Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА

 Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ

З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 3.

Вінниця, 2008

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у липні-вересні 2008 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.


ЕКОНОМІКА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Бліхар, М. М. Трансформаційні процеси зовнішньоторговельної політики країн Центральної та Східної Європи в умовах реалізації євроінтеграційної стратегії [Текст] / М. М. Бліхар // АгроСвіт. - 2008. - № 15. -  С. 22-26

Богдановский, В. А. Факторы роста производительности труда в сельском хозяйстве [Текст] / В. А. Богдановский // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 7. -  С. 23-27

Борхунов, Н. Воспроизводство в сельхозорганизациях с разной рентабельностью [Текст] / Н. Борхунов, О. Родионова // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 7. -  С. 22-27

Будзяк, В. М. Напрями ефективного землекористування в сільгосппідприємствах [Текст] / В. М. Будзяк // АгроСвіт. - 2008. - № 15. -  С. 11-14

Величко, А. Є.   Соціальний захист найманої праці у сільському господарстві [Текст] / А. Є. Величко // АгроСвіт. - 2008. - № 15. -  С. 31-36

Верницький, М.  Інвестиційний клімат аграрного сектору України [Текст] / М. Верницький // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 13-14. -  С. 16-17

Волошка, Вікторія Соціальна сфера села: на початку довгого шляху / В. Волошка // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 8 - 10

Гречаний, В. М. Інвестиційний менеджмент в агропромисловому виробництві [Текст] / В. М. Гречаний // АгроСвіт. - 2008. - № 16. -  С. 7-10

Дацій, О. І.  Формування національної інноваційної моделі розвитку сільського господарства України [Текст] / О. І. Дацій // АгроСвіт. - 2008. - № 15. -  С. 2-5

Дідківська, Л. В. Законодавчо-інституційне забезпечення реалізації сільськогосподарської кооперації в Україні [Текст] / Л. В. Дідківська // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 16-20

Каплун, Г.  Кооперативи вирішують сільгосппроблеми [Текст] / Г. Каплун // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 13-14. -  С. 14-15

Кеникстул, В. Совершенствовать экономическую вертикаль управления агропромышленным комплексом [Текст] / В. Кеникстул, В. Константинович // АПК: экономика, упр.. - 2008. - № 7. -  С. 18-21

Коваленко, О. В. Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємств сільських територій / О. В. Коваленко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.70-72

Козлов, С. П. Потребительские перерабатывающие кооперативы как фактор развития малых форм хозяйствования на селе [Текст] / С. П. Козлов // Аграр. наука. - 2008. - № 8. -  С. 13-15

Кривов, В. М. Агроекологічна оцінка землекористувань новостворених агроформувань / В. М. Кривов // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.55-57 

Крисанов, Д. Ф.  Забезпечення сталого розвитку сільських територій (порівняльний аналіз програм України та Польщі) [Текст] / Д. Ф. Крисанов, Л. О. Удова // АгроСвіт. - 2008. - № 14. -  С. 4-14

Кундиус, В. Определение инвестиционно эффективных видов деятельности кластеров АПК [Текст] / В. Кундиус // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 7. -  С. 28-32

Кушмаєва, В. В. Формування економічних взаємовідносин в агропромислових корпораціях [Текст] / В. В. Кушмаєва // АгроСвіт. - 2008. - № 17. -  С. 9-12

Лепьохіна, І. О. Удосконалення механізму державної підтримки інвестування сільського господарства [Текст] / І. О. Лепьохіна // АгроСвіт. - 2008. - № 15. -  С. 6-10

Летунов, И. И. Инновационная стратегия развития и сокращение издержек производства [Текст] / И. И. Летунов, С. Б. Летунов // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 7. -  С. 20-22

Любович, О. А. Підвищення ефективності діяльності підприємств аграрного сектору економіки [Текст] / О. А. Любович // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 12-15

Мазур, Євгенія Звабливий АПК: [Інвестиції в АПК] / ЄвгеніяМазур // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 17. -  С. 32-33

Матвієнко, Г. А. Розвиток перестрахування аграрних ризиків в Україні [Текст] / Г. А. Матвієнко // АгроСвіт. - 2008. - № 17. –С. 17-20

Михайлюк, О. Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства [Текст] / О. Михайлюк // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 8. -  С. 16-18

Міщенко, Д. А. Аграрний маркетинг в системі управління діяльністю підприємства на вітчизняному продовольчому ринку [Текст] / Д. А. Міщенко // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 27-30

Особа, Н. П. Вдосконалення внутрішньогосподарських економічних відносин у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Н. П. Особа // АгроСвіт. - 2008. - № 16. -  С. 11-14

Особистий інтерес: [Страхування в АПК] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 13-14. -  С. 40-41

Сапельник, А. Е. Методы и приемы повышения операционной эффективности предприятий АПК [Текст] / А. Е. Сапельник, В. В. Бердников // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 7. -  С. 41-43

Скляревський, К. М. Науково-методичні та організаційні засади маркетингу та інноваційного провайдингу в АПВ / К. М. Скляревський // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.72-74

Соскиева, З. Производительность труда как главный фактор повышения эффективности производства [Текст] / З. Соскиева // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 7. -  С. 64-66

Туболець, І. І. Вимоги ринкового механізму до функціонування аграрних формувань [Текст] / І. І. Туболець // АгроСвіт. - 2008. - № 14. -  С. 44-48

Шкільов, О. В. Реформування власності в аграрному секторі економіки при переході до ринкових відносин [Текст] / О. В. Шкільов // АгроСвіт. - 2008. - № 16. -  С. 3-6

Щербатюк, В. В. Функції сталого сільського розвитку / В. В. Щербатюк // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.75-78

Юсуфов, А. М. Некоторые предложения по оздоровлению финансового состояния сельскохозяйственных организаций [Текст] / А. М. Юсуфов, М. И. Исмаилов, З. С. Сеферова // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 7. -  С. 71-74

Яковенко, О. І. Проблемні питання стратегії розвитку АПК України [Текст] / О. І. Яковенко // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 9-11

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

Богданко, С.  По крупинці: [Виробництво та ринок круп] / С. Богданко // Агро Перспектива. - 2008. - № 7. – С. 42-43

Бутко, М. П. Досвід розвинутих країн та можливості його застосування в Україні щодо каналів збуту плодоовочевої продукції для фермерів [Текст] / М. П. Бутко, І. В. Бачуріна // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 4-8

Грибков, М. Влияние ресурсосберегающих технологий на урожайность сельхозкультур [Текст] / М. Грибков, В. Фигурин // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 7. -  С. 36-37

Зерно України: стратегія розвитку, ринки збуту, продовольча та енергетична безпека [Текст] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 15-16. -  С. 24-26

Кінах, Н. В. Стратегічні орієнтації розвитку зернового ринку [Текст] / Н. В. Кінах // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 21-26

Конкуренція на ринку зерна [Текст] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 18. -  С. 34-35

Куликов, И. Организационно-экономический механизм устойчивого развития плодво-ягодного подкомплекса АПК [Текст] / И. Куликов, В. Урусов // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 8. - С.10-15

Онда, О. А. Аналітична оцінка експорту зерна Україною [Текст] / О. А. Онда // АгроСвіт. - 2008. - № 14. -  С. 37-43

Онда, О. А. Виробництво зерна в Україні у контексті внутрішього споживання та експорту [Текст] / О. А. Онда // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 31-36

Талипов, Н. Т. Экономическая эффективность систем создания и использования пастбищ [Текст] / Н. Т. Талипов, А. А. Чикилев // Аграр. наука. - 2008. - № 7. -  С. 13-15 

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА 

Акільєва, Ольга Великий рогатий спад: [Ринок яловичини] / ОльгаАкільєва // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 18. -  С. 17

Дуніч, І. Молоко вийшло з берегів: [Ринок молока] / І. Дуніч // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 13-14. -  С. 35

Ишмуратов, М. Эффективность специализации и интеграции в свиноводстве [Текст] / М. Ишмуратов // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 7. -  С. 33-35

Мазур, Є.  М’ясний фронт: [Ринок м’яса] / Є. Мазур // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 15-16. -  С. 32-33

Павлов, А. А. Оперативный контроль за показателями в свиноводстве [Текст] / А. А. Павлов // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 7. -  С. 55-56

Пивовар, В. С. Ефективність використання кормороздавачів-змішувачів на тваринницьких фермах [Текст] / В. С. Пивовар // АгроСвіт. - 2008. - № 17. -  С. 2-5

Ревенко, І.  Сучасний ринок засобів роздавання кормів рогатій худобі / І. Ревенко, Т. Лісовенко, В. Хмельовський // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 106, 108, 110, 112, 114

Суровцев, В. Методология начисления амортизации основного стада в молочном животноводстве [Текст] / В. Суровцев, Е. Забегалова, Д. Лаптева // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 7. -  С. 44-45

ФАО: світовий ринок м’яса тривожить [Текст] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 18. -  С. 18-19

Янышин, В. П. Инновационный проект развития молочной отрасли [Текст] / В. П. Янышин, Г. Е. Смирнов, М. С. Ромашин // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 7. -  С. 17-19

ГРУНТОЗНАВСТВО 

Медведєв, В. В. Вплив структурного складу поверхневого шару на дефляцію грунтів / В. В. Медведєв // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.12-18

Медведєв, В. В. Критерії, еталони і просторові одиниці в бонітуванні грунтів / В. В. Медведєв, І. В. Пліско // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.9-15

АГРОХІМІЯ 

Терещенко, Н.   Бактериальные удобрения [Текст]: проблемы и перспективы применения / Н. Терещенко // Главный агроном. - 2008. - № 7. -  С. 7-10

Фатеев, А.И.  Влияние микроудобрений "реаком" на засухо- и морозостойкость растений, их устойчивость к болезням [Текст] / А.И.  Фатеев, С. П. Полянчиков // Агроном. - 2008. - № 3 . -  С. 30-34

Шкурко, Т. Успішне тваринництво – ефективне рослинництво: [Органічні добрива] / Т. Щкурко // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 40-42 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 Возмилов, А. Г. Применение электрического ветра в технологических процессах АПК [Текст] / А. Г. Возмилов, С. И. Уразов, Л. Н. Андреев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 7. -  С. 24-25

Дмитрієва, Т. В. Перспективи використання біодизельного палива малими сільськогосподарськими підприємствами [Текст] / Т. В. Дмитрієва, В. В. Бойко, Г. Ф. Невмержицька // АгроСвіт. - 2008. - № 17. -  С. 6-8

Ситник, В. П. Реалізація державної технічної політики з переоснащення машинно-тракторного парку / В. П. Ситник // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.5-11

Шахов, А. Биотопливо нового поколения [Текст] / А. Шахов // Сел. механизатор. - 2008. - № 9. -  С. 33

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА 

Андрианов, Н. Как улучшить сушку зерна [Текст] / Н. Андрианов, А. Жеребцов // Сел. механизатор. - 2008. - № 9. -  С. 7

Гетманенко, В. М. Многоскоростной электоропривод вентиляторов фруктохранилищ с автоматизированным управлением [Текст] / В. М. Гетманенко, А. Е. Чуркин, О. А. Чуркина // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 8. -  С. 9-11

Дерюшев, И. Модернизация овощной сеялки СО-4,2 [Текст] / И. Дерюшев // Сел. механизатор. - 2008. - № 9. -  С. 22-23

Зверькова, Я. А. Упаковка сена и сенажа в сельхозпредприятиях [Текст] / Я. А. Зверькова, Г. Ф. Ханхасаев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 7. -  С. 22-23

Пивовар, В. Нові вітчизняні машини для збирання цукрових буряків / В. Пивовар // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 94 - 96, 98, 100

Туболев, С. Техника для машинного производства картофеля [Текст] / С. Туболев // Главный агроном. - 2008. - № 6. -  С. 70-71

Харченко, Г. М. Оптимизация рабочих параметров центрифуги для очистки подсолнечного масла [Текст] / Г. М. Харченко // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 7. -  С. 47-48 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

Брюханов, А. Методы расчета вредных выбросов животноводческих ферм [Текст] / А. Брюханов // Сел. механизатор. - 2008. - № 7. -  С. 35-36

Забродина, О. Б. Мониторинг энергозатрат предприятия по производству молока [Текст] / О. Б. Забродина, В. Н. Литвинов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 8. -  С. 4-5

Коновалов, В. Смеситель концентрированных кормов [Текст] / В. Коновалов, С. Гусев, А. Чупшев // Сел. механизатор. - 2008. - № 7. -  С. 48

Назарова, Е. В. Обоснование вместимости бака установки для преддоильной обработки вымени коров [Текст] / Е. В. Назарова // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 8. -  С. 31-32

Хмыров, В. Биоферментация навоза глубокой подстилки [Текст] / В. Хмыров, В. Куденко // Сел. механизатор. - 2008. - № 9. -  С. 36-37

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

Васильев, А. Н. Информационный подход к описанию предпосевной обработки зерна [Текст] / А. Н. Васильев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 8. -  С. 20-21

ГМО: порятунок або утопія?: [Генетично модифіковані рослини] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 13-14. -  С. 28-30

Кириченко, В. В. Ринкові моделі реалізації селекційних інновацій / В. В. Кириченко, В. М. Тимчук // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.62-64

Пенджиев, А. М. Исследование электромагнитного воздействия на семена [Текст] / А. М. Пенджиев, А. Л. Окдиров, М. Х. Хаджиев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 7. -  С. 18-19

Поліщук, І. Б. Фенотип пилкових зерен – відображення потенційних властивостей генотипу рослини / І. Б. Поліщук, В. Д. Поліщук, Ю. В. Жигало // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.46-51

Ушкур, Д. Устройство для отбора семян по диэлектрическим свойствам [Текст] / Д. Ушкур // Сел. механизатор. - 2008. - № 6. -  С. 42-43 

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

Камінський, В. Ф. Проблеми метрологічного забезпечення наукових досліджень у землеробстві / В. Ф. Камінський, В. М. Лапін // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.23-25

Каплун, Анна Панацея від ущільнення ґрунту: [No-till технологія] / АннаКаплун // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 17. -  С. 13

Савін, Юрій Якій бути системі землеробства в умовах ринку [Текст] / Ю. Савін // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 17. -  С. 36-37

Щурик, М. В. Органічне землеробство як складова відтворення земельних ресурсів макрорегіону [Текст] / М. В. Щурик // АгроСвіт. - 2008. - № 14. -  С. 19-23 

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ 

Адаменко, Т. Перспективи виробництва зерна озимої пшениці в умовах потепліня клімату [Текст] / Т. Адаменко // Агроном. - 2008. - № 3 . -  С. 12-17

Антонов, Ю. Как выбрать сорт озимой пшеницы. Опыт практического решения реальной задачи агробизнеса [Текст] / Ю. Антонов // Зерно. - 2008. - № 7 . -  С. 68-71

Бельдій, Н. Кращі нові сорти пшениці – запорука високих і стабільних урожаїв / Н. Бельдій, В. Лисікова, О. Шовгун // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 56 - 58, 60 - 62, 64 – 66

Гораш, О. С. Біологічні особливості сортів ячменю ярого за параметрами маси зернівки / О. С. Гораш // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.30-32

Гунар, Л. Э. Действие кремнийорганических соединений на фотосинтетическую активность, урожайность и технологические качества зерновых культур [Текст] / Л. Э. Гунар, В. А. Караваев, Р. В. Сычев // Известия Тимирязевской с.-х. акад. - 2008. - № 2 . -  С. 78-82

Козлобаев, В. В.  Посевные качества семян озимой пшеницы [Текст] / В. В. Козлобаев, Н. В. Ермакова // Аграр. наука. - 2008. - № 7. -  С. 25-27

Лихочвор , В.  Продуктивность и структура урожая озимой пшеницы [Текст] / В. Лихочвор  // Зерно. - 2008. - № 7 . -  С. 24-28

Мацько, О. Ю. Кукурудза. Вінницька область [Текст] / О. Ю. Мацько // Агроном. - 2008. - № 3 . -  С. 62-63

Особливості сортової політики, сортооновлення й сортозміни озимої м'якої пшениці за рекоменданціями одеських селекціонерів // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 46 - 47

Рибалка, О. І. Використання пшениці ваксі для селекції сортів нового покоління / О. І. Рибалка, М. А. Литвиненко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.34-38

Уліч, О. Урожайність озимої пшениці в умовах посухи / О. Уліч // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 48 - 52, 54-55

Ширинян, М. Система удобрения озимых колосовых в энергосберегающих технологиях [Текст] / М. Ширинян // Главный агроном. - 2008. - № 7. -  С. 18-19

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

Поповнення ринку сортів рослин: соя культурна / О. Безручко, О. Колесніченко, С. Корнійчук, О. Бондар // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 68 - 72

Щігорцева, О.  Підвищення продуктивності і якості гороху [Текст] / О. Щігорцева // Тваринництво України. - 2008. - № 6 . -  С. 35-36    

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ 

Дерябин, А.  Из опыта выращивания подсолнечника [Текст] / А. Дерябин // Главный агроном. - 2008. - № 8. -  С. 23-24   

Зозуля, О. Л. Готуємо ріпак до зимівлі вже зараз [Текст] / О. Л. Зозуля // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 18. -  С. 13

Європейська перспектива виробництва ріпаку в Україні [Текст] // Зерно. - 2008. - № 7 . -  С. 48-49

Листопад, Валерія Український ріпак зможе задовольнити апетити Європи. Але з якою вигодою?. / В. Листопад // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 46 – 49

Мацько, О. Ю. Соняшник. Вінницька область [Текст] / О. Ю. Мацько  // Агроном. - 2008. - № 3 . -  С. 74-75

Оверченко, Б. Соняшник: рекомендації до збирання / Б. Оверченко // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 68 – 69

Санін , В.А. Основні технологічні елементи вирощування озимого ріпаку в осінній період [Текст] / В.А.  Санін , Ю. В. Санін // Агроном. - 2008. - № 3 . -  С. 24-25

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

Тибель, В.  Колючий "женьшень" [Текст] / В. Тибель // Дім, сад, город. - 2008. - № 8. -  С. 14-16

Ярошевська, А. П. Загальна улюблениця – м'ята [Текст] / А. П. Ярошевська // Дім, сад, город. - 2008. - № 7. -  С. 10-11

КАРТОПЛЯ

Лабух, В. Почва в гребнях – урожай картофеля выше [Текст] / В. Лабух, А. Михальченков, В. Ториков // Сел. механизатор. - 2008. - № 7. -  С. 23

Свояченко, М. І. Картопля: історія, події, факти / М. І. Свояченко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.81

Скорик, С. Картоплю – у кожен дім [Текст] / С. Скорик // Агро Перспектива. - 2008. - № 7. -  С. 58-59

Тарасенко, О. Збирання та післязбиральна доробка бульб картоплі / О. Тарасенко // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 72 - 77        

Тарасенко, О. Особливості догляду за посівами катроплі / О. Тарасенко // Пропозиція. - 2008. - № 7. -  С. 34-41

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

Доманов, Н. М.   Оценка различных технологий возделывания сахарной свеклы [Текст] / Н. М. Доманов, К. Б. Ибадуллаев, Н. К. Шаповалов // Сах. свекла. - 2008. - № 7. -  С. 21-23

Заришняк, А. С. Відтворення родючості грунту і продуктивність цукрових буряків / А. С. Заришняк, А. О. Сипко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.16-19

Заришняк, А. С. Економічна ефективність системи удобрення при вирощуванні цукрових буряків [Текст] / А. С. Заришняк, Л. А. Джігіріс, Р. В. Кубряк // Цукр. буряки. - 2008. - № 5. -  С. 12-13

Мацько, О. Ю. Цукровий буряк. Вінницька область [Текст] / О. Ю. Мацько // Агроном. - 2008. - № 3 . -  С. 58-59

Мороз, О. В. Погода, волога, добрива і урожай цукрових буряків [Текст] / О. В. Мороз // Цукр. буряки. - 2008. - № 5. -  С. 18-19

Сапронов, Н. М. Технологические качества и устойчивость различных гибридов к хранению [Текст] / Н. М. Сапронов, М. К. Пружин, А. В. Умеренков // Сах. свекла. - 2008. - № 7. -  С. 36-39

 КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ 

Артемов, И. Интенсификация производства энергетических кормов на основе использования рапса [Текст] / И. Артемов // Главный зоотехник. - 2008. - № 6. -  С. 29-32

Подобєд, Л. Молочна кислота, пробіотики та консервування кормів сучасними методами / Л. Подобєд, В. Неживенко // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 116 - 119

Федорин, Б. Інтенсивна технологія заготівлі сіна із природних, сіяних луків та культурних пасовищ / Б. Федорин // Пропозиція. - 2008. - № 7. -  С. 58 – 60

ОВОЧІВНИЦТВО

Болотских, А. Экологические аспекты технологии выращивания овощных растений [Текст] / А. Болотских // Овощеводство. - 2008. - № 9. -  С. 58-61

Куракса, Н. П. Перец – в каждый огород ! [Текст] / Н. П. Куракса // Овощеводство. - 2008. - № 7. -  С. 13-15

Недялкова, И. Сорта чеснока [Текст] / И. Недялкова, А. Капустина // Овощеводство. - 2008. - № 7. -  С. 57-59

Позняк, А. Горох овощной: новинки селекции [Текст] / А. Позняк, Н. Харицкий, А. Маленко // Овощеводство. - 2008. - № 8. -  С. 58-59

Смилянец, Н. Перспективные для Украины виды физалиса [Текст] / Н. Смилянец // Овощеводство. - 2008. - № 9. -  С. 34-36

Сыч, З. Как правильно выбрать сорт. Огурец для открытого грунта [Текст] / З. Сыч, И. Бобось, В. Гопчак // Овощеводство. - 2008. - № 7. -  С. 22-33

Сыч, З. Использование агроволокна для укрывной культуры в овощеводстве [Текст] / З. Сыч // Овощеводство. - 2008. - № 8. -  С. 38-44

Сыч, З. Цена риска. Особенности технологии выращивания озимого лука [Текст] / З. Сыч // Овощеводство. - 2008. - № 8. -  С. 45-49

Шульгіна, Л. М.  Вирощуємо дієтичні баклажани [Текст] / Л. М. Шульгіна // Дім, сад, город. - 2008. - № 6. -  С. 7-9

ПЛОДІВНИЦТВО ЯГІДНИЦТВО

Андращук, О. Найперспективніші сорти зимових яблук 2008 [Текст] / О. Андращук // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8 . -  С. 6-7

Андращук, О.  Суниця знайома – незнайомка [Текст] / О. Андращук // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8 . -  С. 4-5 ; № 9 . -  С. 4-5

Дядюра, О. М. Як зимують мої персикові дерева [Текст] / О. М. Дядюра // Дім, сад, город. - 2008. - № 9. -  С. 33

Жолобецький, Геннадій Вирощуємо суницю / Г. Жолобецький // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 74 - 77

Кіщак, О. Сучасні підходи до створення інтенсивних насаджень черешні / О. Кіщак // Пропозиція. - 2008. - № 6. -  С. 66 - 67 ; № 7. -  С. 48 – 50

Мазур, П. Короли Севера.  Неукрывные сорта винограда [Текст] / П. Мазур // Огородник. - 2008. - № 7. -  С. 14-15

Меженский, В. Эволюция грецкого ореха. Новые сорта [Текст] / В. Меженский // Огородник. - 2008. - № 8 . -  С. 22-23

Сизоненко, В. Гранатовый куст летом в открытом грунте [Текст] / В. Сизоненко // Огородник. - 2008. - № 8 . -  С. 19

Шевченко, І. В. Еколого-економічні аспекти виноградарства України / І. В. Шевченко, В. В. Власов // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.61-63

Яхимович, О. В. Актинідія [Текст] / О. В. Яхимович // Дім, сад, город. - 2008. - № 6. -  С. 33-34

КВІТНИЦТВО 

Боренкова, Р.  Пламенеют душистые флоксы [Текст] / Р. Боренкова // Огородник. - 2008. - № 7. -  С. 40

Зикова, В. К. Які вони голландські іриси? [Текст] / В. К. Зикова, І. В. Улановська // Квіти України. - 2008. - № 4. -  С. 14-15         

Комова, Н. Её величество Далия: [Жоржини] / Н. Комова, Г. Комов // Огородник. - 2008. - № 9. -  С. 38-40

Сад троянд власноруч [Текст] // Квіти України. - 2008. - № 4. -  С. 16-17

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

Авотіна, О. С. Липа - бурштин медового літа [Текст] / О. С. Авотіна // Квіти України. - 2008. - № 4. -  С. 39-41

Крюкова, Е. А. Основные направления изучения инфекционного усыхания дуба [Текст] / Е. А. Крюкова, З. И. Маланина // Лесное хоз-во. - 2008. - № 3. -  С. 46-47

Межибовский, А. М. Лесная типология вчера и сегодня [Текст] / А. М. Межибовский // Лесное хоз-во. - 2008. - № 3. -  С. 20-22

Сапанов, М. К. Роль защитного лесоразведения и устойчивое природопользование [Текст] / М. К. Сапанов // Лесное хоз-во. - 2008. - № 3. -  С. 28-30

ЗАХИСТ РОСЛИН    

Готуємо ріпак до зимівлі гербіцидно-фунгіцидною сумішшю [Текст] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 15-16. -  С. 13

Довгань, С. Озимині – надійний захист / С. Довгань, О. Сядриста // Пропозиція. - 2008. - № 9. - С. 80 - 82, 84

Єлькін, О. О. АНТАЛ – новий претендент на лідерство серед протруйників озимої пшениці [Текст] / О. О. Єлькін, Т. Ю. Маркова , І. М. Черняєва // Зерно. - 2008. - № 7 . -  С. 58-59

Король, Т. Захист овочевих культур [Текст] / Т. Король // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 13-14. -  С. 24-27

Красиловець, Ю. Г. Інтегрований захист гречки [Текст] / Ю. Г. Красиловець, В. С.  Зуза , К. М. Скляревський // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 7. -  С. 4 – 5

Ретьман, С. В. Розвиток хвороб пшениці  озимої зарізних рівнів мінерального живлення [Текст] / С. В. Ретьман // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 7. -  С. 17 - 18

Фокін, А. Система захисту овочевих культур закритого грунту / А. Фокін // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 86 - 92 

ТВАРИННИЦТВО

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

ГОДІВЛЯ І УТРИМАННЯ ТВАРИН

Панина, Н. Г. Математическая модель вариаций питательных веществ в суточных рационах [Текст] / Н. Г. Панина, Ю. М. Колпаков, Е. С. Шенцова // Аграр. наука. - 2008. - № 8. -  С. 25-26

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА 

Друженко, Валерій Шлях якісного молока / В. Друженко // Пропозиція. - 2008. - № 7. -  С. 28 – 29

Зайнутдинов, Г. Холодный метод выращивания телят – способ повышения их резистентности и сохранности [Текст] / Г. Зайнутдинов, М. Алигаджиев, В. Иванов, Д. Костерин // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2008. - № 6 . -  С. 20-22

Коваль, С. Найвищий надій на Вінничині – 7003 кг:[Молочне скотарство]/ С. Коваль // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 120 – 123

Козуб, Ю. А. Продуктивность черно-пестрых коров и их голштинизированных помесей при скармливании кормовой добавки Фелуцен [Текст] / Ю. А. Козуб, Л. Н. Карелина, Б. Я. Власов // Зоотехния. - 2008. - № 7. -  С. 5-6

Кокорев, В. А.    Влияние хрома на молочную продуктивность коров [Текст] / В. А. Кокорев, А. Н. Федаев, Н. И. Гибалкина // Зоотехния. - 2008. - № 9. -  С. 11-13

Куценко, А. И. Оптимизация стратегии формирования продуктивности при выращивании и откорме крупного рогатого скота на комплексах [Текст] / А. И. Куценко // Известия Тимирязевской с.-х. акад. - 2008. - № 2 . -  С. 103-115       

Луценко, М.  Ефективна альтернатива: легкозбірні корівники / М. Луценко, В. Салига // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 126 - 128

Ляшук, Р. Н. Совершенствование системы отбора молочного скота [Текст] / Р. Н. Ляшук, А. И. Шендаков, Т. А. Шендакова // Аграр. наука. - 2008. - № 8. -  С. 31-34

Петренко, І. П. Теорія і практика розподілу бугаїв-плідників за рівнями племінної цінності / І. П. Петренко, А. П. Кругляк // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.39-42

Полупан, Ю. П.  Інтенсивне молочне скотарство Німеччини / Ю. П. Полупан, М. С. Гавриленко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.25

Полупан , Ю. Інтенсивне молочне скотарство Франції [Текст] / Ю. Полупан, М. Гавриленко // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 3-5

Романенко, Л.   Выращивание ремонтного молодняка в высокопродуктивных стадах [Текст] / Л. Романенко, В. Волгин // Главный зоотехник. - 2008. - № 6. -  С. 12-13

Сірацький, Й. Плідники новостворених порід [Велика рогата худоба] / Й. Сірацький , О. Бойко   [та ін.] // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 20-23

Славов, В.  Яловичина стає дедалі дефіцітнішою / В. Славов, І. Гузєв, П. Шуст // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 124 – 127

Юсупов, Р. Влияние голштинизации на продуктивность коров и экологическую безопасность продукции [Текст] / Р. Юсупов, Х. Тагиров, Э. Андриянова // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2008. - № 6 . -  С. 19-20 

КОНЯРСТВО 

Временный регламент для всадника на пони [Текст] // Конный мир. - 2008. - № 8. -  С. 28-32

Надеева, Н. С. Анализ оценки племенных качеств жеребцов-производителей чистокровной верховой породы по качеству потомства [Текст] / Н. С. Надеева, С. Н. Харитонов // Коневодство и конный спорт. - 2008. - № 3. -  С. 7-8

Хотов, В. Х. Анализ результатов линейной сочетаемости и ее влияния на работоспособность потомства лошадей чистокровной верховой породы [Текст] / В. Х. Хотов, И. В. Сутугина // Коневодство и конный спорт. - 2008. - № 3. -  С. 11-13 

СВИНАРСТВО

Бірта, Г. М’ясосальність свиней за протеїнового підживлення [Текст] / Г. Бірта // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 38-40  

Буяров, А. В. Резервы повышения эффективности свиноводства [Текст] / А. В. Буяров, О. В. Кислякова, Е. А. Кострикина // Аграр. наука. - 2008. - № 7. -  С. 15-17

Зельдин, В.  Зарубежные генотипы в отечественном воспроизводстве свиней [Текст] / В. Зельдин // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 17-20

Карнаухов, Ю. А. Продуктивность молодняка свиней при использовании Глауконита [Текст] / Ю. А. Карнаухов, Х. Х. Тагиров, А. В. Близнецов // Зоотехния. - 2008. - № 7. -  С. 14-15

Коновал, О. М.   Генетична структура популяції свиней великої білої породи за маркерами стійкості проти колібактеріозів / О. М. Коновал // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.79-81

Кучерявий, В. Якщо в раціоні лактоцел... [Годівля свиней] / В. Кучерявий // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 35-37

Крилова, Л. Селекційні методи підвищення скороспілості і м'ясності свиней [Текст] / Л. Крилова , Ю. Шульгіна А. Маслюк, А. Івін // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 23-26

Никитченко, Д. В. Динамика роста мышц у свинок крупной белой породы [Текст] / Д. В. Никитченко, В. Е. Никитченко, В. П. Панов // Известия Тимирязевской с.-х. акад. - 2008. - № 2 . -  С. 93-102

ВІВЧАРСТВО КОЗІВНИЦТВО 

Давиденко В. Вівчарство у фермерстві [Текст] / Давиденко В., М. Журавель // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 32-34

Минко, О. А. Продуктивность овец породы манычский меринос в зависимости от срока рождения [Текст] / О. А. Минко // Зоотехния. - 2008. - № 7. -  С. 24-25

Столповский, Ю. А. Полиморфизм молекулярно-генетических маркеров у овец романовской породы [Текст] / Ю. А. Столповский, А. В. Лапшин [та ін.] // Известия Тимирязевской с.-х. акад. - 2008. - № 2 . -  С. 131-136

Шелест, Л. Рейтинг вітчизняних підприємств з виробництва та переробки вовни: / Л. Шелест // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 27-32

ЗВІРІВНИЦТВО 

Бекетов, С. В. Вторичная половая структура популяции песца и лисицы при разведении на зверофермах [Текст] / С. В. Бекетов, С.Н.  Каштанов  // Кролиководство и звероводство. - 2008. - № 4 . -  С. 14-15

Боровков, М. Профилактическая обработка крольчат УФ и КВЧ-лучами [Текст] / М. Боровков, О. Михайлова // Сел. механизатор. - 2008. - № 6. -  С. 39

Коновалов , А. М. Влияние антиоксиданта евротиокс концентрат Dry на рост молодняка норок и качество шкурок [Текст] / А. М. Коновалов   // Кролиководство и звероводство. - 2008. - № 4 . -  С. 12-13

Петренко, В. Жваві кроленята [Текст] / В. Петренко // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8 . -  С. 23

ПТАХІВНИЦТВО 

Бондаренко, Ю. В. Сучасні методи визначення статі молодняку сільськогосподарської птиці [Текст] / Ю. В. Бондаренко // Ефективне птахівництво. - 2008. - № 7. -  С. 34-39

Гоноцкий, В. А. Пищевая и биологическая ценность мяса уток и гусей [Текст] / В. А. Гоноцкий // Ефективне птахівництво. - 2008. - № 7. -  С. 13-17

Егоров, И.  Нетрадиционные корма в птицеводстве [Текст] / И. Егоров // Ефективне птахівництво. - 2008. - № 7. -  С. 46-50

Кримська, Т. В. Як примусити курей нестися [Текст] / Т. В. Кримська // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8 . -  С. 20-21

Лашко, О. І. Перепелиці : чим корисні вони для людини [Текст] / О. І. Лашко // Дім, сад, город. - 2008. - № 9. -  С. 39-41     

Перепелкина, Л. И. Селен в рационе цыплят-бройлеров [Текст] / Л. И. Перепелкина // Зоотехния. - 2008. - № 9. -  С. 18-19

Світлові програми вирощування і утримання індиків провідних селекційних компаній світу [Текст] // Ефективне птахівництво. - 2008. - № 8. -  С. 37-42

БДЖІЛЬНИЦТВО

Гробов, О. Ф. Трансгенные растения и пчелы [Текст] / О. Ф. Гробов, А. Н. Сотников, Р. Т. Клочко // Ветеринария. - 2008. - № 7. -  С. 15-19     

Дяченко, П. К. Приблизна схема медоносного конвеєра для пасіки на 100-120 бджолосімей [Текст] / П. К. Дяченко // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8. – С. 11-12

Мосолов, А. А. Новое в повышении продуктивности пчел [Текст] / А. А. Мосолов // Пчеловодство. - 2008. - № 5. -  С. 26

Шмуля, С.  Збереження темної бджоли (apis mellifepa L) – пріоритет SICAMM [Текст] / С. Шмуля // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8 . -  С. 15

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Дацюк, П. В. Продуктивные показатели селинского карпа при различных технологиях выращивания  [Текст] / П. В. Дацюк // Известия Тимирязевской с.-х. акад. - 2008. - № 2 . -  С. 121-124

За рибу гроші [Текст] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 17. -  С. 18 

Корчовий, Ф. В. Заходи боротьби з краснухою коропів [Текст] / Ф. В. Корчовий, В. В. Просяна, О. Б. Олійник  // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8 . -  С. 30-31

Леонов, Ю. Актуальні проблеми охорони здоров’я риб та інших гідробіонтів [Текст] / Ю. Леонов // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 10-12 

ВЕТЕРИНАРІЯ 

Габрусь, В. А. Средства и методы терапии лошадей при паразитозах [Текст] / В. А. Габрусь // Коневодство и конный спорт. - 2008. - № 3. -  С. 21-23

Имангулов, Ш. А. Причины возникновения дерматитов у бройлеров, меры профилактики и снижения ущерба [Текст] / Ш. А. Имангулов // Ефективне птахівництво. - 2008. - № 7. -  С. 52-54

Комиссаренко, А. А. Нанотехнологические аспекты ветеринарной гомеопатии [Текст] / А. А. Комиссаренко, Т. В. Новосадюк // Ветеринария. - 2008. - № 7. -  С. 50-53

Лук'янова, Г. О. Особливості аутоімунного стану організму коней при кишкових гельмінтозах / Г. О. Лук'янова // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.36-38

Олейник, А. В. Этиология, профилактика и лечение при эндометритах у коров [Текст] / А. В. Олейник // Ветеринария. - 2008. - № 8. -  С. 6-8

Рыжаков, А. В. Лечение травматического ретикулита крупного рогатого скота [Текст] / А. В. Рыжаков, А. В. Лазарев, В. В. Власов // Зоотехния. - 2008. - № 7. -  С. 25-26

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Бурмистров, Г. П. Новые пищевые концентраты защитного действия [Текст] / Г. П. Бурмистров, Г. Г. Козлова  // Пищ. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 16–17.

Имамович, Д. Безопасность производства и готовой продукции компании "Продукты Питания" [Текст] / Д. Имамович // Пищ. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 60–61.

Качество современных пищевых продуктов и культура питания [Текст] // Пищ. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 64–66.

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России [Текст] : за январь–апрель 2008 г. // Пищ. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 6–7.

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России [Текст] // Пищ. пром-сть.. – 2008. – № 8. –  С. 6–7.

Козонова, Ю. А. Організація лікувально–профілактичного харчування [Текст] / Ю. А. Козонова // Мясное дело. – 2008. – № 7. –  С. 47–49.

Козонова, Ю. О. Організація лікувально–профілактичного харчування [Текст] / Ю. О. Козонова // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 52–53.

Коновалов, К. Л. Пищевые вещества животного и растительного происхождения для здорового питания [Текст] / К. Л. Коновалов, М. Т. Шулбаева, О. Н. Мусина // Пищ. пром-сть.. – 2008. – № 8. –  С. 10–12.

Коновалов, К. Л. Растительные пищевые композиты для производства комбинированных продуктов [Текст] / К. Л. Коновалов, М. Т. Шулбаева // Пищ. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 8–10.

Легонькова, О. А. Экологическая безопасность: биотехнологические аспекты утилизации отходов [Текст] / О. А. Легонькова // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 8. –  С. 18–23.

Масліков, М. М. Криогенні технології у харчовій промисловості [Текст] / М. М. Масліков // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 56–57.

О государственной политике в области здорового питания [Текст] // Пищ. пром-сть.. – 2008. – № 8. –  С. 8–9.

Петрова, Л. Д. Соевый белок в комбинированных изделиях [Текст] / Л. Д. Петрова   // Пищ. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 26–28.  

Поверин, А. Д. Натуральные продукты функционального питания, обогащенные белковыми компонентами [Текст] / А. Д. Поверин // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 8. –  С. 70–72.

Рост спроса на пребиотики на рынке функционального питания [Текст] // Пищ. пром–сть.. – 2008. – № 8. –  С. 14–15.

Ураков, О. А. Развитие техники пищевых производств: диаграммы инновационных стратегий обновления техники [Текст] / О. А. Ураков // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 7. –  С. 8–12.

Филиппова, Л. Ю. Обогащение стандартных диет функциональными продуктами [Текст] / Л. Ю. Филиппова, С. Ф. Пономаренко, И. И. Бузуян // Пищ. пром–сть.. – 2008. – № 8. –  С. 38.

Хуршудян, С. А. Фальсификация пищевых продуктов: научные, методологические и нормативно–правовые основы противодействия [Текст] / С. А. Хуршудян // Пищ. пром–сть.. – 2008. – № 8. –  С. 56–57.

Шелепов, В. Г. Биологическая активная добавка из пантовой муки [Текст] / В. Г. Шелепов, А. А. Кайзер, Г. В. Кашина // Пищ. пром–сть.. – 2008. – № 8. –  С. 36–37.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА.

Алексеенко, Е. Нетрадиционное природное сырье для производства хлебобулочных изделий [Текст] / Е. Алексеенко // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 50–51.

Аношина, О. Фракционный состав белков в тесте и в мякише хлеба из пшеничной муки различной по силе [Текст] / О. Аношина, Ю. Метелкина, В. Колпакова // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 65–66.

Белибова, Ю.  Корректировка хлебопекарных свойств пшеничной муки на основе биотехнологии [Текст] / Ю. Белибова // Хлебопродукты. – 2008. – № 7. –  С. 48–50.

Васюкова, А. Влияние компонентов рецептуры на качество хлебобулочных изделий при хранении [Текст] / А. Васюкова, Л. Абесадзе // Хлебопродукты. – 2008. – № 8. –  С. 50–51.

Гаврилова, О. Применение гречневой муки при производстве пшеничного хлеба [Текст] / О. Гаврилова // Хлебопродукты. – 2008. – № 7. –  С. 36–37.

"Генеральная примерка" элеваторного комплекса [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 46–47.

Гончарук, А.  Анализ эффективности предприятий макаронной промышленности в Украине [Текст] / А. Гончарук // Хлебопродукты. – 2008. – № 7. –  С. 22–23.

Декорирование торта [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 9.

Евсеева, Т.  Упаковка в коррексы – удобно и оригинально [Текст] / Т. Евсеева // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 38–39.

Зверев, С.   Исследование содержания железа и металломагнитных примесей в муке [Текст] / С. Зверев, А. Крементуло, С. Лавринович, И. Назаров // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 58–59.

Кагушев, А.  Универсальный дежевой тестоприготовительный конвейер [Текст] / А. Кагушев, М. Калинин, А. Костенко   // Хлебопродукты. – 2008. – № 8. –  С. 36–37.

Корячкіна, С.  Житній хліб : Його можна споживати хворим на цукровий діабет / С. Корячкіна // Харчова і перероб. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 10–11.

Корячкина, С.  Использование продуктов переработки сахарной свеклы при производстве хлебобулочных изделий [Текст] / С. Корячкина, А. Поляков // Хлебопродукты. – 2008. – № 7. –  С. 38–40.

Магомедов , Г. Определение оптимальной влажности сбивного бездрожжевого теста [Текст] / Г. Магомедов , Е. Пономарева, И. Алейник // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 61–62.

Маркова, М. Звенигородский хлеб – все только начинается [Текст] / М. Маркова  // Хлебопродукты. – 2008. – № 7. –  С. 18–19.  

Матвеева, Т.  Влияние нетрадиционных видов муки на качество песочного теста и готовых изделий [Текст] / Т. Матвеева, С. Корячкина, В. Корячкин // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 52–53.

Маффины [Текст] : разновидность кексов // Хлебопродукты. – 2008. – № 7. –  С. 67.

MIWE Новое в управлении печами [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 8. –  С. 28–29.

Новые топливные тупиковые печи: компактность, экономичность, качество продукции [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 21–22.

О чем могут поведать мешки для муки [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 8. –  С. 20–21.

Оберган, М.  Как выпечь традиционный деревенский хлеб [Текст] / М. Оберган // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 56.

Осипова, Г.  Новый рецептурный компонент для макаронных изделий [Текст] / Г. Осипова, А. Волчков // Хлебопродукты. – 2008. – № 7. –  С. 51–52.

Пех, Л. Хлебное дерево [Текст] / Л. Пех // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 79.

Плотникова, Т. В. Разработка рецептур и товароведная оценка печенья повышенной пищевой ценности [Текст] / Т. В. Плотникова, Е. Н. Степанова, Е. В. Тяпкина // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 7. –  С. 72–74.

Пралине Крокант [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 54–55.

Радионова, Н. С. Кулинарные рубленые изделия для адекватного питания [Текст] / Н. С. Радионова, И. С. Наумченко, Н. П. Зацепилина // Пищ. пром–сть.. – 2008. – № 8. –  С. 32–33.

Райзиг, Р KRONEN – универсальное оборудование для пищевой промышленности [Текст] / Р.Райзиг // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 44.

Резниченко, И. Ю. Разработка диабетических мучных кондитерских изделий [Текст] / И. Ю. Резниченко, О. С. Сидорова  // Пищ. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 58.

Рензяева, Т.  Новые виды крекера с использованием рыжикова масла [Текст] / Т.  Рензяева // Хлебопродукты. – 2008. – № 8. –  С. 42–43.

Суворов, О.  Структура крахмальных зерен размороженных ржано–пшеничных полуфабрикатов высокой степени готовности [Текст] / О. Суворов // Хлебопродукты. – 2008. – № 8. –  С. 47–48.

Тертычная, Т. Н. Использование тритикалевой муки в производстве кекса [Текст] / Т. Н. Тертычная // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 7. –  С. 68–70.

Тутельян , В. Кондитерские изделия в питании населения России: риск и польза [Текст] / В. Тутельян  // Хлебопродукты. – 2008. – № 7. –  С. 2–3.

Хамханова, Д.  Повышение достоверности определения органолептических показателей хлебобулочных изделий [Текст] / Д. Хамханова // Хлебопродукты. – 2008. – № 8. –  С. 56–57.

Хлебопекарная печь тупикового типа марки Г4–ХПФ–Н20–новинка 2007 г. [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 48–49.

Яковлева, О.Близкие родственники [Текст] : бублики / О. Яковлева // Хлебопродукты. – 2008. – № 9. –  С. 24–25. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Арапов, Д. В.Оптимизация политермической кристализации сахарозы [Текст] / Д. В. Арапов, В. А. Курицын, С.М.  Петров   // Сахар. – 2008. – № 6. –  С. 44–49.

Богату, Д. А. Расчет неучтенных потерь сахара на продуктовом верстате [Текст] / Д. А. Богату // Сахар. – 2008. – № 6. –  С. 50–51.

Бодин, А. Б. Россия: краткие итоги производства сахара и состояния сахарного рынка в 2007 году [Текст] / А. Б. Бодин // Цукор України. – 2008. – № 2.–С 2–3.

Бугаенко, И. Ф. Влияние коэффициентов m и b на чистоту мелассы [Текст] / И. Ф. Бугаенко // Сахар. – 2008. – № 6. –  С. 52.

Гончарук, А. Г. Об эффективности производства сахара в Украине [Текст] / А. Г. Гончарук // Сахар. – 2008. – № 7. –  С. 28–32.

Гончарук, А. Г.Об эффективности производства сахара в Украине [Текст] / А. Г. Гончарук // Цукор України. – 2008. – № 2. –  С. 5–9.

Григорьев, Н. Необходимость хеджирования ценовых рисков на сахар [Текст] / Н. Григорьев // Сахар. – 2008. – № 6. –  С. 25–26.

Громковский, А. И. Оптимальный режим уваривания утфеля I продукта [Текст] / А. И. Громковский, Ю. И. Последова, Н. Н. Бражников // Сахар. – 2008. – № 8. –  С. 54–56.

Енерго–та ресурсоощадна технологія очищення дифузійного соку [Текст] // Цукор України. – 2008. – № 1. –  С. 16–20.

Иванов, Е.   О чем пишут [Текст]: биотопливо: "за" и "против" / Е. Иванов // Сахар. – 2008. – № 7. –  С. 18–21.

Исследование кинетики ультрафильтрации диффузионного сока с применением пульсаций резонансной частоты [Текст] // Сахар. – 2008. – № 6. –  С. 35–37.

Кравчук  , А. Ф. Вплив технологічних рішень на створення ефективних систем автоматизації процесів очищення дифузійного соку [Текст] / А. Ф. Кравчук   // Цукор України. – 2008. – № 2. –  С. 27–31.

Кривовоз, Б. Г. О технологических качествах мелассы [Текст] / Б. Г. Кривовоз // Сахар. – 2008. – № 7. –  С. 71–73.

Липская, Н. И.Итоги работы свеклосахарной отрасли республики Беларусь [Текст] / Н. И. Липская // Цукор України. – 2008. – № 2. –  С. 4–5.

Мировой рынок сахара [Текст] // Сахар. – 2008. – № 6. –  С. 10–15.

Мировой рынок сахара в июне [Текст] // Сахар. – 2008. – № 8. –  С. 9–15.

Мировой рынок сахара в мае [Текст] // Сахар. – 2008. – № 7. –  С. 11–17.

Моделирование процесса разделения утфеля последней кристаллизации в центрифугах периодического и непрерывного действия [Текст] // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 8. –  С. 29–33.

Озеров, Д. В. Философское обоснование научной теории истинного качества растительного сырья [Текст] / Д. В. Озеров // Цукор України. – 2008. – № 2. –  С. 13–15.

Полторак, В. В. Моделювання процесу прийняття рішень в системі державного управління в цукровій промисловості України [Текст] / В. В. Полторак // Цукор України. – 2008. – № 2. –  С. 9–12.

Пушанко, Н. Н. Гидродинамические процессы в колонных диффузионных установках [Текст] / Н. Н. Пушанко, Л. А. Верхола // Цукор України. – 2008. – № 2. –  С. 16–20.

Рева, Л. П.   Ефективність додаткового очищення соку II сатурації ( в процесі його згущення) та сиропу з використанням фільтроперліту [Текст] / Л. П. Рева , С. А. Замура, Н. М. Пушанко, Н. Г. Дітлашок // Цукор України. – 2008. – № 2. –  С. 24–26.

Рева, Л. П. Необходимость комплексного усовершенствования технологических процессов очистки диффузионного сока [Текст] / Л. П. Рева. // Сахар. – 2008. – № 7. –  С. 59–63.

Резніченко, Ю. М. Прогресивна вапнокарбонізація як один із методів підвищення ефективності очищення дифузійного соку [Текст] / Ю. М. Резніченко, В. Ю. Виговський, В. М. Логвін, Л. М. Хомічак // Цукор України. – 2008. – № 2. –  С. 21–23. 

Рыженко, Т. Е. Использование стандарт–сиропа при переработке сахара – сырца [Текст] / Т. Е. Рыженко // Сахар. – 2008. – № 7. –  С. 66–70.

Рынок сахара Украины [Текст] // Сахар. – 2008. – № 6. –  С. 4–10.

Сахарная промышленность Краснодарского края: уроки прошлого года [Текст] // Сахар. – 2008. – № 7. –  С. 4–10.

Славянский, А. А. Качество сахара–песка и его обеспечение в продуктовом отделении сахарного завода [Текст] / А. А. Славянский, Н. М. Хубулава, О. Е. Щербакова // Сахар. – 2008. – № 6. –  С. 38–43.

Славянский, А. А. Влияние физических и технологических факторов на разделение утфелей сахарного производства [Текст] / А. А. Славянский, Н. Н. Роева // Сахар. – 2008. – № 8. –  С. 49–53.

Стычинский, Е. В. Новые направления в производстве фильтровальных тканей для сахарной промышленности [Текст] / Е. В. Стычинский // Цукор України. – 2008. – № 1. –  С. 31–33.

Тарасов, В. Н. Антинакипин С–10: эффективность использования в сахарном производстве [Текст] / В. Н. Тарасов, И. И. Потапочкина, В. С. Лебедев  // Сахар. – 2008. – № 6. –  С. 53–54.

Ткаченко, С. В. Технология производства и сжигания водоугольного топлива [Текст] / С. В. Ткаченко // Цукор України. – 2008. – № 1. –  С. 23–26.

Хворова, Л. С. Влияние реологических свойств утфелей на кинетику кристаллизации гидратной глюкозы [Текст] / Л. С. Хворова // Сахар. – 2008. – № 7. –  С. 74–77.

Ходаковская, З. М. Некоторые аспекты конкурентоспособности производства сахара [Текст] / З. М. Ходаковская, В. В. Полторак, Л. А. Харченко // Сахар. – 2008. – № 8. –  С. 24–28.

Чумаков, С. А. Современные пеногасители БРЕОКС для свеклосахарного производства [Текст] / С. А. Чумаков // Цукор України. – 2008. – № 2. –  С. 31–32.

Штерман, С. В. Технико–экономический анализ эффективности комбинированного производства сахара–песка и биоэтанола [Текст] / С. В. Штерман // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 8. –  С. 10–17.

Шуцкий, И. В. Топливная составляющая себестоимости сахара – проблемы и пути решения [Текст] / И. В. Шуцкий, В. В. Литовкин // Цукор України. – 2008. – № 1. –  С. 21–23.

Эргешева, Е. Н. Повышение микробиологической чистоты кристаллического сахара [Текст] / Е. Н. Эргешева, Л. Н. Шубарова, Л. А. Сапронова // Сахар. – 2008. – № 8. –  С. 61–63

Ярчук, М. М. Про підсумки роботи бурякоцукрової галузі України в 2007 році [Текст] / М. М. Ярчук // Цукор України. – 2008. – № 1. –  С. 2–7. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М'ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

М'ясна промисловість

Базаров, А. А. Комплексы оборудования по термообработке колбасных изделий с применением виброактивации [Текст] / А. А. Базаров // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 72–74.

Бактериальные закваски с использованием молочнокислых бактерий [Текст] // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 64–66.

Влияние термической обработки на содержание мутагенов в мясных изделиях [Текст] // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 44–47.

Губанова, М. И. Качество фторопластовых антиадгезионных покрытий тары для мясной промышленности [Текст] / М. И. Губанова, В. В. Ананьев, Г. В. Семенов , Т. А. Смурова  // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 45–47.

Дарьин, А. И. Качество мяса гибридных и чистопородных свиней [Текст] / А. И. Дарьин // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 18–19.

Дудниченко, Е. Д. Улучшение санитарно–гигиенического состояния мясных производств [Текст] / Е. Д. Дудниченко, О. И. Филина // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 51–53.

Дьяченко, Д. Экзотическое мясо [Текст] / Д. Дьяченко // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 54–55.

Забашта, А. Г. Влияние многокомпонентных рассолов на качество варено–копченой говядины [Текст] / А. Г. Забашта, А. В. Погосян // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 39–42.

Кайшев, В. Г. Структурные изменения в сфере внешней торговли мясом и мясными продуктами [Текст] / В. Г. Кайшев // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 6–10.

Кайшев, В. Г.Структурные изменения в сфере внешней торговли мясом и мясными продуктами [Текст] / В. Г. Кайшев // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 5–10.

Козонова, Ю. А. Організація лікувально–профілактичного харчування [Текст] / Ю. А. Козонова // Мясное дело. – 2008. – № 7. –  С. 47–49.

Косой, В. Д. Расчет физических свойств воды и структурированных жидкостей, используемых в колбасном производстве [Текст] / В. Д. Косой, В. П. Дорохов, Н. Г. Азарова // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 64–67.

Криштафович, В. И. Пищевая ценность мясных рубленых полуфабрикатов башкирской кухни [Текст] / В. И. Криштафович, И. А. Жебелева, Е. А. Прокушева // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 31–33.

Крылова, В. Б.Трансформация белков, жиров и полисахаридов мясорастительных консервов в полимерной таре [Текст] / В. Б. Крылова, Т. В.  Густова, Г. П. Горошко, А. В. Эдер // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 57–60.

Кузьмичева, М. Б. Квотирование – важный инструмент для привлечения инвестиций в мясную отрасль [Текст] / М. Б. Кузьмичева  // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 11–14.

Лушников, В. П. Влияние генотипа и возраста овец на химические и органолептические показатели мяса [Текст] / В. П. Лушников, И. Ю. Михайлова, В. И. Криштафович // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 19–21.

Мазур, Н. И. Современные методы проведения санитарно–гигиенического контроля на предприятиях мясной промышленности [Текст] / Н. И. Мазур // Мясное дело. – 2008. – № 7. –  С. 18–21.

Мазур, Н. И. Современные методы проведения санитарно–гигиенического контроля на предприятиях мясной промышленности [Текст] / Н. И. Мазур // Мясное дело. – 2008. – № 7. –  С. 18–21; 2008. – № 8. –  С. 38–39.

Марахов, С.  Автоклавирование мясных и рыбных консерв [Текст] / С. Марахов // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 14–15.

Машевцева, Н. Г. Создание бактериальных препаратов для мясной промышленности [Текст] / Н. Г. Машевцева // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 7. –  С. 62–65.

Медико–биологическая оценка диетических свойств пищевых волокон [Текст] // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 26–30.

Назимова, К. С. Пробиотические микроорганизмы и настой из дикорастущих растений для мясных продуктов [Текст] / К. С. Назимова, Ю. Ю. Забалуева, М. Б. Данилов // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 38–39.

Новые возможности с новым инъектором для мяса МН–117 [Текст] // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 28–29.

Осадчук, И. В. Обзор рынка технологий производства соевых продуктов [Текст] / И. В. Осадчук // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 26–27.

Перспективный антиоксидант растительного происхождения [Текст] // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 60–62.

Пищевые волокна бамбука как элементы здорового питания [Текст] // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 12.

Розанцев,  Э. Г. Элементы биохимической физики созревания мяса [Текст] / Э. Г. Розанцев  // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 28–33.

Розин, А. В. Математическое моделирование процессов термообработки колбасных изделий [Текст] / А. В. Розин, В. Д. Косой, В. Ф. Шириков // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 48–49.

Рынок мяса и мясных продуктов Украины [Текст]: состояние сырьевой базы на 1 июня 2008 года // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 42–50.

Снежко , А. Г. Новые упаковочные наноматериалы и перспективы их использования [Текст] / А. Г. Снежко , А. В. Федотова // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 41–44.

Сороко, О. Л Очистка и дезодорация газовых выбросов озонированием [Текст] / О. ЛСороко, А. М. Миронов, А. А. Литвинчук // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 69–71.

Страшинський, І. Харчові фосфати–у технології м'ясопродуктів : Деякі аспекти їх вибору при виготовлені продукції / І. Страшинський // Харчова і перероб. пром–сть. – 2008. – № 6. –  С. 25–27.

Судзиловский, И. И. Совершенствование технологии производства желатина [Текст] / И. И. Судзиловский, А. Д. Алешин, М. Н. Тимофеев  // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 37–38.

Сыроватский, Э. Ф. Самозатачивающиеся режущие пары мясорубок [Текст] / Э. Ф. Сыроватский // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 68–71.

Татулов, Ю. В. Мясо нутрий – деликатесное сырье для мясной промышленности [Текст] / Ю. В. Татулов, С. Б. Воскресенский, Е. Н. Антонова // Мясн. индустрия. – 2008. – № 7. –  С. 22–24.

Терещенко, Н.  Запах чеснока прекрасно чувствуют все, кроме того, кто его съел...(А.Дюма) [Текст] / Н. Терещенко // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 34–35.

Титлов, А. С. Повышение энергетической эффективности абсорбционных холодильных приборов в составе непрерывной холодильной цепи [Текст] / А. С. Титлов // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 30–32.

Хамицаева, А. С. Применение растительного сырья в производстве мясопродуктов [Текст] / А. С. Хамицаева, В. И. Криштафович // Пищ. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 32.

Ханумян, А. А.Современные методы решения санитарно–гигиенических проблем на предприятиях [Текст] / А. А. Ханумян // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 49–50.

Черемных, Е. Г. О безопасности пищевых добавок [Текст] / Е. Г. Черемных, Е. И. Симбирева, Н. С. Данилова, В. В. Бойко   // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 35–37.

Эффективный способ замедления окислительных процессов [Текст] // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 62–63.

Якубчик, Н.  "Дезинфекция от "Нова–Хим" на предприятиях мясной промышленности [Текст] / Н. Якубчик // Мясное дело. – 2008. – № 8. –  С. 16.

Яшин, А. В. Экспресс–методы для определения листерий в мясе и мясных продуктах [Текст] / А. В. Яшин, А. Ю. Нечаев // Мясн. индустрия. – 2008. – № 8. –  С. 51–53. 

            Молочна промисловість  

Анищенко, И. П. Бактериальные закваски и концентраты для производства творога [Текст] / И. П. Анищенко // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 27–28

Башаева, Д. В.Изменения белков молока при тепловой обработке [Текст] / Д. В. Башаева, Р. Р. Хаертдинов // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 74–75.

Беннет, А. Лактопероксидазная система консервирования сырого молока [Текст] / А. Беннет; пер.: А. В. Бережной // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 70–71.

Бородай, С. В. Основні фактори, що впливають на якість сирів [Текст] / С. В. Бородай, Г. Ф. Калмыкова // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 62–63.

Бурыкин, А. И. Отечественные насосы для выпарных установок [Текст] / А. И. Бурыкин // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 22–23.

Васкес, Э. Ф.Новый творог [Текст] / Э. Ф. Васкес // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 38.

Голубева, Л. В.Изучение физико–химических свойств нута для создания новых молочных продуктов [Текст] / Л. В. Голубева, Л.Г.  Кириллова, Т. С. Корниенко, С. В. Жуланова // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 7. –  С. 71–72.

Голубева, Л. В. Напиток растительно–молочный "Ацидофильный" [Текст] / Л. В. Голубева, О. И. Долматова, О. Г. Крысан // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 72.

Горощенко, Л. Г. Ценовая конъюктура на российском рынке молочной продукции [Текст] / Л. Г. Горощенко // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 39–41.

Гуща , Ю.М.  Новые возможности творожного оборудования [Текст] / Ю.М.  Гуща  // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 40–41.

Данчук, Ю. І. Дослідження впливу пектину на фізико–хімічні показники кисломолочних продуктів  [Текст] / Ю. І. Данчук // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 66–67.

Дідух, Н. А. Наукові основи використання чистих культур Bifidobacterium bifiidum у виробництві ферментованих функціональних молочних продуктів [Текст] / Н. А. Дідух // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 49–54.

Донская, Г. А. Ионообменные процессы в переработке молока [Текст] / Г. А. Донская, В. М. Дрожжин // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 50–51.

Доценко, С. М. Молочно–белковые продукты и напитки [Текст] / С. М. Доценко, Н. Н. Тихая, Н. С. Байкова // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 70.

Задачи по фасовке зерненого творога – сохранение структуры зерна, точность дозирования [Текст] // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 47.

Зобкова, З. С. О влиянии газовой фазы на качество творога [Текст] / З. С. Зобкова, Т. П. Фурсова  // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 42–43.

Зобкова, З. С. О творожных продуктах, обогащенных компонентами немолочного происхождения [Текст] / З. С. Зобкова, Д. В. Зенина // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 24–25.

Зобкова, З. С. Особенности производства зерненого творога [Текст] / З. С. Зобкова // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 6–7.

Зобкова, З. С.Влияние гомогенизации на дисперсность белковых частиц творога [Текст] / З. С. Зобкова, Д. В. Зенина // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 17.

Зобкова, З. С.Как зависит качество творога от гомогенизации молока [Текст] / З. С. Зобкова, Д. В. Зенина // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 18–19.

Инновационные решения улучшения текстуры и вкуса плавленых сыров [Текст] // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 79–80.

Кайшев, В. Г. Структурные измерения в сфере внешней торговли молочной продукцией [Текст] / В. Г. Кайшев // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 56–61.

Кисломолочный симбиотический напиток [Текст] // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 66–67.

Клепкер, В. М. Использование белков молока при производстве творога и творожных изделий [Текст] / В. М. Клепкер // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 12–13.

Культуры фирмы "Даниско" для производства кефирного продукта [Текст] // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 66–67.

 Лисин, П. А. Энергия активации как мера структурированности молочных продуктов [Текст] / П. А. Лисин // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 7. –  С. 24–26.

Мелещеня, А. В.    Производство творога в Республике Беларусь [Текст] / А. В. Мелещеня, М. Л. Климова // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 14–15.

Молочная промышленность Восточной Европы [Текст] / пер.: А. В. Бережной // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 45–46.

Молочний знак якості // Харчова і перероб. пром–сть. – 2008. – № 6. –  С. 31.

Мун, А. Л. Система управления рисками при производстве творожных паст для молодежи [Текст] / А. Л. Мун // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 76–77

Не просто творог [Текст] // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 44.

Овчинникова, О. Е Антимикробные свойства препарата "МОБЕЛИЗ" [Текст] / О. ЕОвчинникова, Г. С. Комолова // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 69–70.

Отделение приемки молока [Текст] // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 11–12.

Пастернак,  Н.  Що нового на ринку сиру? [Текст] /  Н. Пастернак // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 14–15.

Пастернак,  Н. Як галицьке масло у Європу возили [Текст] /  Н. Пастернак // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 41–43.

Пастернак, Н. Швейцарський сир дозріває у Карпатах [Текст] / Н. Пастернак // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 26–29.

Пастушков, К. Р. Вопросы конструкции пастеризационно–охладительных установок [Текст] / К. Р. Пастушков // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 14.

Перевалова, Ю. В. Кисломолочный низколактозный продукт [Текст] / Ю. В. Перевалова // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 60.

Петров, А. Н. Изменения в действующей технической документации на сгущенные продукты с сахаром [Текст] / А. Н. Петров, С. Н. Туровская, А. Г. Галстян // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 11–12.

Попкова, Г. Ю. Творожные изделия и новые технологии [Текст] / Г. Ю. Попкова, В. А. Могильный // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 22–23.

Преимущества молока без лактозы [Текст] // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 55–56.

Приболотный, А. В. Отделение сырной пыли от сыворотки [Текст] / А. В. Приболотный // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 20–21.

Производство зерненого творога со сливками "Cottage cheese" [Текст] // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 10.

Производство творога  от простого к надежному [Текст] // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 33–34.

Производство формового творога цилиндрической, клиновидной и другой формы [Текст] // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 11.

Рашевська, Т. О.Формування аморфної і нанокристалічної фаз у структурі вершкового масла [Текст] / Т. О. Рашевська, А. І. Українець // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 58–61.

Решетник, Е. И. Кисломолочные напитки на соево–молочной основе [Текст] / Е. И. Решетник, Н. К. Татарова // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 73.

Рижкова, Т. М. Підвищення ефективності мікробіологічного контролю за якістю молока і молочних продуктів за допомогою пластин [Текст] / Т. М. Рижкова // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 46–47.

Рижкова, Т. Ефективність використання пластин ЗМ " PETRIFILM тм" для контролю якості молока й молочних продуктів / Т. Рижкова // Харчова і перероб. пром–сть. – 2008. – № 8/9. – Ст. 28–30 : табл.

Ринок питьевого йогурта [Текст] // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 5–6.

Рожкова, Т. В. Оборудование для производства творога [Текст] / Т. В. Рожкова // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 29–31.

Русских, В. М. Принцип действия установки прессования творожного сгустка [Текст] / В. М. Русских // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 36–37.

Рыбалова, Т. И. Продукты для детей раннего возраста – активно развивающийся сегмент на молочном рынке [Текст] / Т. И. Рыбалова // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 43–44.

Свириденко, Г. М.Обеспечение микробиологического контроля молочных продуктов [Текст] / Г. М. Свириденко, М. Б. Захарова // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 66–68.

Соколенко, Г. Г. Микробиологические особенности кисломолочных продуктов из сои [Текст] / Г. Г. Соколенко, К. К. Полянский // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 42–43.

Сушков, В. В. Комплексная модернизация молочных заводов по энергосберегающим технологиям [Текст] / В. В. Сушков // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 7–9.

Плотникова, Т. В. Разработка рецептур и товароведная оценка печенья повышенной пищевой ценности [Текст] / Т. В. Плотникова, Е. Н. Степанова, Е. В. Тяпкина // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 7. –  С. 72–74.

Троякова, С. А. Перспективы применения модулей из злаковых культур в производстве молочных продуктов [Текст] / С. А. Троякова, В. И. Ганина // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 8. –  С. 68–69.

Украинский рынок сыра [Текст] // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 20–25.

Федотова , О. Б.   Эксплуатационная надежность упаковочных материалов для творога и творожных продуктов [Текст] / О. Б. Федотова  // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 45–46.

Фильчакова , С. А. Микробиологическая чистота упаковки для молочных продуктов [Текст] / С. А. Фильчакова  // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 44.

Фокина, Н. З. Расчет рецептур кисломолочных напитков с учетом содержания жира и белка [Текст] / Н. З. Фокина, Б. Н. Степанова // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 27–29.

Функционально и полезно [Текст]: новая комплексная пищевая добавка под брендом "ГЕЛЕОН" для производства творога // Молочна пром–сть. – 2008. – № 9. –  С. 76–77.

Функциональные кормовые добавки на основе молочной сыворотки [Текст] // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 64–65.

Химический состав молока коров в переходные периоды содержания [Текст] // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 7. –  С. 20–22.

Шепелева, Е. В. Количественные критерии сенсорной оценки кисломолочной продукции [Текст] / Е. В. Шепелева, Е. В. Митасева, И. А. Радаева // Молоч. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 70–73.

Шилов, А. И. Творожная масса "Меташа" [Текст] / А. И. Шилов, Н. В. Тарянская // Пищ. пром–сть. – 2008. – № 8. –  С. 22–23.

Эффективное оборудование для производства технологических стойких жировых эмульсий [Текст] // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 55–57.

Якович, Д. В. Вимоги до методів аналізу молока за показниками безпеки при експорті до країн ЄС [Текст] / Д. В. Якович // Молочна. пром–сть. – 2008. – № 4. –  С. 38–40.


 Укладачі, коректура: В.Середюк, Р.Покидченко

 

Наша адреса:

м.Вінниця, вул.Соборна, 73

Вінницька обласна універсальна наукова

бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

тел. 35-10-59

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

тел. 56-28-24