Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Кращі виставки 2007 року

Харчові технології та продукти нового покоління

 

Книжкова виставка «Харчові технології та продукти нового поколіня» висвітлює найактуальніші для сьогодення теми: новітні розробки харчових технологій, екологізація виробництва, контроль якості продуктів харчування, продукція з біологічно активними добавками та продукти функціонального призначення на їх основі, генетично модифіковані (ГМ) продукти, безпека харчування, токсичні речовини в харчових продуктах.

Високу якість і безпеку харчових продуктів може і повинна забезпечити добре організована система виробництва і постачання продовольчої сировини та технологічні процеси її переробки у продукцію харчової промисловості. Необхідно виявляти шляхи забруднення продуктів харчування шкідливими речовинами в процесі технології виготовлення, їхній вплив на здоров’я людей, а також розробити заходи щодо зменшення вмісту цих речовин у продовольчій сировині.

Актуальним на сьогодні є використання харчових добавок, асортимент яких різко збільшився за останнє десятиліття. Це новий напрям в науці про здоров’я і харчування людини, що дозволяє створювати харчові продукти нового покоління. Найбільшу тривогу у споживачів викликають генетично модифіковані продукти, які ще остаточно не досліджені вченими, і, як висновок, не доказано, як вони впливають на організм людини. До цього часу між провідними науковцями точаться запеклі суперечки навколо вживання продукції з генетично модифікованими компонентами. Деякі вчені вважають впровадження ГМ-продуктів порушенням прав людини, проведенням експерименту над людиною.

Процес удосконалення технології та техніки є безперервним, оскільки вітчизняна й світова наука постійно відкриває нові продукти і все нові властивості основних компонентів їжі і коректує їхню роль у життєзабезпеченні людського організму.

В Україні формується науково-технічна політика у сфері здорового і безпечного харчування. Прагнення України стати частиною цивілізованого суспільства вимагає від держави і підприємницьких структур додержуватися вже прийнятих на міжнародному рівні угод з питань безпеки харчування. З урахуванням міжнародного досвіду екології харчування в Україні прийнято цілу низку нормативних документів щодо забезпечення безпеки харчових продуктів – Закони України «Про безпеку і якість харчових продуктів», «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Розробка єдиної державної науково-технічної політики у сфері здорового харчування дозволить сконцентрувати засоби, ресурси і науково-технічний потенціал країни на вирішенні проблем, життєво важливих для нації.

Людина, здоров’я, харчування

Ваша їжа має бути ліками, а ліки – їжею.

 Гіппократ

Ми є те, що ми їмо.

 П.Брегг

Закон України про захист прав споживачів: [прийнятий 12 трав. 1991р.] (станом на 19 лип. 2006 р.): офіц. вид. / Україна. Закони. – К.: Парламент. вид-во, 2006. – 48 с.

Законодавство України про охорону здоров’я: станом на 20 груд. 1999 р.: офіц. вид. / Україна. Закони. – К.: Парламент. вид-во, 1999. – 134 с.

Закон України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: [прийнятий 24 лют. 1994 р.](станом на 1 серп. 2006 р.): офіц. вид. / Україна. Закони. – К.: Парламент. вид-во, 2006. – 48 с.

Ветеринарно-санитарное законодательство Украины (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 сент. 2002г.): сб. нормат. док. / сост. Т.В.Сировец. – Х.: Конус, 2002. – 175 с.

Малахов, Г.П. Здоровое питание / Г.П. Малахов. – СПб.: Комплект, 1997. – 494 с.

Екотрофологія. Основи екологічно безпечного харчування / Т.М.Димань та ін. – К.: Лібра, 2006. – 304 с.

  Вплив харчування на здоров’я людини / за ред.: М.М.Радька. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. – 500 с.

  Козлов, А.И. Пища людей [про екол. людини та гігієну харчування] / А.И.Козлов. – Фрязино: ВЕК 2, 2005. – 272 с.

 Донченко, Л.В. Продукты питания в отечественной и зарубежной истории / Л.В.Донченко, В.Д.Надыкта. – М.: ДеЛи принт, 2006. – 296 с.

Чепурной, И.П. Питание и здоровье человека / И.П.Чепурной. – М.: Дашков и К., 2006. – 208 с.

Новоселова, Т. Российская программа «Здоровое питание – здоровье нации»: пути реализации / Т.Новоселова, О.Мальцева // Питание и об-во. – 2007. – № 8. – С. 20-21.

Едим чисто! [про еколог. чисті продукти] // РестораторЪ. – 2007. – № 11. – С. 18-19.

 

Безпека і якість харчових продуктів

 

Якість харчового продукту – це сукупність властивостей, що визначають його здатність забезпечувати потреби організму людини в поживних та смакоароматичних речовинах, безпеку для її здоров’я, стабільність складу і поживних властивостей протягом терміну придатного до споживання.

                                   А.К.Запольський, доктор технічних наук

Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію: закони і законодавчі акти / ред. В.С.Ковальський. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 447 с.

Запольський, А.К. Екологізація харчових виробництв / А.К.Запольський, А.І.Українець. – К.: Вища шк., 2005. – 423 с.

Сирохман, І.В. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів / І.В.Сирохман, Т.М.Лозова. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 384 с.

Технохімічний контроль продукції рослинництва / Н.Т.Савчук, Г.І.Подпрятов, Л.Ф.Скалецька. – К.: Арістей, 2005. – 256 с.

Посудін, Ю.І. Методи неруйнівної оцінки якості та безпеки сільськогосподарських і харчових продуктів / Ю.І.Посудін. – К.: Арістей, 2005. – 408 с.

Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення / А.А.Дубиніна [та ін.]. – К.: Професіонал, 2007. – 384 с.

Смоляр, В.І. Харчова експертиза [про якість продуктів] / В.І.Смоляр. – К.: Здоров’я, 2005. – 448 с.

Екологічно безпечне харчування: зб. / упоряд. Т.В.Тимочко, Н.А.Черненко. – К.: Всеукр. еколог. ліга, 2005. – 32 с. – (Б-ка Всеукр. еколог. ліги) (Охорона навколиш. середовища; № 10).

Образцов, В.А. Безопасность пищевой продукции [з юрид. точки зору]: рук. для следователей / В.А.Образцов. – М.: Экзамен, 2005. – 256 с.

Безпека харчування: сучасні проблеми / уклад. А.В.Бабюк, О.В.Макарова, М.С.Рогозинський. – Чернівці: Книги–ХХІ, 2005. – 456 с.

Пономарьов, П.Х. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини / П.Х.Пономарьов, І.В. Сирохман. – К.: Лібра, 1999. – 272 с.

Антоненко, О.Г. Стабільність холоду – основа якості продуктів / О.Г.Антоненко, А.П.Дворніцин, В.С.Ольшамовський // Холод. – 2007. – № 2.– С. 44-46.

Скидан, О. Система оперативного оповіщення про ситуацію у сфері харчових продуктів в ЄС: корисний досвід для України / О.Скидан // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2007. – № 4. – С. 54-58.

Харчова індустрія: нові продукти

Харчові добавки – будь-які речовини, які не використовуються як їжа в нормальних умовах і не застосовуються як типові інгредієнти їжі, незалежно від їх харчової цінності, спеціально добавлені для технологічних цілей.

«Кодекс Аліментаріус»  Комісії ФАО/ВООЗ

Соєвий харчовий білок // Бабич А.О. Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси. – К.: Аграрна наука, 1996. – С. 264-270.

Соя: промышленная переработка, кормовые добавки, продукты питания / Ф.Ф.Адамень [и др.]; ред. Ф.Ф.Адамень. – К.: НОРА-ПРИНТ, 2003. – 476 с.

Пшеничные отруби и их использование / сост. М.С.Дудкин. – М.: ЦНИИТЭИ хлебопродуктов, 1992. – 33 с.

Резниченко, І. Мюслі-батончики з мікронізованих пластівців і крупів / І.Резниченко, В.Позняковський // Зерно і хліб. – 2007. – № 3. – С. 25.

Толстогузов, В.Б. Новые формы белковой пищи: технологические проблемы и перспективы производства / В.Б.Толстогузов. – М.: Агропромиздат, 1987. – 303 с.

Лобанюк, А.Г. Микробный синтез на основе целлюлозы: белок и другие ценные продукты / А.Г.Лобанюк, В.Г.Бабицкая, Ж.Н.Богдановская. – Мн.: Наука и техника, 1988. – 261 с.

Пищевые волокна / М.С.Дудкин [и др.]. – К.: Урожай, 1988. – 152 с.

Скотт, Р. Производство сыра: научные основы и технологии / Р.Скотт, Р.Робинсон, Р.Уилби. – СПб.: Профессия, 2005. – 464 с.

Сыры и молочные продукты [вир-во та якість]. – Донецк: Донеччина, 2000. – 192 с.

Самойлов, В.А. Молочные продукты пробиотической направленности / В.А.Самойлов, П.Г.Нестеренко, О.А.Суюнчев // Молоч. пром-сть. – 2007. –  № 7. – С. 45-46.

Кулакова, С.Н. Спреды – современные жировые продукты, особенности их химического состава и перспективы использования / С.Н.Кулакова, Е.В.Викторова // Масложир. пром-сть. – 2007. – № 1. – С. 4-5.

Брауэр, Х. Технология изготовления варёных колбас: технолог. рук. по куттерованию, окрашиванию и органолептич. оценке варёных колбас / Х.Брауэр; пер. с нем. – К.: Техніка, 2002. – 104 с.

ОАО «Казатинский птицекомбинат» // Мясное дело. – 2007. – № 1. – С. 10-11.

Журавская, Н.К. Перспективы применения мясных ароматизаторов при производстве мясных продуктов / Н.К.Журавская, М.П.Артамонова, М.В.Жаворонкова. – М.: АгроНИИТЭИММП, 1989. – 24 с.

Дианова, В.Т. Комбинированные мясные и молочные продукты с регулируемыми функциональными свойствами / В.Т.Дианова, С.Г.Зареченская. – М.: АгроНИИТЭИММП, 1989. – 40 с.

Димань, Т.М. Генетично модифіковані джерела харчових продуктів / Т.М.Димань, І.В.Гончаренко // Мясное дело. – 2007. – № 9. – С. 12-15, № 10.– С. 12-15, № 11. – С. 10-13.

Промышленная микробиология / З.А.Аркадьева [и др.]; под общ. ред. Н.С.Егорова. – М.: Высш. шк., 1989. – 688 с.

Пересічний, М.І. Технологія продукції громадського харчування з використанням біологічно активних добавок / М.І.Пересічний, М.Ф.Кравченко, П.О.Карпенко. – К.: КНТЕУ, 2003. – 322 с.

Штанько, О. Біодобавки з меляси / О.Штанько, Л.Солодко, Г.Сімахіна // Харч. і перероб. пром-сть. – 2007. – № 1. – С. 19-20.

Мэнли, Д. Мучные кондитерские изделия / Д.Мэнли; пер. с англ. В.Ашкинази; ред. И.Матвеева. – СПб.: Профессия, 2003. – 558 с.

Иванова, Г. Введение облепихового шрота в рецептуру мармеладов: исключает использование синтетических красителей и ароматизаторов / Г.Иванова, Е.Никулина // Хлібопекар. і кондитер. пром-сть України. – 2007. – № 9. – С. 36-37.

Табакаева, О.В. Функциональные эмульсионные продукты нового поколения / О.В.Табакаева // Масложир. пром-сть. – 2007. – № 3. – С. 17-18.

Чистых, Б. Еда из пробирки [генна інженерія] / Б.Чистых // GEO. – 2004. – № 2. – С. 124-134.

Ситнік, О.І. Генетично модифіковані організми у харчовій сировині: кроки прогресу чи нові проблеми? / О.І.Ситнік // Еколог. вісн. – 2007. – № 2. – С. 7-10.

Драпалюк, С. Модифіковані організми стерилізують чоловіків: на українських полях близько мільйона гектарів під генетично модифікованими культурами / С.Драпалюк // 33 канал. – 2008. – № 22. – С. 11.

Бучинский, И. Витацель – уникальный продукт ХХI века / И.Бучинский // Мясное дело. – 2007. – № 4. – С. 34.

Басати, З.К. Использование сухой морской водоросли ламинарии для повышения пищевой ценности рассольных сыров / З.К.Басати // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2007. – № 6. – С. 59-61.

Пектин. Производство и применение / Н.С.Карпович [и др.]; под ред. Н.С.Карповича. – К.: Урожай, 1989. – 88 с.

Охлаждённые и замороженные продукты / пер. с англ.; ред. М.Стрингер, К.Деннис. – СПб.: Профессия, 2004. – 496 с.                       

Нові технології у переробній галузі

Ураков, О.А. Развитие техники пищевых производств: системный подход / О.А.Ураков // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2007. – № 9. – С. 22-25.

Румянцева, В.В. Влияние процесса биомодификации ячменя на его биологическую ценность / В.В.Румянцева, Н.М.Ковач, М.А.Кузнецова // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2007. – № 10. – С. 36-38.

Коробкина, З.В. Прогрессивные методы хранения плодов и овощей / З.В.Коробкина. – К.: Урожай, 1989. – 168 с.

Эрл, М. Разработка пищевых продуктов / М.Эрл, Р.Эрл, А.Андерсон; пер. с англ. В.Ашкинази, Т.Фурманская. – СПб.: Профессия, 2004. – 384 с.

Пищевая инженерия: справочник с примерами расчетов: пер. с англ. / ред. К.Дж.Валентас, Э.Ротштейн, Р.П.Сингх, А.Л.Ишевский. – СПб.: Профессия, 2004. – 848 с.

Рогов, И.А. Электрофизические методы обработки пищевых продуктов / И.А.Рогов. – М.: Агропромиздат, 1988. – 272 с.

Снежкин, Ю.Ф. Энергосберегающие теплотехнологии производства пищевых порошков из вторичных сырьевых ресурсов / Ю.Ф.Снежкин, Л.А.Боряк, А.А.Хавин. – К.: Наук. думка, 2004. – 226 с.

Биотехнология: введение в науку будущего / сост. В.В.Россихин. – Х.: Колорит, 2005. – 287 с.

Реннеберг, Р. От пекарни до биофабрики: обзор достижений биотехнологии / Р.Реннеберг, И.Реннеберг; пер. с нем. Г.И.Лойдиной. – М.: Мир, 1991. – 112 с.

Косован, А.П. Современная наука в технологии и технике хлебопекарной промышленности / А.П.Косован // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2007. – № 1. – С. 7-11.

Арсеньєва, Л. Досвід і перспективи збагачення хліба йодом: то як же добавки йоду впливають на колоїдні та біохімічні процеси в тісті / Л.Арсеньєва, Л.Герасименко, М.Антонюк // Хлібопекар. і кондитер. пром-сть України. – 2007. – № 7-8. – С. 18-22.

Нилова, Л. Использование нанотехнологий для повышения качества хлебобулочных изделий / Л.Нилова, Н.Науменко // Хлебопродукты. – 2007. – № 10. – С. 50-51.

Касьянов, Г.И. Сушка сырья и производство сухих завтраков / Г.И.Касьянов, Г.В.Семенов, В.А.Грицких, Т.Л.Троянова. – М.; Ростов н/Д: МарТ, 2004. – 160 с.

Хомічак, Л. Передові технології виробництва цукру: забезпечують високі ефективність і якість функціонування важливої галузі харчової промисловості / Л.Хомічак // Харч. і перероб. пром-сть. – 2007. – № 4. – С. 20-22.

Белостоцкий, Л.Г. Интенсификация технологических процессов свеклосахарного производства / Л.Г.Белостоцкий. – М.: Агропромиздат, 1989. – 223 с.

Тамим, А.Й. Йогурт и другие кисломолочные продукты: пер. с англ. / А.Й.Тамим, Р.К.Робинсон; ред. Л.А.Забодалова. – СПб.: Профессия, 2003. – 664 с.

Скорченко, Т.А. Технологія незбираномолочних продуктів / Т.А.Скорченко, Г.Є.Поліщук, О.В.Грек, О.В.Кочубей. – Вінниця: Нова Кн., 2005. – 264 с.

Тихомирова, Н.А. Нанотехнология и биотехнология продуктов функционального питания на молочной основе / Н.А.Тихомирова // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – С. 74-75.

Туменов, С.Н. Обработка мясных продуктов давлением / С.Н.Туменов, А.В.Горбатов, В.Д.Косой. – М.: Агропромиздат, 1991. – 207 с.

Бражников, А.М. Теория термической обработки мясопродуктов / А.М.Бражников. – М.: Агропромиздат, 1987. – 271 с.

Устинова, А.В. Мясо страуса – альтернативный источник сырья для диетического и детского питания / А.В.Устинова, Д.А.Лазутин, Г.А.Микиртичев // Мясная индустрия. – 2007. – № 8. – С. 30-31.

Использование методов биотехнологии при производстве сырокопченых полусухих колбас / И.Г.Анисимова [и др.]. – М.: АгроНИИТЭИММП, 1989. – 32 с.

Пасічний, В.М. Перспективні напрямки виробництва м’ясних та м’ясо-рослинних напівфабрикатів / В.М.Пасічний // Мясное дело. – 2007. – № 11. – С. 42-43, № 12. – С. 10-11.

Дымань, Т.Н. Нанотехнологии в пищевом производстве: нанопища / Т.Н.Дымань, С.И.Шевченко // Мясное дело. – 2007. – № 12. – С. 50-53.

Михайлова, Н.Ф. Совершенствование способов холодильной обработки и хранения рыбы / Н.Ф.Михайлова, Е.М.Родин. – М.: Агропромиздат, 1987. – 208 с.

Абрамова, Л.С. Перспективные технологии новых видов рыбной продукции / Л.С.Абрамова, Т.М.Недосекова // Рыбная пром-сть. – 2004. – № 2. – С. 19-22.

Головкин, Н.А. Консервирование продуктов животного происхождения при субкриоскопических температурах / Н.А.Головкин, Г.В.Маслова, И.Р.Скоморовская. – М.: Агропромиздат, 1987. – 272 с.

Шуманн, Г. Безалкогольные напитки: сырье, технологии, нормативы: пер. с нем. / Г.Шуманн; ред. А.В.Орещенко, Л.Н.Беневолинская. – СПб.: Профессия, 2004. – 278 с.

Домарецький, В.А. Технологія екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної сировини / В.А.Домарецький, В.Л.Прибильський, М.Г.Михайлов. – Вінниця: Нова Кн., 2005. – 407 с.

Коваленко, О. Кріотехнології: можливості їх застосування у харчовій промисловості / О.Коваленко, О.Євдокимова, Л.Ремінна // Харч. і перероб. пром-сть. – 2007. – № 8-9. – С. 27-29.

Конвісер, Ігор Олександрович. Холодильна технологія харчових продуктів / І.О.Конвісер, Т.Б.Паригіна. – К.: КНТЕУ, 2001. – 241 с.

Окснер Е. Тривале зберігання фруктів та овочів / Е.Окснер // Холод. – 2007. – № 2. – С. 40-42.

Фойгт, А. Революція в технологіях охолодження? / А.Фойгт // Холод. – 2007. – № 6. – С. 20-21.

С.Коваль,

зав. відділу літератури та інформації  виробничого профілю,

О.Пушкіна,

бібліотекар 2-ї категорії


 

Зміст

 

Мейнстрим* бібліотечної діяльності.....................................5

Суверенна Україна – закономірний вияв історії.................10                                        

Козацтво: лицарський орден України..................................21                                       

Земле моя, запашна, барвінкова...  ......................................30                                        

Харчові технології та продукти нового покоління.............43                                                    


Кращі виставки 2007 року

 

Вип. 8

 

Методико-бібліографічні матеріали

 

 

 

 

Укладачі і комп’ютерний набір:

Т.Марченко, К.Осадчук, М.Карягіна,

Т.Кристофорова, С.Коваль, О.Пушкіна

 

Редагування – М.Спиця

Комп’ютерна верстка, оригінал-макет – Н.Спиця

Відповідальна за випуск – Н.Морозова

 

Підписано до друку 15.09.2008. Формат 60 х 84/16

Папір офсетний. Умовн. друк. дрк. 3.5. Тираж 10 прим.

 

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва