Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Кожна людина має законні права на одержання якісних послуг, робіт, товарів за сплачені гроші. Хоча закон стоїть на сторожі інтересів споживачів, проте не завжди вдається їх захистити з однієї причини – незнання механізмів такого захисту.

Анатолій Ткачук
Голова інституту громадянського суспільства

 


Захист прав споживачів: історія становлення

1. Дудла, І.В. Передумови виникнення консюмеризму в Україні // Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / І. О. Дудла. – К., 2007. – С. 16–18.
2. Дудла, І.В. Розвиток руху захисту прав споживачів в Україні // Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / І. О. Дудла. – К., 2007. – С. 18–20.
3. Ермолина, Л. Консьюмеризм: вчера, сегодня, завтра: [ з історії споживч. руху ] // Підприємництво, господарство і право. – 2001.– № 1.– С. 42–46.
4. Захист прав споживачів: історія та сьогодення. – Режим доступу:
 http://www.regionnews.poltava.ua/index.php?go=News&in=view&id=5809. – Назва з екрану.
5. Звєрєва, О.В. Виникнення законодавства про захист прав споживачів у світі // Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів / О. В. Звєрєва – К., 2007. – С. 6–10.
6. Історія виникнення руху щодо захисту прав споживачів. – Режим доступу: http://www.dssu.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=32997&cat_id=32908. – Назва з екрану.
7. Історія міжнародного руху споживачів. – Режим доступу:
http://korosten.in.ua/index.php?page=277. – Назва з екрану.
8. Історія розвитку споживчого руху. – Режим доступу:
http://consumerunion.org.ua/about.php?cat=consmove. – Назва з екрану.
9. Історія виникнення Руху захисту прав споживачів та міжнародний досвід. – Режим доступу:  http://www.kmv.gov.ua/divinfo.asp?Id=63533. – Назва з екрану.
10. История возникновения движения в защиту прав потребителей. – Режим доступу: http://www.tspu.tula.ru/res/econom/ZPP/lecture_1.htm. – Назва з екрану
11. История потребительского движения. – Режим доступу:
 http://www.zonaprav.ru/ap/history.htm#1. – Назва з екрану.
12. Одінцова, О.О. Передумови розвитку захисту прав споживачів в Україні: історичний та соціально-правовий аспекти. – Режим доступу:
http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2008/Pravo/28516.doc.htm. – Назва з екрану.
13. Перминова, Е.В. Как зарождалась защита потребителей // Ненадлежащее качество дорогостоящих товаров и услуг: защита прав потребителя среднего класса: справ. / Е. В. Перминова. – М.; СПб., 2006. – С. 12–15.
14. Салухіна, Н.Г. Історичні передумови виникнення консюмеризму // Захист прав споживачів : навч. посіб. / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська, О. І. Башкатова. – К., 2007. – С. 20–27.
15. Селезнев, В.В. История потребительского движения // Как защищать свои права потребителя / В. В. Селезнев. – Х., 2006. – С. 10–11.

Законодавство України у сфері захисту прав споживачів


16. Конституція України : [ст. 42]. – Х.: ІГВІНІ, 2007. – 64 с.
17. Господарський Кодекс України: [ст. 20, ст. 39, ст. 246]: наук.-практ. комент. / ред. О.І. Харитонова. – Х.: Одіссей, 2007. – 832 с.
18. Законодательство Украины о защите прав потребителей // Право и практика. – 2000. – № 7. – С. 3–109.
19. Законодательство Украины о защите прав потребителей // Право и практика. – 2001. – № 8. – С. 3–91.
20. Законодательство Украины о защите прав потребителей // Право и практика. – 2002. – № 12. – С. 3–118.
21. Законодавство України про захист прав споживачів // Право і практика. – 2011. – № 1. – С. 1–291.
22. Законодавство України про захист прав споживачів: закони і законодав. акти / ред. Е.Ф. Демський. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 464 с.
23. Захист прав споживачів : зб. док. / ред. О.А. Кривенко. – К. : СПЛАЙН, 2001. – 80 с.
 24. Захист прав споживачів : нормат.-прав. регулювання: зразки док. / упоряд. О.М. Роїна. – 3-є вид., перероб. та доп. – К. : КНТ, 2006. – 232 с.
25. Захист прав споживачів : нормат.-прав. регулювання: зразки док. / упоряд. О.М. Роїна. – 4-е вид., змін. та доп. – К. : КНТ, 2007. – 260 с.
26. Права споживачів та їхній захист : закони і законодавч. акти / Ін-т громад. сусп-ва. – К. : [Б.в.], 1999. – 36 с.
27. Правила торгівлі та права споживачів: нормат. док. / упоряд. О.М. Роїна. – К. : КНТ, 2007. – 440 с.
28. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України вiд 23 груд. 1997 р. № 771/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 19. – Ст. 98; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=771%2F97-%E2%F0.
29. Про житлово-комунальні послуги: Закон України вiд 24 черв. 2004 р. № 1875-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 47. – Ст. 514;
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1875-15&c=1.
30. Про захист прав споживачів: Закон України вiд 12 трав. 1991 р. № 1023-XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12&c=1.
31. Про затвердження Правил торгівлі на ринках: Наказ Мінекономіки, Європ. інтеграції, МВС України, ДПА України, Держкомстандартизації вiд 26 лют. 2002 р. № 57/188/84/105 // Офіційн. вісн. України. – 2002. – № 13. – С. 261. – Ст. 681; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-02&c=1.
32. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами: Наказ Мінекономіки, Європ. інтеграції від 11 лип. 2003 р. № 185 // Офіційн. вісн. України. – 2003. – № 30. – С. 310. – Ст. 1581;
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0628-03&c=1.
33. Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 17 листоп. 2004 р. № 1570: [подана форма типового документа та перелік] // Офіційн. вісн. України. – 2004. – № 47. – С. 24. – Ст. 3105;
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1570%2D2004%2D%EF&c=1.
34. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 30 лип. 1996 р. № 854 // Уряд. кур'єр. – 1996. – 14 верес.; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=854-96-%EF.
35. Про затвердження Правил побутового обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 16 трав. 1994 р. № 313. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=313%2D94%2D%EF&c=1. – Назва з екрану.
36. Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту : Постанова Кабінету Міністрів України вiд 18 лют. 1997 р. № 176 // Офіційн. вісн. України. – 1997. – № 8, т. 2. – С. 142;
 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=176%2D97%2D%EF&c=1.
37. Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 9 серп. 2005 р. № 720: [подана форма типового документа та перелік] // Офіційн. вісн. України. – 2005. – № 32. – С. 284. – Ст. 1935;
 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=720%2D2005%2D%EF&c=1.
38. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 15 черв. 2006 р. № 833 // Офіційн. вісн. України. – 2006. – № 25. – С. 53. – Ст. 1818;
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=833%2D2006%2D%EF&c=1.
39. Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 1 лип. 1998 р. № 997 // Офіційн. вісн. України. – 1998. – № 27. – С. 45;
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997%2D98%2D%EF&c=1.
40. Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 17 серп. 2002 р. № 1155 // Офіційн. вісн. України. – 2002. – № 34. – С. 70. – Ст. 1586;
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1155%2D2002%2D%EF&c=1.
41. Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 26 лип. 1999 р. № 1357 // Офіційн. вісн. України. – 1999. – № 30. – С.70;
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1357%2D99%2D%EF&c=1.
42. Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 17 серп. 2002 р. № 1177 // Офіційн. вісн. України. – 2002. – № 34. – С. 108. – Ст. 1587;
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1177-2002-%EF&c=1#Public.
43. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг в Україні: Розпорядж., План, Заходи Кабінету Міністрів України вiд 20 січ. 2010 р. № 135-р // Уряд. кур'єр. – 2010. – 10 лют.; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
44. Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів: Указ Президента України вiд 12 січ. 2002 р. № 16/2002 // Офіційн. вісн. України. – 2002. – № 3. – С. 19. – Ст. 81;
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=16%2F2002&c=1#Public.
45. Про ратифікацію Угоди про основні напрями співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту прав споживачів: Закон України вiд 7 берез. 2002 р. № 3102-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 32. – Ст. 227;
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3102-14&c=1#Public.
46. Про схвалення Концепції Державної цільової програми захисту прав споживачів на 2008-2011 рр.: Розпорядж. Кабінету Міністрів України вiд 9 квіт. 2008 р. № 649- р // Офіційн. вісн. України. – 2008. – № 31. – С. 89. – Ст. 1010;
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=649-2008-%F0&c=1#Public.
47. Про утворення Координаційної ради з питань захисту прав споживачів: Розпорядж. Кабінету Міністрів України вiд 27 груд. 2006 р. № 661-р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=661-2006-%F0. – Назва з екрану.
48. Цивільний Кодекс України: [ст. 1209–1211]: наук.-практ. комент. / за заг. ред.: Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К. : Всеукр. асоц. вид. «Правова єдність», 2008. – 740 с.

***

49. Владимиров, А. Комментарий к изменениям в законе о защите прав потребителей // Вестн. бухгалтера и аудитора Украины. – 2006. – № 3/4. – С. 22–25.
50. Дем’янець, С. Правове врегулювання захисту прав споживачів. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2473. – Назва з екрану.
51. Іваненко, Л.  Наукове обгрунтування необхідності внесеня змін до Закону України «Про захист прав споживачів» // Право України. – 2005. – № 5. – С.74–78.
52. Кагал, Т. Законодавство про захист прав споживачів у сфері якості товарів у системі законодавства України // Право України. – 1998. – № 8. – С. 98–101.
53. Колісникова, Г. Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів // Право України. – 2008. – № 3. – С.100–102.
54. Колісникова, Г. Загальна характеристика інституту «Захисту прав споживачів» та його місце у системі права і в системі законодавства України // Право України. – 2010. – № 1. – С. 189–193.
55. Кондратьєва, О. Стан захисту підприємництва і споживачів від недобросовісної конкуренції: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування // Інтелектуал. власність. – 2007. – № 11. – С. 36–43.
56. Косінов, С. Особливості правових норм, що забезпечують захист прав споживачів за договором куплі-продажу // Право України. – 1999. – № 1. – С. 90–92.
57. Куделя, Н. Правовий аналіз змін до законодавства України про захист прав споживачів / Н. Куделя, Л.Іваненко // Право України. – 2002. – № 9. – С. 112–114.
58. Осетинська Г. Законодавча регламентація зобов’язань з надання послуг за участю споживачів // Право України. – 2003. – № 11. – С. 130–133.
59. Письменна, О.П. Формування концепції законодавства в сфері захисту прав споживачів в Україні. – Режим доступу:
http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=211. – Назва з екрану.
60. Правове регулювання якості товарів та захисту прав споживачів // Правове регулювання торговельної діяльності в Україні: зб. законодавства з питань здійснення торгов. діяльн. / ред. С. В. Томчишен. – Х., 2006. – С. 221–396.
61. Правове регулювання захисту прав споживачів // Підприємницьке право: підруч. / за ред. О.В. Старцева. – К., 2005. – С. 533–590.
62. Пугач, Я.М. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав споживачів // Господарське законодавство: навч. посіб. / Я.М. Пугач, Л.М. Труфанова. – К., 2005. – С. 220–620.
63. Правовое обеспечение защиты прав потребителей // Торговое право: учеб. пособие / ред. А. А. Попов. – Х., 2007. – С. 251–282.
64. Рабінович, А. Споживчі права людини: до розробки загальноюридич. понять // Юрид. Україна. – 2005. – № 10. – С. 32–37.
65. Рабінович, А. В. Теорія споживчого права як складова юридичної науки та як навчальна дисципліна // Держава і право. – 2010. – Вип. 49. – С. 271–276.
66. Салухіна, Н.Г. Характеристика асортименту і якості продовольчих товарів та дотримання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів / Н. Г. Салухіна, М. М. Казаков // Сучасні проблеми товарознавства: зб. наук. пр. – К., 2001. – С. 86–91.
67. Шовкошитна, С. Права споживачів та їхній захист: закони і законодавчі акти / Ін-т громад. сусп-ва. – 2-е вид., випр. та доп. – К. : [Б.в.], 2003. – 32 с.

 

Інтереси українського споживача потребують захисту


68. Актуально про захист прав споживачів / авт.-уклад. : О. Згурський. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – К. : Книги для бізнесу, 2009. – 128 с.
69. Андрущенко, В. Якісні речі завжди до речі: [пробл. захисту прав споживачів в Україні] // Україна молода. – 2006. – 17 лют. – С. 18.
70. Балабуєва, К. Будьмо королями! Як захищати свої споживчі права, або Чому покупці пасивні? // Віче. – 2007. – № 15. – С. 53.
71. Бедратий, В. Якість життя та захист прав споживачів / В. Бедратий, В. Крилов, К. Бляха // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2008. – № 3. – С. 60–66.
72. Безух, О. Проблеми захисту споживачів при створенні конкуренції // Укр. комерц. право. – 2007. – № 8. – С. 56–61.
73. Бірюкова, І. Вимагай більшого!: Уряд збирається посилити контроль за якістю продукції, але споживачам не слід чекати // День. – 2008. – 17 трав.;
 http://www.day.kiev.ua/201282/.
74. Бірюкова, І. Обережно – небезпечна продукція: фахівці стверджують: укр. ринок запрудж. неякісн. товарами // День. – 2008. – 13 берез.;
http://www.day.kiev.ua/198050/.
75. Будьонний, М. Навіщо руйнується щит споживача?: [пробл. захисту прав споживачів в Україні] // Уряд. кур’єр. – 2004. – 23 листоп. – С. 13.
76. Васьків, С.С. Споживачу, ти завжди правий!: [15 берез. – Всесвіт. день прав споживачів] // Вінниц. газ. – 2000. – 14 берез.
77. Винницкий областной союз потребительских обществ. – Режим доступу:
http://www.vosst.com.ua/istoriya_ru.htm. – Назва з екрану.
78. Волинець, А. Проблемні питання проведення експертизи щодо захисту прав споживачів // Юрид. журн. – 2005. – № 8. – С. 113–115.
79. Всеукраїнська громадська організація «Союз споживачів України». – Режим доступу: http://consumerunion.org.ua/. – Назва з екрану.
80. Гелевера, І. На захисті прав споживачів : [про роботу Вінниц. обл. упр. у справах захисту прав споживачів] // Независ. курьер. – 2009. – 3 июня. – С. 6.
81. Герасимова, С.В. Узагальнення підходів до визначення консьюмеризму як соціально-економічної категорії // Актуал. пробл. економіки. – 2005. – № 12. – С. 76–79. – Бібліогр.: С.79.
82. Герасимчук, В. Клієнт завжди правий, якщо нікому не довіряє: [до Всесвіт. дня прав споживачів] // День. – 2005. – 15 берез.;
http://www.day.kiev.ua/133783/.
83. Гінзбург, М. Застандартизована термінологія захищає права споживачів: масло, олія, жирові суміші // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2006. – № 6. – С. 21–24.
84. Гладка, І. Клієнт завжди правий, або Що треба знати, щоб не придбати «кота в мішку»? // Нар. армія. – 2007. – 15 берез. – С.6.
85. Давидова, Н. Споживче право: комплексне правове утворення // Підприємництво, госп-во і право. – 2007. – № 3. – С. 23–26.
86. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. – Режим доступу: www.dssu.gov.ua .– Назва з екрану.
87. Дочинець, Н. Дослідження конс’юмеристських настроїв та ставлення громадян до державних органів із захисту прав споживачів у Закарпатській області // Маркетинг в Україні. – 2007. – № 1. – С. 46–51.
88. Дочинець, Н. Роль державних регіональних органів у справах захисту прав споживачів у розвитку вітчизняного консюмеризму // Регіон. економіка. – 2005. – № 4. – С.167–172.
89. Дочинець, Н. М. Методика вимірювання розвитку консьюмеризму в регіоні // Актуал. пробл. економіки. – 2007. – № 11. – С. 95–103.
90. Дудла, І.О. Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / І. О. Дудла. – К. : ЦУЛ, 2007. – 448 с.
91. Ждан, Л.С. Якість і справедливість – це майбутнє України: [про захист прав споживачів] // Вінниччина. – 2006. – 14 берез. – С.5.
92. Забарний, Г. Адміністративно-правова охорона прав споживачів / Г. Забарний, Л. Менів // Право України. – 2009. – № 1. – С. 29–40.
93. Задорожна, Н. Проблеми правовідносин між споживачами та виробниками (продавцями) в умовах конкуренції // Юрид. Україна. – 2005. – № 10. – С. 55–59.
94. Закревська, О. Споживаєте?: якість товару залежить від вашого небажання бути обдуреним // День. – 2004. – 7 лют.; http://www.day.kiev.ua/26226/.
95. Захист прав споживачів в регіонах: адреси, телефони та керівники управлінь по захисту прав споживачів. – Режим доступу:
http://privattaxi.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=413&Itemid=1&lang=ua. – Назва з екрану.
96. Защита прав потребителей финансовых услуг / отв. ред. Ю. Б. Фогельсон. – М. : Норма: Инфра-М, 2010. – 368 с.
97. Звєрєва, О. В. Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / О. В. Звєрєва. – К. : ЦУЛ, 2007. – 192 с. – Бібліогр.: с. 184–191.
98. Звєрєва, О.В. Забезпечення права споживача на інформацію за допомогою господарсько-правових норм // Держава і право. – 2008. – Вип. 40. – С. 277–283. – Бібліогр. в кінці ст.
99. Звєрєва, О. Забезпечення міжгалузевої взаємодії правових норм з метою захисту прав споживачів // Право України. – 2008. – № 6. – С.19–22. – Бібліогр.: 16 назв.
100. Звєрєва, О. Освіта споживача – важливе державне завдання // Право України. – 2008. – № 8. – С. 31–35.
101. Звєрєва, О. В. Діяльність громадських організацій споживачів у сфері судового захисту прав споживачів / О. В. Звєрєва // Суд. практика. – 2009. – № 8. – С. 18–23.
102. Звєрєва, О. В. Права споживачів у сфері торгівлі на замовлення і вдома у споживачів // Держава і право. – 2008. – Вип. 39. – С. 370–376. – Бібліогр. в кінці ст.
103. Звєрєва, О. Інтеграційні процеси і забезпечення прав споживачів / О. Звєрєва // Право України. – 2009. – № 1. – С. 41–46.
104. Звєрєва, О.В. Питання захисту прав споживачів при здійсненні оптової торгівлі // Правова регламентація торговельної діяльності: навч. посіб. / О. В. Звєрєва. – К., 2006. – С. 111–114.
105. Звєрєва, О.В. Особливості захисту прав споживачів у роздрібній торговельній діяльності // Правова регламентація торговельної діяльності: навч. посіб. / О. В. Звєрєва. – К., 2006. – С. 81–96.
106. Зоріна, Ю. Захист прав споживачів у рекламі // Підприємництво, госп-во і право. – 2004. – № 11. – С. 33–36.
107. Іваненко, Л. Реалізація права споживачів на придбання товару належної якості / Л. Іваненко, О. Язвінська // Право України. – 2003. – № 8. – С. 73–77. – Бібліогр.: 9 назв.
108. Іваненко, Л. П. Практика захисту прав споживачів на отримання послуг належної якості // Юрид. журн. – 2005. – № 4. – С. 114–116.
109. Іванов, В. Полтавастандартметрологія: нові можливості захисту споживачів світлотехнічної продукції // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2007. – № 5. – С. 67–71. – Бібліогр.: 8 назв.
110. Кагал, Т. Споживачам – надійні правові гарантії: реформи в галузі захисту справ споживачів // Віче. – 1999. – № 2. – С. 106–124.
111. Казаков, М. Захист прав споживачів – шлях, який нам треба ще пройти // Трибуна. – 2000. – № 3/4. – С. 17–19.
112. Карпачова, Н.І. Право на підприємницьку діяльність. Захист прав споживача // Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: перша щоріч. доп. Уповноваж. Верхов. Ради України з прав людини / Н. І. Карпачова. – К., 2000. – С. 280–293.
113. Килимник, Ю. Чи будуть у нас свої «вершники Надера»?: [про захист прав споживачів] // День. – 2007. – 15 берез.; http://www.day.kiev.ua/177942/.
114. Кобилянський, В. Хто і як повинен захищати права споживачів // Все про бух. облік. – 2001. – 5 груд. – С. 29–34.
115. Колісникова, Г. Право споживача на інформацію // Право України. – 2010. – № 11. – С. 248–252.
116. Корнієнко, І. Права споживачів при придбанні товару належної та/або неналежної якості // Юрид. журн. – 2007. – № 5. – С. 37–40.
117. Корнієнко, І. Дотримання прав споживачів при рекламуванні товарів та послуг // Юрид. журн. – 2007. – № 6. – С. 72–74.
118. Коротич, С. На захист прав споживачів // Уряд. кур’єр. – 2008. – 27 черв. – С. 4.
119. Кройтор, В. А. Защита прав потребителя: учеб. пособ. / В. А. Кройтор. – Х.: Бизнес Информ, 1996. – 313 с.
120. Куделя, Н. Проблемні питання захисту прав споживачів // Вісн. прокуратури. – 2002. – № 1. – С. 82–84.
121. Левицький, C. У Барі є кому захищати права споживачів // Барчани. – 2009. – 27 лют. – С. 3.
122. Литвиненко, А. Голографічний захист підакцизних товарів // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2004. – № 2. – С. 32–33.
123. Малолєткова, О. Не будьте байдужими до власного здоров’я та безпеки // Уряд. кур’єр. – 2007. – 17 квіт. – С. 8.
124. Мандибура, В. Розвиток системи захисту прав споживачів як умова зростання якості життя населення України // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 8. – С. 3–9.
125. Манукян, В.И. Права потребителя // Моральный вред: право, практика, опыт / В.И. Манукян. – К., 2008. – С. 128–131.
126. Миколюк, О. Український споживач погано «росте» // День. – 2008. – 26 лип.; http://www.day.kiev.ua/205045/.
127. Морозова, О. Учіться захищати свої права! // День. – 2007. – 11 серп. – С.6; http://www.day.kiev.ua/186195/.
128. Морозова, О. Правда про хліб!: як отримати їстівний продукт? // День. – 2006. – 15 берез.; http://www.day.kiev.ua/158939/.
129. Московська, Н. Трансгенна епідемія: [до Всесвіт. дня захисту прав споживачів] // Уряд. кур’єр. – 2003. – 15 берез. – С. 10.
130. Нагребельний, В. П. Проблема реалізації прав громадян на підприємницьку діяльність та захист прав споживачів // Україна: права людини в перехідний період / під ред. В. І. Євінтова. – К., 2001. – С. 135–143.
131. Негри, М. М. За доступність кіловат: [про права споживачів] // Україна молода. – 2006. – 15 берез. – С.6.
132. Новини захисту прав споживача // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2007. – № 1. – С. 78–79.
133. Новиков, Ю. Довіряй, але перевіряти не забувай // Вісн. подат. служби України. – 2011. – № 3. – С. 18–19.
134. Общества по защите прав потребителей Украины. – Режим доступу:
http://potrebitel.net.ua/node/922. – Назва з екрану.
135. Омельченко, О. Право на якість: вітчизн. споживачі вчаться його захищати // День. – 2002. – 16 берез.; http://www.day.kiev.ua/54738/.
136. Пахаренко-Андерсон, А. Захист українських споживачів від контрафактної та піратської продукції // Інтелектуал. власність. – 2007. – № 5. – С. 40–42.
137. Перелік регіональних осередків Всеукраїнської громадської організації «Союз споживачів України». – Режим доступу:
http://consumerunion.org.ua/about.php?cat=regions. – Назва з екрану.
138. Підвисоцький, Р. Споживач в облозі фальсифікату // Демокр. Україна. – 2006. – 29 серп. – С. 6.
139. Пічугін, О. Людина не повинна залишатися наодинці зі своїми проблемами // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2007. – № 4. – С. 68–70.
140. Поташній, Ю. Владо, допоможи споживачам! / Ю. Поташній // Віче. – 2009. – № 21. – С. 42–43.
141. Права споживача в разі придбання ним товару неналежної якості // Юрид. Україна. – 2005. – № 11. – С. 91–92.
142. Продукція справжня й фальсифікована: звичайному споживачеві не завжди вдається розрізнити оригінал від підробки // Харч. і перероб. пром-сть. – 2003. – № 6. – С. 8.
143. Прокопенко, О. Захисти себе сам: [мат. прес-конф. на тему: «Як змінився за рік український споживач»] // Уряд. кур’єр. – 2008. – 1 серп. – С.19.
144. Рабінович, А.В. Право людини на споживчу інформацію та юридичний механізм його забезпечення в Україні: громад.-політ. л-ра // Держава і право. – 2007. – Вип. 36. – С. 322–328.
145. Салухіна, Н. Г. Захист прав споживачів: навч. посіб. / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська, О. І. Башкатова. – К. : МАУП, 2007. – 382 с. – Бібліогр.: с. 356–380.
146. Севастьянов, М. Випробування продукції на вміст генетично модифікованих організмів – вимога часу та захист прав споживачів / М. Севастьянов, С. Іонова // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2009. – № 5. – С. 63–66.
147. Селезнев, В. В. Как защищать свои права потребителя / В. В. Селезнев. – Х.: Одиссей, 2006. – 496 с.
148. Семенко, С. Методичні аспекти організації захисту прав споживачів в адміністративно-територіальних утвореннях різних рівнів в Україні // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2007. – № 1. – С. 103–113.
149. Семенченко, М. Задоволені, але пасивні // День. – 2008.– 15 берез.;
 http://www.day.kiev.ua/198217/.
150. Сергієнко, В. В. Захист прав споживачів у сфері надання житлово-комунальних послуг. – Режим доступу: http://www.yurpayintel.com.ua/2007/1/article02/. – Назва з екрану.
151. Сертифікація та стандартизація. Хто захистить споживача? // АгроПерспектива. – 2006. – № 8. – С. 12–16.
152. Сорока, І. І. Ознака цивілізованості суспільства // Уряд. кур’єр. – 2005. – 18 січ. – С. 7.
153. Сосновський, П. Права споживача – одне з найголовніших прав людини / П. Сосновський, В. Ребицький // Предпринимательство, хоз-во и право. – 2000. – № 2. – С. 35–36.
154. Споживач та його права. – Режим доступу:
http://www.investing.org.ua/spozivach_ukr. – Назва з екрану.
155. Степанидин, С. У кілограмі ковбаси – 100 грамів… м’яса: [щодо захисту прав споживачів на Рівненщині] // День. – 2004. – 31 лип. – С. 2.
156. Територіальні управління у справах захисту прав споживачів. – Режим доступу: http://ua.proua.com/jungle/2007/08/02/104056.html. – Назва з екрану.
157. Территориальные управления по защите прав потребителей Украины. – Режим доступу: http://potrebitel.net.ua/node/1082. – Назва з екрану.
158. Фесенко, Є. Інтереси споживачів потребують захисту // Вісн. прокуратури. – 2003. – № 9. – С. 36–39.
159. Філіпченко, І. Беззахисні перед ринком: лише 20% українців готові відстоювати свої споживчі права // День. – 2007. – 4 лип. – С. 2; http://www.day.kiev.ua/183736/.
160. Фурса, С. Я. Основи споживчих знань. Захист прав споживачів : судова та адвокатська практика : наук.-практ. посіб. / С. Я. Фурса, О. О. Кармаза. – К. : Вид. Фурса С.Я.: КНТ, 2009. – 704 с.
161. Хижняк, В. О. Необхідність реформування системи захисту прав споживачів як складової соціально-економічного розвитку держави // Економіка та держава. – 2010. – № 6. – С. 37–39.
162. Шебулдаєва, І. В. Основи споживчих знань : навч. посіб. / І.В. Шебулдаєва. – Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 156 с.
163. Шемелін, Д. Принцип невизначеності експертизи // Юрид. журн. – 2005. – № 11. – С. 122–126.
164. Шипка, А. Рекламная антиреклама или о защите прав потребителей путем ущемления прав предпринимателей // Вестн. бухгалтера и аудитора Украины. – 2002. – № 10. – С. 20–23.
165. Язвінська, О. Споживчий інтернаціонал // Політика і час. – 2003. – № 5. – С. 61–69.
166. Язвінська, О. Формування системи захисту прав споживачів в Україні // Юрид. вісн. України. – 2003. –№ 49. – С. 10.
167. Як обміняти неякісний товар // Уряд. кур’єр. – 2000. – 21 листоп. – С. 9.

Відповідальність за порушення прав споживачів в Україні


168. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів: [ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів» вiд 12 трав. 1991 р. № 1023-XII] // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379;
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12&c=1.
169. Кодекс України про адміністративні правопорушення: [гл. 12 -13]: наук.-практ. комент. із змінами та доп. станом на 1 верес. 2007 р. / Р.А. Калюжний та ін. – К.: Всеукр. асоц. вид. «Правова єдність», 2008. – 781 с.
170. Кримінальний Кодекс України: [ст. 225-229] : наук.-практ. комент. / відп. ред.: Є.Л. Стрельцов. – Х..: Одіссей, 2008. – 800 с.
171. Майнова відповідальність за шкоду, завдану дефектною продукцією або продукцією неналежної якості: [ст. 16 Закону України «Про захист прав споживачів» вiд 12 трав. 1991 р. № 1023-XII] // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379;
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12&c=1.
172. Про захист прав споживачів, відшкодування матеріальної та моральної шкоди: Рішення Верхов. Суду України: витяг вiд 9 лют. 2006 р. // Вісн. Верхов. Суду України. – 2006. – № 7. – С. 22;
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0060700-06&c=1#Public.

***

173. Акімова, Т. 91,8 % українських підприємств порушують законодавство про захист прав споживачів // День. – 2001. – 6 берез.; http://www.day.kiev.ua/60804/.
174. Бойко, М.Д. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів // Правове регулювання підприємництва в Україні: навч.-практ. посіб. / М. Д. Бойко. – К., 2007. – С. 666–695.
175. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів // Підприємницьке право: підруч. / за ред. О.В. Старцева. – К., 2005. – С. 575–590.
176. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. – Режим доступу: http://www.ts.zaxist.org/2009/01/16/vdpovdalnst-za-porushennja.html. – Назва з екрану.
177. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) // Цивільне право України: договір. та не договір. зобов’язання: підруч. / за ред. С.С. Бичкової. – К., 2006. – С. 493–497.
178. Вороная, Н. Ответственность за несоблюдение законодательства о защите прав потребителей // Кодекс ответственности / Н. Вороная, Н. Белова, О. Уварова и др. – Х., 2007. – С. 213–226.
179. Грень, Т. Деякі питання вдосконалення адміністративно-господарських санкцій у сфері захисту прав споживачів // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 1. – С. 57–60. – Бібліогр.: 10 назв.
180. Дахно, Б. Відповідальність за порушення прав споживачів. – Режим доступу:
http://www.vlasnasprava.info/ua/dozvil/verific.html?_m=publications&_t=rec&id=7576. – Назва з екрану.
181. Дудла, І.О. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів та судовий захист прав споживачів // Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / І. О. Дудла. – К., 2007. – С. 163–176.
182. Забарний, Г. Адміністративно-правова характеристика суб'єкта адміністративних порушень законодавства про захист прав споживачів / Г. Забарний, Л. Менів // Право України. – 2009. – № 10. – С. 149–156.
183. Звєрєва, О.В. Відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів // Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / О. В. Звєрєва. – К., 2007. – С. 134–149.
184. Коваль, М. В. Адміністративно-господарський штраф як один із видів адміністративно-господарських санкцій щодо порушень законодавства про захист прав споживачів / М. В. Коваль, І. С. Войтенко // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 207–212.
185. Колісникова, Г.  Суб'єктний склад зобов'язання щодо відшкодування шкоди, завданої споживачу // Право України. – 2010. – № 7. – С. 210–215.
186. Корнієнко, І. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів / І. Корнієнко // Юрид. журн. – 2009. – № 12. – С. 90–92.
187. Кузьміна, С. Удосконалення адміністративно-господарських санкцій щодо порушень законодавства про захист прав споживачів / С. Кузьміна, Л. Левчук // Право України. – 2004. – № 12. – С. 51–54. – Бібліогр.: 11 назв.
188. Левчук, Л. Види порушень прав споживачів з боку суб'єктів гоподарювання // Юрид. вісн. України. – 2005. – 27 серп. – 2 верес. – С. 15.
189. Менів, Л.Д. Об’єкт адміністративних порушень законодавства про захист прав споживачів / Л. Д. Менів // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 286–290.
190. Ответственность торговцев за нарушение прав потребителей // Торговое право: учеб. пособ. / ред. А. А. Попов. – Х., 2007. – С. 278–282.
191. Павловська, Н. Особливості відшкодування моральної шкоди при порушенні прав споживачів // Підприємництво, госп-во і право. – 2001. – № 4 . – С. 71-72.
192. Письменна, О. П. Правовідносини, що виникають у зв'язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) : монографія / О. П. Письменна. – Вінниця : Вінницька газета, 2009. – 160 с.
193. Пугач, Я.М. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів // Господарське законодавство: навч. посіб. / Я.М. Пугач, Л.М. Труфанова. – К., 2005. – С. 224–227.
194. Ребицький, І.С. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів // Організація і технологія інспектування: підруч. для студ. вузів / В.М. Ребицький, І.С. Полікарпов. – К., 2005. – С. 35–48.
195. Рябоконь, Є.О. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) // Цивільне право України: підруч.: у 2 кн. / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К., 2008. – Кн. 2. – С. 546-548.
196. Рябченко, Ю. Сторони у справах про захист прав споживачів // Підприємництво, госп-во і право. – 2007. – № 7. – С. 45–47. – Бібліогр.: 9 назв.
197. Рябченко, Ю. Ю. Особливості елементів позову у справах про захист прав споживачів: громад.-політич. л-ра // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 408–414. – Бібліогр.: 25 назв.
198. Рябченко, Ю. Ю. Види позовів про захист прав споживачів. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08rjjzpc.pdf. – Назва з екрану.

Світовий досвід захисту прав споживачів


199. Антимонопольная деятельность и защита прав потребителей: учеб. пособ. / сост.: В.Т. Солодков, В.А. Заморина, А.И. Герцкин. – Иркутск: ИГЭА, 1996. – 130 с.
200. Белялов, Т. Е. Досвід захисту прав споживачів фінансових послуг Республіки Польща / Т. Е. Белялов, А. М. Єрмошенко // Актуал. пробл. економіки. – 2010. – № 7. – С. 196–205.
201. Березина, Н. Как защитить права потребителя // Библиотека. – 2004. – № 5. – С. 8–11.
202. Бородачова, Н. Споживачі Німеччини використовують результати тестів для здійснення покупок. – Режим доступу:
http://www.consumerinfo.org.ua/must_know/situations/detail.php?ID=6222. – Назва з екрану.
203. Вишняков, О. Нечесна підприємницька практика у сфері захисту споживачів: регулювання в ЄС та в Україні / О. Вишняков, О. Хоменко // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 11. – С. 7–10. – Бібліогр.: 8 назв.
204. Гривков, О. Права человека и права потребителя: конституц. и практ. аспекты // Право и политика. – 2002. – № 6. – С. 61–75.
205. Гущин, В.В. Общая характеристика защиты прав потребителей в сервисных правоотношениях // Сервисное право: учеб. / В.В. Гущин, В.В. Пахомов, Е.П. Приходько; под ред. Ю.П. Свириденко. – М., 2003. – С. 259–395.
206. Движение в защиту прав потребителей в Великобритании, ФРГ, Швеции. – Режим доступу: http://www.tspu.tula.ru/res/econom/ZPP/lecture_1.htm#Chapter2. –
Назва з екрану.
207. Європейські організації. – Режим доступу:
http://www.consumerinfo.org.ua/euro_go/. – Назва з екрану.
208. Законодательство Европейского Экономического Сообщества о защите прав потребителей: историко-правовой аспект. – Режим доступу:
http://www.tspu.tula.ru/res/econom/ZPP/lecture_2.htm#Chapter1. – Назва з екрану.
209. Звєрєва, О.В. Захист прав споживачів за кордоном // Правова регламентація торговельної діяльності: навч. посіб. / О. В. Звєрєва. – К., 2006. – С. 90–96.
210. Зенин, И.А. Защита прав потребителей: [США, ФРН, Японія та ін. зарубіж. країни] // Гражданское и торговое право зарубежных стран: учеб. пособ. / И.А. Зенин. – М., 2008. – С. 129–135.
211. Как развивалась единая политика ЕС в области защиты прав потребителей? // Право Европейского Союза: учеб. пособие / отв. ред. С.Ю. Кашкин. – М., 2008. – С. 171–173.
212. Кернз, В. Захист споживача // Вступ до права Європейського Союзу: навч. посіб: пер. з англ. / В. Кернз. – К., 2002. – С. 175–176.
213. Кривицька, Ю. Новий погляд на права споживачів крізь призму Європейського права // Юрид. журн. – 2005. – № 10. – С. 47–49;
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1954
214. Крикун, Т.И. О формировании нового российского законодательства по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 12. – С. 9.
215. Кройтор, В.А. Международные правовые стандарты в области защиты прав потребителей // Защита прав потребителя / В.А. Кройтор. – Х., 1996. – С. 3–13.
216. Литвинова, И. Активный втюхинг: как обманывают в магазинах. Карманная книга каждого покупателя: [Росія] / И. Литвинова. – СПб.: Питер, 2009. – 224 с.
217. Міжнародний досвід у сфері захисту прав споживачів. – Режим доступу:
http://www.state-gov.sumy.ua/docs/prav_spog/prava%20spojivaciv.htm. – Назва з екрану.
218. Міжнародний рух захисту прав споживачів. – Режим доступу:
http://www.investing.org.ua/spozivach_ukr. – Назва з екрану.
219. Памбухчиянц, О.В. Защита прав потребителей и правила продажи отдельных видов товаров: [захист прав споживачів у Росії] // Технология розничной торговли: учеб. для нач. проф. образования / О.В. Памбухчиянц. – М., 2008. – С. 197–227.
220. Перминова, Е. В. Ненадлежащее качество дорогостоящих товаров и услуг: защита прав потребителя сред. класса: справ. / Е. В. Перминова – М.; СПб.: Вершина, 2006. – 264 с.
221. Порівняльний аналіз методології класифікації та порядку складання скарг і запитань споживачів в Україні з чинною практикою у Європейському Союзі та вимогами звернення Європейської комісії (SEC(2009)948)від 7.7.2009) / Лазебник М.Р. та ін. // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 6. – С. 9–21.
222. Потребительское движение в России. – Режим доступу:
http://www.tspu.tula.ru/res/econom/ZPP/lecture_1.htm#Chapter3. – Назва з екрану.
223. Права споживача – захист і споживча практика в ЄС. – Режим доступу:
http://www.consumerinfo.org.ua/must_know/articles_rights/detail.php?ID=3954. – Назва з екрану.
224. Права споживачів, що визнані Міжнародною організацією прав споживачів. – Режим доступу: http://www.state-gov.sumy.ua/docs/prav_spog/golovna.htm. – Назва з екрану.
225. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Руководящие принципы для защиты интересов потребителей». – Режим доступу: http://www.tspu.tula.ru/res/econom/ZPP/lecture_2.htm#Chapter2. – Назва з екрану.
226. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для защиты интересов потребителей (расширенные в 1999 г.). – Режим доступу:
http://www.consumerinfo.org.ua/must_know/articles_rights/detail.php?ID=4156. – Назва з екрану.
227. Селезнев, В.В. Защита прав потребителя в мире // Как защищать свои права потребителя / В. В. Селезнев. – Х., 2006. – С.11–12.
228. Слесарев, М. В. Правоприменительная практика по рассмотрению гражданских дел в сфере оказания бытовых услуг // Право и политика. – 2008. – № 8. – С. 2033–2038.
229. Солонарь, О. Как защищены в Германии права потребителей. – Режим доступу: http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2452241,00.html. – Назва з екрану.
230. Спільний проект ЄС та ПРООН проводить день протидії недобросовісному просуванню нездорової їжі для дітей і молоді України. – Режим доступу:
http://www.undp.org.ua/cscn/events-17-11-2008.php. – Назва з екрану.
231. Стратегічний план Міжнародної організації споживачів на 2007-2011 роки // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2009. – № 4. – С. 67–69.
232. Ханик-Посполітак, Р. Деякі аспекти захисту прав споживачів в Європейському праві // Підприємництво, госп-во і право. – 2002. – № 4. – С. 34–37.
233. Ханик-Посполітак, Р. Еволюція розвитку політики ЄС у сфері захисту прав споживачів // Наук. зап. НаУКМА. – 2003. – Т. 22, ч. 2. – С. 261–265. – (Сер. «Суспільні науки»).
234. Хоменко, О.О. Регулювання захисту прав споживачів у Конституції ЄС. – Режим доступу: http://onua.edu.ua/stnau/public.htm. – Назва з екрану.
235. Хоменко, О.О. Порівняльний аналіз законодавства України та ЄС про захист прав споживачів. – Режим доступу: http://onua.edu.ua/stnau/public/public10.htm. – Назва з екрану.
236. Хоменко, О.О. Історичний розвиток законодавства ЄС про захист прав споживачів. – Режим доступу: http://onua.edu.ua/stnau/public/public14.htm. – Назва з екрану.
237. Шимон, С.І. Зобов’язання із заподіяння шкоди в праві ФРН, Франції, Англії та США // Цивільне та торгове право зарубіжних країн: навч. посіб. / С.І. Шимон. – К., 2004. – С. 157–164.
238. Шимон С.І. Компенсація моральної шкоди в праві зарубіжних країн // Цивільне та торгове право зарубіжних країн: навч. посіб. / С.І. Шимон. – К., 2004. – С. 164–168.
239. Як захищають права споживачів у Королівстві Швеція. – Режим доступу:
http://luhansk.cure.org.ua/dbm.php/archive/2007-02-07_570. – Назва з екрану.
240. Яреськовська, І. І. Законодавство та практика країн континентальної системи права у сфері врегулювання проблеми недобросовісних умов у договорах із споживачами // Юриспруденція: теорія і практика. – 2010. – № 1. – С. 21–26.

 

Підготувала Березюк Н.В.,
провідний бібліограф відділу літератури та інформації з питань економіки і права