Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Подільський книжник Альманах. Випуск 3

Екслібрис Н.Г.Захаревича-Захаревського*

Ю.О.Шилін

У 2003 р. на запрошення відомого українського вченого-нумізмата Владлена Афанасійовича Анохіна я оглядав його бібліотеку та звернув увагу на черговий том «Catalogue of Greek coins. The Ptolemies, kings of Egypt» («Каталог грецьких монет. Птолемеї, правителі Египту»), виданий у Лондоні 1883 р. На форзаці книги був розміщений екслібрис Н.Г.Захаревича-Захаревського виконаний у техніці офорту.

На екслібрисі зображений давньогрецький храм видозміненого дорійського ордеру. Обабіч фронтону храму розміщено два сфінкси, а увінчує його пальмета. На фронтоні напис німецькою: «Exlibris N.G.Zacharewitch Zahariewski MCMVІІІ» (екслібрис Н.Г.Захаревича-Захаревського, 1908). Нижче фронтону на центральному тригліфі фризу розміщений польський герб «Доліва» відомий з початку XIV ст. у вигляді німецького щиту з косою стрічкою і трьома червоними трояндами на ній [1]. Увінчує щит шляхетська корона з пір’ям та тими ж червоними трояндами.

Колонада храму овита лавровим гіллям, на якому розташовано зображення давньогрецьких монет (аверс і реверс, зліва направо та зверху донизу):

1. Срібна тетрадрахма понтійського правителя Мітрідата VІ Євпатора (120-63 рр. до Р.Х.) [2, 681].

2. Срібна сицилійська монета номіналом 12 літр (214-212 рр. до Р.Х.) [3, 105].

3. Рідкісна срібна тетрадрахма сина Мітрідата VІ Євпатора кападокійського правителя Аріората ІХ (101-87 рр. до Р.Х.) [2, 687].

4. Дуже рідкісна тетрадрахма скіфського правителя Атея (сер. ІV ст. до Р.Х.), яка вперше в науковій літературі описана В.А.Анохіним у 1965 р. [4], але, згідно з цим екслібрисом відома, як мінімум, з початку ХХ ст.

5. Рідкісний мідний ас міста Ольвія (438-410 рр. до Р.Х.) [5, 104].

6. Золотий статер Олександра ІІІ Великого (336-323 рр. до Р.Х.) [2, 620].

7. Рідкісна срібна тетрадрахма епірського правителя Піра (295-272 рр. до Р.Х.) [3, 195].

8. Рідкісна срібна декадрахма області Зевгітани (270-260 рр. до Р.Х.) [2, 596].

9. Мідна монета міста Ольвія (ІІІ ст. до Р.Х.) [5, 107-109].

10. Ймовірно, мідна вагова гирка із зображенням жіночого обличчя (можливо Горгони) та написом OLBIO (Ольвія).

У правому нижньому куті екслібриса нерозбірливий підпис художника (Р.Ш. Ш. Р… ца 1908 года).

З розповіді В.А.Анохіна стало відомо, що у Науковій бібліотеці Київського національного університету ім.Тараса Шевченка зберігається колекція приблизно з двох десятків західноєвропейських нумізматичних аукціонних каталогів 1900-1910 рр. з позначками замовлених Н.Г.Захаревич-Захаревським монет та його київською адресою, здається по вул. Борисоглебській.

Київський колекціонер та укладач рукописного каталогу талерів Прох Зус Цалевич (помер наприкінці 1950-х – початку 1960-х рр.) розповів В.А.Анохіну, що після більшовицького перевороту 1917 р. Н.Г.Захаревич-Захаревський зберіг від конфіскації власну нумізматичну колекцію, переважно з російських та античних монет, отримавши від влади охоронну грамоту. Колекція зберігалася у нього до арешту, приблизно до 1929-1930 рр. Його разом з нумізматом В.А.Шугаєвським (1884-1966) та ще двома знайомими, серед яких був і священик, які збиралися за виразом Проха «пограти у преферанс», заарештували за звинуваченням у спробі антирадянського заколоту. Колекція, вочевидь, була зконфіскована і скоріш за все розчинилася у сховищах Гохрану, книжки ж розійшлися по державних і приватних книгозбірнях. Не допомогла і охоронна грамота, яку слідчий розірвав при арешті.

За півроку по арешті Н.Г.Захаревич-Захаревський помер у в'язниці від серцевої недостатності. В.А.Шугаєвський невдовзі був звільнений та у роки Другої світової війни врятував власне життя, емігрувавши до Німеччини. Доля ще двох «заколотників» невідома.

Співробітник київського Музею історичних коштовностей України Борис Борисович Гарбуз відшукав у київських архівах деяку інформацію щодо Н.Г.Захаревича-Захаревського, та, ймовірно, за браком часу розвідка не була завершена.

* Цей екслібрис виявлено також у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва.

Примітки:

1. Gajl, T. Herbarz Polski / Tadeusz Gajl. – Gdansk, 2007. – S.78.

2. Sear D. R. Grek coins and their values. / David R. Sear. – London, 1979. – Vol. 2 Seaby. – P. 681.

3. Ibid. – London, 1994. – Vol. 1. – P. 105.

4. Анохин, В.А. Монеты скифского царя Атея / В.А.Анохин // Нумиз-матика и сфрагистика. – К., 1965. – Т. 2. – С. 3-35.

5. Анохин, В.А. Монеты античных городов Северо-Западного Причерноморья / В.А.Анохин. – К., 1989. – 128 с.