ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїКНИГИ З БІБЛІОТЕКИ ВІННИЦЬКОЇ «ПРОСВІТИ» (1917-1920 рр.)

Версія для друку

КОЛЕКЦІЯ БІБЛІОТЕКИ ВІННИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА»:

каталог видань

1. Александрович, Г. Каменотесы-кустари и ремес-ленники Подольской губерніи. Кустарные древодельные промыслы в Подольской губ. / Г.Александрович. – К.: Лито-Тип. С.Кульженко, 1916. – 149 с.: табл., фото. – Опис зроблено за обкл.

Оттиск из «Кустарных промыслов Подольской губерніи» (К., 1916).

333/А46

2. [Андреев, Н.Н.] Древнейшіе жители Европы Н.Николина [псевд.]: с 32 рис. / Н.Николин [псевд.]. – СПб.: Изд. Ф.Павленкова, 1907 (Тип. Ю.Н.Эрлих). – 64 с.: рис. – (Культ.-ист. б-ка).

91/Н63

3. Андреєв, Л. Оповідання / Лєонід Андреєв; [пер.: В.Літинський, А.Гриник, Ф.Коковський, Т.Сьогобочний [Г.А.Коваленко], С.Процьків. – Чернівці: Заходом Л.Когута і Ф.Коковського, 1908 (Друк. «Руської Ради». Під зарядом І.Захарка). – 54, [1] с. – (Сьвітова б-ка; число 1). – Зміст: Оригінальний чоловік; Брехня; Сьміх; Перед страченєм; Марсельєза; В незнану далечінь.

Р1/А65

4. Анисимов, [С.С.] Кавказ: со многими рис. в тексте / Анисимов. – СПб.: Тип. Т-ва «Труд», 1906. – 158 с.: рис. – (Восходы).

91(479)/А67

5. Антонович, В.[Б.] Исторія Великаго Князевства Литовскаго од найдавнейших часов аж до упадку удельнои системы в Литовской Руси / В.Антонович, Д.Иловайскій. – Тернопіль: З друк. І.Павловского, 1887. – 207 с. – (Рус. іст. б-ка / під. ред. О.Барвінського; т. 6).

9(474)/А72

6. Антонович, В.Б. Монографіи по исторіи Западной и Юго-Западной Россіи. Т. 1 / В.Б.Антонович. – К.: Тип. Е.Я.Федорова, 1885. – 351 с. – Зміст: Очерк исторіи великаго княжества Литовскаго до смерти В.К.Ольгерда; Иследование о городах Юго-Западного края; Киевские войты Ходыки – эпизод из истории городского самоуправления в Киеве в XVI-XVII ст.; Киев, его судьба и значение с XIV – по XVI cтолетіе (1362-1569); Очерк отношеній польскаго государства к православію и православной церкви; Очерк состоянія православной церкви в Юго-Западной Россіи с половины XVII до конца XVIII столетія; Летопись Сатановскаго монастыря.

9(4771)/А72

7-8. Апокріфи і лєгенди з українських рукописів. – У Львові: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1896- 1910 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського).

Т. 3: Апокріфи новозавітні: Б. Апокріфічні дїяня апостолів / зібрав, упорядкував і пояснив [та авт. передм., приміт.] Іван Франко. – 1902. – [13], LXVIII, 360 с. – (Памятки укр.-рус. мови і л-ри / Наук. Т-ва ім.Шевченка. Археогр. коміс.; т. 3). – Назва і сер. парал. латин. – Текст апокрифів церковнослов. – Додатки і поправки: c.270-323. – Показчик письменників і творів, наведених у тт. 2 і 3 «Памяток...»: c. 325-333. – Показчик імен власних і назв геогр. у 3 т.: c. 334-350.

Т. 5: Легенди про святих, з одною подобизною старого друку / зібрав, упорядкував і пояснив [та авт. передм.] Іван Франко. – 1910. – [1], 297, [2] с. – (Памятки укр.-рус. мови і л-ри / Наук. Т-ва ім. Шевченка. Археогр. коміс.; т. 6). – Назва і сер. парал. латин. – Текст легенд церковнослов. – Доповнення: с. 294-297.

8У/П15

9. Аристофан. Хмари: грецька комедія / Аристофан; в пер. Тараса Франка; з передм. Михайла Білика; з пояснен. Івана Калиновича. – Львів: Вид. «Всесвіт. б-ки», 1918 (Друк. Л.Віснєвського). – XI, 94 с.: портр. – (Всесвіт. б-ка / під. ред. І.Калиновича; № 11/12).

А/А81

10. Багалій, Д.І. Історія Слободської України: з 71 мал. і 2 карт. / Д.І.Багалій. – Х.: Вид-во «Союз» Харків. Кредит. Союзу Кооперативів, 1918 (Друк. «Просвещение»). – 308 с. – (Культ.-іст. б-ка / під ред. Д.І.Багалія).

9(4771)/Б14

11. Балей, С.[В.] З психольогії творчости Шевченка / С.Балей. – Львів: Накладом вид-ва «Шляхи», 1916 (Друк. Ставропиг. ін-та. Під управою Ю.Сидорака). – VI, 91 с. – (Новітня б-ка; ч. 20).

8У1/Б20

12. Бантыш-Каменский, Д.М. Исторія Малой Россіи от водворенія Славян в сей стране до уничтожения Гетманства: в 3 ч. / Д.М.Бантыш-Каменский. – 4-е изд., печатано с 3-го без измен. – К.; Петербург; Х.: Южно-Рус. Книгоиздат. Ф.А.Іогансона, 1903. – IX, 598 с.: ил., портр., планы. – Библиогр.

9(4771)/Б23

13. Бекетов, А.[Н.] Беседы о земле и тварях, на ней живущих А.Н.Бекетова: в 2 кн. / А.Бекетов. – 7-е изд. с 18 рис. в тексте. – СПб.: Изд. Л.Ф.Пантелеева, 1889 (Тип.-литогр. В.А.Тиханова). – 148 с.

5/Б42

14. Березин, Н. Страна гранита и озер (Финляндія) / составил Н.Березин. – СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1905. – 140 с.: рис.

91/Б48

15. Бокль, Г. Природа та цівілізація: (витяг з «Історії цівілізації в Англії») / Г.Бокль; переклав С.Риндик; [передм. вид-ва]. – Камянець на Поділлю: Дністер, 1919 (Друк Т-ва «Дністер»). – 81, ІІ, V c. – Бібліогр.: Вид. Т-ва «Дністер»: І – V.

301/Б78

16-27. Большая Энциклопедія: словарь общедоступных сведеній по всем отраслям знанія: в 22 т. / под ред. С.Н.Южакова. – СПб.: Тип. Т-ва «Просвещеніе», 1900-[1907?].

Т. 1: А – Арброс. – 1900. – 800 с.

Т. 5: Византія – Гадамес. – 1901. – 794 с.

Т. 9: Духовентво – Идское поле. – 1902. – 794 с.

Т. 10: Идумэя – Китчернерю. – 1902. – 794 с.

Т. 14: Нерчинскій округ – Пенч. – 1904. – VIII, 794 с.

Т. 16: Пуль – Саль. – [ценз.1904]. – VIII, 794 с.

Т. 17: Сальвадор – Статистика. – [ценз. 1904]. – VIII, 794 с.

Т. 18: Статистика – Ундозеро. – [ценз. 1904]. – VIII, 794 с.

Т. 19: Ундольскій – Чахары. – [ценз.1904]. – VIII, 794 с.

Т. 21 (доп.): Аандруд – Менгер. – [ценз.1904]. – VIII, 792 с.

Т. 22 (доп.): Мендельсон – Оразибул. – [ценз. 1904]. – VIII, 680 с.

92.0/Б79

28. Будищанець, В. Славний музика. Микола Лисенко, його життя і праця / написав В.Будищанець. – Полтава: Т-во «Полтавська Українська Книгарня», 1913. – 46 с.

78/Б90

29. Будні: оповідання, перекладені з чужих мов. – К.: Час, 1917 (Друк. Губерн. Правління). – 160 с. – Авт. творів: Дж.Чіамполі, М.Родзевичова, А.Доде, А.Гарборг, Г.Мопасан, К.Міксат, М.Конопницька, А.Чехов, Г.Бетге, Й.Лі.

И/Б90

30. Вагнер, Ю. Разсказы о животных профессора Ю.Вагнера: с 25 рис. / Ю.Вагнер. – М.: Тип. Т-ва И.Д.Сытина, 1901. – 55 с. – (№ 413).

59/В12

31. [Варавва, О.П.] Песни пленника / О.Кобець [псевд.]. – Відень: [Тип. Адольфа Гольцгаузена, 1917]. – 16 с. – (Б-ка пленника; Сер. 1).

У1/К55

32. Василенко, Н.П. Очерки по исторіи Западной Руси и Украины / Н.П.Василенко. – К.: Изд. книж. магазина Н.Я.Оглоблина, 1916 (Тип. Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко). – VI, XI, 589, [1] с. – (Рус. ист. в очерках и ст. / под ред. М.В.Довнар-Запольського; т. 3). – Зміст: Положеніе православной церкви в Речи Посполитой после Люблинской уніи; Брестская унія; Релігіозно-національное и культурное движеніе в Западной Руси и на Украине в XVI-XVII веках; Начальная исторія казачества до конца XVI века; Козачество в конце XVI и в первой половине XVII века. Борьба его с польским государством; Козаки и польское государство в их отношеніях после Куруковскаго договора; Колонизація левобережной Украины и движеніе украинскаго населенія в пределы Московскаго государства.

9(4771)/В19

33. Васильченко, С.[В.] Зіля Королевич: етюд на 1 дію / С.Васильченко. – У Київі: Т-во «Криниця», 1914. – 31 с. – (№ 11).

У2/В19

34. Васильченко, С.[В.] На перші гулі: жарт на 1 дію / С.Васильченко. – 3-є вид. – К.: Т-во «Криниця», 1917 (Друк. Т-ва «Криниця»). – 24 с.

У2/В19

35. Васильченко, С.[В.] Недоросток: (побутова легенда): комедія в 4 діях / С.Васильченко. – К.: [Т-во «Криниця»], 1913 (Друк. А.І.Гросмана). – 62 с. – (№ 8).

У2/В19

36. Васильченко, С.[В.] Не співайте, півні, не вменшайте ночі!: п'єса в 3 картинах / С.Васильченко. – К.: Т-во «Криниця», 1917. – 48 с.

У2/В19

37. Ващенко, Г. Пісня в кайданах / Г.Ващенко. – К.: Електр. Друк. К.Н.Милевського і Ко, 1908 (обкл. 1909). – 88 с. – Зміст: Пісня в кайданах: драма; Узько, темно...; Німий; Хвилі.

У1/В23

38. Вебер, К.К. По немногу обо всем из трех царств природы: ра[з]сказы для детей / сост. [авт. предисл.] К.К.Вебер, автор «Разсказы о фабриках и заводах». – 6-е изд. – М.: Изд. магазина «Сотрудник школ» А.К.Залесской, 1897 (Высоч. утв. т-во скоропеч. А.А.Левенсон). – 152 с.

5/В26

39-41. Величко, С. Летопис событій в Югозападной Россіи в XVII веке / составил Самоил Величко, бывшій канцелярист канцеляріи войска Запорожскаго, 1720. – К.: Издана Временной Комиссией для разбора древних актов, 1848-1855 (В лито-тип. заведеніи Іосифа Вальнера).

Т. 1 / [передм. видав.]. – 1848. – VIII, 454+50, ХХХ, II с.

Т. 2 / [передм. авт.]. – 1851. – 612, XVII, III c.

Т. 3 / [передм. И.Самчевського]. – 1855. – IV, XII, 568 с.

9(4771)/В27

42. Весела розвага: збірка гуморесок. – 4-е вид. – [К.: Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1911?]. – 64 с. – Авт. прозових і поет. творів: Є.П.Гребінка, СВ.Руданський, Г.О.Коваленко, В.І.Самійленко, І.Я.Франко, І.П.Котля-ревський, Л.І.Глібов, П.Майорський.

У1/В38

43. Виїмки з народної літератури українсько-рускої ХІХ віку: для висших клясів середних шкіл. Ч. 2 / уложив Олександер Барвінський. – 3-є вид. поправл. – У Львові: Накладом краєвого фонду, 1902 (З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського). – LXX, 572 с. – Авт. прозових, поет. і драм. творів: П.О.Куліш, У.Шекспір, К.Г.Климкович, Л.І.Глібов, С.В.Руданський, В.С.Ільницький, О.М.Огоновський, С.І.Воробкевич, М.Вовчок, Ю.А.Федькович, В.М.Шашкевич, В.Б.Анто-нович, О.П.Стороженко, О.Я.Кониський, Д.Байрон, Б.Д.Грінченко, К.М.Устиянович, В.Г.Барвінський, Софокл, Данте, Гомер. – В кн. також розвідки: Огляд народної лїтератури україньско-рускої (від половини шестої десятки XIX ст.) / [О.Г.Барвінський]; Сьогочасне прямованє в лїтературі / І.Нечуй-Левицький. – Пер. з давньогрец.: П.І.Ніщинського, С.В.Руданського; з англ.: П.О.Куліша, К.Г.Климковича, О.Я.Кониського; з іт.: В.І.Самійленка.

8У/Б24

44. Винниченко, В.К. Базар: п’єса на чотирі розділи / В.К.Винниченко. – К.: Дзвін, 1918 (Друк. б[увш.] 1-ої Київ. Спілки). – 55 с.

У2/В48

45. Винниченко, В.К. Боротьба: (з листів студента засланого в салдати) / В.К.Винниченко. – 3-є вид. – К.; Х.: Дзвін, 1917 (Друк. Укр. Центр. Ради). – 75, [3] с.

У2/В48

46. Винниченко, В.К. Ланцюг: оповідання естета / В.К.Винниченко. – Петроград: Дзвін, 1917 (Друк. Бр. В. та И.Линників). – 16 с.

У2/В48

47. Винниченко, В.[К.] Чорна пантера і білий медвідь: п'єса на 4 дії / В.Винниченко. – К.: Дзвін, 1918 (Друк. б[увш.] 1-ої Київ. Друк. Спілки). – 56 с.

У2/В48

48. Вісник Державних Законів для всіх земель Української Народної Республіки. – Каменець на Поділлю: Департамент Преси й Друку при Управлінні Преси й Інформації, 1919 (1-ша друк. М-ва Преси й Інформ.). – Вип. 1-39.

05/В53

49. Водовозова, Е. Как люди на белом свете живут. Чехи. Поляки. Русины: с 10 картинками / Е.Водовозова; худож. В.М.Васнецов и др. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: [Тип. М.М.Стасюлевича], 1900. – IV, 195 с.

91(4)/В62

50. Водовозова, Е. Как люди на белом свете живут. Шведы и Норвежцы: с 10 картинками / Е.Водо-возова; худож. В.М.Васнецов и др. – СПб.: [Тип. М.М.Стасюлевича], 1901. – IV, 177, [2] с.

9(4)/В62

51. Воробкевич, С.І. Твори Ізидора Воробкевича. Т. 2: [Оповідання] / Ізидор Воробкевич; [післямова «Загальні замітки про оповіданя Із.Воробкевича» О.Маковея]. – У Львові: Виданє Т-ва «Просьвіта», 1911 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського). – 409 с.: портр. – (Рус. письменність; кн. 12, т. 2.). – Зміст: Турецькі бранці; Циганка; Вимуштрований кінь; Амброзій Остапкевич; Месть Чорногорця; Наш театр у повітовім містечку Н.; Хто винен; Старий Марин; Андрій Крейцар; Як мужик Герасим лїкарем став; Панна Веронїка; Чи Срульчи Петрик; Маковейка; Мошул Николай Сучавский; Як Митро Лазаренко тоту взяв котру щиро покохав; Черниця Ксеня; Мій перший поцїлунок; Як панич Гаврильцьо Довгоніс оженився; Що людей єднає; Панич Леонїд; Напасть; Ще той ся не вродив що би всїм догодив; Стара і молода ялиця. – Пояснення: с. 399-401.

У1/В75

52. Гауптман, Г. Ганнуся: драматичний етюд в двох картинах / Г.Гауптман; переклад Софії Тобілевич. – У Київі: Час, 1918 (Друк. Т-ва «Час»). – 52 с. – (Сер. Драматична; № 76).

И(Нім)/Г24

53. Га[у]птман, Г. Затоплений дзвін: нїмецька драма-казка / Гергарт Гавптман; переклав Микола Голубець. – Львів: Накладом вид-ва «Шляхи», 1916 (Друк. Ставропиг. ін-та. Під управою Ю.Сидорака). – 140 с. – (Новітня б-ка; ч. 21). – На тит. арк. Гегарт Гавптман.

И(Нім)/Г12

54. Гизетти, А. Светлый духом В.Г.Короленко: критико-біогр. очерк / А.Гизетти. – Петроград: Изд-во С.Нонина, 1918 (Тип. «Научное Дело»). – 62, [1] с. – (Серія очерков «Вожди рус. общественной мысли»; № 12). – Библиогр.: с. 62.

8Р1(092)/Г46

55. Гоголь, М.[В.] Ревизор: комедія на 5 дій / М.Гоголь; переклав Микола Садовський. – К.: Час, 1918 (Друк. Дніпр. Союзу Спожив. Т-в). – 100 с. – (Сер. Драматична; № 74).

Р1/Г58

56-57. Гоголь, Н.В. Сочиненія Н.В.Гоголя / Н.В.Гоголь; редакция Н.С. Тихонравова; с біограф. Н.В.Гоголя, составленая В.И.Шенроком, двумя портр. Гоголя, гравиров. на стали Ф.А.Брокгаузом в Лейпциге, двумя автограф. и тремя рис. – 15-е изд. – СПб.: Изд. А.Ф.Маркса, 1900 (Тип. А.Ф.Маркса).

Т. 8. – 146 с. – Зміст: О современнике; Авторская исповедь; Письмо к В.А.Жуковскому; Размышленія о божественной литургіи; Выдержки из карманных записных книжек.

Т. 9 – 263 с. – Зміст: Юношескіе опыты; Арабески. Ч. 1.Прилож. к журн. «Нива» на 1900 г.

Р1/Г58

58. Гординьский, Я.А. Причинки до студий над «Енеїдою» І.Котляревского. Ч. 1 / Я.А.Гординський. – В Коломиї: З друк. В.Бравнера, 1907. – 45 с. – На обкл.: Друк. В.Браунера.

8У1/Г68

59-60. Гринченко, Б.Д. Словарь украинскаго языка собранный редакціей журнала «Кіевская Старина»: в 2 т. / [предисл.], ред. с доп. собственных материалов Б.Д.Гринченко. – К.: Друк. Акц[іонер.] Т-ва Н.Т.Корчак-Новицького, 1907-1908.

Т. 1: А-Ж. – XXXIX, 494, [1] с. – Обкл. і тит. аркуш парал. рос. та укр. – Список источников, которыми пользовались при составленіи словаря: с. XXX-XXXVII.

Т. 2: З-Н. – 573, [1] с.

У(03)/Г85

61. Грицак, М. Учебник геометриї для середних шкіл: низший степень (2 і 3 кляса) / написав Михайло Грицак. – У Львові: Накладом Укр. Пед. Т-ва, 1913 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка). – [6], 179 с.: іл.

513/Г85

62. Грінченко, Б.[Д.] Грицько / Б.Д.Грінченко. – Полтава: [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Земства], 1917 (Друк. І.Л.Фрішберга). – 8 с. – (Кн. для читання в класі; вип.5).

У1/Г85

63. Грінченко, Б.Д. Кавуни / Борис Грінченко. – Полтава: [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Земства], 1917 (Друк. І.Л.Фрішберга). – 12 с. – (Кн. для читання в класі; вип.7).

У1/Г85

64. Грінченко, Б.[Д.] Підпал. Нелюб: оповідання / написав Борис Грінченко. – 5-е вид. – [У Київі: Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1913]. – 35 с. – На обкл. портр. авт.

У1/Г85

65. Грінченко, Б.[Д.] Сама, зовсім сама. Покупка: оповідання Бориса Грінченка / Борис Грінченко. – 2-е вид. – [У Київі: Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1913]. – 32 с. – На с. 3 епіграф з твору М.Ю.Лермонтова.

У1/Г85

66. Грінченко, Б.Д. Снігурка: казка [у віршах] / написав Борис Грінченко. – [У Київі: Друк. В.П.Бондаренко та П.Ф.Гніздовського, 1914]. – 12 с.

У1/Г85

67. Грінченко, Б.[Д.] Сопілка: казка [у віршах] / написав Борис Грінченко. – [У Київі: Друк. В.П.Бондаренко та. П.Ф.Гніздовського, 1914]. – 12 с.: мал.

У1 /85

68. Грінченко, Б.[Д.] Украла / Борис Грінченко. – Полтава: [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Земства], 1917 (Друк. І.Л.Фрішберга). – 7 с. – (Кн. для читання в класі; вип.2).

У1/Г85

69. Грінченко, Б.[Д.] Як я вмер: оповідання / написав Борис Грінченко. – 2-е вид. – [У Київі: Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1913]. – 28 с. – На обкл. портр. авт.

У1/Г85

70. Грубе. Географическіе очерки и картины. Вып. 3 / составлено по Грубе и другим источникам. – М.: В тип. журн. «Развлеченіе», 1862.– 226 с. – Зміст: Франція (окончаніе); Нидерланды; Англія.

91/Г90

1- ша книга конвалюта, див. № 71.

71. Грубе. Географическіе очерки и картины. Вып. 4 / составлено по Грубе и другим источникам. – М.: В тип. Ф.Б.Миллера, 1862. – 223 с. – Зміст: Германія; Очерки Славянских земель.

91/Г90

2-га книга конвалюта, припл. до кн.: Грубе Географическіе очерки и картины. – М., 1862. Див. № 70.

72. Грубе. Географическіе очерки и картины. Вып. 1

/ составлено по Грубе и другим источникам. – 2-е изд. – М.: В тип. Ф.Б.Миллера, 1865. – 224 с. – Зміст: Север; Венгрія и Богемія; Альпы.

91/Г90

1-ша книга конвалюта, див. № 73.

73. Грубе. Географическіе очерки и картины. Вып. 2 / составлено по Грубе и другим источникам. – 2-е изд. – М.: В тип. Ф.Б.Миллера, 1866. – 322 с. – Зміст: Испанія; Италія; Греція; Франція.

91/Г90

2-га книга конвалюта, припл. до кн.: Грубе Географическіе очерки и картины. – М., 1865. Див. № 72.

74-77. Грушевський, М.С. Всесвітня історія в короткім оглядї / М.С.Грушевський. – 2-е вид. – К.: [Друк. Акц[іонер.] Т-ва «П.Барський»], 1918.

Ч. 2: [Нова історія (від пол. ХІІІ до XVI ст.)]. – 176 с.: мал.

Ч. 3: Віки XVII і XVIII. – 143 с.: мал.

Ч. 5: По за-европейські краї в останнїх столїтях. – 168 с.

Ч. 6: Европа в другій половинї XIX в. – 160 с.

9/Г91

78. Грушевський, М.С. З старих карток: оповідання / М.С.Грушевський. – К.: [Друк. Акц[іонер.] Т-ва «П.Барський», 1918]. – 94 с. – Зміст: У святої Софії; Історія сіньори Занети Альберріго з Венеції; Біжниця з Зомербергу; Як ми стрічали Новий Рік: (уривок із споминів Івана Галайчука); Розмова з Кривоносом. – Бібліогр.: Кн. й брошюри того ж авт. (черв. 1918): с. 4 обкл.

У2/Г91

79-82. Грушевський, М.[С]. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид., розшир. – У Львові: Накладом авт., 1905-1909 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського).

Т. 2: XI-XIII вік. – 1905. – [2], 633 с.: табл. – В кн. карти: Київщина і Турово-Пинщина в XI-XIII в.; Чернигівщина і Переяславщина в XI-XIII в.; Західня Україна в XI-XIII віках. – Примітки [огляд л-ри до історії України-Руси]:

с. 552-585. – Реєстр київських князів: с. 586-587. – Пояснення до генеальогічних таблиць: с. 588. – Генеальогічні таблиці київських князів: с. 589-594. – Примітки до мап: с. 596-612.

Т. 3: До року 1340. – 1905. – 587 с. – В кн. табл.: Генеальогія династиї Романа Мстиславича. – Примітки: с. 504-567. – Пояснення до генеальогічних таблиць: с. 569-570. – Показчик імен і річей: с. 572-578.

Т. 4: XIV-XVI віки – відносини полїтичні. – 1907. –

535, [2] с. – В кн. карта: Українські землі в складі Польсько-литовської держави перед 1569 роком. – Примітки: с. 424-496. – Примітки до мапи: с. 499-503. – Пояснення скорочених цитат: с. 504. – Генеальогічні таблицї династиї великих князів литовських [з приміт.]: с. 505-516. – Показчик імен і річей: с. 517-525.

Т. 7: Козацькі часи – до р. 1625. – 1909. – X, 624, [4] с. – Примітки: с. 362-590. – Показчик імен і річей: с. 591-608. – Бібліогр.: Иньші вид. М.Грушевського: с. [4].

З родової бібліотеки Якубовських.

9(4771)/Г91

83. Грушевський, М.С. Sub divo: оповідання, начерки, замітки / М.С. Грушевський. – К.: [Друк. Акц[іонер.] Т-ва «П.Барський», 1918]. – 112 с. – Зміст: Ніч. Предок. Пенати; З похорону; Тестамент; Комета; На горах. – Бібліогр.: Кн. й брошури того ж авт. (квіт. 1918): с. 4 обкл.

У2/Г91

84. Грушевський, М.С. Ярослав Осмомисл: історичні образи / М.С. Грушевський. – К.: [Друк. Т-ва «П.Барський»], 1917. – 79 с. – Бібліогр.: Кн. й брошюри [М.С.Грушевського] (січ. 1918): с. 4 обкл.

У1/Г91

85. Данте, А. Характеристика середніх віків. Житє поета і вибір із його поезії / А.Данте; укр. мовою зладив Іван Франко. – [К.]: Вид. т-ва прихильників укр. л-ри, науки і штуки у Львові, 1913 (Друк. Київ. 2-ї Артїлї). – VII, 246 с.

И(Ит)/Д19

86. Девель, Ф. Разсказы о Восточной Сибири, то-есть о губерніях Енисейской и Иркутской и об областях Якутской, Забайкальской и Приморской / составил Ф.Девель. – 2-е изд. – М.: Типо-литогр. Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко, 1901. – 131 с.: рис., карт.

91/Д25

87. Деполович, П. Разсказы о земле Аравійской / П.Деполович. – [СПб.: Тип. Акц[іонер.] о-ва печ. дела в Россіи Е.Евдокимов, ценз. 1900]. – 175 с.: ил. – (Книжка за книжкой; кн. 49). – Зміст: Кочевники-бедуины. Оседлая Аравія.

91(5)/Д35

88. Диарбекирский, С. Юбилейный путеводитель по священным местам-памятникам воздвигнутым признательным болгарским народом / С.Диарбекирский. – Софія: В Дворцовой тип. Бр. Прошековых, 1907. – 114 с.

91(4)/Д44

89. Дмитриев, К. Как возделывать табак и подготовлять его в продажу / К.Дмитриев. – М.: Изд. І.С.Габай, 1894 (Тип. О-ва распространения полез. книг). – 36 с.

633.4/Д53

90. Дорошенко, Д.І. По рідному краю: (дорожні вражіння й замітки) / Д.І.Дорошенко. – К.: Друк. Вид[авн.] Т-ва «Друкарь» 1919. – 92, [1] с. – Розд. кн.: По Гетьманщині; По Волині; Чигирин; Бахчисарай. – В кн. також урив. з укр. нар. пісень, балад, псалмів.

8У/Д72

91. Достоевский, Ф.М. Полное собраніе сочиненій Ф.М.Достоевскаго / Ф.М.Достоевский. – СПб.: Изд. А.Ф.Маркса, 1894-1895 (Тип. А.Ф.Маркса).

Т. 10, ч. 2: Дневник писателя за 1876 г. – 1895. – 237-444, ІІ с.

Безплат. прилож. к журн. «Нева» на 1895 г.

Р1/Д70

92. Драгоманов, М. Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство / Михайло Драгоманов. – У Львові: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1900 (З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського).

Т. 2. – 238 с. – Показчик до тт. 1 і 2 фолькльорних творів М.Драгоманова / зладив М.Павлик: с. 213-236. – (Зб. Фільольогічної секциї / Наук. Т-во ім. Шевченка; т. 3).

8У/Д69

93. Дубровський, В.[Г.] Московсько-українська фразеологія / В.Дубровський. – К.: [Друк. б[увш] Київ. Друк. Спілки], 1917. – [2], ІІ, 147 с.

4У/Д79

94. Ермилов, В.Е. Гордость века (Николай Иванович Новиков): біогр. очерк с портр. Н.И.Новикова и двумя рис. / В.Е.Ермилов. – М.: Изд. ред. журн. «Детское чтеніе», 1898 (Тип. М.Г.Волчанинова). – 44 с.: портр. – (Б-ка Детскаго Чтенія).

92/Е73

95-106. Етнографічний збірник / видає Етногр. коміс. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – У Львові: Накладом Наук. Т-ва [ім. Шевченка], 1895-1929 (З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського).

Т. 4: Етнографічні материяли з Угорської Руси, т. 2: казки, байки, оповідання про історичні особи, анекдоти / зібрав [та авт. передм.] Володимир Гнатюк. – 1898. – VIII, 216 с. – Додаток: с. 198-205. – Показчик мотивів тт. 1-2: с. 206-233. – Примірник деф.: відсутні останні арк.

Т. 5 / виданий під редакциєю Івана Франка. – 1898. – V, 267 с. – В кн.: Укр. нар. оповідання, вірші, пісні, загадки, приповідки у запису й з поясн. М.О.Дикарєва, М.І.Зубрицького, М.І.Павлика, Л.Порубальського, Ф.М.Колесси, О.М.Бодянського, І.Я.Франка, М.П.Дра-гоманова, Р.-Ф.Кайндля, Я.Миколаєвича, Д.Єндика та етногр. нарис М.Дерлиці «Селянські дїти». – Людові вірування на Підгірю. – Систематичний покажчик тем...: с. 244-261. – Поясненє скорочень: с. 262-267. – Примір. деф.: відсутні с. 40-112.

Т. 6: Галицько-руські анекдоти / зібрав [та авт. передм.] Володимир Гнатюк. – 1899. – XXI, 369, III с.

Т. 8: Галицькі народнї новелї / зібрав Осип Роздольський; [передм. І.Я.Франка]. – 1900. – IX, 166 с. – Покажчик важнїйших мотивів сеї збірки: с. 163-166.

Т. 9: Етнографічні материяли з Угорської Руси, т. 3: Західні угорсько-руські комітати. Бач-Бодрогський комітат / зібрав [та авт. передм.] Володимир Гнатюк. – 1900. – [1], 283 с.

Т. 10: Галицько-руські народнї приповідки, вип. 1: (А - Відати) / зібрав, упоряд. і пояснив [та авт. передм.] Іван Франко. – 1901. – VIII, 200 с.

Т. 17: Коломийки, т. 1 / зібрав [та авт. передм.] Володимир Гнатюк. – 1905. – XLIII, 259 с.

Т. 18: Коломийки, т. 2 / зібрав Володимир Гнатюк. – 1906. – 315 с.

Т. 23: Галицько-руські народнї приповідки, т. 2: (Дїти – Пять), вип. 1: (Дїти – Кпити) / зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко. – 1907. – 300 с.

Т. 24: Галицько-руські народнї приповідки, т. 2: (Дїти – Пять), вип. 2: (Кравець – Пять) / зібрав, упоряд. і пояснив [та авт. передм.] Іван Франко. – 1908. – X, 301-612 с. – На тит. арк. назва парал. нім.

Т. 25: Етнографічні материяли з Угорської Руси, т. 4: Казки, легенди, новелії, історичні спомини з Банату / зібрав [та авт. передм.] Володимир Гнатюк. – 1909. – XXI, 248 с. – На тит. арк. назва парал. нім. – В кн. також анот. нім. – Словарець місцевих виразів: с. 239-245.

Т. 33: Знадоби до української демонольогії, т. 2, вип. 1 / зібрав [та авт. предм.] Володимир Гнатюк. – 1912. – XLII, 237 с. – Заголовок парал. нім. – В кн. також розвідка: Останки передхристіянського релїгійного світогляду наших предків. Ч. 1 / В.Гнатюк.

39/Е88

107. Єфименко, О.Я. Істория України й її народа / О.Я.Єфименко; [пер. та авт. передм. Г.Хоткевич]. – [Х.]: Вид-во «Союз» Харьків. Кредит. Союзу Кооперативів, 1919 (Друк Б.Бенгіс). – 99, [1] с.: портр. – (Культ.-іст. б-ка / під ред. Д.І.Багалія).

9(4771)/Є91

108. Жданов, Н. Разсказы о кавказском племени осетинах / Н.Жданов. – М.: Изд. О-ва распространения полез. книг, 1898 (Тип. О-ва распространения полез. книг). – 64 с.: карт. – (Народы Россіи / под ред. Н.Харузина).

91(479)/Ж42

109. Жеромський, С. «Табу» і інші оповідання: з портр. і вступ. словом / Стефан Жеромський; з пол. мови переклав [авт. передм.] Іван Калинович. – Львів: Наклад В.Боберського, 1912 (Друк. Ставропиг. ін-та. Під зар[ядом] М.Рефця). – 91, [2] с. – (Новітня б-ка / ред. В.Боберський; вип. 5).

И(Пол)/Ж61

110. Живописная Россія: отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значеніи: с 241 рис. в тексте, 11 отд. политипаж. и 3 карт. / под общей ред. П.П.Семенова. – СПб.; М.: Изд.Т-ва М.О.Вольф, 1898 (Тип. Т-ва М.О.Вольф).

Т. 5: Малороссія и Новороссія, ч. 2.: Бессарабская, Херсонская, Екатеринославская и Таврическая губерніи. – 298, ІІІ с.: рис., карт.

91(47)/Ж67

111. Записки історичної і фільольогічної секції Українського Наукового Товариства в Київі / ред. ком.: М.Грушевський, В.Перетц, М.Василенко. – К.: Друк. Другої Друкар. Спілки, 1914.

Кн. 13. – 167 с.: мал. – На тит. арк. парал. назва нім. – Зміст: «Ґрамота Місаіла» і «ґрамота Нїфонта» / Б.Бучинський. До історії Острянинової еміграції / М.Грушевський. До історії млинського права Гетьманщини / В.Модзалевський. Епізоди культурних зносин галицької і російської України в 1-шій полов. XIX в. (докінченнє буде) / М.Возняк. До біографії Житецького – його магістерський іспит / В.Перетц. Ілюзійне підвисшение внутрішньої високости українських церков / В.Щербаківський.

06/З-32

112. Записки Українського Наукового Товариства в Київі / ред. ком.: М.Грушевський, В.Перетц, М.Василенко. – К.: Друк. І.Чоколова, 1912.

Кн. 10. – 164 с.: портр. – На тит. арк. парал. назва нім. – Зміст: Памяти Якова Шульгина (з портретом)

/ В.Щербина. Сучасна вірша про неволю Вишневецького / М.Грушевський. Київські списки повісти «Александрія» / С.Гаєвський. Варіянт піснї 18-го віку про земляні роботи / Л.Добровольський. Церковні справи на Запоріжі в XVIII в. / Ор.Левицький. Пасхальна вырша говорена нъби запорозцями своему гетьманови р. 1795, по рукописному списку Київо-Печерської Лаври / М.Петров. Дрібне землеволодїннє на Полтавщинї

/ С.Драгоманів. Робітництво України. Нарис по статистицї працї / М.Порш. Хронїка за 1911 р.

9(4771)/З-32

113-116. Збірник секциї математично-природописно-лїкарскої Наукового Товариства ім. Шевченка. – Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1897 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К.Беднарського).

Т. 1 / під ред. Івана Верхратського і Володимира Левицького. – 1897. – [6], 151 с. розд. паг.: мал. – На тит. арк. та обкл. назва парал. нім. – Зміст: Від товариства. Від редакції / І.В. [І.Г.Верхратський]. Про переступ чисел Е і π; Докази істнованя інтегралів рівнань ріжничкових / В.Левицкий. О кристалїзованім ксантинї і гуанїнї

/ І.Горбачевський. Причинок до анатомії порівнательної судин кровних у хробаків / І.Раковський. Скілько часу потребують мотилї сьвіжо виляглі до повного розвитку своїх крил / І.Верхратський. До механїки нормальних і патольогічних змін положення матерницї / Щ.Сельський. Причинок до діягностики клїнїчної тифу кишкового

/ О.Дакура. VI Пироговський з’їзд [товариства] лїкарів у Київі / О.Ч. [О.Г.Черняхівський].

Т. 2 / під ред. Івана Верхратського і Володимира Левицького. – 1897. – [1], 150 с. розд. паг.: мал. – На тит. арк. та обкл. назва парал. нім. – Зміст: Рівнанє пятого степеня / К.Глїбовицкий. Причинок до подїлу рівнань другого степеня; Елєктромагнетна теория сьвітла і филї електричні / В.Левицький. Бактеріольогічні вислїдки посмертні а диягноза клїнїчна недуг інфекцийних; Заклад лїчебний для сухопутників в Аллянд / О.Дакура. VII інтернаціональний геольогічний з’їзд у Петербурзі; З’їзд британської Ассоцияциї Наук натуралістів і лікарів] / О.Ч. [О.Г.Черняхівський]. Осафат Петрик: (Некрольог) / В.Левицкий.

Т. 3, вип. 1: Часть лїкарська. Лікарський збірник, т. 1, вип. 1 / під ред. [та передм.] Евгена Озаркевича. – 1898. – [4], 111 с. розд. паг.: мал. – На тит. арк. та обкл. назва парал. нім. – Зміст: Загальний метод добуваня нуклєінного квасу з органів / І.Горбачевський. Вплив температри на осмотичне тисненє еритроцитів / С.Я.Морачевська-[Окуневська]. Дослїди з новою лїмфою (Tuberculin TR) Роберта Коха. Стремлїня і здобудки теперішньої терапії / О.Дакура. Значінє і методи при дослїдах над переміною материї / Е.Озаркевич. Нові напрями в лїченю переросту припрутнї (hpetrophia prostatae) / Т.Гвоздецький. Кілька слів про термінольогію / Я.Г. [Я.Т.Грушкевич]. Материял термінольогічний [слов.] / уклад. Я.Невестюк. – У зб. також: 44 анотації на ст. у пол., нім., фр. журн., які підготували Я.Т.Грушкевич, Т.Гвоздецький, М. [С.Я.Морачевська (Окуневська)], Е.О. [Є.І.Озаркевич], Ал.Бач. [Ол.Ба-чинський], Г.Гарматій, О.Д. [О.Дакура].

Т. 4, вип. 1: Часть лїкарська. Лікарський збірник, т. 1, вип. 2 / під ред. Евгена Озаркевича. – 1898. – [1], 97 с. розд. паг.: табл. – На тит. арк. та обкл. назва парал. нім. – Зміст: Спірні питання про відклін родницї

/ Щ.Сельський. Дослїди над пропасницею (malaria)

/ Е.Озаркевич. Про вагу посмертних бактеріольогічних дослїдів / О.Дакура. Причинок до перерваня родницї / А.Соловій. Про лїченє рака родницї вприскуванєм extracti chelidonii majoris / М.Долиньский. – У зб. також: 36 анотацій на ст. у пол., нім., фр. журн., які підготували: Я.Т.Грушкевич, М.[С.Я.Морачевська (Окуневська)], Г.Гарматій, Е.О. [Є.І.Озаркевич], Ол.Бач. [Ол.Бачинський], А.К.Вахнянин, О.Д. [О.Дакура], В.Г., О.Грабовський. – Термінольогічний витяг з цїлого 2-го випуску [слов.] / зладив Е.О. [Є.І.Озаркевич]: с. 35-40 в кінці кн.

06/З-41

117-118. Иловайский, Д. Княжій період Украины-Руси до смерти Володимира Мономаха / Д.Иловайский; переложив В.К. [В.Н.Вовк-Карачевский]. – Тернополь: Друк. І.Павловскаго, 1886.

Т. 1. – [1], 222 с. – (Рус. іст. б-ка / під ред. О.Барвінського; т. 3). – Азбучний показчик имен особовых и геогр.: с. 201-222.

Т. 2. – [1], 247 с. – (Рус. іст. б-ка / під ред. О.Барвінського; т. 4). – Азбучний показчик имен особовых и геогр.: с. 225-247.

9(4771)/И44

119. Имшенецькій, В. Вид чого заводяться пошести або лыхи хворобы и як их стерегтыся / напысав В.Имшенецькій. – 2-е вид. – СПб.: Благотвор. о-во изд. общеполез. и дешевых кн., 1902 (Тип. училища глухонем.). – 32 с.

614/И56

120. Ібсен, Г. Примари: cемйова драма на три дії / Г.Ібсен; переклала М.Загірня [М.М.Грінченко]. – [У Київі]: Видав Б.Грінченко, [1907] (Друк. С.А.Борисова). – 80 с. – ([Драми й комедії / пер. під ред. Б.Грінченка; ч. 3]).

И(Норв)/І-16

121. Ібсен, Г. Росмерсгольм: драма на 4 дії / Г.Ібсен; переклали Н.Грінченко та М.Загірня [М.М.Грінченко]. – [У Київі: Друк 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи, 1908]. – 95 с. – ([Драми й комедії / пер. під ред. Б.Грінченка; ч. 16]).

И(Норв)/І-16

122-123. Іваницький, С. Російсько-Український словник / С.Іваницький, Ф.Шумлянський. – Вінниця: Вид. Відділу Нар. Освіти Под. Губерн. Нар. Управи, 1918 (Нова друк. Пойлішер).

Т. 1: А-О. – 266 с.

Т. 2: П-Ф. – 250, V, [1] с.

4У(03)/І-19

124. Как живут китайцы: составлено по книге Симона, бывшаго французскаго консула в Китае. – М.: Тип. Вильде, 1895. – 71 с.

91(51)/К16

1-ша кн. конвалюта, див. № 257.

125. [Карамзин, Н.М.] Исторія Государства Россійскаго. Т. 2 / [Н.М.Карамзин]. – 4-е изд. – СПб.: Иждивеніем книгопродавца Смирдина, 1833 (Тип. вдовы Плюшар с сыном). – [4], 317, [3], 96, 321-330 с.

З бібліотеки Станіслава Стемповського.

Автограф Хелени Рудницької.

9(47)7/И90

126-129. Карамзин, Н.М. Исторія Государства Россійскаго: печатано под наблюдением П.Н.Полевого / Н.М.Карамзин. – СПб.: Изд. Евг. Евдокимова, 1892 (Тип. Е.Евдокимова).

Т. 2. – 208, 161, V с.: ил.

Т. 3. – 182, ІІ, 127 с.: ил.

Т. 5. – 254, ІІ, 166, ІІ с.: ил.

Т. 8. – 195, 76, IV с.: ил.

Ежемесячн. прилож. к журн. «Север».

З бібліотеки А.Ф.Турчановича.

9(47)7/К21

130. Карлейль, Т. Герои и героическое в исторіи: публичныя беседы Томаса Карлейля: с портр. автора / Т.Карлейль; пер. с англ., авт. вступ. ст. В.И.Яковенко. – 2-е удешевл. изд. – СПб.: Изд. Ф.Павленкова, 1898 (Тип. Е.Евдокимова). – [3], 340 с.

9/К23

131. Карнович, Е.П. Московскіе люди XVII-го века: по книге Е.П.Карновича «Историческіе и бытовые очерки» / Е.П.Карнович; составила С.П.Даль. – М.: Изд. О-ва распространения полез. книг, 1897 (Тип. О-ва распространения полез. книг). – 80 с. – (Разсказы из рус. ист.).

9(47)7/К24

132. Квітка-Основ'яненко, Г.Ф. Перекотиполе: оповіданнє / Гр.Квітка-Основ'яненко; з рис. Микити Вихора. – У Львові: Видавн. Т-во «Укр. Книжка», 1918 (Друк. Наук. Т-ва ім. Т.Шевченка). – 42 с. – (Нар. б-ка. ч. 3).

У1/К32

133-160. Киевская старина: ежемесяч. ист. журн. – К.: Издатель К.М. Гамалей, 1882-1907 (Тип. Г.Т.Корчак-Новицкаго).

Т. 22: іюль, август, сентябрь / редактор-издатель А.С.Лашкевич. – 1888. – 662, 170, 64, 32 с.: портр. – Прилож.: Наказы малороссійским депутатам 1767 г. Слово Феофана Прокоповича в день Св. Равноапостольнаго Князя Владимира. Дума о Богдане Хмельницком и барабаше с мотивом. Словарь книжной малорусской речи / П.Житецкій.

Т. 24: іюль / редактор-издатель А.С.Лашкевич. – 1889. – 324, ІІ, 2 с.

Т. 30: іюль, август, сентябрь / за редактора Е.Кив-лицкий. – 1890. – 524, 200 с.: портр. И.Ф.Тимковскаго. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича.

Т. 33: апрель, май, іюнь / за редактора Е.Кивлицкий. –

1891. – 518, 48 с.: портр. Гр.А.Полетики. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича.

Т. 34: іюль / за редактора Е.Кивлицкий. – 1891. – 161-340, 153-184 с.

Т. 37: апрель, май, іюнь / за редактора Е.Кивлицкий. –

1892. – 478, II, 699 с. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича. Акты Бориспольськоаго мейскаго уряда. Главный фасад развалин Мстиславова храма.

Т. 39: октябрь, ноябрь, декабрь / за редактора Е.Кивлицкий. – 1892. – 506, 175, 17, ІІІ, 329, XVI с. – Прилож.: Предисловіе к бориспольским актам. Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича / предисл. А.Лазаревскаго.

Т. 45: апрель, май, іюнь / за редактора Е.Кивлицкий. –

1894. – 562, 73, 20, 2, IV с. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича. Прошеніе Сотников Черниговскаго полка о козачьих обидах, поданное имп. Елизавете в 1744 г.

Т. 46: іюль, август, сентябрь / за редактора Е.Кивлицкий. – 1894. – 472, 60, 8, IV с. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича. Словарь книжной малорусской речи / П.Житецкій.

Т. 47: октябрь, ноябрь, декабрь / за редактора Е.Кивлицкий. – 1894. – 333-515, 24, 32, 42 с. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича.

Т. 48: январь, февраль, март / за редактора Е.Кивлицкий. – 1895. – 417, 136, 2, IV с.: портр. Ф.Ф.Кистяковскаго, Г.С.Сковороды. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича.

Т. 50: іюль, август, сентябрь / за редактора Е. Кивлицкий. – 1895. – 184, 368, 96, 2, ІІІ с. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича. Любецкій архив.

Т. 52: январь, февраль, март / ред. В.П.Науменко. – 1896. – 398, 134, 6, 14, IV с. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича. Любецкій архив. «Катерына» (рис. Т.Г.Шевченка).

Т. 53: апрель, май, іюнь / ред. В.П.Науменко. – 1896. – 412, 112, IV, 3 с. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича. Любецкій архив.

Т. 54: іюль, август, сентябрь / ред. В.П.Науменко. – 1896. – 310, 93, 7, II с. – Прилож.: Дневник генеральнаго подскарбія Якова Марковича. Любецкій архив.

Т. 58: іюль, август, сентябрь / ред. В.П.Науменко. – 1897. – 408, 84, IV, 1 с. – Прилож.: Ланкастерское училище в Кіеве. Драматическое произведеніе XVIII-го века, найденное в рукописях Смоленской духовной семинаріи. Интерлюдія Митрофана Довгалевскаго XVIII века. – Каталог книжнаго склада «Кіевская старина» (в конце кн.): с. 1.

Т. 60: январь / ред. В.П.Науменко. – 1898. – 106, 34, 2 с.

Т. 72: январь / ред. В.П.Науменко. – 1901. – [3], 151, 64, 161-176, 16, 401-426, 22, IV с. – Прилож.: Описаніе Старой Малороссіи. Т. 3. Прилуцкій полк / А.Лазаревскій

Т. 72: февраль / ред. В.П.Науменко. – 1901. – 154-311, 130, 177-192, 26 с. – Прилож.: Описаніе Старой Малороссіи. Т. 3. Прилуцкій полк / А.Лазаревскій.

Т. 72: март / ред. В.П.Науменко. – 1901. – ІІ, 313-492, 132-205, 193-208, 10, IV с. – Прилож.: Описаніе Старой Малороссіи. Т. 3. Прилуцкій полк / А.Лазаре


КНИГИ З БІБЛІОТЕКИ ВІННИЦЬКОЇ «ПРОСВІТИ» (1917-1920 рр.)

 1. Від укладача
 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ УНІКАЛЬНИХ ВИДАНЬ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ
 3. ВІННИЦЬКА «ПРОСВІТА» – УЧОРА І СЬОГОДНІ
 4. БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА»
 5. КОЛЕКЦІЯ БІБЛІОТЕКИ ВІННИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА»
 6. КОЛЕКЦІЯ БІБЛІОТЕКИ ВІННИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» (продовження)
 7. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
 8. ПОКАЖЧИК НАЗВ ТВОРІВ ДРУКУ
 9. ПОКАЖЧИК МІСЦЬ ВИДАННЯ ТВОРІВ ДРУКУ
 10. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
 11. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше