Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Подільський книжник Альманах. Випуск 4

Зміст

Від укладача ................................................................................................3

Про книги і про себе ..................................................................................4

Мрищук Т. Роль книги в становленні особистості дитини .................4

З книжкових колекцій бібліотек Поділля

(за фондами ВОУНБ ім. К.А.Тімірязєва) .........................................9

Сафронова О.В. Старовинний «Atlas de Russie»

(колекція карт XVII-XVIII ст.) ............................................................9

Сеник Л.Б., Марчук Т.А. Колекція прижиттєвих видань польських

письменників другої половини XVIII – початку ХХ ст. ..................27

Бібліотеки і бібліофіли ........................................................................43

Валігура І.М. Періодичні видання другої половини ХІХ –

початку ХХ ст. з бібліотеки Немирівської чоловічої гімназії ..........43

Соломонова Т.Р. Польське бібліофільство на Поділлі

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. ................................................53

Шилін О.Ю. Друковане Євангеліє 1921 року

українською мовою .........................................................................66

Екологія книжкової культури ..............................................................70

Морозова Н.І. Ще раз про роль книги та книжкової культури

у розвитку людського суспільства .................................................70

Чарівний трикутник ................................................................................75

Вешелені О.М. Де живуть українські книжки? .....................................75

Сторінками архівних документів ........................................................82

Список культурно-просвітницьких установ м. Вінниці, липень 1921 р.

Примітки Т.Р. Соломонової ...........................................................82

Вінницький «The BEST» ......................................................................86

Котуз Т.В. Письменники-земляки – лауреати

Шевченківської премії (до 50-річчя Національної премії

України імені Тараса Шевченка) ....................................................86

Наші земляки –

лауреати літературних премій України 2011 року .......................92

Місцеві видання, що друкувалися за фінансової підтримки

Вінницької облдержадміністрації

та обласної ради 2011 року ........................................................96

Книжкова полиця ....................................................................................98

Подорож з О.С. Афанасьєвим-Чужбинським у минуле

Придніпров’я та Придністров’я (до 150-річчя книги

О.С. Афанасьєва-Чужбинського «Поездка в Южную Россию»)

Матеріал підготовлений Г.М. Слотюк ......................................98

Статут Великого князівства Литовського – найбільше

досягнення юридичної думки середньовічної Східної Європи

та основний збірник права в Україні

(до 200-річчя першого видання російською мовою)

Матеріал підготовлений П.І. Цимбалюк .................................101

Хроніка. Події .........................................................................................104

Відомості про авторів .........................................................................125

Зміст .........................................................................................................126

Управління культури і туризму

Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека

ім.К.А.Тімірязєва

Подільський книжник

Альманах

Випуск 4

(2011 р.)

Вінниця 2012

ББК 76.11 (4УКР-4ВІН)я54

П44

УДК 002.2(477.43/44)93/94

Автор проекту

та відповідальна за випуск Н.І.Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва

Укладач Т.Р.Соломонова

П44 Подільський книжник: альманах. Вип. 4 (2011 р.) / уклад. Т.Р.Соломонова, ред.: М.Г.Спиця, О.Г.Поліщук, відп. за вип. Н.І.Морозова; Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – 128 с.: іл.

У четвертому випуску альманаху традиційно подаються відомості про фонди відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, висвітлюється розмаїття книжкового і бібліотечного життя регіону минулого і сьогодення, розкривається особистий внесок наших земляків у розвиток книжкової культури краю.

Видання призначено науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, бібліофілам, студентам, а також усім зацікавленим особам.

ISBN …………….. ББК 76.11 (4УКР-4ВІН)я54

© Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва

Від укладача

Перед читачами – четвертий випуск альманаху «Подільський книжник». Він починається з роздумів «Про Книгу і про себе». Т.А.Мрищук, директор Вінницької обласної дитячої бібліотеки ім. І.Я.Франка, подає відомості про минуле і сьогодення закладу.

Книжкові фонди Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва продовжують дивувати своїм наповненням та розмаїттям. Цього разу представлено колекцію прижиттєвих видань польських письменників ХІХ – початку ХХ ст., збірку західноєвропейських і російських карт XVII-XVIII ст., зібраних у єдиний книжковий блок під назвою «Атлас Росії», а також фонд періодичних видань, що входили до складу бібліотеки Немирівської чоловічої гімназії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Бібліофільство та бібліофільські розвідки залишаються у центрі уваги нашої роботи. Польське бібліофільство на Поділлі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. висвітлено у публікації Т.Р.Соломонової. О.Ю.Шилін присвятив невеличку розвідку Євангелію 1921 року друку українською мовою, яке згідно з вихідними відомостями побачило світ у Вінниці. Своїми роздумами щодо вінницького книжкового життя поділився наш колега, арт-менеджер вінницької «Книгарні “Є”» О.М.Вешелені.

Активно впроваджуючи цифрові технології у роботу бібліотек області, Н.І.Морозова не залишає поза увагою книжкову культуру, зокрема інформаційного суспільства, чому і присвятила окрему статтю.

Як і в попередніх випусках, ми намагаємося долучитися до висвітлення невідомих або маловідомих сторінок нашого минулого. Архівний документ із переліком культурно-освітніх закладів м. Вінниці 1921 року, що зберігається у Державному архіві Вінницької області, підштовхнув до невеличкої фактографічної розвідки про бібліотечні та інші культурні установи міста.

Дві важливі для української історії та культури ювілейні дати – 200-річчя першого російськомовного видання Литовського Статуту та 150-річчя видання О.С.Афанасьєва-Чужбинського «Подорож у Південну Росію» – сприяли підготовці матеріалів до рубрики «Книжкова полиця». 50-річний ювілей Національної премії України імені Тараса Шевченка став приводом, щоб ще раз зазирнути на вінницьку сторінку її літературної історії. І завершує збірку інформацію про наших земляків, які отримали літературні премії останнього року, та відомості про головні події з життя книги, що відбулися у стінах Бібліотеки.

Сподіваємося, що запропоновані матеріали зацікавлять читачів і викличуть бажання приєднатися до нас зі своїми думками, пропозиціями та публікаціями.

Т.Р.Соломонова

Про книги і про себе

(ведуча рубрики П.І.Цимбалюк)

Роль книги в становленні особистості дитини

Т.А.Мрищук