ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїПодільський книжник Альманах. Випуск 3

Версія для друку

Краєзнавча літературна бібліографія як джерело популяризації літературного життя краю, творчості письменників-земляків

О.І. Кізян

 

Знайти і взяти на облік, в міру можливості,
все, що може слугувати джерелом.

Е.Бернгейм

 

У літературному краєзнавстві особливе місце посідає краєзнавча літературна бібліографія як один із засобів популяризації художньої літератури, літературознавства, життя і творчості письменників краю. Професійно підготовлений науково-допоміжний бібліографічний посібник вичерпної повноти та достовірності, що реєструє великий масив документів, є унікальним джерелом у науковій і практичній роботі мовознавців, літературознавців, викладачів, аспірантів, магістрів, бібліотекарів, бібліографів, широкого кола любителів художньої літератури.

До краєзнавчої літературної бібліографії бібліографознавці відносять посібники, пов’язані з певною територією. Це, перш за все, бібліографічні видання, присвячені письменникам, які проживають, працюють чи жили і працювали у даному краї, біографічним і творчим зв’язкам різних письменників з краєм, а також окремим жанрам, проблемам, періодам літературного життя краю. Сюди ж включають бібліографічні посібники з художньої літератури, що висвітлюють історію, відтворюють панораму сучасного життя, розповідають про видатних особистостей, які залишили вагомий слід на теренах краю.

Краєзнавча літературна бібліографія, з одного боку, є складовою частиною літературної бібліографії, її своєрідною галуззю, з іншого – складовою частиною краєзнавчої бібліографії. Тому в краєзнавчій літературній бібліографії поєднуються методичні прийоми, притаманні як літературній, так і краєзнавчій бібліографії. Проте їй властиві і специфічні засоби, які й обумовлюють її виділення в самостійний комплекс.

Формування системи цих бібліографічних посібників тісно пов’язане із специфікою об’єкта (художньою літературою та літературознавством), динамікою духовних потреб культури та інформаційних потреб суспільства.

У створенні краєзнавчої літературної бібліографії активну участь беруть обласні наукові бібліотеки, які мають у цьому давні та міцні традиції.

Даний напрям науково-бібліографічної роботи займав і займає чільне місце в діяльності Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва. Серед видань бібліотеки переважають науково-допоміжні, рекомендаційні покажчики та буклети. Слід зазначити, що сучасний етап розвитку краєзнавчої літературної бібліографії у бібліотеці характеризується прагненням укладачів до створення переважно розгорнутих бібліографічних покажчиків, а не «пам’яток», як це було у 50-70-х рр. ХХ ст.

У бібліотеці виробилася певна система підготовки і видання посібників краєзнавчої літературної бібліографії, у створенні якої беруть участь фахівці різних структурних підрозділів. Ці наукові доробки є вагомим доповненням регіонального інформаційного ресурсу і складовою національної бібліографії.

Крім бібліографічних посібників, безпосередньо присвячених художній літературі Вінниччини та окремим її представникам, краєзнавча літературна бібліографія широко відображена в універсальних бібліографічних покажчиках, зокрема в поточному науково-допоміжному бібліографічному посібнику «Література про Вінницьку область...», перший випуск якого побачив світ у 1957 р.

Тут у розділах «Літературне життя. Область в художній літературі», «Премії і нагороди», «Обласна організація Спілки письменників України», «Творчість інших місцевих літераторів», «Творчість початківців» зібрана важлива бібліографічна інформація про літературне життя Вінниччини, творчість письменників-земляків, видання їх творів та літератури про життя і діяльність. Останнім у друкованому вигляді став випуск за 2002 р. З 2003 р. бібліотека зосередилася на роботі з електронною базою даних «Література про Вінницьку область», інформація з якої набагато швидше стає доступною для широкого кола читачів, її ведення не вимагає значних фінансових затрат. Кожен бажаючий може ознайомитися з БД, звернувшись до web-сайту бібліотеки http://old.library.vn.ua/.

Друковані покажчики зберігаються у відділі літератури та інформації з питань краєзнавства. Вони і нині є унікальним джерелом для дослідження історії літературного життя краю, життєписів письменників та літературних явищ, пов’язаних з ними.

З 1962 р. бібліотека розпочала щорічно видавати «Календар знаменних і пам’ятних дат Вінниччини». Поряд з довідковим матеріалом про важливі події в історії краю, тут вміщуються й добірки до ювілеїв письменників області, що складаються з текстових довідок та бібліографічних списків основних творів і літератури про життя та творчість. При підготовці видання бібліотека запрошує для написання біографічних довідок місцевих літературознавців, викладачів, письменників, краєзнавців.

Персональні (біобібліографічні) покажчики про письменників Вінниччини широко представлені в репертуарі ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Першою спробою створення подібних видань стала пам’ятка читачеві, присвячена життю і творчості Степана Руданського (1958). На початку 70-х років ХХ ст. у бібліотеці була започаткована серія «Наші видатні земляки». За цей період вийшло чимало змістовних бібліографічних видань, що відображають життя і творчість письменників як уродженців Вінниччини, так і тих, хто перебував і плідно працював у нашому краї: «Марко Вовчок і Вінниччина» (1983), «Степан Руданський» (1983), «А.П.Свидницький» (1984), «Михайло Стельмах і Вінниччина» (1987), «Тарас Шевченко і Вінниччина» (1991, 2004), «Михайло Каменюк – письменник, журналіст» (2008).

Заслуговує на увагу, виданий бібліографами відділу літератури та інформації з питань краєзнавства, ґрунтовний науково-допоміжний бібліографічний посібник «Постать Василя Стуса над плином часу» (2008), який знайомить з творчою спадщиною нашого земляка, талановитого українського поета ХХ ст., патріота, правозахисника, Героя України Василя Семеновича Стуса і висвітлює його життєвий і творчий шлях, спогади про нього, вшанування пам’яті в Україні, зокрема на Вінниччині та Донеччині. Відкривається покажчик вступним словом поетеси-землячки, лауреата літературних премій імені Михайла Коцюбинського і Павла Тичини, заступника Голови Міжнародного Вінницького земляцтва у м.Києві Ніни Юхимівни Гнатюк «Поет, творець, добродій». Матеріали бібліографічної частини покажчика систематизовані в чотирьох розділах, які в свою чергу поділяються на ряд підрозділів. Науково-допоміжний апарат покажчика складається з «Іменного покажчика» та «Покажчика періодичних видань».

Імена письменників-земляків для біобібліографічних видань обираються у бібліотеці індивідуально, орієнтуючись на ювілейні дати персоналій. У 2010 р. вийшли друком, підготовлені працівниками бібліотеки, біобібліографічні покажчики: «З невичерпних подільських криниць» – до 70-річчя від дня народження професора Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, письменника Анатолія Мусійовича Подолинного; «В життя іду, неначе в пісню» – до ювілею поетеси, дитячої письменниці Ганни Танасівни Чубач. Всі вони представлені у повному тексті в електронному вигляді на web-сайті бібліотеки у розділі «Наші видання».

З утвердженням незалежності України, змінилася тематична спрямованість посібників краєзнавчої літературної бібліографії. Увагу упорядників інформаційних біобібліогра- фічних краєзнавчих видань привертають дослідження імен

письменників, літературознавців, які тривалий час були невідомі або заборонені в Україні і котрі жили та творили за межами Батьківщини. У 1998 р., в рамках державної програми «Повернуті імена», фахівцями бібліотеки підготовлено бібліографічний покажчик «Імена, повернуті на Батьківщину», який презентує письменників-земляків, представників українського зарубіжжя, що зробили значний внесок у розвиток української культури. До стислих оглядових статей про творчість письменника, підготовлених А.М.Подолинним, подано перелік творів та бібліографічні матеріали про постать. Бібліографічний покажчик включає інформацію про Максима Вдовиченка, Олексу Гай-Головка, Юрія Горліса-Горського, Галину Журбу, Юрія Клена, Ігоря Костецького, Олександра Лотоцького, Аркадія Любченка, Леоніда Мосендза, Михайла Ореста, Василя Хмелюка.

Із запровадженням новітніх інформаційних технологій у бібліотеці зявилися електронні аналоги друкованих бібліографічних посібників. Це – «Марко Вовчок. Життя і творчість» (до 175-річчя від дня народження) та «І я знов живий світ оглядую…» (до 175-річчя від дня народження С.В.Руданського), які вийшли у 2009 р.

Бібліографічні посібники, що належать до краєзнавчої літературної бібліографії, створені протягом десятиліть фахівцями обласної книгозбірні, є неоціненним джерелом інформації про художні твори, в яких віддзеркалене життя нашого краю, літературні процеси, що відбувалися і відбуваються в ньому, життєвий шлях і творчий спадок письменників-земляків.

Примітки:

 1. Жданова, Р.С. Бібліографічні джерела українського літературознав-ства, мовознавства та фольклористики. 1990-2002 / Р.С.Жданова; Нац. парламент. б-ка України. – К., 2004. – 207 с.
 2. Постать Василя Стуса над плином часу: 70-річчю від дня народж. (1938-1985): бібліогр. покажч. / уклад.: Г.Авраменко, О.Зелена, М.Спиця; авт. вступ. ст. Н.Гнатюк; Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця: Держ. картогр. ф-ка, 2008. – 239 с. – (Сер. «Наші видатні земляки»).
 3. Рева, Н.М. Рекомендаційна бібліографія художньої літератури і літературознавства на Україні / Н.М.Рева. – К.: Вища шк., 1992. – 192 с.Подільський книжник Альманах. Випуск 3

 1. Від укладача
 2. Про книги і про себе
 3. Нова «стара» бібліотека
 4. З книжкових колекцій бібліотек Поділля
 5. Студентські літографовані навчальні видання другої половини ХIX – першої третини ХХ ст.
 6. Випереджаючи свій час
 7. Електронна книга у фонді Бібліотеки
 8. Українські книги, друковані у міжвоєнній Чехословаччині
 9. Бібліотеки і бібліофіли. Родове книжкове зібрання Якубовських з Люлинців
 10. Книжкове зібрання вінницького вчителя
 11. EX LIBRIS для Вінницької бібліотеки
 12. Екслібрис Н.Г.Захаревича-Захаревського
 13. Екологія книжкової культури
 14. Про корисність бібліотечних виставок
 15. Краєзнавча літературна бібліографія як джерело популяризації літературного життя краю, творчості письменників-земляків
 16. Книжкові пам’ятки з історії медицини
 17. Про цензуру книг на Поділлі початку 20-х років ХХ ст.
 18. Наші земляки – лауреати літературних премій України 2010 року
 19. «Кобзар»Т.Г.Шевченка
 20. Хроніка. Події
 21. Відомості про авторів
 22. Фотоматеріали

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше