ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ІМ. К.А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань економіки і права 

 

Рекомендаційний список літератури

на тему

«Прапорові барви України»

 

 

 

Вінниця, 2009


Наш стяг -  пшениця у степах

Під голубим склепінням неба…

 

1. Україна. Конституція.  Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.) : закони і законодавчі акти / Україна. Конституція. - К. : ЮРІНКОМ, 1996. - 80 с.

2. Про День Державного прапора України : Указ від 23 серпня 2004 року № 987/2004 // Офіційн. Вісн. України. – К., 2004. - № 35. - С. 42.

3. Про Державний прапор України : Постанова Верхов. Ради України від 28 січ. 1992 р. № 2067 // Відомості Верхов. Ради України. – К., 1992. - № 19. – С. 539.

4. Наруга над державними символами. Ст. 338 // Кримінальний кодекс України / М-во юстиції України. – К., 2004. – С. 234 - 235. 

5. Баленок, В. Прапор правди і добра в Україні // Товариш.–1995.– № 9, 13, 14. 

6. Баленок, В. С.   Червона калина - Україна  : Питання укр. держ. символіки. Статті 1991-2002 рр. / В.С. Баленок. - Л. : , 2003. - 71 с. 

7. Бібік, Н. М. Зростаймо громадянами: Розповідь про Конституцію України / Н.М. Бібік;  М.М. Ілляш. - К. : Веселка, 2000. - 87 с

8. Братко-Кутинський, О.А. Нащадки святої трійці: Генеза української державної символіки. - К. : Білий птах, 1993. - 85 с.

9. Вівчарик, М.М Україна: від етносу до нації: Навч. посіб.– К.Вища шк., 2004.– 239 с.

10. Вівчарик, М.М. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення : Навч. посіб. / М.М. Вівчарик, В.П. Капелюшний. - К. : Олан, 2003. - 280 с.  

11. Він – як літо: блакитне небо, золоті ниви...: [ За презид. указом  23 серп. 2006 р., вперше святкується День Держ. прапора України ] // Уряд. кур'єр. – 2006. – 23 серп. – С. 1.

12. Гарнавський, М. Державна та військова символіка України // Армія України.– 1997.– 6 берез.

13. Герасименко, В. Витоки та правила вживання державної символіки України // Освіта.–1996.– №43/44 (Серп.).– С.4-5.

14. Гломозда, К.Ю. Історичні гербові знаки та прапорові барви України // Укр. іст. журн. – 1990. – № 5. – С. 63 – 64.

15. Гречило, А. Національний прапор // Пам’ятки України. -1989.- №4.- С. 41-42.

16. Гречило, А.  Звідки узявся синьо-жовтий прапор? // Вінниччина (Спец. вип. газ. "Хочу все знати"). - 2007. - 18 серпня. -  С. 5.

17. Держава. Державні символи України. Символіка державна. Символіка політична // Політологічний енциклопедичний словник /За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна. – К., 1997. – С. 97 – 98, 100, 321, 322.

18. Державний прапор України / О.Мулевич // Дзеркало тижня.– 2006.– 2 груд (№46).– С.6.

19. Державний прапор України: становлення кольорової гами // http://lihamolodi.ukrhromada.

20. "Державний прапор України – святиня нашого народу" // http://maidanua.org

21. Дітям про державну та народну символіку України / Упоряд. Л.М.Римар.– Х.: Основа, 2004.– 96 с.

22. До питання про національний прапор// Шкільна бібліотека. - 2007. - № 7. -  С. 11

23. Ерстенюк, М. Прапор // Довід. з історії України ( А – Я ) /  За заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста. – К., 2002. – С. 620-621.

24. Згідно з Конституцією державними символами України є: · Державний Прапор ...// http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/268.htm

25. Ісаєвич, Я. Бойові прапори козацького війська ( середина ХVІІ ст. ) // Укр. іст. журн. – 1963. - № 1. – С. 85 – 87.

26. Історія державності України: Експериментал. підручник/ За заг. ред.. О.М Бандурки,, О.Н Ярмиша..– Х.: Одіссей, 2004.– С.361– 363.

27. Кавун О. Хто історію творить: [13 черв. 1990 р. над будинком Житомир. міськради було піднято синьо-жовтий прапор ]  // Голос України. – 2006. – 23 серп. – С. 11.

28.  Климкевич, Р. Прапор // Енциклопедія Українознавства. – Париж; Нью-Йорк, 1970. – Т. 6. – С. 2308 – 2310.

29.  Ковальчук, П. Державні символи України // Позаклас час. – 2005.–  №13/14 (Лип.).– С.39-40.

30. Коментар до Конституції України / Ред. А. І. Осауленко. – К.: 1996.- 376 с.– [Коментар статті 20-ї про державну символіку України].– С.65-67.

31. Комментарий к Конституции Украины: Кн.1 / А.Г. Мучник.- К.: Парламентское изд- во, 2000. – 254 с.– [Із змісту: про Державний прапор України].– С. 225–230.

32. Кононенко, І. Майже все життя Чорновола...: [Прем'єра худож.-док. фільму «Кам'яна держава», зображення в ньому подій 1991 р., коли у Верхов. Раду України вносили жовто-блакит. прапор ] // День. – 2006. – 23 серп. – С. 2.

33.  Конституція незалежної України: У 3 кн. Кн.1 Документи, коментарі, статті / Під заг. ред. С.Головатого.  –  К.; Укр. правнича фундація, 1995. – 398 с. - Із змісту: Державні символи. – С.179, 250, 316.

34. Корнятович, Г. Барви і нації: [Барви в націонал. символіці] // Освіта України.– 1998.– 12, 18 листоп.

35. Кравченко, В. Синьо-жовтий прапор над Києвом 1 травня 1966 року: історична література / В. Кравченко; Авт.передм. В. Овсієнко. - К. : Смолоскип, 2004. - 56 с. 

 36. Кудряшева, Л.А. Овеянные славой флаг наш и герб [Текст] / Л. А. Кудряшева // Читаем, учимся, играем. - 2008. - № 3. - С.4-10

37. Кульчицький, С. Кольори прапора для незалежної України: [Історія] // Освіта України. - 1999.– 25 серпня.– С.5

38. Кумейко, О.В. Державні та народні символи України // Шкільна б-ка.– 2004.– №2.– С.65-67.

39. Кучерук, О. Прапор: [Стаття] // Ілюстрована енциклопедія історії України: В 3 т. – К., 2004. – Т. 1: Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. – С. 163.

 40. Лановик, Б.Д. Становлення незалежної України // Історія України. – К., 2006. - С. 502 – 503.

41. Литвин, Н.М. Символіка незалежної держави // Позаклас. час. – 2005. - № 17. – С. 29 – 30.

42. Литвицька, І. Національна символіка України // Вінниц. газ.– 1998.– 10 верес.

43. Луценко, Г  З історії Державного Прапора : [Про Державну символіку України] / Г Луценко // Тульчинський край. - 2008. - 6 серпня.

44. Мулевич О. Державний прапор України // http://www.dt.ua

45. Мельник, Т.М. Державний прапор // Позаклас. час.– 2005.– № 1/2 (Січ.).– С.40-42.

46. Національна символіка незалежної  України: Метод. рек. для викладачів і студ. неісторічн. спеціал. вищих навч. закладів. / Уклад. М.І. Бушин, І.Ю. Мащенко, В.Ф. Юзвенко.– Черкаси: ЧІТІ, 2001.– 48 с.

47. Новак, І.  Етикет державного  прапора // Людина і політика. -–2001.–№2.-С. 97-102.

48. Павличко, Д. Свято українського прапора // Павличко  Д. Українська національна ідея: Ст., виступи, інтерв’ю. – К., 2004.– С.65–66.

49. Пестушко В. Географічна символіка на державних прапорах і гербах // Географія та основи економіки в шк..– 2000.– № 4.– С.16-18.

50. Півперек, С.  Перебріхуючи слова і спотворюючи зміст  / С. Півперек // Урок української. - 2007. - № 9/10. -  С. 36-37

51. Письменна О.В. Українська символіка // Позаклас. час. – 2003. - № 1. – С. 39 – 40 .

52. Прапор України : Матеріали з Вікіпедії – вільної енциклопедії // http://uk.wikipedia

53. Рижова, Т.  Роль державних та народних символів України в морально-естетичному вихованні учнів 4-х класів на уроках музики / Т. Рижова // Початкова школа. - 2007. - № 8. -  С. 36-38.

54. Рожнятовська, О.А. Кольори, що дають надію: До Дня Державного Прапора України // Календар знаменних і пам’ятних дат. - 2005.– 3-й кв.– С.68-76.

55. Розміщення державного прапора перед  будинками // Людина і політика. – 2001.– № 2.– С.98–99.

55. Розумний, О.    Острів з тризубом на державному прапорі / О. Розумний // Чумацький шлях. - 2007. - № 6. -  С. 7-10

 56. Руднєв, К. На прапор – струнко!: 18 маловідомих факторів про укр. двоколор // Військо України. – 2006.– № 8.– С.10–11.

57. Сележан, Й. До питання про українську символіку // Сележан Й. Основи національного виховання: Хрестоматія.– Чернівці, 2006.– С. 21-48.

58. Сергійчук, В.І. Доля української національної символіки – К.: Т-во “Знання” УРСР, 1990. – 48 с.

59. Сергійчук, В. Жовто-блакитний прапор: Нац. символіка України // Наука і сусп-во.–1990.- № 9.- С.46-47.

60. Сергійчук, В.І. Національна символіка України: Наук.-худ. кн. – К.: Веселка, 1992.-–109 с.

61.Сергійчик, В. Символіка суверенності – синьо–жовта. – К., 1993.–78 c.

62. Символи Батьківщини: Матеріли для проведення вихов. заходів з ознай омлення учнів. молоді з історією та розвитком держав. символіки / Ред. І. Миколів. – Т.: Астон, 2005.– 64 с.

63. Ситник, А. Наш прапор // Закон і бізнес.– 1992.– 25 черв.

64. Скрипник, В. «Червоне пішло – і аура змінилася у місті...»: [Синьо-жовте знамено, розміром 6 х 3 метрів – один з голов. експонатів вист. музейних реліквій Вінниці]  // Голос України. – 2006. – 23 серп. – С. 11.

 65.Слово о полку Ігоревім  : для серед. та ст. шк. віку / авт. передм. та прим. : Л. Махновець, О. Мишанич. - К. : Веселка, 2008. - 134 с.

66.Сокол, А.В. Моя країна - Україна: науково-популярна література / А.В. Сокол, О.М. Конечна; Худ. О. Мяснікова,  Л. Зотова, Ред. О. Коваленко. - Чернігів : Деснянська правда, 2004. - 64 с.

67. Сорока, С. Релігійне підґрунтя української національної символіки // Трибуна . – 1994.- №3/4.– С.37-39, №7/8.–С.30-32.

68. Стецюк, П.Б. Державний прапор // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.. – К., 1998.– Т.2. – С. 145-146.

69. Стецюк, П. Державні символи України: конституційно-правова характеристика // Вісн. Конституц. Суду України.– 2004.– № 6.– С.103-115.

70. Стрілка, Р. Українська національна символіка // Все для вчителя.– 2004.– №25/26 (Верес).– С.7.

71.Терещенко, К.  ... І над Києвом замайоріло блакитно-жовте знамено / К. Терещенко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N7. -  С. 41 - 42

72. Тимошенко, Н. Державний прапор – символ країни // Політика і час.– 1997.– № 10.– С.62-66.

73. У День незалежності над Альпами замайорить Державний прапор України: [Чл. укр. молодіж. скаут. орг. «Пласт» мають намір підняти Держ. прапор України на вершині гори Монблан ] // День. – 2006. – 23 серп. – С. 2.

74. Усатенко, Т. Символічне осягнення українського світу // Початкова шк.– 2005.– № 10.– С.54-58.

75.Філіпчук, Н.  Ініціатором підняття синьо-жовтого прапора був народ [Текст] / Н. Філіпчук // Голос України. - 2007. - 24 липня. -  С. 3 

76. Чебоненко, Г.М. Герб, прапор, гімн – державні символи України // Розкажіть онуку.– 2006.– №11/12 (Черв.). – С.8-9.

77. Чечнєв, Б. Дух, буква і закон: про символіку і символи відродження України  : історична література / Б.О. Чечнєв. - К. : Рада, 2004. - 34 с.

78. Чечнєв, Б. Про символіку і символ відродження України // Віче.–1996.– №12.– С.83-88.

79. Шиян, В. Українська символіка. – Канада: Укр. Відродження, 1990.– 35 с.

80. Щур, Р. Праобраз української державної символіки – синьо-жовтий прапор // Історія в шк..– 2000.– № 1.– С.36.

Державний прапор України в поезії

81. Василенко, С. Символ України: Вірші // Укр. культура.–2005.– № 3/4.– С.39.

82. Драч, І. Небесно-золотий наш стяг… // Драч І.Ф. Анатомія блискавки: Поезіі, проза.– Х., 2002.– С.362.

83.         Коссович, М. Прапор України // Український декламатор: Зб. віршів для укр. молоді / Упоряд. Н. і О. Зінкевичі. – К.,2006.- С. 163.

84. Крищенко, В. Прапор України // Літературна Україна. - 1992.- 14 трав.- С.4; Позаклас. час. – 2003. - № 1. – С. 39.

85.Лисовецька, Х. Розмова під прапором // Український декламатор: Зб віршів для укр. молоді / Упоряд. Н. і О. Зінкевичі. – К., 2006. – С.156-157.

86. Олійник, Б. Парад перед брамою вічності // Олійник Б. Трубить Трубіж: Вірші та поезії. – К., 1998.– С.35 –36.

87. Павличко, Д. 24 серпня 1991 року // Павличко Д. Ялівець: Поезії. – К., 2004.– 199-200.– С. 199-200.

88. Поклад, Н. Прапор // Український декламатор: Зб. віршів для укр. молоді / Упоряд. Н. і О. Зінкевичі. – К., 2006.– С. 151.

89.Фурсенко, Р.     Під прапором України: [Вірш] / Р. Фурсенко // Голос України. - 2007. - 23 серпня. -  С. 3

90.Шевченко, Т.Г. Гайдамаки: [ Поема ]  // Кобзар. – Х., 2001. – С. 131,138.

91. Юркова, О. Це прапор – дивоцвіт: [ Вірш про укр. прапор Ю.Загорського – Залети “Негода. Наче хвилі у Дніпрі…”]  // Голос України. – 2006. – 23 серп. – С. 10.                                                        

                                                                                  Підготувала К.М. Осадчук, в.о. зав. відділом літератури та інформації з питань економіки і права


Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше