Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Конституція України: коментарі, монографії, публікації в періодичних виданнях

Розділ 3. Держава без Конституції – влада без права

(наукова періодика України)

Ситник, В.О. Державно-правові погляди Пилипа Орлика і розвиток української національної ідеї / В.О. Ситник // Наукові записки наУКМА. – К., 2003. – Т. 21: Юридичні науки. – С. 4-7 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NaUKMA/law/2003_21/01_sytnyk_vo.pdf

Євгеньєва, А. Внесення змін до Конституції України: правове забезпечення ролі громадськості // Наукові записки НаУКМА. – К., 2008. – Т. 77: Юридичні науки. – С. 17-22; http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/law/2008_77/04_evgeneva_a.PDF

Бисага, Ю.М. Актуальні проблеми правового аналізу змісту Конституції України / Ю.М. Бисага, Д.М. Бєлов // Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2009. – № 1. – С. 10-21 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bmyuu/2009_1/2_1-2009.pdf

Колісник, В. Правовий механізм трансформації української Конституції // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 3. – С. 58-66. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vapnu/texts.html

 

Наливайко, Т.В. Права і свободи в Україні: конституційно-правовий механізм захисту / Т.В. Наливайко // Часопис Київського університету права (український науково-теоретичний часопис). – 2009. – № 2. – С. 49 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/2009_2/49.pdf

Скрипнюк, О. Новітній конституційний процес в Україні (2005–2009 роки): досвід, проблеми, перспективи / О. Скрипнюк, В. Федоренко // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 3. – С. 39-57. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vapnu/texts.html

Тацій, В.Я. Конституційна реформа в Україні: сучасний стан та перспективи подальшої реалазації // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 6 (92). – С. 14-23 ;

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bmyuu/2009_6/3_6-2009.pdf

Кобрин, В. Конституційне право. Проект змін до Конституції України: тенденції розвитку конституційно-правових інститутів // Вісник Львівського університету. – Л., 2010. – Вип. 50. – С. 112-117. – (Серія Юрид.)  ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2010_50/112con50.pdf

Марченко, Р.В. Завершення Конституційного процесу в Україні кінця XX ст. «Конституційна ніч» (27-28 черв. 1996 р.) // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані», 2010. – лип.-серп. – 4 (72) ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Grani/2010_4/H-6.pdf

Прієшкіна, О.В. Основи конституційного ладу в системі Конституції України // Часопис Київсько університету права. – 2010. – № 4. – С. 93-96 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/2010_4/93.pdf

Стельникович, А.С. Конституція України та практична ідея становленя соціально-правової держави // Наукові праці МАУП. – К., 2010. – Вип. 2. – С. 157-161 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npmaup/2010_2/pdf_files/157-161.pdf

Свірський, Б. Духовні (ідеологічні) основи Конституційного ладу України / Б. Свірський // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3 (19). – С.31-34 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vnapu/2010_3/05Svir.pdf

 

Терзі, О.С. Вплив Декларації про Державний суверенітет на розвиток Конституційного ладу України / О.С. Терзі, М.В. Ковальова // Наука. Релігія. Суспільство. – 2010. – № 3. – С. 124-128 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nrs/2010_3/NRO_2010_3%5C02%5C00_Terzi_Kovalova.pdf

Федоренко, В.Л. Конституція України: правова природа та законодавче забезпечення реалізації її положень в сфері прав людини // Вісник Луганського Державного університету внутрішніх справ імені І.О. Дідоренка. – 2010. – № 3 ; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlduvs/2010_3/

 

 

 

 

Підготувала бібліограф І-ї категорії

відділу довідково-бібліографічного та

інформаційного обслуговування

Т.С. Продан