Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вип. 2

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ

З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 2.

 

 

Вінниця, 2009ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у квітні-червні 2009 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.


ЕКОНОМІКА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Бакум, В. В. Методологія розробки агропромислових кластерних утворень регіону [Текст] / В. В. Бакум // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - С.38-44.

Березівський, П. С. Напрями інтенсифікації розвитку сільськогосподарських підприємств / П. С. Березівський, Н. П. Особа, З. П. Березівський // Економіка АПК. - 2009. - № 6. - С.18-25.

Будзяк, В. М. Пріоритети розвитку рентної політики в сільському господарстві [Текст] / В. М. Будзяк, О. С. Будзяк // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - С.12-16.

Волківська, А. М. Моніторинг у системі регіональної зайнятості населення / А. М. Волківська // Економіка АПК. - 2009. - № 6. - С.134-144.

Волченко, Н. В. Передбачувані наслідки членства у СОТ для сільськогосподарських товаровиробників України / Н. В. Волченко // Економіка АПК. - 2009. - № 6. - С.122-128.

Гаврилюк, О. В. Інвестування в агросектор: ідентифікація та напрями усунення перешкод / О. В. Гаврилюк, Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. - 2009. - № 6. - С.63-68. 

Гіндес, О. Г. Розвиток фінансового забезпечення сільськогосподарських виробників [Текст] / О. Г. Гіндес // АгроСвіт. - 2009. - № 12. -  С. 2-7. 

Голданов, В. В. Методологічні основи раціонального землекористування [Текст] / В. В. Голданов // АгроСвіт. - 2009. - № 8. -  С. 11-16.

Гузар, Б. С. Удосконалення оцінки, обліку та контролю використання земельних ресурсів у ринкових умовах / Б. С. Гузар // Економіка АПК. - 2009. - № 6. - С.95-103.   

Гуторов, А. О. Визначення оптимального розміру землекористування сільськогосподарських підприємств [Текст] / А. О. Гуторов // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - С.55-62.   

Дармограй, О. Методология определения уровня социально-экономического развития сельских муниципальных образований [Текст] / О. Дармограй // АПК: экономика, упр. - 2009. - № 6. -  С. 63-68.

Іванько, А. В. Методичні підходи з організації агропромислового виробництва на кластерній основі / А. В. Іванько // Економіка АПК. - 2009. - № 6. - С.26-31.

Кваша, К. С. Зовнішньоторговельний обіг сільськогосподарської продукції між Україною та ЄС / К. С. Кваша // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 5. - С.78-79.

Кириченко, А. В. Бюджетне фінансування агропромислового виробництва за регіонами України / А. В. Кириченко // Економіка АПК. - 2009. - № 6. - С.73-77.

Кириченко, О. А. Кредитна безпека аграрного сектору України [Текст] / О. А. Кириченко // АгроСвіт. - 2009. - № 8. -  С. 23-26.

Клочан, В. В. Діагностика фінансового стану сільськогосподарських підприємств [Текст] / В. В. Клочан, Н. І. Костаневич, А. Г. Костирко // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - С.86-88.

Косодій, Р. П. Проблеми сільського розвитку в умовах глобалізації [Текст] / Р. П. Косодій // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - С.132-137.

Мазур, Н. А. Проблеми і перспективи інвестицій в АПК України [Текст] / Н. А. Мазур // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - С.73-77.

Макаров, М. О.  Формування інноваційної інфраструктури в АПК  [Текст] / М. О. Макаров // Економіка АПК. - 2009. - № 5. - С.93-97.

Мамалига, С. В. Метод аналізу ієрархій як інструмент залучення фінансових ресурсів агрохолдингами / С. В. Мамалига // Економіка АПК. - 2009. - № 6. - С.84-89.

Марцишевська, Ю. Л. Роль фінансово-кредитного забезпечення підприємств аграрного сектору [Текст] / Ю. Л. Марцишевська // Економіка АПК. - 2009. - № 5. - С.98-100.

Мельник, Л. Л. Прибутковість і рентабельність фермерських господарств  в Україні [Текст] / Л. Л. Мельник  // АгроСвіт. - 2009. - № 9. -  С. 2-6.

Мішенін, Є. В. Проблема щодо багатовимірності сільського розвитку [Текст] / Є. В. Мішенін, Р. П. Косодій // Економіка АПК. - 2009. - № 5. - С.133-139.

Павленко, О. М. Перспективи агропродовольчого виробництва в умовах формування зони вільної торгівлі Україна-ЄС [Текст] / О. М. Павленко // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 4. -  С. 71-73.

Паляничко, Н. І. Державне регулювання сталого використання земель сільськогосподарського призначення [Текст] / Н. І. Паляничко // Економіка АПК. - 2009. - № 5. - С.65-68.    

Плахтій, Т. Ф. Податковий облік фіксованого сільськогосподарського податку в підприємствах АПК [Текст] / Т. Ф. Плахтій // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - С.100-105.

Руденко, М. М. Лізинг в АПК у контексті відновлення основних засобів аграрних підприємств [Текст] / М. М. Руденко // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - С.63-67.

Семкин, А. Государственные программы управления рисками в зарубежном аграрном секторе [Текст] / А. Семкин // АПК: экономика, упр. - 2009. - № 4. -  С. 89-91.

Федорець, Л. М. Вектори стратегічного розвитку зовнішньоекономічної діяльності АПК регіону [Текст] / Л. М. Федорець // Економіка АПК. - 2009. - № 5. - С.69-75.

Фраєр, О. В. Інституційні засади формування крупних інтегрованих структур в аграрному секторі [Текст] / О. В. Фраєр // АгроСвіт. - 2009. - № 8. -  С. 49-52.

Черевко, Д. Г. Конкурентоспроможність підприємства як характеристика його економічного стану / Д. Г. Черевко // Економіка АПК. - 2009. - № 6. - С.114-121.

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

Артюх, Т. О. Сучасний стан та перспективи розвитку овочевого ринку України [Текст] / Т. О. Артюх // АгроСвіт. - 2009. - № 9. -  С. 37-40.

Багрій, Т. В. Розвиток нових інтегрованих формувань у відродженні цукробурякового виробництва в Україні [Текст] / Т. В. Багрій // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - С.29-31.

Гиряев, М. Совершенствовать систему управления лесным хозяйством [Текст] / М. Гиряев, В. Кеникстул, В. Глебов // АПК: экономика, упр. - 2009. - № 5. -  С. 23-30.

Демидов, Александр Овощной рынок Украины: тенденции и перспективы [Текст] / АлександрДемидов // Овощеводство. - 2009. - № 4. -  С. 14-15.

Дудченко, В. В. Ринок рису в Україні [Текст] / В. В. Дудченко // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 4. -  С. 63-64.

Кінах, Н. В. Методика оцінки кон’юнктури регіонального зернового ринку [Текст] / Н. В. Кінах // АгроСвіт. - 2009. - № 7. -  С. 45-48.

Костюк, Л. А. Система амортизації основних засобів виробництва у садівництві [Текст] / Л. А. Костюк // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - С.24-28.

Лебедєв, К. А. Ефективність виробництва і реалізації продукції зернопродуктового підкомплексу [Текст] / К. А. Лебедєв // Економіка АПК. - 2009. - № 5. - С.33-37.

Поплавська, Ж. В. Формування гуртового ринку плодоягідної продукції [Текст] / Ж. В. Поплавська, В. Г. Поплавський // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - С.106-112.

Супіханов, Б. К.  Експорт-імпорт зернових культур в Україні / Б. К. Супіханов // Економіка АПК. - 2009. - № 6. - С.14-17.

Чмирь, С. М. Ефективність ринку зерна [Текст] / С. М.  Чмирь  // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - С.117-120.

Шабля, О. С. Економічна ефективність перебки баштанної продукції  [Текст] / О. С. Шабля  // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - С.89-93.  

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

Василенко, Л. Ю. Формування спеціалізованих молочнотоварних підприємств оптимальних розмірів / Л. Ю. Василенко, А. В. Кучер // Економіка АПК. - 2009. - № 6. - С.41-49.

Качний, О. С. Визначення ефективності виробництва продукції рибного господарства [Текст] / О. С. Качний // АгроСвіт. - 2009. - № 13. -  С. 34-37.

Мазур, Євгенія Незолота рибка: [Ринок риби] / ЄвгеніяМазур // Агробізнес сьогодні. - 2009. - № 11. -  С. 20-24.

Мармуль, Л. О. Проблеми і перспективи розвитку птахівництва в регіоні [Текст] / Л. О. Мармуль, Н. О. Аверчева // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - С.16-24.

Місюк, М. В. Про державне регулювання розвитку галузі скотарства [Текст] / М. В. Місюк // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - С.112-116.

Павленко, О. М. Значення імпорту в збалансуванні ринку м'яса / О. М. Павленко // Економіка АПК. - 2009. - № 6. - С.56-58.

Павличенко, М. Г. Розвиток кооперації в молочній галузі [Текст] / М. Г. Павличенко // Економіка АПК. - 2009. - № 5. - С.38-48.

Соловьева, Т. Стратегический анализ состояния птицеводства яичного направления [Текст] / Т. Соловьева, Д. Жиляков // АПК: экономика, упр. - 2009. - № 5. -  С. 62-68.

Чудновець, І. В. Оптимізація митно-тарифного регулювання імпорту м’яса в Україні [Текст] / І. В. Чудновець // АгроСвіт. - 2009. - № 8. -  С. 45-48.

ГРУНТОЗНАВСТВО

Будник, С. В. Продуктивность агроценозов в зависимости от агрофизических свойств почв [Текст] / С. В. Будник // Аграр. наука. - 2009. - № 5. -  С. 9-10.

Голданов, В. В. Основні напрями відтворення родючості грунтів [Текст] / В. В. Голданов // АгроСвіт. - 2009. - № 7. -  С. 15-19.

Как управлять черноземами [Текст] // Зерно. - 2009. - № 6 . -  С. 19-21.

Маслов, О. Кислотность почвы [Текст] / О. Маслов // Зерно. - 2009. - № 5 . -  С. 34-36.

Трускавецький, Р. С. Роль процесів саморегуляції в діагностуванні трофного режиму грунтів [Текст] / Р. С. Трускавецький // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 4. -  С. 17-20.

АГРОХІМІЯ

Грант (Grant), С. Азот на гребне прогресса [Текст]: азотные удобрения с повышенной эффективностью / С. Грант (Grant) // Зерно. - 2009. - № 6 . -  С. 71-78.

Клименко, І. І. Вплив добрив на накопичення важких металів у темно-сірому опідзоленому грунті / І. І. Клименко // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 6. - С.67-69.

Косолап, Н. П. Удобрения для культуры, а не для загрязнения окружающей среды [Текст] / Н. П. Косолап // Зерно. - 2009. - № 6. -  С. 70.

Марчук, І. Сучасні добрива – на варті врожаю / І. Марчук // Пропозиція. - 2009. - № 4. -  С. 42-45.

Микроэлементы в удобрении овощей [Текст] // Овощеводство. - 2009. - № 5. -  С. 42-50.

Носенко, Юрій Зелені добрива [Текст] / ЮрійНосенко // Агробізнес сьогодні. - 2009. - № 8. -  С. 25-27.

Пирожак, Богдан Попробуйте органику! Современные технологии внесения в почву отходов животноводства [Текст] / БогданПирожак, НатальяЛиекнинс // Новое сел. хоз-во. - 2009. - № 2. -  С. 58-62.

Привалов, Ф. И. Микроудобрения в составе защитно-стимулирующих смесей [Текст] / Ф. И. Привалов, А. Р. Цыганов // Достиж. науки и техники АПК. - 2009. - № 5. -  С. 31-33. 

Суркова, Мария Оценка динамики производства и потребления минеральных удобрений [Текст] / МарияСуркова // Междунар. с.-х. журн. - 2009. - № 3. -  С. 65.       

Чуян, О. Г. Влияние кальций- и фосфорсодержащих соединений на продуктивность звена севооборота при внесении соломы и растительных остатков на удобрение [Текст] / О. Г. Чуян, Н. А. Чуян, Р. Ф. Еремина // Достиж. науки и техники АПК. - 2009. - № 6. -  С. 19-22. 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ

Братишко, В. И. Компьютеризация высотной сьемки поверхности орошаемых участков [Текст] / В. И. Братишко // Мелиорация и водное хоз-во. - 2009. - № 3. -  С. 43-45.

Григоров, Михаил Совершенствование систем капельного орошения [Текст] / МихаилГригоров, АлексейЧушкин // Междунар. с.-х. журн. - 2009. - № 3. -  С. 51-52.    

Сергеева, Т. В. Оценка эрозии при поливе по бороздам и мероприятия по ее устранению [Текст] / Т. В. Сергеева // Мелиорация и водное хоз-во. - 2009. - № 3. -  С. 36-37. 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Бондарчук, М. Ю. Роль цінового механізму на ринку сільськогосподарської техніки [Текст] / М. Ю. Бондарчук // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - С.94-99.

Окоча, А. Диметиловий ефір – ще один вид альтернативного палива для дизельних двигунів [Текст] / А. Окоча  // Пропозиція. - 2009. - № 6. -  С. 110-114.  

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

Максимов, Л. М. Новый аппарат для широкополосного высева семян овощных культур [Текст] / Л. М. Максимов, П. Л. Максимов, И. А. Дерюшев // Картофель и овощи. - 2009. - № 3. -  С. 20-21.

Марченко, В. В. Сучасні зернозбиральні комбайни [Текст] / В. В. Марченко  // Агроном. - 2009. - № 2. -  С. 126-136.

Марченко, В. В. Техніка для механізованого вирощування картоплі [Текст] / В. В. Марченко // Новини агротехніки. - 2009. - № 2. -  С. 40-44; № 3. -  С. 24-27.

Медведєв, В. В. Оцінка умов експлуатації грунтообробної техніки за властивостями грунтів / В. В. Медведєв, Т. М. Лактіонова, О. М. Бігун // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 5. - С.24-32.

Поробова, О. Б. Моделирование процесса сортирования картофеля [Текст] / О. Б. Поробова, Е. В. Корепанова, Н. Ю. Литвинюк // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2009. - № 6. -  С. 8-10.

Савченко, И.  Механизация уборки неодновременно созревающих овощных культур [Текст] / И. Савченко // Овощеводство. - 2009. - № 6. -  С. 64-67; № 7. -  С. 69-71.

Тихоненко, О. В. Економічні аспекти використання іноземної зернозбиральної техніки в Україні [Текст] / О. В. Тихоненко // Економіка АПК. - 2009. - № 5. - С.61-65.

Тончева, Н. Н. Усовершенствуем капустоуборочный комбайн [Текст] / Н. Н. Тончева, И. С. Алатырева // Сел. механизатор. - 2009. - № 5. -  С. 12-13.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ  ТВАРИННИЦТВА

Воробьев, Н. П. Автоматизированная система контроля концентрации аммиака в животноводческих помещениях [Текст] / Н. П. Воробьев, И. В. Недилько // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2009. - № 5. -  С. 36.

Воронцов, С. И. Определение параметров рабочего органа шнекового раздатчика-смесителя кормов [Текст] / С. И. Воронцов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2009. - № 4. -  С. 20-22.

Гусейнов, Р. Г. Газоприводной сепаратор молока [Текст] / Р. Г. Гусейнов, В. А. Шилин, Г. В. Макарова // Сел. механизатор. - 2009. - № 5. -  С. 26-27.

Мебиус, Йорг "Индпошив" штор. При строительстве и перестройке коровников не забывайте о комфорте коров: [Вентиляція в тваринницьких приміщеннях] / ЙоргМебиус // Новое сел. хоз-во. - 2009. - № 2. -  С. 72-74.

Поцелуев, А. А. Система автопоения крупного рогатого скота с мембранным побудителем [Текст] / А. А. Поцелуев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2009. - № 4. -  С. 19-20. 

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

 СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

Гаврилюк, М. М. Перспективи розвитку національного насінництва / М. М. Гаврилюк // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 5. - С.41-44.

Чайка, В. Г. Порядок обліку насіння в господарствах. Пропозиції щодо удосконалення документації [Текст] / В. Г. Чайка, В. В. Вишневський  // Насінництво. - 2009. - № 5. -  С. 18-21.

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

Камінський, В. Ф. Методи та технічні засоби метрологічного забезпечення наукових досліджень у землеробстві / В. Ф. Камінський, В. М. Лапін // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 6. - С.14-17.

Севообороты на основе дерна [Текст] // Зерно. - 2009. - № 5 . -  С. 24-29.

Христенко, А. О. Проблеми ефективності точного землеробства / А. О. Христенко // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 6. - С.18-21.

Якушев, В. П.    Вариограммный анализ для обоснования технологий точного земледелия [Текст] / В. П. Якушев, Е. Е. Жуковский, В. В. Якушев // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. - 2009. - № 3. -  С. 16-20.

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

Бакулова, И. В. Регулирование продукционного процесса посевов озимой тритикале и ржи агротехническими приемами [Текст] / И. В. Бакулова, З. А. Кирасиров // Достиж. науки и техники АПК. - 2009. - № 5. -  С. 17-19.

Бельдій, Н. Ячмінь – культура прибуткова [Текст] / Н. Бельдій, М. Загинайло, А. Носуля // Пропозиція. - 2009. - № 4. -  С. 54-56; № 5. -  С. 70-72.

Власенко, Н. Г.  Отзывчивость новых сортов яровой пшеницы на средства защиты растений [Текст] / Н. Г. Власенко, А. А. Слободчиков, Т. П. Садохина // Земледелие. - 2009. - № 4. -  С. 34-35.

Галактионов, Ю. К. Прогноз урожайности пшеницы по температуре и осадкам зимы [Текст] / Ю. К. Галактионов, Л. Ф. Ашмарина, Г. А. Галактионова // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. - 2009. - № 3. -  С. 12-14.

Гангур, В. В. Царица полей в монокультуре [Текст]: продуктивность кукурузы на зерно при бессменном выращивании и в севообороте  / В. В. Гангур // Зерно. - 2009. - № 6 . -  С. 27-29

Гораш, О. С. Вплив сорту та умов року на якість пивоварного ячменю [Текст] / О. С. Гораш // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 4. -  С. 24-27.

Конопольський, О. Технологічні аспекти вирощування ярого ячменю / О. Конопольський, В. Драбанюк // Пропозиція. - 2009. - № 4. -  С. 60-62,64,67-68.

Мартиненко, Г. Гречка в інтенсивному сільськогосподарському виробництві / Г. Мартиненко, І. Шаблико // Пропозиція. - 2009. - № 4. -  С. 52-53.

Носенко, Ю. Третья мировая культура ячмень в Украине и мире [Текст] / Ю. Носенко // Зерно. - 2009. - № 4 . -  С. 61-65.

Рибалка, О. І. Новітні генетичні аспекти поліпшення якості пшениці [Текст] / О. І. Рибалка, М. А. Литвиненко // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 4. -  С. 35-39.

Рибалка, О. І. Створення сортів пшениці спеціального використання / О. І. Рибалка, О. І. Литвиненко // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 6. - С.36-41.

Стратієвський, Д. Виростити продовольчу пшеницю [Текст] / Д. Стратієвський // Агроном. - 2009. - № 2. -  С. 72-73.

Сучкова, В. М. Економічна ефективність вирощування та переробки рису в різних типах господарських формувань / В. М. Сучкова // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 6. - С.63-66.

Фоменко, М. А. Роль новых сортов озимой пшеницы в стабилизации производства зерна в условиях меняющегося климата [Текст] / М. А. Фоменко, А. И. Грабовец // Земледелие. - 2009. - № 4. -  С. 36-38.        

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

Васин, В. Г. Влияние способов посева и норм высева на химический состав и урожайность сои [Текст] / В. Г. Васин, А. В. Васин, А. А. Васина // Кормопроизводство. - 2009. - № 4. -  С. 13-15.

Корягин, Ю. В. Влияние биопрепаратов и микроэлементов на рост и развитие растений гороха [Текст] / Ю. В. Корягин // Достиж. науки и техники АПК. - 2009. - № 5. -  С. 26-28.

Оверченко, Борис Стабільна рослина: [Горох] / БорисОверченко // Агро Перспектива. - 2009. - № 6. -  С. 22-23.

Січкар, В. І. Горох, соя, нут... Роль зернобобових у продуктивності землеробства [Текст] / В. І. Січкар // Насінництво. - 2009. - № 4. -  С. 10-13.

Турін, Є. М. Насінництво сої [Текст] / Є. М. Турін  // Агроном. - 2009. - № 2. -  С. 174-176.

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

Концеба, С. М. Тенденції розвитку світового виробництва та переробки ріпаку [Текст] / С. М. Концеба // Економіка АПК. - 2009. - № 5. - С.151-155.

Крутько, В. І. Новий напрям у селекції: [Соняшник] / В. І. Крутько // Насінництво. - 2009. - № 4. -  С. 14-16.

Пітик, О. В. Виробництво соняшнику в фермерських господарствах Вінницької області [Текст] / О. В. Пітик // Економіка АПК. - 2009. - № 5. - С.49-52.

Радченко, Е. А. Учимся выращивать горчицу [Текст] / Е. А. Радченко  // Агроном. - 2009. - № 2. -  С. 110-111.     

Щербаков, В. Роль олійних культур у підвищенні ефективності аграрного виробництва [Текст] / В. Щербаков, Т. Яковенко, І. Когут // Пропозиція. - 2009. - № 6. -  С. 64-66, 68.

ПРЯНОАРОМАТИЧНІ КУЛЬТУРИ

Поляков, О. Кунжут і особливості його вирощування [Текст] / О. Поляков, О. Нікітенко // Пропозиція. - 2009. - № 6. -  С. 72-75. 

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

Ковбасюк, П. М’ята перцева – цінна лікарська та ефірно-олійна культура [Текст] / П. Ковбасюк // Пропозиція. - 2009. - № 6. -  С. 56-60.

Леденев, С. Сердобольная валериана [Текст] / С. Леденев // Огородник. - 2009. - № 6. -  С. 12-13. 

Поспелов, С. В. А не посеять ли нам чертополох? [Текст]: промышленное выращивание лекарственной расторопши – дело перспективное и прибыльное / С. В. Поспелов, В. Н. Самородов // Зерно. - 2009. - № 5 . -  С. 66-70.

Поспелов, С. В.  Эхинацея пурпурная: от индейских прерий до украинских степей [Текст] / С. В. Поспелов, В. Н. Самородов // Зерно. - 2009. - № 6. -  С. 64-69.

ПРЯДИЛЬНІ КУЛЬТУРИ

Курчакова, Л. Н. Создание устойчивых к септориозу (пасмо) форм льна [Текст] / Л. Н. Курчакова // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. - 2009. - № 2. -  С. 16-19.

Ситник, В. П. Насіннєва продуктивність конопель [Текст] / В. П. Ситник, В. М. Кабанець // Насінництво. - 2009. - № 4. -  С. 23-26. 

КАРТОПЛЯ

Бондарчук, А. А. Перспективи розвитку картоплярства в Україні [Текст] / А. А. Бондарчук // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 4. -  С. 21-23.

Горбачев, И. В. Уход за посадками картофеля [Текст] / И. В. Горбачев, Ю. М. Шрейдер // Сел. механизатор. - 2009. - № 6.- С. 16-17.

Олийнык, Т.  Картофель без вирусов: секреты его получения и использования [Текст] / Т. Олийнык // Зерно. - 2009. - № 5 . -  С. 20-22.

Осипчук, А. А. Селекция картофеля [Текст] / А. А. Осипчук // Зерно. - 2009. - № 4 . -  С. 72-78.

Попов, А. П. Отрабатываем сортовую агротехнику производства семенного картофеля [Текст] / А. П. Попов, М. И. Павлов, М. П. Беликов // Картофель и овощи. - 2009. - № 2. -  С. 29-30.

Симаков, Е. А. Красавица – новый сорт картофеля [Текст] / Е. А. Симаков, Ф. Е. Антощенко, В. Н. Свист // Картофель и овощи. - 2009. - № 3. -  С. 26.

Усков, А. И. Воспроизводство оздороленного исходного материала для семеноводства картофеля: обоснование стратегии [Текст] / А. И. Усков // Достиж. науки и техники АПК. - 2009. - № 6. -  С. 30-33.

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

Балан, В. М. Особливості вирощування маточників для пересадки [Текст] / В. М. Балан, Д. С. Мельник // Цукрові буряки. - 2009. - № 2. -  С. 11-12.

Дорошенко, В. А. Пошук резервів вологозабезпеченості посівів цукрових буряків [Текст] / В. А. Дорошенко, С. І. Власенко, Н. В. Коновалова // Цукрові буряки. - 2009. - № 2. -  С. 17-18.

Мілієнко, М. Ринок сортових ресурсів цукрових буряків в Україні: нові та перспективні сорти [Текст] / М. Мілієнко, Є. Яковлєв // Пропозиція. - 2009. - № 5. -  С. 64, 67-69.

Нанаенко, А. К. Агротехнические приемы на свекловичных полях [Текст] / А. К. Нанаенко // Сах. свекла. - 2009. - № 5. -  С. 21-24.

Островский, Л. Л. Сортоиспытание украинских гибридов в Республике Беларусь: [Цукрові буряки] / Л. Л. Островский // Сах. свекла. - 2009. - № 4. -  С. 14-15.

Слободяник, В. К. Вплив комплексного добрива фолікер на цукрові буряки / В. К. Слободяник // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 6. - С.27-30.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Благовещенский, Г. В. Современные проблемы производства кормов из трав и их решения [Текст] / Г. В. Благовещенский, В. Н. Кутровский // Кормопроизводство. - 2009. - № 6. -  С. 8-13.

Косолапов, В. М. Применение биологических препаратов для приготовления обьемистых кормов из высокопродуктивных бобовых трав [Текст] / В. М. Косолапов, В. А. Бондарев, В. П. Клименко // Аграр. наука. - 2009. - № 6. -  С. 14-17.

Мудрик, Н. В. Исходный материал вики яровой для селекции на повышенную продуктивность семян [Текст] / Н. В. Мудрик, О. В. Мохань // Кормопроизводство. - 2009. - № 5. -  С. 25-28.

Надежкин, С. Н. Промежуточные посевы кормовых культур в зеленом конвейере [Текст] / С. Н. Надежкин, А. В. Валитов // Достиж. науки и техники АПК. - 2009. - № 5. -  С. 47-48.

Наумова, Т. В. Влияние агротехнических приемов возделывания суданской травы на продуктивность и посевные качества семян [Текст] / Т. В. Наумова // Кормопроизводство. - 2009. - № 6. -  С. 25-28.

ОВОЧІВНИЦТВО

Вюртц, А. Изучение сроков и схем посева капусты брокколи в открытый грунт [Текст] / А. Вюртц, В. Старцев // Овощеводство. - 2009. - № 5. -  С. 70-71.

Галенко, Віктор. Роскошный лук из крохотных семян [Текст] / В. Галенко // Огородник. - 2009. - № 4. -  С. 16-17.     

Корниенко, С. Артишок – деликатесный овощ [Текст] / С. Корниенко // Овощеводство. - 2009. - № 6. -  С. 34-41.

Кривошеин, М. И. Детерминантные гибриды томата для промышленного производства [Текст] / М. И. Кривошеин // Картофель и овощи. - 2009. - № 3. -  С. 32.

Пацурия, Д. В. Особенности выращивания рассады цветной капусты в кассетах [Текст] / Д. В. Пацурия, В. Г. Судденко, В. А. Маслов // Картофель и овощи. - 2009. - № 2. -  С. 26-27

Слепцов, Ю. Незаменимая капуста: выбираем сорт [Текст] / Ю. Слепцов // Овощеводство. - 2009. - № 6. -  С. 46-51.

Сыч, З. Экспертная оценка сортимента томата для выращивания в открытом грунте [Текст] / З. Сыч // Овощеводство. - 2009. - № 4. -  С. 44-47.

Факторы, влияющие на качество редиса [Текст] // Овощеводство. - 2009. - № 5. -  С. 52-56.

Холявко, Ю.  Первым делом – почва. Выращивание томатов на узких грядках [Текст] / Ю. Холявко // Огородник. - 2009. - № 4. -  С. 12-13.

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

Власов, В. В. Інновації у розміщенні виноградних насаджень / В. В. Власов, І. В. Белоус // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 5. - С.62-65.

Евдокименко, С. Н. Использование потенциала продуктивности ремонтантных форм малины в селекции [Текст] / С. Н. Евдокименко // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. - 2009. - № 3. -  С. 22-25.

Зубарева, И. И. Качество плодов гибридных форм и сортов сливы селекции НГСХА [Текст] / И. И. Зубарева, А. А. Масленников // Садоводство и виноградарство. - 2009. - № 3. -  С. 40-41.

Калинина, И. П. Сеянец голубики – ценная исходная форма в селекции черной смороды [Текст] / И. П. Калинина, Н. И. Назарюк // Садоводство и виноградарство. - 2009. - № 2. -  С. 10-13.

Кондаков, А. К. Влияние минеральных удобрений на рост растений крыжовника и черной смородины [Текст] / А. К. Кондаков, О. А. Сироткина // Садоводство и виноградарство. - 2009. - № 3. -  С. 7-11.

Кудренко, И. Вишню вырастить просто [Текст] / И. Кудренко // Огородник. - 2009. - № 6. -  С. 24.

Попова, В. П. Эффективность капельного орошения с применением минеральных удобрений в насаждениях яблони [Текст] / В. П. Попова, Т. Г. Фоменко // Садоводство и виноградарство. - 2009. - № 2. -  С. 2-4.

Седов, Е. Н. Результативность селекции яблони на полиплоидном уровне и ее перспективы [Текст] / Е. Н. Седов, Г. А. Седышева, З. М. Серова // Аграр. наука. - 2009. - № 5. -  С. 21-22.

Сергеева, Н. Н. Комплексная диагностика минерального питания яблони [Текст] / Н. Н. Сергеева // Садоводство и виноградарство. - 2009. - № 3. -  С. 2-5.

Скачков, М. В. Магнитно-импульсная обработка промышленных плантаций земляники [Текст] / М. В. Скачков, В. И. Донецких // Сел. механизатор. - 2009. - № 6. -  С. 30-31.

Упадышева, Г. Ю. Изменение биохимического состава и качества плодов вишни под влиянием подвоя [Текст] / Г. Ю. Упадышева, Н. С. Колпаков // Аграр. наука. - 2009. - № 4. -  С. 20-21.

ХМЕЛЯРСТВО

Ратошнюк, Т. М. Розвиток хмелярства в Україні [Текст] / Т. М. Ратошнюк, О. М. Николюк // Економіка АПК. - 2009. - № 5. - С.27-32. 

КВІТНИЦТВО

Африканська лілія [Текст] // Квіти України. - 2009. - № 4. -  С. 14-15.

Бублий, Т. Не цветок – чистое золото! [Текст] / Т. Бублий // Огородник. - 2009. - № 4. -  С. 48-49.      

Воробьева, Елена Флорибунда, или рабатковые розы [Текст] / ЕленаВоробьева // Огородник. - 2009. - № 5. -  С. 50-51.

Голиков, К.  Бородатые ирисы: в поисках новых возможностей [Текст] / К. Голиков  // Цветоводство. - 2009. - № 3. -  С. 44-45.

Клесса, М. Остеоспермум – все больше возможностей: [Квітництво промислове] / М. Клесса // Овощеводство. - 2009. - № 4. -  С. 66-70. 

Мохно, В. С. Возможности реализации генетического потенциала фрезии при создании современных сортов [Текст] / В. С. Мохно, Е. В. Братухина // Сельскохозяйственная биология. - 2009. - № 3. -  С. 39-44. - (Биология растений).

Ткачук, Ольга В объятиях душистых роз [Текст] / ОльгаТкачук // Огородник. - 2009. - № 4. -  С. 50-51.

Фізіологічні порушення тюльпанів: причини і захист [Текст] // Квіти України. - 2009. - № 4. -  С. 8-9.

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

Курдюк, М. Плантаційне лісовирощування. Цільові деревостани як джерело енергетичної сировини [Текст] / М. Курдюк // Лісовий і мисливський журн. - 2009. - № 2. -  С. 14-15.

Романов, Е. М. Субстраты на основе органических отходов для выращивания сеянцев в контейнерах [Текст] / Е. М. Романов, Д. И. Мухортов, А. В. Ушнурцев // Лесное хоз-во. - 2009. - № 2. -  С. 35-37.

Шутов, И. В. Лесная политика в условиях изменяющегося климата [Текст] / И. В. Шутов, Б. Н. Рябинин // Лесное хоз-во. - 2009. - № 2. -  С. 4-9. 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Верещагин, Леонид Вредители и болезни плодовых и ягодных культур. Инфекционные болезни [Текст] // Огородник. - 2009. - № 6. -  С. 32-37.

Дерменко, О. Обыкновенная парша картофеля [Текст] / О. Дерменко // Овощеводство. - 2009. - № 6. -  С. 58-59.

Зозуля, О. Л. Люмакс: новий крок у захисті рослин [Текст] / О. Л. Зозуля   // Агроном. - 2009. - № 2. -  С. 30-31.

Система захисту плодових насаджень від хвороб та шкідників [Текст] // Агробізнес сьогодні. - 2009. - № 7. -  С. 10-11.

Фокін, А. Попелиця на зернових культурах [Текст] / А. Фокін // Пропозиція. - 2009. - № 5. -  С. 74-76, 78, 80-82. 

ТВАРИННИЦТВО.

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО 

ГОДІВЛЯ І УТРИМАННЯ ТВАРИН

Пачевський, А. Корми якісні – тваринництво високопродуктивне [Текст] / А. Пачевський, О. Курнаєв // Тваринництво України. - 2009. - № 4. -  С. 36-39.

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

Гавриленко, М. Нормандська молочна порода / М. Гавриленко, Ю. Полупан // Пропозиція. - 2009. - № 4. -  С. 128-129.

Галиев, Б. Х. Влияние консервированного силоса на продуктивность молодняка крупного рогатого скота [Текст] / Б. Х. Галиев, Г. В. Павленко, Р. Ш. Абдулгазизов // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. - 2009. - № 3. -  С. 52-54.

Гизатуллин, А. Н. Адаптация бычков к условиям промышленной технологии [Текст] / А. Н. Гизатуллин // Аграр. наука. - 2009. - № 6. -  С. 23-24.

Губина, А. В. Поведение телят на пастбище при разных системах содержания [Текст] / А. В. Губина // Аграр. наука. - 2009. - № 6. -  С. 22-23.

Кудрин, А. Г. Индексы этологической активности как признак селекции при линейном разведении крупного рогатого скота [Текст] / А. Г. Кудрин, С. А. Гаврилин // Аграр. наука. - 2009. - № 5. -  С. 23-24.

Кузнецова, Н. В. Влияние кормовых добавок на продуктивность дойных коров [Текст] / Н. В. Кузнецова, Л. В. Сычева // Зоотехния. - 2009. - № 4. -  С. 4-6.

Самоделкин, А. Г. Влияние кровности по герефордской породе на рост и развитие помесных бычков [Текст] / А. Г. Самоделкин, Е. П. Шибаева // Зоотехния. - 2009. - № 5. -  С. 22-23.

Семенов, С. Многокомпонентная кормовая добавка – основа повышения качества молока [Текст] / С. Семенов, Д. Дутов, К. Полянский // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2009. - № 4 . -  С. 19-20.

Франчук, М. Подільський заводський тип за окремими ознаками екстер’єру тварин: [Велика рогата худоба] / М. Франчук // Тваринництво України. - 2009. - № 4. -  С. 13-15.

Яранцева, С. Б. Продуктивное долголетие и воспроизводительная способность коров черно-пестрой породы в зависимости от подбора пар [Текст] / С. Б. Яранцева, Н. Н. Нестеренко // Вест. Рос. акад. с.-х. наук. - 2009. - № 3. -  С. 90-92.

КОНЯРСТВО

Пінчук, В. О. Сучасний стан та збереження біорізноманіття порід коней України [Текст] / В. О. Пінчук // Агроекологічний журн. - 2009. - № 1. -  С. 53-57.

Пую, В. Л. Алгоритм создания кормовой базы для коней в зеленом туризме [Текст] / В. Л. Пую // Кормопроизводство. - 2009. - № 4. -  С. 28-32.

Стольная, Е. С. Редкие линии в чистокровной верховой породе [Текст] / Е. С. Стольная // Коневодство и конный спорт. - 2009. - № 2. -  С. 16-18; № 3. -  С. 14-18.

Цыганок, И. Б. Испытания работоспособности лошадей местных пород [Текст] / И. Б. Цыганок // Коневодство и конный спорт. - 2009. - № 2. -  С. 12-14.

СВИНАРСТВО

Асрутдинова, Р. А. Оценка иммунного статуса поросят в условиях свиноводческих комплексов [Текст] / Р. А. Асрутдинова, Л. В. Резниченко // Достиж. науки и техники АПК. - 2009. - № 5. -  С. 51-52.

Гнатюк, С. Інтенсифікація промислового свинарства [Текст] / С. Гнатюк // Тваринництво України. - 2009. - № 5. -  С. 2-4.

Джунельбаев, Е. Т. Повышение откормосных и мясных качеств свиней крупной белой породы методом внутрипородной селекции [Текст] / Е. Т. Джунельбаев, Н. С. Куренкова, В. А. Дунина // Зоотехния. - 2009. - № 4. -  С. 23-24.

Дикун, А. Високоприбуткове свинарство: погляд на Данію [Текст] / А Дикун // Пропозиція. - 2009. - № 5. -  С. 126-127.

Коваленко, В. Ф. Особливості вільнорадикального перекисного окиснення у свинок / В. Ф. Коваленко, А. М. Шостя // Вісн. аграр. науки. - 2009. - № 6. - С.31-33.

Майстренко, А. Технологія використання кормових добавок  у свинарстві [Текст] / А. Майстренко  // Тваринництво України. - 2009. - № 6. -  С. 6-10.

Петров, Г. А. Убойные и мясные качества свиней отечественной и западной селекции [Текст] / Г. А. Петров, С. А. Грикшас, Г. А. Фуников // Аграр. наука. - 2009. - № 5. -  С. 26-27.

Топіха, В. Свині дюрок української селекції [Текст] / В. Топіха // Тваринництво України. - 2009. - № 6. -  С. 23-25.

Энгельс, Хайке Каждый поросенок на щету [Текст] / ХайкеЭнгельс // Новое сел. хоз-во. - 2009. - № 3. -  С. 70-73.

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

Коник, Н. В. Продуктивные особенности овец ставропольской породы [Текст] / Н. В. Коник // Аграр. наука. - 2009. - № 4. -  С. 23-25.

Моисейкина, Л. И. Связь групп крови с продуктивностью у овец [Текст] / Л. И. Моисейкина, С. П. Трофименко, П. М. Кленовицкий // Зоотехния. - 2009. - № 5. -  С. 23-24.

Никонова, Е. А.  Роль развития мышц и костей в формировании мясной продуктивности молодняка овец цигайской породы [Текст] / Е. А. Никонова, В. И. Косилов, П. Н. Шкилев // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. - 2009. - № 3. -  С. 88-90.