ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ 2012 РОКУ
Хронологічний довідник

Версія для друку

90 років Вінницькому архіву

Початки архівної справи на теренах Східного Поділля губляться у сивій давнині: знаємо лише, що у другій половині XVI ст., у новоствореному Брацлавському воєводстві запроваджені шляхетські суди: гродський, земський та підкоморський, при яких мали б бути архіви. Перша конкретна вказівка на існування місця концентрації архівних документів у Вінниці сягає 1580 р., коли через необережність сталася пожежа Вінницького замку, у якій згорів і архів.

Вінницький архів актових книг зазнав суттєвих втрат і під час Визвольної війни та Руїни. Впродовж наступного, XVIII ст., архів гродських та земських книг зберігався при Вінницькому гродському суді. У період входження нашого краю до складу Російської імперії у Вінниці існували архіви повітових установ.

Після відкриття 1890 р. у Вінниці окружного суду, дія якого поширювалася на 7 повітів Подільської губернії, при канцелярії старшого нотаріуса окружного суду було створено Вінницький нотаріальний архів.

Перші кроки з організації архівної справи в краї після ліквідації царизму були зроблені військовими. У липні 1918 р. при штабі 2-го Подільського корпусу в м.Вінниці організовано військово-історичний відділ, що займався збором документів, залишених частинами армій Південно-Західного фронту.

У 1920 р. у Вінниці при Подільському губернському відділі народної освіти була створена архівна секція охорони пам’яток давнини, мистецтва і природи. У тому ж році при ній відкрито Подільський обласний архів, який складався з архівного, бібліотечного і бібліографічного відділів. Місцем розташування архівної установи визначались «Мури», як найдавніша споруда, до того ж частково вільна, і за своїми розмірами придатна для подібних цілей.

На початку 1920-х рр. архівна система регіону переживала перманентну реорганізацію, викликану нестабільністю радянської влади та постійними адміністративно-територіальними змінами. Навесні 1922 р. у Вінниці розпочато створення Подільського губернського історичного архіву для зберігання дореволюційних архівних документів. Він був укомплектований з матеріалів Подільського та Кам’янець-Подільського архівних управлінь. Зокрема, з Кам’янця до Вінниці було перевезено документи частини повітових, а також губернських установ. З цього моменту і бере початок історія сучасного Державного архіву Вінницької області.

У 1938 р. архів переходить у відомство НКВС.

Через напад фашистської Німеччини обласний архівний відділ 7 липня 1941 р. одержав наказ начальника Управління внутрішніх справ області про підготовку до евакуації найбільш цінних таємних матеріалів, усі ж інші документи належало спалити протягом 24 годин. Працівники архіву завантажили у залізничний вагон і відправили у м. Актюбінськ документи відділу секретних фондів разом з науково-довідковим апаратом. Усі інші матеріали завдяки позиції архівістів та завідуючого архівом не були знищені, як того вимагав згаданий наказ, а залишилися під окупацією.

Окупаційна влада відновила роботу обласного історичного архіву 1 листопада 1941 р. Незмінним завідуючим архіву аж до приходу радянських військ у 1944 р. був К.Глазирін. Після звільнення Вінниці від фашистів було встановлено, що за час окупації архів втратив 257 фондів на 42229 одиниць зберігання.

З 1944 р. архів став називатися Вінницьким обласним державним архівом. У травні 1965 р. було запроваджено нову структуру і штати держархіву. Зокрема, створено відділ комплектування, зберігання, обліку і науково-довідкового апарату, відділ використання і публікації, а також лабораторію архіву.

У рік переходу архівної мережі області з відома МВС у підпорядкування облвиконкому (1960) облдержархів видав свій путівник (упорядники – А.Г.Бабенко, С.Я.Вініковецький, В.П.Воловик).

На початку 1970-х рр. спортивне товариство «Динамо» передало архіву найбільшу частину Мурів – колишню костельну залу. У 1976 р. тут було створене найбільше архівосховище обласного архіву (сховище №7) загальною площею 1310м2. Відтепер весь комплекс Мурів вернувся до своєї давньої традиційної ролі – осередку науки і просвітництва Вінниччини.

З 1980 р. архів носить назву – Державний архів Вінницької області.

У 1991 р. згідно з Указом Президії Верховної Ради України до державного архіву Вінницької області приєднано колишній обласний партійний архів. Нині це – корпус №2 ДАВіО по вул. М.Пирогова.

У 2005 р. було розпочато капітальний ремонт фасаду та даху корпусу №1 за рахунок субвенції Держбюджету України на ремонт пам’ятки історії та архітектури державного значення «Єзуїтський монастир». Роботи тривали і наступні кілька років. Хоча донині реконструкція остаточно не завершена, Мури набули цілком іншого вигляду і стали справжньою прикрасою нашого міста.

Нині Державний архів Вінницької області – провідна наукова установа регіону, у якій працює чотири кандидати і доктор історичних наук. Тут зберігається біля 1,5 мільйона справ з безцінною інформацією з історії Східного Поділля. Архів активно співпрацює з українськими і закордонними організаціями, товариствами, дослідниками, виконує велику кількість запитів і звернень громадян. Нещодавно розпочав роботу сайт архіву, на якому розміщені цінні інформативні видання – «Путівник», «Анотований реєстр описів дорадянського періоду», «Список фондів» та інші.

Легун Ю.В., доктор історичних наук, директор Державного архіву Вінницької області

Література

Бережной, В. В областном архиве активно фотографируют документ: [у Вінниц. обл. арх. запроваджується створення електрон. фотокопій док.] / В.Бережной // Вінниц. реалії. – 2011. – 23 лют. – С. 10.

В архіві таємниць поменшало: [про вист. маловідом. док. у держ. арх. Вінниц. обл.] // Вінниц. газ. – 2008. – 27 серп. – С. 5.

Винокурова, Ф. Архів показує незалежність: [заст. дир. обл. держ. арх. розповідає про вист., присвяч. Дню незалежності України] / Ф.Винокурова, зап. О.Маєвська // RIA. – 2008. – 27 серп. – С. 9.

Гальчак, С.Д. Таємниці століть донести до нащадків: [з історії розв. архів. справи на Вінниччині] / С.Д.Гальчак // Пуль-суючі джерела. – 2008. – 24 груд. – С. 1,2.

Державний архів Вінницької області // Архіви окупації. 1941-1944 / упоряд. Н.Маковська. – К., 2006. – Т.: 1. – С. 94-120.

Дмитрук, О. Архів – це хліб науки: [про роботу Вінниц. держ. арх.] / О.Дмитрук // Вінниц. газ. – 2007. – 19 квіт. – С. 2.

Зонова, І. Обласний архів обдерли «догола»: [про пам’ятку архіт. ХVІІ ст.] / І.Зонова // 33-й канал. – 2006. – 29 берез. – С. 21.

Козак, І. Лиха коса голодомору: [у приміщенні Держ. арх. Вінниц. обл. розгорнуто вист. арх. матеріалів, приуроч. до Дня памяті жертв голодомору і політич. репресій 1932-1933 рр.] / І.Козак // Независим. курьер. – 2009. – 3 груд. – С. 2.

Колеснікова, А. Що приховують документи «обмеженого доступу» в архіві?: [про роботу обл. арх.] / А.Колеснікова // 33-й канал. – 2007. – 2 трав. – С. 5.

Легун, Ю. Вінницький обласний архів виходить на новий рівень роботи / Ю.Легун]; запис. О.Мороз // Вінниц. газ. – 2010. – 2 берез. – С. 5.

Петренко, О. Документи державного архіву Вінницької області з історії Брацлавської губернії та намісництва (1793-1797) / О.Петренко // Тези доп. чотирнадцятої Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. 5 верес. 1995 р. – Вінниця, 1995. – С. 20-22.

Снєжина, І. Обличчя Вінниці: [про історію приміщення Вінниц. обл. архіву – пам’ятку ХVІІ ст.] / І.Снєжина // 33-й канал. – 2004. – 5 жовт. – С. 18.

Чорна, Г. «Мамо, ти нас проміняла на архів», – напівжартома сказала донька.: [про заст. дир. Вінниц. обл. арх. Ф.А.Винокурову] / Г.Чорна // Вінниччина. – 2009. – 25 груд. – С. 7.


ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ 2012 РОКУ
Хронологічний довідник

 1. Від укладача
 2. 2012 року виповнюється
 3. 1812 рік в історії Вінниччини (до 200-річчя Вітчизняної (франко-російської) війни 1812 р.)
 4. 90 років Вінницькому архіву
 5. Що не зміг сказати тоді автор (до 50-річчя виходу книги Івана Безуглого «Тайны «Вервольфа»)
 6. Вишенька – перлина Вінниці (до 50-річчя забудови житлового масиву «Вишенька» у Вінниці)
 7. Золотий ювілей «Горлиці» (до 50-річчя народного аматорського фольклорно-етнографічного ансамблю Слобода-Яришівського СБК Могилів-Подільського р-ну)
 8. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2012 року
  Січень
 9. Лютий
 10. Березень
 11. Квітень
 12. Травень
 13. Червень
 14. Липень
 15. Серпень
 16. Вересень
 17. Жовтень
 18. Листопад
 19. Грудень
 20. Іменний покажчик ювілярів 2012 року
 21. Перелік авторських текстових довідок, включених у видання
 22. Автори текстових довідок, включенних у видання
 23. Зміст

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше