ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

ЕКОНОМІКА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯСІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Алексеєнко, І. М. Щодо державної підтримки аграрного сектора економіки / І. М. Алексеєнко // АгроСвіт. - 2011. - № 9. - С. 42-46.

Березівський, П. С. Трансформаційні процеси в розвитку сільськогосподарських підприємств регіону  / П. С. Березівський // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 93-99.

Березюк, С. В. Сучасні проблеми землекористування в сільському господарстві / С. В. Березюк, Ю. Б. Березюк // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 47-53.

Бородіна, О. М. Теоретичні основи сільського розвитку на базі громад: капіталізація активів / О. М. Бородіна, С. В. Киризюк, О. В. Риковська // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 153-160.

Бєсєдін, М. О. Кластерна організація та управління агропромисловим виробництвом / М. О. Бєсєдін, Г. Є. Бєсєдіна // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 9-14.

Величко, О. В. До питання рейтингової оцінки використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах / О. В. Величко // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 100-103.

Величко, О. В. Стратегія ефективного використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах / О. В. Величко // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 147-152.

Власенко, Ю. Г. Економічна ефективність використання сукупного аграрного ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Ю. Г. Власенко // АгроСвіт. - 2011. - № 8. - С. 34-37.

Гришова, І. Ю. Кластери в агропромисловому комплексі: проблеми та перспективи розвитку / І. Ю. Гришова, А. Ю. Присяжнюк // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 142-146.

Губені, Ю. Е. Сучасні методи у бізнес-плануванні / Ю. Е. Губені, І. І. Костецька // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 90-93.

Данкевич, А. Є. Передумови та основні принципи розвитку агрохолдингів / А. Є. Данкевич // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 139-147.

Демчук, Н. І. Напрями розвитку матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України в умовах членства в СОТ  / Н. І. Демчук, Н. П. Дуброва, А. М. Пугач // АгроСвіт. - 2011. - № 8. - С. 18-25.

Дієсперов, В. С. Сільськогосподарські підприємства із столичними власниками / В. С. Дієсперов // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 94-99.

Дудар, Т. Г. Оцінка потенціалу і ринкових позицій аграрних холдингів / Т. Г. Дудар, В. В. Галущак // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 84-90.

Збарський, В. К. Розвиток приватного та колективного укладів у сільському господарстві України / В. К. Збарський, В. А. Величко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 6.- С.54-58.

Зеліско, І. М. Гармонізація фінансового механізму інтеграційних аграрних формувань / І. М. Зеліско // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 121-124.

Іванова, С. В. Розвиток іпотечного кредитування в Україні / С. В. Іванова // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 78-83.

Інноваційне сприяння у забезпеченні продовольчої безпеки / М. М. Кулаєць [та ін.] // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 111-117.

Забуранна, Л. В. Зарубіжний досвід розвитку сільського зеленого туризму / Л. В. Забуранна // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 178-183.

Кириченко, О.А. Проблеми фінансування підприємств аграрного сектора економіки / О. А. Кириченко, Ю. І. Вигівська // АгроСвіт. - 2011. - № 10. - С. 2-7.

Коваль, О.М. Організаційно-економічні особливості використання земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах України / О. М. Коваль // АгроСвіт. - 2011. - № 7. - С. 6-9.

Корчемлюк, А. І. Сучасні процеси корпоратизації аграрних підприємств / А. І. Корчемлюк // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 113-118.

Крисанов, Д. Ф. Впровадження інноваційних розробок у господарствах населення / Д. Ф. Крисакова, Л. О. Удова, О. М. Варченко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 6.- С.48-53.

Кушнір, І. В. Видатки бюджету на підтримку аграрного сектору та їх ефективність / І. В. Кушнір // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 98-102.

Ланченко, Є. О. Оцінка розвитку сільських територій як критерій ефективності праці персоналу органів управління  / Є. О. Ланченко, В. А. Ткачук // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 119-123.

Лисогор, В. М. Інноваційна політика забезпечення інвестиційної привабливості агропродовольчого сектора України / В. М. Лисогор, В. М. Ціхановська, М. С. Виговський // АгроСвіт. - 2011. - № 10. - С. 11-14.

Мазнєв, Г. Є. Геоінформаційні технології в аграрному виробництві / Г. Є. Мазнєв // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 130-136.

Макаренко, А. П. Автоматизація процесу та організаційна структура побудови моніторингу об'єктів цінового регулювання в аграрній сфері / А. П. Макаренко // АгроСвіт. - 2011. - № 9. - С. 2-7.

Малініна, Н. М. Диференціація суб'єктів податкових відносин в аграрному секторі економіки  / Н. М. Малініна // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 124-129.

Мельник, Л. Ю. Теоретичні основи й практика концентрації виробництва в сільському господарстві [Текст] / Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко, Л. Л. Мельник // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 15-22.

Мельянкова, Л. В. Удосконалення обліку натуральної оплати праці / Л. В. Мельянкова // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 112-116.

Михайловина, С. О. Оцінка вартості будівель і споруд особистих селянських господарств] / С. О. Михайловина // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 83-87.

Міненко М. А. Фахові виробничі об'єднання як основа для побудови моделі сталого розвитку агропромислової сфери АПК / М. А. Міненко // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 137-141.

Мязіна, Н. Б. Вплив глобалізації аграрного ринку на вітчизняний ринок / Н. Б. Мязіна // АгроСвіт. - 2011. - № 7. - С. 36-40.

Національна доктрина реформування та розвитку агропродовольчого комплексу України (проект) / П. Т. Саблук [та ін.] // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 3-6.

Непочатенко, О. О. Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств / О. О. Непочатенко, Н. В. Бондаренко // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 91-97.

Одінцов, М. М. Кооперація у розвитку аграрної сфери економіки / М. М. Одінцов // АгроСвіт. - 2011. - № 10. - С. 8-10.

Одінцов М. М. Удосконалення економічних взаємовідносин інтегрованих формувань агропродовольчого комплексу / М. М. Одінцов // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 27-31.

Оляднічук, Н. В. Удосконалення первинного обліку праці та її оплати в сільськогосподарських підприємствах / Н. В. Оляднічук, О. Г. Шайко // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 116-120.

Осацька, Ю. Є. Сучасний підхід до управління аграрними підприємствами на основі маркетингу / Ю. Є. Осацька // АгроСвіт. - 2011. - № 10. - С. 27-29.

Паска, І. М. Досвід організації та функціонування оптових продовольчих ринків / І. М. Паска // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 6.- С.59-61.

Підлісецький, Г. М. Фінансовий лізинг як механізм державної підтримки техніко-технологічного забезпечення сільського господарства / Г. М. Підлісецький, П. А. Денисенко // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 75-79.

Погріщук, Б. В. Еколого-економічна парадигма сучасного розвитку сільськогосподарського виробництва / Б. В. Погріщук, Г. Б. Погріщук // АгроСвіт. - 2011. - № 9. - С. 8-11.

Поліщук, М. А. Інноваційна діяльність у сільському господарстві / М. А. Поліщук // АгроСвіт. - 2011. - № 8. - С. 49-52.

Потапенко, В. Г. Органічне сільське господарство як чинник економічної безпеки / В. Г. Потапенко, О. М. Потапенко // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 58-65.

Рябоконь, В. П. Соціально-економічна сутність аграрної політики та шляхи її реалізації / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 3-8.

Саблук, П. Т. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні [Текст] / П. Т. Саблук, Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 3-16.

Сіменко, І. В. Стратегічне управління сільськогосподарським підприємством на основі концепції організаційних змін / І. В. Сіменко, М. В. Гукова // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 139-143.

Сидоренко, С. В. Кооперація малих і середніх сільськогосподарських підприємств як шлях виходу на зовнішні ринки / С. В. Сидоренко // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 158-162.

Срібнюк, М. С. Створення спільних підприємств з іноземним капіталом у сільськогосподарському виробництві / М. С. Срібнюк // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 6.- С.70-72.

Татаренко, О. Г. Кредит - фінансовий механізм державної підтримки аграрного сектора економіки / О. Г. Татаренко // АгроСвіт. - 2011. - № 10. - С. 36-41.

Тонковид, Т. В. Перспективи розвитку сільськогоподарського виробництва регіону / Т. В. Тонковид // АгроСвіт. - 2011. - № 7. - С. 33-35.

Третяк О. М. Підвищення рівня інформаційного забезпечення біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією / О. М. Третяк // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 57-61.

Хміль, Н. В. Еволюція функціональних підсистем галузевої системи управління сталим розвитком сільського господарства / Н. В. Хміль // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 143-150.

Черевко, Г. В. Категоризація агротуристичних господарств / Г. В. Черевко, Г. І. Шимечко // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 133-139.

Шпикуляк, О. Г. Інституційно-правове забезпечення інноваційної діяльності та формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері / О. Г. Шпикуляк, Л. І. Курило, С. М. Удовиченко // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 104-111.

Яворська, Т. І. Тенденції державної підтримки сільського господарства Польщі  / Т. І. Яворська // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 166-172.
Яків, І. Б. Конкурентні відносини в системі аграрного землекористування / І. Б. Яків // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 15-21.

Якубів В. М. Концептуальні засади стратегії збалансованого розвитку аграрних підприємств / В. М. Якубів // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 104-107.

                   ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

Безус, Р. М. Ринок органічної продукції в Україні: проблеми та перспективи / Р. М. Безус, Г. Я. Антонюк // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 47-52.

Бурбела, О. В. До питання дослідження конкурентоспроможності соняшникової олії  / О. В. Бурбела, Ю. О. Шалагай // АгроСвіт. - 2011. - № 8. - С. 45-48.

Генералов, О. В. Тенденції та перспективи розвитку ринку цукру України  / О. В. Генералов // АгроСвіт. - 2011. - № 10. - С. 42-48.

Кучеренко, Т. Каким быть рынку картофеля в Украине? / Т. Кучеренко // Овощеводство. - 2011. - № 6. - С. 12-18.

Литвин, О. Є. Інтеграційний процес зернових ринків провідних країн СНД / О. Є. Литвин // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 78-86.

Месель-Веселяк, В. Я. Прогноз урожайності і валових зборів сільськогосподарських культур в Україні на 2011 рік  / В. Я. Месель-Веселяк, М. А. Пехота, О. Ю. Грищенко // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 26-30.

Мостова, А. Д. Управління фінансовими потоками сільськогосподарських підприємств зернового підкомплексу з застосуванням імітаційного моделювання / А. Д. Мостова // АгроСвіт. - 2011. - № 10. - С. 49-54.

Онищук, Ю. В. Цукробуряковий комплекс Вінниччини: шляхи подолання кризи  / Ю. В. Онищук // АгроСвіт. - 2011. - № 7. - С. 45-48.

Поліщук, О. О. Ефективність виробництва овочів у сільськогосподарських підприємствах / О. О. Поліщук // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 107-112.

Ратошнюк, Т. М. Економічна ефективність вирощування оригінального насіння озимих і ярих зернових культур / Т. М. Ратошнюк, В. І. Ратошнюк // Економіка  АПК. - 2011. - № 4. - С. 21-26.

Сафонов Ю. М. Економіко-інтеграційні чинники розвитку галузі льонарства в Україні / Ю. М. Сафонов // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 37-42.

Сініцина, Т. В. Страхові продукти зі страхування врожаю сільськогосподарських культур: порівняльна характеристика  / Т. В. Сініцина // АгроСвіт. - 2011. - № 9. - С. 47-52

Ярема, Л. В. Аналіз безбитковості зерновиробництва як інструмент прийняття інноваційних рішень / Л. В. Ярема, Г. М. Саранчук // АгроСвіт. - 2011. - № 7. - С. 22-27.

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

Александров, М. С. Збільшення виробництва продукції тваринництва як шлях підвищення рівня життя селян / М. С. Александров // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 32-37.
Азізов, С. П. Деякі питання організації та підвищення ефективності тваринництва / С. П Азізов // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 12-15.

Бурик, А. Ф. Підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону / А. Ф. Бурик, А. В. Мовчанюк // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 7-11.

Гуторов, О. І. Світові тенденції розвитку молочного скотарства / О. І. Гуторов // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 151-158.

Іванова, Л. С. Кластеризація як напрям розвитку молокопереробних підприємтсв регіону / Л. С. Іванова // Вісн. аграр.науки. - 2011. - № 5.- С.80-82.

Кучер, Л. Ю. Досвід країн близького зарубіжжя в забезпеченні прибутковості виробництва молока / Л. Ю. Кучер // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 166-170.
Місюк, М. В. Методичні аспекти аналізу конкурентоспроможності підприємств із переробки продукції скотарства / М. В. Місюк // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 99-104.

Мазуренко, О. В. Шляхи підвищення ефективності виробництва тваринницької продукції  / О. В. Мазуренко, Г. В. Ковальова // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 41-46.

Одінцов, М. М. Важелі стратегічного управління процесом розвитку ринку молока і молочних продуктів / М. М. Одінцов // АгроСвіт. - 2011. - № 8. - С. 26-28.

Одінцов, М. М. Функціонування молочного ринку регіону: наслідки провалів і напрями оздоровлення / М. М. Одінцов // АгроСвіт. - 2011. - № 9. - С. 29-31.

Руда, Т. П. Економічні взаємовідносини господарств населення з молокопереробними підприємствами / Т. П. Руда // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 6.- С.80-82.

Сук, Л. К. Облік вибуття тварин основного стада / Л. К. Сук, П. Л. Сук // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 87-91.

Тивончук, Я. О. Інфраструктурне забезпечення розвитку ринку молока і молокопродуктів у Франції / Я. О. Тивончук // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 176-179.

Чинаров, А. В. Экономические подходы к прогнозированию рынка мяса / А. В. Чинаров // Зоотехния. - 2011. - № 4. - С. 21-23.

Шуст, О. А. Стан і тенденції розвитку ринку м'яса в Україні / О. А. Шуст // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 5.- С.68-70.

ГРУНТОЗНАВСТВО

Балюк, С. А. Концепція екологічного ризику деградації грунтового покриву України / С. А. Балюк, Г. А. Верніченко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 6.- С.5-11.

Бутенко, Є. В. Моніторинг ерозійних процесів та їх еколого-економічна оцінка на землях сільськогосподарського призначення / Є. В. Бутенко, Г. В. Рогозенко // АгроСвіт. - 2011. - № 9. - С. 20-23.
Кісіль, М.  І. Інвестиційне забезпечення розвитку системи охорони родючості грунтів / М. І. Кісіль, Н. А. Спринчук // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 66-72

Тараріко, О. Г. Охорона та відновлення деградованих грунтів відповідно проекту Грунтової Директиви Євросоюзу / О. Г. Тараріко, В. О. Греков, В. М. Панасенко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 5.- С.9-13.

Христенко, А. О. Нормативні та методичні умови підвищення точності діагностики родючості грунтів / А. О. Христенко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 6.- С.12-15.

АГРОХІМІЯ

Немцев, С. Н. Влияние органических удобрений на накопление пожнивно-корневых остатков и урожайность озимой пшеницы / С. Н. Немцев, С. Н. Никитин, А. В. Орлов // Земледелие. -2011. - № 4. - С. 38-39.
Тиранова, Л. В. Альтернативные органические удобрения в короткоротационных севооборотах / Л. В. Тиранова, А. Б. Тиранов // Земледелие. - 2011. - № 5. - С. 15-16.

               СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ

Сидоренко, О. О. Якість води меліорованих територій заплав малих річок / О. О. Сидоренко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 6.- С.39-40.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Іванишин, В.В. Вторинний ринок сільськогосподарської техніки та перспективи його розвитку в Україні / В. В. Іванишин // АгроСвіт. - 2011. - № 9. - С. 12-14.
Перебийніс, В. І. Формування стратегії енергетичного менеджменту машинно-тракторного парку  / В. І. Перебийніс, О. В. Федірець // АгроСвіт. - 2011. - № 7. - С. 18-21.

Рівняння на прогрес: коментар та перелік техніки, занесеної до Державного реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу України / В. [та ін. ] Кравчук // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 6. - С. 5-6.

             МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

Андрійчук, Олесь. Економ-сівалка  / О. Андрійчук // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Травень № 9. - С. 58-60.

Артьомов, М. Оцінка керованості мобільних машин за допомогою передатних функцій / М. Артьомов // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 5. - С. 31-33.

Вольников, А. И. Исследование работы картофелесажалки Л-202 [Текст] / А. И. Вольников, А. В. Никулин // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. -2011. - № 9. - С. 5-7.

Дерев'янко, Д. Післязбиральне оброблення зерна і насіння на зерноочисному заводі "Petkus" / Д. Дерев"янко // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 5. - С. 14-17.

До методології розрахунку технологічної потреби в технічних засобах для рослинництва  // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 5. - С. 27-31.

Основні агротехнічні показники комбайна зернозбирального самохідного КЗС-12 "Скиф-330" // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 5. - С. 24-26.

Степченко, С. Jemken Gompact Solitar-точна посівна техніка, що гарантує урожайність / С. Степченко // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 6. - С. 17-21.

Хайлис, Г. О движении стебельной ленты по расстилочному щиту льноуборочной машины / Г. Хайлис // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 5. - С.8-11.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

Левин, А. Е. Агрегат для внесения твердых минеральных удобрений / А. Е. Левин // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. -  2011. - № 6. - С. 13-14.
Марченко, А. Ю. Ресурсосбережение при смешивании компонентов кормов в винтовых барабанах / А. Ю. Марченко // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2011. - № 4. - С. 20-21.

Мельник, О. В. Способи обробки підстилки пташників / О. В. Мельник // Ефективне птахівництво. - 2011. - № 4. - С. 45-48.

Рабинович, Владимир Канадская технология улитизации куриного помета  / В. Рабинович // Ефективне птахівництво. - 2011. - № 4. - С. 42-44.

Текучев, И. К. Перспективная технология для обеспечения долголетия высокопродуктивных коров / И. К. Текучев, М. С. Текучева // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. -2011. - № 4. - С. 17-20.

Тепловая обработка зерна при производстве кормов / В. И. Курдюмов [и др.] // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2011. -  № 5. - С. 17-18.

                        ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Артиш, В. І. Система вимог до технологій вирощування органічної продукції / В. І. Артиш // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 37-41.

Федякина, Т. Е. Факторы формирования урожая сельскохозяйственных культур при космическом зондировании земли / Т. Е. Федякина // АгроСвіт. - 2011. - № 8. - С. 38-44.

                        ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

Буренок, В. П. Плодородие и влагообеспеченность почвы при почвозащитных системах земледелия / В. П. Буренок, Л. А. Язева, Т. П. Кукшенева // Земледелие. - 2011. - № 4. - С. 39-40.

Дворецький, А. М. Теоретико-методичні аспекти формування бездефіцитно-гумусного землекористування  / А. М. Дворецький // Економіка АПК. - 2011. - № 5. - С. 66-70.

Кузьминых, А. Н. Сидераты - важный резерв сохранения плодородия почвы / А. Н. Кузьминых // Земледелие. - 2011. - № 4. - С. 41.

Любченко, С. Система оптичної діагностики азотного статусу рослин в керованих технологіях землеробства / С. Любченко, І. Гусар, А. Войновська // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 4. - С. 14-16.

Макаров, В. І. Нова методологія агроекономічної оцінки ефективності способів обробітку грунту / В. І. Макаров, Я. С. Гуков, Т. М. Болотова, В. В. Ганн // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 5.- С.61-65.

Солоха, М. О. Моніторинг нерівностей поля на основі аєрофотозйомки з дистаційно пілотованого літального апарату / М. О. Солоха // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 6.- С.37-38.

Техніко-технологічні системи обробітку грунту в Україні. Стан і перспективи (поради до часу) / В. Кравчук [та ін. ] // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 4. - С. 6-9.

                        ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

Адамень, Ф.Ф. Особливості фотосинтетичної діяльності рослин пшениці різних біотипів / Ф. Ф. Адамень, Л. А. Радченко, К. Г. Женченко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 6.- С.16-20.

Василенко, В. І. Зимостійкість нових сортів вишні вітчизняної та зарубіжної селекції / В. І. Василенко // Вісн. агра науки. - 2011. - № 6.- С.76-79.

Васюков, П. П. Система мульчирующей минимальной обработки почвы под озимую пшеницу] / П. П. Васюков, В. И. Цыганков, В. А. Кулик // Земледелие. - 2011. - № 4. - С. 19-20.

Влияние разных агроприемов на продуктивность, экономическую и биоэнергетическую эффективность возделывания кукурузы  / В. Н. Самыкин, В. Д. Соловиченко, И. Е. Солдат // Земледелие. - 2011. - № 4. - С. 42-44.

Использование методов цитогенетики в селекции мягкой пшеницы / Р. О. Давоян [и др.] // Земледелие. - 2011. - № 4. - С. 8-10.

Кучер, А. В. Інтенсивність вирощування пшениці озимої в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємтв / А. В. Кучер // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 5.- С.71-14.

Ретьман, М. С. Мікофлора зерна пшениці ярої / М. С. Ретьман // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 6.- С. 62-64.

Селекция среднерослых сортов мягкой озимой пшеницы / Ф. А. Колесников [и др.] // Земледелие. - 2011. - № 4. - С. 10-12.

Устойчивость озимого ячменя к повышенной кислотности почвы / Т. Е. Кузнецова, Н. В. Серкин, С. А Левштанов // Земледелие.- 2011. - № 4. - С. 24-26.

                             ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

Адаменко, С. М. Добрива для сої від компанії" Нутрітех Україна" / С. М. Адаменко , І. П. Грицак // Агроном. - 2011. - № 2. - С. 38-40.

Коляда, Владислав. Джерела стабілізації та підвищення врожайності сої в Україні / В. Коляда // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Травень № 9. - С. 33-35.

Спицына, С. Влияние совместного применения макро- и микроудобрений на продуктивность и качество горохо-овсяной смеси / С. Спицына, А. Павлова // Главный агроном. - 2011. - № 4. - С. 43-45.
Фадеева, А. Н. Потенциал зернобобовых культур и приемы его повышения / А. Н. Фадеева, Р. П. Ибатуллина, М. Ш. Тагиров // Достиж. науки и техники АПК. - 2011. - № 2. - С. 26-27.

                        ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

Господаренко, Григорій. Удобрення ріпаку озимого / Г. Господаренко // Агробізнес сьогодні. - 2011. - Квітень, № 7. - С. 18-19.

Макаренко, Валерій. Олійний комплекс / В. Макаренко // Агро Перспектива. - 2011. - № 4. - С. 48-49.

Пилюк, Я. Ресурсосберегающая технология возделывания ярового рапса на маслосемена / Я. Пилюк, О. Пикун // Главный агроном. - 2011. - № 5. - С. 22-29.

Сотр чи гібрид - погляд спеціаліста з ріпаку німецької компанії " РАПС ГБР" // Агроном. - 2011. - № 2. - С. 120.

                        ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

Дудченко, Любовь Сорняк? Нет- лекарство: [Пирій повзучий, снить звичайна,  кульбаба ] / Любовь Дудченко // Огородник. - 2011. - №5. - С. 54-56.

Стрелец, В. Д. Интенсификация размножения многолетних травянистых лекарственных растений черенками / В. Д. Стрелец, А. В. Кроль // Известия Тимирязевской с. х. акад. - 2011. - № 1. - С. 124-128.

Шестопал, Г. С. Лікарська цінність антиоксидантних речовин плодів малопоширених ягідних культур / Г. С. Шестопал, О. М. Струменська // Сад, виноград і вино України. - 2011. - № 5-6. - С. 28-33.

                        КАРТОПЛЯ

Марданшин, И. С. Эффективный метод ускоренного размножения оздоровленного картофеля / И. С. Марданшин, Е. Ю. Лобастова // Картофель и овощи. - 2011. - № 5. - С. 23-24.

Найперспективніші сорти картоплі / Коваленко Г.А., Тарасюк Л.І. // Агросвіт України.  - 2011. - № 5. - С. 11.

               ЦУКРОВІ БУРЯКИ

Біологічний потенціал нових гібридів цукрових буряків, придатних для поширення в Україні // Цукр. буряки. - 2011. - № 2. - С. 9.

Гізбуллін Н. Г. Біоенергетика - новий напрям досліджень / Н. Г. Гізбуллін // Цукр. буряки. - 2011. - № 3. - С. 6-7.
Островский Л. Л. Гибриды украинской селекции / Л. Л. Островский // Сах. свекла. - 2011. - № 3. - С. 28-30.
Саблук В. Т. Прогноз фітосанітарного стану агроценозу цукрових буряків / В. Т. Саблук, О. М. Грищенко , О. Ю. Половинчук // Цукр. буряки. - 2011. - № 2. - С. 13-15.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Благовещенский, Г. В. Производство объемистых кормов в изменяющемся мире / Г. В. Благовещенский, В. Н. Кутровский // Кормопроизводство. - 2011. - № 5. - С. 3-5.

Лазарев, Н. Н. Ускоренное создание травостоев люцерны изменчивой и козлятника восточного / Н. Н. Лазарев // Кормопроизводство. - 2011. - № 5. - С. 10-12.
Макаров, В. И. Продуктивность многолетних травостоев в зависимости от видового состава и срока скашивания / В. И. Макаров , А. Г. Михайлова // Кормопроизводство. - 2011. - № 5. - С. 13-14.

                        ОВОЧІВНИЦТВО

Довбня, Д. Перец в теплице / Д. Довбня // Овощеводство. - 2011. - № 6. - С. 70-71.
Капустина, Л. Влияние засушливых периодов на репродуктивность чеснока / Л. Капустина // Овощеводство. - 2011. - № 5. - С. 37-39.

Кравченко, В. А. Перспективи розвитку галузі овочівництва в Україні / В. А. Кравченко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 5.- С.18-21.

Кушнарьов, А. Дослідження процесу капсулювання насіння овочевих культур / А. Кушнарьов, Л. Мазурик // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 4. - С. 23-25.
Малиновский, Б. Как вырастить лук для длительного хранения / Б. Малиновский // Овощеводство. - 2011. - № 5. - С. 8-9.

Нейбал, А. Особенности технологии выращивания позднеспелой капусты / А. Нейбал // Овощеводство. - 2011. - № 5. - С. 30-36.

Непорожная, Е. Гетерозистые гибриды огурца Трой F1, Лёша F1, Водограй F1 / Е. Непорожная // Овощеводство. - 2011. - № 5. - С. 57-59.
Слепцов, Ю. Плод для икры. Выбираем сорт кабачка / Ю. Слепцов // Овощеводство. - 2011. - № 6. - С. 57.
Сыч, З. Культура - древняя, а технологии - новые: [Буряки столові] / З. Сыч, М. Ободовский // Овощеводство. - 2011. - № 5. - С. 22-27.

Хареба, О. В. Господарсько-біологічний потенціал нових бджолозапильних гібридів F1 огірка / О. В. Хареба // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 5.- С.35-38.

Шевчук, Л. М. Желеутворювальна спроможність плодів чорної смородини / Л. М. Шевчук // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 5.- С.57-60.

             ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

Гиричев, В. С. Достижения в селекции груши на основе межсортовой гибридизации / В. С. Гиричев // Садоводство и виноградарство. - 2011. - № 3. - С. 11-13.

Кондратенко, П. В. Сади України у світлі науки / розмову вів А.І. Гриценко // Сад, виноград і вино України. - 2011. - № 3-4. - С. 24-31.

Коцур, В. Как получить хороший урожай яблок / В. Коцур // Овощеводство . - 2011. - № 6. - С. 32-35.

Макарова, Д. Г. Сумісність сортопідщепних комбінацій яблуні / Д. Г. Макарова, О. І. Китаєв // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 5.- С.32-34.

Пахно, В. Г. Низкорослие сорта грецкого ореха / В. Г. Пахно // Сад, виноград і вино України. - 2011. - № 1-2. - С. 8-11.

Сазонов, Ф.Ф. Современный сортимент смородины черной и исходный материал в селекции / Ф. Ф. Сазонов // Садоводство и виноградарство. - 2011. - № 3. - С. 14-17.

КВІТНИЦТВО

Виноградська, Е. В. Висаджуємо гладіолуси / Е. В. Виноградська // Квіти України. - 2011. - №2. - С. 17-18.
Ткачук, О. О. Троянди у вашому садку / О. О. Ткачук // Квіти України. - 2011. - №2. - С. 10-13.

Промышленное цветоводство в теплицах. Срезочные культуры / Л. Гиль, А. Пашковский, Л. Сулима // Овощеводство. - 2011. - № 6. - С. 72-74.
Удобрение хризантем // Овощеводство. - 2011. - № 6. - С. 75.

ЗАХИСТ РОСЛИН

Диагностика бактериального патогена картофеля Dickeya dianthicola / А. Н. Карлов, А. Н. Игнатов, Г. И. Карлов // Известия Тимирязевской с.-х. акад.. - 2011. - № 3. - С. 38-48.

Игнатов, А. Н. Необходимость усилить борьбу с бактериозами картофеля / А. Н. Игнатов // Картофель и овощи. - 2011. - № 5. - С. 28-29.

Кирик, Н. Бурая пятнистость, или гельминтоспориоз кукурузы / Н. Кирик, М. Пиковский // Овощеводство. - 2011. - № 5. - С. 54-56.

Марков, І. Л. Моніторинг хвороб ріпаку та заходи щодо обмеження їх поширення  / І. Л. Марков // Агроном. - 2011. - № 2. - С. 110-118.

Марков, И. Обыкновенная парша картофеля и меры ее профилактики / И. Марков // Овощеводств. - 2011. - № 6. - С. 40-43.
Пиковский, М. Альтернариоз томата / М. Пиковский, Н. Кирик // Овощеводство. - 2011. - № 6. - С. 48-49.

                             ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО 

                        ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

Божидарнік, Т. В. Передумови розвитку експортно-імпортного потенціалу підприємств молочної галузі / Т. В. Божидарнік // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 5.- С.66-67.

Грашин, В. ДНК-технологии - направление повышения белковомолочности  / В. Грашин, А. Грашин // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2011. - № 3. - С. 18-19.

Зубець, М. М. Селекційно-генетичне вдосконалення вітчизняної симентальної породи / М. М. Зубець // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 5.- С.77-79.

Іляшенко, Г. Д. Генетична детермінація і співвідносна мінливість тривалості ембріогенезу корів / Г. Д. Іляшенко // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 6.- С.73-75.

Карпюк, Н. А. Концентрація важких металів у яловичині при використанні різних силосів / Н. А. Карпюк // Вісн. аграр. науки. - 2011. - № 6.- С.67-69.

Перспективи селекційного удосконалення сірої української породи ВРХ / А. Шельов [та ін.] // Тваринництво України. - 2011. - № 6. - С. 10-12.

Полупан, Ю. П. Ранний отбор коров по эффективности пожизненного использования / Ю. П. Полупан, Т. П. Коваль // Зоотехния. - 2011. - № 6. - С.4-5.

Польщикова, І. За допомогою лінійної моделі можна прогнозувати перетравлення поживних речовин грубих кормів / І. Польщикова, М. Василевський // Тваринництво України. - 2011. - № 5. - С. 37-39.

Польщикова, І. Перетравність поживних речовин сіна люцернового в рубці великої рогатої худоби] / І. Польщикова // Тваринництво України. - 2011. - № 6. - С. 26-29.

Продуктивность и обмен веществ у лактирующих коров при скармливании шрота из расторопши  / М. Г. Чабаев [и др.] // Зоотехния.- 2011. - № 6. - С. 8-10.

Семенова, Е. Анализ производства молока / Е. Семенова // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2011. - № 3. - С. 6-8.

Ставецька, Р. Поліпшуючий вплив голштинської породи / Р. Ставецька, І. Рудик // Тваринництво України. - 2011. - № 5. - С. 27-30.

Сычева, Л. В. Заменители цельного молока в рационах телят / Л. В. Сычева, Л. Н. Дулепинских // Зоотехния. -2011. - № 6. - С. 10-11.

Тюриков, В. Экстерьер и молочная продуктивность животных различных типов холмогорской породы крупного рогатого скота / В. Тюриков, Н. Никулкин // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2011. - № 3. - С. 16-17.

Химический состав молока коров черно-пестрой породы разной кровности  / Г. Родионов, Е. Поставнева, Т. Ананьева // Молочн. и мясн. скотоводство. - 2011. - № 2. - С. 34-35.

Яковлев, А. Ф. Значительное повышение точности оценки племенной ценности животных в молочном скотоводстве / А. Ф. Яковлев, М. Г. Смарагдов // Зоотехния. - 2011. - № 5. - С. 2-4.

КОНЯРСТВО

Калашников, В. В. Программа развития племенного коневодства / В. В. Калашников, В. С. Ковешников, А. М. Зайцев // Коневодство и конный спорт. - 2011. - № 2. - С. 3-5.
Курнявко, Н. Ю. Внутрипородная дифференциация лошадей буденовской породы  / Н. Ю. Курнявко // Коневодство и конный спорт. - 2011. - № 2. - С. 7-8
Тхинвалели, Г. Г. Основные принципы и методы племенной работы с русской верховой породой лошадей  / Г. Г. Тхинвалели // Коневодство и конный спорт. - 2011. - № 2. - С. 13-14.

                        СВИНАРСТВО

Бурлака, В. Природні детергенти у складі раціонів свиноматок як засіб отримання високоякісного матеріалу / В. Бурлака, Є. Давидов // Тваринництво України. - 2011. - № 6. - С. 29-31.

Кожевников, В. .М. Современные подходы к организации кормовой базы в промышленном свиноводстве / В. М. Кожевников // Свиноводство. - 2011. - № 3. - С. 4-8.

Овчинников, А. В. Характеристика откормочных и мясных качеств свиней различных генотипов при откорме до высоких весовых кондиций  / А. В. Овчинников, А. А. Зацаринин // Зоотехния. - 2011. - № 6. - С. 18-19.

Погодаев, В. А. Влияние стимуляторов СИТР и СТ на биохимические показатели крови и продуктивность свиноматок / В. А. Погодаев, С. П. Каршин // Зоотехния. - 2011. - № 5. - С. 24-25.

Полосин, В. М. Микрокапсулированные органические кислоты и эссенциальные масла в кормлении свиней / В. М. Полосин // Свиноводство. - 2011. - № 3. - С. 51-55.

Суслина, Е. Н. Использование генетических маркеров в целях получения гетерозиса / Е. Н. Суслина // Свиноводство. - 2011. - № 3. - С. 16-17.

Толоконцев, А. И. Продуктивность свиноматок породы дюрок в ряде поколений при направленной селекции  / А. И. Толоконцев // Свиноводство. - 2011. - № 3. - С. 26-28.

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

Китаєва, А. Природна резистентність баранів - плідників цигайської породи  / А. Китаєва // Тваринництво України. - 2011. - № 5. - С. 18-20.

Кочкаров, Р. Х. Развитие организма ярок советской мясо-шерстной породы в разных зонах разведения / Р. Х. Кочкаров // Зоотехния. - 2011. - № 4.- 14-15.

Селькин, И. И. Шерстяная продуктивность молодняка мясо-шерстных овец  / И. И. Селькин, Р. Х. Кочкаров // Зоотехния. - 2011. - № 4. - С. 24-25.

         ЗВІРІВНИЦТВО. КРОЛІВНИЦТВО

Влияние препарата САТ-СОМ на продуктивность молодняка кроликов  / Т. В. Шувалова [и др.] // Кролиководство и звероводство. -2011. - № 3. - С. 21-23.

Гончар, О. Перспективи розвитку кролівництва в Україні / О. Гончар, Є. Шевченко // Тваринництво України. - 2011. - № 6. - С. 2-6.

Карюхина, С. С. Характеристика особенностей роста щенков норок с рождения до 45-дневного возраста / С. С. Карюхина, И. В. Будяну, А. В. Стешенко // Кролиководство и звероводство. - 2011. - № 2. - С. 18-19.

Киселев, А. Л. Влияние стабилизированного силфеном корма на продуктивность норок/ А. Л. Киселев, Д. Н. Перельдик // Кролиководство и звероводство. - 2011. - № 3. - С. 15-16.

Митрофанова, М. В. Сравнительная характеристика микроструктуры кожного покрова лисиц серебристо-черной и бастард / М. В. Митрофанова, М. Р. Уткин // Кролиководство и звероводство. - 2010. - № 3. - С. 20-21.

Перельдик, Д. Н. Селен в звероводстве / Д. Н. Перельдик, Я. З. Лебенгарц, Л. Ю. Киселев // Кролиководство и звероводство. - 2010. - № 3. - С. 8-10.

Чекалова, Т. М. Потентность и репродуктивность молодых самцой соболей в условиях измененной технологии гона / Т. М. Чекалова, О. И. Тихомирова, Т. В. Елисова // Кролиководство и звероводство. - 2011. - № 2. - С. 15-17.

Яппаров, И. Я. Эффективность применения нового селеносодержащего преперата "Селебен" в комбикормах для молодняка кроликов  / И. Я. Яппаров, В. С. Александрова // Кролиководство и звероводство. - 2011. - № 2. - С. 12-14.

                        ПТАХІВНИЦТВО

Влияние кормления на пигментацию желтка яиц и тушек кур и бройлеров  // Ефективне птахівництво. - 2011. - № 5. - С. 21-24.

Дадашко, В. В. Продуктивные качества кур в зависимости от содержания в комбикормах голозёрного овса / В. В. Дадашко, А. К. Ромашко, Л. В. Зинкевич // Ефективне птахівництво. - 2011. - № 6. - С. 26-30.

Какое освещение лучше для яичных кур? / Кавтарашвили А. [и др.] // Птицеводство. - 2011. - № 6. - С. 17-19.

Магделайн, П. Перспективы и проблемы развития яичной промышленности в ЕС / Паскаль Магделайн, Вероник Гонньер // Ефективне птахівництво. - 2011. - № 6. - С. 10-12

Мейерхоф, Рон. Расчет терморегуляции у суточных цыплят / Рон М


Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше