Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Подільський книжник Альманах. Випуск 3

Електронна книга у фонді Бібліотеки

Г.М.Слотюк

Кінець XX століття в життя бібліотекарів і бібліографів, книговидавців і редакторів як фахівців в області книгознавства привніс нове поняття – «електронна книга». сьогодні вона розглядається не лише як електронна версія паперової книги, що можна читати з допомогою комп’ютера. По суті, це – електронний документ, що дає змогу збагатити друкований текст звуковими, графічними та відеозаписами.

Основними перевагами електронної книги є її компактність, а посилання усередині документа і пошук потрібної інформації значно спрощують роботу.

Нині розвиток інформаційних технологій, що базуються на засобах комп’ютерної техніки та телекомунікаційного зв’язку, сприяє збільшенню виробництва інформації в електронному вигляді. Значна її частина поповнює інформаційні ресурси бібліотеки. Це – бази даних з різноманітною за тематикою та видовим складом інформацією, мультимедійні продукти багатовидового змісту, програмні продукти. Також з традиційними виданнями надходять програмні та мультимедійні додатки на CD.

Формування фонду електронних видань у Вінницькій ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва розпочалося наприкінці 90-х років ХХ століття. Останніми роками спостерігається безперервне надходження електронних видань до бібліотеки (в середньому біля 200 одиниць зберігання щорічно). загальний обсяг електронного фонду нині налічує понад 1300 документів.

З 2009 року основна колекція електронних видань бібліотеки акумульована в окремому структурному підрозділі – секторі медіаресурсів, головним завданням якого є надання доступу до фонду електронних документів, власних віртуальних інформаційних продуктів Бібліотеки (електронного каталогу, електронних баз даних, web-сайту) та зовнішнього електронно-інформаційного простору за допомогою Інтернет. Працівники сектору відображають бібліографічні відомості про документи у довідково-пошуковому апараті бібліотеки, в тому числі і в електронному каталозі, який для зручності користувачів розміщений і на веб-сайті бібліотеки (http://opac.library.vn.ua). З метою надання ефективного та якісного обслуговування користувачів їм надається консультативна допомога.

Тематика електронних книг різноманітна. Найбільшу кількість становлять документи суспільно-політичного та гуманітарного спрямування, зокрема у фонді є такі видання: Гончарук П.С. «Історія України», Лубський В.І. «Історія релігій», Варій М.Й. «Психологія», Волович В.І. «Соціологія», Кирилюк Ф.М. «Історія зарубіжних політичних вчень нової доби», Кордон М.В. «Українська та зарубіжна культура», Горлач М.І. «Основи філософських знань» тощо.

Економічна тематика представлена низкою видань, зокрема Філін Г. «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», Лень В.С. «Бухгалтерський облік в Україні», Скібіцький О.М. «Антикризовий менеджмент», Скібіцька Л.І. «Менеджмент», Круш П.В. «Макроекономіка», Атамас П.Й. «Управлінський облік» та інші.

Заслуговує на увагу зібрання електронних книг (98 назв), виданих «Центром навчальної літератури», які надійшли до бібліотеки у 2009 році. Вони розраховані переважно на студентську молодь, оскільки це – підручники, навчальні посібники, практикуми.

Одним із видів електронних видань довідкового характеру є енциклопедія. Зазвичай, вміщені у ній тексти статей супроводжуються відеозображеннями, звуковими коментарями, анімаційними схемами тощо. Принцип гіпертекстових посилань, що використовується в енциклопедіях, дозволяє пов’язувати між собою окремі елементи, що забезпечує швидкий пошук. У фонді бібліотеки представлені такі енциклопедії, як «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», «Мир вокруг нас», «Энциклопедия истории России», «Энциклопедия классической музыки: композиторы, исполнители, произведения, инструменты, жанры и стили музыки, экскурсии, анимация, хронология, словарь», «Энциклопедия спутникового телевидения» та інші.

Унікальним картографічним електронним виданням у колекції бібліотеки є «Національний атлас України», підготовлений Інститутом географії НАН України, який містить 875 карт з історії, природних умов та природних ресурсів, населення, економіки тощо.

Цінними для шанувальників мистецтва є електронні видання, які зосереджені у фонді відділу літератури та інформації з питань мистецтв, зокрема «Мировая художественная культура. От зарождения до ХVІІ века (очерки истории)», «Мировая культура и искусство: справочник», «Эрмитаж: история, дворцы, коллекции», «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», «Библиотека русской классики» тощо.

За видами документів у фонді обласної книгозбірні переважають мультимедійні диски, які є додатками до книг та періодичних видань. Електронні додатки супроводжують такі журнали, як «Мир ПК», «Мир связи», «Информатика», «Домашний ПК», «История», «Искусство», «Литература», «Биология», «География» та інші. Найчастіше додатки вміщують доповнення до програмних продуктів, графіки, тести, практикуми, відеокурси, ігри.

Слід відмітити, що за мовною ознакою електронні документи представлені переважно російською мовою, їх – понад 50 відсотків, біля 20 відсотків – українською мовою. Електронні видання іншими мовами зберігаються та використовуються у відділі літератури іноземними мовами. Зібрання становить понад 400 книг, з них – біля 100 документів, спрямованих на допомогу вивчення англійської, німецької та інших мов. Фонд електронних видань включає також документи суспільно-політичного характеру, природничого спрямування. У відділі користувачі мають змогу читати електронні художні твори класиків світової літератури на мовах оригіналу.

ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва системно працює над створенням власних електронних інформаційних ресурсів. На базі масивів бібліографічної, аналітичної інформації формуються різноманітні бібліотечні інформаційні продукти. У практику бібліотеки поряд з видавничою діяльністю ввійшла підготовка окремих інформаційних продуктів та електронних ресурсів на компакт-дисках, зокрема оприлюднення матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історичні витоки козацького роду в Україні», бібліографічних покажчиків «Марко Вовчок. Життя і творчість (1833-1907)», «І я знов живий світ оглядую…» (до 175-річчя від дня народж. С.В.Руданського (1834-1873)), туристичного довідника по Вінниччині та інші.

Попри всі суперечки щодо доцільності існування «електронних книг», розуміємо, що гіпертекстові книги не зможуть замінити традиційну книгу художньої або наукової літератури, оскільки останні більше спонукають до серйозного, поглибленого вивчення змісту. Найвірогідніше, що книги в таких різних форматах, житимуть ще довго, сприяючи розвитку культури та книжкової справи.

Сьогодні важко передбачити, про які носії інформації йтиме мова найближчим часом, але головним є те, що бібліотека завжди буде працювати з тим інформаційним ресурсом, який з’являється в результаті розвитку інформаційних технологій.