Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Наші видатні земляки.
Леонід Пастушенко – прозаїк, публіцист, журналіст.
До 75-річчя від дня народження.
Біобібліографічний покажчик.

2.3. Довідкові матеріали

668. Пастушенко Леонід Трохимович // Письменники Радянської Вінниччини. – Вінниця, 1971. – С. 110-111.

669. Леонід Пастушенко // Письменники Радянської України: довідник. – К., 1976. – С. 266.

670. Пастушенко Леонід Трохимович // Письменники Радянської України: довідник. – К., 1981. – С. 207.

671. Леонід Пастушенко // Письменники Радянської України. 1917-1987: біобібліогр. довід. – К., 1988. – С. 462-463.

672. Пастушенко Леонід Трохимович // Мацько, В. Літературне Поділля: довід. і переклади / В.Мацько. – Хмельницький, 1991. – С. 54.

673. Леонід Трохимович Пастушенко // Письменники Вінниччини / упорядкув. А.М.Подолинного. – Вінниця, 2001. – С. 89-93.

674. Антонюк, Е.М. Пастушенко Леонід Трохимович / Е.М.Антонюк // З-над Божої ріки: літ. біобібліогр. слов. Вінниччини. – 2-ге вид., перероб. і доп. / упорядкув. і заг. ред. А.М.Подолинного. – Вінниця, 2001. – С. 260-261.

675. Пастушенко Леонід Трохимович // Гальчак, С. Краєзнавці Вінниччини: біографії. Бібліографія / С.Гальчак. – Вінниця, 2005. – С. 141.

676. Леонід Пастушенко // Квіт подільського слова: антол. тв. сучас. письм. Вінниччини / ред.: А.М.Подолинний, В.С.Рабенчук. – Вінниця, 2006. – С. 74-104.

677. Леонід Пастушенко // Подільські криниці: хрестоматія з л-ри рід. краю / упорядкув. А.М.Подолинного. – Вінниця, 2006. – Вип. 2. – C. 239.

678. Стрельбицький, М. Пастушенко, син Вчительський, – майстер слова / М.Стрельбицький // Подільські криниці: хрестоматія з л-ри рід. краю / упорядкув. А.М.Подолинного. – Вінниця, 2006. – Вип. 2. – C. 243-247.

679. Пастушенко Леонід Трохимович [Електронний ресурс]: [біографія]. – Режим доступу: //http://spilka.vn.ua/?page_id=569

680. Леонід Трохимович Пастушенко письменник, журналіст [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://krasnoslovnarod.ru/pastu.htm

681. Леонід Трохимович Пастушенко [Електронний ресурс]: [короткі біогр. дані, добірка віршів]. – Режим доступу: // http://krasnoslov.narod.ru/pastu_tvir.htm