ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з питань економіки і права 

 

 

Правовий та соціальний захист інвалідів в Україні

 

Рекомендаційний бібліографічний список 

 

Вінниця, 2009

 


Усі люди є вільні і  рівні  у  своїй  гідності  та правах.

Права і свободи людини є  невідчужуваними та непорушними.

 Ст. 21 Конституції України 

 

1. 67.9(4УКР)300  У 45 Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) : із змін., внесеними згідно із Законом України від 8 груд. 2004 р. № 2222-ІV. - Х. : Фоліо, 2007. - 160 c.

2. Декларація про права інвалідів вiд 9 груд. 1975 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_117 – Назва з екрану.

3. 67.9(4УКР)305 З-19 Законодавство України про пенсійне забезпечення : закони і законодав. акти / уклад. О.М. Роїна. - 2-е вид. - К. : КНТ, 2005. - 492 с.

4. 67.9(4УКР)305 З-19 Законодавство України про соціальне забезпечення : станом на 15 лют. 2006 р. : закони і законодав. акти. - К. : Істина, 2006. - 320 с.

5. 67.9(4УКР)305 З-19 Законодавство України про соціальний захист населення : закони і законодав. акти / упоряд. О.М. Роїна. - 5-е вид., змін. та доп. - К. : КНТ, 2007. - 520 с.

6. 67.9(4УКР)305 К 57 Кодекс законів про працю України : наук.-практ. комент. / за ред. Погрібного О.О., Іншина М.І., Шопіної І.М. -  К. : Правова єдність, 2008. - 456 c.

7. Конвенція про права інвалідів від 13 груд. 2006 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_g71 – Назва з екрану.

8. 67.51 К 64 Конвенция о правах инвалидов : резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №61/106. - К. : Гранд-прес, 2007. - 39 с.

9. 67.9(4УКР)305 Н 72 Новая пенсионная система в Украине: три уровня пенсионного обеспечения : сб. законов / сост. И.М. Сирота. - 2-е изд., испр. и доп. - Х. : Одиссей, 2007. - 272 с.

10. 67.9(4УКР)305 Н 74 Новое пенсионное законодательство Украины / сост. М. Бойцова. - Х. : Фактор, 2004. - 444 с.

11. 67.9(4УКР)305 П 25 Пенсійна система в Україні: три рівні пенсійного забезпечення : зб. законів: станом на 20 січ. 2008 р. - Х. : Одіссей, 2008. - 248 с.

12. 67.9(4УКР)305 П 68 Правовий та соціальний захист інвалідів в Україні : закони і законодав. акти / ред. І.Я. Сахань. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 416 с.

13. 67.9(4УКР)305 П 78 Про соціальний захист в Україні : зб. законів. - Х. : ІГВІНІ, 2005. - 352 с.

14. Про реабілітацію інвалідів в Україні: Закон України вiд 6 жовт. 2005 р.  № 2961-IV //  Відом. Верхов. Ради України. - 2006. - № 2. - Ст. 36;  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2961-15&c=1#Public

15. Про ратифікацію Конвенції про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів: Закон України вiд 6 берез. 2003 р.  № 624-IV //  Відом. Верхов. Ради України. - 2003. - № 25. - Ст. 175; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=624-15&c=1#Public

16. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон УРСР вiд 21 берез. 1991 р. № 875-XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. - 1991. - № 21. - С. 252;

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=875-12&c=1#Public 

17. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України вiд 9 лип. 2003 р.  № 1058-IV // Відом. Верхов. Ради України. - 2003. -  № 49. - Ст. 376; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1058-15&c=1#Public 

18. Про пенсійне забезпечення: Закон України  вiд 5 листоп. 1991 р. № 1788-XII // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 3. - Ст. 10;  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1788-12&c=1#Public

19. Про стан забезпечення в Україні встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів: Постанова Верхов. Ради України вiд 20 лют. 2003 р.  № 560-IV // Голос України. - 2003. - 18 берез.;  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=560-15&c=1#Public

20. Про затвердження плану невідкладних заходів щодо розв'язання проблем соціального захисту інвалідів та забезпечення захисту їх прав: Розпорядж. Кабінету Міністрів України  від 3 груд. 2008 р. № 1513-р. – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1513-2008-%F0&c=1#Public. – Назва з екрану.

21. Про заходи щодо соціального захисту інвалідів по слуху і зору:  Розпорядж. Кабінету Міністрів України  вiд 5 листоп. 2008 р.  № 1391-р // Уряд. кур'єр. - 2008. - 7 листоп.;   http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1391-2008-%F0&c=1#Public

22. Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів: Постанова, Програма, Перелік  Кабінету Міністрів України  вiд 8 груд. 2006  р. № 1686  // Офіц. вісн. України. - 2006. -  № 50. - Ст. 3311;  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1686-2006-%EF&c=1#Public

23. Про фінансування програм соціального захисту інвалідів: Розпорядж. Кабінету Міністрів України  вiд 4 листоп. 2002 р.  № 625-р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=625-2002-%F0&c=1#Public. – Назва з екрану.

24. Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту інвалідів: Постанова, Положення  Кабінету Міністрів України вiд 26 верес. 2002 р. № 1434 // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 39. - Ст. 1818; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1434-2002-%EF&c=1#Public

25. Про подальший розвиток вітчизняного виробництва засобів реабілітації інвалідів: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 7 груд. 2000 р.  № 1788 //  Офіц. вісн. України. - 2000. - № 50. - Ст. 2155; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1788-2000-%EF&c=1#Public

26. Про забезпечення інвалідів автомобілями: Розпорядж. Кабінету Міністрів України вiд 29 жовт. 2009 р.  № 1299-р //  Уряд. кур'єр. - 2009. - 18 листоп.; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1299-2009-%F0&c=1#Public

27. Про затвердження плану невідкладних заходів щодо розв'язання проблем соціального захисту інвалідів та забезпечення захисту їх прав:  Розпорядж. Кабінету Міністрів України вiд 3 груд. 2008 р.  № 1513-р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1513-2008-%F0&c=1#Public.– Назва з екрану.

28. Про Міжнародний день інвалідів: Указ Президента України вiд 27 листоп. 1993 р. № 566/93. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=612%2F96-%F0%EF&c=1#Public. – Назва з екрану.

29. 67.9(4УКР)305 С 69 Соціальна допомога за законодавством України : зб. нормат. актів / упоряд. Г. І. Чанишева, Т. М. Додіна. - Х. : Одіссей, 2006. - 544 с.

30. 67.9(4УКР)305 С 69 Соціальні допомоги, пільги та послуги за законодавством України : зб. нормат. актів / упоряд. Т. М. Додіна, Г. І. Чанишева. - Х. : Одіссей, 2008. - 520 с.

31. Цивільний Кодекс України : наук.-практ. комент. / за заг. ред.: Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К.: Всеукр. асоц. вид. «Правова єдність», 2008. – 740 с. 

КНИГИ 

32. 67.9(4УКР)305 Б 77 Бойко, М. Д. Право пенсійного забезпечення в Україні : навч. посіб. / М.Д. Бойко. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Атіка, 2006. - 356 с.

33. 67.9(4УКР)305 Б 77  Бойко, М. Д. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / М.Д. Бойко. - 3-є вид., доп. та перероб. - К. : Атіка, 2006. - 380 с.

34. 67.9(4УКР)305 Б 79 Болотіна, Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні : наук. вид. / Н.Б. Болотіна. - К. : Знання, 2005. - 381 с.

35. 60.5 Е 79 Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на дому : учеб. пособие  для студ. вузов / Р. И. Ерусланова. - М. : Дашков и К., 2007. - 132 с.

36. 67.9(4УКР)300 З-40 Защита прав пользователей психиатрической помощи в суде. Практический опыт / сост. Т. Маликов. - Вінниця : Відродження, 2004. – 76 с.

37. 88.492 К 63 Комар, Т. О. Соціально-психологічна робота з людьми із особливими потребами : наук.-метод. матеріали / Т.О. Комар, І.С. Довгалюк. - Вінниця : [б.в.], 2004. - 50 с.

38. 60.550 К 63 Комплексная реабилитация инвалидов : учеб. пособие для студ. вузов / ред. Т.В. Зозуля. - М. : АСАDEMIA, 2005. - 304 с.

39. 65.9(4УКР)27 Л 51 Лесько, О. Й. Соціально-економічні проблеми зайнятості та професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями : моногр. / О.Й. Лесько. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. - 244 с.

40. 60.550 М 15 Макарова, О. В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки : моногр. / О.В. Макарова. - К. : Ліра-К, 2004. - 328 с.

41. 67.9(4УКР)305 П 32 Пільги. Регулювання та захист : постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, військовослужбовцям, ветеранам, інвалідам, жінкам, малозабезпеченим / ред. В.С. Ковальський. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 417 с.

42. 67.9(4УКР)305 П 56 Понікаров, В. Д. Пенсійне та соціальне забезпечення : підруч. / В.Д. Понікаров, М.М. Топоркова. - Х. : ІНЖЕК, 2006. - 400 с.

43. 91.9:60 П 68 Право на життя без перешкод: інваліди і суспільство : довід.-бібліогр. покажч. - Миколаїв : Централіз. бібл. система для дорослих, 2007. - 56 с.

44. 67.9(4УКР)305 П 68 Право соціального забезпечення : підруч. для студ. вузів / за ред. П. Д. Пилипенка. - 2-е вид., переробл. і доп. - К. : Ін Юре, 2008. - 504 с.

45. 88.482 П 86 Психологическое и социальное сопровождение больных детей и детей-инвалидов : учеб. пособие / ред. С.М. Безух, С.С. Лебедева. - СПб. : Речь, 2006. - 112 с.

46. 65.9(4УКР)24 Р 13 Рабочие места для инвалидов: порядок создания, санкции за невыполнение нормативов по труду : сборник / сост. О. Кормилец. - Х. : Консульт, 2007. - 132 с.

47. 67.9(4УКР)305 С 38 Синчук, С. М. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / С. М. Синчук, В. Я. Бурак. - 2-е вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2006. - 318 с.

48. 67.9(4УКР)305 С 40 Сирота, І. М. Право соціального забезпечення в Україні : підруч. / І.М. Сирота. - 7-е вид., переробл. і доп. - Х. : Одіссей, 2007. - 408 с.

49. 67.9(4УКР)305 С 40 Сирота, И. М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины : науч.-практ. коммент. и сб. нормат. актов / И.М. Сирота. - 7-е изд. - Х. : Одиссей, 2007. - 752 с.

50. 67.9(4УКР)305 С 40 Сирота, И. М. Право социального обеспечения в Украине : учеб. / И.М. Сирота. - 6-е изд. - Х. : Одиссей, 2006. - 432 с.

51. 65.9(4УКР-4ВІН)27 С 69 Соціальний захист та пенсійне забезпечення населення Вінниччини : стат. зб. / Голов. упр. статистики у Вінниц. обл. - Вінниця : [б.в.], 2005. - 76 с.

52. 67.9(4УКР)305 С 69 Соціальні послуги: як побудувати українську модель на європейських підходах. - К. : [б.в.], 2006. - 226 с.

53. 60.550 С 72 Спільний шлях: вісник громадських організацій молоді з особливими потребами : наук.-популяр. л-ра. - Вінниця : [б.в.], 2005. - 28 с.

54. 67.9(4УКР)305 С 78 Сташків, Б. І. Право соціального обслуговування : навч. посіб. / Б.І. Сташків. - К. : Знання, 2007. - 567 с.

55. 67.9(4УКР)305 С 78 Сташків, Б. І. Теорія права соціального забезпечення : навч. посіб. / Б.І. Сташків. - К. : Знання, 2005. - 405 с.

56. 88.482 Т 76 Трошин, О. В. Основы социальной реабилитации и профориентации : учеб. пособие / О.В. Трошин, Е.В. Жулина, В.А. Кудрявцев. - М. : Сфера, 2005. - 384 с.

57. 60.5 Х 73 Холостова, Е. И. Социальная реабилитация : учеб. пособие для студ. вузов / Е.И. Холостова, Н.Ф. Дементьева. - 4-е изд. - М. : Дашков и К., 2006. - 340 с. - Библиогр.: с. 235-240.

58. 60.550 Х 73 Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами : учеб. пособие / Е.И. Холостова. - М. : Дашков и К., 2007. - 240 с.

59. 54.18 Ш 37 Шевчук, В. І. Комплексна реабілітація інвалідів з наслідками травм та захворюваннями опорно-рухової системи : посіб. / В.І. Шевчук, Ю.О. Безсмертний. - Вінниця : Книга-Вега, 2004. - 316 с.  

60. 67.9(4УКР)305 Ш 78 Шовкошитна, С. Інвалідність. Як оформити пенсію? / С. Шовкошитна ; Ін-т громад. сусп-ва. - 2-є вид., випр. та допов. - К. : [б.в.], 2003. - 24 с.

61. 60.550 Я 77 Ярская-Смирнова, Е. Р.       Социальная работа с инвалидами : учеб. пособие / Е.Р. Ярская-Смирнова, Э.К. Наберушкина. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2005. - 316 с. 

СТАТТІ 

62. Авраменко, М. Професійна реабілітація як механізм соціальної інтеграції інвалідів: [про деякі пробл. формув. банку даних осіб з особл. потребами] / М. Авраменко // Соц. захист. - 2005. - № 3. -  С. 31-32.

63. Баранцова, Т.  Активно відстоювати свої права: роздуми про життя-буття інвалідів-візочників / Т. Баранцова // Соц. захист. - 2005. - № 11. -  С. 45-46.

64. Берлінський, В.  Права людей з інвалідністю мають бути гарантовані / В. Берлінський // Людина і праця. - 2008. - № 7. -  С. 5-7.

65. Білик, І.  Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам / І. Білик // Право України. - 2006. - № 4. - С.40-43.

66. Богданов, С. Соціальний захист інвалідів праці - одне із пріоритетних завдань Фонду: [про Фонд соц. страхування від нещас. випадків на вир-ві та проф. захворювань України] / С. Богданов // Пенсія. - 2008. - № 11. -  С. 14-15.

67. Богданов, С.  Інвалідам праці - належну увагу / С. Богданов // Людина і праця. - 2008. - № 11. -  С. 22-23.

68. Боровська, Я.  Державна політика у сфері зайнятості інвалідів у контексті зарубіжного досвіду / Я. Боровська // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2008. - № 4. -  С. 262-269.

69. Гаврюшенко, Г. Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями: світовий досвід та пропозиції щодо його запровадження в Україні / Г. Гаврюшенко // Соц. захист. - 2005. - № 11. -  С. 27-28.

70. Гарканова, В.  Виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів / В. Гарканова // Довід. кадровика. - 2007. - № 8. -  С. 66-69.

71. Гарканова, В. Надання дотації роботодавцям для створення спеціальних робочих місць для інвалідів / В. Гарканова // Довід. кадровика. - 2007. - № 10. - С. 49-52.

72. Гарканова, В.  Працевлаштування інвалідів та надання підприємствам дотації / В. Гарканова // Довід. кадровика. - 2008. - № 3. -  С. 96-101.

73. Гарканова, В. Виконання вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» / В. Гарканова // Довід. кадровика. - 2007. - № 7. -  С. 71-74.

74. Глинська, Н.  Соціальний захист інвалідів праці в умовах економічної кризи / Н. Глинська // Людина і праця. - 2008. - № 12. -  С. 31-32.

75. Горова, О.  Правове становище інвалідів / О.  Горова // Юрид. Україна. - 2006. - № 9. -  С. 4-7.

76. Гутаріна, К. В. Права інвалідів у цивільному процесі / К.В. Гутаріна // Адвокат. - 2007. - № 11/12. -  С. 65-66.

77. Данюк, М.  Державна політика у сфері соціального захисту інвалідів / М. Данюк // Вісн. податк. служби України. - 2007. - № 29. -  С. 29-30.

78. Дерев'янко, С. Соціально-економічне становище інвалідів в Україні та проблеми їх соціального захисту за умов трансформаційної економіки / С. Дерев'янко // Україна: аспекти праці. - 2005. - № 4. -  С. 12-16.

79. Державна програма реабілітації : [комент.] // Уряд. кур'єр. - 2007. - 10 січ. -  С. 13.

80. Добродій, Т.  Оподаткування фізичних осіб: пільги інвалідам війни ІІІ групи, колишнім в'язням концтаборів / Т. Добродій  // Вісн. податк. служби України. - 2007. - № 4. - С.43-44.

81. Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам : комент. законодавства / В. Кокіна // Уряд. кур'єр. - 2007. - 6 лип. - С. 6.

82. Дяченко, В.  Будуємо суспільство рівних можливостей / В. Дяченко // Уряд. кур'єр. - 2006. - 21 січ. -  С. 7.

83. Дьяченко, В.  Комплексна реабілітація - шлях створення рівних можливостей / В. Дьяченко  // Соц. захист. - 2006. - № 11. -  С. 7-11.

84. Зякун, М.  Реабілітації інвалідів - особливу увагу / М. Зякун // Охорона праці. - 2008. - № 3. -  С. 45-46.

85. Качан, Л.  Людям, які втратили здоров'я, але зміцнили велич духу / Л. Качан // Соц. захист. - 2006. - № 12. -  С. 13-15.

86. Качан, Л. Інваліди стануть конкурентоспроможнішими / Л. Качан, В. Лесин // Людина і праця. - 2008. - № 2. -  С. 16-17.

87. Кір'ян, Т.  Рівень та можливості використання праці інвалідів на підприємствах окремих сфер економічної діяльності / Т. Кір'ян // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 2. -  С. 13-19.

88. Кір'ян, Т. Системно-концептуальний підхід щодо соціально-професійної реабілітації інвалідів / Т. Кір'ян, І. Верховод // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 2. -  С. 3-11.

89. Ковальчук, Я.  Участь у спадкуванні за заповітом інвалідів / Я. Ковальчук // Юрид. журн. - 2009. - № 4. -  С. 100-101.

90. Козуб, І. Право інваліда на працю як природне право та конституційний принцип / І. Козуб // Юрид. Україна. - 2007. - № 11. -  С. 52-57.

91. Колєшня, Л. Основні напрямки розвитку трудової зайнятості осіб з обмеженими можливостями в контексті Плану дій Ради Європи / Л. Колєшня // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 4. -  С. 22-26.

92. Колєшня, Л.  Шляхи соціальної інтеграції інвалідів у соціальне життя через упровадження організаційної моделі зайнятості / Л. Колєшня, Т. Тимошек // Україна: аспекти праці. - 2005. - № 7. -  С. 14-21.

93. Кравченко, Р.  Від надання послуг - до їх науково-методичного забезпечення: [про соц. захист інвалідів] / Р. Кравченко // Соц. захист. - 2007. - № 6. -  С. 48-50.

94. Купалова, Г. Зайнятість та професійна реабілітація осіб з обмеженими фізичними можливостями: проблеми і шляхи вирішення / Г. Купалова, О. Лесько // Україна: аспекти праці. - 2004. - № 5. -  С. 3 - 11.

95. Куровська, Г. Основні концепції державної політики залучення осіб з інвалідністю до ринку праці: міжнародний аспект / Г. Куровська // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 1. -  С. 43-45.

96. Мицик, В. В. Конвенція ООН про права інвалідів 2006 р. та механізми нагляду за її здійсненням / В. В. Мицик // Юриспруденція: теорія і практика. - 2008. - № 1. -  С. 2-6.

97. Мосейчук, В. Інвалідів для працевлаштування мають шукати центри зайнятості, а не самі підприємства / В. Мосейчук // Податк. планув. - 2006. - № 2. - С.19-20.

98. Мосяков, В.  Працевлаштування інвалідів - турбота спільна: [досвід Запоріз. обл.] / В. Мосяков // Соц. захист. - 2006. - № 7. -  С. 16-18.

99. На задоволення вимог шахтарів-інвалідів потрібно майже 1,5 мільярда гривень  // Людина і праця. - 2008. - № 5. -  С. 25-26.

100. Національна Асамблея інвалідів України «Всеукраїнське громадське соціально-політичне об'єднання». – Режим доступу: http://www.naiu.org.ua/. – Назва з екрану.

101. Панцир, С.  Сучасні спроби комплексного перегляду правових основ політики зайнятості інвалідів / С. Панцир // Часоп. ПАРЛАМЕНТ. - 2005. - № 3. -  С. 2-7.

102. Парягина, О. А. Концептуально-правовые основы и проблемы занятости инвалидов: [в Росії] / О. А. Парягина // Право и политика. - 2007. - № 4 . -  С. 119-126.

103. Парягина, О. А. Концептуально-правовые основы и проблемы занятости инвалидов: [в Росії] / О. А. Парягина // Право и политика. - 2007. - № 5. -  С. 92-99.

104. Пасічніченко, С. В. Громадські організації інвалідів як структурний елемент громадянського суспільства / С. В. Пасічніченко // Держава і право. - 2009. - Вип. 44. -  С. 284-289.

105. Пасічніченко, С. Правовий зміст понять «інвалід» та «інвалідність» / С. Пасічніченко // Підприємництво, госп-во і право. - 2005. - № 11. -  С. 138-140.

106. Пірус, О.  Соціальна реабілітація підлітків-інвалідів / О. Пірус // Соц. захист. - 2005. - № 3. -  С. 14-16.

107. Потрібні і співчуття, і реальна допомога: [про соц. захист інвалідів] // Охорона праці. - 2009. - № 6. -  С. 45-46.

108. Починок, О.  Потерпілий має стати повноцінним членом суспільства: [реабілітація інвалідів] / О. Починок // Охорона праці. - 2009. - № 10. -  С. 49-50.

109. Пригуза, П.  Штрафні санкції за незабезпечення працевлаштування інвалідів, або податок (обов'язковий платіж) за меншу кількість працюючих інвалідів, ніж встановлено нормативом / П. Пригуза  // Юрид. журн. - 2005. - № 3. - С.107-112.

110. Призначення та виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам // Пенсія. - 2008. - № 3. -  С. 16-17.

111. Про працевлаштування інвалідів у транспортній галузі // Охорона праці. - 2007. - № 9. -  С. 43-44.

112. Проскурняк, О. І. Еволюція ставлення суспільства й держави до людей з особливими потребами / О. І. Проскурняк // Вісн. Харків. держ. акад. культури. - 2006. - Вип. 17. -  С. 249-255.

113. Пузирний, В. Особи із зниженою працездатністю як суб'єкти трудових правовідносин / В. Пузирний // Підприємництво, госп-во і право. - 2007. - № 12. - С. 77-80.

114. Пузирний, В. Правовий захист осіб зі зниженою працездатністю при припиненні трудових правовідносин / В. Пузирний // Підприємництво, госп-во і право. - 2004. - № 5. -  С. 14-17. - Бібліогр.: 8 назв.

115. Пузирний, В. Ф.  Забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів у контексті європейської інтеграції України / В.Ф. Пузирний // Держава і право. - 2007. - Вип. 36. -  С. 317-321. - Бібліогр.: 14 назв.

116. Ребізант, Р.  Як забезпечити «інвалідний» норматив і уникнути санкцій: [про працевлаштування інвалідів] / Р. Ребізант  // Податк. планув. - 2009. - № 2. -  С. 58-59.

117. Сіренко, О. Маємо подбати про інвалідів / О. Сіренко // Уряд. кур'єр. - 2007. - 10 січ. -  С. 13.

118. Талан, М.  Гарантувати права інвалідів на ринку праці / М. Талан, В. Берлінський // Людина і праця. - 2008. - № 6. - С. 14.

119. Тарабукіна, І.  Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам / І. Тарабукіна; В. Кокіна // Уряд. кур'єр. - 2007. - 23 берез. -  С. 11.

120. Тарасенко, В. С. Працевлаштування інвалідів на посадах зі шкідливими та небезпечними умовами праці: судова практика  / В.С. Тарасенко // Митна справа. - 2009. - № 1. -  С. 79-82.

121. Терюханова, Н.  Удосконалення діяльності регіональної служби зайнятості щодо працевлаштування інвалідів / Н. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещук // Україна: аспекти праці. - 2009. - № 1. -  С. 3-6.

122. Терюханова, І. Н. Інваліди на ринку праці: шляхи підвищення конкурентоспроможності / І.Н. Терюханова // Формув. ринк. відносин в Україні. - 2007. - № 7. -  С. 149-153.

123. Терюханова, І.  Працевлаштування та зайнятість інвалідів: погляд інвалідів і роботодавців / І. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещук // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 4. -  С. 9-13.

124. Терюханова, І. Н. Регіональні проблеми працевлаштування інвалідів в Україні та шляхи їх вирішення / І.Н. Терюханова // Формув. ринк. відносин в Україні. - 2007. - № 10. -  С. 142-147.

125. Терюханова, І. Зайнятість інвалідів: реалії та перспективи / І. Терюханова // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 1. -  С. 3-8.

126. Турський, В. М. Правові аспекти регулювання робочого місця незрячого фахівця в Україні / В.М. Турський // Адвокат. - 2006. - № 7. - С. 7-11. - Бібліогр.: 26 назв.

127. Турський, В. Правові аспекти регулювання робочого часу працівників-інвалідів в Україні / В. Турський // Адвокат. - 2005. - № 2. -  С. 14-18

128. Турський, В. Робочий час працівників-інвалідів / В. Турський // Юрид. вісн. України. - 2005. - 15 січ.

129. Ударцов, Ю.  Реалізація наглядових повноважень у сфері соціального захисту інвалідів / Ю. Ударцов // Вісн. прокуратури. - 2008. - № 8. -  С. 26-31.

130. Фуртас С. Соціальна захищеність інвалідів в Україні / Фуртас С. // Вісн. податк. служби України. - 2007. - № 14. -  С. 58-59.

131. Хамайдюк, О.  На підприємстві працює інвалід / О. Хамайдюк // Довід. кадровика. - 2009. - № 5. -  С. 92-102.

132. Чепурной, А. Г. Международно-правовые аспекты формирования государственной политики по социальной защите инвалидов боевых действий в Российской Федерации / А.Г. Чепурной  // Государство и право. - 2005. - № 7. - С. 42-46.

133. Шевцов, А.  Незвичайні діти у звичайній школі: [про дітей-інвалідів] / А. Шевцов // Завуч. - 2009. - № 19. -  С. 3-35.

134. Шлапко, Т. Характеристика інвалідності як однієї з підстав виникнення пенсійних правовідносин / Т. Шлапко // Підприємництво, госп-во і право. - 2007. - № 9. -  С. 25-28.

135. Яковлєва, О.  Бо кожен член суспільства - повноцінна особистість / О. Яковлєва // Уряд. кур'єр. - 2007. - 11 січ. -  С. 5.

136. Ярошенко, О. Працевлаштування інвалідів: диференціація та проблеми правового регулювання / О. Ярошенко // Вісн. Акад. правов. наук України. - 2004. - № 3. -  С. 97-105.

137. Ярошенко, В. Працевлаштування інвалідів: реалії та перспективи / В. Ярошенко // Соц. захист. - 2005. - № 11. -  С. 15-16.

138. Ярощук, В.  Реабілітація за допомогою інформації / В. Ярощук, Р. Щербан // Бібл. планета. - 2009. - № 1. -  С. 26. 

Підготувала Березюк Н.В.,

провідний бібліограф відділу літератури та інформації  з питань економіки і права


Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше