Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Кабінет виучування Поділля – яскрава сторінка краєзнавчого руху на Вінниччині

Додатки

Додаток № 1

Співробітники Кабінету виучування Поділля

Отамановський Валентин Дмитрович (1893-1964) – видатний історик права, бібліолог, краєзнавець. Випускник Віденського університету (1920). У Вінницькій філії ВБУ при ВУАН працював з грудня 1920 року. 1924 року був затверджений її директором. Ініціатор створення Кабінету виучування Поділля. Засуджений у справі «СВУ» до 5 років позбавлення волі та заслання. Вже після Великої Вітчизняної війни захистив кандидатську дисертацію «Вінниця як тип українського міста Південного Правобережжя XIV-XVII ст.» (1946), докторську дисертацію «Міста Правобережної України під владою шляхетської Польщі від середини XVII ст. до кінця XVIII ст.» (1955). На початку 60-х років брав активну участь у підготовці історичного нарису про Вінницю.

Ярошевич Андрій Іванович (1875-1941) – статистик-економіст, економ-географ, професор. Навчався у Московському та Київському університетах. У Вінниці працював у 1921-1924 роках. З 1924 року професор Київського інституту народного господарства, згодом співробітник АН УРСР. Керівник Кабінету виучування Поділля у 1924 році.

Рахинський Володимир Іванович (1883-?) – філолог. Випускник історико-філологічного факультету Київського університету (1910). У радянський період викладач Вінницького українського педагогічного технікуму ім.І.Франка. Член ради Вінницької філії ВБУ при ВУАН. Керівник Кабінету виучування Поділля з кінця 1924 року.

Тимошенко Леонід Олексійович (1890-1944) – бібліотекар, бібліограф. Закінчив Вінницьке реальне училище та два курси Кам’янець-Подільського державного українського університету. У Вінницькій філії працював з січня 1926 року як вчений секретар Кабінету виучування Поділля. Заарештований і засуджений у справі “СВУ” на 3 роки заслання.

Білінський Микола Іванович (1852-193–?) – історик, етнограф, мовознавець, краєзнавець і бібліограф Поділля. Випускник історико-філологічного факультету Київського університету (1875), член Старої Громади, бібліотекар Кам’янець-Подільської чоловічої гімназії (1875-1877), директор Александрійської бібліотеки Херсонської гімназії (1888-1893). З 1911 року у Вінниці. У Вінницькій філії працював з 1 травня 1921 року до 1926 року. Завідувач загального відділу та фонду рідкісних видань та рукописів. Згодом переїхав у Кам’янець-Подільський.

Борщевська Наталя Олександрівна (1898-1975) – бібліотекар. Вчилася у Вінницькому інституті народної освіти, бібліотечно-бібліографічних курсах Ю.Меженка. У Вінницькій філії з грудня 1920 року. Завідувач відділу марксизму, історичної літератури. Опікувалася бібліографуванням фонду «Podolika». Після об’єднання перейшла до окружної бібліотеки ім.К.Тімірязєва, залишившись в «Мурах», у приміщенні колишньої філії, разом з її фондом. Під час німецько-фашистської окупації міста врятувала фонд рідкісних видань, марксистської літератури. До пенсії працювала в обласній бібліотеці ім.К.А.Тімірязєва.

Домбровська Олена Платонівна – бібліотекар. Випускниця курсів при Дижонському університеті (Франція), Петербурзьких педагогічних курсів «чужих» мов. З 1916 року викладала іноземні мови в навчальних закладах Поділля. У Вінницькій філії з червня 1923 року. Завідувач підвідділу мистецтва, бібліографування літератури іноземними мовами.

Рот Віра Григорівна – бібліограф. У Вінницькій філії з осені 1925 року на посаді вченого бібліографа. Після Великої Вітчизняної війни була бібліографом в бібліотеці одного з академічних інститутів природничого профілю в Київі.

Співачевська Ніна Євгенівна – бібліотекар, бібліограф. Випускниця бібліотечно-бібліографічних курсів Ю.Меженка. У Вінницькій філії з 1920 року. Завідувач газетного фонду. На початку 40-х років згадується як співробітник Сталінської державної обласної бібліотеки (тепер – Донецьк). Подальша доля невідома.

Федорова Ніна Олександрівна – бібліотекар. Мала досвід дворічної роботи у Київській народній бібліотеці – читальні. У Вінницькій філії з січня 1925 року. Каталогізатор фонду. Подальша доля невідома.

Хращевський Микола Михайлович (1889-1955) – літературознавець, бібліотекар. Випускник історико-філологічного факультету Варшавського університету (1914). Викладав у Барському та Вінницькому реальних училищах. У Вінницькій філії з 1924 року. Завідувач відділу україніки. Після арешту В.Д.Отамановського виконував обов’язки директора філії. Репресований.

Додаток № 2

Наукові консультанти Кабінету виучування Поділля та їхня спеціалізація

1924

 1. Ярошевич А., проф., керівник Кабінету – економіка, історія.
 2. Рахинський В. – діалектологія.
 3. Данилов Л., проф. – метеорологія.
 4. Савостіянов О. – ботаніка.
 5. Шипович І. – археологія.
 6. Смеречинський С. – архівістика.
 7. Отамановський В. – історія права.
 8. Білінський М. – філологія, етнографія.
 9. Доппельмайр В. – сільське господарство, кліматологія.
 10. Каган Б. – єврейська культура, побут.
 11. Камінський В. – етнографія, звичаєве право (Київ).

Джерело: Інститут рукопису Національної бібліоте-ки України ім.В.Вернадського. Архів НБУВ. – Спр. 129. – Арк. 7.

1925

 1. Ярошевич А., проф. – економіка, історія (Київ).
 2. Рахинський В., керівник Кабінету – діалектологія.
 3. Данилов Л., проф. – метеорологія.
 4. Савостіянов О. – ботаніка.
 5. Шипович І. – археологія.
 6. Стаборовський О. – архітектура.
 7. Смеречинський С. – архівістика.
 8. Отамановський В. – історія права.
 9. Білінський М. – філологія, етнографія.
 10. Доппельмайр В. – сільське господарство, кліматологія.
 11. Безбородько М., проф. – геологія (Київ).
 12. Камінський В. – етнографія, звичаєве право (Київ).
 13. Папа-Афанасопуло С. – народна музика.

Джерело: Звідомлення про діяльність Кабінета виучування Поділля Вінницької філії Всенародної бібліотеки України при ВУАН з 13 травня 1924 року по

1 квітня 1925 року // Савостіянов, О. Дика рослинність Поділля: схематич. нарис /О.Савостіянов; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України. – Вінниця, 1925. – С. 69-71.

1926

 1. Данилов Л., проф. – метеорологія.
 2. Ярошевич А., проф. – економіка (Київ).
 3. Савостіянов О. – ботаніка.
 4. Рахинський В. – діалектологія.
 5. Доппельмайр В. – кліматологія.
 6. Шипович І. – археологія, історія.
 7. Білінський М. – етнографія, історія.
 8. Отамановський В. – історія права.
 9. Безбородько М., проф. – геологія (Київ).
 10. Білозір М. – ботаніка.
 11. Смеречинський С. – архівістика.
 12. Любомудров І. – ентомологія.
 13. Борисевич Г. – мікофлора.
 14. Храневич В., проф. – фауна (Кам’янець-Подільський).
 15. Сіцінський Ю., проф. – історія та археологія (Кам’янець-Подільський).
 16. Городецький С., проф. – сільське господарство (Київ).
 17. Замуреєнко Б. – доба М.Коцюбинського.
 18. Хращевський М. – діалектологія.
 19. Гаґенмейстер В. – українське мистецтво (Кам’янець-Подільський).
 20. Каган Б. – єврейська культура.
 21. Губерман О. – єврейська культура.

Джерело // Звідомлення Вінницької філії Всенарод-ньої бібліотеки України та Кабінету виучування Поділля з 1 жовтня 1925 р. до 1 жовтня 1926 р. / Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України. – Вінниця, 1926. – С. 3. – (Вип. 9).