ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

 Конституція, яка випередила час

(До 300-річчя Конституції Пилипа Орлика) 

Конституція Пилипа Орлика, яку було проголошено у день виборів його гетьманом у 1710 році – є унікальним документом, котрий дослідники небезпідставно називають однією з перших у світі демократичних конституцій. Головна її ідея – повна незалежність України від Польщі та Росії, крім території української держави, цей документ визначав права усіх верств населення України. Ця конституція стала вищою точкою політичного мислення українців у XVIII ст., бо фактично проголошувала Україну незалежною республікою. Це була одна з перших державних конституцій у Європі. Конституцію України одразу після її прийняття визнали уряди Швеції та Туреччини. Вона й сьогодні вражає своєю актуальністю й високим правовим рівнем.

Вашій увазі пропонується рекомендаційний список літератури «Конституція, яка випередила час». Список складений на допомогу широкому колу читачів, викладачам та студентам, буде корисний як професіоналам, так і пересічним громадянам. Він складається з таких розділів:

1. Пилип Орлик: особа в контексті часу.

2. Конституція України-Гетьманщини 1710 року. 

1. Пилип Орлик: особа в контексті часу 

Апанович, О. На чужині. Але – з Україною: міжнародна політична діяльність гетьмана України в екзилі Пилипа Орлика // Політика і час. – 1998. – № 3. – С. 68-80.

Апанович, О. М. Гетьман України – емігрант Пилип Орлик // Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / О. Апанович. – К., 1993. – С. 209-254.

Борщак, І. Гетьман Пилип Орлик і Франція: сторінки дипломатичної історії // Укр. іст. журн. – 1991. – № 8. – С. 97-111; № 11. – С. 59-69.

Геник, С. Орлик Пилип // 150 великих українців: науково-популярна література / С. Геник. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 179-180.

Гітін, В. На крилах надій // Орден козацького лицарства / В. Гітін. – Х., 2008. – С. 304-312.

Гончарук, П. Провісник української конституційної державності: до 335-річчя від дня народження П. Орлика // Київ. старовина. – 2007. – № 6. – С. 11-29.

Горленко, В. Отблески: заметки по словесности и искусству. Записки Филиппа Орлика // Старожитності. – 1993. – № 5/6. – С. 24-25.

Гуржій, О. Українсько-турецькі стосунки за гетьманування Орлика // Сто великих постатей і подій козацької України / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К., – 2007. – С. 360-362.

Дрбал, О. Гетьман України Пилип Орлик – нащадок чеської «шляхетської родини» // Хроніка 2000. – 1999. – Вип. 25/26. – С. 151-153.

Загоронюк, Л. Лицарі козацької нації: до 325-річчя та 295-річчя від дня народж. Пилипа та Григора Орликів // Військо України. – 1997. – № 7/8. – С. 38-39.

Замлинський, В. Пилип Орлик // Історія України в особах. IX-XVIII ст. / кер. авт. кол. В. Замлинський. – К., 1993. – С. 345-354.

Замлинський, В. Пилип Орлик: особа в контексті часу // Віче. – 1994. – № 3. – С. 122-136.

Карачко, С. Філософський феномен Пилипа Орлика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kobza.com.ua/content/view/2064/94/. – Назва з екрану.

Кресін, О. В. Пилип Орлик // Мазепинці / О.В. Кресін. – К.,1994. – С. 56-63.

Корсак, І. Ф. Гетьманич Орлик: худож.-док. повість / І. Корсак. – Луцьк: Твердиня, 2008. – 124 с.

Крупницький, Б. Гетьман Пилип Орлик // Важкий шлях: перша половина XVIII ст. / упоряд. та авт. передм В. М. Горобець. – К., 2002. – С. 251-299.

Крупницький, Б. Гетьман Пилип Орлик // Історичні постаті України: іст. нариси. – К., 1993. – С. 337-383.

Крупницький, Б. Д. Гетьман Пилип Орлик (1672-1742): його життя і доля / Б.Д. Крупницький. – К.: Дніпро, 1991. – 78 с.

Мельник, Л. Визвольний похід гетьмана П. Орлика в Україну 1714 р. // Історія України. – 1998. – Квіт. (№ 15). – С. 1-3.

Мельник, Л. Українсько-турецькі взаємовідносини і політичні проекти П. Орлика // Укр. іст. журн. – 1997. – № 6. – С. 24-35.

Мельник, Л. Пилип Орлик і Запоріжжя у 20-х – на початку 30-х років 18 ст. // Пам’ять століть. – 1998. – № 6. – С. 45-53.

Меморіальна дошка П. Орлику у Києві: про відкриття меморіал. дошки // Укр. сл. – 1998. – 29 січ. – С. 2.

Мірошниченко, М. І. Державно-правова думка часів занепаду козацько-гетьманської держави (кінець XVII-XVIII ст.) // Історія вчень про державу і право: навч. посіб. / М. І. Мірошниченко, В. І. Мірошниченко. – К., 2007. – С. 171-176.

Нартов, В. В. Пилип Орлик // Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України / В. В. Нартов. – Х., 2007. – С. 261-271.

Нерод, В. Ще як були ми козаками: до 325-річчя від дня народж. гетьмана П. Орлика // Іменем закону. – 1997. – 24 жовт. – С. 10.

Оглоблин, О. Еміграція і смерть гетьмана Мазепи : Бендер. конституція 1710 р. // Гетьман Іван Мазепа та його доба: монографія / О. Оглоблин. – 2-е вид., доп. – Нью-Йорк; К.; Л.; Париж; Торонто, 2001. – С. 326-338.

Орлик, П. Лист гетьмана Орлика // Україна. – 1991. – № 7. – С. 33-35.

Орлик, П. Новітнє оприлюднення «Маніфесту гетьмана (Пилипа) Орлика до європейських урядів» // Дзвін. – 2005. – № 11. – С. 98-99.

Павленко, С. Орлик Пилип Степанович (1672-1742) // Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники: біогр. окремої особи  / С. О. Павленко. – К., 2004. – С. 58-61.

Пасховер, О. Гетьман-емігрант // Політика і культура. – 2001. – № 13. С. 42-43.

Пилип Орлик // Видатні постаті в історії України IХ-ХIХ ст.: короткі біогр. нариси: іст. та худож. портр. / В. І.Гусєв, В. П.Дрожжин, Ю. О.Калінцев. – К., 2002. – С. 201-204.

Пилип Орлик у боротьбі за Правобережжя // Україна крізь віки: в 15 т. Гетьманська Україна. – К., 1999. – Т. 8. – С. 255-259.

Пилип Орлик // Все для вчителя. – 2005. – Черв. (№ 11/12). – С. 20-22.

Пилип Орлик // Гетьмани України: іст. портр. – К., 1991. – С. 151-159.

Пріцак, О. Один чи два договори Пилипа Орлика з Туреччиною на початку другого десятиліття вісімнадцятого століття // Укр. археограф. щорічник. – 1992. – Вип. 1. – С. 307-318.

Реєнт, О. «…Природа моя, з прадідів моїх не дозволяє мені бути зрадником, і забов'язує мене бути вірним моєму добродійнику»: Пилип Степанович Орлик (1672-1742) // Усі гетьмани України: Легенди. Міфи. Біогр. / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Х., 2007. – С. 297-320.

Різниченко, В. Пилип Орлик – гетьман України: іст. оповідь / В. Різниченко. – К.: Укр. письм., 1996. – 302 с.

Різниченко, В. Пилип Орлик: гетьман-емігрант: його житіє й діяльність: з нагоди 175 роковин з часу смерти / В. Різниченко. – Репринт. відтворення вид. 1918 року. – К.: Заповіт, 1991. – 48 с.

Рожнятовська, О. А. «Я так її люблю, мою Україну...»: до 330-річчя від дня народж. П.С.Орлика (1672-1742) // Календар знамен. і пам’ят. дат. – 2002. – ІVкв. – С. 25-32.

Свербигуз, В. Полтава. Мазепа і Орлик // Батурин: до генези укр. самодержавства / В. Свербигуз. – К., 2008. – С. 65-69.

Свободу уславив: до 325-річчя від дня народж. П. С. Орлика // Календар знамен. і пам’ят. дат. – 1997. – 4 кварт. – С. 30-37.

Ситник, В. О. Державно-правові погляди Пилипа Орлика і розвиток української національної ідеї // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Юрид. науки. – 2003. – Т. 21. – С. 4-7.

Соболь, В. «Діаріуш» Пилипа Орлика як щоденник українсько-польського пограниччя // Сл. і час. – 2009. – № 6. – С. 20-26.

Ставицька, О. В. Орлик Пилип: 11.10.1627 р. – 24.05.1742 р.: екзин. гетьман України, борець за незалежну Україну // Державні, політичні та громадські діячі України: політич. портр.: навч. посіб. / ред. М.І. Панова. – К., 2002. – С. 124-126.

Стафійчук, В. Роль Пилипа Орлика у стосунках гетьманської влади з Єлецьким монастирем // Сіверян. літопис. – 1998. – № 3. – С. 122.

Сухий, Р. Гетьман Пилип Орлик // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2003. – № 5. – С. 48.

Сушинський, Б. І. Пилип Орлик, гетьман України в еміграції // Козацькі вожді України: історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX ст.: іст. есе: у 2 т. / Б.І. Сушинський. – О., 2004. – Т. 2. – С. 251-258.

Тимощик, В. Європа їх знала орлами, а Росія – ворогами // Вечір. Київ. – 2006. – 25 січ. – С. 6.

Ткаченко, А.Ф. Филипп Орлик // Знаменитые украинцы / А.Ф. Ткаченко. – К., 2005. – С. 218-226.

Трофимук, О. Літературна спадщина гетьмана Пилипа Орлика // Дзвін. – 2007. – № 8. – С. 103-132.

Трофимук, О. П. Творчість Пилипа Орлика доеміграційного періоду (1642-1714): автореф. дис. … канд. філол. наук / О.П. Трофимчук; НАН України. Ін–т л–ри ім. Т.Г. Шевченка. – К.: [б. в.], 1996. – 25 с.

У Швеції відкрито пам’ятну плиту гетьману Пилипу Орлику // Визвол. шлях. – 1997. – № 8. – С. 944.

Ульяновський, В. Пилип Орлик // Володарі гетьманської булави: іст. портр. / авт. передм. В. А. Смолій. – К., 1994. – С. 419-197.

Харченко, Т. Н. Орлик Филипп Степанович // 100 знаменитых людей Украины / Т. Н. Харченко, О. Ю. Очкурова, И. А. Рудычева. – Х., 2004. – С. 327-332.

Хеггман, Б. Пилип Орлик у Швеції (1716-1719) // Укр. іст. журн. – 1996. – № 3. – С. 151-154.

Хорунжий, Ю. Пилип Орлик // Гетьмани України: іст. портр.: зб. – К., 1991. – С. 151-158.

Хорунжий, Ю. Пилип Орлик // Наука і сусп-во. – 1999. – № 1/3. – С. 50-54.

Хорунжий, Ю. Пилип Орлик // Україна. – 1990. – № 1, 5, 10, 14, 21, 26, 33, 38, 46; 1991. – № 6.

Цуп, В. Пилип Орлик: від французів – визнання, свої – забули // Україна і світ сьогодні. – 2003. – № 2. – С. 6; № 3. – С. 6; № 4. – С. 6.

Чухліб, Т. Білоруське коріння гетьмана Пилипа Орлика // Дзеркало тижня. – 2006. – 28 жовт. (№ 41). – С. 21.

Чухліб, Т. Останній володар булави на Правобережній Україні: Пилип Орлик (1710-1713) // Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713): монографія / Т. Чухліб. – К., 2004. – С. 246-258.

Чухліб, Т. Пилип Орлик / Т. Чухліб. – К.: Вид. Брехуненко Наталія, 2008. – 64 с.

Чухліб, Т. Пилип Орлик // Історія України в особах: Козаччина / уклад. і авт. передм. В. М. Горобець. – К., 2000. – С. 193-202.

Шаров, І. Ф. Орлик Пилип (1672-1742): гетьман Правобережної України (1710-1714) // 100 видатних імен України: довід. вид. / І.Ф.Шаров. – К., 1999. – С. 293-297.

Шевчук, В. Місія Пилипа Орлика // Козацька держава: етюди до історії укр. державотворення / В. Шевчук. – К., 1995. – С. 192-209.

Шевчук, В. Місія Пилипа Орлика // Розбудова держави. – 1992. – № 2. – С. 24-32.

Шевчук, В. Пилип Орлик як письменник // Муза Роксоланська: укр. л–ра, 16-18 ст.: у 2 кн. / В. Шевчук. – К., 2005. – Кн. 2. Розвинене барокко. Пізнє барокко. – С. 248-256.

Яворівський, В. Пилип Орлик. Репрезентант козацької України: до річниці обрання П. Орлика гетьманом України на еміграції 16 квіт. 1710 р. // Армія України. – 1993. – 15 квіт. (№ 69). – С. 4.

2. Конституція України-Гетьманщини 1710 року 

Про відзначення 295-ї річниці та підготовку заходів до 300-ї річниці прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика: Указ Президента України вiд 21 берез. 2005 р. № 504/2005 // Уряд. кур’єр. – 2005. – 25 берез.;

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

Про затвердження плану заходів з відзначення у квітні 2010 року 300-ї річниці прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика: Наказ, План, Заходи Мін’юсту України вiд 4 груд. 2009 р. № 1132/7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Назва з екрану.

Про затвердження заходів з відзначення 295 та підготовки до відзначення 300-ї річниці прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика: Розпорядження, Заходи Кабінету Міністрів України вiд 29 серп. 2005 р. № 370-р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Назва з екрану.

Правовий уклад та Конституції відносно прав і вольностей Війська Запорозького, укладені між ясновельможним паном Пилипом Орликом, новообраним гетьманом Війська Запорозького, і генеральною старшиною, полковниками, а рівно ж і самим Військом Запорозьким, схвалені обома сторонами і скріплені найяснішим гетьманом на вільних виборах урочистою присягою року Божого 1710 квітня п’ятого дня у Бендерах: Конституція України, Історичний документ вiд 5 квіт. 1710 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Назва з екрану.

*** 

Апанович, О. Конституція Пилипа Орлика // Хроніка 2000. – 1998. – Вип. 23/24. – С. 90-102.

Апанович, О. М. Угода та Конституція Пилипа Орлика // Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі / О.М. Апанович. – К., 1993. – С. 277-285.

Безродний, Є. Конституція Пилипа Орлика. Державно-політичний устрій України // Історія політичних вчень: підручник / Є. Безродний , О. Уткін. – К., 2006. – С. 118-121.

Бирзул, О. Пилип Орлик і його Конституція // Історія України. – 2008. – № 14. – С. 11-15.

Волков, М. Конституція Української Гетьманської держави: (Конституція Пилипа Орлика 1710 р.): [наук. комент.] // Юрид. журн. – 2009. – № 9. – С. 91-92.

Гаращук, М. Конституція Української Гетьманської держави: (Конституція Орлика 1710 р.): [наук. комент.] // Юрид. журн. – 2009. – № 7/8. – С. 178-180.

Гетьман Пилип Орлик. Конституція П. Орлика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://history.vn.ua/book/ukrzno/55.html. – Назва з екрану.

Голосіченко, Д. Розподіл повноважень державних органів і посадових осіб за Конституцією гетьмана Пилипа Орлика // Юрид. Україна. – 2008. – № 3. – С. 4-6.

Грабовський, С. Конституція Пилипа Орлика // Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський та ін. – К, 1995. – С. 235-252.

Григоренко, О. «Пилип Орлик – батько української конституції» // Учитель. – 1998. – № 2. – С. 26-27.

Губань, Р. Конституція Української гетьманської держави: (Конституція Пилипа Орлика 1710 р.): [наук. комент.] // Юрид. журн. – 2009. – № 11. – С. 134-136.

Губарев, В. К. Бендерская конституция гетмана Филиппа Орлика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://boucanier.from-ua.com/499414.html. – Назва з екрану.

Гуржій, О. Конституція козацької України 1710 р. // Сто великих постатей і подій козацької України / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К., 2008. – С. 363-367.

Гуцало, Л. Основний закон держави: від Орлика до Кучми // Президент. вісн. – 2004. – 30 черв. – C. 3.

Дейчук, С. Права людини: шлях у сучасність: [про Конституцію Пилипа Орлика] // Прикордонник України. – 2007. – 20 квіт. – С. 7.

Домбровський, І. Конституція Української гетьманської держави: (Конституція Пилипа Орлика 1710 р.): [наук. комент.] // Вісн. Конституц. Суду України. – 2007. – № 4. – С. 100-104; Юрид. журн. – 2009. – № 4. – С. 103-105.

Жовнир, Н. Основному закону Пилипа Орлика уже три столетия // Зеркало недели. – 2010. – 20-26 февр.(№ 6); http://www.zn.ua/3000/3680/68570/.

Журбелюк, Г. Орликова Конституція і вияви ментальності українства: (до 300-ї річниці першої укр. Конституції) // Київ. старовина. – 2009. – № 3. – С. 38-49.

Замлинський, В. Творець першої української Конституції // Українська ідея. Перші речники. – К., 1994. – С. 63-80.

Заруба, В.М. Конституція Пилипа Орлика, як пам`ятка політико-правової думки // Історія держави і права України / В.М. Заруба. – К., 2005. – С. 72-75.

Кампо, В. Конституція української гетьманської держави: (Конституція Пилипа Орлика 1710 р.): [наук. комент.] // Вісн. Конституц. Суду України. – 2007. – № 5. – С. 85-88; Юрид. журн. – 2009. – № 5. – С. 108-110.

Капелюшний, В.П. Конституція Пилипа Орлика // Історія держави і права України: навч. посіб. в схемах, табл. і визначеннях основних термінів / В. П. Капелюшний, С. В. Кудін. – К., 2001. – С. 77.

Кононенко, П. Пилип Орлик і український конституційний процес / П. Кононенко, Т. Кононенко // Освіта і упр. – 2002. – №3. – C. 9-29.

Кононенко, П. «Конституція Пилипа Орлика» в історичному контексті української суспільно-політичної думки // Сл. Просвіти. – 2002. – № 25, № 26, № 27.

Конституційні документи Козацької держави. Конституція Пилипа Орлика // Основи конституційного права України: навч. метод. посіб. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця., 2005. – С. 29-31.

Конституція гетьмана Орлика: влада очима історії // Вінниччина. – 2004. – 18 верес. – С. 5. – (Спец. вип. «Хочу все знати»).

Конституція Пилипа Орлика: (витяги) // Хрестоматія з правознавства: зб. нормат. док. / уклад. І. П. Козінцев, Л. М. Козаченко. – 2-е вид., доп. – К., 1998. – С.18-21.

Конституція Пилипа Орлика: (витяги) // Правові джерела України. – К., 1994. – С. 46-48.

Конституція Пилипа Орлика. Формування історіографії та її значення для розвитку національної свідомості // Соціологічна думка України: навч. посіб. / М. В. Захарченко, В. Ф. Бурлачук, М. О. Молчанов та ін. – К., 1996. – С. 155-178.

Конституція України: від часів Пилипа Орлика до наших днів // Військо України. – 2007. – № 6. – С. 38-39.

Конституція Української гетьманської держави: (Конституція Пилипа Орлика 1710 р.) // Вісн. Конституц. Суду України. – 2007. – № 3. – С.83-94.

Корогод, Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції : навч. посіб. / Г. І. Корогод. – Суми: Університет. кн., 2008. – 124 с.

Косаківський, В. А. Конституція гетьмана Орлика // Уряд. кур’єр. – 2004. – 27 лип. – С. 6.

Кресін, О. В. «Пакти й конституції законів і вольностей Запорозького Війська…» 1710 р.: політ. та правов. аспекти // Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини XVIII століття: монографія / О.В.Кресін. – К., 2001. – С. 205-221.

Кресін, О. «Пакти й конституції законів і вольностей Запорізького Війська…» 1710 р. // Укр. іст. журн. – 2005. – № 2. – С. 192-204.

Кресін, О. Конституція Пилипа Орлика // Політолог. читання. – 1995. – № 3. – С 257-261.

Кубанова, В. Є. «Пилип Орлик та його Конституція»: історія України: 8 кл.: фрагм. уроку // Історія в шк. України. – 2008. – № 6. – С. 9-10.

Куташев, І. В. Ідея незалежності України у політичній спадщині Пилипа Орлика // Політолог. вісн. – 2007. – Вип. 27. – С. 97-105.

Кухта, Б. Л. Конституція П. Орлика та її політичне значення // З історії української політичної думки / Б. Л. Кухта. – К., 1994. – С. 91-100.

Лавренюк, С. Знайдено україномовну копію Конституції Пилипа Орлика // Голос України. – 2009. – 27 черв. – С. 5.

Лоєнко, В. Пилип Орлик: держ. і військ. діяч, поет, публіцист, полеміст, автор першої Конституції України // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 3. – С. 44.

Лукашевич, О. А. «Конституція Пилипа Орлика» – історико-правова пам’ятка XVIII ст. / О. А. Лукашевич, К. В. Манжул. – Х.: Основа, 1996. – 52 с.

Магрицька, І. Гетьман Пилип Орлик і перша українська Конституція // Сл. Просвіти. – 2005. – 23-29 черв. – С. 7; http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=&d=601.

Мельник, Л. Конституція України-Гетьманщини 1710 р. // Історія України. – 1998. – Берез. (№ 19). – С. 1-3.

Мироненко, О. М. Конституції українських гетьманів XVII-XVIII століть як об’єкти офіційного тлумачення, захисту і грубих порушень // Вісн. Конституц. Суду України. – 1999. – № 5. – С. 60-84.

Міндзяновський, Б. Творець першої української Конституції // Наука і сусп-во. – 1994. – № 1. – С. 28-29.

Музиченко, П. П. Конституція Пилипа Орлика // Історія держави і права України: навч. посіб. / П.П. Музиченко. – 6-е вид., перероб. і доп. – К., 2007. – С. 162-163.

Мыцык, Ю. Автор первой конституции Украины: страницы истории: [про Пилипа Орлика та його конституцію] // Днепр. вечер. – 1998. – 9 янв. – С. 7.

Надолішній, П. Вітчизняна традиція демократичного врядування як аспект національного державотворення: до 360-ї річниці створення української козацької держави та 300-річчя Конституції Пилипа Орлика // Вісн. держ. служби України. – 2009. – № 4. – С. 69-78.

Нерод, В. Автор першої в світі конституції був українцем. Справжнім // День. – 1997. – 11 жовт. – С. 4.

Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького, укладені між ясновельможним паном Пилипом Орликом, новообраним Гетьманом Війська Запорозького, та між старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, прийняті публічною ухвалою обох сторін і підтверджені на вільних зборах встановленою присягою названим Ясновельможним Гетьманом, року Божого 1710, квітня 5, при Бендерах // Хрестоматія з історії держави і права України: навч. посіб. для юрид. вузів: в 2 т. / ред. В. Д. Гончаренко. – 2-е вид., пререроб. і доп. – К., 2000. – Т.1. – С. 184-200.

Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького, укладені між ясновельможним паном Пилипом Орликом, новообраним Гетьманом Війська Запорозького, та між старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, прийняті публічною ухвалою обох сторін і підтверджені на вільних зборах встановленою присягою названим Ясновельможним Гетьманом, року Божого 1710, квітня 5, при Бендерах // Історія української Конституції / уклад. А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – К., 1997. – С.31-46.

Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького між Пилипом Орликом і між старшиною, полковниками, а також Військом Запорозьким (1710 р.) // Історія України: джерел. літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. – К., 2008. – С. 220-227.

Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/history/1710cnst.htm. – Назва з екрану.

Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика, 1710 рік / пер. з лат. та прим. М. С. Трофимука; мал. О. Штанка. – К.: Веселка, 1994. – 77 с.

Петрів, М. Конституція України 1710 р.: Орлик і Василенко / М. Петрів. – К.: [б. в.], 1997. – 36 с.

Пилип Орлик. Орлика конституція. Похід Орлика на Україну // Велика історія України: від найдавніш. часів : у 2 т. – К., 1993. – Т. 2. – С. 117-119.

Пилип Орлик гетьман і автор першої конституції України / Посольство України в Респ. Білорусь; Білорус. громад. об-ня українців «Ватра» / упоряд. Г. Ю. Калюжна, відп. ред. Л. П. Ясинський. – Мінськ: Выдавецкі цєнтр БДУ, 2006. – 143 с.

Пилип Орлик та перша Конституція України // Позаклас. час. – 2008. – № 5. – С. 69-72.

Пилип Орлик: (1672 – 1742) гетьман України, творець її першої конституції // Сто найвідоміших українців. – К., 2005. – С. 141-146.

Пилип Орлик: творець першої Української Конституції // Українська ідея: перші речники: зб. нарисів. – К., 1994. – С. 63-80.

Пилипчук, П. П. Коституція Пилипа Орлика як національна ідея побудови демократичної держави / П. П. Пилипчук, В. П. Лакизюк // Вісн. Верхов. Суду України. – 2006. – № 6. – С. 2-6.

Проценко, О. «Вкрадені» принципи: Конституція Пилипа Орлика та основи американської демократії // Україна. – 1995. – № 7/8. – С. 2-3.

Рибалко, В. Автор першої української конституції: до 325-річчя від дня народж. гетьмана П. Орлика // Голос України. – 1997. – 1 листоп. – С. 3.

Савчук, Ю. Булава, під якою стверджено першу Конституцію України // Історія в шк. України. – 2003. – № 4. – С. 50-52.

Сисоєва, Н. Славетний син України: Пилип Орлик та його Конституція // Історія України. – 2008. – № 21. – С. 18-20.

Слабошпицький, М. Конституція Пилипа Орлика // З голосу нашої Кліо: події і люди укр.. історії. / М. Слабошпицький. – К., 1993. – С. 179-183.

Славетний син України Пилип Орлик та його Конституція // Історія України. – 2008. – Черв. (№ 21). – С. 18-21.

Слюсаренко, А. Г. Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького: (Конституція Пилипа Орлика 5 квіт. 1710 р.) // Історія української конституції / А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – К., 1993. – С.25-37.

Смолка, А. Конституція Пилипа Орлика та її соціально-економічний аспект // Економіка України. – 1996. – № 5. – С. 71-76.

Смолка, А. О. Пилип Орлик. Конституція 1710 р. / А. О. Смолка. – К.: [б. в.], 2007. – 104 с.

Струкевич, О. Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького: [укр. державотвор. процес XVII-XVIII cт.] // Історія України. – 2005. – № 12. – С. 1-6.

Сухопарова, С. Конституція Української Гетьманської держави: (Конституція Пилипа Орлика 1710 р.) // Юрид. журн. – 2009. – № 6. – С. 132-134.

Сюндюков, І. Маніфест Свободи: Конституція Пилипа Орлика: історія, передумови, перспективи // День. – 2008. – 15 трав. – С. 1, 7.

Сюндюков, І. Маніфест української незалежності: до 295-річчя Конституції Пилипа Орлика // День. – 2005. – 26 берез. – С. 7.

Угода та Конституція Пилипа Орлика // Історія держави і права України: хрестоматія / ред. О. О. Шевченко. – К., 1996. – С. 118-128.

Фантаз, С. Орликівська Конституція: [політич. діяльн. П. Орлика, гетьмана Правобереж. України] // Погляд. – 2007. – 27 черв.-4 лип. – С. 8.

Фігурний, Ю. Конституція Пилипа Орлика як важливий історичний державотворчий документ українського народу: (до 295-річчя з дня створення) // Українознавство. – 2005. – № 4. – С. 274.

Футей, Б. Конституція Пилипа Орлика (1710 р.) // Становлення правової держави в Україні / Б.А. Футей. – К., 2005. – С. 277-281.

Хорошевский, А. Ю. Конституция Пилипа Орлика // 100 знаменитых символов Украины / А. Ю. Хорошевский. – Х., 2007. – С. 66-71.

Чуприна, В. Гетьман Пилип Орлик і перша Конституція України // Дзвін. – 1996. – № 9. – С. 100-104.

Чухліб, Т. Закріплення незалежності від Російської імперії у Конституції 1710 року. Українська булава під захистом Шведської корони // Гетьмани і монархи: Укр. держава в між нар. відносинах 1648-1714 рр. / Т. Чухліб. – 2-е вид., доопр. – К., 2005. – С. 399-414.

Шевчук, В. П. Пилип Орлик і Конституція України // Історія української державності: курс лекцій / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К., 1999. – С. 132-136.

Шишкін, В. Конституція, яка випередила час: (про прав. акт Пилипа Орлика 1710 р.) // День. – 2007. – 15 верес. – С. 7.

Шпак, В. Пилип Орлик – український Вашингтон // Уряд. кур’єр. – 2009. – 27 черв. (№ 114). – С. 8.

Яковенко, Н. Конституція Пилипа Орлика: строка в історії // Наша республика. – 1994. – 23 сент. – С. 13.

Підготувала Березюк Н.В.,

провідний бібліограф відділу літератури та інформації

 з питань економіки і права


Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше