

1914. – № 1. – 122 с. – Авт. ст.: М.Грушевський,

В.Садовський, М.Туган-Барановський, Н.Сумцов,

О.Русов, В.Дорошенко та ін.

 

1914. – № 4. – 116 с. – Авт. ст.: А.Василько,

О.Шахматов, С.Петлюра, В.Добрецький та ін.

 

1914. – № 5/6. – 124 с. – Авт. ст.: С.Єфремов,

М.Данько, Л.Бурчак Г.Хоткевич та ін.

 

1914. – № 8/10. – 96 с. – Авт. ст.: М.Жученко,

Л.Бурчак, С.Петлюра та ін.

 

1914 – № 11/12. –122 с. – Авт. ст.: С.Петлюра, Л.Бурчак,

О.Новицький, М.Могилянський, М.Богданович.

 

1915. – № 2. – 112 с. – Авт. ст.: І.Франко, С.Русова,

Н.Дворянський, М.Богданович, В.Дебогорій-Мокрієвич

та ін.

 

1915. – № 3/4. – 184. – Авт. ст.: В.Садовський,

А.Кримський, С.Єфремов, О.Русов, П.Стебницький та

ін.

 

1916. – № 1. – 104 с. – Авт. ст.: М.Грушевський,

С.Русова, О.Липовецький, В.Науменко, Н.Ядій.

1916. – № 12. – 130 с. – Авт. ст.: О.Білоусенко,

М.Василенко, С.Єфремов, Л.Бурчак та ін.

05/У45

 

272-273. Украинский народ в его прошлом и настоящем

/ под ред. Ф.К.Волкова, М.С.Грушевскаго и

др. – СПб.: Изд. М.А.Славинскаго, 1914-1916 (Тип. Т-ва

«Общественная польза»).

 

Т. 1. – 1914 – 360 с.: портр., ил. – Зміст: Развитіе

украинских изученій в ХІХ в. и раскрытіе в них основных

вопросов украиноведенія / М.Грушевский. Исторія

Украинскаго народа / М.Грушевский.

 

Т. 2. – 1916. – 707 с.: ил., табл. – Зміст: Очерк

географіи Украины / С.Рудницкій. Статистика украинскаго

населенія Европейской Россіи / А.Русов. Галиція. Буковина

/ В.Охримович. Угорская Русь / С.Томашевский.

Антропологическія особенности украинскаго народа

/ Ф.Волков. Этнографическія особенности украинскаго

народа / Ф.Волков. Обычное право украинскаго народа

/ Т.Ефименко. Краткій очерк исторіи малорусскаго

(украинскаго) языка / А.Шахматов.

 

9(4771)/У450

 

274-277. Україна: наук. та літ.-публіцист. щомісяч.

журн. / ред. В.Науменко. – У Київі: Друк. Н.Т.КорчакНовицького.

– 1907-1930, 1941-.

 

Т. 1: январь. – V, 124, 71, 12 с. – Зміст: Сьогочасна

часописна мова на Україні / Іван Ф. Історія української

драми / І.Стешенко. Бунт черкасцев и каневцев в 1536

году: (эпизод из жизни украинских городов в XVI в.)

/ А.Яковлев. Україна в 1906 році / Д.Дорошенко.

Товариство «Просвіта» в Одесі / Просвітянин.

 

Т. 2, кн. 3: іюнь. – V, 250-372 с. – Зміст: О библейскоагадическом

элементе в повестях и сказаніях начальной

русской летописи / Г.Барац. Секретні циркуляри

правительства на Кубані / С.Петлюра. Порівняння

смерті і весілля в українських погрібових голосіннях

/ В.Данилів.

 

Т. 3, кн. 3: сентябрь. – V, 285-407, 44 с. – Зміст: З

архива Д.Л.Мордовцева / П.Стебніцький. Намісники,

державці і старости господарського замку Черкаського в

кінці XV і в кінці XVI вв. / А.Яковлев. Вірша 1786 року на

київських ченців / С.Петлюра. Памяти Івана Тобілевича

(Карпенка-Карого) / С.Петлюра. З українського житя

/ С.П.

 

Т. 4, кн. 2/3: ноябрь-декабрь. – VI, 145-288 с. –

Зміст: Статистика землеволодіння в 1905 р. і мобілізація

земельної власности на Україні від 1877 р. по 1905 р.

/ М.Порш. До історії «Тарасової книгарні» (Рахуба

Киянам книгарня Щербака про книгарню й запросини

 

для дальшої послуги). Матеріалы для біографіи

Н.И.Костомарова / В.Данилов.

05/У45

 

278-280. Успенский, Г.[И.] Полное собраніе

сочиненій: с портр., автограф. / Глеб Успенский; вступ.

ст. Н.К.Михайловскаго. – К.: Изд. Б.К.Фукса, [ценз.

1903] (Тип. Д.Н.Трахтенберга).

 

Т. 7. – 240 с. – Зі змісту: Малые ребята; Беглые наброски;

Бог грехам терпит; Волей-неволей; (Отрывки из записок

Тяпушкина). – Прим. дефект.: відсутні перші 5 стор.

 

Т. 8. – 212, [1] с. – Зміст: Крестьянин и крестьянскій

труд; Власть земли; Из разговоров с приятелями: (на

тему о «власти земли»); Не случись: (разсказ); Пришло

на память: (разсказ).

 

Т. 9. – 292 с. – Зміст: Скучающая публика; Через


КНИГИ З БІБЛІОТЕКИ ВІННИЦЬКОЇ «ПРОСВІТИ» (1917-1920 рр.)

 1. Від укладача
 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ УНІКАЛЬНИХ ВИДАНЬ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ
 3. ВІННИЦЬКА «ПРОСВІТА» – УЧОРА І СЬОГОДНІ
 4. БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА»
 5. КОЛЕКЦІЯ БІБЛІОТЕКИ ВІННИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА»
 6. КОЛЕКЦІЯ БІБЛІОТЕКИ ВІННИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» (продовження)
 7. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
 8. ПОКАЖЧИК НАЗВ ТВОРІВ ДРУКУ
 9. ПОКАЖЧИК МІСЦЬ ВИДАННЯ ТВОРІВ ДРУКУ
 10. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
 11. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше