ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю


 

НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ

З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 1.


 

Вінниця, 2010


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у липні-вересні 2010 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.


ЕКОНОМІКА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Абсава, Л. О. Експортний потенціал агропродовольчого комплексу в умовах глобалізації продовольчих ринків / Л. О. Абсава // АгроСвіт. - 2010. - № 16. -  С. 17-24.

Андрющенко, К. А. Теоретичні засади формування та систематизації мотивації праці на підприємствах / К. А. Андрющенко // АгроСвіт. - 2010. - № 14. -  С. 37-45.

Белоусова, І. А. Вдосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах АПК як фактор підвищення рівня їх економічної безпеки / І. А. Белоусова // АгроСвіт. - 2010. - № 14. -  С. 24-28.        

Богуш, Л. Г. Становлення туристичного сегмента сфери зайнятості сільського населення: проблеми, підходи до розв'язання / Л. Г. Богуш // АгроСвіт. - 2010. - № 15. -  С. 13-18.

Бойко, В. І. До проблеми визначення механізму державної підтримки виробників аграрної продукції / В. І. Бойко, О. А. Козак // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.37-39.

Васільєва, Л. М. Розвиток економічних зв'язків суб'єктів малого підприємництва в системі відносин аграрного виробництва / Л. М. Васільєва // АгроСвіт. - 2010. - № 13. -  С. 5-8.

Волощук, К. Б. Інвестиційні пріоритети сучасного розвитку аграрних підприємств / К. Б. Волощук // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.68-72.

Германюк, Н. В. Теоретико-методологічні аспекти диверсифікації в сільському господарстві / Н. В. Германюк // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.25-29.

Говоруха, Ж. А. Діагностика рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії / Ж. А. Говоруха // АгроСвіт. - 2010. - № 15. -  С. 34-39.        

Гузар, Б. С. ормування звітності по земельних ресурсах сільськогосподарського призначення / Б. С. Гузар // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.64-67.

Гуцаленко, Л. В. Поліпшення якості та прогнозованості облікової інформації для забезпечення прибутковості підприємства / Л. В. Гуцаленко // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.67-71.

Гуцаленко, Л. В. Прогностична функція обліку при формуванні бюджету підприємства / Л. В. Гуцаленко // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.63-67.

Єрмак, О. І. Використання векселів сільськогосподарськими підприємствами для розрахунків з контрагентами / О. І. Єрмак // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.79-83.

Ільченко, І. Ю. Методичний підхід до оцінювання ефективності бізнес-стратегії підприємства] / І. Ю. Ільченко // АгроСвіт. - 2010. - № 14. -  С. 51-56.

Замлинський, В. А. Обліково-інформаційне забезпечення використання основних засобів сільськогосподарських підприємств / В. А. Замлинський // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.73-76.

Калетнік, Г. М. Державна фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників / Г. М. Калетнік, Н. В. Пришляк // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.52-55.

Калетнік, Г. М. Особливості формування та функціонування міжнародних спільних підприємств / Г. М. Калетнік, С. П. Поліщук // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.128-131.

Кириленко, І. Г. Проблеми українського села та їх вирішення у контексті аграрних трансформацій / І. Г.  Кириленко, О. І. Павлов // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.24-31.

Кирилов, Ю. Є. Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах глобалізації / Ю. Є. Кирилов, І. В. Осадчук // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.91-97. 

Коваль, П. В. Відтворення валового сукупного продукту сільськогосподарських підприємств / П. В. Коваль // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.85-95.

Кудла, Н. Є. Механізм категоризації сільських садиб у розвитку зеленого туризму / Н. Є. Кудла  // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.100-106.

Левандівський, О. Т. Механізм формування екологічного аудиту в Україні / О. Т. Левандівський // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.71-74.

Лобова, Н. В. Стан дебіторської та кредиторської заборгованості та її вплив на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств [Текст] / Н. В. Лобова // АгроСвіт. - 2010. - № 15. -  С. 30-33.

Малік, М. Й. Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність / М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.132-139.

Маслак, Н. Відновлення банківського кредитування в Україні / Н. Маслак, О. Маслак // Пропозиція. - 2010. - № 9. -  С. 20-24.

Матійчук, І. М. Проблеми зайнятості та оплати праці в сільському господарстві / І. М. Матійчук, О. І. Матійчук // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.98-100.

Мосієнко, О. В. Рефлексивний підхід до прийняття адаптивних рішень в управлінні підприємством / О. В. Мосієнко // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.95-99.

Назаренко, Максим Нова модель агрострахування в Україні / М. Назаренко // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 30-32.

Небрат, В. В. Сільськогосподарська кооперація в Україні та фінансові механізми її державної підтримки в контексті зарубіжного досвіду / В. В. Небрат, Л. В. Дідківська // АгроСвіт. - 2010. - № 16. -  С. 8-16.

Олексенко, Р. І. Управління кадровими ресурсами підприємств у сучасних умовах господарювання / Р.І.  Олексенко // АгроСвіт. - 2010. - № 14. -  С. 41-45.

Онисько, С. М. Ефективність сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм / С. М. Онисько, Н. М. Лавренюк // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.10-16.

Пелих, І. В. Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрних підприємств / І. В. Пелих // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.79-80.

Пирог, О. В. Агропромислові відносини України і Росії: сучасний стан та перспективи  / О. В. Пирог, Є. В. Рудковська // АгроСвіт. - 2010. - № 13. -  С. 18-22.

Пріб, К. А. Оцінювання масштабів впливу та чинників виникнення фінансових криз у діяльності сільськогосподарських підприємств  / К. А. Пріб // АгроСвіт. - 2010. - № 16. -  С. 25-28.

Рябенко, Г. М. Основні пріоритети аграрної державної політики / Г. М. Рябенко // АгроСвіт. - 2010. - № 15. -  С. 10-12.

Саблук, П. Т. Концептуальні аспекти модернізації аграрного виробництва та розвитку сільських територій в Україні / П. Т. Саблук // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.3-9.

Сичова, М. О. Особливості розвитку підприємництва в аграрному секторі регіону  / М. О. Сичова, Н. О. Шевченко // АгроСвіт. - 2010. - № 13. -  С. 2-4.

Скидан, О. В. Проблеми інституціоналізаціїї аграрної політики України / О. В. Скидан // АгроСвіт. - 2010. - № 16. -  С. 2-7.

Соловйова, Н. І. Інфокомунікаційна мережа інтегрованої системи фінансового прогнозування в аграрному секторі / Н. І. Соловйова // АгроСвіт. - 2010. - № 13. -  С. 9-13.

Харчук, С. А. Поселенська структура села та рівень її облаштованості / С. А. Харчук // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.108-112.

Чехов, Р. А. Ефективність господарської діяльності підприємства науково-дослідного спрямування / Р. А. Чехов // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.133-135.

Шалевська, О. Ю. Чинники впливу на мотивацію праці в сільському господарстві / О. Ю. Шалевська // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.81-85.

Щурик, М. В. Екологія як найважливіша складова сучасної організації процесу відтворення земельних ресурсів / М. В. Щурик // АгроСвіт. - 2010. - № 14. -  С. 11-15.

Юрченко, С. В. Система фінансового забезпечення інвестицій сільськогосподарських підприємств / С. В. Юрченко // АгроСвіт. - 2010. - № 13. -  С. 27-31.

                   ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

Голомша, Н. Є.   Оцінка міжнародної конкурентоспроможності українського цукру / Н. Є. Голомша, О. М. Файчук // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.151-156.

Зимовець,  Р. Ю. Як захистити власний урожай  у період нестабільних ринкових і природнокліматичних умов /  Р.Ю. Зимовець // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 26-28.

Золотницька, Ю. В. Аналіз беззбитковості галузі хмелярства як інструмент прийняття оперативних управлінських рішень / Ю. В. Золотницька // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.123-128.

Карпович, Н. В. Обзор мирового рынка рапса и продуктов его переработки  / Н. В. Карпович // Экономика с.-х.  и перераб. предприятий. - 2010. - № 7. -  С. 71-74.

Маслак, О. М. Ринок сої: Україна та світ / О. М. Маслак // Пропозиція. - 2010. - № 8. -  С. 30-32.

Пабат, О. В. Економічна ефективність виробництва картоплі в сільськогосподарських підприємствах / О. В. Пабат // Картоплярство України. - 2010. - № 3-4. -  С. 66-68.

Писаренко, В. В. Перспективи розвитку галузі овочівництва / В. В. Писаренко // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.39-42.

Проценко, А. В. Інноваційне забезпечення галузі хмелярства / А. В. Проценко // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.112-117.

Руденко, М. В. Регіональна стратегія розвитку насіннєвих підприємств [Текст] / М. В. Руденко // АгроСвіт. - 2010. - № 13. -  С. 32-37.

Супіханов, Б. К. Світовий і регіональні ринки пшениці / Б. К. Супіханов // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.129-132.

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

Володина, А. В. Совершенствование методики исчисления себестоимости продукции свиноводства в специализированных организациях / А. В. Володина // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2010. - № 7. -  С. 48-51.

Копитець, Н. Ринок м'яса птиці / Н. Копитець // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 36-38.

Нечаев, В. И. Тенденции и особенности развития рынка сырого молока / В. И. Нечаев, Е. И. Артемова, И. А. Бурса // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2010. - № 7. -  С. 54-57.

Оксанич, Н. И. Государственное регулирование процессов интенсификации и модернизации отраслей мясного животноводства / Н. И. Оксанич, А. В. Наумкин // Экономика с-х. и перераб. предприятий. - 2010. - № 7. -  С. 22-25.

Пащенко, О. В. Функціонування ринку молока і молочних продуктів / О. В. Пащенко // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.43-48.

Шайко, О. Г. Організація первинного обліку виходу продукції молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Данії: управлінський аспект / О. Г. Шайко // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С.158-161.

ГРУНТОЗНАВСТВО

Маріноха, П. Оздоровимо грунт мікроорганізмами / П. Маріноха // Пропозиція. - 2010. - № 8. -  С. 64-65.

Мельник, Анатолій Закислення грунтів – проблема землеробства України / А. Мельник // Пропозиція. - 2010. - № 9. -  С. 80-81.

Носко, Б. С. Вплив різних факторів і типів ґрунтових процесів на формування фосфатного фонду ґрунтів / Б. С. Носко, В. І. Бабинін, Є. Ю. Гладкіх, Л. М. Бурлакова // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.17-22.

Полупан, М. І. Моніторинговий показник природно-антропогенного вмісту фосфору в грунтах / М. І. Полупан // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.62-65.

АГРОХІМІЯ

Бунчак, О. М. Органічне добриво з відходів шкіряного виробництва / О. М. Бунчак // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.76-78.

 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Білоусько, Я. К. Тенденції розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування / Я. К. Білоусько // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С.84-90.

Рубець, А. Кого турбує стан парку тракторів? / А. Рубець // Пропозиція. - 2010. - № 9. -  С. 108-113.

             МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

Булгаков, В. М. Теорія ударної взаємодії вібраційного викопуючого робочого органу з тілом коренеплоду цукрового буряку / В. М. Булгаков // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.55-58.

Кирпа, М. Особливості збирання та обробки зернових колосових / М. Кирпа // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 82-86.

Лобачевский, П. .Я. Оценка качества посева / П. Я. Лобачевский, Ф. В. Авраменко // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 7. -  С. 12-13.

Никитченко, С. Л. Автоматизированный контроль надежности технической системы растениеводства / С. Л. Никитченко, Е. В. Мохирев, М. Ю. Севостьянов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 7. -  С. 31-32.

Пивовар, В. Вітчизняна техніка для основного обробітку грунту / В. Пивовар // Пропозиція. - 2010. - № 6. -  С. 132-134, 136-137; № 7. -  С. 118-121; № 8. -  С. 120-123.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯТВАРИННИЦТВА

Бондаренко, А. М. Переработка и использование навоза свиноводческих предприятий / А. М. Бондаренко, Е. Н. Белоусов, Б. Н. Строгий // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 7. -  С. 7-9.

Забродина, О. Б. Адаптивное управление процессом доения [Текст] / О. Б. Забродина, О. И. Мартыненко // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 7. -  С. 28-29.

Заводов, А. Методика расчета системы микроклимата в животноводческих помещениях / А. Заводов, В. Заводов // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2010. - № 6. -  С. 33-36.

Поцелуев, А. А. Обоснование параметров водонапорного бака линии автопоения / А. А. Поцелуев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 7. -  С. 23-25.

Смоляр, В. Результати технологічної оцінки обладнання для свиноферм / В. Смоляр // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 122-124.

                        ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

                        ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

Борин, А. Эффективность различных технологий обробки почвы в севообороте / А. Борин, О. Коровина // Главный агроном. - 2010. - № 8. -  С. 8-11.

Валиев, А. Р. Агротехническая оценка нового способа безотвальной обработки эрозионно-опасных почв / А. Р. Валиев, Ю. И. Матяшин, Р. И. Сафин // Достиж. науки и техники АПК. - 2010. - № 9. -  С. 56-57.

                        ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

Азотне підживлення пшениці / О. Дуткіна, А. Каплун // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 76-77.

Гораш, О. С. Шляхи покращення оцінки генотипів гречки / О. С. Гораш, М. В. Загородний // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.51-54.

Кирпа, М. Енергоощадний кукурудзяний комплекс / М. Кирпа  // Пропозиція. - 2010. - № 9. -  С. 96-99.

Лихочвор, В. Розрахунок норми висіву насіння озимої пшениці / В. Лихочвор // Пропозиція. - 2010. - № 8. -  С. 52-54.

Нетіс, І. Оптимізація строків сівби пшениці озимої / І. Нетіс // Пропозиція. - 2010. - № 9. -  С. 46-48.    

Рудник-Іващенко, О. І. Особливості фотосинтезу рослин проса посівного / О. І. Рудник-Іващенко, Л. В. Григоращенко // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.35-38.

Ящук, Н. Правильний відбір проб зерна та насіння для аналізу сільгоспкультур / Н. Ящук // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 78-81.

                             ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

Бахмат, О.М. Фотосинтетична активність та врожайність сої залежно від сорту, способу сівби й удобрення / О. М. Бахмат // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.27-30.

Безручко, О. Поповнення ринку сортів рослин : горох посівний / О. Безручко, М. Загинайло // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 58-60.

                        ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

Колесніченко, О. Нові й перспективні сорти ріпаку озимого / О. Колесніченко, Я. Єльченко // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 70-71.

Лихачёв, Н. Инновации в технологии выращивания подсолнечника / Н. Лихачёв // Главный агроном. - 2010. - № 7. -  С. 32-37. 

                        ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

Выгера, С. М. Размарин лекарственный : Полезно и красиво / С. М. Выгера // Овощи и фрукты. - 2010. - № 7. -  С. 66-67.  

Демченко, Н. Чебрець - трава богородиці / Н. Демченко // Квіти України. - 2010. - № 5. -  С. 29.

                        КАРТОПЛЯ

Кинвер, Марк  Полевые испытания ГМ картофеля // Агроном. - 2010. - № 3. -  С. 127.  

Рихлівський, І. П. Поділ сортів картоплі за характером бульбоутворення / І. П. Рихлівський, В. С. Строяновський // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.31-34.

Рязанцев, В. Б. Густота садіння експлантів у цілорічному виробництві оздоровлених міні-бульб / В. Б. Рязанцев // Картоплярство України. - 2010. - № 3-4. -  С. 43-47.

               ЦУКРОВІ БУРЯКИ

Марков, І. Контролюємо хвороби цукрових буряків / І. Марков, М. Піковський // Пропозиція. - 2010. - № 8. -  С. 82-87.

Цвей, Я. П. Продуктивность свекловичных посевов на разных участках мезорельефа / Я. П. Цвей, Ю. А. Ременюк // Сах. свекла. - 2010. - № 8. -  С. 26-27.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Воробьева, Н. В. Кормовая база – залог высокой продуктивности животных  / Н. В. Воробьева // Зоотехния. - 2010. - № 7. -  С. 23-24.    

Жуков, В. Силос в рукавах / В. Жуков // Пропозиція. - 2010. - № 8. -  С. 124-127.

Ковбасюк, П. Заготівля високопоживного вітамінно-білкового сіна / П. Ковбасюк // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 64-67.

Комиссарова, Т. Н. Переваримость питательных веществ сенажа в упаковке  / Т. Н. Комиссарова, Н. В. Воробьева // Зоотехния. - 2010. - № 7. -  С. 30-31.

Ларетин, Н. А.Теоретические основы развития интенсивных систем кормопроизводства в условиях рынка / Н. А. Ларетин, Е. П. Чирков // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2010. - № 7. -  С. 29-33.

                        ОВОЧІВНИЦТВО

Зведенюк, А. Семеноводство капусты белокочанной  / А. Зведенюк, В. Казаку // Овощеводство. - 2010. - № 9. -  С. 40-45.

Капустина, Л. Выращиваем чеснок / Л. Капустина // Овощеводство. - 2010. - № 9. -  С. 29-31.

Матвиец, А. Г. Современная технология выращивания огурца на опорной системе / А. Г. Матвиец, А. А. Матвиец // Овощеводство. - 2010. - № 9. -  С. 46-50.

             ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

Дикун, Н. Интенсивная технология выращивания земляники садовой в открытом грунте / Н. Дикун // Овощеводство. - 2010. - № 7. -  С. 30-34.

Кисельов, Д. О. Міжсортовий поліморфізм яблуні з використанням IRAP-маркерів / Д. О. Кисельов, К. М. Удовиченко, Н. В. Тряпіцина, Т. М. Чеченєва // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.47-50.

Лазнюк, Іван Грона проблем, або як зарадити виноградній галузі / І. Лазнюк // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 20-24.

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

Голян, В. А. Державно-приватне партнерство як ефективна форма підприємництва у лісовому секторі / В. А. Голян, С. М. Демидюк // АгроСвіт. - 2010. - № 15. -  С. 2-9.

Голян, В. А. Підприємництво у лісовому секторі як фактор соціально-економічного піднесення сільських територій / В. А. Голян, С. М. Демидюк // АгроСвіт. - 2010. - № 14. -  С. 2-10.

ЗАХИСТ РОСЛИН

Кирик, М. Захист соняшнику від білої та сірої гнилей / М. Кирик, М. Піковський // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 100-103.

Пиковский, М. Защита роз от болезней / М. Пиковский, Н. Кирик, В. Крезуб // Овощеводство. - 2010. - № 9. -  С. 59-61.

Рубан, М. Біологічне обгрунтування заходів захисту гороху / М. Рубан, І. Кошевський // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 92-93.

Сикало, О. Карантинні бактеріози зернових культур / О. Сикало, А. Білик, О. Савчук // Пропозиція. - 2010. - № 9. -  С. 70-74.

Стратієвський, Дмитро Не чекай весни – знешкоджуй бур'яни восени / Д. Стратієвський // Пропозиція. - 2010. - № 8. -  С. 88-89.

Фокін, А. Фунгіциди як елемент національної безпеки / А. Фокін // Пропозиція. - 2010. - № 8. -  С. 90 - 94, 96.

                             ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Куцан, О. Нітратна проблема в тваринництві, ймовірна за надмірної посухи / О. Куцан, Г. Шевцова // Тваринництво України. - 2010. - № 9. -  С. 6-10.

                        ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

Басанов, О. А. Молочная продуктивность голштинизированного черно-пестрого скота / О. А. Басанов, Н. В. Воробьева, М. Е. Тайгунов // Зоотехния. - 2010. - № 7. -  С. 15-17.

Белооков, А. Влияние микробиологических препаратов на конверсию питательных веществ корма в мясную продукцию / А. Белооков // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2010. - № 6. -  С. 11-12.

Жукорський, О. М. Вплив температурних умов середовища на гормональний статус телят м'ясних порід / О. М. Жукорський // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.39-41.

Зелепукин, А. А. Кратность доения и молочная продуктивность коров черно-пестрой породы  / А. А. Зелепукин, В. А. Иванов, Н. В. Сивкин // Зоотехния. - 2010. - № 9. -  С. 17-18.

Кудлай, І. Однотипна впродовж року годівля ремонтного молодняку: [Велика рогата худоба] / І. Кудлай // Тваринництво України. - 2010. - № 7. -  С. 13-16.

Кудлай, І. Оцінка молочної продуктивності і якості молока [Текст] / І. Кудлай // Тваринництво України. - 2010. - № 9. -  С. 14-18.

Ладика, В. Геномна селекція у скотарстві / В. Ладика, І. Корчагіна // Пропозиція. - 2010. - № 8. -  С. 128-130.

Ляйфкер, А.  Корівники полегшеної версії / А. Ляйфкер // Пропозиція. - 2010. - № 8. -  С. 42-43.

Почукалін, А. Є. Племінна робота з коровами-рекордистками у м'ясному скотарстві / А. Є. Почукалін // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.74-75.

Сало, А. Стрессоустойчивость и мясная продуктивность чистопородных и помесных бычков / А. Сало, В. Попов, В. Королев // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2010. - № 6. -  С. 15-17.

Семенченко, М. Відновлення репродуктивної функції корів / М. Семенченко // Пропозиція. - 2010. - № 7. -  С. 132-135.

Соловьева, О. И. Молочная продуктивность коров-первотелок черно-пестрой породы и их помесей, полученных методом отдаленной гибридизации  / О. И. Соловьева // Зоотехния. - 2010. - № 9. -  С. 21-22.

Таранович, А. Новые продукты БергаПро в кормлении высокопродуктивных коров / А. Таранович // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2010. - № 6. -  С. 13-14.

КОНЯРСТВО

Дорофеева, А.В. Испытания спортивных качеств у молодняка верховых пород / А. В. Дорофеева // Коневодство и конный спорт. - 2010. - № 4. -  С. 18-19.

Заводов, А.В. Микроклимат конюшни / А. В. Заводов, В. С. Заводов // Коневодство и конный спорт. - 2010. - № 4. -  С. 20-21.

Зайцева, М.А. Генетическая дифференциация маточных семейств арабской породы по локусам микросателлитной ДНК / М. А. Зайцева, Л. А. Храброва, Л. В. Калинкова // Коневодство и конный спорт. - 2010. - № 4. -  С. 13-15.

                        СВИНАРСТВО

Березовський, М. Українська м’ясна порода свиней в умовах сьогоднення / М. Березовський, А. Онищенко // Тваринництво України. - 2010. - № 7. -  С. 35-38.

Бучко, О. Адаптогени стрес-коректори у свинарстві / О. Бучко // Тваринництво України. - 2010. - № 8. -  С. 26-29.

Вестерат, Уве Шульце Понад 30 поросят – це не утопія / У. Ш. Вестерат // Пропозиція. - 2010. - № 9. -  С. 38-40.

Збарський, В. К. Регіональні аспекти розвитку галузі свинарства / В. К. Збарський // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.69-73.

Комлацкий, Г. В. Организация труда при модернизации отрасли свиноводства  / Г. В. Комлацкий, М. А. Нестеренко // Свиноводство. - 2010. - № 6. -  С. 8-11.

Кучерявий, В. Використання бактеріальних препаратів у годівлі свиней  / В. Кучерявий // Тваринництво України. - 2010. - № 7. -  С. 27-30.

Махаев, Е. А. Обмен и потребность в энергии и протеине у лактирующих свиноматок  / Е. А. Махаев // Зоотехния. - 2010. - № 9. -  С. 7-8.

Смоляр, В. Зоотехнічні параметри виробництва свинини / В. Смоляр // Пропозиція. - 2010. - № 9. -  С. 125-127.

Хмылов, А. Г. Коррекция иммунной системы поросят на промышленных комплексах как метод профилактики респираторных заболеваний / А. Г. Хмылов // Свиноводство. - 2010. - № 5. -  С. 47-48.

Ярошко, Марія Планування свинокомплексу: оптимальні параметри та структура / М.  Ярошко // Пропозиція. - 2010. - № 9. -  С. 122-124.

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

Коник, Н. В. Совершенствование продуктивности ставропольских овец методом вводного скрещивания  / Н. В. Коник // Аграр. наука. - 2010. - № 9. -  С. 22-23.

Молчанов, А. В. Эффективность использования овец куйбышевской породы для производства молодой баранины / А. В. Молчанов // Достиж. науки и техники АПК. - 2010. - № 8. -  С. 64-65.

Насибов, Ш. Н. Криосохранение и рациональное использование генетических ресурсов овец и коз / Ш. Н. Насибов, Б. С. Иолчиев, П. М. Кленовицкий // Достиж. науки и техники АПК. - 2010. - № 9. -  С. 50-51.

Ружбеляева, О. Г. Молочная продуктивность коз в связи с их этологическими актами / О. Г. Ружбеляева, В. К. Тощев // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2010. - № 4. -  С. 47-49.

Фролов, А.  Влияние гирудотерапии на физиологические показатели у коз / А. Фролов, В. Копейка, Е. Федотов // Тваринництво України. - 2010. - № 7. -  С. 7-10.

         ЗВІРІВНИЦТВО

Староверова, И. Н. Определение дефицита минеральных веществ у пушных зверей: / И. Н. Староверова, В. М. Максимов, С. Ю. Зайцев // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. - 2010. - № 3. -  С. 41-43.

Шулько, О. П. Вплив сірки на продуктивність і перетравність поживних речовин у молодняку кролів / О. П. Шулько // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 7. - С.81-82.

                        ПТАХІВНИЦТВО

Бусловская, Л. К. Адапционные реакции у кур при воздействии шума  / Л. К. Бусловская, А. Ю. Ковтуненко // Зоотехния. - 2010. - № 9. -  С. 25-27.

Величко, О. А. Качество яиц кур различных кроссов / О. А. Величко // Зоотехния. - 2010. - № 8. -  С. 29-30.

Доскиев, А. В. Престартерные корма при откорме бройлеров / А. В. Доскиев // Зоотехния. - 2010. - № 8. -  С. 15.

Рязанов, С. Використання добавки-сорбента в годівлі каченят  / С. Рязанов // Тваринництво України. - 2010. - № 9. -  С. 39-40.

Сичов, М. Якість м'яса та печінки каченят-бройлерів / М. Сичов // Тваринництво України. - 2010. - № 7. -  С. 21-26.

Чудак, Р. Несучість перепілок поліпшать ферменти / Р. Чудак, Г. Огороднічук, Т. Шевчук // Тваринництво України. - 2010. - № 9. -  С. 36-38.

                        БДЖІЛЬНИЦТВО

Попов, Е. Т. Комплексный метод оздоровления пасек при смешанном течении у пчел американского гнильца и варроатоза / Е. Т. Попов // Ветеринария. - 2010. - № 8. -  С. 40-43.

Терпинский, А. Подготовка пчел к зимовке  / А. Терпинский, Е. Дунець // Тваринництво України. - 2010. - № 8. -  С. 33-35.

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Бучацький, Л. Застосування алкілованої ДНК для виведення віддалених гібридів риб / Л. Бучацький, А. Потопальський, Л. Заїка // Тваринництво України. - 2010. - № 9. -  С. 21-23.

                   ВЕТЕРИНАРІЯ

Архипов, А. А. Сивамокс – новый препарат для свиноводства / А. А. Архипов, А. Т. Столяр // Ветеринария. - 2010. - № 9. -  С. 11-12.

Бутко, М. П. Дезинфекция зимовальных комплексов при аэромонозе карповых рыб  / М. П. Бутко, М. В. Неретин // Ветеринария. - 2010. - № 7. -  С. 38-43.

Казеев, Г. В. Акупунктура – безмедикаментозный метод лечения животных / Г. В. Казеев // Ветеринария. - 2010. - № 7. -  С. 44-47.

Коцарев, В. Н. Субклиничный мастит у свиноматок / В. Н. Коцарев, О. Н. Скрыльников, А. В. Сотников // Свиноводство. - 2010. - № 6. -  С. 33-34.

Мандрига, М. Що треба знати про лейкоз великої рогатої худоби / М. Мандрига, Ю. Томко // Тваринництво України. - 2010. - № 7. -  С. 11-12.

Мищенко, В. А. Распространение коронавируса крупного рогатого скота у жвачных животных / В. А. Мищенко, В. В. Думова, О. Ю. Черных // Ветеринария. - 2010. - № 9. -  С. 18-21.

Новак, М. Д. Эффективность монизена при гельминтозах овец и коз / М. Д. Новак, С. В. Енгашев, Э. Х. Даугалиева // Ветеринария. - 2010. - № 7. -  С. 34-37.

Петрович, Е. В. Эффективность пробиотиков и байкоса при криптоспоридиозе телят / Е. В. Петрович // Ветеринария. - 2010. - № 9. -  С. 32-36.

Роман, Л. Г. Оздоровительные мероприятия при мастите коров / Л. Г. Роман // Зоотехния. - 2010. - № 8. -  С. 31-32.

Скляр, О. Чому виникає мастит  / О. Скляр // Тваринництво України. - 2010. - № 8. -  С. 5-8.

Топурия, Г. М. Влияние гермивита на здоровье новорожденных телят / Г. М. Топурия // Ветеринария. - 2010. - № 8. -  С. 14-15.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России //Пищ. пром-сть. - 2010. - № 7. - C. 6-7.

Кузьмина Р.И. Высокотемпературная переработка пищевых отходов/ Р. И. Кузьмина, С. Н. Штыков, К. Е. Панкин //Пищ. пром-сть. - 2010. - № 7. - C. 20-21.

Лабунский А. Новое производственное оборудование и технологии для пищевой промышленности/ А. Лабунский //Хлебопродукты. - 2010. - № 7. - C. 20-22.

Носкова Г.Н. Вольтамперометрический метод для контроля качества и безопасности пищевых продуктов/ Г. Н. Носкова //Пищ. пром-сть. - 2010. - № 7. - C. 30-32.

Пасько О.В. Социальная значимость и экономическая эффективность технологий ферментированных продуктов/ О. В. Пасько //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 7. - C. 70-71.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО,МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 Батончик "Провансаль" с майонезом [Текст] // Хлебопродукты. - 2010. - № 8. - С. 52-53.

 Бегеулов М. Использование соевой окары в хлебопечении/ М. Бегеулов //Хлебопродукты. - 2010. - № 7. - C. 40-42.

Богатырева Т. Развитие биотехнологии в области переработки хлебопекарного сырья [Текст] / Т. Богатырева // Хлебопродукты. - 2010. - № 9. - С. 43-45.

Даутканова Д. Влияние порошкообразного комбинированного продукта на реологические свойства пшеничного теста [Текст] / Д. Даутканова // Хлебопродукты. - 2010. - № 8. - С. 48-49.

Еремина О.Оценка потребительских свойств хлеба с добавлением вторичных продуктов переработки ячменя/ О. Еремина, Ю. Степанов, Т. Иванова  //Хлебопродукты. - 2010. - № 7. - C. 52-53.

Жуковец В. Современный инвентарь для хлебопечения - формы "лодочки"/ В. Жуковец //Хлебопродукты. - 2010. - № 7. - C. 26-27.

 Колупаева Т. Ферменты для корректировки хлебопекарных свойств свежесмолотой муки [Текст] / Т. Колупаева, Ю. Белибова // Хлебопродукты. - 2010. - № 9. - С. 34-35.

 Корячкина С.Изучение процесса замачивания зерна пшеницы в производстве зернового хлеба/ С. Корячкина, Е. Хмелев, Е. Кузнецова , М. Калина //Хлебопродукты. - 2010. - № 7. - C. 43-45.

Крутских С. Зерно с низкими хлебопекарными свойствами в технологии бездрожжевого хлеба [Текст] / С. Крутских, Г. Магомедов , Е. Пономарева // Хлебопродукты. - 2010. - № 8. - С. 42-43.

Максимова  А. Инновационная технология овсяного печенья/ А. Максимова , Т. Духу, Т. Савенкова //Хлебопродукты. - 2010. - № 7. - C. 38-39.

 Пищенко Л.Использование штора амаранта и коллагенового гидролизата в производстве пряников/ Л. Пищенко, Л. Антипова, В. Пащенко //Хлебопродукты. - 2010. - № 7. - C. 28-30.

Росляков Ю. Использование тритикалевой муки в хлебопечении Краснодарского края [Текст] / Ю. Росляков // Хлебопродукты. - 2010. - № 9. - С. 46-47.
Румянцева В. Использование биомодифицированного продукта овса в производстве вафель [Текст] / В. Румянцева , И. Слукина, О. Гришина // Хлебопродукты. - 2010. - № 9. - С. 40-41.

 Тертычная Т.  Оптимизация параметров рецептуры бисквита на основе тритекалевой муки/ Т. Тертычная //Хлебопродукты. - 2010. - № 7. - C. 31-33.
Хлеб кукурузный и кукурузный пряный [Текст] // Хлебопродукты. - 2010. - № 9. – С.58-59.

Хуттер Р. Мировой и российский рынок макаронных изделий/ Р. Хуттер //Хлебопродукты. - 2010. - № 7. - C. 4-5.

Шаншарова Д. Исследование технологических свойств муки из зерна суданской травы/ Д. Шаншарова //Хлебопродукты. - 2010. - № 7. - C. 36-37.

Шаншарова Д. Пшеничный хлеб с использованием рисовой и гречневой мучки [Текст] / Д. Шаншарова // Хлебопродукты. - 2010. - № 8. - С. 39-41.
Шнейдер Д. Макаронные изделия из цельносмолотого и пророщенного зерна пшеницы [Текст] / Д. Шнейдер // Хлебопродукты. - 2010. - № 8. - С. 46-47.
Юсупова Г. Влияние полуфабрикатов на пропионовокислых и ацидофильных бактерий на физические свойства теста и микробиологическую безопасность хлебобулочных избелий/ Г. Юсупова, О. Бердышникова //Хлебопродукты. - 2010. - № 7. - C. 46-47.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

Верхола Л.А. Энергосберегающие направления модернизации колонных диффузионных установок/ Л. А. Верхола, Н. Н. Пушанко, С. М. Василенко  //Сахар. - 2010. - № 8. - C. 34-40.

Володина Г.С. Свеклосахарная промышленность в России вчера и сегодня/ Г. С. Володина //Сахар. - 2010. - № 9. - C. 14-16.

Егорова М.И. Систематизация технологических вспомогательных средств для производства сахара/ М. И. Егорова, Л. И. Беляева, К. В. Краснопивцев //Сахар. - 2010. - № 9. - C. 52-55.

Мировой рынок сахара в мае //Сахар. - 2010. - № 7. - C. 10-13.

Мировой рынок сахара в июне //Сахар. - 2010. - № 8. - C. 9-12.

Мировой рынок сахара в июле //Сахар. - 2010. - № 9. - C. 9-11.

Мищук Р.Ц. Рециркуляция продуктов в сахарном производстве [Текст] / Р. Ц. Мищук // Сахар. - 2010. - № 9. - С. 56-59. 

Олянская С.П.Использование флокулянтов как метод повышения эффективности очистки диффузионного сока/ С. П. Олянская, В. В. Цырульникова, А. Д. Ровинский //Сахар. - 2010. - № 8. - C. 43-48.

Русанов  В.И. Утилизационная ТЄЦ на отходах свеклосаханого производства/ В. И. Русанов  //Сахар. - 2010. - № 9. - C. 60-61.

Савостин А.В. Исследование эффективности промывки фильтрационного осадка/ А. В. Савостин //Сахар. - 2010. - № 9. - C. 43-44.

Сидоренко Ю.И. Рациональные способы получения и очистки диффузионного сока/ Ю. И. Сидоренко, Ю. И. Молотилин, В. О. Городецкий //Сахар. - 2010. - № 7. - C. 46-53.

Славянский А.А. Оптимизация уваривания утфеля I кристаллизации/ А. А. Славянский, И. В. Куликова, С. П. Гольденберг //Сахар. - 2010. - № 7. - C. 54-57.

Слива Ю.В. Влияние электрогидравлической обработки сахаросодержащего растительного сырья на переход составляющих в экстрагент/ Ю. В. Слива, Л. М. Хомичак, И. В. Попова  //Сахар. - 2010. - № 7. - C. 58-60.

Тейлор М. Датчики контроля кристаллизации в вакуумных аппаратах: опыт компании Fives Fletcher за последние 25 лет/ М. Тейлор, М. А. Гетаз //Сахар. - 2010. - № 9. - C. 45-51. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М'ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

М'ясна промисловість 

Абалдова В.А. Повышение гигиенической безопасности мяса птицы механической обвалки [Текст] / В. А. Абалдова // Мясн. индустрия. - 2010. - № 9. - С. 72-74.

Андреенков В.А. Вареные колбасные изделия с добавками компании "Аромарос-М" [Текст] / В. А. Андреенков, Л. В. Алехина, Л. Ф. Митасева // Мясн. индустрия. - 2010. - № 9. - С. 18-20.

 Андреищев Д.Н. Инновационный куттер фирмы CFS [Текст] / Д. Н. Андреищев // Мясн. индустрия. - 2010. - № 9. - С. 38-39.

 Баль-Прилипко Л.В. Роль води у забезпеченні якості м'ясних продуктів/ Л. В. Баль-Прилипко //Мясн.дело. - 2010. - № 7. - C. 23-25; Мясн.дело. - 2010. - № 8. - C. 36-39.

Баль-Прилипко, Л. В. Актуальні проблеми  та характеристика стану м'ясної промисловості України [Текст] / Л. В. Баль-Прилипко, Б. І. Леонова // Мясн. дело. - 2010. - № 9. -  С. 14-17.

Барабанова Н.В. Биологическое консервирование мясных продуктов/ Н. В. Барабанова, Н. Г. Машенцева, Л. С. Кузнецова, Е. А. Баранова  //Мясн. индустрия. - 2010. - № 7. - C. 19-22.

Башинський, В. Відомчий контроль якості та безпеки як ознака нового часу [Текст] / В. Башинський // Мясн. дело. - 2010. - № 9. -  С. 20-21. 

Бочинский А.А. Амитекс Экспресс: оболочка нового поколения/ А. А. Бочинский //Мясн. индустрия. - 2010. - № 7. - C. 24-25.

Булычев, И. Н. Новый "инструмент" в руках технолога [Текст] / И. Н. Булычев // Мясн. индустрия. - 2010. - № 8. -  С. 36-38.

Булычев И.Н. Рекструктурированная мясная продукция с ферментами плазмы крови компании SONAC [Текст] / И. Н. Булычев // Мясн. индустрия. - 2010. - № 9. - С. 32-33.

Варминова Н. Упаковка как элемент жизни/ Н. Варминова //Мясн.дело. - 2010. - № 8. - C. 28-30.

Гарзанов А. Л. Альтернативное биотопливо из продуктов жизнидеятельности птицеводство/ А. Л. Гарзанов, А. А. Аваков, Ю. В. Яковлев, И. С. Малык //Мясн. индустрия. - 2010. - № 7. - C. 48-51.

Гоноцкий, В. А. Полуфабрикаты из мяса птицы [Текст] / В. А. Гоноцкий, В. И. Дубровская, В. А. Гоноцкая // Мясн. индустрия. - 2010. - № 8. -  С. 40-42.

Жаринов А.И. Определение величины буферной емкости пищевых гидроколлоидов/ А. И. Жаринов, И. М. Лебедева, А. В. Стефанов  //Мясн. индустрия. - 2010. - № 7. - C. 40-42.

Жилинский П.Б. Упаковка для мясных продуктов [Текст] / П. Б. Жилинский, Т. И. Аксенова, Е. В. Павлова // Мясн. индустрия. - 2010. - № 9. - С. 62-65.

Козак С.С. Способы охлаждения тушек птицы, альтернативные хлору [Текст] / С. С. Козак // Мясн. индустрия. - 2010. - № 9. - С. 69-71.
76-77.

Красуля, О. Н. Программный комплекс технолога мясоперерабатывающего предприятия [Текст] / О. Н. Красуля, И. Г. Панин, А. В. Токарев // Мясн. индустрия. - 2010. - № 8. -  С. 66-68.

Кудряшов Л. С. Переработка и применение крови животных [Текст] / Л. С. Кудряшов // Мясн.индустрия. - 2010. - № 9. - С. 28-31.

Кузьмичева  М.Б. Тенденции развития российского рынка мясных полуфабрикатов/ М. Б. Кузьмичева  //Мясн. индустрия. - 2010. - № 7. - C. 4-8.

Куприянова, Г. С.   Вкусоароматические и функциональные смеси компании "Фаберон" [Текст] / Г. С. Куприянова // Мясн. индустрия. - 2010. - № 8. -  С. 16-17.

Маковеев, И. И. Цеха малой мощности по переработке птицы [Текст] / И. И. Маковеев // Мясн. индустрия. - 2010. - № 8. -  С. 46-47.

Маркус, Л. И. Компьютерное моделирование причин аварийной поломки ножей высокоскоростных куттеров [Текст] / Л. И. Маркус, А. Н. Шаталов, Р. А. Ананьев // Мясн. индустрия. - 2010. - № 8. -  С. 19-21.

 Маркус Л.И. Металлографические исследования причин аварийной поломки ножей высокоскоростных куттеров [Текст] / Л. И. Маркус, А. Н. Шаталов, В. С. Буркин // Мясн. индустрия. - 2010. - № 9. - С. 42-45.

Масліков, М. М. Способи холодильного оброблення м'яса птиці [Текст] / М. М. Масліков // Мясн. дело. - 2010. - № 9. -  С. 22-23.

Матвеев, О. А. Нарезка и упаковка мясной продукции: производственный контроль [Текст] / О. А. Матвеев, Ю. Г. Костенко, А. А. Горбатов  // Мясн. индустрия. - 2010. - № 8. -  С. 26-30.

Михеева Н.В. Действие противоплесневых препаратов на структуру белковой колбасной оболочки [Текст] / Н. В. Михеева, Л. С. Кузнецова , В. Н. Писменская // Мясн. индустрия. - 2010. - № 9. - С. 49-52.

Натуральные структурообразователи в технологии рубленых полуфабрикатов [Текст] // Мясн.индустрия. - 2010. - № 9. - С. 78-80.

Плотников Е.Е. Растительные антиоксиданты в производстве мясных изделий/ Е. Е. Плотников //Мясн. индустрия. - 2010. - № 7. - C. 26-28.

Полуфабрикаты - отличный доход производителя и продавца //Мясн.дело. - 2010. - № 8. - C. 14-15.

Полянский С.В. Комплексный подход к переработке птицы/ С. В. Полянский //Мясн. индустрия. - 2010. - № 7. - C. 53-55.

Правдивый А. Животные топленые жиры/ А. Правдивый //Мясн.дело. - 2010. - № 7. - C. 16-17.

Радыгина А.Ф. Применение трансглютаминазы REVADA TG в мясных продуктах [Текст] / А. Ф. Радыгина, М. З. Петрова // Мясн. индустрия. - 2010. - № 9. - С. 56-57.

Рентабельное производство ветчины [Текст] // Мясн. индустрия. - 2010. - № 8. -  С. 50-52.

Румянцева Г.Н. Белковые препараты из субпродуктов птицы [Текст] / Г. Н. Румянцева, М. С. Симонова // Мясн.индустрия. - 2010. - № 9. - С. 21-23.

Рынок мяса и мясных продуктов Украины //Мясн.дело. - 2010. - № 8. - C. 16-25.

Рязанцева Т.В. Полуфабрикаты: техника формования [Текст] / Т. В. Рязанцева // Мясн.индустрия. - 2010. - № 9. - С. 76-77.

Семенова А. А. Криопротекторы или новые свойства "старых" пищевых добавок [Текст] / А. А. Семенова, Е. К. Туниева, Ф. В. Холодов // Мясн. индустрия. - 2010. - № 9. - С. 14-16.

Семенова, А. А. Формирование микроструктурных и ароматических свойств копчено-вареных продуктов из свинины [Текст] / А. А. Семенова, Т. Г. Кузнецова , А. А. Мотовилина // Мясн. индустрия. - 2010. - № 8. -  С. 12-15.

Слива Ю.В. Програми-передумови - необхідне підгрунтя для впровадження систем безпечності на харчових підприємствах/ Ю. В. Слива, М. Ю. Шатило //Мясн.дело. - 2010. - № 7. - C. 36-39.

Сметанина Л.Б. Консервирование готовых блюд в зависимости от видов сырья и их кулинарной обработки/ Л. Б. Сметанина, Т. Г. Кузнецова, И. Г. Анисимова, А. Ш. Тактаров //Мясн. индустрия. - 2010. - № 7. - C. 13-18.

Сурнин, Е. В. Свиные ножки - источник биологически активных ингредиентов для пожилых людей [Текст] / Е. В. Сурнин, А. В. Устинова, А. Н. Иванкин // Мясн. индустрия. - 2010. - № 8. -  С. 22-24.

Титов Е.И. Развитие теории тонкого измельчения мясного сырья как основы автоматизации процесса/ Е. И. Титов, В. Д. Косой, В. П. Дорохов, Н. Г. Азарова //Мясн. индустрия. - 2010. - № 7. - C. 34-37.

Трухина Т.Ф. Формирование ценовой политики птицеперерабатывающего предприятия/ Т. Ф. Трухина //Мясн. индустрия. - 2010. - № 7. - C. 44-47.

Федоренко, Н. Специи и пряности в мясопереработке [Текст] / Н. Федоренко // Мясн. дело. - 2010. - № 9. -  С. 18-19.

Цветкова, А. М. Использование мяса индейки в производстве рубленых полуфабрикатов [Текст] / А. М. Цветкова // Мясн. индустрия. - 2010. - № 8. -  С. 53-56.

Шилина Е.В. Функциональные смеси МИТПРО - гарантия качества эмульгированных мясных продуктов/ Е. В. Шилина, О. В. Кузнецова  //Мясн. индустрия. - 2010. - № 7. - C. 29-32.

Эффективная рецептура вареной колбасы " к чаю" [Текст] // Мясн. индустрия. - 2010. № 9. - С. 46-48. 

Молочна промисловість 

Бурцев Д.Г. Перспективы использования молочной сыворотки/ Д. Г. Бурцев, В. Н. Чернобаев //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 7. - C. 42-43.

Бурыкин А.И. Очистка молока и его микробиология [Текст] / А. И. Бурыкин, Н. В. Панкратов, Е. А. Бурыкина // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 9. - С. 64-66.

Володин Д.Н. Электродиализные установки для переработки молочной сыворотки/ Д. Н. Володин, И. А. Евдокимов, Л. Новак //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 7. - C. 45. Галкин М.Л. Особенности длительной эксплуатации хладоносителей [Текст] / М. Л. Галкин, Л. С. Генель, А. М. Рукавишников // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 8. - С. 15-17.

Гордиенко Л.А. Йогурт с использованием концентрата сывороточных белков: реологические свойства [Текст] / Л. А. Гордиенко, И. А. Куликова, И. А. Евдокимов // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 8. - С. 72-73.

Донская Г.А. Антиоксидантные свойства молочной сыворотки [Текст] / Г. А. Донская, Е. В. Захарова // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 9. - С. 72-73.

Евдокимов И.А. Производство сыра и творога за рубежом: поточные технологии и оборудование [Текст] / И. А. Евдокимов // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 9. - С. 25-28.

Евелева В.В. Добавки для йогурта/ В. В. Евелева, А. Л. Рублев, Л. А. Забодалова  //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 7. - C. 48-50.

Еникеев Р.Р. Количество в кефире полисахарида, производимого молочнокислыми бактериями/ Р. Р. Еникеев, Д. Н. Бобошко, Е. Ю. Руденко  //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 7. - C. 64-65.

Ересько Г.А. Тепловые и энергетические характеристики пластинчатого скребкового пастеризатора [Текст] / Г. А. Ересько, С. И. Ерошенко // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 8. - С. 32-34.

Ермолаев В.А. Вакуумное концентрирование молочно-белковых продуктов/ В. А. Ермолаев //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 7. - C. 62-63.

Козлова О.В. Биологически активные пептиды из белков молока [Текст] / О. В. Козлова, И. С. Разумникова, О. О. Бабич // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 9. - С. 68-69.

Кравченко Э.Ф. Деминерализация молочной сыворотки [Текст] / Э. Ф. Кравченко // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 9. - С. 30.

Куликова И.К. Влияние лактитола на сквашивание и антагонистическую активность молочнокислых микроорганизмов/ И. К. Куликова, И.А.  Евдокимов , Л. Р. Алиева //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 7. - C. 24-26.

Куликова И.К. Кисломолочный напиток смешаного брожения/ И. К. Куликова, И. А. Евдокимов, М. А. Гашева //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 7. - C. 53-54.

Лялин В.А. Установка получения творога мембранным методом для малых производств [Текст] / В. А. Лялин // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 9. - С. 29.

Мальцев А.Ю. Технологии складского хранения и обработки молочных продуктов [Текст] / А. Ю. Мальцев // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 9. - С. 42-44.

Мазуха Н.А. Защита электрооборудования от перегрева [Текст] / Н. А. Мазуха, А. П. Мазуха // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 9. - С. 49-50.

Мельникова  Е.И. Имитатор молочного жира для синбиотических продуктов/ Е.И.  Мельникова, Е. Б. Станиславская, Н. А. Подгорный //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 7. - C. 55-56. 

Николаев Б.Л. Теплообмен в емкостном оборудовании [Текст] / Б. Л. Николаев , А. Ф. Денисенко , Л. К. Николаев // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 9. - С. 13.

Нильсен Б. Современные технологии сушки с точки зрения гигиены производства [Текст] / Б. Нильсен // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 8. - С. 24-25.

Пасько О.В. Эффективные ассоциации пробиотических культур для ферментированных продуктов [Текст] / О. В. Пасько // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 8. С. 74-75.

Полевой А.А. Холодильные установки [Текст] / А. А. Полевой // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 8. - С. 6-7.

Потенциальные возможности и перспективы развития рынка молока и молочных продуктов в России //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 7. - C. 6-8.

Прудовская О.А. Современные решения в системах охлаждения молока [Текст] / О. А. Прудовская, С. М. Семенчук // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 8. - С. 8-9.

Русских В. М. Формовочный аппарат серии АФ-А [Текст] / В. М. Русских // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 9. - С. 20-21.

Силенок А.В. Холод для предприятий молочной промышленности [Текст] / А. В. Силенок // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 8. - С. 10.

Соколенко Г.Г. Сывороточный квас с экстрактом амаранта/ Г. Г. Соколенко, К. К. Полянский, Т. В. Вострикова //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 7. - C. 46-47.

Хамагаева И.С.Внеклеточные метаболиты, синтезируемые пробиотическими микроорганизмами/ И. С. Хамагаева, С. Б. Тумунова, Н. А. Замбалова //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 7. - C. 27.

 Харитонов В.Д. О точности и объективности оценки качества сухого цельного молока [Текст] / В. Д. Харитонов, Л. В. Петрова , С. В. Петрова // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 8. - С. 28-29.

Хуммрих С. Качественное охлаждение молочной продукции [Текст] / С. Хуммрих // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 9. - С. 32-33.

Цветков О.Б. Холодильные агенты и бивалентность эколого-энергетического оптимизма [Текст] / О. Б. Цветков // Молоч. пром-сть. - 2010. - № 8. - С. 12-14. - С. 74-75.


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вип. 3

  1. Частина 1
  2. Частина 2

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше