Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

 

  

«Нові надходження з питань розвитку місцевого самоврядування,

що надійшли протягом 2011 року до Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

(Бібліографічний список літератури)

 

 

Вінниця, 2011


Шановні користувачі!

Пропонуємо Вам ознайомитися з інформаційним списком літератури на тему: «Нові надходження з питань розвитку місцевого самоврядування, що надійшли протягом 2011 року до Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва». При потребі Ви можете скористатися послугою міжбібліотечного абонемента за тел.: (0432) 35-51-97, або  замовити необхідні матеріали за e-mail: bibliogr@library.vn.ua

Аксьонова, Г. Д. Співробітництво органів місцевого самоврядування з підприємницькими структурами у розв'язанні екологічних проблем: термінологічне наповнення та зміст / Г. Д. Аксьонова // Економіка та держава. – 2011. – № 2. – С. 134-137.

Александрова, М. Про порядок роботи громадської приймальні / М. Александрова // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 11. – С. 66-67.

Апанасенко, К. І. Зміни організаційно-господарських повноважень органів місцевого самоврядування: тенденції останнього десятиліття / К. І. Апанасенко // Вісн. господар. судочинства. – 2011. – № 4. – С. 120-128.

Баєва, Л. В. Проблеми розробки проектів рішень місцевих рад: теоретичні та прикладні аспекти / Л. В. Баєва // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 1. – С. 101-105.

Баймуратов, М. Місцеве самоврядування як фактор інтернаціоналізації національного та конституціоналізації міжнародного правопорядків / М. Баймуратов // Юрид. журн. – 2011. – № 2. – С. 46-53.

Баклагов, Ю. Б. Сучасні проблеми фінансово-економічного підгрунтя місцевого самоврядування в Україні / Ю. Б. Баклагов // Економіка та держава. – 2011. – № 3. – С. 54-56.

Беріл, К. Реформуванню місцевого самоврядування бути, від нього не сховаєшся  : [координат. нарада в райдержадміністрації] / К. Беріл // Томашп. вісн. – 2011. – 18 бер.

Биченко, Л. А. Управління соціально-економічним розвитком міських агломерацій / Л. А. Биченко // Економіка та держава. – 2011. – № 3. – С. 91-93.

Бондарук, Т. Г. Регіональна політика у фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування / Т. Г. Бондарук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 181-186.

Бондарук, Т. Г. Становлення інституту місцевих фінансів / Т. Г. Бондарук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 5. – С. 208-212.

Бондарук, Т.Г. Місцеве самоврядування і місцеві фінанси в умовах адміністративного реформування / Т.Г. Бондарук // Актуал. пробл. економіки. – 2011. – №  5. – С. 162-169.

Борденюк, В. Правовий статус сільського, селищного, міського голови у контексті законодавчих ініціатив / В. Борденюк // Право України. – 2011. – № 3. – С. 193-201.

Борденюк, В. Місцеве самоврядування в районах міст з районним поділом як форма децентралізації управління великим містом / В. Борденюк // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2011. – № 1. – С. 72-79.

Борденюк, В. Сільський, селищний, міський голова у механізмі здійснення місцевого самоврядування: конституційно-правові аспекти і / В. Борденюк // Право України. – 2011. – № 2. – С. 208-216.

Бусуйок, Д. В. Функції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення раціонального використання та охорони земель / Д. В. Бусуйок // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 373-379.

Васильєва, О. І. Кадрове забезпечення органів місцевої влади / О. І. Васильєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 57-62.

Визначено головне завдання для країни: децентралізація державної влади та формування дієвого місцевого самоврядування : [таке звернення до керівництва держави затвердили учасники міжнар. наук.-практ. конф., яка відбулася у Вінниці] // Независим. курьер. – 2011. – 25 трав. – С. 4.

Владко, С. Наступ публічної адміністрації / С. Владко // Нар. депутат. – 2011. – № 5/6. – С. 30-33.

Ворона, П. В. Суперечності впливу місцевого самоврядування на розвиток регіонів і формування регіональної політики / П. В. Ворона // Держава та регіони. Сер.: Державне управління. – 2011. – № 1. – С. 201-205.

Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування // Довід. сіл. голови та селищ. ради. – 2011. – № 3. – С. 10-16.

Галай, А. Умови взаємодії органів місцевої влади та недержавних організацій у контексті децентралізації влади в Україні / А. Галай // Підприємництво, госп-во і право. – 2011. – № 7. – С. 30-33.

Гончарова, Л. Житлова субсидія та послуги із газопостачання / Л. Гончарова // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 11. – С. 74-76.

Доступ громадськості до генеральних планів міських населених пунктів України : зб. матеріалів за результатами проекту "Через доступ до генеральних планів – до містобудування без корупції" / Сх.-укр. центр громад. ініціатив ; за заг. ред. В. В. Щербаченка. – Луганськ : Вид. Рєзніков В.С., 2011. – 264 с.

Демченко, І. С. Окремі аспекти впровадження принципу субсидіарності в організацію місцевого самоврядування в Україні / І. С. Демченко // Бюлетень М-ва юстиції України. – 2011. – № 8/9. – С. 128-136.

Джига, М. Діалог на рівних / М. Джига ; інтерв'ю взяв В. Зоря, О. Доломан // Нар. депутат. – 2011. – № 5/6. – С. 8-13.

Диба, О. Бюджетоутворювальні джерела місцевого самоврядування щодо забезпечення інвестиційного потенціалу / О. Диба, В. Крук // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 1/2. – С. 41-48.

Духовна , О. В. Фінансова основа місцевого самоврядування: теоретико-правові проблеми забезпечення / О. В. Духовна // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 361-366.

Ковшова, О. Благодійна та гуманітарна допомога в обліку ОМС / О. Ковшова // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 11. – С. 36-43.

Ковшова, О. Відкриття не бюджетного рахунку сільською або селищною радою / О. Ковшова // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 11. – С. 28-33.

Ковшова, О. Оновлення правила поведінки держслужбовців / О. Ковшова, Н. Шульгіна // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 1. – С. 52-56.

Козіна, В. Адміністративні справи: про повноваження ОМС та адмінкомісій / В. Козіна, Я. Брусенцова // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 9. – С. 56-61.

Козіна, В. Жахів не буде : [про зміни в антикорупційному законодавстві України] / В. Козіна // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 1. – С. 71-74.

Коломєйцев, В. Секрет успіху: у нас немає двовладдя! / В. Коломєйцев ; розм. вів А. Подолян // Нар. депутат. – 2011. – № 5/6. – С. 52-53.

Корнієнко, М. Районні у містах ради як конституційний інститут / М. Корнієнко // Право України. – 2011. – № 2. – С. 201-207.

Костишин, Д. Ю. Проблеми і перспективи системи комплексного стратегічного соціально-економічного розвитку міста у аспекті сталого розвитку / Д. Ю. Костишин // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 15. – С. 117-120.

Крижанівський, С. В. Взаємодія органів внутрішніх справ України з органами місцевого самоврядування / С. В. Крижанівський // Міліція України. – 2011. – № 7/8. – С. 25-29.

Кулик, Т. Реалізація жителями столиці України права на місцеве самоврядування: проблеми та перспективи / Т. Кулик // Юрид. Україна. – 2011. – № 10. – С. 10-14.

Курчин, О. Органи місцевого самоврядування та захист їх прав у відносинах, пов'язаних із розміщенням реклами / О. Курчин // Право України. – 2011. – № 3. – С. 284-290.

Лазор, А. О. Компетенція та повноваження представницьких органів місцевого самоврядування в Україні: аналіз співвідношення у правовому і науковому вимірах / А. О. Лазор, О. Д. Лазор // Держава та регіони. Сер.: Державне управління. – 2011. – № 1. – С. 58-66.

Левченко, Л. Чи потрібна національна ідея місцевому самоврядуванню? / Л. Левченко // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 9. – С. 77-78.

Лихачов, С. Методи діяльності органів місцевого самоврядування / С. Лихачов // Юрид. Україна. – 2011. – № 2. – С. 29-35.

Лоза, Р. Р. Концепт "дієздатна громада" як предмет науково-теоретичного аналізу / Р. Р. Лоза // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 18. – С. 112-116.

Лукашенко, А. А. Шляхи удосконалення чинного законодавства щодо повноважень органів самоорганізації населення та статусу їх керівників / А А. Лукашенко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 1. – С. 105-110.

Малець, А. В. Муніципальні запозичення як джерело фінансової автономії органів місцевого самоврядування / А. В. Малець // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 4. – С. 106-107.

Малець, А. В. Характеристика ризиків місцевих запозичень / А. В. Малець // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 3. – С. 108-110.

Мельтюхова, Н. Реалізація принципу відкритості як інструмент практичного здійснення децентралізації влади / Н. Мельтюхова, Я. Ваніна // Вісн. Нац. акад.. держ. упр. при Президентові України. – 2011. – № 1. – С. 165-174.

Мордвінов, О. Г. Становлення місцевого самоврядування: зарубіжний досвід і українська практика / О. Г. Мордвінов // Держава та регіони. Сер. Державне управління. – 2011. – № 2. – С. 45-48.

Нагребецька, І. Будуймося з регіонів / І. Нагребецька // Віче. – 2011. – № 11. – С. 16-17.

Нікітенко, В. Як внести зміни до кошторису в частині спецфонду? / В. Нікітенко // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 11. – С. 34-36.

Омельченко, А. Організаційно-правові засади управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні на рівні місцевого самоврядування / А. Омельченко // Юрид. Україна. – 2011. – № 8. – С. 106-111.

Клімова, Г. Місцеве самоврядування в Україні: тенденції розвитку і модернізації / Г. Клімова // Проблеми модернізації політичних систем сучасності : монографія / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2008. – Розд. 3.1.3. – С. 251-265.

Пришляк, Г. Контроль народу за діяльністю органів місцевого самоврядування / Г. Пришляк // Підприємництво, госп-во і право. – 2011. – № 4. – С. 96-99.

Прокопенко, К. Про регуляторну діяльність органів місцевого самоврядування / К. Прокопенко // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 8. – С. 53-60.

Радченко, В. Аналіз регуляторних актів при прискореному їх перегляді / В. Радченко // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 2. – С. 40-47.

Радченко, О. В. Форми безпосередньої демократії територіальної громади / О. В. Радченко // Держава та регіони. Сер. Державне управління. – 2011. – № 2. – С. 141-145.

Скороход, О. П. Надання послуг населенню органами місцевого самоврядування як пріоритет діяльності місцевої громади / О. П. Скороход // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. що кварт. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – К., 2010. – № 1. – С. 41-46.

Семигіна, Т. Етичні принципи та дилеми роботи в громаді / Т. Семигіна // Довід. сіл. голови та селищ. ради. – 2011. – № 1. – С. 38-41.

Семигіна, Т. Планування та реалізація соціальних програм у громаді: п'ятиетапна модель / Т. Семигіна // Довід. сіл. голови та селищ. ради. – 2011. – № 1. – С. 22-32.

Семигіна, Т. Принципи надання послуг у громаді / Т. Семигіна // Довід. сіл. голови та селищ. ради. – 2011. – № 1. – С. 34-37.

Семко, С. Окремі питання нормативно-правового регулювання організаційних форм роботи постійних комісій місцевих рад / С. Семко // Право України. – 2011. – № 2. – С. 278-284.

Стефанюк, І. Б. Взаємовідносини державного і місцевих бюджетів України у 2010 р. / І. Б. Стефанюк // Регіон. економіка. – 2011. – № 2 . – С. 103-114.

Татусяк, С. "Задля підвищення стандартів життя" : [інтерв'ю з головою обласної ради щодо Дня місцевого самоврядування] / С. Татусяк ; спілкувався Ю. Бондаренко // Вінниччина. – 2011. – 30 листоп. – С. 3.

Технологічні інструменти участі громадян в ухваленні рішень / Ін-т громадян. сусп-ва // Довід. сіл. голови та селищ. ради. – 2011. – № 2. – С. 14-22.

Технологія та особливості проведення ефективних організаційних заходів у сільських (селищних, міських) радах // Довід. сіл. голови та селищ. ради. – 2011. – № 3. – С. 80-88.

Труш, І. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" перешкоджає розвитку місцевого самоврядування та потребує вдосконалення / І. Труш // Підприємництво, госп-во і право. – 2011. – № 11. – С. 45-47.

Федченко, Л. Законодавча перспектива об'єднання територіальних громад / Л. Федченко // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 10. – С. 10-14.

Федченко, Л.  Звернення громадян до органів місцевого самоврядування / Л. Федченко // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 4. – С. 55-57.

Федченко, Л. Правила поведінки державних службовців / Л. Федченко // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 11. – С. 68-71.

Федченко, Л. Про загальний порядок проведення іспиту / Л. Федченко // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 9. – С. 67-72.

Федченко, Л. Строк повноважень: якщо є початок – має бути закінчення / Л. Федченко // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 7. – С. 74-75.

Флоров, О. Державна підтримка і гарантування місцевого самоврядування: досвід Німеччини та Франції / О. Флоров // Право України. – 2011. – № 2. – С. 299-306.

Фролов, О. Гарантії місцевого самоврядування в Україні: проблемні питання / О. Фролов // Віче. – 2011. – № 6. – С. 26-28.

Фролов, О. Роль державних органів у забезпеченні ефективного функціонування місцевого самоврядування в Україні: реалії та перспективи розвитку / О. Фролов // Право України. – 2011. – № 6. – С. 226-232.

Харченко, А. Які питання можуть і мають вирішувати органи місцевого самоврядування у сфері земельних відносин? / А. Харченко // Землевпоряд. вісн. – 2011. – № 7. – С. 53.

Хачук, К. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері регулювання цін (тарифів) / К. Хачук // Юрид. Україна. – 2011. – № 3. – С. 87-93.

Чернявська, О. В. Особливості фінансування соціально-економічних потреб територіальних громад: зарубіжний досвід / О. В. Чернявська, О. В. Тимошенко // Економіка розвитку. – 2011. – № 1. – С. 80-82.

Чорний, Ю. Свято тих, хто уповноважений представляти інтереси народу : [урочистості з нагоди святкування Дня місц. самоврядув. відб. у театрі ім. Садовського] / Ю. Чорний // Вінниччина. – 2011. – 7 груд. – С. 1, 3.

Шипілова, Ю. Зловживання правом на інформацію: проблеми діагностики та лікування / Ю. Шипілова // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 11. – С. 60-65.

Шкрабак, І. В. Територіальні утворення як системно-конгломератні структури / І. В. Шкрабак // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2011. – № 3. – С. 82-86.

Шульгіна, Н. Про вилучення та викуп землі в інтересах громади чи суспільства / Н. Шульгіна // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 11. – С. 18-27.

Шульгіна, Н. Розумні обмеження як ліки від нерозважливих дій. (Ч.2. Сумісництво) / Н. Шульгіна // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 9. – С.47-51.

Шульгіна, Н. Чому так робити не треба? [йдеться мова про антикорупційну політику в Україні] / Н. Шульгіна // Місцеве самоврядування. – 2011. – № 10. – С. 66-67.

Як організувати державну політику сприяння розвитку громадянського суспільства / М. В. Лациба ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. : Україна, 2011. – 224 с.

Яцук, В. А. Правові засади відповідальності органів місцевого самоврядування: досвід зарубіжних країн / В. А. Яцук // Економіка та держава. – 2011. – № 4. – С. 140-142.

Підготувала: Продан Т.С., бібліограф І-ї категорії відділу

довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування

e-mail: bibliogr@library.vn.ua