Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Кабінет виучування Поділля – яскрава сторінка краєзнавчого руху на Вінниччині

2.3.5. Олександр Костянтинович Біруля (1892-1967),* інженер

Біруля О.
Ріка Бог та її сточище
(1928)

160. Біруля, О. Гніванська каменярня Українського науково-дослідного інституту безрейкових шляхів та транспорту при ГШУ. – 1931.

* * *

161. Біруля Олександр Костянтинович // Лідери за покликанням: біогр. ректорів Харків. держ. автомобіл.-дорож. ін-ту: історико-бібліогр. нариси / уклад. Є.Т.Євсеєв. – Х., 2000. – С. 8-20.

162. Біруля Олександр Костянтинович // Учені вузів Української РСР: довід. за станом на 1966/1967 навч. рік. – К., 1968. – С. 59-60.

163. Научная деятельность Бируля Александра Константиновича, профессора, доктора технических наук: (к 70-летию со дня рождения и 45-летию инженерн., науч.-педагогич. и обществ. деятельности) // Тр. Харьков. автомоб.-дорож. ин-та. – Х., 1962. – Вып. 28. – С. 137-139.

164. Прусенко, Є.Д. Біруля Олександр Костянтинович (27.03.1892, м.Новоолександрівськ Ковен. губ., нині м.Зарасай, Литва – 4.08.1967, Харків) / Є.Д.Прусенко // ЕСУ. – К., 2004. – Т.3: Біо-Бя. – С. 47. – Бібліогр.: портр.

165. Хом’як, Я.В. Бируля Олександр Костянтинович / Я.В.Хом’як // УРЕ. – 2-е вид. – К., 1977. – Т. 1. – С. 433.

* Прізвище вченого зустрічається в різночитаннях: Біруля і Бируля.

2.3.6. Георгій Францевич Борисевич (?-?), міколог, фітопатолог

166. Горленко, М. Борисевич Георгий Францевич: [фітопатолог] // Русские ботаники (Ботаники России – СССР): биобиблиогр. слов.: в 4 т. – М., 1947. – Т.1 : А-Б. – С. 241.

2.3.7. Володимир Миколайович Гаґенмейстер (1887-1938), художник, мистецтвознавець, етнограф

167. Гаґенмейстер, В.М. Гутне скло Поділля / В.М.Гаґен-мейстер. – Кам’янець-Поділ., 1929. – 41с.

168. Гаґенмейстер, В.М.. Жіночий одяг на Поділлю / В.М.Гаґенмейстер. – Кам’янець-Поділ., 1927.

169. Гаґенмейстер, В.М. Зразки народного мистецтва на Поділлю / В.М. Гаґенмейстер. – Кам’янець-Поділ., 1927.

170. Гаґенмейстер, В.М. Зразки гончарських виробів на Поділлі / В.М. Гаґенмейстер. – Кам’янець-Поділ., 1927.

171. Гаґенмейстер, В.М. Кахлі на Поділлі / В.М.Гаґен-мейстер. – Кам’янець-Поділ., 1927.

172. Гаґенмейстер, В.М. Містечкова архітектура на Поділлі / В.М.Гаґенмейстер. – Кам’янець-Поділ., 1927.

173. Гаґенмейстер, В.М. Селянські настінні розписи / В.М.Гаґенмейстер. – Кам’янець-Поділ., 1930. – 57 с.

174. Гаґенмейстер, В.М. Стінні розписи на Поділлі / В.М.Гаґенмейстер. – Кам’янець-Поділ., 1927. – 44 с.

175. Гаґенмейстер, В.М. Тульчинщина, село Орлівка: Вишивки низзю / В.М.Гаґенмейстер; мал. К.Ременюка. – Кам’янець-Поділ., 1929. – 43 с.

176. Гаґенмейстер, В.М. Українська графіка Поділля / В.М.Гаґенмейстер. – Кам’янець-Поділ., 1930.

* * *

177. Білокінь, С. Гаґенмейстер В.М. / С.Білокінь // Мис-тецтво України: біогр. довід. / за ред. А.В.Кудрицького. – К., 1997. – С. 135.

178. Данилюк, А. Володимир Гаґенмейстер / А.Дани-люк // Жовтень. – 1971. – № 12. – С. 119-121.

179. Данилюк, А.Г. Гаґенмейстер – дослідник народної культури Поділля / А.Г.Данилюк, О.В.Ерн // Проб-леми етнографії Поділля: тези доп. наук. конф. – Кам'янець-Поділ., 1986. – С. 70-72.

180. Дегтяр, К.Б. В.М. Гаґенмейстер (1887-1938) – дослідник українського народного мистецтва: (до 100-річчя від дня народж.) / К.Б.Дегтяр // 7-а Поділ. історико-краєзн. конф.: (секція історії рад. періоду): тези доп. – Кам’янець-Поділ., 1987. – С. 114-115.

181. Ерн (Гаґенмейстер-Корецька), О. Закоханий у Поділля / О.Ерн (Гаґенмейстер-Корецька) // Подільське братство. – [1993]. – № 3. – С.48-54.

182. Ерн, О. У віночок пам’яті: спогади про батька / О.Ерн // Укр. вісн. – 2000. – Вип. 1.

183. Овчаренко, Л.М. Гаґенмейстер Володимир Миколайович (24.06.1887, м.Виборг, нині Ленінгр. обл., РФ – 20.01.1938, похов. у с-щі Биківня) / Л.М.Овчаренко // ЕСУ. – К., 2006. – Т. 5: Вод-Гн. – С. 279-280. – Бібліогр.: портр.

184. Паравійчук, А. Школа Гаґенмейстера / А.Пара-війчук // Жовтень. – 1983. – № 4. – С. 105-107.

185. Трембіцька, Л. Подільський краєзнавець Володимир Гаґенмейстер / Л.Трембіцька // Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи: наук. зб. – Кам’янець-Поділ., 2002. – С. 347-350.

186. Шпильова, В.В. Гаґенмейстер – художник і діяч / В.В.Шпильова // Поділ. братство: інформ. вісн. – 1992. – № 2.

2.3.8. Сергій Ілліч Городецький (1885-1956), вчений, агроном

187. Городецький, С.І. Матеріали до грунтів Тульчинщини / С.І.Городецький // Тульчинщина: [краєзн. зб.]. – Тульчин, 1929. – Цикл. І. Природа Тульчинщини. – С. 37-42.

188. Городецький, С.І. Сільське господарство Поділля перед світовою війною / С.І.Городецький. – Вінниця, 1929.

189. Городецький, С.І. Спроба фізико-географічного районування Поділля / С.І.Городецький. – Кам’янець-Поділ.: Друк. ім. Леніна, 1924. – 22 с.

* * *

190. Алещенко, М.І. Діячі краєзнавчого руху – викладачі Кам’янець-Подільського сільськогосподарського університету (1920-ті рр.) / М.І.Алещенко, В.А.Нестеренко // Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи: наук. зб. – Кам’янець-Поділ., 2002. – С. 341-343. – Із змісту: [про С.І.Городець-кого]. – С. 343.

191. Алещенко, М.І. Забуті імена: (маловідомі факти з історії Кам’янець-Поділ. с.-г. ун-ту) / М.І.Алещенко, В.А.Нестеренко // Матеріали 11-ї Поділ. історико-краєзн. конф. – Кам’янець-Поділ., 2004. – С. 512-523. – Із змісту: [про С.І. Городецького]. – С. 520-521.

192. Костриця, М.Ю. Городецький Сергій Ілліч (10.03.1885, с.Курники Ушиц. пов. Поділ. губ., нині Віньковец. р-ну Хмільниц. обл. – 9.04.1956, Нью-Йорк) / М.Ю.Костриця // ЕСУ. – К., 2006. – Т. 6: Го-Гю. – С. 289.

193. Нестеренко, В.А. Їх імена – в історії науки Кам’янця: [про С.І.Городецького] / В.А.Нестеренко // Кам’я-нець-Поділ. вісн. – 1995. – 20 верес.

2.3.9. Леонід Григорович Данилов (1874-1928), метеоролог, синоптик

194. Данилов, Л.Г. Клімат Вінниці: [рукопис] / Л.Г.Да-нилов. – Вінниця, 1926.

195. Данилов, Л.Г. Клімат Вінницької округи / Л.Г.Да-нилов // Вінниця, її околиці та Вінницька округа. Ч.І. Культура та природа. – Вінниця, 1927. – Розд. IV. – С. 18.

196. Данилов, Л.Г. Климат Южной Подолии: [рукопис] / Л.Г.Данилов. – Винница, 1918. – 310 с.

197. Данилов, Л.Г. Сонячна діяльність та багатолітні цикли погоди / Л.Г.Данилов // Вісн.с.-г. науки та дослід. справи. – 1928. – Вип. 3.

198. Данилов, Л.Г. Хвилі погоди: новий метод синоптич. аналізу / Л.Г.Данилов. – К.: Укрмет, 1925. – 212 с.

* * *

199. Гальчак, С. Період розвитку [краєзнавства на Поділлі]: [ згадується про діяльн. Л.Г.Данилова] / С. Гальчак // Краєзнавство Східного Поділля / С.Гальчак. – Вінниця, 2005. – С. 45-58.

200. Данилов Леонід // Енцикл. Українознавства / за ред. В.Кубійовича. – Л., 1993. – Т. 2. – С. 488.

201. Кокус, В.В. Внесок Л.Г.Данилова у розвиток метеорологічних досліджень на Поділлі в 20-х роках ХХ ст. / В.В.Кокус // Фізична географія та геоморфологія. – К., 2009. – Вип. 57. – С. 177-186.

202. Костриця, М.Ю. Данилов Леонід Григорович (14.03.1874, м.Оренбург, Росія – 27.11.1928, Київ) / М.Ю.Кос-триця // ЕСУ. – К., 2007. – Т. 7: Г-Ді. – С. 207.

203. Костриця, М.Ю. Професор Л.Г.Данилов – дослідник Поділля / М.Ю.Костриця // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук. пр. – Кам’янець-Поділ., 2003. – Вип. 3. – С. 318-321.

204. Леонід Григорович Данилов // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1999 року: реком. бібліогр. довід./ Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва; Держ. арх. Вінниц. обл.; уклад.: Т.М.Дмитренко, М.С.Шлеймович. – Вінниця, 1998. – С. 33-34.

205. Мальгін, В. Леонід Григорович Данилов: [некролог] / В.Мальгін // Погода і життя. – 1928. – Ч. 11/12. – С. 130-133.

206. Півошенко, І. Перший синоптик Поділля [Л.Г.Данилов] / І.Півошенко // Тези доп. 6-ї Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. – Вінниця, 1988. – С. 48-49; Вінниц. правда. – 1989. – 20 трав.

207. Півошенко, І. Професор Л.Г.Данилов – один із перших синоптиків довгострокових прогнозів погоди / І.Півошенко // Укр. геогр. журн. – 1997. – № 1. – С. 56-58.

208. Проф. Л.Г.Данилов: [некролог] / Пролетар. правда (Київ). – 1929. – 29 листоп.: фото.

209. Тихомиров, Е. Л.Г.Данилов: [некролог] / Е.Тихо-миров // Метеорол. вестн. – 1928. – № 12. – С. 289-290.

2.3.10. Володимир Георгійович Доппельмайр (1868-1927),* ботанік, агроном, еколог

210. Доппельмайр Владимир Георгиевич / по ведениям Г.Г.Доппельмайра // Русские ботаники (Ботаники России – СССР): биобиблиогр. слов.: в 4 т. – М., 1950. – Т. 3: Горницкий-Ищереков. – С. 187.

211. Колесниченко, А.М. Доппельмайр Воло-димир Георгійович (1868, Київ – 6.03.1927, м.Вінниця) / А.М.Колесниченко, А.М.Подолинний // ЕСУ. – К., 2008. – Т. 8: Дл-Дя. – С. 319.

* Прізвище вченого зустрічається в різночитаннях: Доппельмайр, Допельмайр.

2.3.11. Сергій Олександрович Єфремов (1876-1939), письменник, публіцист, літературознавець, громадсько-політичний діяч

212. Єфремов, С. Вибране: ст., наук. розвідки, моногр. / С.Єфремов; уклад. Е. Соловей. – К.: Наук. думка, 2002. – 760 с.: портр.

213. Єфремов, С. Історія українського письменства / С.Єфремов. – К.: Феміна, 1995. – 688 с.

* * *

214. Баженов, Л.В. Єфремов Сергій Олександрович (6. (за ін. даними – 18, 19 ?)10.1876, с. Пальчик, нині Катеринопіл. р-ну Черкас. обл. – 10 (за ін. даними – 31.03.1939, один з таборів ГУЛАГу) / Л.В.Баженов // Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст. – Кам’янець-Поділ., 1993. – С. 207.

215. Болабольченко, А. Сергій Єфремов / А.Болаболь-ченко // Вибране / А.Болабольченко – К., 2005. – С. 125-186: портр.

216. Грабович, Г. Сергій Єфремов як історик українського письменства / Г.Грабович // До історії української літератури: дослідж., есеї, полеміка / Г.Грабо-вич. – К., 2003. – С. 387-399.

217. Воронкова, Т.І. Єфремов Сергій Олександрович / Т.І.Воронкова // Особові архівні фонди Інституту рукопису: путівник / Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім.В.І.Вернадського НАН України. – К., 2002. – 768 с. – Із змісту: [про С.О.Єфремова]. – С. 171-176.

218. Денисенко, Г. Краєзнавчі нотатки Сергія Єфремова / Г.Денисенко, О. Денисенко // Краєзнавство. – 2000. – № 1 / 2. – С. 59-65.

219. Сергій Єфремов (1876-1939): біобібліогр.й покажч. / уклад. Т. В.Єрмашов // Молода нація. – 2007. – № 2 (43). – С. 206-256; 2008.– № 1 (46). – С. 106-115.

220. Заваліна, О.Л. Апостол українства: до 120-річчя від дня народж. С.О.Єфремова (1876-1939) / О.Л.Заваліна // Календар знаменних і пам'ятних дат’2001. ІV кв. – К., 2001. – Вип. 3. – С. 24-31. – Бібліогр.: с. 30-31.

221. Качкан, В.А. Ратай народознавчого поля: (грані діяльності С.Єфремова) / В.А.Качкан // Українське народознавство в іменах: у 2 ч. / В.А.Качкан. – К., 1994. – Ч. 1. – C. 254-263. – Бібліогр.: с. 262-263.

222. Коробко, Л. Бібліографічний покажчик про Сергія Єфремова: [про бібліогр. покажч. про С.Єфремова, які вже вийшли, і сподівання на те, що незабаром вийде найновіший] / Л.Коробко // Сл. і час. – 2009. – № 8. – C. 123-124.

223. Кошелівець, І. Єфремов Сергій / І.Кошелівець // Енцикл. Українознавства / гол. ред. В.Кубійович. – К.,1994. – Т. 2. – С. 659-660: портр. – (Перевид. в Україні).

224. Кримський, А. Життєопис і літературна діяльність С.О.Єфремова / А.Кримський // Записки історико-філологічного відділу ВУАН. – К., 1923. – Вип. 2/3. – С. 42-92.

225. Кудрявцев, Л. Апостол українства: [С.Єфремов] / Л.Кудрявцев // Уряд. кур'єр. – 2007. – 3 лип. – С. 9: портр.

226. Наєнко, М. Наближення до Сергія Єфремова: з нагоди 130-річчя від дня його народж. / М.Наєнко // Літ. Україна. – 2006. – 12 жовт. – С. 7.

227. Селіверстова, С. Єфремов Сергій Олександрович / С.Селіверстова // Сл. і час. – 2008. – № 9. – С. 90-91: фото.

228. Сергій Єфремов // Сто найвідоміших українців. – К., 2005. – С. 396-402: портр.

229. Черниченко, С.А. Єфремов Сергій Олександро-вич: (6(18).10.1876-16.03.1939), політичний діяч, публіцист, літературний критик та історик української літератури / С.А.Черниченко // Державні політичні та громадські діячі України: політ. портр. – К., 2002. – № 1. – C. 275-278. – Бібліогр.: с. 278.

2.3.12. В’ячеслав Арсенович Камінський (1869-1938), філолог, етнограф

230. Камінський, В. Парубоцькі громади на Поділлі як звичаєво-правний інститут / В.Камінський // Нариси звичаєвого права України. – К.,1928. – С. 1-18.

231. Камінський, В. Нарис звичаєво-спадкових норм селянства у Вінницькому повіті на Поділлі / В. Камінський // Пр. Коміс. для виучування звичаєвого права України: зб. наук. пр. / ВУАН; за ред. А.Е.Крістера. – К., 1928. – Вип. 2. – С. 125-149.

232. Камінський, В. Спроба кодифікації звичаєвого права на Україні / В.Камінський // Пр. Коміс. для виучування звичаєвого права України / ВУАН; за ред. А.Е.Крістера. – К., 1925. – Вип. 1. – С. 32-53.

* * *

233. Гальчак, С.Д. Період розвитку [краєзнавства на Поділлі] / С.ДГальчак // Краєзнавство Східного Поділля / С.ДГальчак. – Вінниця, 2005. – С. 45-58. – Із змісту: [про В.А.Камінського]. – С. 55.

234. Грановський, Б. В’ячеслав Арсенович Камінський на Поділлі / Б.Грановський, Т.Соломонова // Вінниччина: минуле і сьогодення: краєзн. дослідж.: матеріали 20-ї Вінниц. наук. історико- краєзн. конф. 27-28 жовт. 2005 р. – Вінниця, 2005. – С. 166-171.

235. Грановський, Б. Науковець – «державний злочинець»: (з кримін. справи № 50021 НКВС УРСР): [про В.Камінського] / Б.Грановський // Подолія. – 2004. – 7 трав. – С. 17. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

236. Камінський В’ячеслав // Енцикл. Українознавства / гол. ред. В.Кубійович. – К., 1996. – Т. 3. – С. 929: портр. – (Перевид. в Україні).

237. [Камінський В’ячеслав Арсенович] // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2009 року: хронол. довід. / Він- ниц. ОУНБ ім.К.АТімірязєва; уклад. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 2008. – С. 54.

238. Подолинний, А.М. Камінський В’ячеслав Арсенович [22.07.1869, с.Косареве, тепер Млинів. р-ну Рівнен. обл. – 1938] / А.М.Подолинний // З-над Божої ріки: літ. біобібліогр. слов. Вінниччини. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця, 2001. – С. 141.

239. Соломонова, Т.Р. Доля бібліотек поміщиць-ких маєтків Поділля за доби Української революції / Т.Р.Соломонова // Наук. зап. Сер.: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім.М.Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – Вип. 12. – С. 227-231. – Бібліогр.: с. 231. – Із змісту: [про В.А.Камінського]. – С. 230-231.

2.3.13. Іван Кревецький (1883-1940), історик, бібліотекар

240. Іван Кревецький: біобібліогр. покажч. / уклад. У.Яворська. – Л., 2008. – 78 c.

241. Кревецький Іван // Енцикл. Українознавства / гол. ред. В.Кубійович. – К., 1996. – Т. 3. – С. 1167: портр. – (Перевид. в Україні).

242. Стеблій, Ф.І. Іван Кревецький-історик-державник / Ф.І.Стеблій. – Л.: Ін-т українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2003. – 40 с. – (Історики України; № 5).

243. Черниш, Н. Подвижник української книги: книгознавча діяльність І.Кревецького / Н.Черниш // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 6. – С. 23-27. – Бібліогр.: 48 назв.

245. Яворська, У.П. Бібліографічні дослідження Івана Кревецького на сторінках «Записок Наукового товариства ім.Т.Шевченка» / У.П.Яворська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім.В.І.Вернадського. – 2006. – Вип. 16. – С. 380-388. – Бібліогр.: с. 386-388.

245. Яворська, У.П. Бібліотечна діяльність Івана Кревецького (1922-1939) / У.П.Яворська // Бібліотекознав-ство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 2. – С. 45-53.

245а. Яворська, У.П. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.08 / У.П.Яворська; НАН України, Нац. б-ка України ім.В.І.Вернадського. – К., 2008. – 21 с.

245б. Яворська, У.П. Іван Кревецький – бібліотекар та бібліограф / У.П.Яворська // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: матеріали 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2005 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мист. – К., 2005. – Ч. 1. – С. 78-81.

2.3.14. Сергій Юрійович Папа-Афанасопуло (1878-?), хоровий диригент

246. Ефимов, Л. Пули для них приготовили задолго до ареста: Массов. отстрел музыкантов по разнарядкам ЦК ВКП(б): [в т. ч. про долю С.Ю.Папа-Афанасопуло] / Л.Ефимов // Зеркало недели. – 1997. – 27 июня- 4 июля. (№ 26). – С. 11: портр.

247. Семенко, Л. Диригент Сергій Юрійович Папа-Афанасопуло / Л.Семенко // Вінниччина: минуле та сьогодення: краєзн. дослідж.: матеріали 21-ї Вінниц. історико-краєзн. конф. 25-26 жовт. 2007 р. – Вінниця, 2007. – С. 174-179.

248. Семенко, Л. Діяльність Комітету по вшануванню пам’яті Миколи Леонтовича на Поділлі / Л.Семенко // Він-ниччина: минуле та сьогодення: краєзн. дослідж.: матеріали 20-ї Вінниц. історико-краєзн. конф. 27-29 жовт. 2005 р. – Вінниця, 2005. – С. 140-146. – Із змісту: [про С.Ю.Папа-Афанасопуло]. – С. 145.

2.3.15. Олександр Олександрович Савостіянов (1871-?), ботанік, етнограф

Савостіянов О.
Дика рослинність Поділля
(1925)

249. Вінниця, її околиці та Вінницька округа: провідник екскурсанта, приїжджого та краєзнавця. Ч. 1. Культура та природа / Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН; за ред. В.Отамановського. – Вінниця, 1927. – 34 с. – Із змісту: [Савостіянов, О. Положення й поверхня Вінницької округи. – С. 5-6; Його ж. Геологія та мінеральні багатства Вінницької округи. – С. 22-24; Його ж. Грунти Вінницької округи. – С. 25; Його ж. Дика рослинність Вінницької округи. – С. 26-28].

250. Савостіянов, О.О. Ботанічні екскурсії в околицях Вінниці / О.О.Савостіянов. – Вінниця, 1933. – 90 с.

* * *

251. Давидюк, А.Т. Шляхом зради: [про О.О.Савостіянова] / А.Т.Давидюк // Подолія. – 2001. – 13 берез.

2.3.16. Юхим Йосипович Сіцінський (1859-1937),* історик, етнограф, мистецтвознавець, музеєзнавець, громадський діяч

252. Сецинский, Е. Археологическая карта Подольской губернии / Сецинский, Е. // Тр. ХІ археол. съезда в Киеве, 1899. – М., 1901. – С. 197-365.

253. Сецинский, Е. Болоховское княжество (1150-1257) / Е.Сецинский; предисл., сост. А.М.Трембиц-кий. – Хмельницкий, 2004. – 27 с.

254. Сецинский, Е. Древнейшие православные церкви Подолии / Е.Сецинский // Подол. епарх. ведомости. – 1889. – № 2/3; 1890. – № 16/17; № 37/42; 1892. – № 27/28.

255. Сецинский, Е. Материалы для истории цехов в Подолии / Е.Сецинский // Тр. Подол. церков. историко-археол. о-ва. – Каменец- Подол., 1904. – Вып. 10. – С. 417-494.

256. Сіцінський, Є. Гектор Кам’янецької фортеці / Є.Сіцінський; передм. та упоряд. А.М.Трембіцький. – Хмельницький, 2003. – 30 с.

257. Сіцінський, Є. Нариси з історіі Поділля / Євтим Сіцінський. – Вінниця, 1927. – 74 с.

258. Сіцінський, Ю. Наукова робота в Кам’янці на Поділлі за останнє десятиліття, 1914-1924 рр. / Ю.Сіцінський // Україна. – 1926. – Кн. 1 (16). – С. 172-177.

259. Сіцінський, Ю. Про обставини мого життя: автобіографія / Ю.Сіцінський; публ. підгот. М.Мошак // Поділ. братство. – [1993]. – № 3. – С. 26-31. – (Газ.)

260. Сіцінський, Ю. Смотрицький замок / Ю.Сіцін-ський; передм. та упоряд. А.М.Трембіцький. – Хмельницький, 2003. – 22 с.

* * *

261. Баженов, Л.В. Сіцінський (Сецінський) Юхим Йосипович (10.12.1859, с.Мазники Летичів. пов. Поділ. губ., тепер Деражнян. р-ну Хмельниц. обл. – 7.12.1937, м. Кам’янець-Поділ.) / Л.В.Баженов // Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст. – Кам’янець-Поділ., 1993. – С. 349-351.

Сіцінський Є.
Нариси з історії Поділля
(1927)

262. Винокур, І.С. Визначний літописець Поділля: [про Ю.Сіцінського] / І.С.Винокур, В.В.Корнілов // Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). – К., 1991. – С. 93-101. – Бібліогр.: с. 98-101.

263. Винокур, І.С. Ю.Й.Сіцінський / І.С.Винокур, В.В.Корнілов // Укр. іст. журн. – 1991. – № 3. – С. 69-74.

264. Горняткевич, Д. о. Юхим Сіцінський [в назві Січинський] / Д.Горняткевич // Ки-їв. – 1954. – № 5. – С. 218-223.

265. Кароєва, Л.Р. Етнографи Поділля / Л.Р.Кароєва // Етнографія Поділля: тези доп. наук. конф. – Вінниця, 1992. – Ч. 1. – Із змісту: [про життя і діяльн. Ю.Й.Сіцінсько-го]. – С. 3-4.

266. Кароєва, Л.Р. Повернення із забуття [Ю.Й.Сі-цінського] / Л.Р. Кароєва // Вінниц. правда. – 1990. – 9 січ.

267. Климчук, О. Хресна дорога. Життєві жалі протоієрея Сіцінського / О.Климчук // Україна. – 1993. – № 1. – С. 16-17.

268. Паравійчук, А.Г. Видатний історик Поділля Ю.Й.Сіцінський / А.Г.Паравійчук // Укр. іст. журн. – 1968. – № 9. – С. 87-92.

269. Просвітителі нашого краю [Д.Б.Братковський, Ю.Сіцінський] // Православна культура Поділля. – Вінниця, 2005. – С. 67-68.

270. Сергійчук, С.Л. Нове про Є.Й.Сіцінського / С.Л.Сергійчук // Тези доп. 11-ї Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. 3 верес.1992 р. – Вінниця, 1992. – С. 47-48.

271. Трембіцький, А.М. Євфимій Сіцінський – книгознавець, бібліотекар, бібліограф: бібліографія / А.М.Трембіцький // Наук. зап. Сер.: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім.М.Коцюбинського. – Вінниця, 2003. – Вип. 6. – С. 26-36.

272. Трембіцький, А.М. Євфимій Сіцінський (1859-1937): наукова та громадська діяльність / А.М.Трем-біцький. – Хмельницький, 2009. – 300 с. – Із змісту: [Список публікацій Є.Сіцінського]. – С. 263-286.

273. Трембіцький, А.М. Є.Й.Сіцінський – організатор краєзнавчого руху і регіональних досліджень: [на Поділлі] / А.М.Трембіцький // Студії Кам'янець-Подільського Центру дослідження історії Поділля. – Кам'янець-Поділ., 2005. – Т. 1. – С. 76-102.

274. Трембіцький, А.М. Є.Й.Сіцінський: хроніка життєвого і творчого шляхів (1859-1937 рр.) / А.М.Трем-біцький // Наук. пр. Сер.: Іст. науки / Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Кам’янець-Поділ., 2003. – Т. 11. – С. 312-321.

275. Трембіцький, А.М. Наукова та громадська діяльність Євфимія Йосиповича Сіцінського (70-ті рр. XIX – 30-ті рр. ХХ ст.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / А.М.Трембіцький; Чернівец. нац. ун-т ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2005. – 19 с.

276. Юхим Сіцінський в історії та культурі Поділля: зб. наук. пр. за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т [та ін.].; О.М.Завальнюк (голова ред. кол.). – Кам’янець-Поділ., 2004. – 180 с. – Бібліогр.: в кінці ст.

* Ім’я вченого зустрічається в різночитаннях: Юхим, Євтим, Євфимій.

2.3.17. Сергій Степанович Смеречинський (1892- після 1932), мовознавець, перекладач, архівіст

277. Завальнюк, К. Будівничий архівної справи на Поділлі [С.С.Смеречинський] / К.Завальнюк // Вінниччина. – 2001. – 5 груд. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

278. Зленко, Г. Ще кілька слів про Сергія Смеречинського / Г.Зленко // Слово. – 1993. – № 4. – С. 5.

279. Подолинний, А.М. Сергій Смеречинський: справа № 826: [за матеріалами арх. колиш. КДБ у Вінниці про мовознавця, перекладача, дослідника, архівіста] / А.М.Подолинний // Слово. – 1993. – № 11.– С. 8; Його ж. Жити Україною: ст., рец., есе / А.М.Подолинний. – Вінниця, 2007. – С. 153-157.

280. Пшеничний, Е. Хресна дорога Сергія Смер-ечинського / Е.Пшеничний // Слово. – 1992. – № 22. – С. 4.

2.3.18. Василь Полікарпович Храневич (1883- після 1938), природознавець, біолог

281. Баженов, Л.В. Храневич Василь Полікарпович / Л.В.Баженов // Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст. – Кам’янець-Поділ., 1993. – С. 390.

Храневич В.
Нарис фавни Поділля
(1925)

282. Алещенко, М.І. Діячі краєзнавчого руху – викладачі Кам’янець-Подільського сільськогосподарського університету (1920-ті рр.) / М.І.Алещенко, В.А.Нестеренко // Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи: наук. зб. – Кам’янець-Поділ., 2002. – С. 341-343. – Із змісту: [про В.П.Храневича]. – С. 343.

283. Алещенко, М.І. Професор В.П.Храневич – відомий вчений-зоолог Поділля / М.І.Алещенко, В.А.Нестеренко // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. – Кам’янець-Поділ., 2003. – Т. 3. – С. 190-196.

284. Алещенко, М.І. Репресовані викладачі Кам’янець-Подільського сільськогос-подарського інституту / М.І.Але-щенко, В.А.Нестеренко // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. – Кам’янець-Поділ., 2002. – Т. 2. – С. 205-210. – Із змісту: [про В.П.Храневича]. – С. 209-210.

2.3.19. Микола Михайлович Хращевський (1889-1955), літературознавець, мовознавець

285. Хращевський, М.М. Деякі фразеологічні особливості мови А.Свидницького / М.М.Хращевський // Зап. історико-філол. відділу ВУАН . – К., 1929. – Кн. 21/22.

286. Хращевський, М.М. З Ялтинської доби в житті С.Руданського / М.М.Хращевський // Зап. історико-філол. відділу ВУАН . – К., 1929. – Кн. 23.

287. Хращевський, М.М. С.Руданський в оповіданнях своїх родичів та інших людей / М.М.Хращевський // Зап. історико-філол. відділу ВУАН . – К., 1929. – Кн. 25.

* * *

288. Баженов, Л.В. Хращевський Микола Михайлович / Л.В.Баженов // Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст. – Кам’янець-Поділ., 1993. – С. 390.

289. Подолинний, А.М. Хращевський Микола Михайлович / А.М.Подолинний // З-над Божої ріки: літ. біобібліогр. слов. Вінниччини. – 2-е вид., перероб. і доп. – Вінниця, 2001. – С. 361.

290. [Хращевський Микола Михайлович. 20.04.1889-1955] // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2009 року: хронол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва; уклад. Г.М.Авраменко. – Вінниця, 2008. – С. 36.

2.3.20. Іван Омелянович Шипович (1857-1936) педагог, церковний діяч

291. Шипович, И.Е. О границах бывшей Брацлавщины, исторической жизни в ней / И.Е.Шипович. – Винница, 1914. – 24 с.

292. Шипович, И. Летопись Винницкого капуцин-ского кляштора / И.Шипович. – Каменец-Подол., 1902. –

24 с. – Перевид.: Літопис Вінницького капуцинського монастиря / І.Шипович; пер. з рос.: І.Козачинський, І.Сварник // Вінницький капуцинський монастир. – Вінниця, 1995. – С. 25-75.

293. Шипович, І. Про Шаргородське духовне училище / І.Шипович // Спогади про Михайла Коцюбинського. – 2-ге вид., доп. – К., 1989. – С. 6-14.

* * *

294. Баженов, Л.В. Шипович Іван Омелянович // Баженов, Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст. / Л.В.Баженов. – Кам’янець-Поділ., 1993. – С. 400.

295. Войнаровський, А.В. І.О. Шипович та його «Історичні свідчення про село Борівку Ямпільського повіту» / А.В.Войнаровський, В.В.Черняк // Релігійне життя Поділля: минуле і сучасне: матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. 18 верес. 2008 р. – Вінниця, 2008. – С. 196-199.

296. Волошенюк, Г. Згадаймо славні імена: [про І.О.Шиповича] / Г.Волошенюк // Вінниц. газ. – 1997. – 4 січ.

297. Гальчак, С.Д. Період становлення: [поділлє-знавства]: [в т.ч. про діяльн. І.О.Шиповича] / С.Д.Гальчак // Краєзнавство Східного Поділля / С.Д.Гальчак. – Вінниця, 2005. – С. 34-44.

298. Гальчак, С.Д. Роль українських письменників та науковців у зародженні краєзнавства: [в т.ч. І.О.Шиповича] / С.Д.Гальчак // Краєзнавство Східного Поділля / С.Д.Галь-чак. – Вінниця, 2005. – С. 20-28.

299. Іван Омелянович Шипович: священик, краєзнавець. (1857-1936) / за матеріалами А.К.Лисого // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1997 р.: рек. бібліогр. довід. / Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва; уклад. М.С.Шлеймович. – Вінниця, 1996. – С.60-61.

300. Колесник, В. Славетні земляки: [про І.О.Шиповича, О.Г.Лотоцького, відом. уродж. с.Бронниці Могилів-Поділ. р-ну] / В.Колесник // Бронниці – 620 років / В.Колесник. – Вінниця, 2008. – С. 11-15.

301. Лисий, А.К. Знавець Вінницької старовини І.О.Шипович / А.К.Лисий // Вінниці – 630: матеріали 1-ї Вінниц. наук.-теорет. конф. 1363-1993. – Вінниця, 1993. – С. 40-49. – Бібліогр.: 39 назв; Вінницький капуцинський монастир / А.К.Лисий. – Вінниця, 1995. – С. 11-23.

302. Лисий, А.К. Невідомий дослідник Поділля / А.К.Лисий // Культура Поділля: історія і сучасність: мате-ріали 2-ї наук.-практ., присвяч. 500-річчю м.Хмельницького. 27-29 серп. 1993 р. – Хмельниц., 1993. – С. 242-244; Вінниц. газ. – 1994. – 2 черв.

303. Лисий, А.К. Протоієрей І.Шипович – невідомий літописець Поділля / А.К.Лисий // Нариси історії Подільської (Вінницько-Брацлавської) єпархії. 1795-1995 / А.К.Лисий. – Вінниця, 1995. – С. 104-113.

304. Подолинний, А.М. Шипович Іван Омелянович / А.М.Подолинний // З-над Божої ріки: літ. біобібліогр. слов. Вінниччини. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця, 2001. – С. 377-378.

305. Тисовська, Л. Жертвам репресій присвячено: [про І.О.Шиповича ] / Л.Тисовська // Сл. Придністров’я. – С. 1994. – 12 лют.

306. Шипович Іван Омелянович: український історик, краєзнавець, археолог // Провідники духовності в Україні: [збірник]. – К., 2003. – С. 595-596.

307. Черняк, В. Літописець Поділля: [про діяльн. І.О.Шиповича] / В.Черняк // Чернівец. зоря. – 2007. – 23 берез.

2.3.21. Андрій Іванович Ярошевич (1875-1941), статистик, фахівець з економічної географії

308. Лисоченко, І.Д. Ярошевич Андрій Іванович / І.Д.Лисоченко // Особові архівні фонди Інституту рукопису: путівник / Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 2002. – 768 с. – Із змісту: [про А.Ярошевича]. – С. 646-650.

309. Ярошевич Андрій // Енцикл. Українознавства / гол. ред. В.Кубійович. – К., 2000. – Т. 10. – С. 3992. – (Перевид. в Україні).

 

2.4. Видавнича діяльність Кабінету виучування Поділля

1924

310. Данилов, Л. Клімат Поділля / Л. Данилов; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН.. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1924. – 48 с. – (Вип. 1).

311. Фірмовий бланк: [листівка] / Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця, 1924.

 1925

312. Зекцер, А. 1905 рік на Поділлі. Ч. 1. Аграрні заколоти та заворушення наймитів р.р. 1904-06 / А. Зекцер; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1925. – 48 с.: іл., 1 л. карт. – (Вип. 3).

313. Савостіянов, О. Дика рослинність Поділля: схематич. нарис / О. Савостіянов; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1925. – 71 с.: іл., 1 л. карт. – (Вип. 2).

314. Храневич, В. Нарис фавни Поділля. Ч. I: Ссавці та птахи / В. Храневич; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерждрук, 1925.– 128 с.: карта. – (Вип. 7). – Наклад у 100 прим. на кращому папері.

Храневич В.
Птахи Поділля
(1925)

315. Храневич, В. Птахи Поділля: огляд системат. / В.Хра-невич; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерж-друк. ім. Леніна, 1925. – 72 с. – (Вип. 5). – Наклад у 100 прим. на кращому папері.

316. Храневич, В. Ссавці Поділля: огляд систематич. / В.Хра-невич; Кабінет виучування Поділля.Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1925. – 32 с.: іл. – (Вип. 4).

317. Куточок єврейської дільниці (давнього гетто), т. зв. «Єрусалимки»: [листівка] / мал. М.Жука; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця, 1926.

318. [Про планування видавничої діяльності Кабінету виучування Поділля]: [листівка] / Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця, 1925.

1926

319. Білінський, М. Вінницький Замок: іст. нарис з доби 16-18 ст. / М. Білінський; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1926. – 22 с. – (Вип. 10).

320. Звідомлення Вінницької Філії Всенародної Бібліотеки України та Кабінету виучування Поділля з 1 жовтня 1925 р. до 1 жовтня 1926 р. / Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1926.– 5 с. – (Вип. 9).

321. Отамановський, В.Д. Краєзнавство на Поділлі. Найближчі його завдання та потреби й роля в краєзнавчій праці Кабінету виучування Поділля / В.Д.Отамановський; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1926. – 15 с. – (Вип. 8).

322. Храневич, В. Минуле фавни Поділля: Шкіц з доби 12-19 ст. / В.Храневич; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1926. – 25 с. – (Вип. 6).

323. Храневич, В. Нарис фавни Поділля. Ч. 1. Ссавці та птахи / В.Храневич; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1926. – 129 с.: іл., 1 л. карт. – (Вип. 7). – Основний наклад видання.

324. Храневич, В. Птахи Поділля: огляд системат. / В.Храневич; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1926. – 72 с. – (Вип. 5). – Основний наклад видання.

325. Будинок, де в 1869-1873 роках мешкав україн-ський письменник-подолянин Степан Руданський: [листівка] / Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця, 1926.

326. Плян округового міста Вінниці: мірило 1:10500 / рис. П.Копієвський; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця, 1926.

327. Карта Вінницької округи: мірило 1:420 000 / рис. П.Копієвський; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця, 1926.

328. Куточок єврейської дільниці (давнього гетто), т. зв. «Єрусалимки»:[листівка] / мал. М.Жука; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця, 1926.

329. Теперішній стан надгробка над могилою українського письменника-подолянина Степана Руданського: [листівка] / Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця, 1926.

1927

Вінниця, її околиці
та Вінницька округа
(1927)

330. Білінський, М. Часописи Поділля (в межах УСРР): іст. нарис з доби 1838-1927 рр. / М.Білінський; за ред. В.Отамановського та М.Їдашкіна; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1927-1928. – 31 с. – (Вип. 16).

331.Вінниця, її околиці та Вінницька округа: провідник екскурсанта, приїжджого та краєзнавця. Ч. 1. Культура та природа / за ред. В.Отамановського; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1927. – 34 с. – (Вип. 13).

332. Єфремов, С. Михайло Коцюбинський, український письменник / С.Єфремов; вступ сл. Ф.Маслюка; худ. В.Сільвестров; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1927. – 16 с. – (Вип. 14).

333. Опис Вінницької округи: [плакат] / Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця, 1927. – (Вип. 11).

334. Сіцінський, Є. Нариси з історії Поділля. Ч. 1 / Є.Сіцінський; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН Поділля. – Вінниця: Друк. Укр. АН, 1927. – 72 с. – (Вип. 12).

335. Звідомлення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України та Кабінету виучування Поділля з 01.10.1926 до 01.10.1927 р.: ювіл. підсумування досягнень з нагоди 10-ї річниці Жовтн. Революції / Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН Поділля. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1927. – 8 с. – (Вип. 15).

336. Часописи Поділля: історико-бібліогр. зб. з нагоди 150-ліття першої газ. на Україні (1776-1926) та 10-ліття існування УСРР / Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН; склали: М.Бєлінський, Н.Співачевська, І.Кревецький; за ред. В.Отама-новського. – Вінниця: Віндерж-друк. ім. Леніна, 1927-28. – [205] с. – (Матеріали до історії друку та до бібліогр. Поділля. Т. 1). – (Вип. 20). – Рец.: Боровий, С. Часописи Поділля / С.Боровий // Зап. Укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – О., 1928. – Ч.1. – С. 52-54.

Часописи Поділля
(1927-1928)

337. Будиночок М.Коцюбинського: [листівка] / мал. М.Жука; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця, 1927.

1928

338. Бируля, О. Ріка Бог та її сточище: матеріали до гідрології ріки та використання її енергії / О.Бируля; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1928. – 95 с.: карти, мал. – (Вип. 18). – Рец.: Оппоків, Є. Рецензія на книгу інженера О.К.Бирулі «Ріка Бог та її сточище» (Вінниця,1928) / Є.Оппоків // Бюл. продукц. сил України (УКОПС). – 1929. – № 2. – С. 80-81.

339. Кревецький, І. Часописи Галицького Поділля: історико-бібліогр. матеріали (1882-1927) / І.Кревецький; за ред. В.Отамановського: відбитка із зб. «Часописи Поділля»; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1928. – 21 с. – (Вип. 19).

340. Співачевська, Н. Бібліографія часописів Поділля (в межах УСРР): покажч. від р. 1838 до р. 1927: відбитка із зб. «Часописи Поділля» / Н.Співачевська; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1928. – 147 с. – (Вип. 17).

341. Звідомлення Бібліографічної секції Кабінета виучування Поділля з 1/ІV 1926 р. до 1/ІV 1928 р. / Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1928. – 15 с.

1929

342. Городецький, С. Сільське господарство Поділля перед світовою війною = Die landwirtschaft Podoliens vor dem weltriege / С.Городецький; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1929. – 208 с.: вкл., табл. – (Вип. 24).

343. Мерков, А. Нарис санітарного стану сучасного Поділля / А.Мерков; Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН. – Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1929. – 43 с.– (Вип. 25).

344. Морейнис, Л. Етерові олії: до питання про організацію