Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю


 

НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ

З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 1.


 

Вінниця, 2011


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у січні - березні 2011 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.


ЕКОНОМІКА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Агропромисловий розвиток України - криза невикористаних можливостей [Текст] / І. Г. Кириленко [та ін.] // Економіка АПК. - 2011. - № 3. -  С. 16-22.

Бойко, Л. М. Наукові засади організаційного регулювання земельних відносин у сільському господарстві / Л. М. Бойко // Економіка АПК. - 2011. - № 2. -  С. 13-18.       

Борщ, А. Г. Структура фінансового капіталу та ефективність його використання агропромисловими підприємствами [Текст] / А. Г. Борщ, О. Г. Борщ // Економіка АПК. - 2011. - № 3. -  С. 51-55.

Гуторов, А. О. Агрохолдинги як ефективна форма концентрації сільськогосподарського виробництва [Текст] / А. О. Гуторов // Економіка АПК. - 2011. - № 3. -  С. 102-107.

Данкевич, Андрій Формування земельних масивів інтегрованих структур [Текст] / А. Данкевич // Землевпоряд. вісн. - 2011. - № 2. -  С. 36-41.

Довгалюк, В. І. Проблеми забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств регіону [Текст] / В. І. Довгалюк // Економіка АПК. - 2011. - № 1. -  С. 126-129.

Заяць, Віктор Оцінка сільськогосподарських ділянок методичним підходом урахування витрат на земельні поліпшення [Текст] / В. Заяць // Землевпоряд. вісн. - 2011. - № 1. -  С. 17-22.

Збарська, А. В. Малі форми господарювання сільських поселень України і екологія [Текст] / А. В. Збарська // Економіка АПК. - 2011. - № 1. -  С. 130-133.

Інноваційна діяльність в аграрній сфері / М. М. Кулаєць [та ін.] // Економіка АПК. - 2011. - № 2. -  С. 100-107.

Карпенко, В. В. Резерви підвищення мотивації праці кадрів вищої кваліфікації аграрних підприємств [Текст] / В. В. Карпенко // Економіка АПК. - 2011. - № 3. -  С. 107-111.  

Кваша, С. М. Напрями удосконалення механізмів формування ринкової рівноваги на ринках сільськогосподарської продукції / С. М. Кваша // Економіка АПК. - 2011. - № 2. -  С. 161-167.

Квітка, Галина Мораторій: подовжити не можна скасувати: [Ринок землі] / Г. Квітка // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Берез., № 6. -  С. 12-15.    

Кім, Андрій Товарні кредити в аграрному секторі України [Текст] / А. Кім // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Лют., № 3. -  С. 17. 

Колібаба, Роман Агрострахування має стати доступним [Текст] / Р. Колібаба, М. Назаренко // Пропозиція. - 2011. - № 2. -  С. 22-23.

Кошель, Андрій Страхування земель як складова ринкового механізму господарювання [Текст] / А. Кошель // Землевпоряд. вісн. - 2011. - № 1. -  С. 23-25.

Крисанов, Д. Ф. Іноземні інвестиції в агропромисловому комплексі України [Текст] / Д. Ф. Крисанов, О. М. Варченко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 1. - С. 71-74.

Крисанов, Д. Ф. Проблеми залучення іноземного капіталу у вітчизняний агропродовольчий комплекс [Текст] / Д. Ф. Крисанов, О. М. Варченко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 2. - С. 65-69.

Лаврук, О. В. Мотиваційний механізм управління виробничими витратами сільськогосподарських підприємств / О. В. Лаврук // Економіка АПК. - 2011. - № 2. -  С. 81-86.

Леонець, В. В. Еколого-економічні аспекти землевпорядкування при реалізації інвестиційних проектів / В. В. Леонов // Економіка АПК. - 2011. - № 2. -  С. 27-31.

Лузан, Ю. Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України: теоретико-методологічний аспект / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. - 2011. - № 2. -  С. 3-12 .

Любар, О. О. Банківське кредитування суб'єктів аграрної сфери в умовах ринку [Текст] / О. О. Любар // Економіка АПК. - 2011. - № 3. -  С. 73-77.

Ляшенко, О. А. Обгрунтування шляхів зниження безробіття та підвищення зайнятості населення в особистих селянських господарствах [Текст] / О. А. Ляшенко, Н. П. Дуброва // АгроСвіт. - 2011. - № 1. -  С. 24-30.

Мазур, Н. А. Перспективи підвищення інвестиційної активності Подільського регіону [Текст] / Н. А. Мазур // Економіка АПК. - 2011. - № 3. -  С. 58-63.

Месель-Веселяк, В. Я. Економічні передумови забезпечення розширеного відтворення сільськогосподарського виробництва в Україні [Текст] / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2011. - № 3. -  С. 9-16.

Міненко, М. А. Вплив фахових виробничих об'єднань на формування продовольчої безпеки та сталого розвитку агропромислової сфери України [Текст] / М. А. Міненко // АгроСвіт. - 2011. - № 1. -  С. 2-6.

Мороз, О. В. Вплив розподілу фінансових ресурсів на розвиток сільських громад / О. В. Мороз, В. М. Семцов // Економіка АПК. - 2011. - № 2. -  С. 37-45.

Нагайчук, В. В. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління виробництвом [Текст] / В. В. Нагайчук // АгроСвіт. - 2011. - № 1. -  С. 45-48.

Однорог, М. А. Забезпеченість сільськогосподарських підприємств інвестиційними ресурсами [Текст] / М. А. Однорог // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 1. - С. 75-77.

Павлик, Володимир Інноваційні рішення [Текст] / В. Павлик // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Берез., № 6. -  С. 18-19.  

Павлов, О. І. Сільські території як об'єкт суспільних інтересів [Текст] / О. І. Павлов // Економіка АПК. - 2011. - № 3. -  С. 123-128.

Паленичак, О. В. Організаційно-економічні аспекти обгрунтування галузевої структури сільськогосподарського виробництва [Текст] / О. В. Паленичак, О. В. Курило // Економіка АПК. - 2011. - № 3. -  С. 27-32.

Пасхавер, Б. И. Аграрное ценообразование: требования и возможности совершенствования / Б. И. Пасхавер // Економіка АПК. - 2011. - № 2. -  С. 147-150.

Радченко, О. Д. Складові системи фінансових відносин малих сільськогосподарських підприємств / О. Д. Радченко // Економіка АПК. - 2011. - № 2. -  С. 63-66.

Саблук, П. Т. Аграрний сектор в умовах членства України у Світовій організації торгівлі: здобутки і перспективи [Текст] / П. Т. Саблук // Економіка АПК. - 2011. - № 3. -  С. 3-8.

Сєріков, А. В. Економіко-математичне моделювання розвитку операційних активів малого аграрного підприємства [Текст] / А. В. Сєріков, А. М. Чиркін // Економіка АПК. - 2011. - № 3. -  С. 89-95.

Сімонова, Т. А.  Вплив факторів на ціноутворення сільськогосподарської продукції [Текст] / Т. А. Сімонова // АгроСвіт. - 2011. - № 1. -  С. 57-60.

Сокіл, О. Г. Удосконалення аналітичного обліку витрат сільськогосподарського виробництва [Текст] / О. Г. Сокіл // АгроСвіт. - 2011. - № 1. -  С. 41-44.

Солодкий, М. О. Шляхи подолання кризового стану біржового аграрного ринку країни [Текст] / М. О. Солодкий // АгроСвіт. - 2011. - № 1. -  С. 7-9.

Третяк, Антон   Нова парадигма землеустрою в земельній політиці України [Текст] / А. Третяк, О. Дорош, Н. Третяк // Землевпоряд. вісн. - 2011. - № 1. -  С. 10-16.

Тулуш, Л. Д. Моделі та механізми оподаткування ПДВ поставок сільськогосподарської продукції [Текст] / Л. Д. Тулуш // Економіка АПК. - 2011. - № 1. -  С. 101-109.

Феофілов, Сергій Україна: ринок землі [Текст] / С. Феофілов // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Лют., № 4. -  С. 10-11.

Фінансові проблеми розвитку малих агроформувань / Р. П. Саблук [и др.] // Економіка АПК. - 2011. - № 2. -  С. 45-50.

Фурдичко, О. І. Сталий розвиток сільських територій на засадах екологобезпечного агропромислового виробництва / О. І. Фурдичко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 3. - С. 5-8.

Шарий, Григорій Державне регулювання земельними ресурсами: стратегія і перспективи контролю та охорони земель [Текст] / Г. Шарий // Землевпоряд. вісн. - 2011. - № 1. -  С. 8-9.

Юхименко, П. І. Дискримінантна модель інтегральної оцінки ризику неплатоспроможності сільськогосподарських підприємств [Текст] / П. І. Юхименко, О. М. Загурський, С. С. Волков // Економіка АПК. - 2011. - № 1. -  С. 114-120.

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

Борисюк, П. Г. Деякі аспекти ринку цукру [Текст] / П. Г. Борисюк // Цукр. буряки. - 2011. - № 1. -  С. 4-5.

Костроміна, В. О. Перспективи розвитку зернопродуктового підкомплексу [Текст] / В.О, Костроміна // АгроСвіт. - 2011. - № 1. -  С. 49-51.

Криворотько, Я. С. Особливості формування маркетингової стратегії в промисловому садівництві [Текст] / Я. С. Криворотько // АгроСвіт. - 2011. - № 1. -  С. 52-56.

Маслак, О. М. Нові випробовування для ринку цукру [Текст] / О. М. Маслак // Пропозиція. - 2011. - № 1. -  С. 34-36.     

Савченко, Ю. І. Оцінка економічної ефективності розвитку хмелярства [Текст] / Ю. І. Савченко, Т. Ю. Приймачук, Т. Ю. Сітнікова // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 1. - С. 66-70.

Скляр, С. І. Екологічні проблеми сучасного виноградарства [Текст] / С. І. Скляр // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 2. - С. 44-48.

Слупян, К. В. Забезпечення економічної стійкості розвитку підприємств бурякоцукрової галузі України / К. В. Слупян // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 3. - С. 79-81.

Хоменко, Мирослава Аналіз ринку олійних [Текст] / М. Хоменко // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Січ., № 1-2. -  С. 10-11.

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

Біленький, О. Ю. Виробництво продукції тваринництва в країнах-членах СНД [Текст] / О. Ю. Біленький // Економіка АПК. - 2011. - № 3. -  С. 142-145.

Галушко, В. П. Зарубіжні системи забезпечення якості молока у виробничому ланцюзі та можливості їх застосування в Україні [Текст] / В. П. Галушко, І. М. Суха // Економіка АПК. - 2011. - № 3. -  С. 137-142 .

Камінська, В. В. Формування локального інтеграційного кластера на виробництві та переробці молока [Текст] / В. В. Камінська // Економіка АПК. - 2011. - № 3. -  С. 95-101.

Маслак, О. Стабільність ринку молока - основа продовольчої безпеки [Текст] / О. Маслак // Пропозиція. - 2011. - № 2. -  С. 32-35.

Осташко, Т. О. Цінова конкурентоспроможність м'ясомолочної продукції в умовах СОТ / Т. О. Осташко // Економіка АПК. - 2011. - № 2. -  С. 155-161.

Пищолка, В.  Рентабельне молоко: секрети господарювання [Текст] / В. Пищолка, В. Віт, М. Геймор // Пропозиція. - 2011. - № 1. -  С. 126-127.

ГРУНТОЗНАВСТВО

Єщенко, Володимир Все для здоров'я грунту [Текст] / В. Єщенко, М. Калієвський // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Лют., № 4. -  С. 18-19.

Коваленко, Тетяна Моніторинг грунтів [Текст] / Т. Коваленко // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Лют., № 3. -  С. 6-7.

Мариноха, Павел Готовим почву к новому сезону [Текст] / П. Мариноха // Огородник. - 2011. - № 1. -  С. 18.

Польовий, В. М. Відновлення родючості агрохімічно деградованих грунтів [Текст] / В. М. Польовий // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 2. - С. 37-40.

Чешко, Н. Ф. Захисна роль рН-буферних механізмів грунтів від негативного впливу зовнішніх навантажень [Текст] / Н. Ф. Чешко, Ю. Л. Цапко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 1. - С. 60-62.    

АГРОХІМІЯ

Божеданевич, Юліан Мікродобривний баланс [Текст] / Ю. Божеданевич // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Берез., № 6. -  С. 28-29.       

Клименко, Л. В. Тенденції розвитку вітчизняного та світового ринку мінеральних добрив [Текст] / Л. В. Клименко // АгроСвіт. - 2011. - № 1. -  С. 37-40.

Леднев, А. В. Изменение агрохимических свойств агрозема текстурно-дифференцированного при внесении сидерата, органических и минеральных удобрений [Текст] / А. В. Леднев, Н. А. Леднев // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. - 2011. - № 1. -  С. 28-30.

Хоменко, Г. Биопрепараты для семян и почвы [Текст] / Г. Хоменко // Огородник. - 2011. - № 3. - С. 11.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Грицишин, М. І. Роль машинобудування для агропромислового комплексу в соціально-економічному розвитку України / М. І. Грицишин // Вісн. аграрн. науки. - 2011. - № 3. - С. 37-40.

             МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

Вільмер, Губерт Посівний агрегат Kverneland Accord i-dril PRO [Текст] / Г. Вільмер // Пропозиція. - 2011. - № 3. -  С. 134-137.

Грунтообробно-посівний агрегат [Текст] // Пропозиція. - 2011. - № 2. -  С. 110-113.

Довженко, Анатолий Сеялка для посева редиса [Текст] / Анатолий Довженко // Огородник. - 2011. - № 3. -  С. 74.          

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ  ТВАРИННИЦТВА

Ревенко, І. Засоби механізації доїння корів [Текст] / І. Ревенко, О. Медведський // Пропозиція. - 2011. - № 1. -  С. 106-109.

Ферхюльсдонк, Клаудіа Ось так працюють напувальні автомати [Текст] / К. Ферхюльсдонк, Г. Зіберс, С. Байнтманн // Пропозиція. - 2011. - № 3. -  С. 60-62. 

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Семенів, О. В. Прогнозування продуктивності сільськогосподарських культур за даними дистанційних спостережень [Текст] / О. В. Семенів, І. Б. Карлова, В. О. Яценко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 1. - С. 31-33.

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

Дринча, В. Передпосевная химическая обработка семян - проблемы и перспективы [Текст] / В. Дринча , Б. Цыдендоржиев, Е. Кубеев // Главный агроном. - 2011. - № 2. -  С. 5-12.

Корниенко, А. Семена - золотой фонд урожая [Текст] / А. Корниенко // Овощеводство. - 2011. - № 1. -  С. 28-32.

Сиволап, Ю. М. Сучасна біотехнологія в рослинництві України [Текст] / Ю. М. Сиволап // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 1. - С. 13-15.

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

Бойко, Лариса Передумови розвитку органічного виробництва в Україні [Текст] / Л. Бойко // Землевпоряд. вісн. - 2011. - № 2. -  С. 30-35.

Косолап, Микола Контроль бур'янів у системі землеробства No-tiil [Текст] / М. Косолап, О. Кротінов // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Берез., № 5. -  С. 29-31.     

Пастух, О. М. Сапропелізація як ефективний фактор органічного землеробства / О. М. Пастух, О. М. Капась // Економіка АПК. - 2011. - № 2. -  С. 23-26.

Сайко, В. Ф. Наукові основи стійкого землеробства в Україні [Текст] / В. Ф. Сайко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 1. - С. 5-12.

Рыбалкин, Б. Влияние элементов системы земледелия на воспроизводство плодородия почвы [Текст] / Б. Рыбалкин // Главный агроном. - 2011. - № 2. -  С. 13-15.

Цветков, М. Л. Забытые моменты биологизации земледелия [Текст] / М. Л. Цветков, Д. А. Пугач // Аграр. наука. - 2011. - № 1. -  С. 5-8.

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

Авраменко, Сергій Тритикале [Текст] / С. Авраменко, М. Цехмейструк, В. Шелякін // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Лют., № 3. -  С. 34-35.

Гайворонская, Н. Экспертные системы управления затратами на производство зерновых культур [Текст] / Н. Гайворонская // Главный агроном. - 2011. - № 1. -  С. 16-18.

Грабовський, Микола Гібриди кукурудзи [Текст] / М. Грабовський // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Лют., № 4. -  С. 24, 29-31.

Гуйда, А. Весенняя стимуляция иммунитета озимых [Текст] / А. Гуйда // Главный агроном. - 2011. - № 2. -  С. 29-30.

Дудченко, В. В. Проблеми розвитку галузі рисівництва в Україні [Текст] / В. В. Дудченко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 2. - С. 14-16.

Камінський, В. Як виростити високий врожай гречки [Текст] / В. Камінський, Р. Грищенко // Пропозиція. - 2011. - № 3. -  С. 64, 66, 68, 70.

Каргин, В. И. Эффективность биопрепаратов в посевах яровой пшеницы [Текст] / В. И. Каргин, С. Н. Немцев, Р. А. Захаркина // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. - 2011. - № 1. -  С. 35-38.

Кожухова, Н. Е. Геном кукурудзи та його поліпшення [Текст] / Н. Е. Кожухова, Ю. М. Сиволап, Б. Ф. Вареник // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 2. - С. 26-29.

Козак, Валерій Пшениця - полів цариця [Текст] / В. Козак  // Агросвіт України. - 2011. - № 2. -  С. 16-17.

Кучер, А. В. Концентрація виробництва гречки / А. В. Кучер // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 3. - С. 72-74.

Мусієнко, М. М. Вплив екзогенного цитокініну на стійкість пшениці за умов посухи / М. М. Мусієнко, В. В. Жук // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 3. - С. 34-36.

Рябчун, Н. Моніторинг озимих культур у зимовий період [Текст] / Н. Рябчун // Пропозиція. - 2011. - № 1. -  С. 50-53.     

Сучкова, Е. Эффективность действия циркона на продуктивность яровой пшеницы при различных условиях азотного питания [Текст] / Е. Сучкова // Главный агроном. - 2011. - № 1. -  С. 22-23.

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

Голубничая, В. Горошина для принцессы: [Горох] / В. Голубничая // Огородник. - 2011. - № 3. -  С. 12-14.

Иваченко, Л. Е. Влияние метеорологических условий на электрофоретические спектры ферментов в семенах сои  [Текст] / Л. Е. Иваченко // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. - 2011. - № 1. -  С. 9-11.

         Мариноха, Павло Горох замість чорного пару [Текст] / П. Мариноха // Пропозиція. - 2011. - № 3. -  С. 72 - 73.       

         Позняк, Валер'ян Особливий біб: [Соя] / В. Позняк // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Лют., № 4. -  С. 22-23.

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

Манько, Л. А. Енергетична ефективність сівозмін з різним насиченням соняшником [Текст] / Л. А. Манько // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 2. - С. 72-74.

Носенко, Юрій Соняшникове різноманіття [Текст] / Ю. Носенко // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Січ., № 1-2. -  С. 32-33.

Товстановська, Т. Льон олійний - альтернатива соняшнику [Текст] / Т. Товстановська // Пропозиція. - 2011. - № 2. -  С. 58-61.

 

КАРТОПЛЯ

Зоряний, В. Вирощування органічної (екологічночистої) картоплі [Текст] / В. Зоряний // Агросвіт України. - 2011. - № 2. -  С. 20-22.

Сорти картоплі "КВС" для всієї України [Текст] // Огородник. - 2011. - № 2. - С. 12-13.

Табанюк, Олег Картофель на фоне календулы [Текст] Олег Табанюк, Неля Патрихалко  // Огородник. - 2011. - № 2. -  С. 8-9.

Тарасюк, Людмила Екологічно чиста картопля [Текст] / Людмила Тарасюк // Агросвіт України. - 2011. - № 1. - С. 22-25.

Филипас, А.  Опыт защиты картофеля от фитофтороза с помощью инфинито [Текст] / А. Филипас // Главный агроном. - 2011. - № 2. -  С. 34-35.

 

ЦУКРОВІ БУРЯКИ     

Біологічний потенціал нових гібридів цукрових буряків, придатних для поширення в Україні [Текст] // Цукр. буряки. - 2011. - № 2. -  С. 9.

Бондар, Володимир Про прибутковість вирощування цукрових буряків [Текст] / В. Бондар // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Лют., № 4. -  С. 38-39.

Гізбуллін, Н. Г. Усе починається з насіння [Текст] / Н. Г. Гізбуллін  // Цукр. буряки. - 2011. - № 2. -  С. 8.

Сушков, М. Д. Свекловодству - научную основу [Текст] / М. Д. Сушков  // Сах. свекла. - 2011. - № 2. -  С. 17-20.

КОРМОВИРОБНИЦТВО.

КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Василенко, В. Н. Создание полнорационных комбикормов с длительным сроком хранения с использованием естественных антиоксидантов [Текст] / В. Н. Василенко, Л. Н. Фролова, Е. В. Бабич // Аграр. наука. - 2011. - № 1. -  С. 12-13.

Глим'язний, В. Стійкість сортів кормових бобів [Текст] / В. Глим'язний, Д. Гентош // Пропозиція. - 2011. - № 3. -  С. 84-85.

Заслонкин, В. О проблемах кормопроизводства в условиях рынка [Текст] / В. Заслонкин // Главный агроном. - 2011. - № 1. -  С. 9-15.

Корінь, Леся Все, що ви не знали про силос [Текст] / Л. Корінь // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Лют., № 4. -  С. 44-45.

Рябинина, О. Многолетние бобовые травы - биоиндикаторы состояния природной среды [Текст] / О. Рябинина // Главный агроном. - 2011. - № 1. -  С. 40-41.

Слюсар, С. М. Суданська трава - цінна кормова культура [Текст] / С. М. Слюсар // Дім, сад, город. - 2011. - № 2. -  С. 12.

Троц, В. Донник белый однолетний - ценное кормовое растение [Текст] / В. Троц, Р. Абдулвалиев, Т. Бахтияров // Главный агроном. - 2011. - № 2. -  С. 39-41.   

ОВОЧІВНИЦТВО

Барабаш, О. Ю. Потенційні можливості овочівництва в Україні [Текст] / О. Ю. Барабаш, І. І. Думич // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 2. - С. 17-19.

Біліневич, Ярослав Вирощування органічних (екологічно чистих) помідорів [Текст] / Ярослав Біліневич // Агросвіт України. - 2011. - № 1. - С. 11-12;  2011. - № 2. -  С. 18-19.

Ионова, Л. Отзывчивость ранних сортов огурца на действие биопрепаратов в защищенном грунте при пленочном укрытии [Текст] / Л. Ионова, Р. Арсланова // Главный агроном. - 2011. - № 2. -  С. 53-56.

Кисленко, О. Капуста - продукт, корисний для всіх [Текст] / О. Кисленко, Р. Овсієнко  // Дім, сад, город. - 2011. - № 1. -  С. 11-12.

         Коцур, В. Высокий урожай + высокое качество овощей - мечта или реальность? [Текст] / В. Коцур // Овощеводство. - 2011. - № 2. -  С. 36-38.

Кулик, О. І. Сорти томатів російської селекції [Текст] / О. І. Кулик // Дім, сад, город. - 2011. - № 3. -  С. 8-9. 

         Лимар, В. А. Ефективність вирощування томата безрозсадного при краплинному зрошенні [Текст] / В. А. Лимар, О. Я. Кащеєв // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 1. - С. 52-57.

Матвиец, А. Г. Современная технология выращивания огурца на опорной системе [Текст] / А. Г. Матвиец, А. А. Матвиец // Овощеводство. - 2011. - № 2. -  С. 46-53.

Позняк, О. В. Дрібноплідні помідори: виправдана популярність [Текст] / О. В. Позняк // Дім, сад, город. - 2011. - № 3. -  С. 6-7.

Слепцов, Ю. Всеми любимый арбуз. Выбирам сорт [Текст] / Ю. Слепцов  // Овощеводство. - 2011. - № 1. -  С. 52-56.

Слєпцов, Ю. В. Вирощуемо розсаду [Текст] / Ю. В. Слєпцов  // Дім, сад, город. - 2011. - № 2. -  С. 6-7.

Томат на соломе [Текст] // Овощеводство. - 2011. - № 2. -  С. 74-75.

 

ПЛОДІВНИЦТВО.

ЯГІДНИЦТВО

Бачинский, Анатолий Начало начал. Выбор столовых сортов винограда [Текст] / Анатолий Бачинский // Огородник. - 2011. - № 2. -  С. 32-35.

Гладишев, В. В. Диво-малина [Текст] / В. В. Гладишев // Дім, сад, город. - 2011. - № 3. -  С. 15.  

Григорюк, І. П. Методологічні підходи щодо мікроклонального розмноження айви звичайної [Текст] / І. П. Григорюк, М. Д. Мельничук, А. А. Клюваденко, Ю. М. Бундук // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 2. - С. 30-33.

Дикун, Микола          Інтенсивна технологія вирощування полуниці [Текст] / М. Дикун // Агросвіт України. - 2011. - № 2. -  С. 9-11.

         Казаков, И. Новые ремонтантные сорта малины с надежной экологической адаптацией [Текст] / И.  Казаков , С. Евдокименко // Главный агроном. - 2011. - № 1. -  С. 45-47.

         Кищак, Елена Слаборослый вишнёвый сад [Текст] : компактный и урожайный / Е. Кищак // Огородник. - 2011. - № 3. - С. 32-35.

         Климюк, М. І. Друге життя старих яблунь [Текст] / М. І. Климюк  // Дім, сад, город. - 2011. - №3. -  С. 14-15.

         Козлова, Л. В. Фотосинтетична продуктивність яблуні залежно від режимів зрошення [Текст] / Л. В. Козлова // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 2. - С. 70-71.

         Космідайло, О. Корисні властивості фундука [Текст] / О. Космідайло // Агросвіт України. - 2011. - № 2. -  С. 14-15.          

         Кучер, Микола Перспективні сорти яблуні та груші [Текст] / М. Кучер, А. Кучер // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Берез., № 6. -  С. 22-23.

         Мананкова, О. П. Вплив гібереліну на генеративний розвиток бруньок винограду / О. П. Мананкова // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 3. - С. 18-22.

         Тарасюк, Л. Нові ремонтантні сорти малини [Текст] / Л. Тарасюк // Агросвіт України. - 2011. - № 2. -  С. 12-13.   

         Черняков, Анатолій Висаджування саджанців горіха волоського [Текст] / А. Черняков  // Агросвіт України. - 2011. - № 2. -  С. 7-8.

         Щеплення фундука [Текст] // Агросвіт України. - 2011. - № 1. -  С. 8-10.

КВІТНИЦТВО

         Антіпов, Олег Висаджування троянд [Текст] / О. Антіпов // Агросвіт України. - 2011. - № 2. -  С. 5-6.

         Быков, А.           Модные многолетники: выращивание посадочного материала [Текст] / А. Быков // Цветоводство. - 2011. - № 1. -  С. 8-11.

         Викулин, Ю. Вся агротехника тюльпанов [Текст] / Ю. Викулин // Цветоводство. - 2011. - № 2. -  С. 40-42.

        

ЗАХИСТ РОСЛИН

         Кифорук, Іван Захист посівів ріпаку від бур'янів [Текст] / І. Кифорук // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Лют., № 4. -  С. 36-37.

         Козін, В. Захист овочевих культур і картоплі [Текст] / В. Козін // Овощеводство. - 2011. - № 2. -  С. 61.

         Марков, Іван Діагностика хвороб кукурудзи [Текст] / І. Марков // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Берез., № 6. -  С. 25-27.

         Мордерер, Євген Гербіцид Галера 334 SI - ефективний засіб захисту посівів ріпаку та гірчиці [Текст] / Є. Мордерер // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Берез., № 6. -  С. 30-31.  

Пиковский, М.  Защита роз от бактериальных болезней [Текст] / М. Пиковский, Н. Кирик // Овощеводство. - 2011. - № 2. -  С. 62-63.

Плетень, С. Сучасний моніторинг шкідників [Текст] / С. Плетень, В. Рожкован, Е. Калашник // Пропозиція. - 2011. - № 2. -  С. 80-81.   

Фокін, А. Захист грибів та овочевих культур у закритому грунті [Текст] / А. Фокін // Пропозиція. - 2011. - № 3. -  С. 126-131.

Шевчук, І. Захист саду до цвітіння рослин [Текст] / І. Шевчук // Пропозиція. - 2011. - № 3. -  С. 108, 110, 112, 114 - 115.

Шушківська, Н. І. Основні шкідники гороху [Текст] / Н. І. Шушківська // Карантин і захист рослин. - 2011. - № 3. -  С. 12-13.           

ТВАРИННИЦТВО.

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

Бащенко, М. Передові технології в молочному скотарстві [Текст] / М. Бащенко, Ю. Сотніченко // Тваринництво України. - 2011. - № 1-2. -  С. 2-5.

Борщенко, В. Оптимізація живлення ремонтних телиць абердин-ангуської породи на природному пасовищі [Текст] / В. Борщенко // Тваринництво України. - 2011. - № 1-2. -  С. 32-35. 

Лазаревич, А. П. Шляхи підвищення ефективності виробництва молока [Текст] / А. П. Лазаревич // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 2. - С. 23-25.

Петухов, В.  Влияние породы на устойчивость крупного рогатого скота к некоторым болезням [Текст] / В. Петухов, Е. Камалдинов, О. Короткевич // Главный зоотехник. - 2011. - № 1. -  С. 10-12.

Підпала, Т. Доїння корів за умов безприв'язно-боксового  утримання [Текст] / Т. Підпала , С. Ясєвін // Тваринництво України. - 2011. - № 1-2. -  С. 36-38.

Черняк, Н. Екстер'єр корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній [Текст] / Н.  Черняк, О. Гончарук  // Тваринництво України. - 2011. - № 1-2. - С. 22-25.

Шуст, О. А. Економічні засади розвитку кооперації в м'ясному скотарстві України / О. А. Шуст // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 3. - С. 64-68.

КОНЯРСТВО

Кленовицкий, П. М. Получение и анализ хромосомных препаратов домашней лошади [Текст] / П. М. Кленовицкий, В. Н. Гришин, Е. С. Романов // Аграр. наука. - 2011. - № 1. -  С. 21-23.

Лебедева, Л. Ф. Трансплатация эмбрионов лошадей: ретроспективный анализ и современное состояние основных аспектов технологии [Текст] / Л. Ф. Лебедева // Коневодство и конный спорт. - 2011. - № 1. -  С. 14-17.

Ткачова, Ірина Утримання коней [Текст] / І. Ткачова // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Берез., № 5. -  С. 40-41.

                        СВИНАРСТВО

Бугаєвський, В. Технологія оптимізована - розвиток свиней ефективний [Текст] / В. Бугаєвський, М. Данильчук, С. Кот // Тваринництво України. - 2011. - № 1-2. -  С. 14-17.

Гламазда, В. Для комфортного утримання поросят [Текст] / В.  Гламазда , Р. Науменкова, П. Чегорка // Тваринництво України. - 2011. - № 1-2. -  С. 10-13.

Лысцов, А. Интегральный подход к проведению предпроектных исследований и проектированию свинокомплеса промышленного типа [Текст] / А. Лысцов // Главный зоотехник. - 2011. - № 1. -  С. 71-73.

Назаренко, М.  Свинарство України: на межі продовольчої безпеки [Текст] / М. Назаренко // Пропозиція. - 2011. - № 1. -  С. 110-111.

Рыбалко, В. П. Селекционные индексы при оценке генотипа свиней [Текст] / В. П. Рыбалко, В. В. Семенов, О. Л. Третьякова // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. - 2011. - № 1. -  С. 48-50.

Ярошко, Марія Система гібридизації товарних свиней [Текст] / М. Ярошко // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Берез., № 6. -  С. 36-37.

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

Косилов, В. Мясная продуктивность молодняка овец цигайской породы [Текст] / В. Косилов, Е. Никонова // Главный зоотехник. - 2011. - № 1. -  С. 39-46.

Первалов, Ю. Н. Молочная продуктивность и качество молока коз зааненской породы разного происхождения по отцам [Текст] / Ю. Н. Первалов, Н. В. Бодрова, А. С. Шувариков, О. Н. Пастух // Зоотехния. - 2011. - № 3. -  С. 31-32.

Степай, П. В. Протеїнове живлення овець [Текст] / П. В. Степай, В. В. Гавриляк, В. М. Ткачук // Ефективні корми та годівля. - 2011. - № 2. - 24-29.

ЗВІРІВНИЦТВО

Балакирев, Н. Кризис клеточного пушного звероводства, причины его возникновения и пути выхода [Текст] / Н. Балакирев // Главный зоотехник. - 2011. - № 1. -  С. 47-50.

Цибульский, Михаил Кролики, это не только плодовитые зверьки [Текст] / Михаил Цибульский // Огородник. - 2011. - № 2. -  С. 56-57. 

ПТАХІВНИЦТВО

Анісімова, О. В. Концептуальні засади підвищення ефективності яєчного птахівництва / О. В. Анісімова // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 3. - С. 69-71.

Вершняк, Тетяна Поліпшення якості курячих яєць [Текст] / Т. Вершняк // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Берез., № 6. -  С. 38-39.       

Коваленко, Галина Утримання гусей справа вигідна [Текст] / Галина Коваленко  // Агросвіт України. - 2011. - № 1. -  С. 26-27.

Мельник, Виктория Полноценное питание для несушек [Текст] / В. Мельник  // Огородник. - 2011. - № 3. -  С. 64. 

Мельник, Володимир Альтернативні способи утримання курей [Текст] / В. Мельник // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Лют., № 4. -  С. 40-43.

Орлов, Л. В. Негативний вплив окисневого жиру на організм курчат / Л. В. Орлов, О. П. Решетніченко, К. С. Гарабажій, М. В. Богач // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 3. - С. 28-30.

Топорова, Л. Органо-минеральный комплекс в кормлении цыплят-бройлеров [Текст] / Л. Топорова, В. Андреев, И. Топорова // Главный зоотехник. - 2011. - № 1. -  С. 13-17.

Шоміна, Н. Оптимальний режим інкубування яєць після тривалого зберігання [Текст] / Н. Шоміна, С. Ткаченко, О. Байдевлятова // Тваринництво України. - 2011. - № 1-2. -  С. 18-21.  

 БДЖІЛЬНИЦТВО

Закускін, М. Г. Удосконалена технологія виведення маток [Текст] : технології, обладнання / М. Г. Закускін // Пасіка. - 2011. - № 2. -  С. 16-17.

Кривцов, Н. И. Исследование пород и популяций медоносной пчелы (Apis mellifera L.) для разработки критериев генетической паспортизации пчел [Текст] / Н. И. Кривцов, И. И. Горячева, А. В. Бородачев // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. - 2011. - № 1. -  С. 51-54.

Модифікована клітка для підсаджування та ізоляції матки: на замітку [Текст] // Пасіка. - 2011. - № 1. -  С. 20

Приймак, Г. М. Створюймо та плекаймо кормову базу для бджіл [Текст] / Г. М. Приймак // Пасіка. - 2011. - № 2. -  С. 20-23.

Присяжнюк, М. Початкові засади бджільництва України [Текст] / М. Присяжнюк // Тваринництво України. - 2011. - № 1-2. -  С. 6-8.

Пшеславський, А. Що впливає на вирощування розплоду [Текст] : з власного досвіду / А. Пшеславський // Пасіка. - 2011. - № 2. -  С. 10-11.

Ткачов, О. В. Особливості роїння бджолосімей [Текст] / О. В. Ткачов // Пасіка. - 2011. - № 1. -  С. 10-11.

Трохін, В. С. Пізній розплід - кліщі у бджолосім`ї [Текст] : з власного досвіду / В. С. Трохін // Пасіка. - 2011. - № 2. -  С. 13.   

Шишко, А. А. Як визначити стан бджолиної сім`ї [Текст] : поради до часу / А. А. Шишко // Пасіка. - 2011. - № 2. -  С. 8-9.

ВЕТЕРИНАРІЯ

Биотехнологии против птичьего гриппа [Текст] // Тваринництво України. - 2011. - № 1-2. -  С. 30-31.

Гулюшин, С. Ю. Иммуноферментный анализ цитринина и охратоксина А в контаминированных тканях птицы [Текст] / С. Ю. Гулюшин, А. А. Буркин, Г. П. Кононенко // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. - 2011. - № 1. -  С. 58-60.

Давтян, А. Р. Гистологический метод диагностики эндометрита у собак [Текст] / А. Р. Давтян, Н. А. Татарникова // Ветеринария. - 2011. - № 2. -  С. 62-63.

Лесниченко, И. Ю. Современній препарат для профилактики и лечения при бактериальніх болезнях птиц [Текст] / И. Ю. Лесниченко, С. В. Енгашев // Ветеринария. - 2011. - № 2. -  С. 15-17.

Нозогеография артрита-энцефалита коз [Текст] / А. Ю. Чичикин [и др.] // Ветеринария. - 2011. - № 2. -  С. 19-22.

Плотникова, Э. М. Создание тест-системы для оценки противобруцеллезного иммунитета [Текст] / Э. М. Плотникова, А. В. Иванов, Р. Х. Хусаенов // Ветеринария. - 2011. - № 2. -  С. 29-32.

Скляр, Олександр Субклінічний мастит [Текст] / О. Скляр // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Лют., № 3. -  С. 42-43.

Чупрын, С. В. Комплексная терапия коров при послеродовом эндометрите [Текст] / С. В. Чупрын, В. И. Михалев // Ветеринария. - 2011. - № 2. -  С. 48-50.         

Шабунин, С. В. Проблемы профилактики бесплодия у высокопродуктивного молочного скота [Текст] / С. В. Шабунин, А. Г. Нежданов, Ю. Н. Алёхин // Ветеринария. - 2011. - № 2. -  С. 3-8.

Якубовский, М. В. Особенности иммунитета и профилактика фасциолеза крупного рогатого скота [Текст] / М. В. Якубовский, Н. Ю. Щемелева // Ветеринария. - 2011. - № 2. -  С. 34-38.          

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Бурые водоросли Тихоокеанского шельфа для производства лечебно-профилактических продуктов / Т. К. Каленик [и др.] // Пищ пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 20-22.

Васнева, И.К. Научные и технологические аспекты разработки антистрессового продукта для студенческой молодежи / И. К. Васнева, О. Е. Бакуменко // Пищ пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 24-25.

Еделев, Д.А. Международный опыт обеспечения безопасности и качества продуктов питания / Д. А. Еделев, В. М. Кантере , В. А. Матисон // Пищ пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 48-51.

Еделев, Д.А. Особенности систем раннего оповещения возникновения опасностей в производстве пищевых продуктов и кормов/ Д. А. Еделев, В. М. Кантере , В. А. Матисон // Пищ пром-сть. - № 3. - С. 35-37.

Измерительный комплекс для регистрации температурных изменений в пищевых продуктах и материалах/ И. А. Короткий [и др.] // Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2011. - № 1. - С. 19-21.

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России  // Пищ пром-сть. - № 3. - С. 6-7.

Новиков, Л.В. Соли лимонной и молочной кислот для обогащения пищевых продуктов железом и магнием  / Л. В. Новиков, М. Ю. Кукин // Пищ пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 22-23.

Разработка технологий молочно-растительных продуктов питания // Пищ пром-сть. - № 3. - С. 12-14.

Резго, Г.Я. Особенности сохраняемости продовольственных товаров  / Г. Я. Резго, М. А. Николаева // Пищ пром-сть. - № 3. - С. 38-40.

Троянова, Т.Л. Использование плодов субтропических культур в функциональном питания / Т. Л. Троянова // Пищ пром-сть. - 2011. - № 1. - С. 14.

Федотова, О.Б. Разработка упаковочных материалов с использованием нанотехнологий  / О. Б. Федотова // Пищ пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 60-61.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Азарова, М. Влияние основных факторов на подъем бездрожжевых слоеных изделий  / М. Азарова, Е. Улезько // Хлебопродукты. - 2011. - № 2. - С. 42-43.

Андреев, А. Влияние охлажденного слоеного теста на производительность тестораскаточной машины, на свойства полуфабриката и качество изделий  / А. Андреев // Хлебопродукты. - 2011. - № 3. - С. 46-47.

Аникеева, Н. Эффективность использования белковых препаратов в хлебопечении / Н. Аникеева // Хлебопродукты. - 2011. - № 1. - С. 44-45.

Вафли! Что мы знаем о них?  // Хлебопродукты. - 2011. - № 2. - С. 70-71.

Итальянское печенье  // Хлебопродукты. - 2011. - № 1. - С. 54.

Концентраты для маффинов  // Хлебопродукты. - 2011. - № 1. - С. 34-35.

Куличи и бриоши из смеси "Французская сдоба" // Хлебопродукты. - 2011. - № 2. - С. 60-61.

Матвеева, И. Модифицированные крахмалы для формирования качества хлебобулочных и макаронных изделий / И. Матвеева, В. Нестеренко // Хлебопродукты. - 2011. - № 3. - С. 43-45.

Межевикин, В. Состояние и пути развития макаронной отрасли / В. Межевикин // Хлебопродукты. - 2011. - № 2. - С. 4-5.

Осипова, Г. Анализ сушки нетрадиционных макаронных изделий  / Г. Осипова // Хлебопродукты. - 2011. - № 3. - С. 47-49.

Полякова, Е. Инновации в технологии диабетического печенья  / Е. Полякова , М. Заикина // Хлебопродукты. - 2011. - № 2. - С. 44-45.

Седин, В. Развитие хлебопекарной отрасли в Республике Беларусь / В. Седин // Хлебопродукты. - 2011. - № 1. - С. 16-17.

Семенов, П. Новые тенденции в реконструкции и строительстве предприятий по хранению и переработке сельхозпродукции  / П. Семенов // Хлебопродукты. - 2011. - № 1. - С. 30-31.

Серегин, С. Инновационное развитие отрасли - ключевой фактор повышения качества продукции хлебопечения  / С. Серегин, И. Мосолова // Хлебопродукты. - 2011. - № 1. - С. 4-6.

Спельтовый хлеб [Текст] // Хлебопродукты. - 2011. - № 3. - С. 58-59.

Стабровская, О. Анализ рынка многокомпонентных смесей для производства хлебобулочных изделий / О. Стабровская, А. Романов , О. Короткова // Хлебопродукты. - 2011. - № 1. - С. 46-47.

Темиров, М. Развитие машиностроения, модернизация и техническое перевооружение предприятий в современных условиях  / М. Темиров // Хлебопродукты. - 2011. - № 1. - С. 28-29.

Хлеб для здоровья / Хлебопродукты. - 2011. - № 3. - С. 38-39.

Хлеб пшеничный "Рустик"  // Хлебопродукты. - 2011. - № 1. - С. 55.

Храмова, Л. Состояния и тенденции развития рынка муки / Л. Храмова // Хлебопродукты. - 2011. - № 1. - С. 12-13.

Штольц, П. SEFAR NYTAL - точные ситовые ткани для мукомольного производства  / П. Штольц // Хлебопродукты. - 2011. - № 1. - С. 26-27.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Иониты для глубокой деминерализации и обеспечения сока II сатурации  / С. Л. Филатов [и др.] // Сахар. - 2011. - № 2. - С. 47-49.

Карбонатное сырье для сахарной промышленности  // Сахар. - 2011. - № 3. - С. 55-57.

Кравчук, А.Ф. Фильтрация сока и суспензии II сатурации: технологические аспекты, качество фильтрующего осадка / А. Ф. Кравчук // Сахар. - 2011. - № 1. - С. 47-49.

Мировой рынок сахара в ноябре // Сахар. - 2011. - № 1. - С. 11-14.

Мировой рынок сахара в январе  // Сахар. - 2011. - № 3. - С. 10-13.

Переработка тростникового сахара-сырца с использованием целлюлозы  / Ю. И. Последова [и др.] // Сахар. - 2011. - № 1. - С. 58-61.

Пластинчатые выпарные аппараты: перспективы использования / В. А. Колесников [и др.] // Сахар. - 2011. - № 2. - С. 36-41.

Потери сахарозы в свеклосахарном производстве и пути их снижения  / Н. Г. Кульнева [и др.] // Сахар. - 2011. - № 2. - С. 42-46.

Савостин, А.В. Совершенствование очистки диффузионных соков на основе свойств дисперсных систем / А. В. Савостин, И. М. Кузьмин // Сахар. - 2011. - № 3. - С. 52-54.

Савостин, А.В. Электрокинетические свойства клеровок сахара-сырца / А. В. Савостин // Сахар. - 2011. - № 2. - С. 53-55.

Славянский, А.А. Физико-химические свойства растворов и кристаллов сахарозы / А. А. Славянский, И. В. Глазьева // Сахар. - 2011. - № 1. - С. 39-46.

Технологии получения утфеля последней кристаллизации с применением ПАВ  / М. Б. Мойсеяк [и др.] // Сахар. - 2011. - № 1. - С. 52-57.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М'ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

М'ясна промисловість

Асланова, М.А. Использование кальцийсодержащих добавок при производстве вареных колбас для беременных женщин  / М. А. Асланова, А. В. Устинова, И. А. Говор // Мясн. индустрия. - № 2 - 2011. - С. 22-25.

Баль-Прилипко, Л.В. Впровадження та використання біологічно активних добавок при виробництві м'ясних продуктів / Л. В. Баль-Прилипко // Мясн. дело. - 2011. - № 1. - С. 10-12.

Баль-Прилипко, Л.В. Сучасні способи інтенсифікації посолу м'ясної сировини  / Л. В. Баль-Прилипко, М. Ф. Перехейда // Мясн. дело. - 2011. - № 3. - С. 12-13.

Баль-Прилипко, Л.В. Характеристика та класифікація біологічно активних добавок / Л. В. Баль-Прилипко // Мясн. дело. - 2011. - № 3. - С. 24-27.

Баль-Прилипко, Л.В. Вдосконалення використання жировмісної сировини при виробництві ковбасних виробів  / Л. В. Баль-Прилипко, О. М. Гармаш // Мясн. дело. - 2011. - № 2. - С. 12-13.

Битуева, Э.Б. Рубленные полуфабрикаты с добавлением ягодного сырья  / Э. Б. Битуева, Е. Э. Аюшева // Мясн. индустрия. - 2011. - № 3. - С. 48-50.

Богатырев, А.Н. Витамины - важнейшие компоненты пищевых продуктов XXI века  / А. Н. Богатырев // Мясн. индустрия. - 2011. - № 2. - С. 42-45.

Гончиг, Г. Биологическая ценность мяса овец монгольского экотипа  / Г. Гончиг, М. Б. Данилов, Н. В. Колесникова // Мясн. индустрия. - 2011.- №2. - С. 14-15.

Горчичная горечь  // Мясн. дело. - 2011. - № 1. - С. 34-35.

Деревицкая, О.К. Инновационная технология первых блюд с мясом  / О. К. Деревицкая, А. В. Устинова, О. В. Зернова // Пищ пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 32-34.

Изгарышев, А.В. Новые технологии противоанемических продуктов из крови убойных животных / А. В. Изгарышев // Мясн. индустрия. -  2011. - № 2.-С. 18-20.

Индексы качества мяса потрошеных тушек индеек  / В. В. Гущин [и др.] // Мясн. индустрия. - 2011. - № 3. - С. 12-15.

Инюкина, Т.А. Первичный распад белков в продуктах убоя / Т. А. Инюкина // Мясн. индустрия. - 2011. - № 2. - С. 48-50.

Использование соевых белков в мясных продуктах  / А. В. Устинова [и др.] // Пищ пром-сть. - 2011.-  № 3. - С. 18-20.

Карпов, А.А. Производство фаршевых и фаршированных изделий с использованием белковых концентратов  / А. А. Карпов, С. В. Савельев, С. М. Доценко // Мясн. индустрия. - 2011. - № 3. - С. 51-53.

Козак, В.Л. Роль микроорганизмов в технологии производства сырокопченых колбас / В. Л. Козак // Мясн. дело. - 2011. - № 1. - С. 13-15.

Корниенко, И. Пакуйте"живо" !  / И. Корниенко // Мясн. дело. - 2011. - № 1. - С. 24-25.

Кузьмичева, М.Б. Состояние и развитие российского рынка мяса птицы за 2010 год  / М. Б. Кузьмичева // Мясн. индустрия. - 2011. - № 3. - С. 4-7.

Кузьмичева, М.Б. Основные тенденции развития российской мясной отрасли  / М. Б. Кузьмичева, В. В. Лариков // Мясн. индустрия. - 2011.- № 2- С. 4-7.

Кумалагова, З.Х. Физико-химические свойства и гистоморфологические особенности импортной говядины  / З. Х. Кумалагова, З. Р. Ибрагимова // Мясн. индустрия. - 2011. - № 3. - С. 56-58.

Максимов, Д.А. Технологическое оборудование на уровне лучших мировых стандартов  / Д. А. Максимов // Мясн. индустрия. -  2011. - № 2.- С. 8-9.

Мишенина, Е.А. Основные направления маркетинговых исследований в мясной промышленности  / Е. А. Мишенина // Мясн. индустрия. - 2011. - № 3. - С. 8-10.

Новая документация на вареные колбасы, сосиски и сардельки, хлебы из мяса птицы // Мясн. индустрия. - 2011. - № 3 - С. 16-18.

Обогащенный пробиотический препарат для свинины , используемой в детском питании  / Т. К. Кузнецова [и др.] // Мясн. индустрия. - 2011. - № 3. - С. 23-27.

Оценка качества колбасных изделий и полуфабрикатов  // Мясн. дело. - 2011. - № 1. - С. 30-31.

Ощипок, І.М. Деякі аспекти виробництва м'ясних виробів з давальницької сировини  / І. М. Ощипок // Мясн. дело. - 2011. - № 1. - С. 36-37.

Пасічний, В.М. Технологія напівкопчених ковбас / В. М. Пасічний, О. О. Мороз // Мясн. дело. - 2011. - № 1. - С. 26-27.

Переверзева, А.В. Комплексные решения для производства полуфабрикатов / А. В. Переверзева // Мясн. индустрия. - 2011. - № 2. - С. 31-32.

Перевойко, Ж.А. Органолептическая оценка качества мяса свиней разных генотипов  / Ж. А. Перевойко // Мясн. индустрия. - № 2 -  2011. - С. 16-17.

Писарева, Е.В. Применение растительных порошков в производстве мясных консервов для детского питания/ Е. В. Писарева, Л. А. Донская // Пищ пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 30-31.

Потеряев, С.В. Некоторые подходы к организации работы управления документацией на предприятиях  / С. В. Потеряев // Мясн. дело. - 2011. - № 1. - С. 16-18.

Продолжительность холодильной обработки паштетов / В. Е. Куцакова [и др.] // Мясн. индустрия. -  2011. - № 2.- С. 33-35.

Рынок мяса и мясных продуктов Украины  // Мясн. дело. - 2011. - № 2. - С. 18-27.

Рязанова, О.А. Колбасные оболочки: классификация и ассортимент  / О.А. Рязанова // Пищ пром-сть. - № 3. - С. 62-64.

Сидорова, Е.В. Особое мнение о натуральных оболочках  / Е. В. Сидорова // Мясн. индустрия. - 2011. - № 3. - С. 55-56.

Стартовые культуры "АіВі" для производства ферментированных мясных продуктов // Мясн. индустрия. - 2011. - № 3. - С. 42-43.

Стефанова, И.Л. Обогащенные кулинарные изделия для детского питания с длительным сроком хранения / И. Л. Стефанова, Л. В. Шахназарова, И. А. Юхина // Мясн. индустрия. - 2011.- № 2.- С. 26-29.

Титлов, А.С. Проблемы энергосбережения и экологической безопасности в бытовой и торговой холодильной технике/ А. С. Титлов, Г. Ф. Смирнов // Мясн. дело. - 2011. - № 1. - С. 19-21.

Узаков, Я.М. Анализ морфологических особенностей мяса маралов  / Я. М. Узаков, А. И. Газизова, Л. А. Каимбаева // Мясн. индустрия. - 2011. - № 2. - С. 64-66.

Узаков, Я.М. Пищевая ценность крови маралов и крупного рогатого скота / Я. М. Узаков, Л. А. Каимбаева // Мясн. индустрия. - 2011. - № 3. - С. 44-46.

Устинова, А.В. Конкурентоспособные вареные колбасные изделия для детей  / А. В. Устинова, Н. Е. Солдатова // Мясн. индустрия. - 2011. - № 3. - С. 20-22.

Фадеева, Н.В. Новые адаптивные функциональные пищевые добавки компании "Коллекция вкусов" / Н. В. Фадеева, Ю. А. Шумський, О. Н. Красуля // Мясн. индустрия. - 2011. - № 2.- С. 11-13.

Файвишевский, М.Л. Использование костного пищевого жира / М. Л. Файвишевский, Л. П. Пащенко // Мясн. индустрия. - 2011. - № 3. - С. 52-55.

Фомина, Т.А. Система идентификации для контроля халяльной мясной продукции  / Т. А. Фомина, М. Ю. Минаев // Мясн. индустрия. - 2011. - № 3. - С. 32-34.

Хвыля, С.И. Изучение микроструктуры мяса разных отрубов конины  / С. И. Хвыля, В. А. Пчелкина, С. С. Бурлакова // Мясн. индустрия. - 2011. - № 2. - С. 60-64.

Химический состав и технологические свойства мяса маралов / Д. В. Кецелашвили [и др.] // Мясн. индустрия. - 2011. - № 3. - С. 38-41.

Якушев, А.О. Модернизация линии по производству сосисок из замороженного куриного фарша  / А. О. Якушев, С. А. Бредихин , Д. А. Максимов // Мясн. индустрия.  2011. - № 2.- С. 38-40.

Молочна промисловість

Бурляев, М.Я. Предотвращение потерь сухого молока при бункерном хранении / М. Я. Бурляев // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 3. - С. 82.

Водоподготовка - фактор повышения экономической эффективности предприятий / А. Г. Галстян [и др.] // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 58-60.

Гнездилова, А.И. Охлаждение сгущенных молочных и молокосодержащих консервов с сахаром / А. И. Гнездилова, Ю. В. Виноградова, В. В. Червецов // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 3. - С. 83.

Дамдинсурэн, Л. Монгольские ферментированные молочные продукты пробиотического действия / Л. Дамдинсурэн // Пищ пром-сть. - 2011. -  № 3. - С. 10-11.

Дубова, Е.А. Определение хранимоспособности сухого обезжиренного молока  / Е. А. Дубова, Л. А. Буйлова, В. Б. Кузнецов // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 3. - С. 84.

Еделев, Д.А. Сывороточный напиток для спортивного питания ] / Д. А. Еделев, А. Ф. Доронин, О. Е. Бакуменко // Пищ пром-сть. - 2011. - № 3. - С. 46-48.

Ельчанинов, В.В. Современные представления о структуре казеиновой мицеллы  / В. В. Ельчанинов // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 3. - С. 77-79.

Зайцева, Л.В. Новая эра: заменители молочного жира по ГОСТу  / Л. В. Зайцева // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 3. - С. 68-69.

Зайцева, Л.В. Новая эра: заменители молочного жира по ГОСТу  / Л. В. Зайцева // Пищ пром-сть. - № 3. - С. 50-51.

Закваски "АіВі" для творога - высокотехнологичные ингредиенты стабильного качества  // Пищ пром-сть. - № 3. - С. 52-53.

Зобкова, З.С. Влияние энзимов на реологические характеристики кисломолочных продуктов / З. С. Зобкова, Д. В. Зенина, О. А. Трубникова // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 3. - С. 79.

Инновационные решения компании "Протемол" в оборудовании и технологии  // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 3. - С. 41- 42.

Кобзева,Т.В. Контроль качества молокосодержащих продуктов  / Т. В. Кобзева, Е. А. Юрова // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 48-49.

Козырев, Д.И. Молочные продукты с жирами "SolPro"  / Д. И. Козырев // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 72-73.

Колончин, К.В. Развитие сырьевой базы - ключевой фактор роста производства в молочной промышленности России / К. В. Колончин // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 3. - С. 6-10.

Константинов, В.А. Управленческий анализ себестоимости молочной продукции / В. А. Константинов // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 18-20.

Косова, И.А. Эффективность молочного белка в производстве молочных продуктов / И. А. Косова // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 70-71.

Лабинов, В.В. Отечественный молочный рынок и ценообразование на сырое молоко состояние и перспективы/ В. В. Лабинов // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 3. - С. 26-27.

Макеева, И.А. Разработка технических документов, исключенные из технического регламента на молоко и молочную продукцию / И. А. Макеева, Д. Е. Генова, З. Ю. Малинина // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 3. - С. 35-36.

Меркулова,Н.Г. Современные методы микробиологического анализа  / Н. Г. Меркулова // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 39-43.

Михнева, В.А. Эффективный способ переработки творожной сыворотки  / В. А. Михнева, М. С. Золотарева, А.С. Бессонов // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 1. - С. 45-46.

Нечаев, А.П. Техническое регулирование в области пищевых добавок и ароматизаторов  / А. П. Нечаев, Т. В. Коткова // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 1. - С. 21-23.

Новые кефирные закваски "АіВі" - путь к совершенству  // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 50-51.

Новый шаг в автоматизации молочного производства  // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 3. - С. 39-40.

Обезжиренный функциональный десерт для общественного питания  / Н. В. Григорович [и др.] // Пищ пром-сть.- 2011. - № 3. - С. 42-43.

Оноприйко, А.В. "Молочная лестница" / А. В. Оноприйко, В. А. Оноприйко, Е. А. Маслий // Пищ пром-сть. - 2011.-  № 3. - С. 8-9.

Поляк, А.Л. Рынок сухого молока и масла. Обзор и прогноз 2010-2011 гг / А. Л. Поляк // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 1. - С. 28-32.
Разработка технологий молочно-растительных продуктов питания // Пищ пром-сть.- 2011 - № 3. - С. 12-14.

Разумникова, И.С. Перспективы использования молока трансгенных животных/ И. С. Разумникова, Е. В. Короткая, А. Ю. Просеков // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 1. - С. 62-63.

Русских, В.М. Установка прессования УТС: испытания в условиях получения творога кислотно-сычужным способом / В. М. Русских, Г. В. Фриденберг // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 24-26.

Рыбалова, Т.И. Пока не догнать, не перегнать...  / Т. И. Рыбалова // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 7-9.

Смирнов, Е.В. Европейский регламент по ароматизаротам  / Е. В. Смирнов // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 1. - С. 24-26.

Смирнов, Е.Р. Мировой молочный рынок в 2009-2010 / Е. Р. Смирнов // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 5-6.

Смирнова, А.А. Расчет коэффициента экологической безопасности молочных продуктов  / А. А. Смирнова, Л. В. Белова // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 68-69.

Смирнова,Е.А. Рынок функциональных молочных продуктов / Е. А. Смирнова, А. А. Кочеткова // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 63-66.

Соколова, О.М. Заквасочные культуры компании "Христиан Хансен" для традиционных кисломолочных продуктов  / О. М. Соколова // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 1. - С. 36-37.

Соколова, О.М. Ингредиенты "Христиан Хансен" оптимальные затраты и гарантия качества вашего сыра / О. М. Соколова // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 3. - С. 62-63.

Сывороточные белки коровьего молока как активная основа пищевых полифункциональных БАД  / Г. С. Комолова [и др.] // Пищ пром-сть. - 2011.- № 3. - С. 16-17.

Тихомирова, Н.А. Вода как фактор качества молочных продуктов  / Н. А. Тихомирова // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 55-57.

Шверманн, С. Производство молока с увеличенным сроком хранения (ESL) технологические решения  / С. Шверманн, У. Швенцов // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 3. - С. 43-45.

Шингисов, А.У. Оптимизация параметров вакуум-сублимационной сушки кисломолочных продуктов / А. У. Шингисов // Пищ пром-сть.-2011. - № 3. - С. 22-24.

Юрова, Е.А. Современные методы контроля молочной продукции  / Е. А. Юрова, Т. В. Кобзева // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 36-38.

Юрова, Е.А. Стандартизация методов контроля молока и молочной продукции / Е. А. Юрова // Молоч. пром-сть. - 2011. - № 2. - С. 32-35.


Укладачі, коректура: В.Середюк, Р.Покидченко

 

Наша адреса:

м.Вінниця, вул.Соборна, 73

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

тел. 35-10-59

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

тел. 56-28-24