Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ 2010 РОКУ

Тульчинське училище культури  

Тульчинське  училище  культури є комунальним вищим навчальним закладом І-ІІ рівнів акредитації, функціонує   в  системі Міністерства культури  і  туризму України, управління  культури і туризму Вінницької обласної державної  адміністрації, входить до складу навчально-наукового комплексу Рівненського державного гуманітарного університету, що забезпечує ступеневу підготовку його випускників.

Навчальний  заклад  розпочав  свою діяльність 1930 року як  технікум  масової   комуністичної освіти, який  мав  2 відділення: організаційно-масове (навчання  клубних  працівників) і біблі-отечне, яке готувало бібліотекарів середньої кваліфікації. У 1934 році технікум було перейменовано у бібліотечний. Він почав готувати лише бібліотекарів.

З  1937 року заклад  перейменовано  в бібліотечну  школу, поряд  з  якою  було  створено  школу політосвітню. Вона  готувала  директорів, інструкторів  районних  будинків  культури, завідувачів  клубів, масовиків. Обидва заклади діяли в Тульчині паралельно до 1941 року.

По війні навчальний  заклад  відновив свою роботу у травні 1944 року як Тульчинський  технікум  підготовки  політосвітніх  працівників. На той час мав два відділення: клубне і бібліотечне. 1947 року його перейменовано в технікум підготовки культурно-освітніх працівників, відкрито й заочне відділення. У 1956 році при ньому почали діяти шестимісячні курси колгоспних баяністів-акомпаніаторів.

У 1960 році в технікумі було запроваджено 4-річний термін навчання. Тоді він готував таких спеціалістів: керівник самодіяльного хорового колективу, керівник оркестру духових інструментів і керівник оркестру народних інструментів.

1961 року технікум  перейменовано  в  культурно-освітнє училище, а 1990 року в  училище культури. З 1997 року  Тульчинське училище культури, одне з найстаріших навчальних закладів України, втратило статус самостійного закладу. Воно було реорганізоване у філію Вінницького училища культури і мистецтв ім.М.Д.Леонтовича. Проте, це викликало цілий ряд труднощів і незручностей у роботі, позбавило заклад можливості самостійно вирішувати багато питань, які стосувалися як навчальної, так і адміністративно-господарської роботи.

Згодом на  підставі   рішення  Вінницької   обласної   ради  № 50  від 26 липня 2002 року на  базі   Тульчинської філії Вінницького державного училища культури і мистецтв ім.М.Д.Леонтовича  було створено  комунальний  вищий  навчальний  заклад  освіти – Тульчинське  училище  культури  шляхом  виділення  з  Вінницького  училища  культури і  мистецтв  ім.М.Д.Леонтовича. 

Для  проведення  навчальних  занять  училище  має   два  двоповерхових  корпуси, один  з  яких – палац  Потоцьких, будівля  ХV ст.

Зараз у навчальному закладі функціонує 28 навчальних кабінетів та лабораторій, бібліотека з книжковим фондом понад 52 тисячі видань та просторим читальним залом на 60 місць, 2 актових зали на 500 місць, 3 зали для хореографічних занять, 30 аудиторій для індивідуальних, 20 – для групових занять. До послуг студентів їдальня на 80 посадкових місць, медичний пункт.

Навчальний процес забезпечує  педагогічний  колектив (110 штатних  викладачів). Три викладачі мають звання «Заслужений працівник культури України», п’ять – звання «Відмінник освіти України». Шість викладачів нагороджено відзнакою Міністерства культури і мистецтв України «За багаторічну плідну працю в галузі культури». Викладач-методист, заслужений працівник культури України Володимир Антонович Шкуратовський нагороджений Кришталевим рогом достатку Міжнародного рейтингу популярності «Золота фортуна».

Кадровий склад училища поступово омолоджується. Протягом останніх 3-х навчальних років прийшли працювати 9 молодих викладачів, що закінчили вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівнів акредитації.

Училище  здійснює   підготовку  молодших  спеціалістів  зі   спеціальностей за напрямками: Культура (спеціальності: «Народна  художня  творчість», «Бібліотечна  справа», «Діловодство»), Мистецтво (спеціальності: «Хореографія», «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»).

Спеціальність «Народна художня творчість» включає в себе спеціалізації:  народне  інструментальне  мистецтво (духові, естрадні та народні інструменти); народне  пісенне  мистецтво;  кінофотовідеосправа; видовищно-театралізовані  заходи.  

Наразі вивчається можливість підготовки в училищі фахівців зі спеціальності «Організація туристичного обслуговування». У зв'язку з цим ведеться розробка ліцензійної документації та підбір кадрового забезпечення.

Творчі сили і знання 8 аматорських народних колективів, що створені в училищі, реалізовуються в міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях, святах.

Напередодні  свого 80-річного ювілею Тульчинське училище культури продовжує свою нелегку, але цікаву і творчу роботу по підготовці спеціалістів третього тисячоліття для сільських закладів культури області. 

Галина Погребняк,

зав. денного відділу

Тульчинського училища культури  

ЛІТЕРАТУРА 

Сауляк, С. На крилах надій: [зб., присвяч. 70-річчю Тульчин. уч-ща культури] / С.Сауляк. – Тульчин, 2000. – 180 с.

Тульчинське культурно-освітнє училище: [буклет]. – Вінниця,1990. – 7 с. 

Справник, Н.  Завжди у творчому пошуку: [про викл. цикл. коміс. бібл. дисциплін та діловодства Тульчин. уч-ща культури] / Н.Справник // Тульчин. край. – 2005. – 28 верес. – С. 3.

Сучасний світ ставить нові вимоги: [гордість  Тульчин. уч-ща культури – випускники спеціалізації «Кінофотовідеосправа»] // Тульчин. край. – 2006. – 1 берез. – С. 3.

Трачук, Л. Як реставрують палац Потоцького / Л.Трачук, С.Мельник // Тульчин. край. – 2006. – 16 груд. – С. 1.

Голова райдержадміністрації в училищі культури: [робоча зустріч голови райдержадмін. з кол. закладу] // Тульчин. край. – 2007. – 9 трав. – С. 2.

Прийми, Поділля, наш уклін!: [досягнення Тульчин. уч-ща культури] // Тульчин. край. – 2007. – 27 черв. – С. 2-3.

Берегти, примножувати народне мистецтво: [чергове засід. колегії упр. культури і туризму ОДА відбулося на базі Тульчин. уч-ща культури] // Тульчин. край. – 2007. – 19 трав. – С. 1.

Професія на все життя: [про вечір, присвяч. Всеукр. дню б-к, який проходив у б-ці уч-ща] // Тульчин. край. – 2008. – 1 жовт. – С. 4.

Прилипко, С. «Збереження та відтворення пам’яток історії»: [таку назву мав круглий стіл, який відбувся у б-ці уч-ща за участю голови ком. з питань культури і духовності ВРУ, голови НСПУ В.Яворівського] / С.Прилипко // Тульчин. край. – 2008. – 25 черв. – С. 1-2.

Варварук, Л. «А хто, крім нас, працівників культури, напне у ліри золото струни?»: [до Всеукр. дня працівників культури та аматорів нар. мистец.] / Л.Варварук // Тульчин. край. – 2009. – 25 берез. – С. 2. 


 

Довідкове видання

 

 

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини

2010 року

 Хронологічний довідник

 

 Укладач, комп’ютерний набір:  Г.М.Авраменко

 Комп’ютерна верстка, технічна коректура,

оригінал-макет, дизайн   Н.В.Спиця

 

Редагування:  М.Г.Спиця, Г.М.Слотюк

 Відповідальна за випуск  Н.І.Морозова 

 

 

Підписано до друку 1.12.2009. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Умов. друк. арк. 6.5. Тираж 100.

 

Друк ПП Балюк І.Б.

м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 15

Тел. (0432)52-08-02