ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ІМ. К.А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань економіки і права 

 

 

Рекомендаційний список літератури

на тему

«Прапорові барви України»

 

 

 

Вінниця, 2010


Наш стяг  пшениця у степах

Під голубим склепінням неба…

Україна. Конституція (1996)Конституція України : [прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.] : закони і законодав. акти.– К. : ЮРІНКОМ, 1996. – 80 с.

Україна. Президент (1994-2005 ; Л.Д. Кучма). Про День Державного прапора України : [указ від 23 серпня 2004 року № 987/2004] // Офіц. вісн. України. – К., 2004. – № 35. – С. 42.

Про Державний прапор України : постанова Верховної Ради України від 28.01.1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 19. – Ст. 257; http://zakon.rada.gov.ua/

Наруга над державними символами. Ст. 338 // Кримінальний кодекс України : наук.-практ. комент. / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – Вид. 5-е, переробл. та доп. – Х. : Одіссей, 2008. – С. 791–792 .

Баленок, В. С.   Червона калина – Україна : питання укр. держ. символіки. Статті 1991-2002 рр. / В.С. Баленок. – Л. : [б.в.], 2003. – 71 с.

Бібік, Н. М. Зростаймо громадянами : розповідь про Конституцію України / Н.М. Бібік,  М.М. Ілляш. – К. : Веселка, 2000. – 87 с.

Братко-Кутинський, О.А. Нащадки святої трійці : генеза української державної символіки / О.А. Братко-Кутинський. – К. : Білий птах, 1993. – 85 с.

Вівчарик, М.М. Україна: від етносу до нації : навч. посіб. / М.М. Вівчарик. – К. : Вища шк., 2004. – 239 с.

Вівчарик, М.М. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення : навч. посіб. / М.М. Вівчарик, В.П. Капелюшний. – К. : Олан, 2003. – 280 с.  

Він – як літо: блакитне небо, золоті ниви... : [за президент. указом  23 серп. 2006 р. вперше святкується День Держ. прапора України ] // Уряд. кур'єр. – 2006. – 23 серп. – С. 1.

Гарнавський, М. Державна та військова символіка України / М. Гарнавський // Армія України. – 1997. – 6 берез.

Герасименко, В. Витоки та правила вживання державної символіки України / В. Герасименко // Освіта. – 1996. – № 43/44 (Серп.). – С. 4–5.

Гломозда, К.Ю. Історичні гербові знаки та прапорові барви України / К.Ю. Гломозда // Укр. іст. журн. – 1990. – № 5. – С. 63–64.

Головченко, В. Історико-правова генеза державної символіки України / В. Головченко, А. Потьомкін // Віче. – 2009. – № 8. – С. 8–11.

Гречило, А. Національний прапор / А. Гречило // Пам’ятки України. – 1989. – № 4. – С. 41–42.

Гречило, А.  Звідки узявся синьо-жовтий прапор? / А. Гречило // Вінниччина. – 2007. – 18 серпня. –  С. 5. – (Спец. вип. газ. "Хочу все знати").

Держава. Державні символи України. Символіка державна. Символіка політична // Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна. – К., 1997. – С. 97–98, 100, 321, 322.

Державний прапор України / О. Мулевич // Дзеркало тижня. – 2006. – 2 груд. (№ 46). – С. 6.

Державний прапор України: становлення кольорової гами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://lihamolodi.ukrhromada/. – Назва з екрану.

"Державний прапор України – святиня нашого народу" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://maidanua.org/. – Назва з екрану.

Дітям про державну та народну символіку України / упоряд. Л.М. Римар.– Х. : Основа, 2004. – 96 с.

До питання про національний прапор // Шкільна бібліотека. – 2007. – № 7. –  С. 11.

Ерстенюк, М. Прапор // Довід. з історії України ( А – Я ) /  за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – К., 2002. – С. 620–621.

Згідно з Конституцією державними символами України є: Державний Прапор [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/268.htm/. – Назва з екрану.

Ісаєвич, Я. Бойові прапори козацького війська (середина ХVІІ ст.) / Я. Ісаєвич // Укр. іст. журн. – 1963. – № 1. – С. 85–87.

Історія державності України : експериментал. підруч. / за заг. ред. О.М. Бандурки, О.Н. Ярмиша. – Х. : Одіссей, 2004. – С. 361–363.

Кавун, О. Хто історію творить : [13 черв. 1990 р. над будинком Житомир. міськради було піднято синьо-жовтий прапор] / О. Кавун // Голос України. – 2006. – 23 серп. – С. 11.

Климкевич, Р. Прапор // Енциклопедія Українознавства. – Париж ; Нью-Йорк, 1970. – Т. 6. – С. 2308–2310.

Ковальчук, П. Державні символи України / П. Ковальчук // Позаклас. час. – 2005. –  № 13/14 (Лип.).– С. 39–40.

Коментар до Конституції України / ред. А. І. Осауленко. – К. : 1996. – 376 с. – Зміст: [Коментар статті 20–ї про державну символіку України]. – С. 65–67.

Комментарий к Конституции Украины: Кн. 1 / А.Г. Мучник. – К. : Парламентское изд-во, 2000. – 254 с. – Із змісту: [Про Державний прапор України]. – С. 225–230.

Кононенко, І. Майже все життя Чорновола... : [прем'єра худож.-док. фільму «Кам'яна держава», зображення в ньому подій 1991 р., коли у Верхов. Раду України вносили жовто-блакит. прапор ] / І. Кононенко // День. – 2006. – 23 серп. – С. 2.

Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн.1 Документи, коментарі, статті / під заг. ред. С.Головатого.  –  К. : Укр. правнича фундація, 1995. – 398 с. – Із змісту: Державні символи. – С. 179, 250, 316.

Корнятович, Г. Барви і нації : [барви в націонал. символіці] / Г. Корнятович // Освіта України. – 1998. – 12, 18 листоп.

Кравченко, В. Синьо-жовтий прапор над Києвом 1 травня 1966 року : іст. л-ра / В. Кравченко; авт.передм. В. Овсієнко. – К. : Смолоскип, 2004. – 56 с. 

Кудряшева, Л.А. Овеянные славой флаг наш и герб / Л.А. Кудряшева // Читаем, учимся, играем. – 2008. – № 3. – С. 4–10.

Кульчицький, С. Кольори прапора для незалежної України / С. Кульчицький // Освіта України. – 1999.– 25 серпня. – С. 5.

Кумейко, О.В. Державні та народні символи України / О.В. Кумейко // Шкільна б-ка. – 2004. – № 2. – С. 65–67.

Кучерук, О. Прапор : [стаття] // Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. – К., 2004. – Т. 1: Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. – С. 163.

Лановик, Б.Д. Становлення незалежної України / Б.Д. Лановик // Історія України. – К., 2006. – С. 502–503.

Литвин, Н.М. Символіка незалежної держави / Н.М. Литвин // Позаклас. час. – 2005. – № 17. – С. 29–30.

Литвицька, І. Національна символіка України / І. Литвицька // Вінниц. газ.– 1998. – 10 верес.

Луценко, Г. З історії Державного Прапора : [про Державну символіку України] / Г. Луценко // Тульчинський край. – 2008. – 6 серп.

Мулевич О. Державний прапор України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.dt.ua. – Назва з екрану.

Мельник, Т.М. Державний прапор / Т.М. Мельник // Позаклас. час. – 2005.– № 1/2 (Січ.). – С. 40–42.

Національна символіка незалежної  України : метод. рек. для викладачів і студ. неісторічн. спеціал. вищих навч. закладів. / уклад. М.І. Бушин, І.Ю. Мащенко, В.Ф. Юзвенко. – Черкаси : ЧІТІ, 2001. – 48 с.

Новак, І.  Етикет державного  прапора / І. Новак // Людина і політика. – 2001. – № 2. – С. 97–102.

Осадчук, К. Благословенні кольори української долі / К. Осадчук // Подільська зоря. – 2009. – 20 серпня. – С. 1.

Павличко, Д. Свято українського прапора / Д. Павличко  // Українська національна ідея : ст., виступи, інтерв’ю. – К., 2004. – С. 65–66.

Пестушко, В. Географічна символіка на державних прапорах і гербах / В. Пестушко // Географія та основи економіки в шк. – 2000. – № 4. – С. 16–18.

Півперек, С. Перебріхуючи слова і спотворюючи зміст  / С. Півперек // Урок української. – 2007. – № 9/10. – С. 36–37.

Письмена, О.В. Українська символіка / О.В. Письменна // Позаклас. час. – 2003. – № 1. – С. 39–40 .

Прапор України : матеріали з Вікіпедії – вільної енциклопедії України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://uk.wikipedia. – Назва з екрану.

Рижова, Т.  Роль державних та народних символів України в морально-естетичному вихованні учнів 4-х класів на уроках музики / Т. Рижова // Початкова школа. – 2007. – № 8. –  С. 36–38.

Рожнятовська, О.А. Кольори, що дають надію : до Дня Державного прапора України / О.А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2005.– 3-й кв. – С. 68–76.

Розміщення державного прапора перед  будинками // Людина і політика. – 2001. – № 2. – С. 98–99.

Розумний, О. Острів з тризубом на державному прапорі / О. Розумний // Чумацький шлях. – 2007. – № 6. – С. 7–10.

Руднєв, К. На прапор – струнко! : 18 маловідомих факторів про укр. двоколор / К. Руднєв // Військо України. – 2006. – № 8. – С. 10–11.

Сележан, Й. До питання про українську символіку // Основи національного виховання : хрестоматія / Й. Сележан. – Чернівці, 2006. – С. 21–48.

Сергійчук, В.І. Доля української національної символіки / В.І. Сергійчик. – К. : Т-во “Знання” УРСР, 1990. – 48 с.

Сергійчук, В. Жовто-блакитний прапор : нац. символіка України / В. Сергійчук // Наука і сусп-во. – 1990. – № 9. – С.46–47.

Сергійчук, В.І. Національна символіка України : наук.-худ. кн. / В.І. Сергійчук. – К. : Веселка, 1992. – 109 с.

Сергійчук, В. Символіка суверенності – синьо-жовта / В. Сергійчук. – К., 1993. – 78 c.

Січинський, В. Тризуб і прапор України / В. Січинський. – Л. : Місіонер, 1995. – 60 с.

Символи Батьківщини : матеріали для проведення виховних заходів з ознайомлення учнівської молоді з історією виникнення та розвитку державної символіки / ред. І. Миколів. – 2-е вид., перероб., доп. – Т. : Астон, 2005. – 64 с.

Ситник, А. Наш прапор / А. Ситник // Закон і бізнес. – 1992. – 25 черв.

Скрипник, В. «Червоне пішло – і аура змінилася у місті...» : [синьо-жовте знамено, розміром 6 х 3 метрів – один з голов. експонатів вист. музейних реліквій Вінниці] / В. Скрипник // Голос України. – 2006. – 23 серп. – С. 11.

 Слово о полку Ігоревім : для серед. та ст. шк. віку / авт. передм. та прим. : Л. Махновець, О. Мишанич. – К. : Веселка, 2008. – 134 с.

Сокол, А.В. Моя країна – Україна : наук.-попул. література / А.В. Сокол, О.М. Конечна ; худ. О. Мяснікова, Л. Зотова ; ред. О. Коваленко. – Чернігів : Деснянська правда, 2004. – 64 с.

Сорока, С. Релігійне підґрунтя української національної символіки / С. Сорока // Трибуна. – 1994.– № 3/4.– С. 37–39 ; № 7/8. – С. 30–32.

Стецюк, П.Б. Державний прапор / П.Б. Стецюк // Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю.С. Шемшученко та ін. – К., 1998. – Т. 2. – С. 145-146.

Стецюк, П. Державні символи України: конституційно-правова характеристика / П. Стецюк // Вісн. Конституц. Суду України. – 2004. – № 6. – С. 103–115.

Стрілка, Р. Українська національна символіка / Р. Стрілка // Все для вчителя. – 2004. – № 25/26 (Верес). – С. 7.

Терещенко, К.  ...І над Києвом замайоріло блакитно-жовте знамено / К. Терещенко // Вісн. Книжкової палати. – 2008. – № 7. –  С. 41–42.

Тимошенко, Н. Державний прапор – символ країни / Н. Тимошенко // Політика і час. – 1997. – № 10. – С. 62–66.

У День незалежності над Альпами замайорить Державний прапор України : [чл. укр. молодіж. скаут. орг. «Пласт» мають намір підняти Держ. прапор України на вершині гори Монблан ] // День. – 2006. – 23 серп. – С. 2.

Украина // Флаги мира : [214 флагов стран мира и международ. орг.: изображения, описания, история, символика]. – М., 2008. – С. 37.

Усатенко, Т. Символічне осягнення українського світу / Т. Усатенко // Початкова шк. – 2005. – № 10. – С. 54–58.

Філіпчук, Н.  Ініціатором підняття синьо-жовтого прапора був народ / Н. Філіпчук // Голос України. – 2007. – 24 липня. –  С. 3. 

Чебоненко, Г.М. Герб, прапор, гімн – державні символи України / Г.М. Чебоненко // Розкажіть онуку. – 2006. – № 11/12 (Черв.). – С. 8–9.

Чечнєв, Б. Дух, буква і закон: про символіку і символи відродження України : історична література / Б.О. Чечнєв. – К. : Рада, 2004. – 34 с.

Чечнєв, Б. Про символіку і символ відродження України / Б. Чечнєв // Віче. – 1996. – № 12. – С. 83–88.

Шиян, В. Українська символіка / В. Шиян. – [Канада] : Укр. Відродження, 1990. – 35 с.

Щур, Р. Праобраз української державної символіки – синьо-жовтий прапор / Р. Щур // Історія в шк. – 2000. – № 1. – С. 36.

Державний прапор України в поезії

Василенко, С. Символ України : вірші / С. Василенко // Укр. культура. –2005. – № 3/4. – С. 39.

Драч, І. Небесно-золотий наш стяг… / І. Драч // Анатомія блискавки : поезіі, проза / І.Ф. Драч. – Х., 2002. – С. 362.

Коссович, М. Прапор України // Український декламатор : зб. віршів для укр. молоді / упоряд. Н. і О. Зінкевичі. – К., 2006. – С. 163.

Крищенко, В. Прапор України // Літературна Україна. – 1992. – 14 трав. – С. 4 ; Позаклас. час. – 2003. – № 1. – С. 39.

Лисовецька, Х. Розмова під прапором // Український декламатор : зб віршів для укр. молоді / упоряд. Н. і О. Зінкевичі. – К., 2006. – С. 156–157.

Олійник, Б. Парад перед брамою вічності // Трубить Трубіж : вірші та поезії / Б. Олійник. – К., 1998. – С. 35–36.

Павличко, Д. 24 серпня 1991 року // Ялівець : поезії / Д. Павличко. – К., 2004. –С. 199–200.

Поклад, Н. Прапор // Український декламатор : зб. віршів для укр. молоді / упоряд. Н. і О. Зінкевичі. – К., 2006. – С. 151.

Фурсенко, Р. Під прапором України : [вірш] / Р. Фурсенко // Голос України. – 2007. – 23 серпня. – С. 3.

Шевченко, Т.Г. Гайдамаки : [поема ] // Кобзар. – Х., 2001. – С. 131–138.

Юркова, О. Це прапор – дивоцвіт : [ вірш про укр. прапор Ю. Загорського-Залети “Негода. Наче хвилі у Дніпрі…”] // Голос України. – 2006. – 23 серп. – С. 10.

                                                                                  Підготувала К.М. Осадчук, в.о. зав. відділом літератури та інформації з питань економіки і права


Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше