ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з питань економіки і права

 

  

До Всесвітнього дня захисту прав споживачів

 

 

Права споживачів та їхній захист

 Рекомендаційний бібліографічний покажчик

  

 

 

Вінниця, 2009

 

Кожна людина має законні права на одержання якісних послуг, робіт, товарів за сплачені гроші. Хоча закон стоїть на сторожі інтересів споживачів, проте не завжди вдається їх захистити з однієї причини – незнання механізмів такого захисту.

Анатолій Ткачук

Голова інституту громадянського суспільства


Захист прав споживачів: історія становлення

1. Дудла, І.В. Передумови виникнення консюмеризму в Україні // Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / І. О. Дудла. – К., 2007. – С. 16-18.

2. Дудла, І.В. Розвиток руху захисту прав споживачів в Україні // Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / І. О. Дудла. – К., 2007. – С. 18-20.

3. Ермолина, Л. Консьюмеризм: вчера, сегодня, завтра: [ з історії споживч. руху ] // Підприємництво, господарство і право. – 2001.– № 1.– С. 42-46.

4. Захист прав споживачів: історія та сьогодення. – Режим доступу:  http://www.regionnews.poltava.ua/index.php?go=News&in=view&id=5809. – Назва з екрану. 

5. Звєрєва, О.В. Виникнення законодавства про захист прав споживачів у світі // Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів / О. В. Звєрєва  – К., 2007. – С. 6-10.

6. Історія виникнення руху щодо захисту прав споживачів. – Режим доступу: http://www.dssu.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=32997&cat_id=32908. – Назва з екрану.

7. Історія міжнародного руху споживачів. – Режим доступу:  http://korosten.in.ua/index.php?page=277. – Назва з екрану.

8. Історія розвитку споживчого руху. – Режим доступу: http://consumerunion.org.ua/about.php?cat=consmove. – Назва з екрану.

9. Історія виникнення Руху захисту прав споживачів та міжнародний досвід. – Режим доступу:  http://www.kmv.gov.ua/divinfo.asp?Id=63533. – Назва з екрану.

10. История возникновения движения в защиту прав потребителей. – Режим доступу: http://www.tspu.tula.ru/res/econom/ZPP/lecture_1.htm. – Назва з екрану

11. История потребительского движения. – Режим доступу:  http://www.zonaprav.ru/ap/history.htm#1. – Назва з екрану.

12. Одінцова, О. О. Передумови розвитку захисту прав споживачів в Україні: історичний та соціально-правовий аспекти. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2008/Pravo/28516.doc.htm. – Назва з екрану. 

13. Перминова, Е.В. Как зарождалась защита потребителей // Ненадлежащее качество дорогостоящих товаров и услуг: защита прав потребителя среднего класса: справ. /  Е. В. Перминова. – М.; СПб., 2006. – С. 12-15. 

14. Салухіна, Н.Г. Історичні передумови виникнення консюмеризму // Захист прав споживачів : навч. посіб. / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська, О. І. Башкатова. – К., 2007. – С. 20-27.  

15. Селезнев, В.В. История потребительского движения // Как защищать свои права потребителя  / В. В. Селезнев. – Х., 2006. –  С. 10-11.  

 

Законодавство України у сфері захисту

прав споживачів

16. Конституція України : [ст.42].– Х.: ІГВІНІ, 2007.– 64 с.

17. Господарський Кодекс України: [ст. 20, ст. 39, ст. 246]: наук.-практ. комент. / ред. О.І. Харитонова.– Х.: Одіссей, 2007.– 832 с. 

18. Законодательство Украины о защите прав потребителей // Право и практика. – 2000. – № 7. – С.3-109.

19. Законодательство Украины о защите прав потребителей // Право и практика. – 2001. – № 8 . – С.3-91. 

20. Законодательство Украины о защите прав потребителей // Право и практика. – 2002. – № 12 . –  С. 3-118. 

21. Законодавство України про захист прав споживачів: закони і законодав. акти / ред. Е.Ф. Демський. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 464 с.  

22. Захист прав споживачів : зб. док. / ред. О.А. Кривенко. – К. : СПЛАЙН, 2001. – 80 с.        

23. Захист прав споживачів : нормат.-прав. регулювання: зразки док. / упоряд. О.М. Роїна . – 3-є вид., перероб. та доп. – К. : КНТ, 2006. – 232 с.  

24. Захист прав споживачів : нормат.-прав. регулювання: зразки док. / упоряд. О.М. Роїна . – 4-е вид., змін. та доп. – К. : КНТ, 2007. – 260 с.  

25. Права споживачів та їхній захист : закони і законодавч. акти / Ін-т громад. сусп-ва. – К. : [Б.в.], 1999. – 36 с.

26. Правила торгівлі та права споживачів: нормат. док. / упоряд. О.М. Роїна. – К.: КНТ, 2007. – 440 с.

27. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України вiд 23 груд. 1997 р. № 771/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України.– 1998. – № 19. – Ст. 98; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=771%2F97-%E2%F0

28. Про житлово-комунальні послуги: Закон України  вiд 24 черв. 2004 р. № 1875-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. –  № 47. – Ст. 514; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1875-15&c=1

29. Про захист прав споживачів: Закон України  вiд 12 трав. 1991 р. № 1023-XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991.– № 30. – Ст. 379;  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12&c=1

30. Про затвердження Правил торгівлі на ринках: Наказ Мінекономіки, Європ. інтеграції, МВС України, ДПА України, Держкомстандартизації   вiд 26 лют. 2002 р. № 57/188/84/105 // Офіційн. вісн. України. – 2002. – № 13. – С. 261. –  Ст. 681;  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-02&c=1

31. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами: Наказ  Мінекономіки, Європ. інтеграції від 11 лип. 2003 р.  № 185 // Офіційн. вісн. України.– 2003. –  № 30. – С. 310. – Ст. 1581; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0628-03&c=1

32. Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 17 листоп. 2004 р. № 1570: [подана форма типового документа та перелік ]  // Офіційн. вісн. України. – 2004.– № 47.– С. 24.– Ст. 3105;  http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1570%2D2004%2D%EF&c=1

33. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 30 лип. 1996 р. № 854 // Уряд. кур'єр. – 1996. – 14 верес.; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=854-96-%EF

 34. Про затвердження Правил побутового обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 16 трав. 1994 р. № 313. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=313%2D94%2D%EF&c=1. – Назва з екрану.

35. Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту : Постанова Кабінету Міністрів України вiд 18 лют. 1997 р. № 176 // Офіційн. вісн. України – 1997.– № 8, т. 2.– С. 142 ;  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=176%2D97%2D%EF&c=1

36. Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 9 серп. 2005 р. № 720:[подана форма типового документа та перелік]  // Офіційн. вісн. України. – 2005. – № 32. – С. 284. –  Ст. 1935;  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=720%2D2005%2D%EF&c=1

37. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 15 черв. 2006 р. № 833 // Офіційн. вісн. України. – 2006. –  № 25. – С. 53. – Ст. 1818; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=833%2D2006%2D%EF&c=1

38. Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку: Постанова Кабінету Міністрів України  вiд 1 лип. 1998 р. № 997 // Офіційн. вісн. України. – 1998. – № 27 .– С. 45;  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997%2D98%2D%EF&c=1

39. Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 17 серп. 2002 р. № 1155 // Офіційн. вісн. України. – 2002. – № 34. – С. 70. – Ст. 1586; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1155%2D2002%2D%EF&c=1 

40. Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення: Постанова Кабінету Міністрів України  вiд 26 лип. 1999 р. № 1357 // Офіційн. вісн. України. – 1999. –  № 30. – С.70;http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1357%2D99%2D%EF&c=1

41. Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 17 серп. 2002 р. № 1177 // Офіційн. вісн. України. – 2002. – № 34. – С. 108. – Ст. 1587;  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1177-2002-%EF&c=1#Public 

42. Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів: Указ Президента України вiд 12 січ. 2002 р. № 16/2002 // Офіційн. вісн. України. – 2002. –  № 3. – С. 19. –  Ст. 81; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=16%2F2002&c=1#Public

 43. Про ратифікацію Угоди про основні напрями співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту прав споживачів: Закон України  вiд 7 берез. 2002 р. № 3102-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 32. – Ст. 227; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3102-14&c=1#Public

44. Про схвалення Концепції Державної цільової програми захисту прав споживачів на 2008-2011 рр.: Розпорядж. Кабінету Міністрів України вiд 9 квіт. 2008 р. № 649- р // Офіційн. вісн. України. – 2008. – № 31. – С. 89. – Ст. 1010; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=649-2008-%F0&c=1#Public 

45. Про утворення Координаційної ради з питань захисту прав споживачів: Розпорядж. Кабінету Міністрів України вiд 27 груд. 2006 р. № 661- р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=661-2006-%F0. – Назва з екрану.

46. Цивільний Кодекс України: [ст. 1209 - 1211]: наук.-практ. комент. / за заг. ред.: Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К.: Всеукр. асоц. вид. «Правова єдність», 2008. – 740 с. 

*** 

47. Владимиров, А. Комментарий к изменениям в законе о защите прав потребителей  // Вестн. бухгалтера и аудитора Украины. – 2006. – № 3/4. –  С. 22-25. 

48. Дем’янець, С. Правове врегулювання захисту прав споживачів. – Режим доступу:   http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2473. – Назва з екрану. 

49. Іваненко, Л.  Наукове обгрунтування необхідності внесеня змін до Закону України «Про захист прав споживачів» // Право України. – 2005. – № 5. – С.74-78. – Бібліог.: 4 назви. 

50. Кагал, Т. Законодавство про захист прав споживачів у сфері якості товарів у системі законодавства України // Право України. – 1998. – № 8. – С. 98-101. 

51. Колісникова, Г.  Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів // Право України. – 2008. – № 3. – С.100-102. – Бібліогр.: 4 назви. 

52. Кондратьєва, О. Стан захисту підприємництва і споживачів від недобросовісної конкуренції: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування // Інтелектуал. власність. – 2007. – № 11. –  С. 36-43. 

53. Косінов, С. Особливості правових норм, що забезпечують захист прав споживачів за договором куплі-продажу // Право України. – 1999. – № 1. – С. 90-92. 

54. Куделя, Н.  Правовий аналіз змін до законодавства України про захист прав споживачів / Н. Куделя, Л.Іваненко // Право України. – 2002. – № 9. – С.112-114. 

55. Осетинська Г. Законодавча регламентація зобов’язань з надання послуг за участю споживачів // Право України. – 2003. – № 11.- С.130-133.

56. Письменна, О. П. Формування концепції законодавства в сфері захисту прав споживачів в Україні. – Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=211. – Назва з екрану.

57. Правове регулювання якості товарів та захисту прав споживачів // Правове регулювання торговельної діяльності в Україні: зб. законодавства з питань здійснення торгов. діяльн. / ред. С. В. Томчишен. – Х., 2006. – С. 221-396. 

58. Правове регулювання захисту прав споживачів // Підприємницьке право: підруч. / за ред. О.В. Старцева. – К., 2005. – С. 533-590.

59. Пугач, Я.М. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав споживачів // Господарське законодавство: навч. посіб. / Я.М. Пугач, Л.М. Труфанова. – К., 2005. – С. 220-620. 

60. Правовое обеспечение защиты прав потребителей // Торговое право: учеб. пособие / ред. А. А. Попов. – Х., 2007. – С. 251-282. 

61. Рабінович, А. Споживчі права людини: до розробки загальноюридич. понять  // Юридич. Україна. – 2005. – № 10. –  С. 32-37. – Бібліогр.: с. 37.

62. Салухіна, Н. Г. Характеристика асортименту і якості продовольчих товарів та дотримання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів / Н. Г. Салухіна, М. М. Казаков // Сучасні проблеми товарознавства: зб. наук. пр. – К., 2001. –  С. 86-91. 

63. Шовкошитна, С. Права споживачів та їхній захист: закони і законодавчі акти /  Ін-т громад. сусп-ва. – 2-е вид., випр. та доп. – К. : [Б.в.], 2003. – 32 с.   

Інтереси українського споживача потребують захисту

 64. Андрущенко, В. Якісні речі завжди до речі: [пробл. захисту прав споживачів в Україні] // Україна молода. – 2006. – 17 лют. – С.18. 

65. Балабуєва, К. Будьмо королями! Як захищати свої споживчі права, або Чому покупці пасивні? // Віче. – 2007. – № 15. –  С. 53. 

66. Бедратий, В. Якість життя та захист прав споживачів / В. Бедратий, В. Крилов, К. Бляха // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2008. – № 3. –  С. 60-66.

67. Безух, О. Проблеми захисту споживачів при створенні конкуренції // Укр. комерц. право. – 2007. – № 8. –  С. 56-61.

68. Бірюкова, І. Вимагай більшого!: Уряд збирається посилити контроль за якістю продукції, але споживачам не слід чекати // День. – 2008. – 17 трав.;   http://www.day.kiev.ua/201282/ 

69. Бірюкова, І. Обережно – небезпечна продукція: фахівці стверджують: укр. ринок запрудж. неякісн. товарами // День. – 2008. – 13 берез.; http://www.day.kiev.ua/198050/

70. Будьонний, М. Навіщо руйнується щит споживача?: [пробл. захисту прав споживачів в Україні] // Уряд. кур’єр. – 2004. – 23 листоп. – С. 13.

71. Васьків, С.С. Споживачу, ти завжди правий!: [15 берез. – Всесвіт. день прав споживачів] // Вінниц. газ. – 2000. – 14 берез.

72. Винницкий областной союз потребительских обществ. – Режим доступу: http://www.vosst.com.ua/istoriya_ru.htm. – Назва з екрану.

73. Волинець, А. Проблемні питання проведення експертизи щодо захисту прав споживачів  // Юридич. журн. – 2005. – № 8. –  С. 113-115.

74. Всеукраїнська громадська організація «Союз споживачів України». – Режим доступу:  http://consumerunion.org.ua/. – Назва з екрану.

75. Герасимова, С. В. Узагальнення підходів до визначення консьюмеризму як соціально-економічної категорії // Актуал. пробл. економіки. – 2005. – № 12. –  С. 76-79. – Бібліогр.: С.79.

76. Герасимчук, В.  Клієнт завжди правий, якщо нікому не довіряє: [до Всесвіт. дня прав споживачів] // День. – 2005. – 15 берез.; http://www.day.kiev.ua/133783/

77. Гінзбург, М. Застандартизована термінологія захищає права споживачів: масло, олія, жирові суміші // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2006. – № 6. –  С. 21-24. – Бібліогр.: 17 назв.

78. Гладка, І. Клієнт завжди правий, або Що треба знати, щоб не придбати «кота в мішку»? // Нар. армія. – 2007. – 15 берез. – С.6.

79. Давидова, Н. Споживче право: комплексне правове утворення // Підприємництво, господарство і право. – 2007. –  № 3. – С. 23-26.

80. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. – Режим доступу:  www.dssu.gov.ua .– Назва з екрану.

81. Дочинець, Н. Дослідження конс'юмеристських настроїв та ставлення громадян до державних органів із захисту прав споживачів у Закарпатській області // Маркетинг в Україні. – 2007. –  № 1. –  С. 46-51.

82. Дочинець, Н. Роль державних регіональних органів у справах захисту прав споживачів у розвитку вітчизняного консюмеризму // Регіон. економіка. – 2005. – № 4. – С.167-172. – Бібліогр.:8 назв.

83. Дочинець, Н. М. Методика вимірювання розвитку консьюмеризму в регіоні // Актуал. пробл. економіки. – 2007. –  № 11. – С. 95-103. – Бібліогр.: 10 назв.

84. Дудла, І. О. Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / І. О. Дудла. – К. : ЦУЛ, 2007. – 448 с.

85. Ждан, Л. С. Якість і справедливість – це майбутнє України: [про захист прав споживачів] // Вінниччина. – 2006. – 14 берез. – С.5.

86. Задорожна, Н. Проблеми правовідносин між споживачами та виробниками (продавцями) в умовах конкуренції // Юридич. Україна. – 2005. – № 10. – С. 55-59. – Бібліогр.: с. 59.

87. Закревська, О. Споживаєте?: якість товару залежить від вашого небажання бути обдуреним // День. – 2004. – 7 лют.; http://www.day.kiev.ua/26226/ 

88. Захист прав споживачів в регіонах: адреси, телефони та керівники управлінь по захисту прав споживачів. – Режим доступу: http://privattaxi.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=413&Itemid=1&lang=ua. – Назва з екрану.

89. Звєрєва, О. В. Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / О. В. Звєрєва. – К. : ЦУЛ, 2007. – 192 с. – Бібліогр.: с. 184 -191.

90. Звєрєва, О. В. Забезпечення права споживача на інформацію за допомогою господарсько-правових норм // Держава і право. – 2008. – Вип. 40. –  С. 277-283. – Бібліогр. в кінці ст.

91. Звєрєва, О. Забезпечення міжгалузевої взаємодії правових норм з метою захисту прав споживачів // Право України. – 2008. – № 6. – С.19-22. – Бібліогр.: 16 назв.

92. Звєрєва, О. Освіта споживача – важливе державне завдання // Право України. –  2008. – № 8. – С.31-35.

93. Звєрєва, О. В. Права споживачів у сфері торгівлі на замовлення і вдома у споживачів // Держава і право. – 2008. – Вип. 39. –  С. 370-376. – Бібліогр. в кінці ст.

94. Звєрєва, О.В. Питання захисту прав споживачів при здійсненні оптової торгівлі // Правова регламентація торговельної діяльності: навч. посіб. / О. В. Звєрєва. – К., 2006. – С. 111-114.

95. Звєрєва, О.В. Особливості захисту прав споживачів у роздрібній торговельній діяльності // Правова регламентація торговельної діяльності: навч. посіб. / О. В. Звєрєва. – К., 2006. – С.81-96.

96. Зоріна, Ю. Захист прав споживачів у рекламі // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 11. –  С. 33-36.

97. Іваненко, Л.  Реалізація права споживачів на придбання товару належної якості / Л.  Іваненко, О. Язвінська // Право України. – 2003. – № 8. – С.73-77. – Бібліогр.: 9 назв.

98. Іваненко, Л. П. Практика захисту прав споживачів на отримання послуг належної якості // Юридич. журн. – 2005. – № 4. – С.114-116.

99. Іванов, В. Полтавастандартметрологія: нові можливості захисту споживачів світлотехнічної продукції  // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2007. – № 5. –  С. 67-71. – Бібліогр.: 8 назв.

100. Іжик, П.  Україна стане суспільством освічених споживачів. Коли? // День. –  1999. – 22 груд.; http://www.day.kiev.ua/8483/

101. Кагал, Т. Споживачам  – надійні правові гарантії: реформи в галузі захисту справ споживачів // Віче. – 1999. – № 2. – С. 106-124.

102. Казаков, М.  Захист прав споживачів – шлях, який нам треба ще пройти // Трибуна. – 2000. – № 3/4. – С.17-19.

103. Карпачова, Н.І. Право на підприємницьку діяльність. Захист прав споживача // Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: перша щоріч. доп. Уповноваж. Верхов. Ради України з прав людини / Н. І. Карпачова. – К., 2000. – С.280-293.

104. Килимник, Ю. Чи будуть у нас свої «вершники Надера»?: [про захист прав споживачів] // День. – 2007. – 15 берез.;  http://www.day.kiev.ua/177942/

105. Кобилянський, В. Хто і як повинен захищати права споживачів // Все про бух. облік. – 2001. –  5 груд. – С. 29-34.

106. Корнієнко, І. Права споживачів при придбанні товару належної та/або неналежної якості // Юридич. журн. – 2007. –  № 5. – С.37-40.

107. Корнієнко, І. Дотримання прав споживачів при рекламуванні товарів та послуг      // Юридич. журн. – 2007. – № 6. – С.72-74.

108. Коротич, С. На захист прав споживачів // Уряд. кур’єр. – 2008. – 27 черв. – С.4.

109. Кройтор, В. А. Защита прав потребителя: учеб. пособ. / В. А. Кройтор. – Х.: Бизнес Информ, 1996. – 313 с.

110. Куделя, Н.  Проблемні питання захисту прав споживачів // Вісн. прокуратури. – 2002. – № 1. – С.82-84.

111. Левицький, C. У Барі є кому захищати права споживачів // Барчани. – 2009. – 27 лют. – С.3.

112. Литвиненко, А. Голографічний захист підакцизних товарів // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2004. – № 2. –  С. 32-33.

113. Малолєткова, О. Не будьте байдужими до власного здоров’я та безпеки // Уряд. кур’єр. – 2007. – 17 квіт. – С.8.

114. Мандибура, В.  Розвиток системи захисту прав споживачів як умова зростання якості життя населення України // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 8. –  С. 3-9. – Бібліогр. в приміт.

115. Манукян, В.И. Права потребителя // Моральный вред: право, практика, опыт / В.И. Манукян. – К., 2008. – С.128-131.

116. Масарик, В. Консьюмер – значит «потребитель» // Зеркало недели. – 1995. – 5 - 11 авг.; http://www.zn.ua/2000/2241/39791/

117. Миколюк, О. Український споживач погано «росте» // День. – 2008. – 26 лип.;  http://www.day.kiev.ua/205045/

118. Морозова, О. Учіться захищати свої права! // День. – 2007. – 11 серп. – С.6; http://www.day.kiev.ua/186195/

119. Морозова, О. Правда про хліб!: як отримати їстівний продукт? // День. – 2006. – 15 берез.; http://www.day.kiev.ua/158939/

120. Московська, Н. Трансгенна епідемія: [до Всесвіт. дня захисту прав споживачів] // Уряд. кур’єр. – 2003. – 15 берез. – С. 10.

121. Нагребельний, В. П. Проблема реалізації прав громадян на підприємницьку діяльність та захист прав споживачів // Україна: права людини в перехідний період / під ред. В. І. Євінтова. – К., 2001. – С. 135-143.

122. Негри, М. М. За доступність кіловат: [про права споживачів] // Україна молода. – 2006. – 15 берез. – С.6.

123. Новини захисту прав споживача // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2007. – № 1. –  С. 78-79.

124. Общества по защите прав потребителей Украины. – Режим доступу: http://potrebitel.net.ua/node/922. – Назва з екрану.

125. Омельченко, О. Право на якість: вітчизн. споживачі вчаться його захищати // День. – 2002. – 16 берез.; http://www.day.kiev.ua/54738/

126. Пахаренко-Андерсон, А. Захист українських споживачів від контрафактної та піратської продукції // Інтелектуал. власність. – 2007. – № 5. –  С. 40-42.

127. Перелік регіональних осередків Всеукраїнської громадської організації «Союз споживачів України». – Режим доступу: http://consumerunion.org.ua/about.php?cat=regions. – Назва з екрану.

128. Підвисоцький, Р. Споживач в облозі фальсифікату // Демокр. Україна. – 2006. – 29 серп. – С.6.

129. Пічугін, О. Людина не повинна залишатися наодинці зі своїми проблемами // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2007. – № 4. –  С. 68-70.

130. Права споживача в разі придбання ним товару неналежної якості // Юридич. Україна. – 2005. – № 11. –  С. 91-92.

131. Продукція справжня й фальсифікована: звичайному споживачеві не завжди вдається розрізнити оригінал від підробки // Харч. і перероб. пром-сть. – 2003. – № 6. –  С. 8.

132. Прокопенко, О. Захисти себе сам: [матеріали прес-конф. на тему: «Як змінився за рік український споживач»] // Уряд. кур’єр. – 2008. – 1 серп. –  С.19.

133. Рабінович, А. В. Право людини на споживчу інформацію та юридичний механізм його забезпечення в Україні: громад.-політ. л-ра // Держава і право. – 2007. – Вип. 36. –  С. 322-328. – Бібліогр.: 2 назви.

134. Рубан, Ю. Захист прав споживачів // Уряд. кур’єр. – 2000. – 18 лют. – С. 7.

135. Салухіна, Н. Г. Захист прав споживачів: навч. посіб. / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська, О. І. Башкатова. – К. : МАУП, 2007. – 382 с. – Бібліогр.: с. 356-380.

136. Селезнев, В. В. Как защищать свои права потребителя / В. В. Селезнев. – Х.: Одиссей, 2006. –  496 с.

137. Семенко, С. Методичні аспекти організації захисту прав споживачів в адміністративно-територіальних утвореннях різних рівнів в Україні // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2007. – № 1. –  С. 103-113. – Бібліогр. в кінці ст.

138. Семенченко, М. Задоволені, але пасивні // День. – 2008.– 15 берез.;  http://www.day.kiev.ua/198217/ 

139. Сергієнко, В. В. Захист прав споживачів у сфері надання житлово-комунальних послуг. – Режим доступу: http://www.yurpayintel.com.ua/2007/1/article02/. – Назва з екрану.

140. Сертифікація та стандартизація. Хто захистить споживача? // АгроПерспектива. – 2006. – № 8. –  С. 12-16.

141. Сорока, І. І. Ознака цивілізованості суспільства // Уряд. кур’єр. – 2005. – 18 січ. – С.7.

142. Сосновський, П.  Права споживача – одне з найголовніших прав людини / П. Сосновський, В. Ребицький // Предпринимательство, хоз-во и право. – 2000. – № 2. – С.35-36.

143. Споживач та його права. – Режим доступу: http://www.investing.org.ua/spozivach_ukr. – Назва з екрану.

144. Степанидин, С. У кілограмі ковбаси – 100 грамів… м’яса: [щодо захисту прав споживачів на Рівненщині] // День. – 2004. – 31 лип. – С.2.

145. Територіальні управління у справах захисту прав споживачів. – Режим доступу: http://ua.proua.com/jungle/2007/08/02/104056.html. – Назва з екрану.

146. Территориальные управления по защите прав потребителей Украины. – Режим доступу: http://potrebitel.net.ua/node/1082. – Назва з екрану.

147. Фесенко, Є.  Інтереси споживачів потребують захисту // Вісн. прокуратури. – 2003. – № 9. – С.36-39.

148. Філіпченко, І. Беззахисні перед ринком: лише 20% українців готові відстоювати свої споживчі права // День. – 2007. –  4 лип. – С.2; http://www.day.kiev.ua/183736/

149. Шемелін, Д. Принцип невизначеності експертизи // Юридич. журн. – 2005. – № 11. – С.122-126.

150. Шипка, А.  Рекламная антиреклама или о защите прав потребителей путем ущемления прав предпринимателей // Вестн. бухгалтера и аудитора Украины. – 2002. – № 10. –  С. 20-23.

151. Язвінська, О. Споживчий інтернаціонал // Політика і час. – 2003. – № 5. – С. 61-69.

152. Язвінська, О. Формування системи захисту прав споживачів в Україні // Юридич. вісн. України. –2003. –№ 49. – С. 10.

153. Як обміняти неякісний товар // Уряд. кур’єр. – 2000. – 21 листоп. – С. 9.

Відповідальність за порушення прав споживачів в Україні

154. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів: [ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів» вiд 12 трав. 1991 р. № 1023-XII] // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. –  № 30. –  Ст. 379;  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12&c=1

155. Кодекс України про адміністративні правопорушення: [гл. 12 -13]: наук.-практ. комент. із змінами та доп. станом на 1 верес. 2007 р. /  Р.А. Калюжний та ін. – К.: Всеукр. асоц. вид. «Правова єдність», 2008. – 781 с.

156. Кримінальний Кодекс України: [ст. 225-229] : наук.-практ. комент. / відп. ред.: Є.Л. Стрельцов. – Х..: Одіссей, 2008. – 800 с.

157. Майнова відповідальність за шкоду, завдану дефектною продукцією або продукцією неналежної якості: [ст. 16 Закону України «Про захист прав споживачів» вiд 12 трав. 1991 р.  № 1023-XII] // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12&c=1

158. Про захист прав споживачів, відшкодування матеріальної та моральної шкоди: Рішення Верхов. Суду України: витяг  вiд 9 лют. 2006 р. // Вісн. Верхов. Суду України. – 2006. – № 7. – С. 22; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0060700-06&c=1#Public

***

159. Акімова, Т. 91, 8 % українських підприємств порушують законодавство про захист прав споживачів // День. –  2001. – 6 берез.;  http://www.day.kiev.ua/60804/

160. Бойко, М.Д. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів // Правове регулювання підприємництва в Україні: навч.-практ. посіб. / М. Д. Бойко. – К., 2007. –  С.666-695.

161. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів // Підприємницьке право: підруч. / за ред. О.В. Старцева. – К., 2005. – С. 575-590.

162. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. – Режим доступу:  http://www.ts.zaxist.org/2009/01/16/vdpovdalnst-za-porushennja.html. – Назва з екрану.

163. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) // Цивільне право України: договір. та не договір. зобов’язання: підруч. / за ред. С.С. Бичкової. – К., 2006. – С. 493-497.

164. Вороная, Н. Ответственность за несоблюдение законодательства о защите прав потребителей // Кодекс ответственности / Н. Вороная, Н. Белова, О. Уварова та ін. – Х., 2007. – С. 213-226.

165. Грень, Т. Деякі питання вдосконалення адміністративно-господарських санкцій у сфері захисту прав споживачів // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 1. –  С. 57-60. – Бібліогр.: 10 назв.

166. Дахно, Б. Відповідальність за порушення прав споживачів. – Режим доступу: http://www.vlasnasprava.info/ua/dozvil/verific.html?_m=publications&_t=rec&id=7576. – Назва з екрану.

167. Дудла, І.О. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів та судовий захист прав споживачів // Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / І. О. Дудла. – К., 2007. – С. 163-176.

168. Звєрєва, О.В. Відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів // Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / О. В. Звєрєва. – К. , 2007. – С. 134-149.

169. Кузьміна, С. Удосконалення адміністративно-господарських санкцій щодо порушень законодавства про захист прав споживачів / С. Кузьміна, Л. Левчук // Право України. – 2004. – № 12. – С.51-54. – Бібліогр.: 11 назв.

170. Левчук, Л.  Види порушень прав споживачів з боку суб'єктів гоподарювання  // Юридич. вісн. України. – 2005. – 27 серп. – 2 верес. –  С. 15.

171. Ответственность торговцев за нарушение прав потребителей // Торговое право: учеб. пособ. / ред. А. А. Попов. – Х., 2007. – С. 278-282.

172. Павловська, Н.  Особливості відшкодування моральної шкоди при порушенні прав споживачів // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 4 . – С.71-72.

173. Пугач, Я.М. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів // Господарське законодавство: навч. посіб. / Я.М. Пугач, Л.М. Труфанова. – К., 2005. – С. 224-227.

174. Ребицький, І.С. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів // Організація і технологія інспектування: підруч. для студ. вузів / В.М. Ребицький, І.С. Полікарпов. – К., 2005. – С. 35-48.

175. Рябоконь, Є.О. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) // Цивільне право України: підруч.: у 2 кн. / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К., 2008. – Кн. 2. – С. 546-548.

176. Рябченко, Ю. Сторони у справах про захист прав споживачів // Підприємництво, господарство і право. – 2007. –  № 7. –  С. 45-47. – Бібліогр.: 9 назв.

177. Рябченко, Ю. Ю. Особливості елементів позову у справах про захист прав споживачів: громад.-політич. л-ра // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. –  С. 408-414. – Бібліогр.: 25 назв.

178. Рябченко, Ю. Ю. Види позовів про захист прав споживачів. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08rjjzpc.pdf. – Назва з екрану.

Світовий досвід захисту прав споживачів

179. Антимонопольная деятельность и защита прав потребителей: учеб. пособ. / сост.: В.Т. Солодков,  В.А. Заморина,  А.И. Герцкин. – Иркутск : ИГЭА, 1996. – 130 с.

180. Березина, Н. Как защитить права потребителя // Библиотека. –2004. – № 5. – С. 8-11.

181. Бородачова, Н. Споживачі Німеччини використовують результати тестів для здійснення покупок. – Режим доступу: http://www.consumerinfo.org.ua/must_know/situations/detail.php?ID=6222. – Назва з екрану.

182. Вишняков, О. Нечесна підприємницька практика у сфері захисту споживачів: регулювання в ЄС та в Україні / О. Вишняков, О. Хоменко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. –  № 11. –  С. 7-10. –  Бібліогр.: 8 назв.

183. Гривков, О.  Права человека и права потребителя: конституц. и практ. аспекты // Право и политика. – 2002. – № 6. –  С. 61-75.

184. Гущин, В.В. Общая характеристика защиты прав потребителей в сервисных правоотношениях // Сервисное право: учеб. / В.В. Гущин, В.В. Пахомов, Е.П.  Приходько; под ред. Ю.П. Свириденко. – М., 2003.- С. 259-395.

185. Движение в защиту прав потребителей в Великобритании, ФРГ, Швеции. – Режим доступу: http://www.tspu.tula.ru/res/econom/ZPP/lecture_1.htm#Chapter2. – Назва з екрану.

186. Європейські організації. – Режим доступу: http://www.consumerinfo.org.ua/euro_go/. – Назва з екрану.

187. Законодательство Европейского Экономического Сообщества о защите прав потребителей: историко-правовой аспект. – Режим доступу: http://www.tspu.tula.ru/res/econom/ZPP/lecture_2.htm#Chapter1. – Назва з екрану.

188. Защита прав потребителей: 100 вопросов и ответов: учеб. пособ. / ред. В.И. Таланцев. – М.: Крона-Лекс, 1996. – 168 с.    

189. Защита прав потребителей: сб. нормат. док. – М.: ЭНН, 1995. – 255 с.

190. Звєрєва, О.В. Захист прав споживачів за кордоном // Правова регламентація торговельної діяльності: навч. посіб. / О. В. Звєрєва. – К., 2006. – С. 90-96.

191. Зенин, И.А. Защита прав потребителей: [США, ФРН, Японія та ін. зарубіж. країни] // Гражданское и торговое право зарубежных стран: учеб. пособ. / И.А. Зенин. – М., 2008.– С. 129-135.

192. Как развивалась единая политика ЕС в области защиты прав потребителей? // Право Европейского Союза: учеб. пособие / отв. ред. С.Ю. Кашкин. – М., 2008. – С.171-173.

193. Кернз, В. Захист споживача // Вступ до права Європейського Союзу: навч. посіб: пер. з англ. / В. Кернз. – К., 2002. – С. 175-176.

194. Кривицька, Ю. Новий погляд на права споживачів крізь призму Європейського права // Юридич. журн. – 2005. – № 10. –  С. 47- 49; http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1954

195. Крикун, Т. И. О формировании нового российского законодательства по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 12. –  С. 9.

196. Кройтор, В.А. Международные правовые стандарты в области защиты прав потребителей // Защита прав потребителя / В.А. Кройтор. – Х., 1996. – С.3-13.

197. Міжнародний досвід у сфері захисту прав споживачів. – Режим доступу: http://www.state-gov.sumy.ua/docs/prav_spog/prava%20spojivaciv.htm. – Назва з екрану.

198. Міжнародний рух захисту прав споживачів. – Режим доступу:


Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше