ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїНОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вип. 1

Версія для друку

 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю


 

НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ

З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 1.


 

Вінниця, 2010


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у січні-березні 2010 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.


ЕКОНОМІКА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Антіпова, Л. І. Системне підвищення ефективності розвитку оренди землі / Л. І. Антіпова // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 3. - С.79-80.

Артиш, В. І. Розвиток світового ринку органічної продукції / В. І. Артиш // Економіка АПК. - 2010. - № 3. -  С. 113-116.

Березін, О. В. Ефективне функціонування сільськогосподарського виробництва / О. В. Березін, О. В. Ващук // Економіка АПК. - 2010. - № 2. -  С. 26-30.

Березюк, Ю. Б. Експортна діяльність підприємств АПК Вінницької області / Ю. Б. Березюк // Економіка АПК. - 2010. - № 3. -  С. 118-123.

Бондар, С. В. Формування концепції розвитку малих форм господарювання на селі [Текст] / С. В. Бондар  // АгроСвіт. - 2010. - № 2. -  С. 11-13.

Борсук, О. М. Фінансове оздоровлення сільгосппідприємств як чинник підвищення інвестиційної привабливості / О. М. Борсук // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 3. - С.73-75.

Булат, М. А. Напрями державної бюджетної підтримки сільського господарства / М. А. Булат // Економіка АПК. - 2010. - № 3. -  С. 46-50.

Бутко, М. П. Агропромислова інтеграція як шлях активізації аграрного виробництва [Текст] / М. П. Бутко // АгроСвіт. - 2010. - № 3. -  С. 10-13.

Величко, О. В. Кластерна модель ефективного використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. В. Величко // АгроСвіт. - 2010. - № 2. -  С. 21-25.

Герчанівська, С. В. Проблеми працевлаштування молоді в сільськогосподарських підприємствах / С. В. Герчанівська // Економіка АПК. - 2010. - № 3. -  С. 90-93.

Гешель, В. Направления снижения издержек в сельхозорганизациях [Текст] / В. Гешель // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 1. -  С. 35-41.

Загвойський, Я. Д. Бенчмаркінгове тестування ефективності використання ресурсів сільськогосподарського підприємства / Я. Д. Загвойський // Економіка АПК. - 2010. - № 2. -  С. 165-168.

Заруцький, І. Д. Трансакційні витрати в механізмі господарювання сільськогосподарських підприємств / І. Д. Заруцький // Економіка АПК. - 2010. - № 3. -  С. 131-136.

Ільїна, М. В. Еколого-економічна оцінка ефективності екологічного менеджменту в аграрному виробництві України [Текст] / М. В. Ільїна // АгроСвіт. - 2010. - № 1. -  С. 2-7. 

Калетнік, Г. М. Роль інфраструктури аграрного ринку в ціноутворенні на сільськогосподарську продукцію / Г. М. Калетнік, Г. О. Пчелянська // Економіка АПК. - 2010. - № 3. -  С. 21-25.

Ковалюк, Б. І. Проблеми розвитку сільського підприємництва в Україні / Б. І. Ковалюк // Економіка АПК. - 2010. - № 2. -  С. 130-134.

Козловський, С. В. Моделювання процесів ціноутворення в агропромисловому комплексі України / С. В. Козловський, Г. О. Пчелянська // Економіка АПК. - 2010. - № 2. -  С. 66-73.

Лаврук, В. В. Розвиток та інвестування сільськогосподарського виробництва України / В. В. Лаврук // Економіка АПК. - 2010. - № 2. -  С. 88-95.

Ларіна, Я. С. Використання збалансованої системи показників підприємствами АПК / Я. С. Ларіна // Економіка АПК. - 2010. - № 3. -  С. 153-157.  

Лебеденко, О. В. Принципи раціонального використання земельних ресурсів [Текст] / О. В. Лебеденко // АгроСвіт. - 2010. - № 6. -  С. 10-13.

Лузан, Ю. Я. Соціально-трудовий потенціал українського села / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. - 2010. - № 1. -  С. 123-127.

Малік, М. Й. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК / М. Й. Малік, Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. - 2010. - № 3. -  С. 3-8.

Михайленко, О. В. Економічна сутність та аналіз заробітної плати [Текст] / О. В. Михайленко  // АгроСвіт. - 2010. - № 2. -  С. 46-48.   

Молдаван, Л. В. Форми господарювання в аграрному секторі України в умовах глобалізації / Л. В. Молдаван // Економіка АПК. - 2010. - № 1. -  С. 13-17.

Мусаева, А. К. Применение альтернативного метода расчета денежной оценки земли для определения экономических потерь из-за ухудшения их мелиоративного состояния [Текст] / А. К. Мусаева // АгроСвіт. - 2010. - № 1. -  С. 29-32.     

Оляднічук, Н. В. Організація обліку готівкових коштів у сільськогосподарських підприємствах / Н. В. Оляднічук // Економіка АПК. - 2010. - № 3. -  С. 50-54.

Перетятько, Ю. М. Генезис фінансового лізингу в Україні [Текст] / Ю. М. Перетятько // АгроСвіт. - 2010. - № 3. -  С. 40-44.

Подолянчук, О. А. Сутність обліково-аналітичної інформації та її роль у системі контролю сільськогосподарського підприємства / О. А. Подолянчук // Економіка АПК. - 2010. - № 3. -  С. 54-57.

Пурій, Г. М. Інституційне забезпечення розвитку фінансового ринку України / Г. М. Пурій // Економіка АПК. - 2010. - № 2. -  С. 95-101.

Саблук, П. Т. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки / П. Т. Саблук, М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2010. - № 1. -  С. 3-12.

Серков, А. Концептуальные подходы к прогнозированию развития сельского хозяйства [Текст] / А. Серков // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 2. -  С. 8-12.

Торопов, Д. Малое предпринимательство: сельский аспект [Текст] / Д. Торопов, И. Кичигина // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 2. -  С. 39-42.

Храбсков, Е. Совершенствование управления рисками в АПК [Текст] / Е. Храбсков // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 2. -  С. 64-66.

Чутка, О. А. Вплив соціального капіталу на мотивацію трудової діяльності працівників аграрних підприємств / О. А. Чутка // Економіка АПК. - 2010. - № 2. -  С. 116-121.

Шашула, Л. О. Теорико-методологічні основи інституціоналізації землегосподарювання [Текст] / Л. О. Шашула // АгроСвіт. - 2010. - № 4. -  С. 8-12

Щурик, М. В. Державні сільськогосподарські підприємства: передумови становлення та розвитку [Текст] / М. В.  Щурик  // АгроСвіт. - 2010. - № 2. -  С. 4-10.        

Яворов, В. В. Удосконалення управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах / В. В. Яворов // Економіка АПК. - 2010. - № 3. -  С. 107-112.

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

Беленький, А. Соответствовать мировым тенденциям [Текст]: рынок экологически чистой (органической) продукции / А. Беленький // Овощеводство. - 2010. - № 3. -  С. 25-29.

Бобко, А. М. До питання обчислення та встановлення розміру платежів за користування лісовими землями / А. М. Бобко, А. В. Бодюк, А. П. Видиборець // Економіка АПК. - 2010. - № 2. -  С. 82-87.

Дудченко, В. В. Ринок рису в Україні [Текст] / В. В. Дудченко // Агроном. - 2010. - № 1. -  С. 122-123.

Іванишин, В. В. Динаміка ряду синергічних ефектів від застосування інноваційних агротехнологій у рослинництві [Текст] / В. ВІванишин // АгроСвіт. - 2010. - № 5. -  С. 15-19.

Коденська, М. Ю.Тенденції розвитку і напрями активізації інвестування цукробурякового виробництва / М. Ю. Коденська // Економіка АПК. - 2010. - № 2. -  С. 74-78.

Кучеренко, Т. Рынок картофеля: современное состояние и прогноз [Текст] / Т. Кучеренко // Овощеводство. - 2010. - № 2. -  С. 12-17.      

Мамчур, В. А. Інституції державного регулювання ринку зерна в Україні / В. А. Мамчур // Економіка АПК. - 2010. - № 2. -  С. 55-61.

Погріщук, Б. В. Кластерний підхід до організації виробництва у зернопродуктовому підкомплексі [Текст] / Б. В. Погріщук // АгроСвіт. - 2010. - № 5. -  С. 20-22. 

Савенко, І. І. Віртуальні підприємства у сфері зернового ринку України / І. І. Савенко // Економіка АПК. - 2010. - № 1. -  С. 63-68.

Сало, І. А. Методичні положення прогнозування пропозиції на внутрішньому ринку плодів та ягід / І. А. Сало // Економіка АПК. - 2010. - № 2. -  С. 51-55.

Соловей, Д. Ю. Оцінка енергетичної ефективності виробництва зерна озимої пшениці в Україні / Д. Ю. Соловей // Економіка АПК. - 2010. - № 1. -  С. 83-85.

Терещенко, М. А. Заходи ефективної організації підприємств на ринку комбікормової продукції [Текст] / М. А. Терещенко // АгроСвіт. - 2010. - № 5. -  С. 23-27.

Чернієнко, О. О. Сучасні проблеми державного регулювання ринку цукру / О. О. Чернієнко // Економіка АПК. - 2010. - № 2. -  С. 61-65.

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

Гнатенко, Є. П. Фактори забезпечення стабільності та ефективності розвитку молокопереробних підприємств [Текст] / Є. П. Гнатенко  // АгроСвіт. - 2010. - № 1. -  С. 33-36.

Заходим, М. В. Розвиток прав власності молокопереробних підприємств / М. В. Заходим // Економіка АПК. - 2010. - № 2. -  С. 126-130.

Канцевич, С. І. Удосконалення оцінки економічної ефективності виробництва продукції молочного скотарства / С. І. Канцевич // Економіка АПК. - 2010. - № 1. -  С. 36-40.

Канцевич, С. І. Якість як основна складова підвищення економічної ефективності виробництва молока в Україні / С. І. Канцевич // Економіка АПК. - 2010. - № 2. -  С. 35-40.

Костров, А. Эффективность интенсификации скотоводства [Текст] / А. Костров // АПК: экономика, упр. - 2010. - № 1. -  С. 69-73.

Маслак, О. Світові тенденції молочного ринку / О. Маслак // Пропозиція. - 2010. - № 2. -  С. 44-46.

Моргун, О. В.Фінансове забезпечення інноваційної діяльності молокопереробних підприємств / О. В. Моргун // Економіка АПК. - 2010. - № 2. -  С. 135-138.

Рябчик, А. В. Маркетинговий аналіз експортного потенціалу молочної продукції / А. В. Рябчик // Економіка АПК. - 2010. - № 2. -  С. 47-51.

Теслюк, С. Р. Організаційно-економічні зв'язки молочарського кооперативу із суб'єктами ринку / С. Р. Теслюк // Економіка АПК. - 2010. - № 1. -  С. 101-104.

ГРУНТОЗНАВСТВО

Медведєв, В. В. Нормативи утворення і збереження структури ґрунту / В. В. Медведєв // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 3. - С.9-13.

Чорний, С. Г. Визначення вмісту гумусу в грунтах дистанційними методами / С. Г. Чорний, І. М. Гашпоренко // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 3. - С.14-17.

АГРОХІМІЯ

Адаменко, С. М. У вітчизняному землеробстві роль сірки поки що недооцінена [Текст] / С. М. Адаменко  // Агроном. - 2010. - № 1. -  С. 38-43.

Безуглий, М. Д. Науково-практичні підходи до використання соломи та рослинних решток / М. Д. Безуглий, В. М. Булгаков, І. В. Гриник // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 3. - С.5-8.

Біопрепарати допоможуть Вам отримати органічну продукцію [Текст] // Агросвіт України. - 2010. - № 1. -  С. 10-11.

Веремеєнко, С. І. Віднині управляти добривами легко [Текст] / С. І. Веремеєнко // Агроном. - 2010. - № 1. -  С. 24-26.

Крупський, А. Гумінові добрива = родючість + врожайність / А. Крупський // Пропозиція. - 2010. - № 3. -  С. 62.

Пастух, М. О. Використання продуктивної вологи, добрива і поживний режим грунту [Текст] / М. О. Пастух // Агроном. - 2010. - № 1. -  С. 72-74.

Філон, В. І. Нанодіагностика грунтів при застосуванні добрив / В. І. Філон // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 3. - С.18-19.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ

Смаглій, В. О. Еколого-економічне обґрунтування обсягів фінансування хімічної меліорації ґрунтів / В. О. Смаглій // Економіка АПК. - 2010. - № 1. -  С. 46-49.

Цапко, Ю. Л. Хімічна меліорація кислих ґрунтів в Україні / Ю. Л. Цапко // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 2. - С.50-53. 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Гайдар, С. М. Характеристика и показатели наноматериалов [Текст] / С. М. Гайдар // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 2. -  С. 26-28.

Петров, В. М. Історична роль машинно-тракторних станцій та перспективи їх розвитку в Україні / В. М. Петров // Економіка АПК. - 2010. - № 2. -  С. 102-107.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

Басарыгина, Е. М. Усовершенствованная технология гидропонного выращивания овощей [Текст] / Е. М. Басарыгина, Т. Н. Горяинова, Т. А. Басарыгина // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 2. -  С. 5-6.

Калугин, Д. С. Высевающий аппарат зерновой сеялки с централизованным дозированием семян [Текст] / Д. С. Калугин, Е. В. Кулаев, Н. Е. Руденко // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 1. -  С. 3-4.

Клибанский, О. П. Твой надежный помощник – мотокультиватор [Текст] / О. ПКлибанский // Огородник. - 2010. - № 2; №5. -  С. 66-68; 54-56.

Костенко, М. Ю. Исследование силовых параметров комбинированных прутков сепарирующего элеватора картофелеуборочной машины [Текст] / М. Ю. Костенко, И. Н. Горячкина // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 2. -  С. 3-5.  

Новый урожай – без проблем с универсальной пневматической сеялкой ВЕГА 8 [Текст] // Агроном. - 2010. - № 1. -  С. 141.

Орлянская, И. А. Общая имитационная модель процесса заготовки сенажа в пленочной упаковке [Текст] / И. А. Орлянская // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 1. -  С. 16-18.         

Павлюк, Р. В. Повышение эффективности использования зерноуборочных комбайнов [Текст] / Р. В. Павлюк, В. С. Пьянов, А. Т. Лебедев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 1. -  С. 18-19.

Фокин, Б. П. Технологические особенности низконапорных дождевальных машин [Текст] / Б. П. Фокин, Ю. В. Прохорская // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 1. -  С. 25-26.

Шустік, Л. Сучасна техніка для обробітку грунту / Л. Шустік, В. Ясенецький // Пропозиція. - 2010. - № 1. -  С. 96-97. 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ  ТВАРИННИЦТВА

Капустин, И. В. Энергосберегающее оборудование для молокоприемных пунктов [Текст] / И. В. Капустин, О. Г. Ангилеев, В. И. Будков // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 1. -  С. 7-8.

Марченко, В. И. Ресурсосберегающая технология переработки отходов птицеводства [Текст] / В. И. Марченко, В. А. Адексеенко, Д. А. Сидельников // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 1. -  С. 8-10.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО 

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

Барабаш, Алла На зовнішній ринок – із сертифікованим насінням [Текст] / АллаБарабаш // Агробізнес сьогодні. - 2010. - № 1/2. -  С. 14-15.

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

Зелінський, Микола Органічне землеробство – це шанс не виживати, а жити і розвиватись [Текст] / МиколаЗелінський // Агросвіт України. - 2010. - № 1. -  С. 8-9.

Иванов, А. И. Оценка почвоутомления в севообороте [Текст] / А. И. Иванов, А. П. Стаценко // Земледелие. - 2010. - № 2. -  С. 19.

Карабач, К. С. Вплив систем обробітку грунту та удобрення на його фосфатні показники / К. С. Карабач // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 2. - С.63-65.

Кузыченко, Ю. А. Оптимизация выбора орудий для основной обработки черноземных почв [Текст] / Ю. А. Кузыченко // Земледелие. - 2010. - № 2. -  С. 28-30.

Марченко, В. В. Ресурсозаощадливе землеробство як засіб отримання прибутку [Текст] / В. В. Марченко  // Агроном. - 2010. - № 1. -  С. 126-130.

Марчук, І. Проблеми азоту в землеробстві / І. Марчук // Пропозиція. - 2010. - № 1. -  С. 62 - 64, 66, 68.

Ткаченко, Л. Якісний обробіток грунту під сівбу – передусім ! / Л. Ткаченко, Н. Нілова, І. Шульган // Пропозиція. - 2010. - № 3. -  С. 102-106. 

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

Вожегов, С. Г. Сучасні технології вирощування рису [Текст] / С. Г. Вожегов // Агроном. - 2010. - № 1. -  С. 120-121.

Голик, Олег Пшеница: тверже и выгодней [Текст] / ОлегГолик // Зерно. - 2010. - № 2. -  С. 28-36.

Гораш, О. С. Вплив сорту та умов року на якість пивоварного ячменю [Текст] / О. С. Гораш  // Агроном. - 2010. - № 1. -  С. 183-185.

Журавлева, Н. Н. Изменения урожайности яровой пшеницы в различные по метеоусловиям годы [Текст] / Н. Н. Журавлева, В. А. Сапега, Г. Ш. Турсумбекова // Земледелие. - 2010. - № 1. -  С. 35-36.

Ионова, Е. В. Развитие корневой системы мягкой озимой пшеницы в условиях засухи [Текст] / Е. В. Ионова // Земледелие. - 2010. - № 2. -  С. 12-13.

Музиченко, Ф. Сорго в Україні: лише переваги / Ф. Музиченко // Пропозиція. - 2010. - № 3. -  С. 68.

Саблук, Р. П. Сучасні тенденції світового виробництва зерна [Текст] / Р. П. Саблук // Агроном. - 2010. - № 1. -  С. 169-171.     

Самофалова, Н. Е. Сорта твердой озимой пшеницы и особенности их возделывания [Текст] / Н. Е. Самофалова, Н. П. Иличкина, Л. Н. Ковтун // Земледелие. - 2010. - № 2. -  С. 43-45.

Федоренко, Е. М. Гібриди кукурудзи з сучасними господарсько- цінними ознаками [Текст] / Е. М. Федоренко, А. С. Бондаренко  // Агроном. - 2010. - № 1. -  С. 110-111.

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

Бабич, А. О. Соєве поле України [Текст] / А. О. Бабич // Агроном. - 2010. - № 1. -  С. 174-178.

Москалець, В. В. Екологічні аспекти вирощування сої / В. В. Москалець // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 3. - С.55-57.

Стрид, Эйк Горошина и солнце: [Горох] / ЭйкСтрид, Ва СунЧоу, ЯнАндерсон // Зерно. - 2010. - № 2. -  С. 60-62.

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

Бишофф, И. Как повысить устойчивость культуры к засухе или пунктирный высев рапса [Текст] / И. Бишофф // Главный агроном. - 2010. - № 1. -  С. 23-26.

Лихочвар, В. Ярий ріпак – не тільки страхова культура / В. Лихочвар, І. Бачинський // Пропозиція. - 2010. - № 3. -  С. 50-53.  

Толмачев, В. Подсолнух для кондитеров: [Соняшник] / ВладимирТолмачев, ПетрЛазер, ДмитрийБочковой // Зерно. - 2010. - № 3. -  С. 14-18.

Хом'як, П.  Соняшниковий парадокс: [Соняшник] // Пропозиція. - 2010. - № 3. -  С. 59-61.

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

Демченко, Н. М’ята перцева та меліса лікарська [Текст] / Н. Демченко // Квіти України. - 2010. - № 2. -  С. 24-25.

Зелена аптека – джерело здоров'я  [Текст]: Аїр тростинний, або болотний // Агросвіт України. - 2010. - № 2. -  С. 11.

Янов, В. И. Возделывание полыни экстрагонной с применением гидрогеля для получения эфирных масел [Текст] / В. И. Янов // Земледелие. - 2010. - № 1. -  С. 31-32.

КАРТОПЛЯ

Бондарчук, А. А. Перспективи розвитку картоплятства в Україні [Текст] / А. А. Бондарчук  // Агроном. - 2010. - № 1. -  С. 76-77.

Войцешина, Н. І. Придатність картоплі до переробки залежно від сорту та погодних умов / Н. І. Войцешина // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 2. - С.57-59.

Давыдовский, К. О жаростойких сортах картофеля [Текст] / КонстантинДавыдовский // Огородник. - 2010. - № 2. -  С. 8-10.

Ивенин, В. В. Эффективность различных технологий и приемов возделывания картофеля [Текст] / В. В. Ивенин, А. В. Ивенин, А. Г. Левина // Земледелие. - 2010. - № 1. -  С. 33-34.

Підвищення врожайності картоплі [Текст] // Агроном. - 2010. - № 1. -  С. 89.

Фурдыга, Н. Разноцветный картофель [Текст] / НиколайФурдыга // Огородник. - 2010. - № 1. -  С. 16-17.

Швець, В. С. Картопля без секретів [Текст] / В. С. Швець  // Дім, сад, город. - 2010. - № 3. -  С. 4-5.

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

Заришняк, А. С. Залежність технологічної якості коренеплодів цукрових буряків від застосування мікродобрив / А. С. Заришняк, І. М. Жердецький, Г. В. Дернова // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 2. - С.17-20.

Ременюк, Ю. Оптимізація передпосівного обробітку грунту під цукрові буряки / Ю. Ременюк // Пропозиція. - 2010. - № 3. -  С. 69-71.

Українець, Василь Бетанал макспро – цукровим бурякам потрібен максимальний захист [Текст] / ВасильУкраїнець // Агроном. - 2010. - № 1. -  С. 70-71.

Шаюк, Л. В. Алельний поліморфізм за мікросателітними локусами у ліній цукрових буряків / Л. В. Шаюк // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 2. - С.73-74.      

Шульган, І. М. Ефективність різних технологій та технічних засобів при вирощуванні цукрових буряків / І. М. Шульган // Економіка АПК. - 2010. - № 2. -  С. 107-111.

Яременко, О. С. Вплив передпосівної обробки на польову схожість насіння і врожайність цукрових буряків [Текст] / О. С. Яременко // Цукр. буряки. - 2010. - № 1. -  С. 14-15.

ПРЯДИЛЬНІ КУЛЬТУРИ

Дідора, В. Г. Фотосинтетична активність і продуктивність льону-довгунця залежно від позакореневого підживлення / В. Г. Дідора, І. Ю. Деребон, С. М. В'юнцов // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 3. - С.23-25.         

Дрозд, О. М. Продуктивність льону-довгунця / О. М. Дрозд // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 2. - С.25-26.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Амелина, М. А. Влияние новых микробиологических препаратов на урожайность люцерны [Текст] / М. А. Амелина, Т. Н. Троян // Земледелие. - 2010. - № 2. -  С. 38.

Детистова, О. И. Экспертная оценка качества заготовки и хранения кормов [Текст] / О. И. Детистова, Д. В. Иванов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2010. - № 1. -  С. 13-14.

Дроздов, Сергій Суданська трава [Текст] / СергійДроздов // Агробізнес сьогодні. - 2010. - № 1/2. -  С. 24-25.

Каражбей, Г. Сортовий склад багаторічних трав / Г. Каражбей, В. Мізерний // Пропозиція. - 2010. - № 2. -  С. 72, 74-76.

Кузьмина, А. В. Пути ресурсо- и энергосбережения совокупных антропогенных затрат при разных системах ведения пастбищ [Текст] / А. В. Кузьмина // Кормопроизводство. - 2010. - № 2. -  С. 12-15.

Кургак, В. Г. Удосконалення укісно-пасовищного конвеєра з багаторічних травостоїв [Текст] / В. ГКургак // Агроном. - 2010. - № 1. -  С. 148-151.

Основин, С. В. Требования к технологическим процессам приготовления силосованных кормов [Текст] / С. В. Основин // Кормопроизводство. - 2010. - № 1. -  С. 31-36.

Томілова, Н. О. Управлінський підхід до оцінки особливостей кормовиробництва / Н. О. Томілова // Економіка АПК. - 2010. - № 3. -  С. 104-107.    

Троц, В. Б. Кукуруза и сорго на силос в совместных посевах с мальвой [Текст] / В. Б. Троц, Н. М. Троц // Земледелие. - 2010. - № 1. -  С. 40-42.      

Троц, В.  Особенности формирования совместных посевов силосных культур [Текст] / В. Троц // Главный агроном. - 2010. - № 1. -  С. 30-34.

ОВОЧІВНИЦТВО

Беневьят, Л. Выбираем сорт томата [Текст] / Л. Беневьят // Овощеводство. - 2010. - № 1. -  С. 48-51.

Біліневич, Я. Вирощування помідорів у відкритому ґрунті [Текст] / ЯрославБіліневич // Агросвіт України. - 2010. - № 2. -  С. 16-18.

Біліневич, Я. Технології вирощування моркви [Текст] / ЯрославБіліневич // Агросвіт України. - 2010. - № 1. -  С. 19-20.

Колодько, О. М. Момордика – поживна й цілюща [Текст] / О. М. Колодько // Дім, сад, город. - 2010. - № 3. -  С. 9.

Корниенко, С. Севообороты овощного направления [Текст] / С. Корниенко // Овощеводство. - 2010. - № 3. -  С. 32-36.

Кубрак, С. Сорта и гибриды дыни, пригодные для выращивания в пленочных теплицах без обогрева [Текст] / С. Кубрак // Овощеводство. - 2010. - № 3. -  С. 64-68; № 4. -  С. 68-71.

Мацапура, Андрей Капуста для себя и на продажу [Текст] / АндрейМацапура // Огородник. - 2010. - № 3. -  С. 12-13.

Миронычева, Е. Качественные характеристики товарных грибов [Текст] / Е. Миронычева, Л. Кюрчева // Овощеводство. - 2010. - № 2. -  С. 79-80.

Рубан, А. Помогите своему озимому луку! [Текст] / А. Рубан, Д. Миргород // Овощеводство. - 2010. - № 3. -  С. 30-31.

Слепцов, Ю. Сельдерей – знакомый незнакомец [Текст] / Ю. Слепцов // Овощеводство. - 2010. - № 3. -  С. 70-71.

Стопа, Л. Трюффель: [Гриби] / ЛеонидСтопа // Зерно. - 2010. - № 3. -  С. 50-54.

Хвостик, В. Секреты выращивания рассады овощных культур [Текст] / В. Хвостик // Овощеводство. - 2010. - № 2. -  С. 44-45.

Филипчук, П. Огурцы в интерьере [Текст] / П. Филипчук // Огородник. - 2010. - № 2. -  С. 13.

Чебаненко, В. І. Жовті томати – еліксир здоров’я! [Текст] / В. І. Чебаненко // Дім, сад, город. - 2010. - № 2. -  С. 5-6.

 Чебаненко, В. І. Кулісний спосіб вирощування перцю [Текст] / В. І. Чебаненко // Дім, сад, город. - 2010. - № 1. -  С. 6-7.

Чернецький, В. М. Оптимізація галузі овочівництва України / В. М. Чернецький // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 3. - С.20-22.

Янчук, А. Выращивание томата в открытом грунте для потребления в свежем виде [Текст] / А. Янчук // Овощеводство. - 2010. - № 3. -  С. 40-44; № 4. -  С. 45-47.

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

Андрущак, Олександр Виноград [Текст] / ОлександрАндрущак // Агросвіт України. - 2010. - № 1. -  С. 14-15.

Білан, В. Золота ягода – обліпиха / В. Білан // Пропозиція. - 2010. - № 2. -  С. 68, 70.        

Волков, В. Подробно о кизиле [Текст] / В. Волков, Н. Волкова  // Огородник. - 2010. - № 1. -  С. 28-31.

Дикун, Н.  Интенсивная технология выращивания земляники садовой в открытом грунте [Текст] / Н. Дикун // Овощеводство. - 2010. - № 1. -  С. 52-57.

Золотухіна, Л. М. Якість і лежкість стійких та імунних до парші сортів яблуні / Л. М. Золотухіна // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 3. - С.76-78.   

Космідайло, О. Фундуковий сад – непоганий спадок [Текст]: розмноження фундука / ОлександрКосмідайло // Агросвіт України. - 2010. - № 2. -  С. 12.

Лановенко, М. В. Груша для вашого саду [Текст] / Микола ВасильовичЛановенко // Агросвіт України. - 2010. - № 2. -  С. 10.

Саражинский, П.  Дикая роза моего сердца. Разножение шиповника [Текст] / П. Саражинский // Огородник. - 2010. - № 1. -  С. 32-33. 

ХМЕЛЯРСТВО

Проценко, А. В. Перехід на інноваційну модель розвитку галузі хмелярства / А. В. Проценко // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 2. - С.78-80. 

КВІТНИЦТВО

Балабушка, В. К. Як створити сад безперервного квітування [Текст] / В. К. Балабушка // Квіти України. - 2010. - № 2. -  С. 20-22.

Гиль, Л. С. Цветочная рассада из семян [Текст] / Л. С. Гиль // Цветоводство. - 2010. - № 1. -  С. 4-7.     

Демченко, Э. Солнечные цветы: [Чорнобривці] / ЭллаДемченко // Огородник. - 2010. - № 2. -  С. 54-55.

Донцова, Т.  Чарівна краса, висока якість, сортове розмаїття: [Троянди] / Т. Донцова // Квіти України. - 2010. - № 2. -  С. 18-19.

Зарубенко, А. У. Розмножування рододендронів вегетативним способом [Текст] / А. У. Зарубенко // Квіти України. - 2010. - № 2. -  С. 6-8.

Тибель, Василь Піон деревовидний – окраса саду [Текст] / ВасильТибель // Дім, сад, город. - 2010. - № 2. -  С. 34-35.

Тоненчук, Петро Божественна краса ірисів [Текст] / ПетроТоненчук // Агросвіт України. - 2010. - № 1. -  С. 4-5.

Яковлева, О. Фактори здорового росту троянд [Текст] / ОлександраЯковлева // Агросвіт України. - 2010. - № 2. -  С. 5-6. 

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

Горохівський, О. І. Експорт-імпорт продукції лісопромислового виробництва в Україні / О. І. Горохівський, М. А. Пєхота // Економіка АПК. - 2010. - № 3. -  С. 30-35. 

Дудченко  Л. Волшебный аромат хвои [Текст] / ЛюбовьДудченко  // Огородник. - 2010. - № 1. -  С. 66-68. 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Бушнева, Н. Видовой состав тли на подсолнечнике [Текст] / Н. Бушнева // Главный агроном. - 2010. - № 1. -  С. 44-46.

Иллюстрированный определитель болезней и вредителей овощей [Текст] // Овощеводство. - 2010. - № 1. -  С. 66-67.

Лихочвор, В. Раціональний вибір засобів захисту рослин – основа високої врожайності озимої пшениці і спосіб запобігання набуттю резистентності [Текст] / ВолодимирЛихочвор // Зерно. - 2010. - № 2. -  С. 90-93.

Марков, І. Л. Фітофтороз картоплі та заходи щодо обмеження його шкідливості [Текст] / І. Л. Марков // Агроном. - 2010. - № 1. -  С. 78-88.

Мартин, Алекс Контроль сорняков в энергосберегающих системах земледелия Mini-Till и No-Till [Текст] / АлексМартин, РобертХайес, ГейлВике // Зерно. - 2010. - № 2. -  С. 65-69.

Омеляненко, О. Ревус 250 SC к.с. – нова ера захисту проти фітофторозу томатів та картоплі [Текст] / О. Омеляненко // Овощеводство. - 2010. - № 2. -  С. 35.

Пащенко, Ю. М. Контроль забур’яненості в посівах кукурудзи [Текст] / Ю. М. Пащенко // Агроном. - 2010. - № 1. -  С. 112-119.

Ткаленко, А. Враги тепличного огурца [Текст] / А. Ткаленко // Огородник. - 2010. - № 1. -  С. 18-19. 

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Близнюченко, А. Г. Клонология – наука будущего [Текст] / А. Г. Близнюченко // Ефективне тваринництво. - 2010. - № 1. -  С. 36-39.

Зиновьева, Н. А. Роль ДНК-маркеров признаков продуктивности сельскохозяйственных животных [Текст] / Н. А. Зиновьева, О. В. Костюнина, Е. А. Гладырь // Зоотехния. - 2010. - № 1. -  С. 8-10.

Мысик, А. Т. Современные тенденции развития животноводства в странах мира [Текст] / А. Т. Мысик // Зоотехния. - 2010. - № 1. -  С. 2-8.

ГОДІВЛЯ І УТРИМАННЯ ТВАРИН

Бетин, А. Н. Использование голозерного овса в составе комбикормов для свиней и молодняка крупного рогатого скота [Текст] / А. Н. Бетин, М. П. Крысин, А. С. Краснослободцева // Зоотехния. - 2010. - № 2. -  С. 12-14.

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

Брюкнер, Хольгер Доить 2 раза, 3 раза или чаще? Поиск оптимальной кратности доения [Текст] / ХольгерБрюкнер // Ефективне тваринництво. - 2010. - № 1. -  С. 26-27.

Гуменний, В. Для збереження генофонду сірої української: [Велика рогата худоба] / В. Гуменний // Тваринництво України. - 2010. - № 1. -  С. 20-22.

Жукорський, О. М. Оцінка біокліматичних умов для великої рогатої худоби в літній період через індекси термального стресу / О. М. Жукорський // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 2. - С.37-39.

Кузнецов, А. С. Условия получения высококачественного молока коров [Текст] / А. С. Кузнецов, С. Г. Кузнецов // Зоотехния. - 2010. - № 3. -  С. 6-12.

Кулик, М. Ф. Новая система оценки кормов для коров разного уровня продуктивности [Текст] / М. Ф. Кулик, О. И. Скоромна, Ю. В. Обертюх, Л. П. Чорнолата // Кормопроизводство. - 2010. - № 2. -  С. 34-39.

Манковський, А. Датська чорно-ряба: залежність молочної продуктивності від віку отелення та генотипу [Текст] / А. Манковський // Тваринництво України. - 2010. - № 1. -  С. 16-19.

Микитюк, Д.  Українська чорно-ряба: шість тисяч кілограмів молока за рік / Д. Микитюк , М. Пилипчук, М. Геймор // Пропозиція. - 2010. - № 3. -  С. 127-128.

О чем раскажет ДНК коров? [Текст] // Тваринництво України. - 2010. - № 3. -  С. 17-18.

Панічев, Ростислав Покатаємо корів на каруселі / Р. Панічев // Пропозиція. - 2010. - № 2. -  С. 124-127.

Першута, В. В. Вплив інтенсивності вирощування на гематологічні показники крові корів  української чорно-рябої молочної породи / В. В. Першута // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 3. - С.69-70.

Петренко, В. Годівля корів у перехідний період [Текст] / В. Петренко   // Тваринництво України. - 2010. - № 1. -  С. 34-37.

Позднякова, В. Ф. Применение коры березы измельченной в кормлении молодняка крупного рогатого скота [Текст] / В. Ф. Позднякова, П. О. Щеголев, Г. В. Сироткин // Кормопроизводство. - 2010. - № 1. -  С. 47-48.

Рєзникова, Н. Л. Порівняльний аналіз впливу окремих середовищних чинників на деякі господарські корисні ознаки молочних корів / Н. Л. Рєзников // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 3. - С.32-34.

Сулыга, Н. В. Продуктивные качества коров-первотелок голштинской черно-пестрой породы венгерской селекции в адаптационный период [Текст] / Н. В. Сулыга, Г. П. Ковалева // Зоотехния. - 2010. - № 2. -  С. 4-6.

Терешко, Б. Вплив пробіотика на мінеральний обмін та активність ферментів у телят [Текст] / Б. Терешко // Тваринництво України. - 2010. - № 1. -  С. 30-33.

Яранцева, С. Б. Эффективность содержания нетелей черно-пестрой породы в зданиях облегченного типа [Текст] / С. Б. Яранцева // Зоотехния. - 2010. - № 3. -  С. 27-29.

КОНЯРСТВО

Васильева, А. П. Вороные арабские лошади и перспективы их использования в племенной работе с породой [Текст] / А. П. Васильева // Коневодство и конный спорт. - 2010. - № 1. -  С. 8-10. 

Головач, М. Й. М’ясна продуктивність і морфологічний склад туш коней гуцульської породи та їх помісей / М. Й. Головач, М. М. Головач // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 3. - С.35-37.

 Коваленко, Г. Зимове утримання коня [Текст] / ГалинаКоваленко  // Дім, сад, город. - 2010. - № 1. -  С. 40-41.

СВИНАРСТВО

Батанов, С. Д. Химический состав и технологические свойства мяса свиней разных генотипов [Текст] / С. Д. Батанов, О. А. Краснова, Е. В. Шахова // Зоотехния. - 2010. - № 3. -  С. 29-31.

Беляев, А. И. Племенное свиноводство Дании [Текст] / А. И. Беляев, Н. А. Зиновьева, Д. Ю. Макаров // Свиноводство. - 2010. - № 2. -  С. 4-6.

Березовський, М. Д. Комбінаційна здатність ліній свиней / М. Д. Березовський, П. А. Ващенко // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 3. - С.40-43.

Березовський, М. Д. Сучасний стан та подальший напрямок роботи з українською м'ясною породою свиней [Текст] / М. Д. Березовський, А. О. Онищенко // Ефективне тваринництво. - 2010. - № 1. -  С. 33-35.  

Варлі, Майк Балансування віку відлучення поросят – крок до підвищення ефективності виробництва [Текст] / МайкВарлі // Ефективне тваринництво. - 2010. - № 1. -  С. 28-32.

Войтенко, С. Внутріпородна консолідація свиней [Текст] / С. Войтенко // Тваринництво України. - 2010. - № 2. -  С. 13-15.

Войтенко, С. Миргородська порода свиней: сучасний стан та ефективність використання [Текст] / С. Войтенко // Тваринництво України. - 2010. - № 1. -  С. 2-5.

Гадд, Джон Компьютерное жидкое кормление: прошлое, настоящее и будущее [Текст] / ДжонГадд // Свиноводство. - 2010. - № 2. -  С. 21-23.

Гармаш, Е.  Компьютерный расчет рецептов комбикормов для свиней [Текст] / Е. Гармаш // Тваринництво України. - 2010. - № 1. -  С. 9-12.

Григорьева, Т. Химический состав молока свиноматок на фоне применения кормовых добавок [Текст] / Т. Григорьева, М. Ершов, С. Иванов // Свиноводство. - 2010. - № 1. -  С. 36-38.

Кабанов, В. Д. Эффективный способ повышения мясной продуктивности свиней [Текст] / В. Д. Кабанов, А. Н. Бетин // Зоотехния. - 2010. - № 1. -  С. 22-24.

Кучерявий, В. Як позначаються бакпрепарати у кормах на продуктивності поросят [Текст] / В. Кучерявий // Тваринництво України. - 2010. - № 3. -  С. 21-23.

Мглинец, А. А. Повышение продуктивности маточного стада свиней в товарном хозяйстве [Текст] / А. А. Мглинец, С. С. Данч, И. В. Гусев // Свиноводство. - 2010. - № 1. -  С. 34-35.

Рибалко, В. Свинарство – національна галузь / В. Рибалко // Пропозиція. - 2010. - № 1. -  С. 116-118.

Ухтеверов, М. Качество шпика у зарубежных и отечественных пород свиней [Текст] / М. Ухтеверов, Н. Карпова, Е. Зайцева // Свиноводство. - 2010. - № 2. -  С. 58.

ВІВЧАРСТВО

Горлов, О. І. Методика підготовки племінних книг у вівчарстві засобами інформаційних технологій / О. І. Горлов, К. А. Івіна [и др.] // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 3. - С.38-39.

Трухачев, В. И. Об обьективной оценке тонины шерсти: [Вівчарство] / В. И. Трухачев, В. А. Мороз // Зоотехния. - 2010. - № 1. -  С. 28-29.

ЗВІРІВНИЦТВО

Балакирев, А. Н. Перспективный объект клеточного пушного звероводства [Текст] / А. Н. Балакирев // Зоотехния. - 2010. - № 2. -  С. 27-28.

Беспятых, О. Ю. Использование янтарной кислоты с целью улучшить хозяйственно полезные признаки у лисиц [Текст] / О. Ю. Беспятых // Кролиководство и звероводство. - 2010. - № 1. -  С. 8-9.

Плотников, В. Г. Эволюция технологий в кролиководстве [Текст] / В. Г. Плотников // Кролиководство и звероводство. - 2010. - № 1. -  С. 17-22.

ПТАХІВНИЦТВО

Глєбова, Ю. А. Розведення кросів яєчних курей / Ю. А. Глєбова // Вісн. аграр. науки. - 2010. - № 3. - С.47-49.

Дець, Н. Як вибрати курку-несучку [Текст] / Н. Дець // Дім, сад, город. - 2010. - № 3. -  С. 38-39.

Коваленко, Галина Як правильно годувати гусенят [Текст] / ГалинаКоваленко  // Дім, сад, город. - 2010. - № 2. -  С. 41-42.

Осадча, Ю.  Для скорочення вивідного періоду у страусів [Текст] / Ю. Осадча  // Тваринництво України. - 2010. - № 2. -  С. 19-23.

Порошинська, О. Незамінні амінокислоти для продукти


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вип. 1

  1. Частина 1
  2. Частина 2

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше