Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Конституція України: коментарі, монографії, публікації в періодичних виданнях

Розділ 2. Конституція України: етапи становлення

(публікації в періодичних виданнях)

Тацій, В.Й. Правові заходи охорони Конституції / В.Й. Тацій, Ю.М. Грошевий // Вісн. Акад. прав. наук України. – 1995. – № 3. – С. 35-42.

Назаренко, С. До питання про конституційну реформу державної влади України / С. Назаренко // Право України. – 1996. – № 10. – С. 5-10.

Шаповал, В. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії // Право України. – 1998. – № 5. – С. 25­31.

Рішення Конституційного Суду України від 23 грудня 1997 р., 5 квітня 2001 р., 29 січня 2002 р., 24 березня 2005 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 1. – Ст. 151; 2001. – № 43. – Ст. 1933; 2002. – № 22. – Ст. 1068; 2005. – № 13. – Ст. 674.

Шаповал, В.М. Конституція України як форма адміністративного права // Право України. – 2000. – № 1. – С. 13­15.

Тацій, В. Проблеми реалізації Конституції України / В. Тацій, Ю. Тодика // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2000. – № 2. – С. 20-29.

Тодика, Ю. Конституція України як соціальна цінність // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2000. – № 4. – С. 46-54.

Сугоняко, О. Конституція і розвиток банківської діяльності: актуальні правові проблеми // Вісн. Нац. Банку України. – 2000. – № 6. – С. 26-29.

Тодика, Ю. Конституція як соціальна цінність // Право України. – 2000. – № 12. – С. 9-12.

Тацій, В.Я. Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в Україні / В.Я. Тацій, Ю.М. Тодика // Право України. – 2001. – № 6. – С. 7.

Шаповал, В. П'ять років Конституції України : реалії і проблеми // Віче. – 2001. – № 6. – С. 13-23.

Костицький, В. Конституція України 1996 року – модель Української держави // Право України. – 2001. – № 8. – С. 16-20.

Хрісанова, С. Спроба гендерного аналізу Конституції України // Право України. – 2002. – № 8. – С. 111-113.

Шаповал, В. Основний Закон України у світовому конституційному вимірі // Право України. – 2002. – № 6. – С. 10-16.

Окрема думка судді // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 16. – Ст. 710.

 

 

Юхимчук, А. Конституція України: крок вперед, два кроки назад // Трибуна. – 2002. – № 11/12. – С. 40-41.

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» // Політика і час. – 2003. – № 4. – С. 13-37.

Про внесення змін до Конституції України : [проект Закону України] // Політика і час. – 2003. – № 4. – С. 3-12.

Науменко, О. Українські конституції. Скільки їх було? // Самостійна Україна. – 2004. – 14–20 черв. – С. 4-5.

 

 

 

Томенко, М. Конституція України як неосновний закон держави // Віче. – 2004. – № 7. – С. 37-38.

Погорілко, В.Ф. Роль і значення Конституції в українському правотворенні і розбудові держави // Вісник Національної академії наук України. – 2005. – № 12. – C. 23-32.

Погорілко, В. Поняття та юридичні властивості Конституції України / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України. – 2006. – № 11. – С. 4-9.

Долежан, В. Удосконалення Конституції України як передумова судової реформи // Право України. – 2007. – № 11. – С. 30-34.

Коліушко, І. Проблеми дієвості Конституції України та удосконалення її змісту / І. Коліушко, Ю. Кириченко // Вибори та демократія. – 2007. – № 3. – С. 36-46.

Лавринович, О. Час конституційної реформи пробив / О. Лавринович, Р. Зварич, О. Задорожній // Політика і час. – 2007. – № 1. – С. 16-19.

Тацій, В. Конституційний лад України: проблеми удосконалення // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 7. – С. 3-11.

Тищик, Б. Перша чинна конституція світу – історія прийняття (до 220 – річчя Конституції США) / Б. Тищик , О. Ригіна // Право України. – 2007 . – № 8. – С. 137-140.

Нагорняк, М. Стабільність Конституції та можливість її зміни (за концепції Томаша Масарика) // Право України. – 2007. – № 12. – С. 135-137.

Титова, Н. Вдосконалення Конституції України: деякі правові аспекти // Право України. – 2008 . – № 1. – С. 114-116.

Аванов, А. Конституція як основа для побудови правової та демократичної держави // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2008. – № 3. – С. 11-15.

Мельниченко, В. Коригування Конституції: між бажаним і можливим // Народний депутат. – 2008. – № 4. – С. 70-74.

Грабовський, С. Конституційні пристрасті: депутати й політики не здатні створити новий і праведний закон для України // Сучасність. – 2008. – № 8. – С. 42-49.

Сліденко, І. Конституція України: проблеми реалізації та шляхи вдосконалення в контексті трансформаційного переходу до демократії // Юрид. журн. – 2008. – № 10. – С. 46-48.

Євграфова, Є. Висновок на законопроект про внесення змін до Конституції України : (аналіз практики Конституційного Суду України) // Право України. – 2008. – № 12. – С. 36-43.

Покотило, О. Історія прийняття Конституції України 1996 р. та суть політичної реформи // Іст. журн. – 2009. – № 1. – С. 54-64.

Дерев'янко, С. Проблеми забезпечення конституційного контролю за референдумами за конституціями світу: порівняно-правовий аналіз // Вісн. Конституц. Суду України. – 2009. – № 2. – С. 92-102.

Мусіяка, В. Л. Конституція України. Як це було // Наука і суспільство. – 2009. – № 5/6. – С. 2-7.

Нікольська, О. Пряма дія норм Конституції України як її юридична властивість // Юрид. Україна. – 2009. – № 7. – С. 40-44.

Лізавенко, З. Реформування Конституції: як уникнути помилок? // Юрид. журн. – 2009. – № 9. – С. 133-135.

Історія української Конституції : уривок з книги Миколи Томенка «Історія української конституції» / М. Томенко // Голос України. – 2009. – 10 листоп. (№ 212). – С. 3.

Бесчастний, В. Потенційні напрями реформування Конституції України в сучасних умовах // Віче. – 2009. – № 12. – С. 6-9.

Баранівський, В. Затвердження наших прав і свобод : 28 червня – день Конституції України // Народна Армія. – 2010. – 26 черв. – С. 5.

Федоренко, В. Внутрішня побудова інституту конституційного права: проблеми теорії та практики // Юрид. вісн. – 2010. – № 4. – С. 14.

Бушанський, В. Декларація і Конституція. Ці речі змінюють людське життя і змушують думку чіплятися за них // Віче. – 2010. – № 13. – С. 15-17.

Теплюк, М. Проблемні питання введення в дію Конституції України // Віче. – 2010. – № 16. – С. 14-15.

Ющик, О. Проблема співвідношення Декларації про державний суверенітет і Конституції України в контексті правової держави // Віче. – 2010. – № 16. – С. 16-17.

Корнєєв, А. Історія конституційного упорядкування сучасної української держави : до 15-ї річниці прийняття Конституції України / А. Корнєєв, В. Шаповал // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2011. – № 1. – С. 4-19.

Ластовка, О.А. Конституційна реформа 2010 року: внесення змін та значення // Наше право. – 2011. – № 1, ч. 1. – С. 13-15.

Лощихін, О.М. Зміни до Конституції України – перший крок до завершення конституційної реформи / О. М. Лощихін, О. А. Шульц // Наше право. – 2011. – № 1, ч. 2. – С. 12-14.