Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування

 

  

«Декларація про державний суверенітет України: витоки, сьогодення»

(Рекомендаційний бібліографічний список)

 

 

Вінниця, 2010


 16 липня 1990 р. ( 20 років тому) Верховна Рада України  проголосила Декларацію про державний суверенітет України

 

Верховна Рада,

виражаючи волю народу України,

прагнучи створити демократичне суспільство,

виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод
людини, шануючи національні права всіх народів,

дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і
духовний розвиток народу України,

визнаючи необхідність побудови правової держави,

маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу
України,

П Р О Г О Л О Ш У Є

державний суверенітет України як верховенство, самостійність,
повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та
незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

 

Одна з головних тем історії XX століття – боротьба поневолених народів світу проти своїх імперій. Після Першої світової війни розпалися імперії Романових, Габсбургів, оттоманів. Після Другої – Великобританія, Франція та інші європейські держави змушені були відмовитися від своїх заморських володінь. Наприкінці XX ст. дійшла черга останньої імперії – СРСР.

16 липня 1990 р. Верховна Рада України ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Відтоді в літописі нашої держави розпочалася нова сторінка, новий відлік часу – епоха утвердження України як самостійної та незалежної країни.

Прийняття Декларації стало першим кроком до відновлення історичної справедливості, відродження української державності як ідеї соборності українського народу та його земель. Цей документ відкрив новий етап в історії нашого народу, проголосивши основні політичні, економічні, соціальні цілі, довгострокові перспективи розвитку Української держави. В Декларації було визначено найбільш принципові позиції, які орієнтували народ на створення самостійної, правової держави, на розвиток демократії, всебічне забезпечення прав і свобод людини.

Вона стала тією цінністю, яка об’єднала суспільство у непростий час визначення свого майбутнього в серпневі дні 1991 р.

24 серпня 1991 р. Верховна Рада майже одностайно проголосила незалежність України. На цей день також були призначені вибори президента України.

Проголошення незалежності України – подія надзвичайної історичної ваги, яку так прокоментував американський тижневик «Тайм»: «Росія може існувати без України; Україна може існувати без Росії. Але Радянський Союз не може існувати без України. Він закінчився».

Всеукраїнський референдум у грудні 1991 р. довів спроможність українського народу самостійно вирішувати найбільш важливі питання суспільного й державного життя, став формою національного державотворення. 90 відсотків його учасників віддали свої голоси за незалежність – це перевершило найоптимістичніші прогнози.

Поступ українського народу до утвердження суверенної й незалежної, демократичної й правової держави завершився прийняттям нової Конституції України. 28 червня 1996 р. конституційне оформлення незалежності України перетворило український народ з носія суверенітету на його володаря.

Уперше протягом століть доля українського народу – в його власних руках. Тож нехай мудрість, витримка, сила духу допомагають нам зробити все можливе для створення економічно-заможного, соціально здорового суспільства та національно-культурного відродження.

Прийняттю Декларації про державний суверенітет України передувала важка праця і боротьба не одного покоління справжніх українських патріотів. І на цьому довгому та бурхливому історичному шляху Декларація про державний суверенітет стала поворотним пунктом в сучасній історії України, наблизивши до здійснення споконвічну мрію українського народу про свободу та незалежність. 

Розділ 1. «Суверенітет держави : визначення поняття»

“Суверенітет є тим нервом держави, прибравши який, можна зруйнувати всю державну конструкцію”

Р. Макуєв

Барабаш, Ю. Референдум як спосіб вирішення питань, пов’язаних із державним суверенітетом / Ю. Барабаш // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2008. – № 3. – С. 98-108. – Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Бєлєвцева, В. Державний суверенітет, його ознаки та властивості / В. Бєлєвцева // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 10. – С. 7-9.

Блавацький, С. Дилема глобалізації та державного суверенітету / С. Блавацький // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002. – №6. – С. 7-10.

Волянська, Г.М. Ідеологія державотворення і народний суверенітет в Україні // Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність. – К., 1997. – С. 43-45.

Голосніченко, Д. Поняття повноважень, їх владна природа та походження від суверенітету Українського народу / Д. Голосніченко // Право України. – 2007. – № 2. – С. 123-127 .

Горинь, М. Державотворення – справа духовна // Україна. – 1993. – № 9. – С. 2-4.

Гапотій, В.Д. Особливості ознак суверенітету держави на сучасному рівні розвитку громадянського суспільства / В.Д. Гапотій // Науковий потенціал України 2006: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26-28 берез. 2006 р. К., 2006. – С. 48-50.

Гапотій, В.Д. Сучасне розуміння інформаційного суверенітету / В.Д. Гапотій // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі / ТДАТУ. – Мелітополь, 2007. – Вип. 11. – С. 11-18.

Гапотій, В.Д. Теоретико-практичні аспекти мовного суверенітету / В.Д. Гапотій // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі / ТДАТУ. – Мелітополь, 2007. – Вип. 11. – С. 26-33.

Гапотій, В.Д. Теорія суверенітету народу, нації та держави : монографія / В. Д. Гапотій. – Мелітополь : Ваша газета, 2009. – 312 с.

Генеза ідеї державного суверенітету: поняття та етапи становлення / В.В. Каращук, О.В. Лаба; В.О. Сердюк та ін. // Держава і право. – К., 2005. – Вип. 28. – С. 103-110.

Герасимова, О. Забезпечення державного інформаційного суверенітету як функція державної мови / О. Герасимова // Юрид. журн. – 2007. – № 10. – С. 46-48.

Гончаров, С. Це солодке слово "суверенітет": [незалеж. держава і наслідки глобалізації] // Енергетич. політика України. – 2002. – № 7/8. – С. 14-18.

Гринин Л.Е. Глобализация и проблемы национального суверенитета. – Режим доступу: http://anthropology.ru/ru/texts/grinin_le/modphil02_04.html. – Назва з екрану

Жулинський, М. Суверенітет України – гарантія майбутнього українського народу // Літ. Україна. – 1990. – 22 лют.

Завадько, Ю.С.  Державний суверенітет у міжнародному праві: роль та зміст у сучас. умовах // Держава і право. – К., 2008. – Вип. 40. – С. 546-552.

Заяць, Н. Суверенітет: трансформація змісту / Н. Заяць // Право України. – 2008. – № 2. – С. 17-21.

Касьян, В. Суверенітет: від бажаного до дійсного: сутність суверенітету держави / В. Касьян // Віче. – 1994. – № 2. – С. 51-62.

Ковальчук, В. Б. До питання про державний суверенітет та легітимність державної влади в політико-правовій концепції Нікколо Макіавеллі та Жана Бодена / В.Б. Ковальчук // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 49-56. – Бібліогр.: 13 назв.

Ковальчук, В.Б. Про державний суверенітет та легітимність державної влади у політико-правовому вченні Томаса Гоббса / В. Б. Ковальчук // Держава і право. – 2008. – Вип. 39. – С.153-161. – Бібліогр. в кінці ст.

Колісник, В. Національний суверенітет та право нації на самовизначення / В.Колісник // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2001. – № 1. – С.33-39.

Конопельський В.Я.  Національний суверенітет як важливий чинник формування політичної нації // Держава і право. – К., 2001. – Вип.11. – С. 565-573.

Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації. : зб. наук. пр. / [Т-во конституц. права; за заг. ред. В.М. Кампа, М.В. Савчина.] – К. : Час Друку, 2008. – 266, [3] с.

Кравчук, Л.М. Про парламент, суверенітет, сучасну ситуацію і не тільки : розмова з Головою Верхов. Ради України Л.М. Кравчуком // Вечір. Київ. – 1991. – 15 січ.

Кремень, Т. Державний суверенітет у добу глобалізації / Т. Кремень // Політика і час. – 2003. – № 10. – С. 36-40.

Кремень, Т. Еволюція поглядів на державний суверенітет / Т. Кремень // Політ. менеджмент. – 2004. – № 1. – С. 153-162. – Бібліогр.: 18 назв.

Кривенко, Л.Т. Суверенітет народу – фундаментальна основа ідеології державотворення України // Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність. – К., 1997. – С. 40-43.

Куян, І.А. Зародження ідеї суверенітету як необхідність державотворення середньовіччя / І.А. Куян // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. – С. 138-146. – Бібліогр. в кінці ст.

Куян, І. Скільки в державно організованій країні суверенітетів?/ І. Куян // Юрид. Україна. – 2008. – № 11. – С. 4-9. – Бібліогр. в кінці ст.

Куян, І. Співвідношення принципів територіальної цілісності держави та права націй на самовизначення як складових частин державного суверенітету / І. Куян // Віче. – 2009. – № 14. – С.18-21. – Бібліогр. в кінці ст.

Куян, І. Чи послаблює глобалізація суверенітет національних держав? / І. Куян // Віче. – 2009. – № 12. – С. 15-18 : портр..

Левенець, Ю. Історичний екскурс у проблему народного суверенітету // Людина і політика. – 2001. – № 4. – С. 79-86.

Мельник, І.А. Національне відродження в процесі утвердження суверенітету України // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т.4. – С. 59-73.

Мельник І. Суверенітет української нації як політико-правова проблема // Політолог. вісн. – К., 2003. – Вип.13. – С. 160-167.

Мере, Ж. Принцип суверенітету : історія та основи новітньої влади / Ж.Мере; пер. з фр. Л. Кононович. – Л. : Кальварія, 2003. – 216 с. – (Есеї-ХХ).

Моисеев, А.А. Суверенитет государства в международном праве : учеб. пособие / А.А. Моисеев ; Дипломатич. акад. МИД России. – М.: Восток-Запад, 2009. – 384 с.

Мочерний, С. Національний та економічний суверенітет країни / С.Мочерний // Економіка України. – 2005. – № 10. – С. 4-14.

Окара, А.М. "Культурний суверенітет" нації в добу постмодерну, або Як перекодувати "локальну " культуру / А. М. Окара; С. Півперек // Урок укр. – 2008. – № 1/2. – С. 63-65.

Організаційні та правові проблеми забезпечення державного суверенітету: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 27 берез. 2009 р. / АПН України, НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування АПрН України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого; [редкол.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала] – Х. : ФО-П Вапнярчук Н. М., 2009. – 147 с.

Пастухова, Н.Б. Государственный суверенитет и современные федеративные отношения / Н. Б. Пастухова // Гос–во и право. – 2009. – № 11. – С. 11-17.

Пухтинський, М. Суверенітет: тривоги й наді ї: проблеми досягнення Україною суверенітету // Київ. вісн. – 1991. – 10 лип. – С. 2.

Рудик, П.А. Декларація про державний суверенітет України – початок новітнього конституціоналізму в Україні / П.А. Рудик // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 132-139. – Бібліогр.: 21 назва.

Селіванов, А. Суверенітет народу і його забезпечення публічною владою / А. Селіванов // Право України. – 2009. – № 11. – С. 66-73 .

Семикрас, В.В. Народний суверенітет – основа організації державної влади в Україні / В.В. Семикрас // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 216-220. – Бібліогр.: 8 назв.

Сербин, Р. Діалектика державного суверенітету в епоху глобалізму / Р.Сербин // Право України. – 2002. – № 12. – С. 37-42. – Бібліогр.: 10 назв.

Сіваш, О.М. Суверенітет  і права людини: питання співвідношення // Проблеми законності. – Х., 2008. – Вип. 99. – С. 39-44.

Суверенитет : сборник / сост. Н. Гараджа. – М.: Европа, 2006. – 304 с.

Суверенітет держави і його співвідношення із суверенітетом народу і суверенітетом нації. – Режим доступу: http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/11993/12018/. – Назва з екрану.

Суверенітет України. – Режим доступу: http://www.ref.by/refs/78/17897/1.html. – Назва з екрану.

Суверенітет Української держави, загальні ознаки. – Режим доступу: http://www.refine.org.ua/pageid-4073-1.html. – Назва з екрану.

Сухонос, В. Суверенітет як територіальний вимір держави постіндустріального суспільства: функціонал. та екон. аспекти / В. Сухонос // Підприємництво, госп-во і право. – 2003. – № 3. – С. 75-76.

Тесленко, М.В. Національний суверенітет і його межі // Держава і право. – К., 2005. – Вип.27. – С. 193-197.

Тринадцять років державного суверенітету та незалежності України : здобутки та перспективи // Грані. – 2004. – № 4. – С. 3-11.

Трофимова, З.В. Поняття й види суверенітету // Теорія держави і права : навч. посіб. / З.В. Трофимова. – Донецьк, 2004. – С.32-37.

Тур, М. Права людини та суверенітет народу в фокусі комунікативної влади / М.Тур // Сучасність. – 2000. – № 5. – С.54-68.

Федущак-Паславська, А. Основні елементи сучасної теорії суверенітету державної влади / А. Федущак-Паславська // Вісн. Львів. ун–ту / Мін–во освіти і науки України ; Львів. нац. ун–т ім. І. Франка. – 2006. – Вип. 42. – С. 50-58. –(Сер. «Юридична»).

Хаас, Р. А навіщо нам суверенітет?: [нове визначення суверенітету в епоху глобалізації] // День. – 2006. – 21 лют. – С. 7.

Чередниченко, К.С. Державний та "економічний суверенітет" / К.С.Чередниченко // Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти. – К., 2007. – Ч. 2. – С. 229-232.

Чернега, Р.Т.  Місцеве самоврядування – муніципальний суверенітет чи представництво державної влади на місцях // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ, 2002. – Вип.10. – С.45-49.

Чорний, В. Суверенітет – це не фраза: (міжнар. відлуння Декларації про Держ. суверенітет України) // Рад. Україна. – 1990. – 21 серп.

Шаповал, В. Конституційні механізми реалізації народного суверенітету / В. Шаповал // Вісн. Конституц. Суду України. – 2004. № 5. – С. 77-97.

Шаповал, В. Поняття держави і суверенітету в конституційному праві / В. Шаповал // Вісн. Конституц. Суду України. – 2003. – № 1. – С. 70-83.

Шаповал, В. Поняття держави і суверенітет в конституційному праві // Сучасний конституціоналізм : монографія / В.М. Шаповал. – К., 2005. – С.109-139.

Шульженко С. Суверенітет / Шульженко С. // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 7. – С. 38 - 39.

Розділ 2. «Від Руської правди до Декларації про державний суверенітет України»

І булаву Богдан простяг

Туди, де родиться Держава!

С. Орлюк

Авсєєвич, В. П. Декларація про державний  суверенітет як перший етап конституційного процесу в Україні // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – Запоріжжя, 2001. – № 4. – С. 54-63.

Антошкіна, В.  Минуле та сучасне українського конституціоналізму/ В. Антошкіна, О. Кирпичов // Підприємництво, госп–во і право. – 2009. – № 10. – С. 26-30. – Бібліогр. в кінці ст.

Баран, В. Державотворчі та етнокультурні процеси в період Київської Русі // Слов’ян. обрії: міждисциплінар. зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 1. – С.23-39.

Бойко, Л.Д. Формування території української незалежної держави в часи Української революції (1917-1921 рр.) / Л.Д. Бойко. – К., 2007. – 62 с.

Бойко, О. Історичні обставини прийняття Декларації про державний суверенітет України ] / О.Бойко // Людина і політика. – 2002. – № 4. – С. 63-70.

Бондаренко, Д.Я. До питання про народний суверенітет і розподіл влади в Україні під час революції і громадянської війни (1917-1920 рр.) / Д.Я. Бондаренко, С.К. Даниленко // Південноукр. правнич. часопис / Одес. юридич. ін–т ; Харків. нац. ун–ту внутрішніх справ. – 2006. – №3. – С. 172-175.

Бут, О. М.  Економічний суверенітет СРР у 20-ті роки: надії та втрати // Українська державність: історія і сучасність. – К., 1993. – С. 260-261.

Васьківська, О. Державотворча політика Богдана Хмельницького // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 3. – С.38-39.

Грабовський, С. Від колонії до незалежності держави: початок шляху / С. Грабовський, Л. Шкляр // Розбудова держави. – 1996. – № 1. – С. 7-12.

Гураль, П. Українська ідея М. Драгоманова та сучасне конституційне забезпечення суверенітету України / П. Гураль // Драгоманівський збірник "Вільна спілка" та сучасний український конституціоналізм / за ред. Т.Андрусяка. – Л., 1996. – С.141-146.

Дан, О.Ю. Козацтво Брацлавщини у боротьбі за свободу і незалежність (1648-1676 рр.) : монографія / О.Ю. Дан. – К. : Стилос, 2004. – 288 с.

Дацків, І. Проблема соборності України на брестських переговорах 1918 р. / І. Дацків // Мандрівець. – 2008. – № 4. – С. 20-26. – Бібліогр. в кінці ст.

Доморослий, В. Декларація про державний суверенітет України: витоки, наслідки / В. Доморослий // Віче. – 1996. – № 6. – С.142-145.

Дмитрієнко, І. В. Правова свідомість та культура "Руської Правди" у світлі актуальних підходів до їх вивчення / І.В. Дмитрієнко, Ю.М. Дмитрієнко // Держава і право. – 2008. – Вип. 42. – С. 67-77. – Бібліогр. в кінці ст.

Журавський, В.С. Україна обирає свій шлях. – К.: ЛОГОС, 1995. – 79 с.

Задихайло, Д.В. Від Конституції Пилипа Орлика до конституційних засад правового господарського порядку // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – 2006. – Вип. 11. – С.140-150.

Замлинський, В. Гетьмани в боротьбі за суверенітет і державність Укураїни / В. Замлинський // Київ. старовина. – 1992. – № 4. – С. 2-6 ; 88-94.

Карпенко, В. Декларація про суверенітет України / В. Карпенко // Молода гвардія. – 1991. – 10 верес. – С. 2.

Колісник, Ю. Інформаційна діяльність Української Гельсінкської спілки та її значення у здобутті державного суверенітету / Ю. Колісник // Молода нація: Українська Гельсінкська Група: 30 років героїзму (1976-2006): матеріали конф. – К., 2006. – № 3. – С. 26-39.

Корнєєва, О.В. Проблеми державного будівництва України (середина XVII-XVIII ст.) // Півд. архів. – 2006. – Вип.21. – С. 44-47.

Кравчук, Л.М. Є така держава Україна: матеріали з виступів, інтерв’ю, прес-конференцій, брифінгів, відповідей на запитання / Л.М. Кравчук ; упоряд. та передм. М. Шпаковатого. – К. : Глобус,1992. – 223 с.: іл., 8 арк. іл.

Кравчук, Л М. Останні дні імперії…Перші роки надії / Л.М. Кравчук; запис С.Кичигіна. – К.: Довіра, 1994. – 230 с.: іл.

Кришина, Н.Формування органів державної влади в добу Центральної Ради / Н. Кришина // Вісн. держ. служби України. – 2007. – № 2. – С. 81-86.

Кухарчук, О С. Концепції державності в українській суспільно-політичній думці (кінець XIX-початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : (23.00.01) / О.С. Кухарчук; наук. кер. О.О. Рафальський; Ін-т нац. відносин і політології НАН України; Кіровогр. держ. пед. ін-т ім. В.К. Винниченка; Київ. держ. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – К., 1997. – 19 с.

Коцюба, О. Забуття Декларації – хибний і неєвропейський шлях до світового конституційного розвитку: [правова характеристика і юридичне значення Декларації про державний суверенітет України] // Голос України. – 2010. – 15 січ. – С.12-13.

Ластовський, В. Відображення концепції правової держави в Конституції УНР (1918) // Визвол. шлях. – 2003. – № 11. – С. 55-57.

Литвин, В.М. Самоствердження України: нелегкий поступ // Укр. іст. журн. – 2003. – № 1. – С.3-22.

Лук’яненко, Л. Народження нової ери: зб. ст. // Універс. газ. – 1997. – 168 с.

Лук’яненко, Л. Шляхи до незалежності // Золоті ворота. – 1991. – № 1. – С. 24-26.

Матвієнко, В. Центральна Рада: федералістська ідея та інтеграційна політика // Пам’ять століть. – 2003. – № 5. – С. 88-95. – Бібліогр.: 29 назв.

Мороз, О. Від Декларації до державності: до 10-річчя Декларації про державний суверенітет України // Віче. – 2000. – № 7. – С. 26-33.

Моця, О.П. Київська Русь і країни Європи: характерні риси східно-слов’янської державності, рівні міжнародних відносин та напрями контактів // Укр. іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 4-19. – Бібліогр.: 29 назв.

Нестеров, В. Карпатська "весна": [Київська Русь, Запорізька Січ, Гетьманщина, УНР, ЗУНР – це назви держав, які утворювалися Україною на шляху до нинішньої суверенності] // Політика і культура. – 2002. – № 9. – С. 42-43.

Окладна, М.Г. Політико-правові ідеї Конституції Пилипа Орлика і сучасна українська Конституція / М.Г. Окладна, М.Ш. Киян // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – 2006. – Вип. 11. – С. 61-68.

Пасічник, Ю.В. Незалежна Україна від дня прийняття Декларації про Державний суверенітет України (з 16 лип.1990 р.) // Бюджетна система України: навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. – К., 2006. – С. 296.

Пелих, Н. Конституційний акт часів Ярослава Мудрого / Н. Пелих // Підприємництво, госп–во і право. – 2005. – № 11. – С. 79-81. – Бібліогр.: 18 назв.

Пироженко, В. Національна консолідація в умовах обмеження державного суверенітету / В. Пироженко // Політич. менеджмент. – 2006. № 6. – С. 128-143. – Бібліогр.: 9 назв.

Писаренко, С. Предтеча нашої незалежності: про Декларацію та про державний суверенитет України // Голос України. – 1992. – 16 лип. – С.1-2.

Провісник незалежності: 16 липня 1990 року було прийнято Декларацію про державний суверенітет України // Уряд. кур'єр. – 2000. – 15 лип. – С.1.

Проголошення Акту відновлення Української Держави 30 черв. 1941 р. : 65-та річниця, 1941-2006: зб. матеріалів і док. / [уклад.: О. Романишин] – К.: Укр. Видав. Спілка, 2006. – 135 с.: іл.

Рум’янцев, В. Третій Універсал Центральної Ради – курс на побудову української держави / В. Рум’янцев // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2007. – № 4. – С. 92-100.

Рум’янцев, В. Четвертий Універсал Центральної Ради – спроба здобуття незалежності: (до 90-річчя прийняття Чергового Універсалу) / В. Рум’янцев // Вісн.Акад. правов. наук України. – 2008. – № 1. – С. 98-110.

Савич, С.С. Система державних органів у Гетьманщині за Конституцією Пилипа Орлика // Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. «Дні науки» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки (18-22 квіт. 2005 р.): зб. тез. доп. та повідомл. – Луцьк, 2006. – С.210-213.

Семененко, А. І. Еволюція ставлення НРУ до проблеми державного суверенітету України (1989–1991 рр.) / А.І. Семененко // Наука. Релігія. Суспільство. – 2005. – № 4. – С. 137-145.

Семененко, А. УГС/УРП в боротьбі за незалежність України (1988–1991): [на основі архів. джерел і опубліков. док. у ст. розкриваються іст. обставини боротьби Української Гельсінської Спілки та її наступниці – Української Республіканської Партії – у боротьбі за незалежність України в 1988–1991 рр.] // Українознавство. – 2007. – № 3. – С. 82-87.

Світланова, В. Чи варто поступатися хоча б часткою суверенітету, або урок з повторення пройденого : [1990 рік. Декларація про державний суверенітет України] / В. Світланова // Віче. – 2005. – № 7/8. – С. 21-22 : портр.

Сокуренко, О. Становлення України як суверенного суб'єкта міжнародних відносин (1990–1991 рр.) / О. Сокуренко // Підприємництво, госп–во і право. – 2007. – № 8. – С. 155-160.

Створення української національної держави та обмеження її суверенітету у другій половині XVII ст. // Історія держави і права України : підручник : у 2 ч. / за ред. А.Й. Рогожина. – К., 1996. – Ч.1. – С.170-209.

Страхов, М.М. Конституція Пилипа Орлика 1710 року // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – 2006. – Вип. 11. – С. 10-17.

Томащук, М. Спалах. Сторінки з літопису боротьби за національну незалежність / М. Томащук. – Коломия : Вид. М. Томащук, 2004. – 352 с.

Тронько, П. Бережімо пам’ять, не спотворюймо факти: [з історії боротьби за свободу і суверен. розвиток України] / П. Тронько // Віче. – 2005. – № 7/8. – С. 37-40.

Україна 90-х: шлях до незалежності: зб. наук.-попул.ст. / Н.П. Барановська, М.М. Вівчарик, О.М. Веселова та ін.; відп. ред. П.П. Панченко; АН України.Ін-т історії України. – К., 1992. – 109 с.

Чекаленко, Л. Пошук прийнятних моделей взаємовідносин суверенної держави і міжнародних організацій: [розглядається яким чином реалізовуватиметься принцип суверенітету у ХХІ ст., чи зазнає він якихось змін і перетворень. Наскільки елементи наднац. міжнар. структур сумісні з такою ознакою держави, як суверенітет] // Персонал. – 2005. – № 11. – С. 43-49.

Шаповал, В. Від Руської правди до Декларації про державний суверенітет України / В.Шаповал // Віче. – 2000. – № 7. – С. 15-25.

Шевченко, И. "Правда земли руськой..." / И. Шевченко // Природа и человек. – 2005. – № 9. – С. 63-66.

Яремко, О. Закріплення принципу суверенітету в Четвертому Універсалі та Конституції Української Народної Республіки / О. Яремко // Підприємництво, госп–во і право. – 2006. – № 7. – С. 28-32. – Бібліогр.: 11 назв.

Розділ 3. «Україна – суверенна та незалежна держава»

Суверенній Україні –

слава нині і вовік!

О. Лупій

Декларація про державний суверенітет України: прийнята Верхов. Радою УРСР, 16 лип. 1990. – К.: Політвидав України, 1990. – 8 с.

Про відзначення 20-ї річниці Декларації про Державний суверенітет України: Указ Президента України від 20 квіт. 2010 р. № 561/ 2010. // Уряд. кур’єр. – 2010. – 22 квіт. – С.4.

Вавринюк, Г. Синьо-жовтий прапор над Хрещатиком здійнявся 24 липня 1990 р. // Хрещатик. – 1998. – 7 серп. – С.2.

Горовий, Г. Зросійщення інформаційного простору як загроза національному суверенітету України / Г. Горовий // Пам'ять століть. – 2009. – № 1/2. – С. 198-207. – Бібліогр.: 7 назв.

Григор’єв, В. Літера закону: вимоги і реалії: [ст. 17 Конституції України встановлює, що найважливішими функціями є захист "суверенітету і територіальної цілісності, забезпечення економічної та інформаційної безпеки. Безпосередня реалізація функції оборони покладена на Збройні Сили України"...] // Нар. армія. – 2005. – 18 серп. – С. 6.

Дроботова, Т. Інститути народовладдя і забезпечення демократизму державно-правового режиму сучасної України / Т. Дроботова // Юрид. Україна. – 2010. – № 3. – С. 39-45.

Зварич, Р. Національна держава в контексті глобалізації / Р. Зварич // Юрид. Україна. – 2009. – № 2. – С. 8-11. – Бібліогр. в кінці ст.

Зварич, Р. В. Національна держава – сучасні підходи до розуміння: [розгл. основні наук. підходи до концепції нац. держави та статус нац. держави в умовах глобалізації та європ. інтеграції] / Р.В. Зварич. // Юриспруденція: теорія і практика. – 2008. – № 9. – С. 15-19.

Іванченко, Ю. Проблеми забезпечення інформаційного суверенітету України / Ю. Іванченко // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2005. – Вип. 2. – С. 41-47. – Бібліогр. в кінці ст.

Козінцев, І. Правові проблеми суверенитету і незалежності України // Право України. – 1992. – № 10. – С. 51-53.

Лагодієнко, О. В. Нормативно-юридичне закріплення основних елементів держави: конститіційно-правовий аспект / О.В. Лагодієнко // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 251-259. – Бібліогр.: 22 назви.

Мочерний, С. Суверенітет України і шляхи його досягнення // Основи економічної теорії : навч. посіб. / С.В. Мочерний, О.А. Устенко. – К., 2005. – С.420-423.

Незалежність України: історичні витоки та перспективи: матеріали наук.-практ. конф., 22 серп. 1996 р. / НАН України, Ін-т історії України; відп. ред. В.А. Смолій. – К., 1997. – 228 с.

Перепелиця, Г. Суверенітет, обмежений російськими інтересами?: чи можуть бути прагматичними відносини з Росією в умовах асиметричного впливу? / Г. Перепелиця // Політика і час. – 2005. – № 4. – С. 17-32.

Попович, М. Україна: незалежність здобута і втрачена // Пам’ять століть. – 2007. – № 4/5. – С. 5-29.

Прієшкіна, О. В. Україна – суверенна та незалежна держава: актуальні питання теорії та практики / О.В. Прієшкіна // Митна справа. – 2005. – № 3. – С. 61-66. – Бібліогр. : 25 назв.

Рудик, П. А. Декларація про державний суверенітет України – початок новітнього конституціоналізму в Україні / П.А. Рудик // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 132-139. – Бібліогр.: 21 назва

Смолянюк, В. Міжнародні гарантії незалежності України: (іст.-правов. аналіз): [аналізується сукупність змістовно споріднених міжнародно-правових документів, підписаних державами, постійними членами Ради Безпеки ООН й іншими державами, в яких визначаються принципи та умови підтримання незалежного державного статусу України] / В. Смолянюк. // Право військ. сфери. – 2008. – № 11. – С. 8-11.

Сучасні символи та атрибути державності України : довідник : у 4 т. Т. 1. Символи державного суверенітету та атрибути державності України / упоряд. В.В. Болгов. – К.: Укр. видав. консорціум, 2008. – 175 с. 

Розділ 4. «Є така держава – Україна»

«Україна – Вкраїна – Країна –

так віддавна Край рідний зовуть»

О. Різників

Поезія

Білоус, Д. За Україну молюся / Д. Білоус // Почат. шк. – 1999. – № 1. – С.26.

Бровченко, В. Не прощаймось, брати, з Україною : підбірка поезій / В. Бровченко // Літ. Україна. – 2005. – 17 лют. – С. 5.

Веремій, А. Україні / А. Веремій // З любов’ю в серці: поет. антол. освітян Вінниччини / упоряд. В.Д. Кобець, А.М. Подолинний, Т.В. Яковенко. – Вінниця,2003. – С.41-42.

Горішній, А. Вона не вмерла і не вмре ніколи / А. Горішній // Вінниц.газ. – 1997. – 21 січ.

Дзюба, О. Вірші [про Україну] / О. Дзюба // Укр. культура. – 2004. – № 2/3. – С. 32-33.

Дорош, М Україні / М. Дорош // Пелюстки троянди. – Дрогобич, 2000. – С.49.

Дорош, М. Україно моя / М. Дорош // З любов’ю в серці: поет. антол. освітян Вінниччини / упоряд. В.Д. Кобець, А.М. Подолинний, Т.В. Яковенко. – Вінниця,2003. – С.105.

Камінчук, А. В мене Бог – Україна / А. Камінчук // Дніпро. – 2004. – № 9/10. – С. 3-5.

Козак, І. Вперед, Україно! / І. Козак // Вінниц. газ. – 1999. – 21 серп.

Козак, І. Подих волі : [вірш до 10-ї річниці Незалежності України] / І. Козак // Вінниц. газ. – 2001- – 16 серп.

Козюк, Є. Бережіть Україну / Є. Козюк // Пелюстки троянди. – Дрогобич, 2000. – С. 62.

Курашкевич, К. Про Україну / К. Курашкевич // Прикордонник України. – 1999. – 21 серп.– С.1.

Луків, М. "І над усе любити Україну" / М. Луків // Літ. Україна. – 2005. – 29 верес. – С. 5 : портр.

Луків, М. Україні / М. Луків // Вінниччина. – 1998. – 29 серп. – (Спец. вип. «Зоряна криниця»).

Лупій, О. Суверенна Україна / О. Лупій // Нар. творчість та етнографія. – 1999. – № 4. – С.48.

Мельников, В. Нова Україна / В. Мельников // Військо України. – 2007. – № 8. – С. 44-45.

Одарченко, Г. Україна / Г. Одарченко // Вінниччина. – 2004. – 14 трав.

Орлюк, С. «Четвертий універсал»: (на свято Соборності України 22 січ.) / С. Орлюк // Визвол. шлях. – 1995. – Кн.1. – С.50.

Павличко, Д. Не зрадь! / Д. Павличко // Літ. Україна. – 2005. – 21 лип. – С. 1.

Павличко, Д. Тривога / Д. Павличко // Літ. Україна. – 2005. – 14 лип.– С. 1.

Погребняк, Н. Україні / Н. Погребняк // Подільська пектораль: літ.-мистец. альм. – Вінниця,2002. – С.166-167.

Пушкар, В. Україна – не Європа / В. Пушкар // Самостійна Україна. – 2004. – 1-7 лют. (№ 5). – С.8.

Різників, О. «Україна – Вкраїна – Країна – так віддавна Край рідний зовуть» / О. Різників // Голос України. – 1994. – 18 черв. – С. 12.

Сегеда, Ю. До річниці Незалежності / Ю. Сегеда // Подільська пектораль: літ.-мистец. альм. – Вінниця,2002. – С. 184.

Скунць, П. Серпнева Україна / П. Скунць // Літ. Україна. – 2002. – 13 черв. – С.5.

Стефаненко, С. Україні / С.Стефаненко // Подільська пектораль: літ.-мистец. альм. – Вінниця,2002. – С. 210.

Сторожук, В. Любімо Україну/ В. Сторожук // Вінниччина. – 1999. – 23 жовт. – (Літ.-мистец. вип. «Зоряна криниця»).

Струтинська, Н. Краю мій, терплячий мій народе… / Н. Струтинська // Подільська пектораль: літ.-мистец. альм. – Вінниця,2002. – С. 212.

Сушко, О. Вірю я у свою Україну / О. Сушко // Дніпро. – 2006. – № 3/4. – С. 2-3.

Україно, нене моя:сповідь: поезії, писанки…: збірник / упоряд. та приміт. О.Е. Шевченка; передм. Я.П. Гояна ; мал. та післямова Е.В. Біняшевського. – К.: Веселка, 1993. – 327 с.

Христенко, І. Моя Україна / І. Христенко // Літ. Україна. – 2001. – 22 лют. – С. 5.

Чернявський, М. М. Ти не загинеш, Україно! : / М. М. Чернявський // Культура і життя. – 2007. – 2 трав.. – С. 1.

Чуйко, В. Україна / В. Чуйко // Літ. Україна. – 1999. – 10 черв. – С.4.

Яковенко, Т. Ми – українки / Т. Яковенко // … І золото сміху, і срібло сльози: вибр. лірика та переспіви / Т. Яковенко. – Вінниця, 2006. – С.4.

Сценарії

Боровська, О.В. «Живи моя держава, Україно» / О.В. Боровська // Позакл. час. – 2008. – № 1. – С. 19–20.

Волинець, І. «Пригорнись душею до Вкраїни...» : літ. композиція «Наша країна у творчості зарубіжних письменників» / І. Волинець // Всесвіт. л–ра в серед. навч. закл. України. – 2007. – № 1. – С. 10–12.

Горобець, О. «Україна – наша мати. Будьмо її гідними дітьми» / О. Горобець // Позакл. час. – 2008. – № 6. – С. 11–18.

Гречешнюк, С.В. Якого ти роду–племені? / С. В. Гречешнюк // Позакл. час. – 2010. – № 2. – С. 3–6.

«…І оживе добра слава … слава України :  літ-мистец. свято // Б–ка і відродження укр. нац. культури : зб. метод. матеріалів. – К., 1991. – С. 62-72.

Клименко, В.М. Тут все священне, все твоє, бо зветься просто краєм рідним / В.М. Клименко // Позакл. час. – 2010. – № 4. – С. 3–5.

Колективне свято на тему: «Дзвенить піснями Україна» // Розкажіть онуку. – 2009. – Жовт. (№ 19/20). – С. 45–58. – газ.

Кравчуновська, І. Україно моя, Україно, я для тебе на світі живу... / І. Кравчуновська // Позакл. час. – 2008. – № 5. – С. 29–30.

Малеванець, В.Н. Україна – моя Батьківщина : усн. журн. / В.Н. Малеванець // Розкажіть онуку. – 2008. – Лип. (№ 7). – С. 17–24. – газ.

Моя Батьківщина – рідна Україна : усн. журн. для почат. кл. // Розкажіть онуку. – 2009. – Серп. № 15/16. – С. 13–19. – газ.

Наша Вітчизна Україна, ми – її громадяни // Позаклас. час. – 2009. – № 17/18. – С. 33–48. – газ.

Орел, С.В. Стати Європою, щоб бути Україною / С.В. Орел // Позакл. час. – 2008. – № 4. – С. 29-32.

Осадча, В.І. Україна – рідний край, про це завжди пам'ятай / В. І. Осадча // Розкажіть онуку. – 2008. – Серп. (№ 8). – С. 60–63. – газ.

Петринка, Л. «Україно! Ти для мене – диво!» літ.–муз. мандрівка / Л. Петринка // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. – Верес. (№ 33). – С. 21-24. – газ.

Подранецька, Н. Всім серцем любіть Україну свою : літ.-іст. гра, 10–11 кл. / Н. Подранецька // Укр. л–ра в загальноосвіт. шк. – 2008. – Черв. (№ 6). – С. 39.

Поліщук, І.В. Моя вишнева Україна / І.В. Поліщук // Позакл. час. – 2004. – Січ. (№ 1/2). – С. 38–39.

Прит, С. Д. Твої символи, Україно! / С.Д. Прит // Позакл. час. – 2008. – № 5 . – С. 31–33.

Україна велика повстала зі сну // Позакл. час. – 2006. – № 11/12. – С. 13-14.

Филипів, М. Україна – моя молитва... / М. Филипів // Позакл. час. – 2004. – Груд. (№ 23/24). – С. 53-60.

Фіщенко, Н.В. Всім серцем любіть Україну свою : виховна година / Н.В. Фіщенко // Розкажіть онуку. – 2008. – Черв. (№ 6). – С. 3–5.

Шурін, Л. П. Я, родина, Батьківщина / Л. П. Шурін // Позакл. час. – 2010. – № 1. – С. 3-8. – газ.

Підготувала бібліограф І-ї категорії Т.С. Продан