ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїКращі виставки 2008-2009 р.

Версія для друку

Лідерство фактор економічного розвитку

Лідерство – це можливість бачити на декілька кроків уперед, уміти ставити перед командою цілі та досягати їх. Лідерство – це вплив на людей, завдяки якому вони досягають результатів, демонструючи стандарти і якість роботи вище середнього рівня. При цьому команда працює із задоволенням, у дружній діловій атмосфері.

Активізація лідерських навичок сьогодні – одна з найважливіших проблем для сучасної людини.

Україна наздоганяє весь прогресивний світ, і вже зараз без цих навичок неможливо уявити сучасне резюме. Яскрава особистість, харизма, вміння організовувати людей, чітко розуміти і висловлювати свої думки, захоплювати своїми ідеями оточуючих, нести відповідальність за свої дії, - це лише невелика частина того, що розуміється під словом «лідер». Без яскравих лідерів неможливий розвиток не тільки окремих підприємств, а й економіки країни взагалі.

Розкрити себе і реалізувати потенціал лідера Вам допоможе книжкова виставка «Лідерство – фактор економічного розвитку».

ПРИРОДА ЛІДЕРСТВА

Головна задача лідера –

не дати вмерти надії

Джо Батен

Адаир, Д. Психология лидерства / Дж. Адаир. – М.: Эксмо, 2005. – 352 с.

Баєва, О. Біологічні основи влади й лідерства // Персонал. – 2006. – № 11. – С. 52-56 ; № 12. – С. 65–71.

Бендер, П. Лидерство изнутри : практ. рук. / П. Бендер, Э. Хеллман; пер. с англ. Е.А. Бакушева. – Мн. : Попурри, 2005. – 304 с.

Бланшар, К. Лидерство : к вершинам успеха / Кен Бланшар; пер. с англ. Т.Ю. Ковалева. – СПб. : Питер, 2008. – 368 с.

Кипнис, М. Тренинг лидерства / М. Кипнис. – М. : Ось–89, 2004. – 144 с.

Кови, С.Р. Восьмой навык : от эффективности к величию / Стивен Р. Кови; пер. с англ.  Ю. Сундстрем. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 408 с.

Кови, С.Р. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности : пер. с англ. / Стивен Р. Кови. – 3-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 374 с.

Коуп, М. Сделай себя лидером: психол. тренинг / М. Коуп. – Пер. 2-го англ. изд.  – М.: Дело и Сервис, 2008. – 224 с.

Ландсберг, М. Лидерство: видение, вдохновение и энергия : монография / М. Ландсберг; пер. с англ. О. Медведь. – М. : Эксмо, 2004. – 224 с.

Ларин, И. Азбука лидерства / И. Ларин, М. Беловодская. – СПб. : Невск. проспект, 2001. – 185 с.

Лидерство : монография / пер. с англ. А. Лисицына. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 258 с.

Ложкин, Г. Лидерство: история и современность // Персонал. – 2001. – № 2. – С. 44–49.

Менегетти, А. Психология лидера : пер. с итал. / А. Менегетти. – Изд. 5–е, доп. – М. : Онтопсихология, 2007. – 272 с.

Мірошніченко, П. Лідери / П. Мірошніченко, Н. Довгопол // Персонал. – 2005.– № 2. – С. 87–91.

Огарев, Г. 31 закон карьерного роста / Г. Огарев. – М. : РИПОЛ классик, 2002. – 448 с.

О'Коннор, К. Основи ефективного лідерства за тиждень : навч.–метод. посіб. / К. О'Коннор. – 2-е вид. – К. : Британ. Рада в Україні, 2000. – 96 с.

Пачковський, Ю.Ф. Психологія підприємництва : навч. посіб. / Ю.Ф. Пачковський. – К. : Каравела, 2006. – 408 с.

Пирсон, Б. Краткий курс МВА : практ. руководство по развитию ключев. навыков упр. / Б Пирсон, Н. Томас; пер. с англ. А. Куницын,  М. Шалунов. – 3-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 338 с.

Платонов, Ю.П. Путь к лидерству : монография / Ю.П. Платонов. – СПб. : Речь, 2006. – 348 с.

Татенко, В. Від лідерства у природі до природи лідерства // Психолог. – 2006. – Берез. (№ 9). – С. 12–13.

Тихомирова, Е. Воспитание лидера // Воспитание школьников. – 2003. – № 5. – С. 57-63; № 6. – С. 64–68.

Трейси, Б. Личность лидера / Б. Трейси, Ф.М. Шеелен; пер. с англ. Е.Г. Гендель. – Мн. : Попурри, 2006. – 288 с.

Шейнов, В.П. Психология лидерства и власти / В.П. Шейнов. – М. : Ось-89, 2008. – 608 с.

ЛІДИРУВАТИ: ВІД ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ – ДО МАЙСТЕРНОСТІ

Суть лідерства – боротися зі змінами,

встановлювати напрямки,

мотивувати й вдохновляти – робити так,

шоб люди рухались у потрібному

напрямку, незважаючи на серйозні перешкоди.

«Що лідер робить» Джо Котлер»

 

 

Адлер, Ю. Лидерство как механизм обеспечения постоянной конкурентоспособности // Антикризис. менеджмент. – 2004. – № 8. – С. 31–37.

Антошкіна, Л.І. Лідерство в сучасній концепції становлення цивілізаційної соціальної системи суспільства // Формування ринкових відносин в Україні.– 2005. – № 5. – С. 26–28.

Бинни, Д. Практическое лидерство: пособ. для обыкновен. героев / Д. Бинни, Г. Вильке, К. Уильямс; ил. Д. Галлон. – 2-е изд., стер. – М.: Претекст, 2008. – 314 с.

Воронкова, В.Г. Менеджмент в державних організаціях: навч. посіб. для студ. вузів / В.Г. Воронкова. – К.: Професіонал, 2004. – 256 с.

Дафт, Р.Л. Уроки лидерства / Р.Л. Дафт, П. Лейн ; пер. с англ. А.В. Козлов. – 3-е англ. изд. – М. : Эксмо, 2007. – 480 с.

Дерлоу, Д. Ключові управлінські рішення : технологія прийняття рішень / Д. Дерлоу; пер. з англ. Р.А. Семків, Р.Л. Ткачук. – К. : Наук. думка, 2001. – 242 с.

Дикань, Н.В. Менеджмент: навч. посіб. / Н В. Дикань, І.І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 389 с.

Дідковська, Л.Г. Менеджмент : навч. посіб. / Л.Г. Дідковська, П. Л. Гордієнко. – К.: Алерта: КНТ, 2007. – 516 с.

Зайцев, Л.Г. Организационное поведение : учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. – М.: Магистр, 2008. – 460 с.

Иванова, С. Инструменты и методы практической проверки развития лидерских компетенций // Менеджмент и менеджер. – 2008.– № 5/6. – С. 68–74.

Ивлева, В. Справочник карьериста / В. Ивлева, Т. Мазура. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 256 с.

Казакова, М.М. Лидер и группа: [соционист. аспект взаимоотношений] // Менеджмент и кадры: психология упр., соционика и социология. – 2003. – № 11.– С. 5–11.

Кеннеди, Д. Как преуспеть в бизнесе, нарушая все правила : рук. для предпринимателей / Д.С. Кеннеди; пер. с англ. Е.А. Бакушева. – Мн.: Попурри, 2006. – 288 с.

Кибанов, А. Лидерство как власть // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 15–20.

Колпаков, В. Лідерство – фактор суспільного розвитку : сучас. розуміння лідерства / В. Колпаков, О. Анісімов // Персонал. – 2005. – № 9. – С. 66-73.

Колпаков, В. Лідерство – фактор суспільного розвитку : пробл. формування керівників-лідерів // Персонал. – 2005. – № 4. - С. 68–73.

Ленсиони, П. Смерть от совещаний: как решить самую наболевшую проблему современ. бизнеса / П. М. Ленсиони ; пер. с англ. Н.А. Ливинская.– М. ; СПб. ; К.: Диалектика, 2007. – 256 с.

Лидер и его команда : практика работы тренеров и консультантов в организациях / под ред. Н.В. Клюевой. – СПб. : Речь, 2008.– 208 с.

Модели и методы управления персоналом : рос.-британ. учеб. пособие / ред. Е.Б.Моргунов.– М. : Бизнес– шк. "Интел-Синтез", 2001.– 464 с.

Мурашко, В.В. Особенности управления персоналом в международной компании // Ділов. вісн. – 2007. – № 3.– С. 28–29.

Наврузов, Ю. Структурирование хаоса : практ. руководство по упр. командой / Ю. Наврузов : Баланс Бизнес Букс, 2005.–320 с.

Оленцова, Н.Как создать команду и научить ее зарабатывать настоящие деньги / Н. Оленцова.– М. : НТ Пресс, 2005.– 4 с.

О'Лохлин, Д. Как управлять капиталом и людьми: принципы лидерства по Уоррену Баффетту тура /Дж. О'Лохлин; авт. предисл. А. Усманов; пер. с англ. Е. Лозовик. – М. : Мир, 2004. – 53 с.

Організаційна поведінка: збірка / пер. з англ. І. Тарасюк .– К. : Основи, 2001. – 726 с.

Оуэн, Д. Как лидировать : от теории и практики – к мастерству : пер. с англ. / Джо Оуэн. –М. : Дело и Сервис, 2008.– 40 с.

Панкрухин, А. Диагностика и развитие лидерских способностей // Антикризис. менеджмент. –2007. – № 10. – С. 40 – 47.

Платонов, Ю. Структура и условия лидерства // Менеджмент и менеджер. –2008. – № 2. – С. 9–14.

Полковенко Т. Трансформація образу лідера в сучасному соціокультурному просторі / Т. Полковенко // Персонал. –2006. – № 7. – С. 81– 83.

Райхельд, Ф. Как строить взаимоотношения с персоналом: руководство для руководства / Ф.Ф. Райхельд; пер. с англ. А. Сухенко. – СПб. : Питер, 2006. – 256 с.

Роберто, М. Почему великие лидеры не принимают ответ "да": управление конфликтом ради консенсуса / М.А. Роберто; пер. с англ. А.Ю. Сидоренко. – Д. : Баланс Бизнес Букс, 2006.

Рыженкова, И. К. Профессиональные навыки менеджера. Повышение личной и командной эффективности / И.К. Рыженкова. – М. : Эксмо, 2008. – 272 с.

Сологуб, О.П. Лідерство як мета стратегії корпоративних інтересів // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. –№ 11. – С. 46–51.

Чаран, Р. Кадровый эскалатор: нанять или воспитать лидера? / Р. Чаран, С. Дроттер, Дж. Ноэл ; пер. с англ. А. Н. Стерляжникова. – М. : Стандарты и качество, 2009. – 216 с.

Шапарь, В.Б. Терминаторский менеджмент, или Искусство уничтожения компетентных работников / В.Б. Шапарь. –Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 256 с.

Шейн, Э. Организационная культура и лидерство: Построение. Эволюция. Совершенствование / Э. Шейн; пер. с англ. под ред. В.А. Спивак. – СПб. : Питер, 2002. – 336 с.

МИСТЕЦТВО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Керувати – означає не заважати  

хорошим людям працювати. 

Петро Капіца 

 

Адизес, И.К. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует / И. К. Адизес ; пер. с англ. Т. Гутман. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 262 с.

Байхэм, У. ДНК руководителя // Менеджмент и менеджер. – 2008. – 5/6. – 75–79.

Бауэр, Д. Директор на вырост: смена высш. руководства компании без потерь для бизнеса / Д. Бауэр ; пер. с англ. В.Н. Егорова. – М. : Вершина, 2008. – 264 с.

Беннис, У. Семь возрастов лидера // Искусство управления. – 2004. – № 1. – С. 9–24.

Бреслав, Е.П. 7 нот бизнеса: настол. кн. рук. / Е. Бреслав, И. Голуба. – М. : Эксмо, 2008. – 576 с.

Липсиц, И. Жесткий руководитель: методы управления // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 43–47.

Липсиц, И. Комплекс угрожаемого авторитета // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 27–32.

Майстер, Д. Первый среди равных: как руководить группой профессионалов : монография / Д. Майстер, П. Маккенна; пер. с англ. М.В. Иванов. – М.: Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2006. – 336 с.

Менкес, Д. Управленческий интеллект – отличительная особенность успешного руководителя / Д. Менкес ; пер. с англ. : Е. И. Гончаренко. – М.: Эксмо, 2008. – 352 с.

Моррис, С. В роли лидера успешной команды : пер. с англ. / С. Моррис, Г. Уилкокс, Э. Нейзел. – Д. : Баланс-Клуб, 2002. – 180 с.

Нагаєв, В. Мистецтво управлінської діяльності і лідерство // Персонал. –2007. – № 7. – С. 65–70.

Огарков, А. Эффективные заменители лидерства // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 55–58.

Оуэн, Х. Призвание – лидер : полн. руководство по эффектив. лидерству: пер. с англ. / Х. Оуэн, В. Ходжсон. – Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 288 с.

Платонов, Ю. Барьеры авторитета // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 33–36.

Пугачев, В.П. Руководство персоналом: учеб. для студ. вузов / В.П. Пугачев. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 416 с.

Рыбаков, М. Профессия – хозяин // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 59–67.

Рысев, Н. 11 правил руководителя № 1 / Н.Рысев. – СПб. : Питер, 2007. – 224 с.

Смит, Э. Табу лидерства: о чем молчат капитаны бизнеса / Э. Смит. – М. : Вершина, 2008. – 192 с.

Тимошенко, А. Синдром хронической нерешительности руководителя // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 48–54.

Тугуд, Г. Классный босс: искусство риторики для шефа / Г.Н. Тугуд; пер. с англ. А.Н. Анваер. – М. : Поколение, 2006. – 288 с.

Фокс, Д.Д. Как стать первоклассным руководителем: правила привлечения и удержания лучших специалистов / Д.Д. Фокс; пер. с англ. Д. Горшковой. – 4-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 172 с.

Шарма, Р. Уроки лидерства от монаха, который продал свой "феррари" : восемь ритуалов для руководителя с перспектив. видением / Р. Шарма. – М. : София, 2005. – 288 с.

Шекшня, С. Лидер без власти: стратегии повышения эффективности работы председателя совета директоров // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 21–26.

Ященко, І. Феномен лідера // Вісн. Київ. нац. ун–ту ім. Т. Шевченка. – 2003. – Вип. 59/61. – С. 142–145. – (Сер. «Філософія. Політологія»).

МАЙСТРИ УСПІХУ

Найкращі лідери – ті, про яких люди не знають,

що вони існують.

Вони повертаються один до одного й кажуть:

«Ми зробили це самі».

Висловлювання Дзен

 

Вайз, Дэвид А. Google. Прорыв в духе времени / Дэвид А. Вайз, Марк Малсид; пер. с англ. О. В. Мацак. – М. : Эксмо, 2007. – 368 с.

Васильева, Е.К. 50 знаменитых бизнесменов ХIХ – нач. ХХ в. / Е.Васильева, Ю. Пернатьев. – Х. : Фолио, 2004. – 510 с.

Возвращение великого Карла [Фаберже] // Рус. ювелир. – 2008. – № 6. – С. 68–69.

Гейтс, Б. Бизнес со скоростью мысли: пер. с англ. / Б. Гейтс; при участии К. Хемингуэя. – 2-е изд., испр. – М. : Эксмо, 2005. – 480 с.

Голдман, Г. Выбор, который работает: проверен. секреты проф. успеха / Г. Голдман. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 280 c.

Корсак, К. Лидеры ХХІ ст.: (задачи и гипотезы ) / К. Корсак, Е. Бойчук // Персонал. – 2004. – № 4. – С. 64–69.

Лайкер, Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира / Дж. Лайкер; пер. с англ. Т. Гутман. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 402 с.

Лоу, Д. Как инвестировать: остроум. и мудр. мысли от Уоррена Баффета величайш. инвестора в мире / Д. Лоу; пер. с англ. Е.Г. Гендель. – Мн. : Попурри, 2005. – 384 с.

Льюис, Э. Великая ИКЕА: бренд для всех / Э. Льюис; пер. с англ. О.Перфильева. – М. : Олимп-Бизнес, 2008. – 224 с.

Малец, Л. Модель лидерства Пола Торнтона // Персонал. – 2001.– № 2. – С. 66–67.

Мастера успеха / ред. А.Р. Миснер; пер. с англ. Е.Г. Гендель. – Мн. : Попурри, 2005. – 464 с.

Меджи, Д. Путь компании John Deerе: єффективность, проверен. временем / Д. Меджи; пер. с англ. О. В. Теплых, А. М. Мельникова. – Д. : Баланс Бизнес Букс, 2007. – 256 с.

Мерриден, Т. Nokia. Секреты самой быстро растущей компании в мире : пер. с англ. / Т.Мерриден. – М. : СмартБук, 2008. – 176 с.

Новые лидеры российского бизнеса: пер. с англ. / М.К. де Врис, С. Шекшня, К. Коротов, Э. Флорент-Трейси. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 339 с.

Основатели эффективных компаний: психолог. анализ и практ. рек. для предпринимателей / ред. М. Фрезе; пер. с нем. О.А. Шипилова. – Х.: Гуманитар. центр, 2006. – 336 с.

Шпотов, Б.М. Генри Форд: жизнь и бизнес / Б.М. Шпотов. – М. : Университет, 2005. – 384 с.

Эдершайм, Э. Марвин Бауэр, основатель McKinsey & Company: стратегия, лидерство, создание упр. консалтинга / Э. Эдершайм ; пер. с англ. : А. Лисовский. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 278 с.

Ковтонюк О.Е – бібліотекар I категорії

відділу літератури та інформації

з питань економіки та права


Україна: інформаційний простір

 

"Інформаційний простір" — поняття ще досить нове та навіть нехарактерне для нашої молодої держави.

Незалежній країні потрібні засоби масової інформації та інформаційний простір: друковані, аудіовізуальні, інтерактивні ЗМІ та мережа Інтернет.

Вирішення актуальних проблем інформаційного простору вимагає невідкладної розробки заходів і державної програми щодо інформаційної політики.

Держава виступає гарантом суверенітету і цілісного функціонування, розвитку та захисту національного інформаційного простору відповідно до завдань і під державним управлінням та контролем основних суб'єктів, належної бази і державних економічних важелів для здійснення регулятивного впливу на відносини в інформаційній сфері суспільства.

Інтернет у наш час відіграє дуже важливу роль у формуванні українського інформаційного простору. Конкретна людина як окремий елемент суспільства може почерпнути будь-яку інформацію з якісно зроблених сайтів. Але це вже інша проблема – таких українських сайтів не надто багато. Тому пересічному громадянину України необхідно володіти іноземною мовою (англійською), щоб бути в курсі новин та подій із всесвітньої мережі Інтернет.

Без сумніву, національний інформаційний простір повинен перебувати у постійному стані захисту в зв'язку з поширенням шкідливої та неправдивої інформації, порушенням норм викладення новин та коментарів українськими ЗМІ.

Державний інформаційний простір – надзвичайно важливе політичне поняття, яке у вартісній шкалі соціальних цінностей можна поставити на друге місце після державної незалежності. Держава зобов'язана забезпечити використання свого інформаційного поля в інтересах саме держави та її громадян. Якщо вона цього не зробить, то цей інформаційний простір буде використаний проти неї самої. І це ми бачимо на власному, досить сумному, прикладі.

 

Аби залишитись «українським», наше суспільство мусить бути «інформаційним».

О.Б.Шевчук, О.П.Голубоцький E-Ukraine. Інформаційне суспільство: бути чи не бути. – К., 2001. – С.62.

 

Інформаційна політика держави

Законодавство України про інформацію : (за станом законодавства на 1 лип. 1998 р.) : закони і законодавчі акти / ред. М.Я. Онуфрійчук. ­­– К. : ЮРІНКОМ, 1998. – 272 с.

Законодавство України про інформацію : (за станом на 1 берез. 1999 р.) : закони і законодавчі акти. – К. : Парламентське вид-во, 1999. – 167 с.

Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів : у 6 т. Т. 1 : Інформаційне законодавство України./ ред. Ю.С. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юридич. думка, 2005. – 416 с.

Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів : у 6 т. Т. 5 : Міжнародно-правові акти в інформаційній сфері./ ред. Ю.С. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юридич. думка, 2005. – 328 с.

Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів у 6 т. Т. 6 : Міжнародні угоди України в інформаційній сфері./ ред. Ю.С. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юридич. думка, 2005 –– 160 с.

Інформаційна політика України : європейський контекст / Л.В. Губерський [та ін.]. – К. : Либідь, 2007. – 360 с.

Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні : монографія / ред. Ю.С. Шемшученко, І.С. Чиж. – К. : Юридич. думка, 2006. – 384 с.

Тедеев, А.А. Информационное право (право Интернета) / А.А. Тедеев, В.А. Парыгина. – М. : Эксмо, 2005. – 304 с.

Карпенко, В.О. Інформаційна політика та безпека / В.О. Карпенко. – К. : Нора-Друк, 2006. – 320 с.

Северин, Л.І. Правове забезпечення захисту інформації / Л.І. Северин, С.Л. Северин, А.В. Дудатьєв. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 145 с.

Інформаційна відкритість органів державної влади : збірка / ред. М. Лациба. – К. : Укр. незалеж. центр політ. дослідж., 2005. – 156 с.

Почепцов, Г.Г. Інформаційна політика / Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут. – К. : Знання, 2006. – 663 с.

Фурашев, В.М. Системна інформатизація виборчих і референдумних процесів в Україні : монографія / В.М. Фурашев, М.І. Коваль, С.А. Маглюй. – К. : Парламент. вид-во, 2004. – 608 с.

Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності / ред. В.В. Дурдинець, В.О. Зайчук, В.Я. Тацій. – К. : Навч. кн., 2005. – 639 с.

Шлях до інформаційного суспільства

Архипова, Є.О. Цифрова нерівність як соціальна проблема інформаційного суспільства // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2008. – № 2. – С. 34–37.

Бобух, Л. Закономірності організації і практика управління інформаційним простором / Л. Бобух, Т. Сиволап // Вища шк. – 2008. – № 9. – С. 85–90.

Бондар, Ю.В. Національний інформаційний простір новітньої України : становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства : монографія / Ю.В. Бондар. – К. : МАУП, 2007. – 184 с.

Вертузаєв, О. Організаційно-правові засади державного управління інформаційними ресурсами України // Юридич. Україна. – 2005. – № 11. – С. 45-49.

Гол, Д. Онлайнова журналістика / Дж. Гол ; пер. з англ. К. Булкін. – К. : К.І.С., 2005. – 344 с.

Горовий, В.М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства / В.М. Горовий. – К. : НБУВ, 2005. – 300 с.

Громадяни у пошуках інформації: українські реалії : монографія / упоряд. І. Підлуська. – К. : Україна, 2005. – 180 с.

Доктрина інформаціологічного розвитку людства у ХХІ столітті / ред. Ю.М. Воронцов, І.Й. Юзвішин. – Луганськ : Копіцентр, 2001. – 51 с.

Духовні цінності в сучасному інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / упоряд. Л.І. Буряк. – К. : НАУ, 2007. – 128 с.

Информатика. Электроника. Связь : компании Украины от "А" до "Я". Вып.1 / авт.-сост. В. Болгов. – К. : Изд. центр "BOLGOV, Одекс Плюс, 2000. – 300 с.

Інформатизація області : стат. довід. – Вінниця : Вінниц. обл. упр. статистики, 1999. – 34 с.

Інформаційні організації та служби науково-технічної інформації України : довідник / упоряд. : Л.Х. Каретнікова, В.В. Матусевич, Р.І. Кірєєва. – К. : УкрІНТЕІ, 2007. – 160 с.

Інформаційні потреби населення України в умовах трансформації суспільства : матеріали Соціологічних читань "98 (20-21 трав. 1998 р.) / уклад. В. Студенкова. – К. : [б.в.], 1999. – 128 с.

Іщук, В. Україна : проблема престижності та ідентичності : масова комунікація і культура як суб'єкти формування громад. та нац. свідомості / В. Іщук. – К. : Смолоскип, 2000. – 92 с.

Кравчук, П.Ф. Информационная культура региона в условиях глобализации : особенности и противоречия опредления / П.Ф. Кравчук, В.В. Зотов, Е.И. Боев // Личность. Культура. Общество. – 2007. – Т. 9, вып. 4. – С. 299–309.

Маруховський, О. "Скептично-критичний аналіз" концепцій інформаційного суспільства (за Ф. Уебстером) / О. Маруховський // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Політичні науки. – 2005. – Т.45. – С. 17–22.

Предборський, В.А. Аналітично-моніторингова розвідка - сучасний засіб опанування інформаційними процесами у складних соціально-економічних умовах // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 6. – С. 19–23.

Регіональні інформаційні портали : деякі аспекти створення: монографія / уклад. Н. Цуріна. – К. : НПБУ, 2002. – 24 с.

Салтевский, М.В. Электронные документы в информационном обществе : проблемы формирования юридической концепции / М.В. Салтевский, В.И. Гаенко, А.Н. Литвинов. – Х. : Эспада, 2006. – 96 с.

Скворцов, Т.А. Синтез управления информационными системами // Успехи современ. радиоэлектроники. – 2008. – № 4. – С. 3-22.

Соснін, О. Національним інформаційним ресурсам – стратегію розвитку // Віче. – 2004. – № 11. – С. 64–68.

Тарасова, Н.О. Про державне управління інформаційними ресурсами на регіональному рівні // Науково-технічна інформація. – 2007. – № 4. – С. 5–7.

Техника и технологии СМИ : печать, радио, телевидение, Интернет : учебник / В.В. Тулупов [и др.]. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2006. – 320 с.

Українське телебачення : вчора, сьогодні, завтра / ред. М.М. Карабанов. – К. : Дирекція ФВД, 2006. – 648 с.

Хоменко, Л.Г. Електронна інформаційна цивілізація: досвід розбудови в Україні : монографія / Л.Г. Хоменко. – К. : BeeZone, 2004. – 208 с.

Чиж, І.С. Україна: шлях до інформаційного суспільства : монографія / І.С. Чиж. – К. : Либідь, 2004. – 287 с.

Шевчук, О.Б. Е-Ukraine. Інформаційне суспільство: бути чи не бути : монографія / О.Б. Шевчук, О.П. Голобуцький. – К. : Атлант UMS, 2001. – 104 с.

геоінформаційний простір      

Руденко, Л. Географічна картографія в Україні та її значення у геоінформаційному просторі // Укр. геогр. журн. – 2001. – № 3. – С. 110–113.

Поліщук О.О. Концептуальні засади створення геоінформаційної системи регіону України // Укр. геогр. журн. – 2004. – № 1. – С. 53-56.

Безверхнюк, Т.М. Геоінформаційні системи як інструмент вирішення завдань державної регіональної політики // Менеджер : вісн. Донец. держ. ун–ту управління. – 2006. – № 3. – С. 169–175.

Мокін, В.Б. Розробка нового підходу до ідентифікації користувача в мережних геоінформаційних системах та його практична реалізація / В.Б. Мокін, М.П. Боцула, Д.П. Зарезенко // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2006. – № 2. – С. 148–151.

Мокін, В.Б. Новий підхід до автоматизованої побудови геоінформаційних моделей на основі нейронних моделей / В.Б. Мокін, О.М. Роїк, В.В. Седлецький // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2007. – № 1. – С. 231–234.

Шпак, А.П. Нові дослідження природи і суспільства України та їх відображення в інформаційному продукті – Національному атласі України / А.П. Шпак , Л.Г. Руденко // Укр. геогр. журн. – 2008. – № 1. – С. 64 – 69.

Кожем'яко, В.П. Принципи побудови та структурна організація каналів для повністю оптичних геоінформаційно-енергетичних мереж / В.П. Кожем'яко, В.І. Маліновський // Вісн. Вінниц. політехнік. ін.–ту. – 2008. – № 1. – С. 95–101.

Кожем'яко, В.П. Організація каналів в оптичних геоінформаційно-енергетичних мережах / В.П. Кожем'яко, В.І. Маліновський // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2008. – № 2. – С. 19–25.

Інформаційні технології

Морзе, Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій : навч. посіб. для студ. вузів / Н.В. Морзе. – К. : BHV, 2008. – 352 с.

Стеклов, В.К. Нові інформаційні технології : транспортні мережі телекомунікацій / В.К. Стеклов, Л.Н. Беркман. – К. : Техніка, 2004. – 488 с.

Информационные технологии / О.Л. Голицина, И.И. Попов, Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка. – М. : Форум: Инфра-М, 2006. – 544 с.

Куйбіда, В.С. Інформатизація муніципального управління : монографія / В.С.Куйбіда. – Л. : Літопис, 2002. – 222 с.

Інформатизація управління соціальними системами : орг.–правові питання теорії і практики / В.Д. Гавловський, Р.А. Калюжний, В.С. Цимбалюк, Ю.В. Ящуринський. – К. : МАУП, 2003. – 336 с.

Как экологам работать со средствами массовой информации / О.А. Берлова, В.Е. Борейко, В.Б. Колесникова, А.Л. Кочинева ; Киев. эколого-культ. центр. – К. : [б.в.], 2000. – 120 с.

Ліпський, Г.Є. Розвиток та використання системи управління інформаційними ресурсами в дорожньому господарстві / Г.Є. Ліпський, М.М. Лихоступ // Автошляховик України. – 2008. – № 1. – С. 42–45

в агропромисловому виробництві 

Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: зб.наук. пр. Вип.3. – К. :, 2000. – 504 с.

Тесленко, Г.С. Інформаційні системи і технології в аграрному менеджменті : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Г.С. Тесленко. – К.: КНЕУ, 2002. – 180 с.            

Данильченко, М.Г. Інформаційні технології в аграрному бізнесі / М.Г. Данильченко, Б.Б. Гладич, І.С. Литвин.  – Т. : Економ. думка, 2003. – 160 с.

в економіці, аналізі та аудиті

Мікроекономічне моделювання і інформаційні технології  : монографія / О.О. Бакаєв, В.І. Гриценко, Л.І. Бажан та ін. – К. : Наук. думка, 2003. – 183 с.

Іванюта, П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті / П.В. Іванюта. – К. : ЦУЛ, 2007. – 180 с.

Марьянчик, М. IT-консалтинг в Україні та стандарти управління інформаційними технологіями для фінансових установ // Фінанс. ринок України. – 2007. – № 7. – С. 19-22.

Суворова, С. Учетная система организации и экономическое информационное пространство // Пробл. теории и практики управления. – 2007. – № 10. – С. 42-53.

Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення / П.М. Гарасим, О.М. Десятнюк, Г.П. Журавель та ін. – К. : Професіонал, 2006. – 736 с.

Гниденко, И.Г. Информационные технологии в бизнесе / И.Г. Гниденко, С.А. Соколовская. – СПб. : Вектор, 2005. – 160 с.

в медицині

Хошаба, О.М. Побудова систем для медичної інформації в мережі Internet : Монографія / О.М. Хошаба. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. – 108 с.

Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч.2 : Офтальмологічна оптика / В.П. Кожем'яко, Й.Р. Салдан, С.В. Павлов, О.З. Готра. – Вінниця : ВДТУ, 2001. – 162 с.

Артамонова, Н. Інформаційна аналітика як складова управління інформаційними ресурсами медичної науки / Н. Артамонова, Ю. Павліченко // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 8. – С. 27–32.  

 в освіті

Прогресивні інформаційні технології в науці та освіті : матеріали Міжвузів. наук.-практ. конф. "Прогресивні інформаційні технології в науці та освіті", 4-5 жовт. 2007 р. : зб. наук. пр. / Вінниц. Міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Вінниц. держ. аграр. ун-т. – Вінниця : Винниц. соц.-екон. ін-т Ун-ту "Украіна", 2007. – 260 с.

Лузик, Е.В. Сучасні інформаційні технології особистісно-орієнтованої освіти : монографія / Е.В. Лузик, Д.В. Чернілевський, А.П. Шаповалов. – М. : Полиграфия, 2003. – 163 с.

Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – М. : Академия, 2007. – 368 с.

в бібліотеках

Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : тема 2005 г. : Библиотеки, информация и интеллектуальная собственность в эпоху информационного общества : прогр. конф., Крым. – Судак : [б.в.], 2005. – 243 с.

Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : тема 2007 года : Роль электронной информации и электронных библиотек в продвижении к обществу, построенному на знаниях : прогр. конф., Крым. – Судак : [б.в.], 2007. – 260 с.

Бібліотека в контексті світової культури, науки, інформації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, 2007. – 211 с.

Бібліотека та Інтернет / уклад. : І. Цуріна, Ю. Новальська ; пер. з англ. Л. Горбунової. – К. : НПБУ, 2007. – 44 с.

Веб-сегмент публічних бібліотек України в мережі Інтернет : аналіт. огляд / Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленко ; уклад. Г.Д. Ковальчук,  Н.М. Кучерява. – Х. : ХДНБ, 2005. – 20 с.

Інформаційний ресурс бібліотеки. Інновації. Суспільство : довід.-інформ. вид. / авт. проекту В.Ф. Циганюк ; уклад. : М.Г. Спиця, Г.М. Авраменко, О.І. Кізян. – Вінниця : [б.в.], 2004. – 196 с.

Как экологам работать со средствами массовой информации / О.А. Берлова, В.Е. Борейко, В.Б. Колесникова, А.Л. Кочинева ; Киев. эколого-культ. центр. – К. : [б.в.], 2000. – 120 с.

Науково-технічні досягнення українських вчених та винахідників на сторінках Інтернету : метод. поради бібліотекарям з використанням Інтернет-ресурсів / уклад. Т. Крестініна, Л. Литвякова, В. Мірошникова. – Х. : ХДНБ, 2004. – 43 с.

Шрайберг, Я.Л. Библиотеки и университеты в электронно-информационной среде: первые шаги на пути от информационного общества к обществу   знаний : ежегод. докл. конф. "Крым". Год 2005 /  / Я.Л. Шрайберг. – М. : ГПНТБ России, 2005. – 18 с.

в будівництві    

Інформатика. Інформаційні технології в будівництві : системи автоматизов. проектування / В.А. Баженов, А.З. Криксунов, А.В. Перельмутер ; ред. П.П. Лізунов. – К. : Каравела, 2004. – 360 с.        

в туризмі

Скопень, М.М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі / М.М. Скопень. – К. : Кондор, 2005. – 302 с.                           

Родигин, Л.А. Интернет-технологии в туризме / Л.А. Родигин ; Рос. междунар. акад. туризма. – М. : Сов. спорт, 2006. – 388 с.

Інформаційний простір: технічні засоби

Волоконно-оптичні системи передачі інформації / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 132 с.

Защищенные радиосистемы цифровой передачи информации / П.Н. Сердюков [и др.]. – М. : АСТ, 2006. – 408 с.

Козловський, А.В. Інформаційно-вимірювальна система для визначення пускового моменту електродвигунів малої та середньої потужності : монографія / А.В. Козловський, В.В. Кухарчук. – Т. : Астон, 2004. – 144 с.

Максимов, Н.В. Технические средства информатизации / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М. : Форум: Инфра-М, 2005. – 576 с.

Осадчук, В.С. Напівпровідникові перетворювачі інформації / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 208 с.

Основи техніки передавання інформації /Р.Н. Квєтний, М.М. Компанець, С.Г.Кривогубченко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. – 358 с.

Інформаційний простір: мережі та системи

Гралла, П. Хитрости Интернет. Как справиться с самыми неприятними проблемами глобальной сети / Престон Гралла ; пер. с англ. Н. Вильчинский, Е. Шрага. – СПб. : Питер, 2006. – 256 с.

Дэвис, Д. Создание защищенных беспроводных сетей 802.11 в Microsoft Windows : пер. с англ. / Джозеф Дэвис. – М. : Эком, 2006. – 400 с.

Иди, Ф. Сетевой и межсетевой обмен данными с микроконтроллерами : пер. с англ. / Фред Иди. – М. : ДОДЭКА-ХХI, 2007. – 376 с.

Истомин, Е.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / Е.П. Истомин, С. Ю. Неклюдов, А. А. Чертков. – СПб. : Андреевский изд. дом, 2007. – 255 с.

Крупник, А.Б. Поиск в Интернете : Самоучитель / А.Б. Крупник. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 268 с.

Мелехин, В.Ф. Вычислительные машины, системы и сети / В.Ф. Мелехин, Е.Г. Павловский. – М. : Академия, 2006. – 560 с.

Олифер, В.Г. Компьютерные сети : принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 864 с.

Перевозчикова, О.Л. Інформаційні системи і структури даних / О.Л. Перевозчикова. – К. : Києво-Могилян. акад., 2007. – 287 с.

Путькина, Л.В. Интеллектуальные информационные системы / Л.В. Путькина, Т.Г. Пискунова. – СПб. : СПбГУП, 2008. – 228 с.

Стахнов, А.А. Сеть для офиса и Linux-сервер своими руками / А. Стахнов. – СПб. : БХВ-Петербург, 2006. – 320 с.

Інформаційна безпека

Василюк, В.Я. Інформаційна безпека держави : курс лекцій / В. Я. Василюк, С. О. Климчук. – К. : КНТ: Скіф, 2008. – 136 с.

Гуз, А.М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу / А.М. Гуз. – К. : КНТ, 2007. – 260 с.

Кормич, Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи / Б.А. Кормич. – К. : Кондор, 2004. – 382 с.

Ліпкан, В.А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції / В.А. Ліпкан, Ю.Є. Максименко, В.М. Желіховський. – К. : КНТ, 2006. – 280 с.

Основи інформаційної безпеки та захисту інформації у контексті євроатлантичної інтеграції України : наук.-метод. посіб. / Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України ; за ред. В.П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 104 с.

Основи організаційного захисту інформації / В.А. Лужецький, Л.І. Северин, Ю.П. Гульчак, А.Д. Кожуховський. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 148 с.

Основы информационной безопасности / Е.Б. Белов [и др.]. – М. : Горячая линия-Телеком, 2006. – 544 с.

Партыка, Т.Л. Информационная безопасность / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М. : Форум: Инфра-М, 2007. – 368 с.

Сенченко, М.І. Четверта світова. Інформаційно-психологічна війна / М.І. Сенченко. – К. : МАУП, 2006. – 64 с.

 Тихонов, В.А. Информационная безопасность: концептуальные, правовые, организационные и технические аспекты / В.А. Тихонов, В.В. Райх. – М. : Гелиос АРВ, 2006. – 528 с.

Филин, С.А. Информационная безопасность / С.А. Филин. – М. : Альфа-Пресс, 2006. – 412 с.

Хорошко, В.О. Методи і засоби захисту інформації / В.О. Хорошко, А.О. Чекатков; ред. Ю.С. Ковтанюк. – К. : Юниор, 2003. – 504 с.

Юдін, О.К. Інформаційна безпека держави / О.К. Юдін, В.М. Богуш. – Х. : Консум, 2005. – 576 с.

Ярочкин, В.И. Информационная безопасность / В.И. Ярочкин. – 4-е изд. – М. : Академ. проект, 2006. – 544 с.

Коваль С.Ф., зав. відділом літератури та інформації виробничого профілю


Книжкових виставок сузір’я

 

Кращі виставки року

 

Вип. 9

 


Кращі виставки 2008-2009 р.

  1. Частина 1
  2. Частина 2

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше