ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ 2010 РОКУ

Версія для друку

4 січня

 

Ніна Лаврентіївна Іваницька,

 педагог, учений-мовознавець,

 доктор філологічних наук, професор,

зав. кафедри германської та слов’янської філології

Вінницького державного педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського

 

Ім’я професора Н.Л.Іваницької широко знане й високо шановане в українській лінгвістичній науці. Для багатьох мовознавців, викладачів вищої школи, учителів-словесників, аспірантів, магістрантів, студентів вона зразок працелюбності, відданості справі й любові до мови. Недарма життєвим кредо Ніни Лаврентіївни є слова «Робота – творчий пошук».

Народилась Н.Л.Іваницька 4 січня 1940 р. у селі Городище Менського району Чернігівської області. Світогляд майбутнього вченого, її людські та моральні якості, цінності, орієнтири, нахили та вподобання формувалися в дитинстві у дружньому сімейному колі. Батьки-хлібороби закохали доньку в працю, прищепили любов до книги, розвинули закладений потяг до знань. Результатом цього стало закінчення середньої школи із золотою медаллю і вступ до Черкаського державного педагогічного інституту на спеціальність «Українська мова і література та англійська мова».

Творча атмосфера, підтримувана в стінах цього уславленого своїми традиціями навчального закладу, справила значний вплив на формування майбутнього науковця, непересічні здібності якого, нахил до евристичних пошуків, здатність до аналітичних узагальнень виявилися вже на першому курсі, а згодом зміцніли в процесі виконання студентських досліджень.

Закінчивши в 1962 р. з відзнакою педінститут, Ніна Лаврентіївна розпочала свою трудову діяльність учителем української та англійської мови Понорницької середньої школи Чернігівської області. П’ять років поспіль молодий педагог застосовує на практиці отримані знання рідної та іноземної мов, завойовуючи у своїх учнів заслужену повагу й щире захоплення. Та неспокійлива вдача, прагнення до нових горизонтів спонукає Н.Л.Іваницьку, котра вже утвердилась як словесник-практик, випробувати себе на вищих орбітах – у теоретичному дослідженні мови. Протягом 1967 по 1970 рр. Н.Л.Іваницька навчається в аспірантурі Київського педагогічного інституту, у 1970 р. захищає кандидатську дисертацію «Складний присудок в українській мові».

З 1970 р. її життєва і творча діяльність міцно пов’язана з Вінницьким державним педагогічним інститутом. У цьому закладі відбулося її професійне зростання від кандидата філологічних наук до доктора, професора. Ніна Лаврентіївна успішно поєднувала наукову роботу з адміністративними обов’язками: 1976-1981 рр. на посаді декана філологічного факультету.

1985 р. захистила докторську дисертацію «Формально-граматична і семантико-синтаксична структура простого речення в українській мові» й здобула науковий ступінь доктора філологічних наук. 1988 р. Іваницька отримала вчене звання професора. Протягом 1986-1995 рр. вона – проректор ВДПУ з наукової роботи, потім 1995-2005 рр. – завідувачка кафедри української мови. З 2005 р. професор кафедри методики філологічних дисциплін. Зараз завідувачка кафедри германської та слов’янської філології.

Професор Іваницька Н.Л. належить до плеяди професіоналів, які перебувають у постійному пошуку нових перспектив для повноцінної реалізації закладеного в них творчого потенціалу: упродовж багатьох років вона керувала виконанням держбюджетних тем «Розробка та впровадження нових (комп’ютерних) технологій у навчальний процес» (1990-1999), «Актуальні проблеми граматики української мови» (2002-2004), «Абсолютивно-релятивні параметри повнозначних слів української мови» (2004-2006), «Абсолютивно-релятивні параметри повнозначних слів англійської мови» (2006-2008). У 1994-1995 рр. її наукові проекти «Українська мова. Фонетика. Графіка», «Українська мова. Алгоритми і програмовані завдання» були визнані кращими в конкурсі, організованому МОН України та Міжнародним фондом «Відродження». Багаторічна наукова праця авторитетного лінгвіста відображена в понад як 200 наукових та науково-методичних публікаціях.

Професор Н.Л.Іваницька плідно трудиться на ниві підготовки молодих учених-філологів: багато років очолює аспірантуру, під її керівництвом підготовлено 7 кандидатів філологічних наук. Також вона постійно виступає офіційним опонентом на захисті докторських та кандидатських дисертацій, з 2006 р. член експертної ради з філології ВАК України. З 1998 р. головний редактор збірника «Наукові записки. Сер.: Філологія», затвердженого ВАК України як фахове видання.

Ніна Лаврентіївна активна в громадській роботі, тривалий час очолювала обласне відділення Міжнародного дитячого фонду.

Подвижницька наукова, педагогічна й організаторська діяльність професора Н.Л.Іваницької має належне пошанування: грамоти Вінницької обласної держадміністрації та обласного відділу освіти, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007), звання «Відмінник народної освіти УРСР» (1990), «Заслужений працівник Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського» (2004). За кожною з цих нагород стоять висока внутрішня самодисципліна й самовіддача, сумлінність щодо взятих на себе зобов’язань, здатність щедро імплантувати свої ідеї в досягнення учнів і колег.

 

Ольга Куцевол,

 доктор педагогічних наук,професор,

зав.кафедри методики філологічних дисциплін

ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського

 

ЛІТЕРАТУРА

 Публікації Н.Л.Іваницької

 Вивчення членів речення в 4-8 кл. / Н.Л.Іваницька. – К.: Рад. шк., 1982. – 144 с.

Двоскладне речення в українській мові / Н.Л.Іваницька. – К.: Вища шк., 1986. – 167 с.

Синтаксис простого речення: Складні випадки аналізу / Н.Л.Іваницька. – К.: Вища шк., 1989. – 63 с.

Українська мова. Фонетика: посіб. з комп’ютерним забезпеченням / Н.Л.Іваницька. – Вінниця, 1992. – 98 с.

Теоретичний синтаксис української мови: формально-граматична структура простого речення. Члени речення: посібник / Н.Л.Іваницька. – Вінниця: Аквілон, 1999. – 54 с.

Українська мова. Будова слова. Вправи та завдання: посіб. для 5 кл. / Н.Л.Іваницька та ін. – К.: Академія, 1999. – 54 с.

Українська мова. Синтаксис. Вправи та завдання: посіб. для 7-9 кл. / Н.Л.Іваницька та ін. – К.: Академія, 1999. – 80 с.

Українська мова. Морфологія. Вправи та завдання: посіб. для 6-7 кл. / Н.Л.Іваницька та ін. – К.: Академія, 2000. – 115 с.

Англійські автосемантичні дієслова та їхні українські відповідники: корот. слов.-довід. / Н.Л.Іваницька та ін. – Вінниця, 2008. – 232 с.

Статистика в мові і для мови: посібник / Н.Л.Іваницька. – Вінниця, 2008. – 51 с.

Синтагматика повнозначних слів української мови / Н.Л.Іваницька // Наук. вісн. Київ. нац. пед. ун-ту ім.М.П.Драгоманова. – К., 2009. – С. 10-15.

Сучасні теорії категорійної граматики в лінгводидактиці / Н.Л.Іваницька. – Вінниця, 2009. – 260 с. 

Про Н.Л.Іваницьку 

Іваницька Ніна Лаврентіївна // Жінки України: біогр. енцикл. слов. – К., 2001. – С. 164.

Іваницька Ніна Лаврентіївна // Українська мова: енцикл. – К., 2000. – С. 197.


ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ 2010 РОКУ

 1. У 2010 році виповнюється
 2. СІЧЕНЬ - СЕРПЕНЬ
 3. ВЕРЕСЕНЬ - ГРУДЕНЬ
 4. Варвара Яківна Теклюк
 5. Ніна Лаврентіївна Іваницька
 6. Галина Іванівна Данилюк
 7. Марія Василівна Гоцуляк
 8. Верещагін Федір Григорович
 9. Михайло Єгорович Тарнорудов
 10. Ольга Миколаївна Куцевол
 11. Ярослав Андрійович Бранько
 12. Володимир Максимович Перепелюк
 13. Микола Іванович Пирогов
 14. Немирівська центральна районна бібліотека
 15. Тульчинське училище культури

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше