ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ 2010 РОКУ

Версія для друку

15 червня

Ольга Миколаївна Куцевол,

 педагог, методист, доктор педагогічних наук,

професор, зав. кафедри методики філологічних дисциплін

Вінницького державного педагогічного університету

 імені Михайла Коцюбинського

Ольга Миколаївна Куцевол народилася на Січеславщині, у місті металургів – Кривому Розі Дніпропетровської області, та своєю батьківщиною вважає мальовничу подільську землю, куди переїхала з батьками ще в дитинстві. Тут вона в 1977 р. із золотою медаллю закінчила Чечельницьку середню школу, у 1981 р. отримала вищу освіту у Вінницькому державному педагогічному інституті. Це десятиліття наповнене плідною науково-педагогічною працею, методичними пошуками, цікавими й змістовними захода-ми – літературними вечорами, КВК, екскурсіями, організованими разом зі студентами-філологами.

З 1981 р. після закінчення з відзнакою філологічного факультету педінституту упродовж 7 років О.М.Куцевол учителювала в школах Вінниччини – Стратіївській та Чечельницькій.

У 1988 р. О.М.Куцевол повернулася до рідного інституту вже викладачем. У 1990 р. її направили до аспірантури Київського педагогічного інституту на кафедру методики викладання літератури – центру української методичної науки. Тут під керівництвом професора Л.Ф.Мірошниченко відбувається становлення О.М. Куцевол як ученого-дослідника.

У 1993 р. захищена кандидатська дисертація на тему «Особливості вивчення епіграфованих художніх творів у 8-9 класах шкіл гуманітарного профілю». Після успішного захисту О.Куцевол повертається у Вінницю й упродовж 1993-2003 рр. працює на кафедрі української літератури педуніверситету.

1998 р. Ольга Миколаївна отримала вчене звання доцента, але не заспокоїлась на досягнутому, а й далі працювала над вирішенням проблеми вдосконалення літературної освіти школярів середніх навчальних закладів різних типів, була членом редколегії українських науково-методичних часописів, виступала на численних всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

У 2003-2006 рр. О.М.Куцевол навчається в докторантурі Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова, працює над докторською дисертацією «Теоретико-методичні основи формування креативності майбутніх учителів літератури». Наукове консультування дослідження здійснював провідний учений-методист України професор Є.А.Пасічник. У 2007 р. О.М.Куцевол захистила роботу, здобувши науковий ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю – теорія і методика навчання української літератури.

З 2007 р. О.М.Куцевол очолює кафедру методики філо-логічних дисциплін Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, а з 2008 р. – на посаді професора.

У колі наукових інтересів професора О.М.Куцевол проблеми модернізації літературної освіти учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів різного типу та професійно-методична підготовка творчого вчителя-словесника у ВНЗ. Ольга Миколаївна успішно здійснює керівництво науковими дослідженнями аспірантів. Значну увагу надає роботі з обдарованою молоддю: редагує науково-методичний збірник кафедри «Методичний пошук учителя-словесника».

Вона – автор понад 120 наукових публікацій, серед яких монографія, підручники й посібники для вищої та середньої школи з грифом Міністерства освіти і науки України, численні статті в журналах «Дивослово», «Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах», «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», «Зарубіжна література в навчальних закладах», «Всесвітня література та культура в навчальних закладах України», «Слово і час», «Початкова школа» та ін.

О.М.Куцевол має нагороди: грамоти Вінницької обласної держадміністрації та обласної ради, управління освіти і науки, Почесну грамоту Міністерства освіти і науки (2002), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2007). 

Н.Л.Іваницька,

доктор філологічних наук, професор,

 зав. кафедри германської та слов’янської філології

ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського 

ЛІТЕРАТУРА 

Основні праці науковця 

Зарубіжна література: посіб.-хрестоматія. 11 кл. / О.М.Куце-вол, О.О. Ісаєва. –Донецьк: ВКФ “БАО”, 2001. – 832 с.

Зарубіжна література. 9 кл.: розгорнуте планування уроків / О.М. Куцевол. – К.: Ленвіт, 2002. – 144 с.

Сучасний урок зарубіжної літератури: посіб. для вчителя / О.М. Куцевол, О.М.Ніколенко. – К.: Академія, 2003. – 288 с.

Світ Шекспіра: посіб. для вчителя / О.М.Куцевол. – Х.: Веста; Ранок, 2003. – 288 с.

Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури / О.Куцевол. – Вінниця: Глобус-прес, 2006. – 348 с.

Українська література: хрестоматія-посіб. для позаклас. читання для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / упоряд. О.М.Куце-вол. – К.: Генеза, 2007. – 320 с.: іл.

Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія) / О.Куцевол. – К.: Освіта України, 2008. – 464 с.

У магічному кристалі поетичного слова: антол. «поетичної критики» уроків / О.М.Куцевол // Бібліотечка «Дивослова». – 2009. – № 4. – 65 с.

Педагогічна імпровізація як вид творчої методичної діяльності словесника уроків / О.М.Куцевол // Дивослово. – 2009. – № 4. – С. 25-29.

Осмислення читачами епіграфа літературного твору як засобу експлікації інтертекстуальності уроків / О.М.Куцевол // На-укові записки. Сер.: Філологія: зб. наук. пр. / ВДПУ ім.Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 11. – С. 20-25.

Креативный подход к проведению внеаудиторной воспитательной работы в контексте профессионально-методической подготовки будущих учителей литературы // Воспитательная работа в вузе: состояние, проблемы, перспективы развития: материалы Междунар. науч. конф., 2-3 апр. 2009, Москва. – М.; Ярославль, 2009. – С. 619-627. 

Про науковця 

Методика – жива наука!: [інтерв'ю канд. пед. наук, доц. ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського О.Куцевол] // Всесвіт. л-ра та культура в навч. закл. України. – 2002. – № 1. – С. 2-6.

Подолинний, А.М. Куцевол Ольга Миколаївна // З-над Божої ріки: літ. бібліогр. слов. Вінниччини. – 2-ге вид. перероб. і доп. / упоряд. А.М. Подолинний. – Вінниця, 2001. – С. 184.


ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ 2010 РОКУ

 1. У 2010 році виповнюється
 2. СІЧЕНЬ - СЕРПЕНЬ
 3. ВЕРЕСЕНЬ - ГРУДЕНЬ
 4. Варвара Яківна Теклюк
 5. Ніна Лаврентіївна Іваницька
 6. Галина Іванівна Данилюк
 7. Марія Василівна Гоцуляк
 8. Верещагін Федір Григорович
 9. Михайло Єгорович Тарнорудов
 10. Ольга Миколаївна Куцевол
 11. Ярослав Андрійович Бранько
 12. Володимир Максимович Перепелюк
 13. Микола Іванович Пирогов
 14. Немирівська центральна районна бібліотека
 15. Тульчинське училище культури

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше