ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю


 

НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ

З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 2.


 

Вінниця, 2010


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у квітні - червні 2010 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.


ЕКОНОМІКА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Бойко, В. І. Формування продовольчих ресурсів в Україні: регіональний аспект / В. І. Бойко, О. А. Козак // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.37-40.

Борисоглебская, Л. Н. Повышение конкурентоспособности регионального АПК на основе кластерной стратегии [Текст] / Л. Н. Борисоглебская, В. В. Трубникова // Аграр. наука. - 2010. - № 4. -  С. 2-5.

Власов, В. І. Шляхи подолання глобальної продовольчої кризи / В. І. Власов, М. А. Лисак // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.138-141.

Говядовская, О. В. Зарубежный опыт стратегического управления развитием сельскохозяйственного производства [Текст] / О. В. Говядовская // Аграр. наука. - 2010. - № 4. -  С. 6-9.

Евстропов, А. Управление предприятием АПК на основе информационно-инновационных технологий [Текст] / А. Евстропов // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 5. -  С. 41-45.

Жарун, О. В. Інвестиційна діяльність у сільськогосподарських підприємствах регіону / О. В. Жарун // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.83-87.

Жибак, М. М. Активізація підприємницької діяльності в аграрній сфері регіону як організаційно-економічний фактор зростання зайнятості сільського населення [Текст] / М. М. Жибак // АгроСвіт. - 2010. - № 8. -  С. 20-22.

Жукова, О.  Финансовая поддержка ресурсообеспечения села в период кризиса [Текст] / О. Жукова // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 5. -  С. 75-79.

Збарський, В. К. Державна підтримка сільського господарства / В. К. Збарський, В. П. Горьовий // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.74-80.

Зорин, Г. Налоговый механизм амортизации основных фондов [Текст] / Г. Зорин, Т. Тетерина // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 5. -  С. 64-70.

Каблак, М. І. Моніторинг розвитку господарюючих суб'єктів / М. І. Каблак // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.133-137.

Климова, О. С. Амортизаційний фонд як джерело самофінансування сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. С. Климова // АгроСвіт. - 2010. - № 9. -  С. 43-48.

Комірна, В. В. Методологічні особливості організації процесу стратегічного планування регіонального розвитку в Україні [Текст] / В. В. Комірна // АгроСвіт. - 2010. - № 9. -  С. 17-20.

Крутиков, В. Роль малых промышленных предприятий в решении проблем сельских территорий [Текст] / В. Крутиков, О. Федорова // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 5. -  С. 54-56.

Лузан, Ю. Я. Перспективи створення самозабезпечувальної енергетичної системи ведення сільськогосподарського виробництва / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.40-48.

Мегедин, Н. Р. Засади організації соціально-економічного розвитку сільськогосподарських підприємств / Н. Р. Мегедин // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.104-108.

Мельник, Л. Ю. Залежність економічної стійкості і ефективності аграрних господарств від їх розмірів [Текст] / Л. Ю. Мельник, Л. Ю. Семенова // АгроСвіт. - 2010. - № 9. -  С. 21-24.

Мельник, Л. Ю. Концентрація виробництва в секторі фермерських господарств США і України [Текст] / Л. Ю. Мельник // АгроСвіт. - 2010. - № 8. -  С. 10-14.

Мельник, Л. Л. Структура аграрного виробництва в аспекті форм господарювання та їх розмірів [Текст] / Л. Л. Мельник, О. С. Карасьова // АгроСвіт. - 2010. - № 8. -  С. 23-27.

Месель-Веселяк, В. Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.3-18.

Міщенко, Я. О. Статистичний аналіз прибутку на рентабельності малих підприємств [Текст] / Я. О. Міщенко // АгроСвіт. - 2010. - № 9. -  С. 49-55.

Мороз, О. О. Діяльність інтегрованих сільськогосподарських підприємств / О. О. Мороз, В. М. Семцов // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.96-103.

Мусаєва, А. К. Державний земельний банк як регулятор ринку землі / А. К. Мусаєва // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.171-175.

Насонов, М. Конкурентоспособность сельскохозяйственных организаций [Текст] / М. Насонов // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 5. -  С. 89-93.

Нещадин, А.  Кем и как регулируются аграрные рынки Запада [Текст] / А. Нещадин // Тваринництво України. - 2010. - № 5. -  С. 39-42.

Осадча, І. М. Організаційно-економічний механізм формування галузевої системи стандартизації та нормування у сфері сталого аграрного землекористування [Текст] / І. М. Осадча // АгроСвіт. - 2010. - № 9. -  С. 36-42.

Плаксієнко, В. Я. Економічне значення нарахування амортизації основних засобів аграрних підприємств в умовах глобалізації [Текст] / В. Я. Плаксієнко, О. П. Павленко // АгроСвіт. - 2010. - № 8. -  С. 28-35.

Пельтек, Л. В. Ефективність заходів реалізації державної цільової програми розвитку українського села на регіональному рівні [Текст] / Л. В. Пельтек, Д. О. Агєєв // АгроСвіт. - 2010. - № 9. -  С. 25-29.

Польова, О. Л. Формування та оптимальне використання біологічного потенціалу при виробництві енергоощадної продукції / О. Л. Польова // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.53-57.

Семин, А.  Интеграционные процессы в системе сельхозобразований и кадрового обеспечения АПК [Текст] / А. Семин // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 4. -  С. 34-40.

Скрыпник, Е. Приоритеты международного сотрудничества в аграрной сфере [Текст] / Е. Скрыпник // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 4. -  С. 3-18.

Стеценко, О. М. Досвід розвитку оренди земель в Україні та країнах з розвиненою ринковою економікою [Текст] / О. М. Стеценко // АгроСвіт. - 2010. - № 9. -  С. 60-64.

Супрун, О. М. Державне регулювання аграрної економіки та ефективність сільськогосподарських товариств / О. М. Супрун // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.158-162.

Таранов, Д. М. Аналітичні можливості балансу банку при оцінці діяльності банківської установи / Д. М. Таранов // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.87-91.

Удова, Л. О. Економічне середовище функціонування аграрних підприємств та їх місце на продовольчому ринку [Текст] / Л. О. Удова // АгроСвіт. - 2010. - № 8. -  С. 36-41.

Хвесик, М. А. Продуктивні сили України: проблеми та перспективи розвитку / М. А. Хвесик // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.26-36.

Хицков, И. Управление антикризисной устойчивостью предпринимательских формирований в сельском хозяйстве [Текст] / И. Хицков, Д. Попов // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 4. -  С. 26-33.

Шпикуляк, О. Г. Інституціональне забезпечення розвитку та регулювання аграрного ринку: аналітична оцінка / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.150-157.

Щурик, М. В. Державні земельні господарства як інструмент реалізації аграрної політики [Текст] / М. В. Щурик // АгроСвіт. - 2010. - № 8. -  С. 15-19.

Югай, А. Стимулирование работников с учетом состояния экономики сельхозпредприятий [Текст] / А. Югай // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 5. -  С. 46-53.

Юшин, С. О. Методичний аспект кластерного управління розвитком аграрного сектору / С. О. Юшин, В. П. Павлик, М. А. Брусенко // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.128-132.

Янишин, Я. С. Планування потреби в менеджерському персоналі / Я. С. Янишин, А. О. Линдюк // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.116-120.  

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

Бардадим, М. В. Перспективи розвитку зернового комплексу України / М. В. Бардадим // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.57-61.

Бардадим, М. В. Ціни на зерно в економічних відносинах виробників і трейдерів [Текст] / М. В. Бардадим // АгроСвіт. - 2010. - № 8. -  С. 50-53.

Кліменко, В. Українська зернова асоціація: ринок зерна вимагає більшої уваги / В. Кліменко // Пропозиція. - 2010. - № 4. -  С. 12-14.

Куликов, И. Управление инвестиционной деятельностью в плодово-ягодном подкомплексе АПК [Текст] / И. Куликов, В. Урусов // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 5. -  С. 35-40.        

Нормативная документация по грибоводству [Текст]: документация на грибную продукцию и технологические процессы выращивания сьедобных грибов в Украине. Состояние и проблемы // Овощеводство. - 2010. - № 6. -  С. 72-73.

Перегуда, В. Ринок кормів / В. Перегуда // Пропозиція. - 2010. - № 4. -  С. 32-35.

Саблук, Р. П. Світові фінансові потоки на ринку зерна: обсяги і напрями, динаміка та перспектива / Р. П. Саблук, О. В. Коваленко // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.142-146.

Солодке диво на світовому ринку:[Цукрові буряки] // Пропозиція. - 2010. - № 4. -  С. 36-37.

Ходарченко, В. А. Аналіз світового ринку квітів: стан і тенденції розвитку / В. А. Ходарченко // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.146-149.

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

Ладика, В.  Вітчизняний ринок молока: питань більше, ніж відповідей / В. Ладика, О. Маслак // Пропозиція. - 2010. - № 4. -  С. 28, 30.

Мартусенко, І. В. Особливості розвитку ринку молока та молочних продуктів в Україні [Текст] / І. В. Мартусенко // АгроСвіт. - 2010. - № 9. -  С. 30-35.

Нечаев, В. Программно-целевой подход в развитии промышленного птицеводства [Текст] / В. Нечаев, С. Фетисов // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 4. -  С. 41-48.

Улько, С. М. Прогнозування кон'юнктури ринку молока в Україні та США / С. М. Улько // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.67-73.

ГРУНТОЗНАВСТВО

Сухановский, Ю. П. Долгосрочное прогнозирование изменения запасов гумуса в почве [Текст] / Ю. П. Сухановский, Н. П. Масютенко, С. И. Санжарова // Земледелие. - 2010. - № 4. -  С. 22-25.

АГРОХІМІЯ

Высокоэффективный микробиологический препарат ЭМБионик-У [Текст] // Агроном. - 2010. - № 2. -  С. 177.

Гуміпас і гумісол-супер з мікроелементами в наноформі – джерела якісного врожаю [Текст] // Агроном. - 2010. - № 2. -  С. 19.

Іванчук, В. П. Вплив різних систем тривалого удобрення в сівозміні на родючість грунту та продуктивність культур  [Текст] / В. П. Іванчук // Агроном. - 2010. - № 2. -  С. 20-21.

Кутолей, Д. Нові перспективні мікродобрива Реаком [Текст] / Д. Кутолей // Зерно. - 2010. - № 5. -  С. 47.

Малявко, Г. П. Влияние средств химизации на урожай и качество зерна озимой ржи [Текст] / Г. П. Малявко, Н. М. Белоус, В. Ф. Шаповалов // Земледелие. - 2010. - № 4. -  С. 21-25.

Санін, Ю. В. Добрива "Басфоліар" та "Адоб Макро + Мікро" – це те,  що варте вашої уваги! [Текст] / Ю. В. Санін // Агроном. - 2010. - № 2. -  С. 22-25.

Сенчук М. Процес вермикультивування з метою отримання біологічно активних органічних добрив [Текст] / Сенчук М // Агроном. - 2010. - № 2. -  С. 178-180.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ

Крецул, Н. Рабочие органы для раскладки поливных трубок: [Зрошення овочів] / Н. Крецул // Овощеводство. - 2010. - № 4. -  С. 58-59.  

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Бурковський, І. Д. Шляхи поліпшення технічного оснащення аграрних підприємств / І. Д. Бурковський, М. І. Кареба // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.92-95.

Кириленко, І. Г. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія / І. Г. Кириленко, В. В. Дем'янчук, Б. В. Андрющенко // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.62-66.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ  РОСЛИННИЦТВА

Зернозбиральні комбайни від АМАКО [Текст] // Зерно. - 2010. - № 5. -  С. 90-93.

Корнієнко, Антон Техніка для оптимального зберігання плодоовочевої продукції [Текст] / АнтонКорнієнко // Агроном. - 2010. - № 2. -  С. 142.

Литвинов, С. С. Современные машины и технологии в овощеводстве [Текст] / С. С. Литвинов, И. И. Ирков // Картофель и овощи. - 2010. - № 3. -  С. 6-9.

Мерецкий, С. В. Противоэрозионная сеялка [Текст] / С. В. Мерецкий // Сел. механизатор. - 2010. - № 4. -  С. 7.

Нагорна, Е. Рейтинг сеялок: лучшие, желанные и "по карману" [Текст] / ЕленаНагорна, ИннаТесленко // Зерно. - 2010. - № 5. -  С. 82-89.

Ряднов, А. И. Универсальный агрегат для уборки сорго [Текст] / А. И. Ряднов, Р. В. Шарипов, А. В. Семченко // Сел. механизатор. - 2010. - № 4. -  С. 6.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

Боровик, Г. Вентиляційні системи на свинокомплексі / Г. Боровик // Пропозиція. - 2010. - № 4. -  С. 120-123.

Лысаков, А. А. Питание электрофильтра для очистки воздуха [Текст] / А. А. Лысаков // Сел. механизатор. - 2010. - № 4. -  С. 21.

Никитенко, Г. В. Доильный аппарат с электропульсатором [Текст] / Г. В. Никитенко, И. В. Капустин, В. А. Гринченко // Сел. механизатор. - 2010. - № 4. -  С. 32.

Ситников, А.А. Эффективная малогабаритная кормоприготовительная установка [Текст] / А. А. Ситников, Е. Н. Нефедов, Ю. Н. Камышов // Сел. механизатор. - 2010. - № 4. -  С. 22-23.

Шеллкес, Г. Инновационная система очистки воздуха озоном: [Свинокомплекси] / Г. Шеллкес, К. Нонненмахер // Свиноводство. - 2010. - № 3. -  С. 16.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Нанотехнології в рослинництві та тваринництві [Текст] // Зерно. - 2010. - № 5. -  С. 13.

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

Беспалова, Л. А. Повышение надежности конкурсного сортоиспытания на основе многофакторного полевого опыта: [Насінництво] / Л. А. Беспалова, И. Н. Кудряшов, А. В. Михалко // Земледелие. - 2010. - № 4. -  С. 43-46.

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

Замятин, С. А. Тенденции в изменении климата, влияющего на земледелие [Текст] / С. А. Замятин, В. М. Изместьев, Г. М. Виноградов // Земледелие. - 2010. - № 4. -  С. 13-14.

Скальський, В. В. Органічне землеробство: проблеми та перспективи / В. В. Скальський // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.48-53.

Слесарева, Т. Н. Люпино-злаковые посевы – перспективное направление в земледелии [Текст] / Т. Н. Слесарева // Земледелие. - 2010. - № 4. -  С. 7-9.

Уланов, А. К. Обработка почвы и продуктивность зернопарового севооборота [Текст] / А. К. Уланов, А. П. Батудаев, В. Б. Бохиев // Земледелие. - 2010. - № 4. -  С. 29-30.

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

Авраменко, С. В. Сучасні технології вирощування ярих пшениці та тритикале [Текст] / С. В. Авраменко // Агроном. - 2010. - № 2. -  С. 48-50.

Бурденюк-Тарасевич, Л. Пшеница: глубина генетического потенцила [Текст] / ЛарисаБурденюк-Тарасевич // Зерно. - 2010. - № 3. -  С. 49-51.

Гасанов, Г. Н. Эффективная система обработки почвы под озимую пшеницу [Текст] / Г. Н. Гасанов, А. А. Айтемиров // Земледелие. - 2010. - № 4. -  С. 31-32.

Кочмаровский, В. Яровая пшеница: адаптивность к стрессам [Текст] / ВалентинКочмаровский, ВалентинаСоленая, СветланаХоменко // Зерно. - 2010. - № 4. -  С. 44-48.        

Лівандовський, А. Нові гібриди кукурудзи: найкращий початок аграрного сезону' 2010 / А. Лівандовський, М. Таганцова // Пропозиція. - 2010. - № 4. -  С. 70-73.

Малявко, Г. Продуктивность озимой ржи при разных уровнях использования средств химизации [Текст] / Г. Малявко // Главный агроном. - 2010. - № 5. -  С. 14-17.

Мамедов, В. А. Влияние густоты стояния растений на урожай зерна кукурузы [Текст] / В. А. Мамедов, Т. А. Подьелец // Аграр. наука. - 2010. - № 4. -  С. 22-23.

Рибка, В. С. Доцільність позакореневого підживлення кукурудзи мікродобривами реаком плюс [Текст] / В. С. Рибка  // Агроном. - 2010. - № 2. -  С. 64-69.

Цвиринько, Г. Д. Системы удобрения чернозема выщелоченного в посевах озимой пшеницы [Текст] / Г. Д. Цвиринько, В. Г. Цвиринько, Е. Г. Животовская // Земледелие. - 2010. - № 4. -  С. 18-19.

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

Бабич, А. Соєвий пояс і розміщення виробництва сої в Україні / А. Бабич, А. Бабич-Побережна // Пропозиція. - 2010. - № 4. -  С. 52, 54, 56.

Козін, В. В. Фитал, 65% В.Р.К. – незамінна складова технології вирощування сої [Текст] / В. В. Козін // Зерно. - 2010. - № 4. -  С. 35.

Лихочвор, В. Соя виходить за межі Соєвого поясу / В. Лихочвор, Р. Панасюк // Пропозиція. - 2010. - № 4. -  С. 58-60.

Набок, Владимир Соя: как ее потом продать? [Текст] / ВладимирНабок // Зерно. - 2010. - № 5. -  С. 138-139.

Поліщук, С. В. Строки сівби сої  [Текст] : вплив на ураженість посівів культури в різні фази розвитку бактеріальними хворобами / С. В. Поліщук // Агроном. - 2010. - № 2. -  С. 120-121.

Ретьман, С. В. Сучасна технологія вирощування гороху та сої [Текст] / С. В. Ретьман, Ф. С. Мельничук, В. Л. Коляда // Зерно. - 2010. - № 4. -  С. 66-68.

Шам, І. В. Забур'яненість посівів гороху  [Текст] : вплив агротехнічних заходів на формування її структури / І. В. Шам // Агроном. - 2010. - № 2. -  С. 94-95.

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

Андрієнко, А. Л. Вчасно посіяти соняшник [Текст] / А. Л. Андрієнко // Агроном. - 2010. - № 2. -  С. 74-79.

Лукомец, В. М. Повышение урожайности подсолнечника: задача первостепенной важности [Текст] / В. М. Лукомец // Агроном. - 2010. - № 2. -  С. 80-82.

Паталаха, Л. Влияние гербицидов на активность почвы в посевах подсолнечника [Текст] / Л. Паталаха, И. Горина, Л. Булавина // Главный агроном. - 2010. - № 5. -  С. 18-20.

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

Зелена аптека – джерело здоров'я [Текст]: деревій звичайний // Агросвіт України. - 2010. - № 3. -  С. 22.

Огірочник лікарський [Текст] // Пасіка. - 2010. - № 4. -  С. 25.

Свистунова, Н. Ю. Выращивание мяты и базилика в биоконтейнерах [Текст] / Н. Ю. Свистунова // Картофель и овощи. - 2010. - № 1. -  С. 24-25.

ПРЯДИЛЬНІ КУЛЬТУРИ

Павлова, Л.  Биологический потенциал новых сортов льна-долгунца и пути его использования в сельскохозяйственном производстве [Текст] / Л. Павлова, Г. Матюхина // Главный агроном. - 2010. - № 5. -  С. 26-31.

КАРТОПЛЯ

Жолобецкий, Г. Картофельный бизнес Украины – состояние, перспективы развития [Текст]: по материалам конференции "Картофель Украины - 2010" / Г. Жолобецкий // Овощеводство. - 2010. - № 4. -  С. 12-17.

Зубарев, А. А. Минеральные удобрения, урожай и качество клубней картофеля [Текст] / А. А. Зубарев, И. Ф. Каргин, Д. А. Костин // Земледелие. - 2010. - № 4. -  С. 19-20.

Ивенин, В. В. Влияние различных элементов технологии на урожайность картофеля [Текст] / В. В. Ивенин, А. В. Ивенин, А. В. Николаев // Земледелие. - 2010. - № 4. -  С. 39-40.

Косолап, Н. Путь "второго хлеба": [Картопля] / НиколайКосолап // Зерно. - 2010. - № 5. -  С. 68-81.

Кравченко, А. В. Экогель на основе хитозана повышает биопотенциал картофеля [Текст] / А. В. Кравченко, Л. С. Федотова, А. В. Федосов // Картофель и овощи. - 2010. - № 3. -  С. 20.

Пивоваров, В. Ф. Экологическая безопасность овощной продукции. Проблемы селекции [Текст] / В. Ф. Пивоваров, Е. Г. Добруцкая // Картофель и овощи. - 2010. - № 3. -  С. 22-23.

Сакара, Н. А. Лучшие предшественники картофеля  в овощных севооборотах с сидеральным паром [Текст] / Н. А. Сакара // Картофель и овощи. - 2010. - № 3. -  С. 17-19.

Тулинов, А. Г. Использование регулятоа роста растений Вэрва для повышения урожайности и качества картофеля [Текст] / А. Г. Тулинов, Г. Т. Шморгунов, Т. В. Хуршкайнен // Земледелие. - 2010. - № 4. -  С. 41-42.

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

Васильченко, В.  Технологія та техніка сівби цукрових буряків [Текст] / В. Васильченко // Агроном. - 2010. - № 2. -  С. 144-148.

Лазарев, В. И. Эффективность гуминовых препаратов в боквых смесях с гербицидами на посевах сахарной свеклы [Текст] / В. И. Лазарев, Т. А. Подьелец // Аграр. наука. - 2010. - № 4. -  С. 20-21.

Що ми знаємо про ризоманію цукрових буряків? [Текст] // Агроном. - 2010. - № 2. -  С. 127.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Белоус, Н. М. Влияние минеральных удобрений и приемов поверхностного улучшения почвы на урожайность и качество зеленой массы многолетних трав [Текст] / Н. М. Белоус, Л. П. Харкевич, В. Ф. Шаповалов // Кормопроизводство. - 2010. - № 4. -  С. 15-18.

Ефанова, Л. И. Биологические показатели безопасности кормов [Текст] / Л. И. Ефанова, В. В. Давыдова, В. В. Адодина // Ветеринария. - 2010. - № 4. -  С. 35-40.

Каргин, И. Ф. Качество силоса, приготовленного из сорго сахарного и сорго в смеси с клевером [Текст] / И. Ф. Каргин, А. И. Андреев, И. П. Таракин // Кормопроизводство. - 2010. - № 4. -  С. 36-39.

Кобзин, А. Создание зеленого и сырьевого конвейера на основе разнопоспевающих сортов клевера лугового [Текст] / А. Кобзин, А. Капсамун, Е. Павлючик // Главный агроном. - 2010. - № 5. -  С. 42-43.

Набок, Владимир Заготовка сена и сенажа [Текст]: обзор техники, доступной в Украине / ВладимирНабок // Зерно. - 2010. - № 5. -  С. 94-98.

ОВОЧІВНИЦТВО

Ахмедов, А. Влияние режима орошения и минерального питания на урожай баклажанов [Текст] / А. Ахмедов, И. Давыдов // Главный агроном. - 2010. - № 5. -  С. 48-51

Бондарь, А.  Лидер салатных сортов лука – Ялтинский рубин [Текст] / А. Бондарь // Овощеводство. - 2010. - № 5. -  С. 64-65.

Васяев, Г. Как удобрять капусту [Текст] / Г. Васяев // Главный агроном. - 2010. - № 5. -  С. 52-53.

Иллюстритрованный определитель болезней и вредителей овощей [Текст] // Овощеводство. - 2010. - № 5. -  С. 38-39; № 6. -  С. 54-55.

Капуста – это наше все! [Текст] // Овощеводство. - 2010. - № 5. -  С. 22-25.

Кучеренко, Т.  Развитие овощеводства защищенного грунта в Украине [Текст] / Т. Кучеренко // Овощеводство. - 2010. - № 6. -  С. 18-22.

Малиновский, Б. Семейный бизнес на грибах [Текст] / Б. Малиновский // Овощеводство. - 2010. - № 6. -  С. 74-77.

Марков, І. Л. Система інтегрованого захисту цибулі від хвороб [Текст] / І. Л. Марков // Агроном. - 2010. - № 2. -  С. 138-140.

Особенности питания и удобрения томата [Текст] // Овощеводство. - 2010. - № 6. -  С. 38-41.

Позняк, А. Новое в классификации салата посевного [Текст] / А. Позняк, Н. Лещук // Овощеводство. - 2010. - № 4. -  С. 42-44.

Ромащенко, М. Состояние и перспективы развития овощеводства открытого грунта в Украине [Текст] / М. Ромащенко, А. Шатковский // Овощеводство. - 2010. - № 5. -  С. 8-11.

Слепцов, Ю. Выбираем сорт цветной капусты [Текст] / Ю. Слепцов // Овощеводство. - 2010. - № 4. -  С. 64-67.

Сыч, З.  Малораспространенные бобовые овощные культуры [Текст] / З. Сыч, И. Бобось, Н. Костюк // Овощеводство. - 2010. - № 6. -  С. 42-47.

Сычев, С. М. Изменчивость и информативность фонов при селекции салата на радиоустойчивость [Текст] / С. М. Сычев, И. В. Сычев, А. В. Солдатенко // Картофель и овощи. - 2010. - № 3. -  С. 25-26.

Цюк, О. А. Послеуборочная подготовка овощей к логистике: корнеплоды, клубнеплоды, лук и чеснок [Текст] / О. А. Цюк // Овощеводство. - 2010. - № 6. -  С. 10-15.

Шатковский, А.  Микроорошение зеленных овощных культур [Текст] / А. Шатковский, А. Матвиец // Овощеводство. - 2010. - № 4. -  С. 60-63.

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

Болдижева, Л. Д. Імунні до парші сорти яблуні інституту садівництва УААН [Текст] / Л. Д. Болдижева // Агроном. - 2010. - № 2. -  С. 182-184.

Бородин, И. Ф. Лазерные нанотехнологии в садоводстве [Текст] / И. Ф. Бородин // Агроном. - 2010. - № 2. -  С. 185.

Попова, И. Полевая устойчивость сортов и гибридов земляники к основным болезням [Текст] / И. Попова, Л. Меркулова, Н. Галицина // Главный агроном. - 2010. - № 5. -  С. 46-47.

КВІТНИЦТВО

Гунько, А.  Мир цветов для города мечты [Текст] / А. Гунько // Овощеводство. - 2010. - № 5. -  С. 12-13.

Донцова, Т. Чарівна краса, висока якість, сортове розмаїття: [Троянди] / Т. Донцова // Квіти України. - 2010. - № 2. -  С. 18-19.

Зарубенко, А. У. Розмножування рододендронів вегетативним способом [Текст] / А. У. Зарубенко // Квіти України. - 2010. - № 2. -  С. 6-8.

Недолужко, А. И. Генетические ресурсы диких родичей хризантемы садовой [Текст] / А. И. Недолужко, Т. А. Подьелец // Аграр. наука. - 2010. - № 4. -  С. 23-24.

Посадіть магнолію у свєму саду [Текст] // Квіти України. - 2010. - № 2. -  С. 14-15.

ЗАХИСТ РОСЛИН

Зозуля, О. Л. Захист зернових від бур'янів після закінчення фази кущіння [Текст] / О. Л. Зозуля // Зерно. - 2010. - № 4. -  С. 82-83.

Зозуля, О. Л. Люмакс: ефективний захисник кукурудзи, виноградників та садів [Текст] / О. Л. Зозуля   // Агроном. - 2010. - № 2. -  С. 40-41.

Кучер, Н. Почти все о гербицидах, или как выбрать оптимальную стратегию защиты посевов [Текст] / НиколайКучер // Зерно. - 2010. - № 5. -  С. 66-67.

Марков, И. Головня лука и меры ее профилактики [Текст] / И. Марков // Овощеводство. - 2010. - № 5. -  С. 42-44.

Марков, И.  Фомоз картофеля [Текст] / И. Марков // Овощеводство. - 2010. - № 6. -  С. 50-53.

Мустафаев, Г. Методы профилактики болезней томатов [Текст] / Г. Мустафаев, А. Римиханов // Главный агроном. - 2010. - № 5. -  С. 58-61.

Омеляненко, О. На крок попереду фітофторозу! [Текст] / О. Омеляненко // Овощеводство. - 2010. - № 6. -  С. 23.

Пиковский, М. Болезни клубней картофеля [Текст] / М. Пиковский, Н. Кирик // Овощеводство. - 2010. - № 5. -  С. 45-47.

Сніжок, О. В. Шкідники генеративних органів озимого ріпаку [Текст] / О. В. Сніжок // Агроном. - 2010. - № 2. -  С. 88-90.

ТВАРИННИЦТВО

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Войтенко, С. Стан галузі тваринництва України [Текст] / С. Войтенко, Т. Карунна, І. Желізняк // Тваринництво України. - 2010. - № 5. -  С. 5-8.         

Метлицька, О. Для ефективної селекції тварин [Текст] / О. Метлицька, К. Копилов // Тваринництво України. - 2010. - № 4. -  С. 8-11.

Соціальні ризики промислового тваринництва, яких необхідно уникати: [Застосування антибіотиків] // Тваринництво України. - 2010. - № 4. -  С. 42.

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

Бащенко, М. Молочне скотарство Франції [Текст] / М. Бащенко,  // Тваринництво України. - 2010. - № 5. -  С. 9-11.

Галиев, Б. Х. Консервированный силос в рационе молодняка крупного рогатого скота [Текст] / Б. Х. Галиев, Ю. И. Левахин, Г. В. Павленко // Кормопроизводство. - 2010. - № 4. -  С. 40-42.

Горячев, И. Кормление молочного скота в летне-пастбищный период [Текст] / И. Горячев, А. Саханчук // Главный зоотехник. - 2010. - № 5. -  С. 27-30.

Кагермазов, Ц. Зависимость удоя и живой массы коров от типов конституции [Текст] / Ц. Кагермазов, М. Тлейншева, Т. Тарчоков // Главный зоотехник. - 2010. - № 5. -  С. 36-38.

Клименок, И. Моделирование отбора коров по белковомолочности [Текст] / И. Клименок, Л. Герасимчук, Е. Ворошилова // Главный зоотехник. - 2010. - № 5. -  С. 11-14.

Олійник, С. Поведінка оптимізована – продуктивність тварин висока: [Велика рогата худоба] / С. Олійник // Тваринництво України. - 2010. - № 5. -  С. 13-15.

Олійник, С. Розвиток м'ясних бугайців за різних технологій вирощування: [Велика рогата худоба] / С. Олійник,  // Тваринництво України. - 2010. - № 4. -  С. 13-15.

Спиридонов, В.  Генетична структура сірої української:  [Велика рогата худоба]: сучасні методи визначення / В. Спиридонов // Тваринництво України. - 2010. - № 5. -  С. 16-18.

Штепенко, А. Сірковмісні амінокислоти для підвищення продуктивності телят [Текст] / А. Штепенко,  // Тваринництво України. - 2010. - № 4. -  С. 33-34.

СВИНАРСТВО

Бугаєвський, В. Червона білопояса порода свиней на півдні України [Текст] / В. Бугаєвський, Л. Онищенко, М. Данильчук // Тваринництво України. - 2010. - № 4. -  С. 4-7.

Коваленко, Виктор Чудо-корм для поросят [Текст]: инновационное использование фуражного зерна в свиноводстве / ВикторКоваленко, АлександрБиндюг, СергейЗиновьев // Зерно. - 2010. - № 5. -  С. 124-126.

Кучерявий, В. Згодовування лактинів із стартерним комбікормом: [Свинарство] : реакція органів травлення / В. Кучерявий, Л. Казьмірук, В. Добронецька // Тваринництво України. - 2010. - № 4. -  С. 28-32.

Михайлов, Н. В. Опорос свиноматок и выращивание подсосных поросят [Текст] / Н. В. Михайлов, В. В. Фетисов, В. Н. Шарнин // Свиноводство. - 2010. - № 3. -  С. 8-10.

Новгородська, Н. Збалансованість раціонів поросят за вмістом селену [Текст] / Н. Новгородська, Ю. Войцехівська, А. Піддубна // Тваринництво України. - 2010. - № 5. -  С. 29-34.

Рыбалко, В. За поросячью бодрость:[Свинарство] / ВалентинРыбалко // Зерно. - 2010. - № 4. -  С. 124-127.

Сечин, В. А. Биоконверсия протеина и энергии кормов в мясную продукцию при включении в рацион свинок сенажированной кормосмеси [Текст] / В. А. Сечин, О. А. Ляпин, С. Н. Семенова // Свиноводство. - 2010. - № 3. -  С. 40-42.

Тесленко, Инна Хочу прибыльную свиноферму [Текст] / ИннаТесленко // Зерно. - 2010. - № 5. -  С. 128-131.

Толоконцев, А. И. Оценка воспроизводительных качеств свиней североамериканской селекции [Текст] / А. И. Толоконцев // Свиноводство. - 2010. - № 3. -  С. 50-51.

Фадеев, Р. П. Как увеличить прибыль на откормочной площадке? [Текст] / Р. П. Фадеев // Свиноводство. - 2010. - № 3. -  С. 25-27.

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

Аксенова, П. В. Восстановительный послеродовый период у молочных коз с точки зрения иммунологии [Текст] / П. В. Аксенова // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2010. - № 1. -  С. 82-84.

Давиденко, В. Використання плідників у вівчарстві [Текст] / В. Давиденко // Тваринництво України. - 2010. - № 5. -  С. 19-21.

Ерохин, А. И. Некоторые особенности биологии воспроизведения у романовских овец [Текст] / А. И. Ерохин, Е. А. Карасев, С. А. Ерохин // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2010. - № 1. -  С. 21-25.         

Жиряков, А. М. Производственная система получения, переработки и реализации продукции романовского овцеводства [Текст] / А. М. Жиряков, В. Г. Двалишвили, В. И. Чинаров // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2010. - № 1. -  С. 53-56.      

Санников, М. Ю. Обезроживание козлят – важный технологический прием в молочном козоводстве [Текст] / М. Ю. Санников, С. И. Новопашина // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2010. - № 1. -  С. 56-59.       

Скорых, Л. Н. Морфологический состав крови молодняка овец разного происхождения в возрастной динамике [Текст] / Л. Н. Скорых // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2010. - № 1. -  С. 79-82. 

ЗВІРІВНИЦТВО

Ильина, Т. Н. Закономерности распределения витаминов А и Е в организме пушных зверей [Текст] / Т. Н. Ильина, И. В. Баишникова // Кролиководство и звероводство. - 2010. - № 4. -  С. 13-14.

Лясота, В.  Вплив пребіотика на білковий обмін організму молодняку кролів [Текст] / В. Лясота, В. Лобко, В. Болоховський // Тваринництво України. - 2010. - № 4. -  С. 25-27.

Пролат, И. А. Звероводство в Республике Беларусь [Текст] / И. А. Пролат // Кролиководство и звероводство. - 2010. - № 4. -  С. 29-31.

ПТАХІВНИЦТВО

Гунчак, А. Йод у живленны курей-несучок [Текст] / А. Гунчак,  // Аграр. наука. - 2010. - № 4. -  С. 20-24.

Меркулова, І. Збереженість перепелів за споживання пребіотика [Текст] / І. Меркулова // Тваринництво України. - 2010. - № 5. -  С. 26-29.

Черемных, Людмила Можно и корма удешевлять, и продуктивность регулировать: [Птахівництво] / ЛюдмилаЧеремных // Тваринництво України. - 2010. - № 5. -  С. 35-36.

Як навчити курей нести "золоті яйця" [Текст] // Тваринництво України. - 2010. - № 4. -  С. 27

БДЖІЛЬНИЦТВО

Адаменко, М. Готуймося до заготівлі бджолиного обніжжя [Текст] / МиколаАдаменко // Український пасічник. - 2010. - № 4. -  С. 13-14.

Варотом чи фумісан: що краще? [Текст] // Пасіка. - 2010. - № 5. -  С. 14.

Горжеєв, В. М. Вимоги під час перевезення (кочівлі) бджіл на медозбір і запилення [Текст] / В. М. Горжеєв // Пасіка. - 2010. - № 5. -  С. 6-7.

Закускін, Ю. Г. Нуклеус нової конструкції [Текст] / Ю. Г. Закускін // Пасіка. - 2010. - № 5. -  С. 17.

Кравець, В. В. Самозберігаюча життєздатність бджолосім'ї [Текст] / В. В. Кравець // Пасіка. - 2010. - № 4. -  С. 20.

Паливода, В. О. Екологічно чиста обробка бджолосімей [Текст] / В. О. Паливода // Пасіка. - 2010. - № 4. -  С. 26-27.

Паращинец, В. П. Сохранить и приумножить генотип пчел [Текст] / В. П. Паращинец, В. Паращинец // Тваринництво України. - 2010. - № 4. -  С. 36-38.

Пилипенко, В. П. Технологія ведення пасіки і якості бджолопродукції [Текст] / В. П. Пилипенко, В. А. Гайдар // Український пасічник. - 2010. - № 4. -  С. 10-13.

Поліщук, В. П. Динаміка яйценосності бджолиних маток [Текст] / В. П. Поліщук, В. Д. Іванова // Український пасічник. - 2010. - № 4. -  С. 6-9.

Скрипник, В. Види кристалізації меду [Текст] / В. Скрипник, І. Головецький // Український пасічник. - 2010. - № 4. -  С. 42-44.

Щоб рої не вилітали! [Текст] // Пасіка. - 2010. - № 5. -  С. 16.

Як виготовити штучний маточник [Текст] // Пасіка. - 2010. - № 5. -  С. 15.

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Корчевой, Федор И рыбку сьесть, и пруды почистить [Текст] / ФедорКорчевой // Зерно. - 2010. - № 5. -  С. 134-137.

Прудовое рыбоводство. Корма и кормление [Текст] // Тваринництво України. - 2010. - № 5. -  С. 37-38.

ВЕТЕРИНАРІЯ

Алиев, А. С. Эпизоотология и профилактика инфекционной бурсальной болезни [Текст] / А. С. Алиев // Ветеринария. - 2010. - № 4. -  С. 3-7.

Белкин, Б. Диагностика и нетрадиционные методы лечения субклинического мастита коров [Текст] / Б. Белкин, Л. Черепахина, Т. Попкова // Главный зоотехник. - 2010. - № 5. -  С. 47-57.

Жирков, И. Н. Стимуляция аппетита у поросят послеотьемного периода [Текст] / И. Н. Жирков // Ветеринария. - 2010. - № 4. -  С. 47-50.

Ибишов, Д. Ф. Использование витадаптина при адаптации импортного крупного рогатого скота [Текст] / Д. Ф. Ибишов, С. В. Поносов, В. К. Невинный // Ветеринария. - 2010. - № 4. -  С. 15-16.

Мищенко, А. В. Патологический процесс при экспериментальном и спонтанном ящуре крупного рогатого скота [Текст] / А. В. Мищенко, А. В. Мищенко, В. В. Борисов // Ветеринария. - 2010. - № 4. -  С. 25-27.

Орлянкин, Б. Г. Инфекционные респираторные болезни свиней: этиология, диагностика и профилактика [Текст] / Б. Г. Орлянкин, Т. И. Алипер, А. М. Мишин // Свиноводство. - 2010. - № 3. -  С. 67-69.

Стрельченко, С. А. Тест-системы для выявления вероцитотоксинов Е. COLI и антител к ним в сыворотке крови животных [Текст] / С. А. Стрельченко, М. К. Пирожков // Ветеринария. - 2010. - № 4. -  С. 54-57.

Щелкунов, И. С. Новая особо опасная вирусная болезнь карпа [Текст] / И. С. Щелкунов, В. Н. Воронин, Е. В. Кузнецова // Ветеринария. - 2010. - № 4. -  С. 27-29.

Хлопицкий, В. П. Причины бесплодия ремонтных свинок [Текст] / В. П. Хлопицкий, Ю. В. Конопелько // Свиноводство. - 2010. - № 3. -  С. 59-61.


 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Антипова Л.В. Биотехнология коллагеновых пищевых ингредиентов/ Л. В. Антипова, С. А. Сторублевцев //Мясн. индустрия. - 2010. - № 6. - C. 16-18.

Галдгареева Р.Р. Роль и влияние доставки на обеспечение качества и безопасности продукции/ Р. Р. Галдгареева, И. Ш. Шумилова //Пищ. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 24-26.

Грищенко Ф.В. Состояние и тенденции развития нормативной базы/ Ф. В. Грищенко //Пищ. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 22-23.

Зваженко Ю. Україні час прощатися з міфами про НАССР/ Ю. Зваженко; бесіду вів Т. Тарнівський //Мясн. дело. - 2010. - № 6. - C. 26-27.

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России за январь-февраль 2010 г. //Пищ. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 14-15.

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России //Пищ. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 6-7.

Колончин К.В. Развитие перерабатывающих предприятий АПК в области обеспечения безопасности и качества продуктов питания/ К. В. Колончин, Д. А. Еделев, В. М. Кантере, В. А. Матисон //Пищ. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 25-27.

Колончин К.В. Технологии обеспечения безопасности и качества продуктов/ К. В. Колончин, Д. А. Еделев, В. М. Кантере //Пищ. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 16-17.

Лукинов Г. Обзор ресурсосберегающих российских технологий/ Г. Лукинов //Хлебопродукты. - 2010. - № 4. - C. 60-61.

Матисон В.А. Особенности фальсификации/ В. А. Матисон, П. Б. Авчиева, Т. В. Тулякова //Пищ. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 20-21.

Морозов Э. Энергоэффективность предприятия - залог повышения конкурентоспособности/ Э. Морозов, О. Новицкий //Хлебопродукты. - 2010. - № 4. - C. 4-6.

Осташенкова Н.В. Анализ наночастиц в пищевых продуктах и упаковочных материалах методом электронной микроскопии/ Н. В. Осташенкова, Н. Н. Котова, О. В. Красноярова //Пищ. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 44-45.

Писарева Е.В. Социологическое обоснование целесообразности разработки новых продуктов детского питания/ Е. В. Писарева, Е. В. Лукашина //Пищ. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 56-57.

Пищевая и перерабатывающая промышленность России в 2009 г. - состояние и перспективы развития //Пищ. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 4-14.

Резго Г.Я. Внедрение инновационных технологий хранения как путь решения проблемы обеспечения продовольственной безопасности/ Г. Я. Резго, М. А. Николаева //Пищ. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 35-37.

Сатина О.В. Информационные технологии проектирования продуктов геронтологического питания/ О. В. Сатина, С. Б. Юдина //Мясн. индустрия. - 2010. - № 6. - C. 56-58.

Сидоренко М.Ю. Перспективы применения ИК-Фурье-спектрофотометрии в пищевой промышленности/ М. Ю. Сидоренко //Пищ. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 46-48.

Скляренко С.А. Анализ показателей энергопотребления на предприятиях пищевой промышленности/ С. А. Скляренко, Т. М. Панченко //Пищ. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 32-34.

Талибова А.Г. Исследование стабильных изотопов элементов для оценки качества и безопасности продуктов/ А. Г. Талибова, А. Ю. Колеснов //Пищ. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 37-39.

Харитонова Т.В. Общая концепция устойчивого развития предприятия пищевой промышленности/ Т. В. Харитонова //Пищ. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 30-32.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО,МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Анциферов  Ю. Наше энергосберегающее оборудование - фактор вашей прибыли/ Ю Анциферов, И. Бовкун //Хлебопродукты. - 2010. - № 4. - C. 43-44.

Березина Н. Исследование влияния пшенной муки на качество заварных хлебобулочных изделий/ Н. Березина //Хлебопродукты. - 2010. - № 6. - C. 35-37.

Библейский хлеб //Хлебопродукты. - 2010. - № 6. - C. 54-55.

Брязун В. Снижение затрат энергии при выпечке хлебобулочных изделий/ В. Брязун, М. Аднодворцев //Хлебопродукты. - 2010. - № 4. - C. 64-65.

Ганцов Ш. Якон в производстве хлебобулочных изделий/ Ш. Ганцов, В. Гинс, П. Кононков //Хлебопродукты. - 2010. - № 6. - C. 30-31.

 Дьякону А. Качество и перспективы применения зерна яровой мягкой пшеницы в хлебопечении/ А. Дьякону, И. Крутиков //Хлебопродукты. - 2010. - № 6. - C. 40-41.

Жуковец В. Кекс Маффин шоколадный //Хлебопродукты. - 2010. - № 5. - C. 54-55.

 Колпакова В.В. Сухая пшеничная клейковина: функциональные свойства, перспективы применения/ В. В. Колпакова, Е. В. Буданцев, Л. В. Зайцева //Пищ. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 56-59.

Колупаева Т.Амилолитические ферменты в производстве пшеничного хлеба/ Т. Колупаева, М. Клевец //Хлебопродукты. - 2010. - № 5. - C. 39-41.

Магомедов  Г. Новый кекс повышенной пищевой ценности/ Г. Магомедов,  А. Олейников , С. Лукина //Хлебопродукты. - 2010. - № 6. - C. 38-39.

Матвеева И. Перспективный вид жирового продукта для песочного печенья/ И. Матвеева, Т. Юдина, О. . Солопенкова //Хлебопродукты. - 2010. - № 6. - C. 49-51.

Олейник  И. Натуральные обогатители для улучшения аромата бездрожжевого хлеба и муки цельномолотого зерна пшеницы/ И. Олейник  //Хлебопродукты. - 2010. - № 6. - C. 44-45.

Охлаждающие шкафы от gostol на службе у хлебопеков //Хлебопродукты. - 2010. - № 4. - C. 48-49.

Пащенко В. Новые функциональные ингредиенты в технологии заварных пряников/ Пащенко В. //Хлебопродукты. - 2010. - № 6. - C. 32-34.

Ресурсосберегающие решения фирмы //Хлебопродукты. - 2010. - № 4. - C. 22-23.

Румянцева  В. Влияние продуктов ферментативного гидролиза зерновых культур на качество пищевых эмульсий/ В. Румянцева , Д. Орехова , И. Слукина //Хлебопродукты. - 2010. - № 6. - C. 42-43.

Системы обогрева термическим маслом //Хлебопродукты. - 2010. - № 4. - C. 34-36.

Слоеные изделия "Каприз" //Хлебопродукты. - 2010. - № 4. - C. 68-69.

Смольников Д.Энергосберегающая аспирация/ Д. Смольников //Хлебопродукты. - 2010. - № 4. - C. 24-26.

Современный инвентарь для хлебопечения - печные и транспортные тележки/ В. Жуковец //Хлебопродукты. - 2010. - № 5. - C. 38.

Тимушкин Н. Мукомольный валец: изготовление и эксплуатация/ Н. Тимушкин //Хлебопродукты. - 2010. - № 5. - C. 36-37.

Тышковский С.Новые возможности повышения эффективности труда: компьютерные программы для технологов/ С. Тышковский //Хлебопродукты. - 2010. - № 4. - C. 37.

Ухина Е. Применение пюре из сахарной свеклы в производстве хлебобулочных изделий/ Е. Ухина, О. Мараева //Хлебопродукты. - 2010. - № 5. - C. 46-47.

Чернов  М. Энергосберегающие технологии сушки макаронных изделий/ М. Чернов  //Хлебопродукты. - 2010. - № 4. - C. 65-67.

Энергосберегающие технологии от Wachtel //Хлебопродукты. - 2010. - № 4. - C. 46-47.

Эффективные рецептуры пасхальных куличей //Хлебопродукты. - 2010. - № 4. - C. 58-59.

Юсупова Г. Влияние полуфабрикатов на основе пропионовокислых и ацидофильных бактерий на физические свойства теста и микробиологическую безопасность хлебобулочных изделий/ Г. Юсупова, О. Бердышникова //Хлебопродукты. - 2010. - № 6. - C. 46-48. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Большакова Г.М. Сахарный бизнес Украины в условиях национального и мирового рынка/ Г. М. Большакова //Сахар. - 2010. - № 4. - C. 19-22.

Горбачев И.В. Свеклосахарное производство Курской области в 2009 г./ И. В. Горбачев, В. Н. Дроздов, В. М. Дудкин //Сахар. - 2010. - № 5. - C. 27-30.

Данченко И.И. Республика Беларусь: состояние и перспективы развития сахарной промышленности/ И. И. Данченко //Сахар. - 2010. - № 5. - C. 17-20.

Ионообменные смолы для обесцвечивания сахара - белоснежные кристаллы и чистый сироп //Сахар. - 2010. - № 5. - C. 53-56.

Кравченко  В.М.Извлечение сахарного сока в аппарате ПДС-60 при механическом воздействии  на свекловичную стружку/ В. М. Кравченко, А. Н. Мартеха //Сахар. - 2010. - № 4. - C. 60.

Липец А.А. Декальцинация сока II сатурации природными цеолитами/ А. А. Липец, В. А. Малышев //Сахар. - 2010. - № 4. - C. 48-53.

Мировой рынок сахара в марте //Сахар. - 2010. - № 5. - C. 11-13.

Мировой рынок сахара в феврале //Сахар. - 2010. - № 4. - C. 9-13.

Нанаенко  А. К. Технологии, которые нам предлагают/ А. К.  Нанаенко  //Сахар. - 2010. - № 4. - C. 41-45.

Олянская С.П. Химические реагенты на завершающей стадии очистки диффузионного сока/ С. П. Олянская //Сахар. - 2010. - № 4. - C. 54-59.

Посохов  В.М. Реконструкция станции очистки диффузионного сока: современные решения/ В. М. Посохов, А.В.  Посохов, Т. В. Димакова //Сахар. - 2010. - № 5. - C. 44-52.

Рынок сахара СНГ и Центральной Азии 2010 //Сахар. - 2010. - № 4. - C. 14-22.

Сейтмуратов Т.Б.Сахарная промышленность Республики Казахстан: новый импульс развития/ Т. Б. Сейтмуратов //Сахар. - 2010. - № 5. - C. 21-24.

Филатов С.Л.Фильтрация сока через патронные фильтры-сгустители ФС-2000: опыт ОАО "Ника"/ С. Л. Филатов, В. Н. Шурбованый, Ю. Д. Мелашенко //Сахар. - 2010. - № 4. - C. 61-63. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М'ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

 М'ясна промисловість 

Базарнова Ю.Г. Инкапсулирование композитов натуральных пищевых ингредиентов/ Ю.Г.  Базарнова, Е. В. Москалев //Мясн. индустрия. - 2010. - № 5. - C. 52-56.

Баштова Н.К. Перспективи виробництва яловичини та розвитку м'ясного  скотарства/ Н. К. Баштова, Н. В. Божко, В. І. Тищенко //Мясн.дело. - 2010. - № 4. - C. 32-34.

Бессонова Л.П. Принципы и методы управления безопасностью и качеством пищевых продуктов/ Л. П. Бессонова //Мясн. индустрия. - 2010. - № 6. - C. 26-28.

Булычев И.Н.Натуральный продукт - это важно! / И. Н. Булычев, А. А. Детковский //Мясн. индустрия. - 2010. - № 5. – С. 58- 59.

Василенко О.А. Рациональное использование кишечного сырья кроликов в мясной промышленности/ О. А. Василенко, А. В. Соколов  //Мясн. индустрия. - 2010. - № 6. - C. 29-32.

Гавриленко А.П. Препарат на основе гемоглобина крови для колбасных изделий / А. П. Гавриленко, Г. В. Глазов, Е. Е. Плотников //Мясн. индустрия. - 2010. - № 4. - C. 42-43.

Гиро Т.М. Мясные изделия категории "ХАЛЯЛЬ" из сырья животного и растительного происхождения / Т. М. Гиро, Е. П. Мирзоянова, В. И. Шипулин //Мясн. индустрия. - 2010. - № 5. - C. 39-42.

Гиро Т.М. Оптимизация рецептур сыровяленых колбас из баранины / Т. М. Гиро, Н. А. Буттаева //Мясн. индустрия. - 2010. - № 4. - C. 20-22.

Глотова И.А. Использование земляного миндаля при производстве функциональных продуктов из мяса птицы/ И. А. Глотова, А. В. Гребенщиков, Н. В. Селезнева, М. Н. Турбина //Мясн. индустрия. - 2010. - № 6. - C. 23-25.

Гордынец С.А. Минеральный состав мяса телят лимузинской породы и ее помесей/ С. А. Гордынец //Мясн. индустрия. - 2010. - № 4. - C. 48-51.

Горыкин С.Ф.Схемы и циклы холодильных машин с многоступенчатым сжатием/ С. Ф. Горыкин, А. С. Титлов //Мясн.дело. - 2010. - № 5. - C. 10-13.

Доценко С.М.Создание технологий продуктов питания поликомпонентного состава / С. М. Доценко, О. В. Скрипко, Т. К. Каленик //Мясн. индустрия. - 2010. - № 5. - C. 46-49.

Зимин М.И. Комплексные технические решения по убою и первичной переработке скота / М. И. Зимин //Мясн. индустрия. - 2010. - № 4. - C. 52-54. 

Ищенко И.Н. Анализ возможностей применения абсорбционных водоаммиачных холодильных машин в системах получения воды из атмосферного воздуха/ И. Н. Ищенко, А. С. Титлов, А. Н. Краснопольский //Мясн. дело. - 2010. - № 6. - C. 16-18.

Козак В.Л. Факторы, влияющие на содержание микрофлоры в вареных колбасах/ В. Л. Козак //Мясн. дело. - 2010. - № 6. - C. 24-25.

Козлова Г.Ф.Пиріжки швидкого приготування/ Г. Ф. Козлова, В. І. Тищенко  //Мясн.дело. - 2010. - № 4. - C. 38-39.

Корнеева О.С.Сырокопченые колбасы с комплексными добавками/ О. С. Корнеева, Н. М. Ильина, Е. А. Мотина //Мясн. индустрия. - 2010. - № 6. - C. 19-21.

Корнієнко  І. М'ясо: бути чи не бути?/ І. Корнієнко  //Мясн.дело. - 2010. - № 5. - C. 14-15.

Кудряшов Л.С. Оценка качества мясного сырья / Л. С. Кудряшов //Мясн. индустрия. - 2010. - № 4. - C. 11-14.

Кузьмичева  М.Б. Российский рынок мясной гастрономии/ М. Б. Кузьмичева  //Мясн. индустрия. - 2010. - № 6. - C. 4-8.

Кузьмичева  М.Б. Состояние российского мясного рынка / М. Б. Кузьмичева  //Мясн. индустрия. - 2010. - № 4. - C. 4-9.

Лужин А.Логистика и маркетинг: точки соприкосновения/ А. Лужин //Мясн.дело. - 2010. - № 5. - C. 31-33.

Малков В. А. Техническое перевооружение в период кризиса / В. А. Малков //Мясн. индустрия. - 2010. - № 5. - C. 61-63.

Масліков М.М. Технології холодильного оброблення м'яса та м'ясопродуктів/ М. М. Масліков //Мясн. дело. - 2010. - № 6. - C. 20-22

Масліков М.М.Вплив способу охолодження свинини на  якість/ М. М. Масліков //Мясн.дело. - 2010. - № 4. - C. 15-18.

Михеев Н.В.Механизмы экспансии плесневелых грибов на поверхности колбас / Н. В. Михеев, Л. С. Кузнецова  //Мясн. индустрия. - 2010. - № 4. - C. 23-26.

Нечипорук  Н.А.Производство мясных консервов/ Н. А. Нечипорук  //Мясн.дело. - 2010. - № 4. - C. 10-14.

Пасичный В.Н. Расширение применения бобовых в производстве комбинированных мясопродуктов/ В. Н. Пасичный //Мясн.дело. - 2010. - № 4. - C. 26-27.

Правдивый А. Традиции и культура питания народов мира/ А. Правдивый //Мясн.дело. - 2010. - № 4. - C. 28-30; Мясн.дело. - 2010. - № 5. - C. 16-18.Правдивый А.Традиции и культура питания народов мира/ А. . Правдивый //Мясн. дело. - 2010. - № 6. - C. 12-15.

Резго Г.Я. Влияние озона на изменение липидов полукопченых колбас/ Г. Я. Резго //Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2010. - № 4. - C. 36-39.

Ринок мяса и мясных продуктов Украины //Мясн.дело. - 2010. - № 5. - C. 19-27.

Рощин С.Сделать имя товару. Товарный знак. Фирменный стиль. Бренд./ С. Рощин //Мясн.дело. - 2010. - № 4. - C. 19-22.

Салымина В.А. Качество продукции - гарантия ее безопасности/ В. А. Салымина //Мясн. индустрия. - 2010. - № 4. - C. 31-34. 

Семенова А. А. Влияние трансглютаминазы на качественные характеристики колбас / А. А. Семенова, Т. Г. Кузнецова, В. В. Насонова //Мясн. индустрия. - 2010. - № 5. - C. 44-45.

Титов Е.И.Развитие теории процесса измельчения мясного и мясокостного сырья/ Е. И. Титов, В. Д. Косой, А. К. Какимов //Мясн. индустрия. - 2010. - № 6. - C. 34-37.

Упаковочное решение для говядины и дичи / А. В. Переверзева //Мясн. индустрия. - 2010. - № 5. - C. 50.

Устинова А.В. Перспективы использования конины в мясных продуктах детского и функционального питания / А. В. Устинова, Т. М. Гиро //Мясн. индустрия. - 2010. - № 5. - C. 34-38.

Файвишевский М.Л.Продукт из свиных почек/ М. Л. Файвишевский //Мясн. индустрия. - 2010. - № 6. - C. 42-43.

Хомічак Л.М. Сучасний стан питання якості та безпечності м'яса та м'ясопродуктів/ Л. М. Хомічак, Г.Д.  Гуменюк, Л. В. Баль-Прилипко //Мясн.дело. - 2010. - № 5. - C. 34-36.

Хомічак Л.М.Сучасний стан питання якості та безпечності м'яса та м'ясопродуктів/ Л. М. Хомічак, Г. Д. Гуменюк, Л. В. Баль-Прилипко //Мясн. дело. - 2010. - № 6. - C. 36-39.

Черемных Е. Г.Биологическая активность популярных консервантов / Е. Г. Черемных, Е. М. Фандеева, Е. И. Симбирева //Мясн. индустрия. - 2010. -№ 4. - C. 38-41

Чернуха  И.М. Фракционный состав белков охлажденной свинины / И. М. Чернуха, О. Е. Усанова //Мясн. индустрия. - 2010. - № 4. - C. 15-18

Шалимова О.А.Исследование скрытой фальсификации мясных продуктов методом ПЦР/ О. А. Шалимова, Т. А. Козлова, К. Ю. Зубарева //Мясн. индустрия. - 2010. - № 4. - C. 28-30.

Шестаков С.Д. Процессы и аппараты пищевой сонотехнологии для мясной промышленноси / С. Д. Шестаков, О. Н. Красуля, В. И. Богуш //Мясн. индустрия. - 2010. - № 4. - C. 55-59.

молочна промисловість

Авчухова А.А. Обзор рынка молочных продуктов длительного хранения/ А. А. Авчухова //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 6. - C. 33-34.

Антибиотическая устойчивость заквасок AiBi. Скрининг и его результаты //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 58-60.

Арбатский А.А. Как повысить интенсивность теплообмена/ А. А. Арбатский, В. С. Глазов, Э. Д. Сергиевский //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 72-73.

Берегова И.В. Новый взгляд на существующие технологии/ И. В. Берегова //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 63-65. 

 Бурляев М.Я. Предотвращение потерь продукта при распылительной сушке/ М. Я. Бурляев //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 74.

Бушуева М.Г. "Юнимилк": новые позиции в сегменте функциональных молочных продуктов/ М. Г. Бушуева //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 59.

Васенкова И.Л.Потребительский рынок детских молочных продуктов/ И. Л. Васенкова //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 11.

Вильгельм С. Автоматизация производства: главное - не бездействовать/ С. Вильгельм //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 18.

Воздействие ультрафиолетового излучения на биологические структуры козьего молока //Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2010. - № 4. - C. 16-19.

Гаврилова  Н.Б.Детские продукты Сибирского региона/ Н. Б. Гаврилова  //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 31-32.

Георгиева О.В.Питание беременных женщин и кормящих матерей/ О. В. Георгиева, И. Я. Конь //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 44-45.

Горленко И.И. О некоторых проблемах молочной отрасли/ И. И. Горленко //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 6. - C. 65-66.

Горощенко Л. Г.Российский рынок сухих молочных продуктов и молочных консервов/ Л. Г. Горощенко //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 70-73.

Горощенко Л. Г.Тенденции развития производства детских молочных продуктов в России/ Л. Г. Горощенко //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 4-5.

Горощенко Л. Г.Тенденции развития производства молочных продуктов в России/ Л. Г. Горощенко //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 42-43.

Доценко С.М. Молочно-растительные продукты/ С. М. Доценко, О. В. Скрипко, В. М. Грызлов //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 71.

Дронова Е.В.Детское питание "Крепыш"/ Е. В. Дронова //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 28.

Дунаев А.В. Применение дигидрокверцетина в производстве плавленых сыров/ А. В. Дунаев //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 66-67.

Ермолаев В.А. Восстановление кисломолочных продуктов/ В. А. Ермолаев, С. А. Захаров  //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 61.

Ермолаев В.А.Тепловая солнечная сушка творога/ В. А. Ермолаев, С. А. Захаров  //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 77-78.

Жданов А.А. Тенденции развития сырьевой молочной базы (на примере одного сельскохозяйственного предприятия)/ А. А. Жданов //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 6. - C. 67-68.

 Зайцева Л.В. Жиры специального назначения SDS: инновационный подход к повышению качества и безопасности масложировой продукции/ Л. В. Зайцева //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 6. - C. 56-57.

Канунникова Е.К.Очистка оборудования по производству масла/ Е. К. Канунникова //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 68.

Капранчиков В.С. Новые возможности в технологии творожного продукта/ В. С. Капранчиков, С. В. Колесникова //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 68.

Карычева О.В.ХМТ и ХТQ - новые концепции для производства творога/ О. В. Карычева //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 54-55. 

Константинов  В.А.Система управленческого анализа затрат/ В. А. Константинов  //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 5-9.

Космин А.К. Системы управления молочным предприятием/ А. К. Космин //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 12-15.

Крючкова В.В.Обогащенные кисломолочные продукты/ В. В. Крючкова, В. А. Зеленщикова //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 57.

Куцевич И.В. Лабораторные информационные системы/ И. В. Куцевич //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 21-23.

Ли Г.Т. Технология соевой и молочно-соевой творожной массы/ Г. Т. Ли, Н. В. Сенченко //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 69-70.

Малышева И.А.Единый центр муниципального заказа - за здоровое питание детей!/ И. А. Малышева //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 48-49.

Межонов А.В.Производство продуктов детского питания в России/ А. В. Межонов, Л. П. Трусова, Ю. Е. Лукашова //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 9-10.

Миронова В.М.Кефир детский, заботы взрослые/ В. М. Миронова //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 41-42.

Михалева Т. В.  Движение частиц при распылительной сушке молока/ Т. В.  Михалева, В. П. Попов  //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 75-76.

Петров   А.Н. Производство молочных консервов: инновации в формировании свойств сырья/ А. Н. Петров , И. А. Радаева , А. Г. Галстян, С. Н. Туровская //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 74-77.

Петров А.Н. Новый национальный стандарт на обезжиренное молоко-сырье/ А. Н. Петров, И. А. Радаева, А. Г. Галстян, С. Н. Туровская //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 6. - C. 62-63.

Попова  Н. В.Специальные детские продукты/ Н. В.  Попова  //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 53-54.

Применение гомогенезации под высоким давлением в молочной промышленности //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 64-65.

Раева Н.Р. О ходе выполнения требований технического регламента на молочных предприятиях Московской области/ Н. Р. Раева //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 62-63.

Русских В.М. Автономная система автоматизированного управления емкостным аппаратом/ В. М. Русских //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 6. - C. 38-39.

Рябцева С.А. Влияние лактулозы на заквасочную микрофлору/ С.А.  Рябцева, М. А. Брацихина //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 56.

Рязанов И.Ю. ИТ - системы: от простого к сложному/ И.Ю.  Рязанов //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 10-11.

Свириденко Г.М. ГОСТ Р 53430-2009 "Молоко и продукты переработки молока. Методы микробиологического анализа"/ Г. М. Свириденко, М. Б. Захарова, В. Ф. Семенихина, И. В. Рожкова //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 6. - C. 52-55.

Семенова В.П. Программа "Школьное молоко" на страже здоровья детей России/ В. П. Семенова //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 46-47.

Симоненко  С.В. Микробиологический контроль продуктов детского питания/ С. В. Симоненко, Г. П. Шаманова, В. В. Кузнецов //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 15-16.

Симоненко  С.В. Повышение качества молока для детского питания/ С. В. Симоненко, С. Е. Дмитриева //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 23-24.

Симоненко  С.В. Продукт для спортивного питания школьников/ С. В. Симоненко, И. В. Хованова, Г. М. Лесь //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 55-56

Смирнов Ю.Н. "Агуша" - забота о самых маленьких гражданах/ Ю. Н. Смирнов //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 25-26.

Степанова А.В. "Топтыжка" - молочная продукция для школьников и дошколят/ А. В. Степанова //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 29-30.

Тихомирова Н.А. Становление и развитие отечественной индустрии детского питания на молочной основе/ Н.А.  Тихомирова //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 6-8.

Фелик С.В. Белковые компоненты продуктов для детей дошкольного и школьного возраста/ С. В. Фелик, А. Ю. Золотин, Т. А. Антипова //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 36.

Фузиаки АБЭ Критерии выбора пробиотика/ Фузиаки АБЭ //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 5. - C. 20-22.

Харитонов  В.Д. Какой продукт следует называть кефиром/ В. Д. Харитонов, И. В. Рожкова, В. Ф. Семенихина, И. А. Макеева //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 57-58.

Шихов А.В. Ресурсы автоматизации учета на предприятиях/ А. В. Шихов //Молоч. пром-сть. - 2010. - № 4. - C. 16-17.

Шумилова И.Ш. Раскисление молока-сырья/ И. Ш. Шумилова //Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2010. - № 4. - C. 39-41.Укладачі, коректура: В.Середюк, Р.Покидченко

 

Наша адреса:

м.Вінниця, вул.Соборна, 73

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

тел. 35-10-59

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

тел. 56-28-24


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вип. 2

  1. Частина 1
  2. Частина 2

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше