Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Обласна бібліотека для юнацтва

Обласна бібліотека для дітей ім. І.Я. Франка

 

 

 

Статистичний експрес

«Бібліотеки Вінниччини 2009 - 2010 рр

 

 

 

 

Вінниця – 2011

 


УДК 023 (083.41) (477.44)

ББК 78.34(4 УКР-4ВІН)я 3

Б59

 

Відповідальна за випуск Н.І. Морозова,

директор ВОУНБ ім.К.А. Тімірязєва

 

Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2009-2010 рр.» / ВОУНБ ім.К.А.Тімірязєва укл.: Л.Столяр, Т.Марченко, Г.Качуринська, В.Лаукарт; відп. за вип. Н.Морозова. – Вінниця, 2010 . – 46 с.

 

Видання Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2009-2010 рр.» містить статистичні дані, діаграми, що характеризують діяльність бібліотек системи Міністерства культури і туризму України Вінницької області за 2009-2010рр.

 

 Завантажити таблиці (79Кб, rar)


ЗМІСТ

 

№ таблиці

Назва таблиці

Сторінка

1

Мережа бібліотек системи Міністерства культури і туризму України

3

2

Мережа дитячих бібліотек

6

3

Структурні підрозділи з обслуговування юнацтва

7

4

Матеріально-технічна база публічних бібліотек системи МКіТ України

8

5

Бібліотечний фонд

12

6

Дані про передплату періодичних видань на І-ше півріччя 2011 року

16

7

Кількість примірників періодичних видань бібліотекам МКіТ Вінницької області (вибіркові назви)

17

8

Кількість користувачів у публічних бібліотеках

20

9

Кількість користувачів юнацького віку

22

10

Видача документів у публічних бібліотеках. Відвідування. Тривалість роботи бібліотек

23

11

Видача документів для користувачів юнацького віку

25

12

Середня читаність користувачів юнацького віку. Відвідування

26

13

Довідково-інформаційне обслуговування. Міжбібліотечний абонемент

27

14

Кількісний та якісний склад кадрів у публічних та обласних бібліотеках

28

15

Соціокультурна діяльність бібліотек

32

16

Клуби та об’єднання за інтересами

33

17

Висвітлення роботи бібліотек в ЗМІ

34

18

Фонди дитячих бібліотек області

35

19

Обслуговування користувачів-дітей неспеціалізованими бібліотеками

37

20

Обслуговування користувачів дитячими бібліотеками області

38

21

Надходження та використання коштів бібліотеками системи МКіТ

40

22

Середні показники коштів та надходження книжкової продукції до бібліотек

42

23

Мережа, кількість фонду, користувачів, видача документів в профспілкових бібліотеках. Кадри

44

24

Мережа, основні показники роботи бібліотек всіх систем і відомств області. Кадри

45


 

Статистичний збірник

  

Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2009 - 2010 рр.»

 

 Відповідальна за випуск – Н.І. Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

 

 

Укладачі – Т. Марченко, Г. Качуринська, В.Лаукарт, Л.Столяр

Редагування – Т. Марченко

Комп’ютерний набір та верстка – Л. Столяр

Тиражування – О.Стояльникова, О.Шевчук

 

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

21050, Вінниця, вул. Соборна, 73

Тел. (0432) 35-71-70