ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїКонституція України: коментарі, монографії, публікації в періодичних виданнях

Версія для друку

Розділ 1. Основний Закон суверенної держави
(монографії, книги)

 

1996-2004 рр.

Конституція незалежної України : у 3 кн. / упоряд.: С. Головатий, Л. Юзьков ; за заг. ред. С. Головатого. – К. : Укр. Прав. Фундація : Реферат, 1995 – 

     Кн. 1. : Документи, коментарі, статті. – 398 с.

     Кн. 2. Ч. 1 : Документи. Статті. – 1997. – 268 с.

Гетьман, В.П. Чи стане Україна соціальною державою? : бесіди про Конституцію / В.П. Гетьман, Ю.В. Килимник. – К. : [б. и.], 1996. – 22 с.

Гетьман, В.П. Як приймалась Конституція України : моногр. / В.П. Гетьман. – К. : [б. и.], 1996. – 126 с.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К. : Юрінком, 1996. – 80 с.

Нор, В. Конституція – Основний Закон України в запитаннях і відповідях : навч. посіб. з основних положень Конституції України / В. Нор, П. Стецюк. – Л. : Кальварія ; К. : Абрис, 1996. – 48 с.

Шлях до Конституції – шлях до злагоди: роздуми про Основний Закон незалежної держави / упоряд.: Р.В. Смаков, В.П. Шевченко ; відп. за вип. С.С. Шалинін. – К. : Телепресінформ, 1996. – 80 с.

Конституція України основа подальшого розвитку законодавства : зб. наук. пр. / ред. кол. В.Ф. Опришко [та ін.]. – К. : Книга, 1997. – Вип. 2. – 320 с.

Нова Конституція України : огляд, коментарі і текст Основного Закону. – 2-е вид., відкор. і доп. – К. : Наук. думка, 1997. – 155 с.

Тодыка, Ю.Н. Конституция Украины – основа стабильности конституционного строя и реформирования общества / Ю.Н. Тодыка, Е.В. Супрунюк ; отв. ред. М.В. Цвик. – Симферополь, 1997. – 295 с.

Лінецький, С.В. Конституційне законодавство України : (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) : зб. норматив. актів / авт.-упоряд.: С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. – К.: Атіка, 2000. – 896 с.

Тодыка, Ю. Конституция Украины: проблемы теории и практики. – Х.: Фолио, 2000. – 152 с.

Конституція України – Основний закон держави і суспільства : навч. посібник. – Х., 2001. – 190 с.

Кутафин, О.Е. Предмет конституционного права / О.Е. Кутафин. – М.: Юристъ, 2001. – 444 с.

Україна: права людини в перехідний період : моногр. / ред. В.І. Євінтов. – К. : Сфера, 2001. – 184 с.

Селіванов, В. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. – К. : Юридична думка, 2002. – 211 с.

Конституция України : наук.-практ. комент. / В.Б. Авер’янов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін. ; ред. кол.: В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой та ін. – Х. : Право ; К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 808 с.

Мучник, А.Г. Комментарий к Конституции Украины. – 2-е изд., исправ. и доп. – К. : Парламент. Изд-во, 2003. – Кн. 1. – 400 с.

Тодика, Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика. – Х.: Факт, 2003. – 328 с.

Шаповал, В.М. Конституція і виконавча влада : закони і законодав. акти / В.М. Шаповал. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 80 с.

 

 

 

 

 

 


 

2005-2011 рр.

Конституція незалежної України : у 3 кн. / упоряд.: С. Головатий, Л. Юзьков ; за заг. ред. С. Головатого. – К. : Укр. Прав. Фундація : Реферат, 1995 –  .

         Кн. 3. Ч. 10 : Стенограми. – 2006. – 416 с.

         Кн. 3. Ч. 11 : Стенограми. – 2010. – 488 с.

         Кн. 3. Ч. 12 : Документи. Стенограми. – 2006. –344 с.

         Кн. 3. Ч. 13 : Документи. – 2006. – 474 с.

         Кн. 3. Ч. 14 : Документи. – 2006. – 440 с.

         Кн. 3 Ч. 15 : Стенограми. Документи. – 2010. – 488 с.

         Кн. 3. Ч. 16 : Стенограми. – 2010. – 536 с.

         Кн. 3. Ч. 17 : Стенограми. – 2010. – 576 с.

         Кн. 3. Ч. 18 : Стенограми. Документи. – 2006. – 480 с.

         Кн. 3. Ч. 19 : Стенограми. Документи. – 2006. – 496 с.

         Кн. 3. Ч. 20 : Стенограми. Документи. – 2006. – 472 с.

Конституція України (з офіційним тлумаченням Конституційного Суду України) / ред. С.Б. Чехович. – К. : Ліра-К, 2005. – 96 с.

Конституція України : закони і законодав. акти. – Х. : ІГВІНІ, 2005. – 56 с. – (Закони України).

Скрипнюк, О.В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації : до десятої річниці прийняття Конституції України / О.В. Скрипнюк. – К. : Академія правових наук України, 2005.– 168 с.

Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні / за ред. І.О. Кресіної. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – 304 с.

Євграфов, П. Б. Конституція України: коментар змін (2004-2007). Теоретичні та практичні аспекти : наук.-практ. посіб. / П. Б. Євграфов. – К. : Правова єдність, 2007. – 204 с.

Кампо, В.М. Конституційна держава і місцеве самоврядування в політичній філософії України ХІХ-ХХ ст. / В.М. Кампо // Конституція і конституціоналізм в Україні : вибірк. пробл. – К., 2007. – С. 166-183.

Конституційне право України : навч. посіб. / О.В Совгиря, Н.Г. Шукліна. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 632 с.

Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / упоряд. Є. О. Ковальчук. – Х. : Бурун Книга, 2007. – 72 с.

Єзеров, А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні : моногр. – О. : Юрид. л-ра, 2008. – 240 с.

Конституційне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. Т. 2 / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2008. – 800 с.

Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації : зб. наук. пр. / за заг. ред. : В. М. Кампа, М. В. Савчина. – К. : Час Друку, 2008. – 270 с.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-ІV від 08.12.2004). – Х.: Фоліо, 2008. – 58 с.

Рудик, П.А. Коментар до конституційних змін : навч. посіб. для студ. вузів / П.А. Рудик. – К. : ЦУЛ, 2008. – 220 с.

Якою могла бути українська Конституція. Проекти громадянського суспільства / за заг. ред. Н. В. Линник. – К.: Лікей, 2008. – 64 с.

Крусян, А.Р. Сучасний український конституціоналізм : моногр. / А.Р. Крусян. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 560 с.

Стрижак, А.А. Конституція України в актах Конституційного Суду України : аналіт. огляд та комент. / А.А. Стрижак. – К. : Ін Юре, 2010. – 631 с.

Томенко, М.В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України : моногр. / М.В. Томенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 299 с. – Бібліогр.: с. 283-299.

 

 

 Конституція України: коментарі, монографії, публікації в періодичних виданнях

  1. Вступ
  2. Розділ 1. Основний Закон суверенної держави
  3. Розділ 2. Конституція України: етапи становлення
  4. Розділ 3. Держава без Конституції – влада без права

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше