ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ 2010 РОКУ

Версія для друку

Тульчинське училище культури  

Тульчинське  училище  культури є комунальним вищим навчальним закладом І-ІІ рівнів акредитації, функціонує   в  системі Міністерства культури  і  туризму України, управління  культури і туризму Вінницької обласної державної  адміністрації, входить до складу навчально-наукового комплексу Рівненського державного гуманітарного університету, що забезпечує ступеневу підготовку його випускників.

Навчальний  заклад  розпочав  свою діяльність 1930 року як  технікум  масової   комуністичної освіти, який  мав  2 відділення: організаційно-масове (навчання  клубних  працівників) і біблі-отечне, яке готувало бібліотекарів середньої кваліфікації. У 1934 році технікум було перейменовано у бібліотечний. Він почав готувати лише бібліотекарів.

З  1937 року заклад  перейменовано  в бібліотечну  школу, поряд  з  якою  було  створено  школу політосвітню. Вона  готувала  директорів, інструкторів  районних  будинків  культури, завідувачів  клубів, масовиків. Обидва заклади діяли в Тульчині паралельно до 1941 року.

По війні навчальний  заклад  відновив свою роботу у травні 1944 року як Тульчинський  технікум  підготовки  політосвітніх  працівників. На той час мав два відділення: клубне і бібліотечне. 1947 року його перейменовано в технікум підготовки культурно-освітніх працівників, відкрито й заочне відділення. У 1956 році при ньому почали діяти шестимісячні курси колгоспних баяністів-акомпаніаторів.

У 1960 році в технікумі було запроваджено 4-річний термін навчання. Тоді він готував таких спеціалістів: керівник самодіяльного хорового колективу, керівник оркестру духових інструментів і керівник оркестру народних інструментів.

1961 року технікум  перейменовано  в  культурно-освітнє училище, а 1990 року в  училище культури. З 1997 року  Тульчинське училище культури, одне з найстаріших навчальних закладів України, втратило статус самостійного закладу. Воно було реорганізоване у філію Вінницького училища культури і мистецтв ім.М.Д.Леонтовича. Проте, це викликало цілий ряд труднощів і незручностей у роботі, позбавило заклад можливості самостійно вирішувати багато питань, які стосувалися як навчальної, так і адміністративно-господарської роботи.

Згодом на  підставі   рішення  Вінницької   обласної   ради  № 50  від 26 липня 2002 року на  базі   Тульчинської філії Вінницького державного училища культури і мистецтв ім.М.Д.Леонтовича  було створено  комунальний  вищий  навчальний  заклад  освіти – Тульчинське  училище  культури  шляхом  виділення  з  Вінницького  училища  культури і  мистецтв  ім.М.Д.Леонтовича. 

Для  проведення  навчальних  занять  училище  має   два  двоповерхових  корпуси, один  з  яких – палац  Потоцьких, будівля  ХV ст.

Зараз у навчальному закладі функціонує 28 навчальних кабінетів та лабораторій, бібліотека з книжковим фондом понад 52 тисячі видань та просторим читальним залом на 60 місць, 2 актових зали на 500 місць, 3 зали для хореографічних занять, 30 аудиторій для індивідуальних, 20 – для групових занять. До послуг студентів їдальня на 80 посадкових місць, медичний пункт.

Навчальний процес забезпечує  педагогічний  колектив (110 штатних  викладачів). Три викладачі мають звання «Заслужений працівник культури України», п’ять – звання «Відмінник освіти України». Шість викладачів нагороджено відзнакою Міністерства культури і мистецтв України «За багаторічну плідну працю в галузі культури». Викладач-методист, заслужений працівник культури України Володимир Антонович Шкуратовський нагороджений Кришталевим рогом достатку Міжнародного рейтингу популярності «Золота фортуна».

Кадровий склад училища поступово омолоджується. Протягом останніх 3-х навчальних років прийшли працювати 9 молодих викладачів, що закінчили вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівнів акредитації.

Училище  здійснює   підготовку  молодших  спеціалістів  зі   спеціальностей за напрямками: Культура (спеціальності: «Народна  художня  творчість», «Бібліотечна  справа», «Діловодство»), Мистецтво (спеціальності: «Хореографія», «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»).

Спеціальність «Народна художня творчість» включає в себе спеціалізації:  народне  інструментальне  мистецтво (духові, естрадні та народні інструменти); народне  пісенне  мистецтво;  кінофотовідеосправа; видовищно-театралізовані  заходи.  

Наразі вивчається можливість підготовки в училищі фахівців зі спеціальності «Організація туристичного обслуговування». У зв'язку з цим ведеться розробка ліцензійної документації та підбір кадрового забезпечення.

Творчі сили і знання 8 аматорських народних колективів, що створені в училищі, реалізовуються в міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях, святах.

Напередодні  свого 80-річного ювілею Тульчинське училище культури продовжує свою нелегку, але цікаву і творчу роботу по підготовці спеціалістів третього тисячоліття для сільських закладів культури області. 

Галина Погребняк,

зав. денного відділу

Тульчинського училища культури  

ЛІТЕРАТУРА 

Сауляк, С. На крилах надій: [зб., присвяч. 70-річчю Тульчин. уч-ща культури] / С.Сауляк. – Тульчин, 2000. – 180 с.

Тульчинське культурно-освітнє училище: [буклет]. – Вінниця,1990. – 7 с. 

Справник, Н.  Завжди у творчому пошуку: [про викл. цикл. коміс. бібл. дисциплін та діловодства Тульчин. уч-ща культури] / Н.Справник // Тульчин. край. – 2005. – 28 верес. – С. 3.

Сучасний світ ставить нові вимоги: [гордість  Тульчин. уч-ща культури – випускники спеціалізації «Кінофотовідеосправа»] // Тульчин. край. – 2006. – 1 берез. – С. 3.

Трачук, Л. Як реставрують палац Потоцького / Л.Трачук, С.Мельник // Тульчин. край. – 2006. – 16 груд. – С. 1.

Голова райдержадміністрації в училищі культури: [робоча зустріч голови райдержадмін. з кол. закладу] // Тульчин. край. – 2007. – 9 трав. – С. 2.

Прийми, Поділля, наш уклін!: [досягнення Тульчин. уч-ща культури] // Тульчин. край. – 2007. – 27 черв. – С. 2-3.

Берегти, примножувати народне мистецтво: [чергове засід. колегії упр. культури і туризму ОДА відбулося на базі Тульчин. уч-ща культури] // Тульчин. край. – 2007. – 19 трав. – С. 1.

Професія на все життя: [про вечір, присвяч. Всеукр. дню б-к, який проходив у б-ці уч-ща] // Тульчин. край. – 2008. – 1 жовт. – С. 4.

Прилипко, С. «Збереження та відтворення пам’яток історії»: [таку назву мав круглий стіл, який відбувся у б-ці уч-ща за участю голови ком. з питань культури і духовності ВРУ, голови НСПУ В.Яворівського] / С.Прилипко // Тульчин. край. – 2008. – 25 черв. – С. 1-2.

Варварук, Л. «А хто, крім нас, працівників культури, напне у ліри золото струни?»: [до Всеукр. дня працівників культури та аматорів нар. мистец.] / Л.Варварук // Тульчин. край. – 2009. – 25 берез. – С. 2. 


 

Довідкове видання

 

 

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини

2010 року

 Хронологічний довідник

 

 Укладач, комп’ютерний набір:  Г.М.Авраменко

 Комп’ютерна верстка, технічна коректура,

оригінал-макет, дизайн   Н.В.Спиця

 

Редагування:  М.Г.Спиця, Г.М.Слотюк

 Відповідальна за випуск  Н.І.Морозова 

 

 

Підписано до друку 1.12.2009. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Умов. друк. арк. 6.5. Тираж 100.

 

Друк ПП Балюк І.Б.

м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 15

Тел. (0432)52-08-02


ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ 2010 РОКУ

 1. У 2010 році виповнюється
 2. СІЧЕНЬ - СЕРПЕНЬ
 3. ВЕРЕСЕНЬ - ГРУДЕНЬ
 4. Варвара Яківна Теклюк
 5. Ніна Лаврентіївна Іваницька
 6. Галина Іванівна Данилюк
 7. Марія Василівна Гоцуляк
 8. Верещагін Федір Григорович
 9. Михайло Єгорович Тарнорудов
 10. Ольга Миколаївна Куцевол
 11. Ярослав Андрійович Бранько
 12. Володимир Максимович Перепелюк
 13. Микола Іванович Пирогов
 14. Немирівська центральна районна бібліотека
 15. Тульчинське училище культури

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше