ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїНОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вип. 3

Версія для друку

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю


 

НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ

З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 1.


 

Вінниця, 2010


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у липні-вересні 2010 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.


ЕКОНОМІКА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Абсава, Л. О. Експортний потенціал агропродовольчого комплексу в умовах глобалізації продовольчих ринків / Л. О. Абсава // АгроСвіт. - 2010. - № 16. -  С. 17-24.

Андрющенко, К. А. Теоретичні засади формування та систематизації мотивації праці на підприємствах / К. А. Андрющенко // АгроСвіт. - 2010. - № 14. -  С. 37-45.

Белоусова, І. А. Вдосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах АПК як фактор підвищення рівня їх економічної безпеки / І. А. Белоусова // АгроСвіт. - 2010. - № 14. -  С. 24-28.        

Богуш, Л. Г. Становлення туристичного сегмента сфери зайнятості сільського населення: проблеми, підходи до розв'язання / Л. Г. Богуш // АгроСвіт. - 2010. - № 15. -  С. 13-18.

Бойко, В. І. До проблеми визначення механізму державної підтримки виробників аграрної продукції / В. І. Бойко, О. А. Козак // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.37-39.

Васільєва, Л. М. Розвиток економічних зв'язків суб'єктів малого підприємництва в системі відносин аграрного виробництва / Л. М. Васільєва // АгроСвіт. - 2010. - № 13. -  С. 5-8.

Волощук, К. Б. Інвестиційні пріоритети сучасного розвитку аграрних підприємств / К. Б. Волощук // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.68-72.

Германюк, Н. В. Теоретико-методологічні аспекти диверсифікації в сільському господарстві / Н. В. Германюк // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.25-29.

Говоруха, Ж. А. Діагностика рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії / Ж. А. Говоруха // АгроСвіт. - 2010. - № 15. -  С. 34-39.        

Гузар, Б. С. ормування звітності по земельних ресурсах сільськогосподарського призначення / Б. С. Гузар // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.64-67.

Гуцаленко, Л. В. Поліпшення якості та прогнозованості облікової інформації для забезпечення прибутковості підприємства / Л. В. Гуцаленко // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.67-71.

Гуцаленко, Л. В. Прогностична функція обліку при формуванні бюджету підприємства / Л. В. Гуцаленко // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.63-67.

Єрмак, О. І. Використання векселів сільськогосподарськими підприємствами для розрахунків з контрагентами / О. І. Єрмак // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.79-83.

Ільченко, І. Ю. Методичний підхід до оцінювання ефективності бізнес-стратегії підприємства] / І. Ю. Ільченко // АгроСвіт. - 2010. - № 14. -  С. 51-56.

Замлинський, В. А. Обліково-інформаційне забезпечення використання основних засобів сільськогосподарських підприємств / В. А. Замлинський // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.73-76.

Калетнік, Г. М. Державна фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників / Г. М. Калетнік, Н. В. Пришляк // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.52-55.

Калетнік, Г. М. Особливості формування та функціонування міжнародних спільних підприємств / Г. М. Калетнік, С. П. Поліщук // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.128-131.

Кириленко, І. Г. Проблеми українського села та їх вирішення у контексті аграрних трансформацій / І. Г.  Кириленко, О. І. Павлов // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.24-31.

Кирилов, Ю. Є. Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах глобалізації / Ю. Є. Кирилов, І. В. Осадчук // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.91-97. 

Коваль, П. В. Відтворення валового сукупного продукту сільськогосподарських підприємств / П. В. Коваль // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.85-95.

Кудла, Н. Є. Механізм категоризації сільських садиб у розвитку зеленого туризму / Н. Є. Кудла  // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.100-106.

Левандівський, О. Т. Механізм формування екологічного аудиту в Україні / О. Т. Левандівський // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.71-74.

Лобова, Н. В. Стан дебіторської та кредиторської заборгованості та її вплив на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств [Текст] / Н. В. Лобова // АгроСвіт. - 2010. - № 15. -  С. 30-33.

Малік, М. Й. Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність / М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.132-139.

Маслак, Н. Відновлення банківського кредитування в Україні / Н. Маслак, О. Маслак // Пропозиція. - 2010. - № 9. -  С. 20-24.

Матійчук, І. М. Проблеми зайнятості та оплати праці в сільському господарстві / І. М. Матійчук, О. І. Матійчук // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.98-100.

Мосієнко, О. В. Рефлексивний підхід до прийняття адаптивних рішень в управлінні підприємством / О. В. Мосієнко // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.95-99.

Назаренко, Максим Нова модель агрострахування в Україні / М. Назаренко // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 30-32.

Небрат, В. В. Сільськогосподарська кооперація в Україні та фінансові механізми її державної підтримки в контексті зарубіжного досвіду / В. В. Небрат, Л. В. Дідківська // АгроСвіт. - 2010. - № 16. -  С. 8-16.

Олексенко, Р. І. Управління кадровими ресурсами підприємств у сучасних умовах господарювання / Р.І.  Олексенко // АгроСвіт. - 2010. - № 14. -  С. 41-45.

Онисько, С. М. Ефективність сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм / С. М. Онисько, Н. М. Лавренюк // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.10-16.

Пелих, І. В. Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрних підприємств / І. В. Пелих // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.79-80.

Пирог, О. В. Агропромислові відносини України і Росії: сучасний стан та перспективи  / О. В. Пирог, Є. В. Рудковська // АгроСвіт. - 2010. - № 13. -  С. 18-22.

Пріб, К. А. Оцінювання масштабів впливу та чинників виникнення фінансових криз у діяльності сільськогосподарських підприємств  / К. А. Пріб // АгроСвіт. - 2010. - № 16. -  С. 25-28.

Рябенко, Г. М. Основні пріоритети аграрної державної політики / Г. М. Рябенко // АгроСвіт. - 2010. - № 15. -  С. 10-12.

Саблук, П. Т. Концептуальні аспекти модернізації аграрного виробництва та розвитку сільських територій в Україні / П. Т. Саблук // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.3-9.

Сичова, М. О. Особливості розвитку підприємництва в аграрному секторі регіону  / М. О. Сичова, Н. О. Шевченко // АгроСвіт. - 2010. - № 13. -  С. 2-4.

Скидан, О. В. Проблеми інституціоналізаціїї аграрної політики України / О. В. Скидан // АгроСвіт. - 2010. - № 16. -  С. 2-7.

Соловйова, Н. І. Інфокомунікаційна мережа інтегрованої системи фінансового прогнозування в аграрному секторі / Н. І. Соловйова // АгроСвіт. - 2010. - № 13. -  С. 9-13.

Харчук, С. А. Поселенська структура села та рівень її облаштованості / С. А. Харчук // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.108-112.

Чехов, Р. А. Ефективність господарської діяльності підприємства науково-дослідного спрямування / Р. А. Чехов // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.133-135.

Шалевська, О. Ю. Чинники впливу на мотивацію праці в сільському господарстві / О. Ю. Шалевська // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.81-85.

Щурик, М. В. Екологія як найважливіша складова сучасної організації процесу відтворення земельних ресурсів / М. В. Щурик // АгроСвіт. - 2010. - № 14. -  С. 11-15.

Юрченко, С. В. Система фінансового забезпечення інвестицій сільськогосподарських підприємств / С. В. Юрченко // АгроСвіт. - 2010. - № 13. -  С. 27-31.

                   ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

Голомша, Н. Є.   Оцінка міжнародної конкурентоспроможності українського цукру / Н. Є. Голомша, О. М. Файчук // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.151-156.

Зимовець,  Р. Ю. Як захистити власний урожай  у період нестабільних ринкових і природнокліматичних умов /  Р.Ю. Зимовець // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 26-28.

Золотницька, Ю. В. Аналіз беззбитковості галузі хмелярства як інструмент прийняття оперативних управлінських рішень / Ю. В. Золотницька // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.123-128.

Карпович, Н. В. Обзор мирового рынка рапса и продуктов его переработки  / Н. В. Карпович // Экономика с.-х.  и перераб. предприятий. - 2010. - № 7. -  С. 71-74.

Маслак, О. М. Ринок сої: Україна та світ / О. М. Маслак // Пропозиція. - 2010. - № 8. -  С. 30-32.

Пабат, О. В. Економічна ефективність виробництва картоплі в сільськогосподарських підприємствах / О. В. Пабат // Картоплярство України. - 2010. - № 3-4. -  С. 66-68.

Писаренко, В. В. Перспективи розвитку галузі овочівництва / В. В. Писаренко // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.39-42.

Проценко, А. В. Інноваційне забезпечення галузі хмелярства / А. В. Проценко // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.112-117.

Руденко, М. В. Регіональна стратегія розвитку насіннєвих підприємств [Текст] / М. В. Руденко // АгроСвіт. - 2010. - № 13. -  С. 32-37.

Супіханов, Б. К. Світовий і регіональні ринки пшениці / Б. К. Супіханов // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.129-132.

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

Володина, А. В. Совершенствование методики исчисления себестоимости продукции свиноводства в специализированных организациях / А. В. Володина // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2010. - № 7. -  С. 48-51.

Копитець, Н. Ринок м'яса птиці / Н. Копитець // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 36-38.

Нечаев, В. И. Тенденции и особенности развития рынка сырого молока / В. И. Нечаев, Е. И. Артемова, И. А. Бурса // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2010. - № 7. -  С. 54-57.

Оксанич, Н. И. Государственное регулирование процессов интенсификации и модернизации отраслей мясного животноводства / Н. И. Оксанич, А. В. Наумкин // Экономика с-х. и перераб. предприятий. - 2010. - № 7. -  С. 22-25.

Пащенко, О. В. Функціонування ринку молока і молочних продуктів / О. В. Пащенко // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.43-48.

Шайко, О. Г. Організація первинного обліку виходу продукції молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Данії: управлінський аспект / О. Г. Шайко // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.158-161.

ГРУНТОЗНАВСТВО

Маріноха, П. Оздоровимо грунт мікроорганізмами / П. Маріноха // Пропозиція. - 2010. - № 8. -  С. 64-65.

Мельник, Анатолій Закислення грунтів – проблема землеробства України / А. Мельник // Пропозиція. - 2010. - № 9. -  С. 80-81.

Носко, Б. С. Вплив різних факторів і типів ґрунтових процесів на формування фосфатного фонду ґрунтів / Б. С. Носко, В. І. Бабинін, Є. Ю. Гладкіх, Л. М. Бурлакова // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.17-22.

Полупан, М. І. Моніторинговий показник природно-антропогенного вмісту фосфору в грунтах / М. І. Полупан // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.62-65.

АГРОХІМІЯ

Бунчак, О. М. Органічне добриво з відходів шкіряного виробництва / О. М. Бунчак // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.76-78.

 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Білоусько, Я. К. Тенденції розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування / Я. К. Білоусько // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.84-90.

Рубець, А. Кого турбує стан парку тракторів? / А. Рубець // Пропозиція. - 2010. - № 9. -  С. 108-113.

             МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

Булгаков, В. М. Теорія ударної взаємодії вібраційного викопуючого робочого органу з тілом коренеплоду цукрового буряку / В. М. Булгаков // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.55-58.

Кирпа, М. Особливості збирання та обробки зернових колосових / М. Кирпа // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 82-86.

Лобачевский, П. .Я. Оценка качества посева / П. Я. Лобачевский, Ф. В. Авраменко // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 7. -  С. 12-13.

Никитченко, С. Л. Автоматизированный контроль надежности технической системы растениеводства / С. Л. Никитченко, Е. В. Мохирев, М. Ю. Севостьянов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 7. -  С. 31-32.

Пивовар, В. Вітчизняна техніка для основного обробітку грунту / В. Пивовар // Пропозиція. - 2010. - № 6. -  С. 132-134, 136-137; № 7. -  С. 118-121; № 8. -  С. 120-123.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯТВАРИННИЦТВА

Бондаренко, А. М. Переработка и использование навоза свиноводческих предприятий / А. М. Бондаренко, Е. Н. Белоусов, Б. Н. Строгий // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 7. -  С. 7-9.

Забродина, О. Б. Адаптивное управление процессом доения [Текст] / О. Б. Забродина, О. И. Мартыненко // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 7. -  С. 28-29.

Заводов, А. Методика расчета системы микроклимата в животноводческих помещениях / А. Заводов, В. Заводов // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2010. - № 6. -  С. 33-36.

Поцелуев, А. А. Обоснование параметров водонапорного бака линии автопоения / А. А. Поцелуев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 7. -  С. 23-25.

Смоляр, В. Результати технологічної оцінки обладнання для свиноферм / В. Смоляр // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 122-124.

                        ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

                        ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

Борин, А. Эффективность различных технологий обробки почвы в севообороте / А. Борин, О. Коровина // Главный агроном. - 2010. - № 8. -  С. 8-11.

Валиев, А. Р. Агротехническая оценка нового способа безотвальной обработки эрозионно-опасных почв / А. Р. Валиев, Ю. И. Матяшин, Р. И. Сафин // Достиж. науки и техники АПК. - 2010. - № 9. -  С. 56-57.

                        ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

Азотне підживлення пшениці / О. Дуткіна, А. Каплун // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 76-77.

Гораш, О. С. Шляхи покращення оцінки генотипів гречки / О. С. Гораш, М. В. Загородний // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.51-54.

Кирпа, М. Енергоощадний кукурудзяний комплекс / М. Кирпа  // Пропозиція. - 2010. - № 9. -  С. 96-99.

Лихочвор, В. Розрахунок норми висіву насіння озимої пшениці / В. Лихочвор // Пропозиція. - 2010. - № 8. -  С. 52-54.

Нетіс, І. Оптимізація строків сівби пшениці озимої / І. Нетіс // Пропозиція. - 2010. - № 9. -  С. 46-48.    

Рудник-Іващенко, О. І. Особливості фотосинтезу рослин проса посівного / О. І. Рудник-Іващенко, Л. В. Григоращенко // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.35-38.

Ящук, Н. Правильний відбір проб зерна та насіння для аналізу сільгоспкультур / Н. Ящук // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 78-81.

                             ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

Бахмат, О.М. Фотосинтетична активність та врожайність сої залежно від сорту, способу сівби й удобрення / О. М. Бахмат // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.27-30.

Безручко, О. Поповнення ринку сортів рослин : горох посівний / О. Безручко, М. Загинайло // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 58-60.

                        ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

Колесніченко, О. Нові й перспективні сорти ріпаку озимого / О. Колесніченко, Я. Єльченко // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 70-71.

Лихачёв, Н. Инновации в технологии выращивания подсолнечника / Н. Лихачёв // Главный агроном. - 2010. - № 7. -  С. 32-37. 

                        ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

Выгера, С. М. Размарин лекарственный : Полезно и красиво / С. М. Выгера // Овощи и фрукты. - 2010. - № 7. -  С. 66-67.  

Демченко, Н. Чебрець - трава богородиці / Н. Демченко // Квіти України. - 2010. - № 5. -  С. 29.

                        КАРТОПЛЯ

Кинвер, Марк  Полевые испытания ГМ картофеля // Агроном. - 2010. - № 3. -  С. 127.  

Рихлівський, І. П. Поділ сортів картоплі за характером бульбоутворення / І. П. Рихлівський, В. С. Строяновський // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.31-34.

Рязанцев, В. Б. Густота садіння експлантів у цілорічному виробництві оздоровлених міні-бульб / В. Б. Рязанцев // Картоплярство України. - 2010. - № 3-4. -  С. 43-47.

               ЦУКРОВІ БУРЯКИ

Марков, І. Контролюємо хвороби цукрових буряків / І. Марков, М. Піковський // Пропозиція. - 2010. - № 8. -  С. 82-87.

Цвей, Я. П. Продуктивность свекловичных посевов на разных участках мезорельефа / Я. П. Цвей, Ю. А. Ременюк // Сах. свекла. - 2010. - № 8. -  С. 26-27.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Воробьева, Н. В. Кормовая база – залог высокой продуктивности животных  / Н. В. Воробьева // Зоотехния. - 2010. - № 7. -  С. 23-24.    

Жуков, В. Силос в рукавах / В. Жуков // Пропозиція. - 2010. - № 8. -  С. 124-127.

Ковбасюк, П. Заготівля високопоживного вітамінно-білкового сіна / П. Ковбасюк // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 64-67.

Комиссарова, Т. Н. Переваримость питательных веществ сенажа в упаковке  / Т. Н. Комиссарова, Н. В. Воробьева // Зоотехния. - 2010. - № 7. -  С. 30-31.

Ларетин, Н. А.Теоретические основы развития интенсивных систем кормопроизводства в условиях рынка / Н. А. Ларетин, Е. П. Чирков // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2010. - № 7. -  С. 29-33.

                        ОВОЧІВНИЦТВО

Зведенюк, А. Семеноводство капусты белокочанной  / А. Зведенюк, В. Казаку // Овощеводство. - 2010. - № 9. -  С. 40-45.

Капустина, Л. Выращиваем чеснок / Л. Капустина // Овощеводство. - 2010. - № 9. -  С. 29-31.

Матвиец, А. Г. Современная технология выращивания огурца на опорной системе / А. Г. Матвиец, А. А. Матвиец // Овощеводство. - 2010. - № 9. -  С. 46-50.

             ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

Дикун, Н. Интенсивная технология выращивания земляники садовой в открытом грунте / Н. Дикун // Овощеводство. - 2010. - № 7. -  С. 30-34.

Кисельов, Д. О. Міжсортовий поліморфізм яблуні з використанням IRAP-маркерів / Д. О. Кисельов, К. М. Удовиченко, Н. В. Тряпіцина, Т. М. Чеченєва // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.47-50.

Лазнюк, Іван Грона проблем, або як зарадити виноградній галузі / І. Лазнюк // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 20-24.

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

Голян, В. А. Державно-приватне партнерство як ефективна форма підприємництва у лісовому секторі / В. А. Голян, С. М. Демидюк // АгроСвіт. - 2010. - № 15. -  С. 2-9.

Голян, В. А. Підприємництво у лісовому секторі як фактор соціально-економічного піднесення сільських територій / В. А. Голян, С. М. Демидюк // АгроСвіт. - 2010. - № 14. -  С. 2-10.

ЗАХИСТ РОСЛИН

Кирик, М. Захист соняшнику від білої та сірої гнилей / М. Кирик, М. Піковський // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 100-103.

Пиковский, М. Защита роз от болезней / М. Пиковский, Н. Кирик, В. Крезуб // Овощеводство. - 2010. - № 9. -  С. 59-61.

Рубан, М. Біологічне обгрунтування заходів захисту гороху / М. Рубан, І. Кошевський // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 92-93.

Сикало, О. Карантинні бактеріози зернових культур / О. Сикало, А. Білик, О. Савчук // Пропозиція. - 2010. - № 9. -  С. 70-74.

Стратієвський, Дмитро Не чекай весни – знешкоджуй бур'яни восени / Д. Стратієвський // Пропозиція. - 2010. - № 8. -  С. 88-89.

Фокін, А. Фунгіциди як елемент національної безпеки / А. Фокін // Пропозиція. - 2010. - № 8. -  С. 90 - 94, 96.

                             ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Куцан, О. Нітратна проблема в тваринництві, ймовірна за надмірної посухи / О. Куцан, Г. Шевцова // Тваринництво України. - 2010. - № 9. -  С. 6-10.

                        ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

Басанов, О. А. Молочная продуктивность голштинизированного черно-пестрого скота / О. А. Басанов, Н. В. Воробьева, М. Е. Тайгунов // Зоотехния. - 2010. - № 7. -  С. 15-17.

Белооков, А. Влияние микробиологических препаратов на конверсию питательных веществ корма в мясную продукцию / А. Белооков // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2010. - № 6. -  С. 11-12.

Жукорський, О. М. Вплив температурних умов середовища на гормональний статус телят м'ясних порід / О. М. Жукорський // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.39-41.

Зелепукин, А. А. Кратность доения и молочная продуктивность коров черно-пестрой породы  / А. А. Зелепукин, В. А. Иванов, Н. В. Сивкин // Зоотехния. - 2010. - № 9. -  С. 17-18.

Кудлай, І. Однотипна впродовж року годівля ремонтного молодняку: [Велика рогата худоба] / І. Кудлай // Тваринництво України. - 2010. - № 7. -  С. 13-16.

Кудлай, І. Оцінка молочної продуктивності і якості молока [Текст] / І. Кудлай // Тваринництво України. - 2010. - № 9. -  С. 14-18.

Ладика, В. Геномна селекція у скотарстві / В. Ладика, І. Корчагіна // Пропозиція. - 2010. - № 8. -  С. 128-130.

Ляйфкер, А.  Корівники полегшеної версії / А. Ляйфкер // Пропозиція. - 2010. - № 8. -  С. 42-43.

Почукалін, А. Є. Племінна робота з коровами-рекордистками у м'ясному скотарстві / А. Є. Почукалін // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.74-75.

Сало, А. Стрессоустойчивость и мясная продуктивность чистопородных и помесных бычков / А. Сало, В. Попов, В. Королев // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2010. - № 6. -  С. 15-17.

Семенченко, М. Відновлення репродуктивної функції корів / М. Семенченко // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 132-135.

Соловьева, О. И. Молочная продуктивность коров-первотелок черно-пестрой породы и их помесей, полученных методом отдаленной гибридизации  / О. И. Соловьева // Зоотехния. - 2010. - № 9. -  С. 21-22.

Таранович, А. Новые продукты БергаПро в кормлении высокопродуктивных коров / А. Таранович // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2010. - № 6. -  С. 13-14.

КОНЯРСТВО

Дорофеева, А.В. Испытания спортивных качеств у молодняка верховых пород / А. В. Дорофеева // Коневодство и конный спорт. - 2010. - № 4. -  С. 18-19.

Заводов, А.В. Микроклимат конюшни / А. В. Заводов, В. С. Заводов // Коневодство и конный спорт. - 2010. - № 4. -  С. 20-21.

Зайцева, М.А. Генетическая дифференциация маточных семейств арабской породы по локусам микросателлитной ДНК / М. А. Зайцева, Л. А. Храброва, Л. В. Калинкова // Коневодство и конный спорт. - 2010. - № 4. -  С. 13-15.

                        СВИНАРСТВО

Березовський, М. Українська м’ясна порода свиней в умовах сьогоднення / М. Березовський, А. Онищенко // Тваринництво України. - 2010. - № 7. -  С. 35-38.

Бучко, О. Адаптогени стрес-коректори у свинарстві / О. Бучко // Тваринництво України. - 2010. - № 8. -  С. 26-29.

Вестерат, Уве Шульце Понад 30 поросят – це не утопія / У. Ш. Вестерат // Пропозиція. - 2010. - № 9. -  С. 38-40.

Збарський, В. К. Регіональні аспекти розвитку галузі свинарства / В. К. Збарський // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.69-73.

Комлацкий, Г. В. Организация труда при модернизации отрасли свиноводства  / Г. В. Комлацкий, М. А. Нестеренко // Свиноводство. - 2010. - № 6. -  С. 8-11.

Кучерявий, В. Використання бактеріальних препаратів у годівлі свиней  / В. Кучерявий // Тваринництво України. - 2010. - № 7. -  С. 27-30.

Махаев, Е. А. Обмен и потребность в энергии и протеине у лактирующих свиноматок  / Е. А. Махаев // Зоотехния. - 2010. - № 9. -  С. 7-8.

Смоляр, В. Зоотехнічні параметри виробництва свинини / В. Смоляр // Пропозиція. - 2010. - № 9. -  С. 125-127.

Хмылов, А. Г. Коррекция иммунной системы поросят на промышленных комплексах как метод профилактики респираторных заболеваний / А. Г. Хмылов // Свиноводство. - 2010. - № 5. -  С. 47-48.

Ярошко, Марія Планування свинокомплексу: оптимальні параметри та структура / М.  Ярошко // Пропозиція. - 2010. - № 9. -  С. 122-124.

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

Коник, Н. В. Совершенствование продуктивности ставропольских овец методом вводного скрещивания  / Н. В. Коник // Аграр. наука. - 2010. - № 9. -  С. 22-23.

Молчанов, А. В. Эффективность использования овец куйбышевской породы для производства молодой баранины / А. В. Молчанов // Достиж. науки и техники АПК. - 2010. - № 8. -  С. 64-65.

Насибов, Ш. Н. Криосохранение и рациональное использование генетических ресурсов овец и коз / Ш. Н. Насибов, Б. С. Иолчиев, П. М. Кленовицкий // Достиж. науки и техники АПК. - 2010. - № 9. -  С. 50-51.

Ружбеляева, О. Г. Молочная продуктивность коз в связи с их этологическими актами / О. Г. Ружбеляева, В. К. Тощев // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2010. - № 4. -  С. 47-49.

Фролов, А.  Влияние гирудотерапии на физиологические показатели у коз / А. Фролов, В. Копейка, Е. Федотов // Тваринництво України. - 2010. - № 7. -  С. 7-10.

         ЗВІРІВНИЦТВО

Староверова, И. Н. Определение дефицита минеральных веществ у пушных зверей: / И. Н. Староверова, В. М. Максимов, С. Ю. Зайцев // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. - 2010. - № 3. -  С. 41-43.

Шулько, О. П. Вплив сірки на продуктивність і перетравність поживних речовин у молодняку кролів / О. П. Шулько // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.81-82.

                        ПТАХІВНИЦТВО

Бусловская, Л. К. Адапционные реакции у кур при воздействии шума  / Л. К. Бусловская, А. Ю. Ковтуненко // Зоотехния. - 2010. - № 9. -  С. 25-27.

Величко, О. А. Качество яиц кур различных кроссов / О. А. Величко // Зоотехния. - 2010. - № 8. -  С. 29-30.

Доскиев, А. В. Престартерные корма при откорме бройлеров / А. В. Доскиев // Зоотехния. - 2010. - № 8. -  С. 15.

Рязанов, С. Використання добавки-сорбента в годівлі каченят  / С. Рязанов // Тваринництво України. - 2010. - № 9. -  С. 39-40.

Сичов, М. Якість м'яса та печінки каченят-бройлерів / М. Сичов // Тваринництво України. - 2010. - № 7. -  С. 21-26.

Чудак, Р. Несучість перепілок поліпшать ферменти / Р. Чудак, Г. Огороднічук, Т. Шевчук // Тваринництво України. - 2010. - № 9. -  С. 36-38.

                        БДЖІЛЬНИЦТВО

Попов, Е. Т. Комплексный метод оздоровления пасек при смешанном течении у пчел американского гнильца и варроатоза / Е. Т. Попов // Ветеринария. - 2010. - № 8. -  С. 40-43.

Терпинский, А. Подготовка пчел к зимовке  / А. Терпинский, Е. Дунець // Тваринництво України. - 2010. - № 8. -  С. 33-35.

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Бучацький, Л. Застосування алкілованої ДНК для виведення віддалених гібридів риб / Л. Бучацький, А. Потопальський, Л. Заїка // Тваринництво України. - 2010. - № 9. -  С. 21-23.

                   ВЕТЕРИНАРІЯ

Архипов, А. А. Сивамокс – новый препарат для свиноводства / А. А. Архипов, А. Т. Столяр // Ветеринария. - 2010. - № 9. -  С. 11-12.

Бутко, М. П. Дезинфекция зимовальных комплексов при аэромонозе карповых рыб  / М. П. Бутко, М. В. Неретин // Ветеринария. - 2010. - № 7. -  С. 38-43.

Казеев, Г. В. Акупунктура – безмедикаментозный метод лечения животных / Г. В. Казеев // Ветеринария. - 2010. - № 7. -  С. 44-47.

Коцарев, В. Н. Субклиничный мастит у свиноматок / В. Н. Коцарев, О. Н. Скрыльников, А. В. Сотников // Свиноводство. - 2010. - № 6. -  С. 33-34.

Мандрига, М. Що треба знати про лейкоз великої рогатої худоби / М. Мандрига, Ю. Томко // Тваринництво України. - 2010. - № 7. -  С. 11-12.

Мищенко, В. А. Распространение коронавируса крупного рогатого скота у жвачных животных / В. А. Мищенко, В. В. Думова, О. Ю. Черных // Ветеринария. - 2010. - № 9. -  С. 18-21.

Новак, М. Д. Эффективность монизена при гельминтозах овец и коз / М. Д. Новак, С. В. Енгашев, Э. Х. Даугалиева // Ветеринария. - 2010. - № 7. -  С. 34-37.

Петрович, Е. В. Эффективность пробиотиков и байкоса при криптоспоридиозе телят / Е. В. Петрович // Ветеринария. - 2010. - № 9. -  С. 32-36.

Роман, Л. Г. Оздоровительные мероприятия при мастите коров / Л. Г. Роман // Зоотехния. - 2010. - № 8. -  С. 31-32.

Скляр, О. Чому виникає мастит  / О. Скляр // Тваринництво України. - 2010. - № 8. -  С. 5-8.

Топурия, Г. М. Влияние гермивита на здоровье новорожденных телят / Г. М. Топурия // Ветеринария. - 2010. - № 8. -  С. 14-15.


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вип. 3

  1. Частина 1
  2. Частина 2

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше