Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

З невичерпних подільських криниць
До 70-річчя від дня народження
Анатолія Подолинного
Біобібліографічний покажчик

Іменний покажчик

Алексєєв С.П. (116)

Альбертон М.Й. (116)

Антоненко-Давидович Б.Д. (92), (96), (159)

 

Бажанов Б.Г. (137)

Балинська Л. 82

Бахтинський М.Й. (137)

Безверхий О. (55)

Бердник І.Д. (137)

Бернасовська В.П. (137)

Бжехва Ян (137)

Білинський М.І. (137)

Білкун М.В. (137)

Білоконь Н.Г. (44)

Богданович А.М. (147)

Бойко І. 10

Бондаренко А. (30)

Бондарчук А. 10

Бондарчук П.Ф. (147)

Бортняк А. 79, 91, (99), 117, 119, 122, (125),  (181), 184, 202, 203

Борщевський В. 15, 30

Брюховецький В. 23

Бураго С.Б. (147)

Бурлачук Ф.Ф. (147)

 

Вакалюк-Дорошенко М.І. (154)

Ваксман М.А. (154)

Валько І.В. (154)

Васильченко С.В. (92)

Вдовиченко М.І. (93), (154)

Вдовиченко С.М. 109, (154)

Верн Жюль (20)

Вишня Остап (53)

Власик А.І. (191)

Вовк М.П. (154).

Вовкодав В.П. (39), (84), 119, (125а), 139, (139), (154), 166, (166)

Войтко О.П. (160)

Волочай В.Г. 65

Волошенюк Г. 67

Волошенюк І.С. (160), 201, 209

Волошиновський Й. (160)

Волошиновський Ю. (160)

Волошка Л. (160)

Волошок В. (160)

 

Гай-Головко О. (93), (160)

Гальчак С. 208

Гальчевська Н. 77

Гарматюк, А. (169)

Гасюк В.146

Гедз М.С. (160)

Гірник П. (87)

Глинський І.В. (83)

Гнатовський В.А. (160)

Гнатюк Н.Ю. 140, (160), (162), (207)

Гоголь М. (68), (193)

Головатюк П. (108)

Головащенко О. 206

Головко Д.А. (44)

Головко О.Ф. (161)

Ґонтар П.О. (161)

Горб Є.В. (31), (34)

Горішній А. 122, 200

Горліс-Горський Ю. (93)

Горлов В.О. (161)

Гощинський С.(14)

Гриб К.К. (161)

Григорук А.І. (161)

Гризун А.П. (44)

Гримайло Я.В. (161)

Грицак Є.М. (161)

Грузман З. 81

Гузюк П.Ф. (161)

Гуцало Р.А. (161)

 

Далідович Г. 25

Дейч Л.Г. (179)

Деко О. 49

Демченко І.О. (179)

Дєдова Т.І. (179)

Дмитренко М. 67, (103), 119, (167) 173, 195

Добжинський М.С. (191)

Добжинський С.Ф. (191)

Добровольський А.З. (191)

Добрянський П.К. (191)

Довгалюк П.М. (191)

Довгань М.В. (191)

Довгополюк М.Л. (191)

Долматовський Є.А. (191)

Домачук Л. 146

Дорош М.М. (191)

Дріз О.О. (191)

Дубицький Н.М. (191)

Дятчук В.24

 

Жуков Б. 12

Жукова С.А. 65

Журба Г. (93)

 

Забаштанський В. (115), (145)

Забужко О. (123)

Завальнюк К. 172

Заянчківський Д.П. (51)

Заянчківський І. (46)

Звірик А.П. (51)

Земляк В. 83, (175), (180)

Зонова І. 177

Зорянчук Й. (185)

 

Іванчук В. (67)

Івашкевич Я. (35), (37), (78а)

 

Калитко К. (131)

Кам'яний Б. 7

Караскевич-Ющенко С. 164

Кармалюк У. (119)

Квасній О. 110

Кержнер м. 191

Кимак Л. 67, 77

Клен Ю. (Бургардт Освальд) (93)

Кобець В. (133), 138

Кобзар (182)

Ковін Л.І. (51)

Козак І.146

Коржупова А.П. (51)

Короненко с. 207

Корсовецький О.І. (73), 91, (113), (158), (165)

Костецький І. (93)

Костриця М.Ю. (160)

Коцюбинський М. (47), (63), (155), (187)

Кравець Н.С. (205)

Кравчук В. 12

Красіленко В. 118

Крилов І. (33)

Кристофорова Т.П. 162

Кузьменко В. (94)

Кундзіч О.Л. (73)

Куніцький Л. (73)

Купрін О.І. 57

 

Лазаренко В. 90, 91

Ланге Тор (110)

Лапшина І.М. 65

Левчук О. 122

Ленін (57)

Ленц Зігфрід (73)

Линовицький П.П. (73)

Лисенко О.Є. 156

Литвин С. (101), (124)

Лісовий П. 24, (73)

Ловецький П.Ф. (73)

Лотоцький О. (93)

Луценко І.А. (56), (74)

Любченко А. (92), (93),

 

Маковійчук І. 1

Маркевич Г. (73)

Маркович Д. (165)

Марьяновский В. 3

Мачківський М.А. (73)

Медведева Н. 23

Мельник В. 117, 122, 131, 153, 172, 174, (198)

Мілош Чеслав (73)

Мовчанюк Г. П. (73), 204

Мосендз Л. (93), (162), (196)

Музіль Роберт (73)

Мюзам Еріх (73)

М'ястківський А.П. (92)

 

Надсон С.Я. (130)

Нарушевич В.В. (73), (162)

Некрасов М. (21)

Нитченко Д. (207)

Ніколаєць О.Г.162

 

Одарченко Г. 140

Ольжич О. (71)

Орест М. (93)

Остапов В. (132)

 

Павлик Р. 56

Пастушенко Л. 140, 153, 171

Перебийніс П. (85)

Пештер Р. 6

Подолинна І. 69, 78,114

Подолинний А.М. (упорядник)  15, 43, 67, 91, 117, 120, 122, 138-140, 146, 152, 156, 165, 166, 172, 194

Подолинний А.М. (рецензент) 1, 2, 3, 4, 10, 45, 49, 52, 79, 85, 88, 94, 95, 99, 101, 103, 108, 123, 125, 132, 133, 136, 152, 163, 174, 181, 183, 198

Подолинний А.М. (перекладач) 5, 6, 25, 46, 57, 110,  164, 196

Подолинний А.М. (про нього) (7), (12), (19), (23), (24), (56), (67), (77), (82), (90), (91), (110), (140), (146), (153), (166), (171), (176), (177), (199-210)

Поклад Н. 91

Поліщук Ф. (48)

Прилипко В. 72

Присяжнюк М. 81

Присяжнюк Н. (28), (38), (66), (78а)

Присяжнюк Ф. 128

Пушкін О. (36), (92), (105)

Пчілка Олена (92), 131, (131)

Пшенична І. 139

 

Рабенчук В. 153, 165, 185

Рекрут М. 91

Руданський С. (152)

Руденко М. (111)

Руснак І. (163)

 

Садовський М. 80

Самчук У. (163)

Сандига О. 131, 153

Сегеда Ю. 157, 171

Смеречинський С. (64)

Смолич Ю.К. (102)

Собко В. 2

Солоненко М.П. (151)

Сосюра В. (83), (104)

Станович М.199

Старицький М. (69), (149)

Стебельська, А. (Шумовська-

Стебельська, Шум-Стебельська) (106), (192), 194

Стельмах М.П. (22), (58), (129)

Степаненко А. 77

Степанюк В. 186

Сторожук В. 146

Страшкевич В. (107)

Стрельбицький М. (67), 166, 176 Стус В. (61), (83), (100), (112), (165)

 

Танцюра Г. (95), (121), (167)

Тарасюк Г. (183)

Тарноградський В. (172)

Татарин М. 119

Ткачук В. 131

Трублаїні М. (15), (17), (18), (26), (27), (40), (41), (86), (162)

Туркевич В. 164

 

Франко І. (168)

 

Халевич О. 49

Хмелюк В. (89), (93)

Хоменко Б.В. (52), 81, (97), (104), 115, 126, 146, (152), 210

Хоменко К. (104), 136а, (152)

 

Цвігун Т. 146

Чайковська А. 194

Чайковський Б. (56), (74)

Чехов А.П. (32), 196

 

Швандрлік М. 5

Шевченко Тарас (52), (54), (62), (150)

Шимановський К. (37)

Шпинай Л. (42)

Шпорта Я.Г. (127)

Штейнман Б. 9, 19

Шульга І. (88)

 

Юнаш І.А. 65

Юхимович, В. (136а)

 

Яковенко Л. 9

Яковенко Т. 138

Ясинська Л. 77


 

Довідкове видання

  

З невичерпних подільських криниць

 До 70-річчя від дня народження

Анатолія Подолинного

 Біобібліографічний покажчик 

 

Відповідальна за випуск Н.І.Морозова,

 директор Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва

 

 

Укладач, комп’ютерний набір Г.М.Авраменко

Редактор М.Г.Спиця

Комп’ютерна верстка, дизайн, оригінал-макет Н.В.Спиця

  

 

Підписано до друку 09.04.2010. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Умов. друк. 3.5 арк.

Наклад 100 прим.

 

 

Друк ПП Балюк І.Б.

м.Вінниця, вул. Р.Скалецького, 15

Тел. (0432) 52-08-02