ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїКомпозитор, поет-перекладач
До 180-річчя від дня народження П.І.Ніщинського
(21.09.1832-16.03.1896)
Біобібліографічний покажчик

Версія для друку

2. ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ П.І.НІЩИНСЬКОГО

2.1. Загальні матеріали

71. Баб’як, П. Слово про земляка / П.Баб'як // Вінниц. правда. – 1982. – 23 верес.

72. Бас, Л. «Закувала та сива зозуля» / Л.Бас // Розповіді про композиторів / Л.Бас. – 2-е вид., перероб. – К., 1978. – Вип. 3. – С. 89-105.

73. Бас, Л. Талановитий митець і просвітитель: [П.І.Ніщинський] / Л.Бас // Піонерія. – 1972. – № 9. – С. 9, 28, 29.

74. Барабан, Л. Видатний український композитор Петро Іванович Ніщинський / Л.Барабан // Вінниц. правда. – 1957. – 20 верес.

75. Больсен, Ю. Читач проводить пошук: з біогр. комп. П.Ніщинського / Ю.Больсен // Музика. – 1981. – № 1. – С. 25.

76. Бородулін, В.Т. Творча спадщина видатного діяча української культури Петра Івановича Ніщинського / В.Т.Боро-дулін // Наук. зап. Сер.: Педагогіка і психологія / ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2002. – Вип. 7. – С. 216-218.

77. Владимирский, А. Композитор, поэт, переводчик / А.Владимирский, М.Устенко // Знамя коммунизма (Одеса). – 1982. – 16 окт.

78. Владимирський, А. Поет, перекладач, композитор / А.Владимирський, М.Устенко // Чорномор. комуна (Одеса). – 1966. – 28 серп.

79. Гнатковський, В. Петро Ніщинський / В.Гнатков-ський // Літ. газ. – 1946. – 25 квіт.

80. Довженко, В. Жизнь и творчество Нищинского: [к 120-летию со дня рождения] / В.Довженко // Сов. музыка. – 1952. – № 10. – С. 49-57: портр.

81. Довженко, В. П.И.Нищинский: [к 125-летию со дня рождения] / В.Довженко // Правда Украины. – 1957. – 21 сент.

82. Демиденко, В. «Закувала та сива зозуля…»: [до 100-річчя з дня смерті П.Ніщинського] / В.Демиденко, Т.Мандрикіна // Півд. зоря (Бердянськ). – 1996. – 19 берез.

83. Єфремов, С.О. Історія українського письменства / С.О.Єфремов; худож. оформ. В.М.Штогрина. – К.: Феміна, 1995. – 688 с. – Зі змісту: [Про П.І.Ніщинського]. – С. 495.

84. Зленко, Г. Закувала та сива зозуля: до 75-річчя з дня смерті П.Ніщинського / Г.Зленко // Комс. плем’я. – 1971. – 20 берез.

85. Красюк, І. Виразник дум народних / І.Красюк // Труд. слава. – 1982. – 21 верес.

86. Красюк, І. Композитор, поет, перекладач / І.Красюк // Ленін. прапор. – 1989. – 23 верес.

87. Красюк, І. Наш славетний земляк [П.І.Ніщинський] / І.Красюк. – Труд. слава. – 1969. – 20 трав.

88. Кучерявенко, І. Перетворююча сила мистецтва / І.Кучерявенко // Шкіл. світ. – 2011. – № 3: Вклад. – С. 18-20.

89. Огороднік, В. Закувала безсмертна зозуля: [про життя і діяльн. П.І.Ніщинського] / В.Огороднік // Вінниц. правда. – 1977. – 14 серп.

90. Огороднік, В. Соловейко України / В.Огороднік // Маяк. – 1976. – 13 берез.

91. Огороднік, В. Творець прекрасного / В.Огороднік // Маяк. – 1981. – 20 жовт.

92. Очеретний, В. Він був людиною щедро обдарованою: [до 160-річчя від дня народж. П.І.Ніщинського] / В.Очеретний // Маяк. – 1992. – 10, 14 жовт.

93. Очеретний, В. Творець невмирущої «Зозулі» / В.Оче-ретний // Укр. культура. – 2003. – № 5. – С. 40.

94. Очеретний, В. Український соловейко: до 80-річчя з дня смерті П.І.Ніщинського] / В.Очеретний // Подолія. – 1992. – 26 верес.

95. Лехман, Т. Багатогранний талант / Т.Лехман // Поділ. зоря. –1996. – 16 берез.

96. Мельник, Е. Наш славний земляк / Е.Мельник // Труд. слава. – 1972. – 21 верес.

97. Мерзляков, В. З народних скарбниць / В.Мерзляков // Вінниц. правда. – 1962. – 23 верес.

98. М.К. (Комаров М.Ф.) П.И.Нищинский как композитор и писатель // По морю и суше (Одеса). – 1896. – № 12.

99. Панкевич, Г. Петро Ніщинський – композитор, педагог, перекладач: (до 175-річчя від дня народж.) / Г.Пан-кевич // Слово. – 2007. – № 2. – С. 33-34; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dds.edu.ua/ua/articles/2/slovo/2007/481-nischynsky.html. – Назва з екрана.

100. Пархоменко, Л. Відданий меті / Л.Пархоменко // Літ. Україна. – 1982. – 30 верес.

101. Петро Ніщинський – композитор, педагог, перекладач [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dds.edu.ua/ua/articles/2/slovo/2007/481-nischynsky.html – Назва з екрана.

102. Плевако, М. Петро Ніщинський / М.Плевако // Наш шлях. – 1920. – 17 берез.

103. Рудченко, П. Накувала зозуля літа... / П.Рудченко // Знання та праця. – 1971. – № 4. – С. 18,19.

104. Рябий, М. Із джерел народних / М.Рябий // Комс. плем'я. – 1972. – 21 верес.

105. Сиротюк, Н. Петро Ніщинський / Н.Сиротюк // Літ. Одеса. – О., 1952. – Вип. 7. – С. 152-161.

106. Стус, Д. Через світи в Україну: доля хорового диригента: Петро Ніщинський / Д.Стус // Пенсія. – 2007. – № 9. – С. 32-33.

107. Сук, В. Петро Іванович Ніщинський / В.Сук // Маяк. – 1982. – 21 верес.

108. Титаренко, Ж. Ще один «загублений талант» в нашій багатовіковій мистецькій... / Ж.Титаренко: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ukr.dozor.kharkov.ua/facts/1057446.html. – Назва з екрана.

109. Устенко, М. П.І.Ніщинський: (до 125-річчя від дня народж.) / М.Устенко, А.Владимирський // Прапор комунізму (Одеса). – 1957. – 20 верес.

110. Что оставил потомкам Нищинский? // Юг (Одеса). – 1992. – 24 сент.; Рабоч. газ. – 1992. – 29 сент.

111. Шендрик, М. Наш земляк П.І.Ніщинський / М.Шен-дрик // Прапор Перемоги. – 1960. – 16 черв.

112. Щербина, С.М. П.І.Ніщинський / С.М.Щербина // Вісн. Одес. Коміс. Краєзнавства при Всеукр. Акад. Наук. – О.,1929. – № 4-5. – С. 28-30.

2.2. Життєвий шлях П.І.Ніщинського

113. Больсен, Ю. Одеські роки Ніщинського / Ю.Боль-сен // Чорномор. комуна (Одеса). – 1972. – 20 верес.

114. Владимирський, А. Цінний подарунок: [Одес. держ. консерваторії подаровано твір П.Ніщинського «Козак Софрон» з його автогр.] / А.Владимирський // Рад. мистец. – 1953. – 4 берез.

115. Волынец. Петр Иванович Нищинский // По морю и суше (Одеса). – 1896. – № 11. – С. 181-185.

116. Воротюк, Г. Закувала та сива зозуля.., або Культурний феномен міста Ананьєва: [про перебування П.І.Ніщинського в м. Ананьєві та проведення тут фест. нац. культури, самодіял. та кобзар. пісні ім. П.Ніщинського] / Г.Воротюк // Голос України. – 1998. – 31 лип.

117. Гупало, А. П.І.Ніщинський у Бердянську / А.Гупа-ло // Півд. зоря (Бердянськ). – 1982. – 15 жовт.

118. Єлисаветградське благодійне товариство поширення…: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// library.kr.ua/elib/bosko/tov.html. – Назва з екрана.

119. Закриничный, П. Ученый и композитор: (перебув. П.Ніщинского в Одесі) / П.Закриничный // Знамя коммунизма (Одеса). – 1969. – 6 сент.

120. Зленко, Г. З призабутих джерел: літературознав. пошук / Г.Зленко // Чорномор. комуна (Одеса). – 1976. – 15 жовт.

121. Зленко, Г. Ищем архив Петра Нищинского: (к 150-летию со дня рожд.) / Г.Зленко // Вечер. Одесса. – 1982. – 22 сент.

122. Зленко, Г. Літа і люди: оповіді письменника-пошуковця: [в т.ч. про П.І.Ніщинського] / Г. Зленко. – О.: Астропринт, 2009. – 327 с.

123. Зленко, Г. Нове про Ніщинського / Г.Зленко // Комс. іскра (Одеса). – 1973. – 29 верес.

124. Зленко, Г. Три листи Ніщинського: (листи комп. в Херсон – 1883, 1885, 1889 рр.) / Г. Зленко // Вітчизна. – 1979. – № 8. – С. 217-219; Комс. іскра (Одеса). – 1979. – 30 січ.; Комс. плем’я. – 1979. – 24 трав.

125. Кінзерська, Т. Лист Петра Ніщинського до актриси Єфросинії Зарницької: [1889 р.] / Т.Кінзерська // Київ. старовина. – 1999. – № 6. – С. 151-155: портр.

126. Кісьора, О. У селі пісенному [Неменка Іллінец. р-ну, батьківщині П.І.Ніщинського] / О.Кісьора // Труд. слава. – 1982. – 21 верес.

127. Красюк, І. Батьківщина Петра Ніщинського [с.Неменка Іллінец. р-ну] / І.Красюк // Нар. творчість та етногр. – 1968. – № 6. – С. 62-63.

128. Левченко, М. П.І.Ніщинський в Одесі / М.Лев-ченко // Левченко, М. На півдні. – О., 1959. – С. 41-42.

129. Лукич, В. Огляд життя і діяльності Петра Ніщинського / В.Лукич // Зоря (Львів). – 13 трав. (№ 9).

130. Огороднік, В. Ніщинський і Поділля / В.Огороднік // Ленін. шлях. – 1990. – 27 верес.

131. Олійників, О. Коли ще не було Держдрами: стор. життєпису укр. театру в Одесі (зокрема, про творчість П.Ніщинського) / О.Олійників // Чорномор. новини (Одеса). – 1994. – 2 листоп.

132. Павлюк, М. У нашому місті жив Ніщинський / М.Павлюк // Прапор комунізму (Одеса). – 1957. – 17 квіт.

133. Славные имена в истории Бердянска: [в т.ч. про П.І.Ніщинського] // Півд. зоря (Бердянськ). – 1997. – 20 верес.

134. Памяти П.И.Нищинского [П.І.Ніщинського] // Киев. газ. – 1901. – 4 марта. – (Підпис: Р.Л.).

Статтю присвячено п’ятим роковинам з дня смерті П.Ніщинського, у якій подаються цікаві біографічні відомості про його життя.

135. Петр Иванович Нищинский: [некролог] / Киев. старина. – 1896. – Т. 53. – № 4. – Отд. 1. – С. 126-128.

136. Устенко, М. Добровольная ссылка / М.Устенко, А.Владимирский // Вечер. Одесса. – 1984. – 21 янв.

137. Черняк, Н. Автор неповторних «Вечорниць»: минуло 175 р. від дня народж. П.Ніщинського / Н.Черняк // Нар. сл. (Кіровоград). – 2007. – 4 жовт. – С. 3.

2.3. Дослідження творчості П.І.Ніщинського

2.3.1. Загальні матеріали

138. Довженко, В. П.І.Ніщинський: [життя і творчість комп.] / В.Довженко. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Мистец., 1955. – 36 с.

139. Задорожнюк, Л. Подвижницька муза [П.І.Ніщин-ського] / Л.Задорожнюк // Вінниц. правда. – 1996. – 16 берез.

140. Зленко, Г. З-під руки Петра Ніщинського: [літ. розвідка, зокрема про його перебування та діяльн. в Одесі] / Г.Зленко // Наук. світ. – 2009. – № 5. – С. 10, 11.

141. М.К. (Комаров М.Ф.). П.И.Нищинский как композитор и писатель // По морю и суше (Одеса). – 1896. – № 12.

142. Пархоменко, Л.О. Петро Ніщинський / Л.О.Пар-хоменко. – К.: Муз. Україна, 1989. – 64 с. – (Творчі портр. укр. комп.).

143. Пархоменко, Л.О. Петро Ніщинський / Л.О.Пар-хоменко // Нар. творчість та етногр. – 1982. – № 6. – С. 37-44.

144. Петро Ніщинський: [біографія] // Викъ (1798-1898): Укр. поезія від Котляревського до остан. часів. – К., 1902. – Т. 1. – С. 323-326.

145. Подолинний, А.М. Петро Ніщинський. 9(21).09.1832-4(16).03.1896 // Подільські криниці: хресто-матія з л-ри рід. краю / упоряд., вступ. ст., біогр. нариси А.Подолинного. – Вінниця, 1994. – Вип. 1. – С. 88-90.

146. Романюк, І. М. Всесвітня культура у творчій спадщині Петра Ніщинського / І.М.Романюк // Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи: (матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Вінниця, 22 берез. 2011 р.): до 100-річн. ювіл. ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – С. 92-95.

147. Скалецький, Р.А. Соловейко України / Р.А.Ска-лецький // Літературно-мистецька Вінниччина: зб. ст. – О., 1969. – С. 134-138.

148. Хуторян, А. П.І.Ніщинський: до 50-річчя з дня смерті / А.Хуторян // Україна. – 1946. – № 4-5. – С. 38.

149. Щербина, С.М. П.І.Ніщинський: доп. на секції Одес. Коміс. Краєзнавства / С.М.Щербина // Вісн. Одес. Коміс. – 1928. – № 4-5.

2.3.2. П.І.Ніщинський – композитор

Петро Ніщинський належить до плеяди славетних українських музикантів. Його ім’я, його чарівна музика, на якій виховувались і виховуються покоління, належить усьому людству.

П. Майборода

150. Бокщанина, Е. История музыки народов СССР до Великой Октябрьской социалистической революции / Е.Бокщанина. – М.: Музыка, 1969. – 381 с. – Зі змісту: [Про П.Ніщинського]. – С. 36-39.

151. Вербовицька, А. Три імені на сторінках минулого: [про відом. в Кіровоград. краї комп., в т.ч. Петра Ніщин-ського] / А.Вербовицька, Т.Цилюрик // Нар. сл. (Кіровоград). – 2006. – 4 квіт. – С. 3.

152. Гордійчук, М. Джерело натхнення: [про твори комп., в т.ч. П.Ніщинського на теми і сюжети Шевченкової поезії] / М.Гордійчук // Рад. мистец. – 1951. – 7 берез.

153. Дащенко, М. Поезія Шевченка в музиці: [серед інших комп. згадується і творчість П.Ніщинського] / М.Дащен-ко // Черв. Полісся. – 1939. – 9 берез.

154. Добринська, Л. Його пісні любив Сталін / Л.Доб-ринська // 33-й канал. – 1999. – 2 груд. – С. 8.

155. Зленко, Г. Великий майстер тонів / Г.Зленко // Вінниц. правда. – 1967. – 26 берез.; Нетлінне / Г. Зленко. – О., 1968. – С. 120-126.

156. Історія української музики: в 6 т. Т. 4. – К.: Наук. думка, 1992. – 615 с. – Зі змісту: [Про П.Ніщинського]. – С. 451, 457, 550, 563, 587.

157. История украинской музыки. – М.: Музыка, 1981. – 271 с. – Зі змісту: [Про П.І.Ніщинського]. – С. 65, 66, 89.

158. Левченко, М.О. Перша вистава п'єси «Назар Стодоля» на професійній сцені [Одеси в 1872 р. завдяки старанням М.Кропивницького і П.Ніщинського] / М.О.Лев-ченко // Праці Одес. ун-ту. Сер. філол. наук. – 1957. – Т. 147, вип. 6. – С. 91-93.

159. Лісовий, П.М. Окрилені народною піснею: [про видат. земляків-комп., у т.ч. П.І.Ніщинського] / П.М.Лісовий // Літературна Вінниччина: доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. В.Земляка. 23-24 квіт. 1993 р. – Вінниця, 1993. – С. 24-26.

160. Литературная беседа 16 апреля в зале Лите-ратурно-артистического общества: [Хор під орудою М.Лисенка виконує твори П.Ніщинського: анонс] // Киев-лянин. – 1896. – 16 апр.

161. Луцишин, В. Наш земляк – класик музики / В.Луци-шин // Нове життя. – 1979. – 4 берез.

162. Малозьомова, О. Ніщинський П.І. / О.Малозьомова // Історія української дожовтневої музики / О.Малозьо-мова. – К., 1969. – С. 274-284.

163. Мельник, Е. Творець чарівних мелодій / Е.Мель-ник // Колгосп. зоря. – 1971. – 17 берез.; Колос. – 1971. – 25 берез.

164. Мельник, О. Його мелодії проймали катів / О.Мель-ник // Укр. газ. Плюс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ukrgazeta.plus.org.ua/article.php?ida=841. – Назва з екрана.

165. Мисюра, Ф. Композитор і перекладач / Ф.Мисюра // Рад. освіта. – 1966. – 16 берез.

166. Ніщинський Петро Іванович // Нариси історії української музики. – К., 1964. – С. 212-215.

167. Огороднік, В. Композитор-демократ / В.Огороднік // Маяк. – 1982. – 21 серп.

168. Очеретний, В. Творець невмирущої «зозулі» / В.Очеретний // Маяк. – 2002. – 21 верес.; Укр. культура. – 2003. – № 5. – С. 40.

169. Петро Ніщинський // Твій друг – музика. – К., 1981. – С. 74.

170. П.І.Ніщинський (1832-1896) // Історія української дожовтневої музики / заг. ред. та упорядкув. О.Я.Шреєр-Ткаченко. – К., 1969. – С. 274-285.

171. Содомора, П. Натхненний майстер пісенного слова / П.Содомора // Дзвін. – 1996. – № 7. – С. 142-145.

172. Тюнеєва, Б.Д. П.І.Ніщинський як композитор-етнограф / Б.Д.Тюнеєва // Вісн. Одес. Коміс. Краєзнавства при Всеук. Акад. Наук. – 1929. – № 4-5.

173. Шкільнюк, Г.М. Творча спадщина П.І.Ніщин-ського в музичному житті Вінниччини / Г.М.Шкільнюк // Тези доп. другої Вінниц. обл. історико-краєзн. конф., присвяч. 40-річчю Перемоги. – Вінниця, 1984. – С. 68.

174. Штепа, Ж. Петро Ніщинський – видатний композитор Поділля / Ж.Штепа, І.Пацкань // Тези доп. тринадцятої Вінниц. обл. історико-краєзн. конф., 6 верес. 1994 р. – Вінниця, 1994. – С. 32-34.

175. Яницька, О. Його музика вічна / О.Яницька, Н.Гнатишина // ДТП. – 1996. – 7 груд. (№ 50). – С. 5.

176. Архімович, Л. «Вечорниці» Ніщинського / Л.Архі-мович // Українська класична опера: іст. нарис. – К., 1957. – С.143-148.

177. Бродавко, Р. Бессмертные «Вечорниці» / Р.Бро-давко // Вечер. Одесса. – 1992. – 2 сент.

178. Галицький, В. Замітки про «Назара Стодолю» / В.Галицький // Театр. – 1939. – № 5. – С. 16-20. – Зі змісту: [Про музику П.І.Ніщинського до «Вечорниць»]. – С. 20.

179. Зленко, Г. При цих звуках серце стрепенеться...: коли й де вперше було виконано хор Петра Ніщинського «Закувала та сива зозуля» / Г.Зленко // Чорномор. новини (Одеса). – 1996. – 4 груд.

180. Kokulenko [про історію театру в Єлисаветграді, де у 1875 р. вперше було поставлено виставу п'єси П.І.Ніщинського «Вечорниці»]: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.regionalmuseum.kr.ua/bgk01_u.html. – Назва з екрана.

181. Красюк, І. Славнозвісні «Вечорниці» / І.Красюк // Труд. слава. – 1982. – 23 берез.

182. Маркушевський, П. Нев’януча краса: «Вечор-ницям» Петра Ніщинського – сто років: (про проведення в Одесі наук.-творч. сес., присвяч. П.І.Ніщинському) / П.Мар-кушевський // Чорномор. комуна (Одеса). – 1975. – 1 квіт.

183. П.І.Ніщинський (1832-1896) // Історія україн-ської дожовтневої музики / заг. ред. та упорядкув. О.Я.Шре-єр-Ткаченко. – К., 1969. – С. 274-285. – Зі змісту: [«Вечорниці»]. – С. 277-285: ноти.

184. П.Ніщинський Вечорниці – Главная: [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу: http://videodisc.tv/search.php?query=%CF... – Назва з екрана.

185. П.Ніщинський «Вечорниці» – YouTube [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.youtube.com/watch?v=PfyaifgeFaY. – Назва з екрана.

186. Радченко, О. Автор незабутніх «Вечорниць»: [про музику П.І.Ніщинського до драми Т.Шевченка «Назар Стодоля»] / О.Радченко // Молодь України. – 1961. – 9 квіт.

187. Регушевський, Є. Коли ожили «Вечорниці»: [історія створення і першого викон. відом. твору комп.] / Є.Регушевський // Вінниц. правда. – 1969. – 2 берез.

188. Савицький, Р. «Ноктюрн» і «Вечорниці» на сцені міського театру у Львові: [про постановку опери М.Лисенка «Ноктюрн» та «Вечорниці» П.Ніщинського] / Р.Савицький // Назустріч. – 1937. – № 8. – С. 2-3.

189. Чернецький, В. «Вечорниці» П.І.Ніщинського: з історії рід. краю / В.Чернецький // Кіровоград. правда. – 1968. – 27 квіт.

190. Чернецький, В. Перша вистава «Вечорниць» [у Єлисаветграді] / В.Чернецький // Україна. – 1972. – № 6. – С. 8-9.

191. Шевченко, С. «Вечорниці» крізь століття: [до 135-річчя прем’єри «Вечорниць» П.Ніщинського / С.Шев-ченко // Нар. сл. (Кіровоград). – 2010. – 18 лют. – С. 10.

192. Шевченко, С. «Вечорниці» на Інгулі / С.Шевченко: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vechirka.com.ua/history/bxxcen/0409091.php. – Назва з екрана.

193. Яворський, Е. Від пломеню «Вечорниць» / Е.Явор-ський // Україна. – 1982. – № 39. – С. 20.

194. Дубинка, П. [До історії написання П.Ніщинським пісні «Закувала та сива зозуля»] / П.Дубинка // Нар. творчість та етногр. – 1991. – № 5. – С. 93.

195. Закувала та сива зозуля.., або Культурний...: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ananiev.info/index/zakuvala_ta_siva_zozulja_abo.../0-213. – Назва з екрана.

196. Красюк, І. Пісня славного земляка / І.Красюк // Вінниц. правда. – 1972. – 22 верес.

197. Ніщинський, Петро Ніщинський – Закувала та сива зозуля – музика: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// baseofmp3.com/. – Назва з екрана.

198. Ніщинський, П. Закувала та сива зозуля / сл. і муз. П.Ніщинського // Український народний хор ім. Г.Верьовки. – М.: Мелодия, 1984. – 1 грп. [грп].

199. Огородник, В. «Закувала та сива зозуля» / В.Огород-ник, Н.Мирончак // Земля Подільська. – 1992. – 19 верес.

200. Очеретний, В. Зозуля увічнила його ім'я / В.Оче-ретний // Вінниччина. – 1996. – 27 берез. – (Спец. вип. «Хочу все знати»).

201. Очеретний, В. Творець невмирущої «Зозулі» / В.Очеретний // Демокр. Україна. – 1996. – 23 квіт.

202. Пархоменко, Л. Автор знаменитого хору / Л.Пархоменко // Культура і життя. – 1982. – 19 верес.

203. Хоменко, Б. «Закувала та сива зозуля»: [про творчість видатн. комп. і поета П.Ніщинського] / Б. Хоменко // Нар. творчість та етногр. – 1991. – № 1. – С. 57-61; У храмі рідного слова: літ.-критич. ст. / Б.В.Хоменко. – Вінниця, 2008. – С. 148-154.

204. Хоменко, Б. Одна з найгероїчніших пісень / Б.Хоменко // Вінниц. правда. – 1986. – 24 трав.

205. Чорний, М. «Закувала та сива зозуля»: (П.Ніщин-ський): [іл.] / М.Чорний // Київ. – 1988. – № 9. – С. 2 обкл.

2.3.3. П.І.Ніщинський – перекладач

... Переклади Ніщинського... мають велику ціну у нашому письменстві; вони дуже гарно передають чистою народною мовою античні твори, додержуючи і складу оригіналів... Ця праця зостанеться довговічним пам’ятником у нашому письменстві талановитому перек-ладчикові.

С. Єфремов

206. І занотував строфи: [історія пер. П.Ніщинським «Одіссеї»] // Друг читача. – 1974. – 22 серп.

207. Забарило, К.С. Гомерова «Одіссея» та її місце в світовій літературі: [передмова] / К.С.Забарило // Гомер. Одіссея / пер. із старогрец., приміт., словник імен і назв Б.Тена. – Х., 2002. – 574 с. – (Б-ка світ. л-ри). – Зі змісту: [Про роботу П.Ніщинського над пер. «Одіссеї»]. – С. 24-27.

208. Зіньківський, Т.А. Писання Трохима Зіньків-ського / Т.А.Зіньківський. – Л.: Друк. Наук. т-ва ім. Т.Г.Шев-ченка, 1896. – Зі змісту: [Про пер. «Одіссеї» П.Байди-Ніщинського].

209. Зленко, Г. З-під руки Петра Ніщинського / Г.Зленко // Наук. світ. – 2009. – № 5. – С. 10-11.

210. Зленко, Г. Не лише композитор... / Г.Зленко // Літ. Україна. – 1978. – 17 січ.

211. Кочур, Г. Століття української Антігони: [в т.ч. про переклади П.Ніщинського] / Г.Кочур // Всесвіт. – 2007. – № 11-12. – С. 150-156.

212. Дложевський, С.С. П.І.Ніщинський як перекладач з античних мов / С.С.Дложевський // Вісн. Одес. Коміс. Краєзнавства при Всеукр. Акад. Наук. – О., 1925. – С. 3-12.

213. Лучканин, С. Класична філологія в Україні: істо-рична ретроспектива на тлі суверенності й самобутності укра-їнської культури / С.Лучканин // Українознавство. – 2009. – № 2. – С. 152-157. – Зі змісту: [про П.Ніщинського]. – С. 153.

214. Микитенко, Ю.О. Від «Слова» до «Іліади»: Петро Ніщинський – перекладач: літ.-критич. нарис / Ю.О.Мики-тенко. – К.: Дія Лтд, 1993. – 62 с., портр.

215. Родіна, Г. Гекзаметри Петра Байди: [про пер. і вид. П.Ніщинським Гомерової «Одіссеї»] / Г.Родіна // Книжник. – 1993. – № 1. – С. 37-39.

216. Синявський, А.С. З публіцистичної діяльності В.Б.Антоновича: листування з М.Ф.Комаровим (1889-1901 рр.) / А.С.Синявський // Вибрані праці / А.С.Синявський – К., 1993. – С. 41-52. – Зі змісту: [Про заходи щодо вид. «Іліади» у пер. П.І.Ніщинського]. – С. 44, 47, 48, 51.

217. Сиротюк, Н. Петро Ніщинський / Н.Сиротюк // Літературна Одеса: [збірник].– О., 1952. – Вип. 7. – С. 152-161.

218. Содомора, А. Sub alіenа umbra = Під чужою тінню: роман-есе / А.Содомора // Дзвін. – 2000. – № 9. – С. 3-82. – Зі змісту: [про пер. Ніщинським «Одіссеї» Гомера]. – С. 62-64.

219. Содомора, П. Гомерів епос в українських інтерпретаціях: [в т.ч. пер. П.Ніщинського] / П.Содомора // Дзвін. – 2004. – № 5-6. – С. 159-162.

220. Содомора, П. Причини та вияви українізації тексту (на матеріалі «Одіссеї» П.Ніщинського) / П.Содомора // Іноз. філологія. – 2004. – Вип. 113. – С. 408-414.

221. Содомора, П. Ритмічна організація Гомерової «Одіссеї» та її наслідування в українських перекладах (до питання про національні форми гекзаметра) / П.Содомора // Мовні й концептуальні картини світу: зб. наук. пр. – 2002. – Вип. 6. – С. 226-233.

222. Тен, Б. Гомер на Україні: [про перші спроби інтерпретації Гомера в Україні, в т.ч. про пер. П.І.Ніщинського] / Б.Тен // Всесвіт. – 1982. – № 12. – С.166-167.

223. Українські переклади поем Гомера: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// uk.wikipedia.org/.../Укра-їнські_переклади. – Назва з екрана.

224. Франко, І. Антігона. Драматич. дія Софокла / І.Франко // Зібр. тв.: у 50 т. / І.Франко. – К., 1980. – Т. 26. – Зі змісту: [про пер. П.Ніщинського]. – С. 309, 313.

225. Франко, І. Гомерова «Одіссея» / І.Франко // Зібр. тв.: у 50 т. / І.Франко. – К., 1980. – Т. 27. – Зі змісту: [про пер. П.Ніщинського]. – С. 337.

226. Як Гомер уперше забалакав українською і що на це сказав Трохим Зіньківський // Книжник. – 1993. – № 1. – С. 39-60. – Зі змісту: [про «Одіссею» Гомера, перевіршов. П.Байдою (Ніщинським)]. – С. 39-57.

2.3.4.Творчість П.І.Ніщинського в оцінці його сучасників

227. Архімович, А. Микола Віталійович Лисенко: життя і творчість / А.Архімович, М.Гордійчук. – 2-е вид., виправ. і доп. – К.: Мистец., 1963. – 354 с. – Зі змісту: [Про П.І.Ніщинського]. – С. 188, 236, 279.

228. Больсен, Ю. Про дружбу діячів культури: (П.І.Ніщинського з П.К.Саксаганським) / Ю.Больсен // Чорно-мор. комуна (Одеса). – 1979. – 26 черв.

229. Єгунова-Щербина, С. Одеська Громада кінця 1870-х років: спомини / С.Єгунова-Щербина // За сто літ. – К., 1928. – Кн. 2. – С. 189-199. – Зі змісту: [Про П.І.Ніщинсько-го]. – С.191, 192, 198.

230. Корифеи украинской сцены. – К.: Тип. П.Барского, 1901. – 192 с. – Зі змісту: [Про П.І.Ніщинського]. – С. 38.

231. Лисенко, М.В. Листи / М.В.Лисенко. – К.: Мистец., 1964. – 533 с. – Зі змісту: [Про П.І.Ніщинського]. – С. 235, 239.

232. М.В. Лисенко у спогадах сучасників / упоряд. О.Лисенко. – К.: Муз. Україна, 1968. – 821 с. – Зі змісту: [Про П.Ніщинського]. – С. 150, 237, 238, 430-432, 514, 657, 667.

233. Огороднік, В. Ніщинський і Кропивницький / В.Ого-роднік // Маяк. – 1982. – 26 серп.

234. Садовський, М. Мої театральні згадки / М.Садов-ський. – К., 1907. – 44 с. – Зі змісту: [Про П.Ніщинського]. – С. 11.

235. Саксаганський, П.К. По шляху життя: мемуари / П.К.Саксаганський (П.К.Тобілевич); [ред. М.Новицький]. – Х.: Держлітвидав, 1935. – 230, [5] с.: портр. – Зі змісту: [Про П.Ніщинського]. – С. 40, 68; Те ж. – К.: Держлітвидав, 1936. – 234 с. – Зі змісту: [Про П.Ніщинського]. – С. 41, 69.

236. Слабченко, М.П. Ніщинський і Я.Яненко: [сто-сунки нашого земляка з одес. [худож.-самоуком] / М.Слабченко; публ. Г.Зленка / Вінниц. газ. – 1999. – 15 квіт.

237. Тобілевич, Б. Панас Карпович Саксаганський (1859-1940): Життя і творчість / Б.Тобілевич. – К.: Музліт-видав, 1957. – 328 с. – Зі змісту: [Про П.І.Ніщинського]. – С. 14-15.

238. Франко, І. Зібрання творів: у 50-ти т. / І.Франко. – К., 1976-1986. – Т. 1-50. – Зі змісту: [Оцінка І.Франком творчості П.І.Ніщинського (Петра Байди)]. – див.: Т. 8. – С. 617-618; Т. 29. – С. 307, 309-311, 313, 374, 376, 378, 437, 447; Т. 27. – С. 199-200, 337, 406, 435; Т. 28. – С. 175, 219, 413; Т. 29. – С. 13, 319, 555; Т. 30. – С. 252, 685; Т.32. – С. 16, 469, 486; Т. 33. – С. 26-27, 421, 460; Т. 36. – С. 54, 445; Т. 39. – С.8, 617; Т. 41. – С. 67, 100, 155, 190, 383, 403, 436, 457, 574, 639; Т. 49. – С. 11, 22, 201, 203, 254, 302, 542, 575, 627, 628; Т. 50. – С.139, 505.


Композитор, поет-перекладач
До 180-річчя від дня народження П.І.Ніщинського
(21.09.1832-16.03.1896)
Біобібліографічний покажчик

  1. Від укладача
  2. Славетний подолянин Петро Іванович Ніщинський
  3. Хронограф життя і творчості П.І.Ніщинського
  4. 1. Творча спадщина П.І.Ніщинського
  5. 2. Література про життєвий і творчий шлях П.І.Ніщинського
  6. 3. Вшанування пам'яті видатного земляка
  7. 4. Довідково-бібліографічні матеріали
  8. Іменний покажчик
  9. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше