ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ 2011 РОКУ

Версія для друку

Історія була його душею, Україна – любов’ю

До 90-річчя від дня народження Іллі Гавриловича Шульги

(3.08.1921-9.12.1993)

Відомий вчений-історик, професор Ілля Гаврилович Шульга народився 3 серпня 1921 р. у с.Верещаки, нині Лисянського району Черкаської області у селянській родині.

Після навчання у Почапинській семирічній школі навчався у Черкаському сільськогосподарському технікумі на ветеринарному відділенні. Отримавши у 1940 р. диплом зоотехніка, розпочав трудову діяльність у Волинській області.

З початком війни, як непридатний до військової служби за станом здоров'я, був евакуйований спочатку до Дніпропетровської області, а з наближенням лінії фронту – до Киргизії.

1943 р. вступив на перший курс історико-філологічного факультету Ростовського державного університету, який в той час перебував у евакуації у киргизькому місті Ош. Згодом навчався на історичному факультеті Чернівецького державного університету. А 1948 р. завершив здобуття освіти на історичному факультеті Львівського державного університету ім.І.Франка. Там на нього велике враження справили лекції відомих вчених І.Крип'якевича, М.Кордуби, які були учнями М.Грушевського.

Отримавши диплом історика, Ілля Гаврилович Шульга, разом з дружиною – Ядвігою Денисівною, повернувся на Черкащину. Вчителював у Виноградській середній школі. 1949 р. – призначений директором Лисянської середньої школи № 1. Протягом 1951-1954 рр. навчався в аспірантурі інституту історії Академії наук УРСР. У 1954 р. після захисту дисертації «Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Лівобережній Україні у другій половині XVIII ст.» І.Г.Шульзі було присвоєно науковий ступінь кандидата історичних наук.

У 1954-1972 рр. працював в Ужгородському державному університеті, обіймаючи різні посади на кафедрі історії СРСР – від старшого викладача до завідувача. Викладацьку діяльність І.Г.Шульга поєднував з продовженням наукових досліджень. Опублікував монографії «Соціально-економічне становище Закарпаття в другій половині XVIII ст.» (1962), «Соціально-економічні відносини і класова боротьба на Закарпатті в кінці XVIII - першій половині XIX ст.» (1965 р.) та низку статей в наукових часописах, зокрема в «Українському історичному журналі». Після захисту дисертації «Соціально-економічні відносини і класова боротьба на Закарпатській Україні в період розкладу і кризи феодально-кріпосного ладу (друга половини XVIII - перша половина XIX ст.), у 1966 р. отримав вчений ступінь доктора історичних наук та вчене звання професора.

На основі вивчення архівних матеріалів написав художній твір про опришківський рух – повість «Брате мій», видану в 1971 р.

Одночасно в Ужгороді, І.Г.Шульга займався громадською роботою, обирався секретарем партійного бюро історичного факультету, партійного комітету університету, членом бюро міського комітету комуністичної партії. Брав участь у створенні чоловічої народної капели Ужгородського університету «Баян», у якій співав сам.

Своє життя з Вінницею учений пов’язав з 1972 р. У зв’язку з відновленням у Вінницькому педагогічному інституті (нині університеті) історичного факультету, Іллю Гавриловича запросили очолити кафедру історії, згодом – історії СРСР та УРСР. З часом він перейшов на посаду професора кафедри.

Йому належить велика заслуга у перетворенні відновленого історичного факультету сучасного Вінницького педагогічного університету у відомий в Україні та за її межами центр підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які плідно працюють на освітянській ниві та в академічній і вузівській науці, інших установах та організаціях.

Працюючи у Вінниці, учений виявив багатогранність наукових інтересів. Продовживши дослідження історії Закарпаття доби феодалізму, він виступив співавтором книг «Шляхом до щастя», «Зоря незгасна», автором наукових повідомлень з цієї тематики.

Одночасно глибоко вивчав проблеми розвитку торгівлі в Україні ХVІІ-ХVШ ст., економічні зв'язки з Молдовою, Чехією, Угорщиною. З цієї тематики також було опубліковано статті. Своєрідним підсумком довгорічних студій історії феодалізму в Україні стала співпраця в авторському колективі багатотомної «Історії Української РСР» та в редакційній колегії 2-го тому цього видання.

Проживаючи на землі Поділля, І.Г.Шульга особливу увагу приділив розвитку краєзнавства, вивченню історії краю. Проблеми функціонування подільського села, економічні, політичні та культурні відносини Поділля з іншими регіонами України, життєвий шлях багатьох наших земляків – такий далеко неповний перелік краєзнавчих досліджень професора Іллі Гавриловича Шульги.

З середини 80-х років, коли зняли заборону на доступ до архівних документів 20-30-х рр. XX ст., учений наполегливо і цілеспрямовано приступив до розробки теми, яку протягом свого свідомого життя виношував у найзаповітніших куточках душі. Переживши голод 30-х років, внаслідок чого захворів кістковим туберкульозом, він прагнув розповісти правду про цю, жахливу за проявами і катастрофічну за наслідками, трагедію українського селянства, яка жодним словом не згадувалася в офіційній радянській історіографії. У 1988 р. одним із перших в Україні, І.Г.Шульга опублікував свої спогади про ті страшні часи.

Багаторічна напружена робота дослідника в архівах над документами, коло яких щораз розширювалося, вилилась у низку газетних публікацій і в книгу «Людомор на Поділлі» (К., 1993). На строго документальній основі, додавши в кінці монографії найбільш промовисті документи, автор показує причини, прояви, наслідки голодомору

30-х років XX ст. в краї, де ніколи за весь відомий історичний час, не було зафіксовано аналогічних явищ подібного характеру і масштабів.

Доопрацюванням її вчений займався до останнього дня життя. Нове видання «Голод на Поділлі» побачило світ у 1993 р. А вже після смерті ученого-історика була опублікована праця «Гірка правда: Нариси історії подільського селянства 1920-1932 рр.» (1997 р.), в якій проаналізовано становище селянства та політика влади щодо нього, результатом якої був Голодомор 1932-1933 рр.

Поряд з творчою діяльністю І.Г.Шульга здійснював велику роботу по організації наукових досліджень на факультеті, підготовці висококваліфікованих спеціалістів-істориків, керував дисертантами і дипломниками. Вихованці професора І.Г.Шульги працювали і працюють в наукових установах та вищих навчальних закладах Києва, Вінниці, Львова, Полтави, Москви та інших міст. З його наукової школи вийшло 5 докторів та 5 кандидатів наук.

Опублікована спадщина Іллі Гавриловича Шульги складається з 174 праць – монографій, брошур, авторефератів, розділів у колективних працях, статей в наукових журналах, збірниках, енциклопедіях, газетних публікацій тощо.

Визнанням значного внеску І.Г.Шульги в історичну науку була його участь у наукових конференціях, симпозіумах в Україні, інших республіках колишнього СРСР, Чехословаччини, Угорщини, Польщі, у XIII Міжнародному конгресі історичних наук у Москві в 1970 р.

Напружена праця І.Г.Шульги була гідно поцінована. Його нагороджено орденом «Знак Пошани», удостоєно Державної премії України, присвоєно звання «Заслужений працівник вищої школи УРСР».

Помер професор І.Г.Шульга 9 грудня 1993 р. у Вінниці.

Вірним другом, однодумцем, помічником Іллі Гавриловича була його дружина – Ядвіга Денисівна, яка доклала багато зусиль до посмертного видання його останньої праці, присвоєння імені І.Г.Шульги Почапинській школі, встановлення меморіальної дошки І.Г.Шульги на приміщенні Лисянської школи № 1. Вона упорядкувала архів вченого і передала його як особовий фонд до Державного архіву Вінницької області. У 2005 р. в Інституті історії України Національної Академії наук України була успішно захищена кандидатська дисертація Л.М.Товстопят «І.Г.Шульга як історик України».

Наукова, педагогічна, громадська діяльність І.Г.Шульги слугують взірцем служіння своєму народу, своїй Батьківщині.

Калитко С.А., кандидат історичних наук,

доцент Вінницького ДПУ ім.М.Коцюбинського

Ткаченко А.Д., перший директор з науково-педагогічної роботи Вінницького ДПУ ім.М.Коцюбинського

кандидат історичних наук, професор

ЛІТЕРАТУРА

Праці І.Г.Шульги

Голод на Поділлі / І.Г.Шульга.– Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. – 224 с.

Гірка правда: нариси історії подільського селянства 1920-1932 рр. / І.Г.Шульга. – Вінниця: ВАТ «Віноблдрук», 1997. – 153 с.

Трагедія голодомору: історія без «білих плям» / І.Г.Шульга // Комс. плем’я. – 1990. – 22 берез.

Зашморг…: (по голод 1933 р. на Вінниччині) / І.Г.Шульга // Комс. плем’я. – 1990. – 8 трав.

Тернова гілка в історії Поділля: (голодомор 1946-1947 рр.) /І.Г.Шульга // Вінниц. правда. – 1990. – 14 жовт.

Як попелюшани просили в «батечка» милостині: (голодомор 1933 та 1947 рр.) / І.Г.Шульга // Вінниц. правда. – 1990. – 6 листоп.

Про І.Г.Шульгу

Бушин, М.І. Наукова спадщина професора І.Г.Шульги / М.І.Бушин, Л.М.Товстопят // Український селянин: зб. наук. пр. – Черкаси, 2002. – Вип. 4. – С. 46-49.

Бушин, М.І. Ілля Шульга як історик України: нарис життя та діяльності / М.І.Бушин, О.І.Гуржій, Л.М.Товстопят. – Черкаси, 2006. – 252 с.

Калитко, С. Наукова спадщина І.Г.Шульги в царині поділлєзнавства / С.Калитко // Тези доп. і повідомл. вісімнадцятої Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. 3 лют. 1998 р., Вінниця. – Вінниця, 1998. – С. 82-83.

Калитко, С.А. Учений, публіцист, громадянин: (наук. діяльн. проф. І.Г.Шульги на іст. фак. Вінниц. пед. ін-ту / С.А.Ка-литко, В.С.Мазурик // Історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту: до 20-річчя відновлення. – Вінниця, 1993. – С. 12-14.

Товстопят, Л.М. І.Г.Шульга як історик України: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Л.М.Товстопят; НАН України; Ін-т історії України. – К., 2005. – 24 с.

«Україна була його любов’ю…»: Спогади про Іллю Шульгу: [збірник]. – Вінниця: О.Власюк, 2003. – 124 с.

Шульга, Я. Історія була його душею / Я.Шульга // Він-ниччина. – 1998. – 11 серп.

Шульга, Я. Портрет І.Г.Шульги / Я.Шульга // Тези доп. і повідомл. дев’ятнадцятої Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. Вінниця, 18 лют. 1999 р. – Вінниця, 1999. – С. 91-93.

Гальчак, С. Шульга Ілля Гаврилович / С.Гальчак // Краєз-навці Вінниччини. Біографії. Бібліографія / С.Гальчак. – Вінниця: Книга-Вега, 2005. – С. 211-212.

Ілля Гаврилович Шульга: бібліогр. покажч. / уклад.: Г.М.Авраменко, Л.М.Шпильова; авт. вступ. ст. С.І.Дровозюк, В.С.Мазурик. – Вінниця, 1991. – 22 с.


ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ 2011 РОКУ

 1. Січень - Серпень
 2. Вересень - Грудень
 3. Вінницька обласна організація Національної спілки письменників України
 4. Ян Потоцький
 5. Олег Чорногуз
 6. Чорнобиль не має минулого часу
 7. Марія Василівна Скрипник
 8. День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
 9. Ілля Гаврилович Шульга
 10. Леонід Трохимович Пастушенко
 11. Микола Олександрович Рябий
 12. Михайлина Хомівна Коцюбинська
 13. Вінницький центральний парк культури та відпочинку ім.М.Горького
 14. Всеукраїнська літературна премія ім. Михайла Коцюбинського
 15. Іменний покажчик ювілярів 2011 року

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше