Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА
Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства
Відділ літератури та інформації виробничого профілю
 
НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ
З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ
(Поточний бібліографічний список)
Вип. 2.
Вінниця, 2008

 ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у квітень-червень 2008 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.
На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.


ЕКОНОМІКА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Амосов, О. Ю. Чинники стійкості розвитку фермерського виробництва / О. Ю. Амосов // АгроСвіт. - 2008. - № 9. -  С. 5-8

Бакум, В. В. Удосконалення управління територіальною громадою сільської ради / В.В. Бакум // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 5. - С.71-73

Борович, О. В. Непрямі витрати: склад та облік трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств / О. В. Борович // АгроСвіт. - 2008. - № 10. -  С. 17-20        

Величко, А. Є. Кризові явища у соціально-трудових відносинах сільського господарства України / А.Є. Величко // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.141-144

Гайдуцький, І. П. Привабливість України для транснаціональних корпорацій / І.П. Гайдуцький // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.152-157

Горобець, Н. М.  Матеріальні аспекти мотивації праці сільськогосподарських працівників / Н. М. Горобець // АгроСвіт. - 2008. - № 11. -  С. 40-44

Гуцаленко, Л. В. Адаптація аудиторської діяльності України до міжнародних стандартів / Л.В. Гуцаленко, О.Д. Шевчук, В.П. Бралатан  // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.96-98

Дацько, Л. В. Господарський аспект земельних відносин в Україні / Л.В. Дацько, В.Л. Іскоростенський  // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.62-66.

Клочковський, О. В. Ефективність функціонування підприємницьких структур у сільському господарстві Вінницької області  / О.В. Клочковський // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.83-86

Коваленко, О. В. Класифікація витрат ресурсів як основа оцінювання собівартості продукції / О.В. Коваленко // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.90-95

Кононова, О. О.         Управління процесами забезпечення і використання оборотних коштів на підприємствах аграрного сектору / О. О. Кононова // АгроСвіт. - 2008. - № 12. -  С. 39-44

Концепция устойчивого развития личного подсобного хозяйства // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 5. -  С. 33-39

Коритник , М. В. Раціональне використання землі в умовах оренди / М.В. Коритник  // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.67-72

Куев, А. Оптимизация производственной структуры агропредприятия / А. Куев, В. Колодяжный // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 5. -  С. 16-20

Кушнарева, Н. Л. Агрохолдинги как фактор роста сельскохозяйственного производства / Н. Л. Кушнарева // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 4. -  С. 60-62

Лазуткіна, С. С.  Державне регулювання діяльності аграрних підприємств на продовольчому ринку / С. С. Лазуткіна // АгроСвіт. - 2008. - № 10. -  С. 35-38

Макаренко, П. М. Фермерство України у контексті тенденцій розвитку світового сільського господарства / П.М. Макаренко, Л.Л. Мельник // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.145-152

Мудрак, Р. П. Розширення експортних можливостей: зовнішньоторговельні вигоди та внутрішні продовольчі ризики / Р.П. Мудрак // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.122-127

Олійник , Т. І.   Конкуренція та конкурентоспроможність на ринку аграрної праці / Т.І. Олійник  // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.109-116

Павленчик, Н. Ф. Еволюція розвитку аграрного ринку України / Н.Ф. Павленчик // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.116-121

Плужніков, В. О. Вплив мотивації праці на підвищення ефективності виробництва / В.О. Плужніков, О.О. Кіях // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.137-140

Подолянчук, О. А. Облікова політика та її вплив на доходи сільськогосподарських підприємств / О.А. Подолянчук // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.103-108

Сичова, М. О.   Напрями і розмір державної підтримки АПК України при вступі до Світової Організації Торгівлі / М. О. Сичова, Н. О. Шевченко // АгроСвіт. - 2008. - № 11. -  С. 11-14

Чіп, Л. О. Поняття економічної стійкості аграрних підприємств у ринкових умовах господарювання / Л. О. Чіп // АгроСвіт. - 2008. - № 10. -  С. 45-48

Шкуратов, О. І.  Удосконалення управління лізинговим процесом в АПК / О. І. Шкуратов // АгроСвіт. - 2008. - № 11. -  С. 21-24

Шкуратова, І. І. Особливості прояву невизначеності і ризику в розвитку регіональної аграрної сфери / І. І. Шкуратова // АгроСвіт. - 2008. - № 10. -  С. 32-34

Шпикуляк, О. Г. Інституціональні особливості розвитку підприємства та соціального капіталу в аграрній сфері / О. Г. Шпикуляк // АгроСвіт. - 2008. - № 11. -  С. 4-10

Юшин, С. О. Комерціалізація як фактор забезпечення відповідності національної інноваційної системи чинним пріоритетам агросфери / С.О. Юшин, М.А. Брусенко // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.41-50

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

Бодюк, А. В. Фіскальні новації плати за лісокористування / А.В. Бодюк // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.131-136

Галенко, О. І. Вплив форми господарювання сільськогосподарських підприємств на ефективність зернових / О. І. Галенко // АгроСвіт. - 2008. - № 10. -  С. 7-16

Іванько, А. В. Сучасні маркетингові тенденції на ринку картоплі України / А. В. Іванько, О. Ю. Локоть // АгроСвіт. - 2008. - № 12. -  С. 22-25

Ковальчук, О. В. Маркетингові засади інтеграції учасників бурякоцукрового виробництва / О. В. Ковальчук // АгроСвіт. - 2008. - № 10. -  С. 21-24

Кипкеева, А. Экономическая эффективность производства плодов и овощей / А. Кипкеева // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 6. -  С. 51-52

Лазнюк, І.Світовий олійний ринок: Україна може стати сировинним придатком / І. Лазнюк // Пропозиція. - 2008. - № 5. -  С. 34 -35

Нелуп, А.  Агрострахование – реальность и перспективы [Текст] / А. Нелуп // Овощеводство. - 2008. - №4 . -  С. 70-71

Приліпка, О. В.  Економічна оцінка виробництва насіння гібридів F1 помідора для закритого грунту / О.В. Приліпка // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 4. - С.73-74

Ратошнюк, Т. М. Перспективи розвитку хмелярства України в контексті євроінтеграційних процесів / Т.М. Ратошнюк // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.59-62

Цраева, Л.И. Основы управления затратами производства на сельскохозяйственных предприятиях: [Зернове виробництво] / Л. И. Цраева // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 4. -  С. 36-39

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

Бутенко, О. С. Оптимізація розмноження і нова парадигма розвитку птахівництва в Україні / О. С. Бутенко // АгроСвіт. - 2008. - № 9. -  С. 24-26

Дудник, А. Оптимизация показателей безопасности продукции животноводства / А. Дудник // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 5. -  С. 68-70

Кругляк, О. В. Організаційні та фінансово-економічні складові відносин з лізингу племінних тварин / О.В. Кругляк // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.87-89

Павлов, А. А. Межхозяйственная кооперация в свиноводстве и ее экономическая эффективность / А. А. Павлов, Н. А. Душкина, А. А. Павлов // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 4. -  С. 55-57

Папцов, А. Г. Современные тенденции потребления молочной продукции за рубежом / А. Г. Папцов, Д. О. Глухов // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 4. -  С. 71-74

Правдюк, А. Л. Державна реєстрація сільськогосподарських тварин і розвиток галузі тваринництва / А.Л. Правдюк // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.98-102

ГРУНТОЗНАВСТВО

Булыгина, Е. С.   Исследование структуры диазотрофного сообщества пахотной почвы / Е. С. Булыгина, Е. В. Задорина, Б. Б. Кузнецов // Аграр. наука. - 2008. - № 4. -  С. 13-15

Воронков, В. Зачем и как анализировать состав почвы [Текст] Методы и оборудование для агрохимического обследования почв / ВладимирВоронков, СтаниславШишков // Новое сел. хоз-во. - 2008. - № 2. -  С. 54-59     

Дмитрук, Ю. М. Залежність вмісту форм калію від вологості зразків ґрунтів / Ю.М. Дмитрук, О.В. Вархол, Н.Д. Галак // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 4. - С.29-31

Медведєв, В. В. Європейська політика охорони ґрунтів / В.В. Медведєв // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 5. - С. 5-11

Петерсон, Г. Сберегать и накапливать влагу в почве все равно что хранить деньги в банке / Г. Петерсон // Главный агроном. - 2008. - № 4. -  С. 13-16

Полупан, М. І. Природний рівень фосфору у ґрунтах України залежно від їх генетичної природи / М.І. Полупан, В.Б. Соловей, О.В. Коростін // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 5. - С.14-23

АГРОХІМІЯ

Беляк, В. Б. Эффективность сидеральных смесей [Текст] / В. Б. Беляк, И. Н. Зеленин, А. В. Чернышов // Земледелие. - 2008. - № 4. -  С. 28-29     

Дейвис, В.  Витамины для почвы [Текст] / В. Дейвис , М. Хегни, Р. Лонг // Зерно. - 2008. - № 5. -  С. 34-44

Еськов, А. И.     Повысить эффективность использования органических удобрений [Текст] / А. И. Еськов // Земледелие. - 2008. - № 4. -  С. 18-19

Рак, М. Применение микроудобрений в современных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур / М. Рак // Главный агроном. - 2008. - № 5. -  С. 12-16

Якушев, В. П.    Реализация системы удобрения в точном земледелии [Текст] / В. П. Якушев, А. И. Иванов, В. В. Якушев // Земледелие. - 2008. - № 5. -  С. 18-20

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Добіжа, Н. В. Відтворення матеріально-технічної бази як основа зростання сільськогосподарського виробництва / Н.В. Добіжа // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.78-83

Калінчик, М. Б.          Методичні підходи до розрахунку потреби сільськогосподарських підприємств у тракторах / М. Б. Калінчик // АгроСвіт. - 2008. - № 9. -  С. 27-31

Самойленко, А. Г. Перспективи виробництва біодизеля в Україні / А.Г. Самойленко // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.72-77 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ  РОСЛИННИЦТВА

Дианов, Л. В.     Обоснование параметров энергосберегающей сушильной камеры / Л. В. Дианов, Д. А. Карповский // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 6. -  С. 39-40

Как сушат зерно соседи: [Зарубіжний досвід ] // Зерно. - 2008. - № 4. -  С. 118-120

Скок, І. Технологічні особливості сортування насіння сільгоспкультур на обладнані фірми "SEA SRT":[Сортування насіння соняшника] / І. Скок // Техніка АПК. - 2008. - № 3/4. – С. 33.

Тарасенко, А. П. Совершенствование послеуборочной обработки зерна / А. П. Тарасенко, В. И. Оробинский, А. М. Гиевский // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 6. -  С. 2-3

Тимофеев, М. Н. Исследование машинной уборки сладкого перца / М. Н. Тимофеев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 5. -  С. 48

Цуркан, О.  Застосування вібраційного обладнання в процесі сушіння насіння гарбуза / О. Цуркан, О. Герасимов // Техніка АПК. - 2008. - № 3/4. -  С. 21-22

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ  ТВАРИННИЦТВА

Алексеев, И. А. Влияние эфирных масел на микроклимат телятника [Текст] / И. А. Алексеев, А. Н. Анин // Ветеринария. - 2008. - № 6. -  С. 46-47

Боровков, М.  Профилактическая обработка крольчат УФ и КВЧ-лучами [Текст] / М. Боровков, О. Михайлова // Сел. механизатор. - 2008. - № 6. -  С. 39    

Оськин, С. В.     Особенности электропривода вентиляционных установок в птичниках / С. В. Оськин, В. И. Шипалов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 6. -  С. 21-22

Пивовар, В. Нові технології приготування та роздавання кормосумішей / В. Пивовар, Г. Гнатюк // Пропозиція. - 2008. - № 5. -  С. 108, 110

Сидыгинов, Ю. Н. Анаэробная переработка отходов для получения биогаза / Ю. Н. Сидыгинов, Д. Н. Шамшуров, Д. В. Костромин // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 6. -  С. 42-43

Фененко, А. Перспективи технічного і технологічного відтворення індустріальних ферм з виробництва молока / А. Фененко, С. Москаленко та ін. // Техніка АПК. - 2008. - № 3/4. -  С. 16-17.

Шевченко, І. Новітня технологія і обладнання для механізації процесів у вівчарстві / І. Шевченко, В. Лиходід та ін. // Техніка АПК. - 2008. - № 3/4. -  С. 8-10.  

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Величко, А. Є. Впровадження сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур / А. Є. Величко, Л. А. Рожко // АгроСвіт. - 2008. - № 12. -  С. 17-21

 СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

Черемха, Б. Сортова й технологічна політика в рослинництві має бути керованою / Б. Черемха // Пропозиція. - 2008. - № 4. -  С. 64 - 66 

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

Жолобецький, Г. Стовідсотковий No-till – виграш у будь-якому разі: [Обробіток ґрунту] / Г. Жолобецький // Пропозиція. - 2008. - № 6. -  С. 32 - 34

Медведєв, В. В. Розмежування земельних ділянок у точному землеробстві / В.В. Медведєв, М.Й. Шевчук, М.І. Зінчук // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 4. - С.23-28

Петрова, Л. Н. Ресурсосбережение в земледелии [Текст] / Л. Н. Петрова // Земледелие. - 2008. - № 4. -  С. 7-9        

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

Белявский, Ю. В. Бессменная рожь: 124 года на одном поле [Текст] / Ю. В. Белявский, Н. Н. Опара // Зерно. - 2008. - № 4. -  С. 17-23

Носенко, Ю.  Стан та перспективи вирощування рису в Україні [Текст] / Ю. Носенко // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 11. -  С. 32-34       

Рибалко, О. І. Хлібопекарська якість тритикале / О.І. Рибалко, М.А. Литвиненко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 5. - С.29-33

Скоцик, В. Зберегти майбутній урожай пшениці – важливе завдання державного рівня / В. Скоцик, С. В'ялий, О. Бовсуновський // Пропозиція. - 2008. - № 5. -  С. 92 – 96

Стаценко, А. П.          Метод разделения озимых и яровых форм хлебных злаков [Текст] / А. П. Стаценко, Д. Н. Балеев // Земледелие. - 2008. - № 4. -  С. 45

Шиповский, А. К. Хозяйственно-биологические особенности сортов ярового ячменя / А. К. Шиповский, А. В. Куляев // Аграр. наука. - 2008. - № 4. -  С. 5-6

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

Жеребко, В. Технології вирощування та інтегрованого захисту посівів сої / В. Жеребко // Пропозиція. - 2008. - № 5. -  С. 68 – 74

Тарасюк, Л. Незаслужено призабута квасоля – джерело білків! / Л. Тарасюк // Агросвіт України. - 2008. - № 5. -  С. 29-30 

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

Митропольская, Н. Лекарственный гриб чага [Текст] / Н. Митропольская, Н. Бисько // Овощеводство. - 2008. - № 6. -  С. 76-78   

Фокін, А. Біологічний захист лікарських культур / А. Фокін // Пропозиція. - 2008. - № 6. -  С. 80 - 82, 84, 86

Ярошевська, А. П. Загальна улюблениця – м'ята [Текст] / А. П. Ярошевська // Дім, сад, город. - 2008. - № 7. -  С. 10-11   

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

Громов, А. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах различных гибридов подсолнечника / А. Громов, И. Давлятов // Главный агроном. - 2008. - № 4. -  С. 39-41 

Михайлина, В. В. Проектный подход к оценке эффективности производства основных масличных культур / В. В. Михайлина, В. И. Трухачев // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 4. -  С. 32-34

Полякова, І. Ресурси льону в Україні / І. Полякова, О. Поляков // Пропозиція. - 2008. - № 5. -  С. 52 – 53

Хмырова, Н. Перспективный способ повышения устойчивости и продуктивности агроценоза рапса / Н. Хмырова, В. Фирсов // Главный агроном. - 2008. - № 5. -  С. 35-37

КАРТОПЛЯ

Бутов, А. В. Приемы биологизации и голландской технологии при возделывании картофеля [Текст] / А. В. Бутов // Земледелие. - 2008. - № 5. -  С. 33-35

Носенко, Ю.  Кто, где и как хранит картофель [Текст] / Ю. Носенко // Зерно. - 2008. - № 4. -  С. 80-85

Основы удобрения картофеля [Текст] // Овощеводство. - 2008. - № 4. -  С. 35-39

Скорик, С. Картоплю –  у кожен дім / С. Скорик // Агро Перспектива. - 2008. - № 7. -  С. 58-59

Слепцов, Ю.      Выбираем сорт картофеля [Текст] / Ю. Слепцов  // Овощеводство. - 2008. - № 4. -  С. 56-59

Тарасенко, О. Що треба знати про садіння картоплі / О. Тарасенко // Пропозиція. - 2008. - № 6. -  С. 44 - 48, 49 - 50

ЦУКРОВІ БУРЯКИ 

Адаменко , С. В. "Нутрівант плюс ТМ цукрові буряки" – гарант високої продуктивності цукрових буряків [Текст] / С. В. Адаменко , С. В. Машинник // Зерно. - 2008. - № 5 . -  С. 46-47

Галиакберов, А. Г. Окучивание сахарной свеклы – эффективный прием [Текст] / А. Г. Галиакберов, Р. В. Науметов // Сах. свекла. - 2008. - № 4. -  С. 10-11

Никитин, А. Ф.  Размеры корнеплодов и содержание сахара [Текст] / А. Ф. Никитин // Сах. свекла. - 2008. - № 5. -  С. 46-48

 КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Бондарев, В. А.  О химическом консервировании трав / В. А. Бондарев, А. А. Панов, В. П. Клименко // Кормопроизводство. - 2008. - № 4. -  С. 24-28

Борадулин, В. Тритикале – ценная кормовая культура / В. Борадулин // Главный агроном. - 2008. - № 5. -  С. 48-50

Глущенко, Д. Інтенсивне кормовиробництво / Д. Глущенко // Пропозиція. - 2008. - № 4. -  С. 142 – 144

Петриченко, В. Ф. Методологічні аспекти вивчення конкурентних сумісних посівів кормових культур / В.Ф. Петриченко, І.Я. Пелех // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 5. - С.24-28

Пую, В. Для покращення пасовищного травостою доцільно поєднувати дикорослі культури із смугами топінамбура, сильфію, чорноголовника / В. Пую // Тваринництво України. - 2008. - № 5 . -  С. 35-37

Сніговий, В. С. Ефективність вирощування люцерни на насіння за енергоощадними технологіями / В.С. Сніговий, С.П. Голобородько // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 5. - С.12-13

ОВОЧІВНИЦТВО 

Агафонов, А. Лук живородящий. Выращивание многоярусного лука в однолетней и многолетней культуре / А. Агафонов // Главный агроном. - 2008. - № 5. -  С. 57-59

Біліневич, Я. Диня – королева баштану / Я. Біліневич // Агросвіт України. - 2008. - № 5. -  С. 32-33

Болотских, А.  Энергосберегающая технология выращивания капусты белокачанной [Текст] / А. Болотских // Овощеводство. - 2008. - № 5. -  С. 46-50

Залізняк, О. Л. Вплив густоти висадки на  формування продуктивних ознак цибулі шалот  / О.Л. Залізняк // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 4. - С.82-83

Колесник, Л.  Выращивание семян свеклы столовой / Л. Колесник, П. Миронюк, М. Носанчук // Овощеводство. - 2008. - № 5. -  С. 56-59       

Юркевич, Ю. Секрети вирощування овочів у спеку  / Ю. Юркевич // Пропозиція. - 2008. - № 4. -  С. 38 – 39 

ПЛОДІВНИЦТВО.  ЯГІДНИЦТВО

Босий, О.  Технологія вирощування чорниці високорослої [Текст] / О. Босий // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 7. -  С. 38-40

Власов, В. В. Невідкладні завдання виноградарів у зв'язку зі вступом України до СОТ / В.В. Власов, В.О. Шерер // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 4. - С.41-42

Довганюк, А. Вирощування плодоносної суниці / А. Довганюк // Агросвіт України. - 2008. - № 4. -  С. 5-7 ; № 5. -  С. 6-7

Качалкин, М. Ремонтантная малина – секреты урожая / М. Качалкин // Главный агроном. - 2008. - № 4. -  С. 56-60

Таран, А.  Технологічні особливості вирощування яблуні [Текст] / А. Таран, В. Заморський // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 8. -  С. 24-25        

КВІТНИЦТВО 

Запорожець, О.  Гіацинт – вишуканий і неповторний аромат / О. Запорожець // Агросвіт України. - 2008. - № 4. -  С. 7-8

Сонячна, М.  Заквітчані капітали: [Ринок квітів] / М. Сонячна // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 7. -  С. 28-29

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

Зеленяк, А. К. Резервы повышения эффективности лесомелиоративных насаждений [Текст] / А. К. Зеленяк // Земледелие. - 2008. - № 5. – С. 15-17

Межибовский, А. М. Лесная типология вчера и сегодня [Текст] / А. М. Межибовский // Лесное хоз-во. - 2008. - № 3. -  С. 20-22 

Стратегія розвитку: [Лісове господарство] // Лісовий і мисливський журнал. - 2008. - № 3 . -  С. 2-3

ЗАХИСТ РОСЛИН 

Бокшан, О. Я.   Методи ідентифікації бурої бактеріальної гнилі картоплі [Текст] / О. Я. Бокшан // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 5. -  С. 23 - 27

Герасимова, А.  Интегрированная защита картофеля. Что рекомендуют ученые? [Текст] / А. Герасимова // Главный агроном. - 2008. - № 5. -  С. 41-4

Довгань, С. Шкідники й хвороби – загроза незахищеним рослинам / С. Довгань, О. Сядриста // Пропозиція. - 2008. - № 5. -  С. 58 - 60, 62, 66

Клечковський, Ю. Е.  Бактеріальне в'янення винограду [Текст] / Ю. Е. Клечковський, Л. О. Кульмінська // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 4. -  С. 26 - 27 

Круть, М.  Грызуны на полях и эффективная борьба с ними / М. Круть // Главный агроном. - 2008. - № 4. -  С. 64-66

Онищенко, О.О. Проти хвороб в'янення томата [Текст] / О. О. Онищенко // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 5. -  С. 16 – 17

Сидоренко, Т. В. Захищаймо сади [Текст] / Т. В. Сидоренко // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 6. -  С. 24 - 26

Суслик, Л. О. Пошкодженість сходів буряковою крихіткою [Текст] / Л. О. Суслик // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 6. -  С. 13 - 15 

ТВАРИННИЦТВО

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО 

ГОДІВЛЯ І УТРИМАННЯ ТВАРИН 

Афанасьев, П. И. Использование побочной продукции крахмало-паточного производства в рационах сельскохозяйственных животных [Текст] / П. И. Афанасьев, А. А. Шапошников, В. И. Гудыменко // Зоотехния. - 2008. - № 6. -  С. 14-16

Важдаева, Н. Правильный подход к кормлению животных / Н. Важдаева // Главный зоотехник. - 2008. - № 4. -  С. 26-29 

РОЗВЕДЕННЯ І ПЛЕМІННА  СПРАВА 

Кошти, вкладені в племінну справу, окупляться  // Пропозиція. - 2008. - № 4. -  С. 47 - 49

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА 

Барабаш, В. Розведення сірої української... :[Чистопородне розведення сірої української породи великої рогатої худоби] /В. Барабаш // Тваринництво України. - 2008. - № 5 . -  С. 25-27

Гончарова, К. В. Якість яловичини при використанні пелюшки в раціонах бугайців / К.В. Гончарова // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 5. - С.74-77

Дудоров, С. В.   Особенности лактации коров черно-пестрой породы разных генотипов [Текст] / С. В. Дудоров, Е. А. Китаев, С. В. Карамаев // Зоотехния. - 2008. - № 5. -  С. 16-20

Микитюк, Д. Скотарство – це вигідно / Д. Микитюк, С. Халамай, М. Геймор // Пропозиція. - 2008. - № 6. -  С. 35 – 37

Нежданов, А. Интенсивность воспроизвордства и молочная продуктивность коров / А. Нежданов, Л. Сергеева, К. Лободин // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2008. - № 5. -  С. 2-4

Осадчая, О. Ю. Молочная продуктивность коров интенсивного типа / О. Ю. Осадчая // Аграр. наука. - 2008. - № 4. -  С. 18-19

Підпала , Т. Бички української червоної молочної породи / Т. Підпала  // Тваринництво України. - 2008. - № 5 . -  С. 18-20

Полупан, Ю. Молочне скотарство Великої Британії / Ю. Полупан, М. Гавриленко, Н. Резникова // Пропозиція. - 2008. - № 5. -  С. 124 - 127

Сало, А.    Эффективность антистрессовых препаратов при производстве говядины / А. Сало // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2008. - № 5 . -  С. 12-14

Сурженко, С.  Перспективы молочного скотоводства / С. Сурженко // Главный зоотехник. - 2008. - № 4. -  С. 30-32

КОНЯРСТВО 

Киборт, М. Прошлое и настоящее донской породы лошадей / М. Киборт // Главный зоотехник. - 2008. - № 4. -  С. 38-40

Лайош Пек Оборудование для фиксации лошадей / Лайош Пек // Аграр. наука. - 2008. - № 4. -  С. 31-32

Храброва, Л. А.  Генетическая оценка популяционного разнообразия в чистокровной верховой породе лошадей [Текст] / Л. А. Храброва, М. М. Кузнецова // Коневодство и конный спорт. - 2008. - № 2. -  С. 13-15 

СВИНАРСТВО

Дарьин, А. И. Особенности ресурсосберегающей технологии откорма свиней [Текст] / А. И. Дарьин, В. А. Антонов // Зоотехния. - 2008. - № 6. -  С. 23-25

Іванюта, В. Ф.   Стан і проблеми виробництва продукції свинарства в Україні / В. Ф. Іванюта, Н. М. Бейдик // АгроСвіт. - 2008. - № 10. -  С. 25-27

Комалова, И.  Жидкое кормление свиней – самое эффективное / И. Комалова // Главный зоотехник. - 2008. - № 4. -  С. 47-49

Комлацкий, Г. Особенности производства свинины по индустриальной технологии [Текст] / Г. Комлацкий // Главный зоотехник. - 2008. - № 5. -  С. 47

Микитюк, Д. Промислова технологія свинарства / Д. Микитюк, А. Лоза, М. Геймор // Пропозиція. - 2008. - № 5. -  С. 32 - 33        

Талызина, Т. Л.  Скармливание кормосмесей с добавкой пробиотика молодняку свиней / Т. Л. Талызина, Л. Н. Гамко, В. Д. Анохина // Аграр. наука. - 2008. - № 4. -  С. 21-22

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

Гаджиев, З. Убойные качества, морфологический и сортовой состав туш молодняка карачаевских овец разных генотипов [Текст] / З. Гаджиев, И. Селькин, Х. Гочияев // Главный зоотехник. - 2008. - № 5. -  С. 48-50

Зоряний, В. Романівська вівця – гордість вівчарства / В. Зоряний // Агросвіт України. - 2008. - № 5. -  С. 22-23

Симонов, Г. А. Разведение кроссбердных овец аксарайского типа [Текст] / Г. А. Симонов, Г. К. Тюлебаев, Г. Н. Нугманов // Зоотехния. - 2008. - № 6. -  С. 9-12

ЗВІРІВНИЦТВО 

Ібатуллін, І. І. Продуктивність ремонтного молодняку кролів при згодовуванні повнораціонних комбікормів з різних рівнем протеїну / І.І. Ібатуллін, Д.П. Уманець, Р.М. Чичик // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 5. - С.47-51

Перельник, Д. Н. Содержание незаменимых аминокислот в кормах, используемых в звероводстве [Текст] / Д. Н. Перельник, Н. А. Балакирев // Кролиководство и звероводство. - 2008. - № 3. -  С. 10-14 

Тарасюк, Л. Шиншила – унікальне явище природи / Л. Тарасюк // Агросвіт України. - 2008. - № 4. -  С. 21

ПТАХІВНИЦТВО 

Альматарнех, М. М. Ефективність застосування йодезолю для передінкубаційної обробки яєць страусів [Текст] / М. М.А. Альматарнех // Сучасне птахівництво. - 2008. - № 4. -  С. 9 - 13

Зора, В. Міні-квочка Мі-30: [Інкубація яєць] / В. Зора // Пропозиція. - 2008. - № 6. -  С. 124 – 125

Кравець, Г.  Сучасні кроси курей [Текст] / Г. Кравець // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 7. -  С. 19

Кутушев, Р. Р. Высокопродуктивные кроссы цветных уток БЦ 12 и БЦ 123 [Текст] / Р. Р. Кутушев // Сучасне птахівництво. - 2008. - № 4. -  С. 5 - 7

Ламме, А. Треонин в рационах цыплят-бройлеров / А. Ламме ; пер. : О. Аверкиев // Главный зоотехник. - 2008. - № 4. -  С. 33-37

Марчишина, Є. І. Організація навчання з питань охорони праці працівників птахофабрик [Текст] / Є. І. Марчишина // Сучасне птахівництво. - 2008. - № 3. -  С. 7 – 10

Шахнова, Л. В. Линька у мясных кур [Текст] / Л. В. Шахнова, Е. С. Елизаров, А. В. Егорова // Зоотехния. - 2008. - № 6. -  С. 25-27 

БДЖІЛЬНИЦТВО 

Балб'як, Н. Підставка під вулик "ПВ-360" [Текст] / Н. Балб’як // Агросвіт України. - 2008. - № 4. -  С. 14

Бесараб, І. Л. Як не допустити масового роїння на пасіці [Текст] / І. Л. Бесараб // Пасіка. - 2008. - № 6. -  С. 4-6      

Бугера, С. І. Селекційно-племінна робота – важлива складова розвитку галузі бджільництва [Текст] / С. І. Бугера // Пасіка. - 2008. - № 5. -  С. 7-10

Екологічні проблеми бджільництва [Текст] // Український  пасічник . - 2008. - № 4. -  С. 35-42

Мосолов, А. А. Новое в повышении продуктивности пчел [Текст] / А. А. Мосолов // Пчеловодство. - 2008. - № 5. -  С. 26     

Пилипенко, В. П. Зберегти породи бджіл України [Текст] / В. П. Пилипенко // Український  пасічник . - 2008. - № 5. -  С. 17-21

Риб, Б.  Сбор прополиса [Текст] / Б. Риб // Пчеловодство. - 2008. - № 5. -  С. 50

Чепіга, К. М. Переваги спареного вулика [Текст] / К. М. Чепіга // Пасіка. - 2008. - № 4. -  С. 17-19

РИБНЕ  ГОСПОДАРСТВО 

Волков, В. Проблеми та шляхи виведення з кризи рибогосподарської галузі внутрішніх водойм / В. Волков // Агросвіт України. - 2008. - № 6. -  С. 28-29

Зайцева, М. А.   Технология и техническое обеспечение производства соевого белкового гранулятора для рыб / М. А. Зайцева // Кормопроизводство. - 2008. - № 5. -  С. 23-25

Тарасюк, В. Кольоровий короп Коі – окраса водойм  / В. Тарасюк // Агросвіт України. - 2008. - № 6. -  С. 30-31

Тесленко, И.  Веслонос – тоже осетр [Текст] / И. Тесленко // Зерно. - 2008. - № 5 . -  С. 148-150

Чернишенко, Д. Ловись рибка і велика, і маленька [Текст] / Д. Чернишенко // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 10. -  С. 40-41 

ВЕТЕРИНАРІЯ

Антоненко, П.  Лікування та профілактика захворювань печінки у поросят / П. Антоненко // Тваринництво України. - 2008. - № 5 . -  С. 28-29

Борисевич, В. Б. Імунокомплексний пододерматит у корів / В.Б. Борисевич, С.П. Долецький, В.Г. Ситюк // Вісн. аграрн. науки. - 2008. - № 5. - С.44-46

Глотов, А. Г. Вирусная диарея – болезнь слизистых оболочек крупного рогатого скота [Текст] / А. Г. Глотов // Ветеринария. - 2008. - № 6. -  С. 56-60

Медведев, И. Н.  Дисфункции гемостаза у новорожденных телят с анемией / И. Н. Медведев, С. Ю. Завалишина, Я. В. Киперман // Аграр. наука. - 2008. - № 4. -  С. 23-25

Непоклонов, А.  Современные средства борьбы с паразитарными болезнями крупного рогатого скота [Текст] / А. Непоклонов // Главный зоотехник. - 2008. - № 5. -  С. 59-60

Прудников, С. И. Пролонгированный вестин для профилактики и терапии при инфекционных болезнях поросят [Текст] / С. И. Прудников, А. А. Духовский, Т. М. Прудникова // Ветеринария. - 2008. - № 6. -  С. 18-21

Смирнова, И. Р. Ветеринарно-санитарная оценка методов определения витаминов для птицеводства [Текст] / И. Р. Смирнова, А. В. Михалев, Л. П. Сатюкова // Ветеринария. - 2008. - № 6. -  С. 41-46 

Солдатов, П. А.  Обрезка и расчистка копытец у крупного рогатого скота с помощью дисковых фрез [Текст] / П. А. Солдатов, С. В. Тимофеев, В. А. Бахтинов // Зоотехния. - 2008. - № 6. -  С. 27-29

Стегній, Б. Т. Науковий супровід проблеми високопатогенного грипу птиці в Україні / Б.Т. Стегній, А.М. Головко, Д.В. Музика, Г.Б. Іванов та ін // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 5. - С.52-55

Цигер, Питер Больная еще до первого отела?: [Запалення вим'я у телиць] / ПитерЦигер // Новое сел. хоз-во. - 2008. - № 2. -  С. 78-80

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Генель, Л. С.Комплексный ингредиент для сохранения свежести и повышения сроков хранения пищевых продуктов [Текст] / Л. С. Генель // Пищ. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 30-31.

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России за январь 2008 г. [Текст] // Пищ. пром-сть. – 2008. – № 4. –  С. 6-7.

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России [Текст] : за январь-февраль 2008 г. // Пищ. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 6-7.

 Кравченко , С. Н. Формирование потребительского поведения на рынке продуктов функционального назначения [Текст] / С. Н. Кравченко , Г. С. Драпкина, М. А. Постолова // Пищ. пром-сть. – 2008. – № 4. –  С. 42-43.

Кухаренко, А. А. Научные принципы обогащения пищевых продуктов микронутриентами [Текст] / А. А. Кухаренко // Пищ. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 62-65.

Легонькова, О. А. Биотехнология получения биополимеров для пищевой промышленности: полигидроксиалканоаты [Текст] / О. А. Легонькова // Пищ. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 60-61.

 Поверин, А. Д. Жиросодержащие нутриенты для конструирования продуктов функционального питания [Текст] / А. Д. Поверин // Хранение и перераб.сельхозсырья. – 2008. – № 6. –  С. 66–67. Соколенко, А. Інтенсивні технології харчових виробництв забезпечують прискорене зростання економічної потужності підприємств / А. Соколенко // Харчова і перероб. пром-сть. – 2008. – № 4. –  С. 25–28.

Тутельянов, В. А. За безопасность пищи мы все в ответе! [Текст] / В. А. Тутельянов // Пищ. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 8-10.

Хуршудян, С. А. Матрица маркеров – основа идентификации натуральных продуктов [Текст] / С. А. Хуршудян // Пищ. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 13-14. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Азербайджанское мучное изделие пахлава-аришта [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 5. –  С. 63.

Азін, Д.  Вміст клітковини й пектинових речовин зростає, якщо рецептуру буханців збагатити яблучно-пектиновими порошками [Текст] / Д. Азін, Н. Меркулова, О. Чугунова // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 6. –  С. 9-10.

Аналитические измерения в хлебопекарном производстве [Текст] // Пищ. пром-сть. – 2008. – № 4. –  С. 24-25.

Армянское мучное изделие гата [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 4. –  С. 63.

Артемова, Е.Пеннообразующие свойства манной крупы повышают с помощью активной кислоты [Текст] / Е. Артемова, С. Осина // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 6. –  С. 23.

Бондарь , С. Н. Мембранная технология утилизации отходов пищевой промышленности [Текст] / С. Н. Бондарь , С. Н. Кудашев, Ю. А. Козанова // Мясное дело. – 2008. – № 4. –  С. 42-43.

 Бориева, Л. З. Оптимизация технологических операций производства крекера [Текст] / Л. З. Бориева, В. Я. Черных, А. В. Лебедев // Хранение и перераб.сельхозсырья. – 2008. – № 6. –  С. 29–31.

Булочки от WP Kemper – качественное решение для расширения вашего бизнеса [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 4. –  С. 34-35.

Веприняк, Я.  Национальные хлеба. У каждого своя изюминка [Текст] / Я. Веприняк // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 6. –  С. 6.

Власенко, В. При випіканні житньо-пшеничних сортів хліба найкраще знадобиться обладнання фірми «Гостол-Гопан»[Текст] / В. Власенко // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 5. –  С. 38.

Вплив топінамбура та ксампана на реологічні властвості бісквітного тіста [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 4. –  С. 20-23.

Горбань, Н.  Свежий взгляд на выпекание белково-отрубного хлеба [Текст] / Н. Горбань // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 5. –  С. 12-14.

Горбань, Н. Зерновые и мучные хлебопекарные смеси для элитных сортов хлеба [Текст] / Н. Горбань // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 4. –  С. 14-15.

Горячев, М. Нові технологічні особливості приготування тіста для затяжного печива [Текст] / М. Горячев // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 6. –  С. 37.

Громцев, С. Роторная вибрационная машина для нарезки хлебобулочных изделий [Текст] / С. Громцев, Р. Иминов // Хлебопродукты. – 2008. – № 4. –  С. 48-49.

Даже незначительное количество простой закваски улучшает качество зернового хлеба [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 5. –  С. 43-44.

Деркасонова, Н.   Реологические свойства теста, приготовленного на жидкой ржаной закваске с хмелевым экстрактом [Текст] / Н. Деркасонова, Е. Белокурова, В. Карпенко , А. Журавлёв // Хлебопродукты. – 2008. – № 5. –  С. 60-61.

До чого ж широкий вибір тісторозкатувальних машин фірми "БАКІТО" [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 5. –  С. 29-30.

Дорохович, В.  Вплив цукрозамінників на піноутворення бісквітних мас / В. Дорохович // Харчова і перероб. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 23–25.

Дорохович, В.  Дослідження сорбційних і десорбційних процесів у здобному печиві на цукрі та цукрозамінниках [Текст] / В. Дорохович, О. Яременко // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 6. –  С. 15-17.

Євсеєнко, Т.  Завдяки збільшенню цільності структури макаронних виробів із сухим яєчним білком менше сухих речовин переходить у варильну воду [Текст] / Т. Євсеєнко, В. Юрчак // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 4. –  С. 16-19.

Захарова , А. Хлеб с добавлением рисовой крупы [Текст] / А. Захарова , Л. Козубаева // Хлебопродукты. – 2008. – № 5. –  С. 50-51.

Из чего же делают настоящие марципаны? [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 5.– С. 49-51.

Инвертный сироп в кондитерских изделиях замедляет их черствление [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 6. –  С. 12-13.

Каждый сорт шоколада имеет свой способ приготовления, характеристику, вкус, текстуру [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 5. –  С. 23-26.

Казенкова, Н.  Білковій структурі макаронних виробів більшої еластичності надають комплексні багатофункціональні добавки [Текст] / Н. Казенкова, Р. Поландова // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 6. –  С. 34.

Карпенко , О.  Поговоримо про майбутнє кондитерських виробів з підвищеними біологічними властивостями [Текст] / О. Карпенко  // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 4. –  С. 33.

KEHUA – новый лидер в производстве современных автоматических вафельных линий [Текст] // Пищ. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 50-51.

Корячкина, С. и др. Технологические аспекты производства хлеба из проросшего зерна пшеницы [Текст] / С. Корячкина и др. // Хлебопродукты. – 2008. – № 4. –  С. 46-47.

Ларионова, И. Солодовые экстракты хорошо зарекомендовали себя в хлебе, пряниках и продуктах детского питания [Текст] / И. Ларионова // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 5. –  С. 47-48.

Леонова , С. Обогащение хлебопекарной муки биологически активной добавкой на основе экстракта люцерны [Текст] / С. Леонова , А. Царьков, Э. Ахметьянова // Хлебопродукты. – 2008. – № 5. –  С. 58-59.

Лисюк, Г.  Тістові напівфабрикати швидше дозрівають з активованими дріжджами [Текст] / Г. Лисюк, С. Козлова, О. Самохвалова // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 6. – С.9-10.

Литовченко, І.  Визначення якості замісу та оптимальної форми робочих органів тістомісильних машин [Текст] / І. Литовченко, М. Шпак // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 6. –  С. 20-22.

Лобачова, В.  Йодовані хліб і батони [Текст] / В. Лобачова, Л. Рожкова // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 5. –  С. 44.

Наливайко, Н.  Исследование особенностей выпечки бескоркового хлеба на основе системного подхода [Текст] / Н. Наливайко // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 5. –  С. 15-20.

Наливайко, Н. Интересные рецептуры хлеба с добавлением овса [Текст] / Н. Наливайко // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 4. –  С. 43-45.

Наливайко, Н. Советы тем, кто будет выпекать пасху дома [Текст] / Н. Наливайко // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 4. –  С. 50-54.

Не варто остерігатися хлібопекарських і кондитерських добавок поліпшувачів та сумішей від фірми "Бакіто2 [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 4. –  С. 26-27.

Не варто остерігатися хлібопекарських кондитерських добавок, поліпшувачів та сумішей [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 5. –  С. 27.

Нетрадиционные технологии и сырье для изготовления макаронных изделий [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 4. –  С. 34-37.

 Новое сахарное печенье для детского питания [Текст] // Хранение и перераб.сельхозсырья. – 2008. – № 5 –С.69–71.

Обідіна, Я.   Рентабельність і конкурентоспроможність : Про стан та перспективи розвитку хлібопекарської галузі України / Я. Обідіна // Харчова і перероб. пром-сть. – 2008. – № 4. –  С. 4–6.

Оболкина, В. Существует много технологических особенностей изготовления кондитерских изделий с комбинированными корпусами [Текст] / В. Оболкина // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 4. –  С. 37-38.

Одно и тоже печенье выглядит по-разному в зависимости от отделки поверхности  [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 6. –  С. 24.

Осипова, Г. Макаронні вироби не будуть справжніми без соєвого, горохового й квасолевого борошна [Текст] / Г. Осипова, С. Корячкіна // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 6. –  С. 35-36.

Печ -кормилица пекарни [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 5. –  С. 46-47.

Печі з термомасляною системою від фірми "ДАУБ" [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 4.– С.30.

Полачек, П.  Печи J4 для производства прерванной выпечки [Текст] / П. Полачек // Хлебопродукты. – 2008. – № 5. –  С. 42-43.

При 60-70% ржаной муки в тесте клейковина становится неэластичной и не образует несущий каркас в хлебе [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 5. –  С. 40-41.

Прибор для испытания теста на растяжение [Текст] // Пищ. пром-сть. – 2008. – № 4. –  С. 26.

Применение инулина и олигофруктозы Beneo тм для снижения энергетической ценности кексов и песочных изделий [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 5. –  С. 52-53.

Пшенишнюк, Г. Тритикалевая обдирная мука имеет удовлетворительные свойства для получения ржано-пшеничного хлеба [Текст] / Г. Пшенишнюк, Ю. Куликова, В. Зорунько // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 4. –  С. 11-13.

Регулирование хлебопекарных свойств пшеничной муки с помощью продуктов переработки сои [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 4. –  С. 40-41

Румянцева , В.  Пшеничный хлеб с использованием нетрадиционных видов сырья [Текст] / В. Румянцева , Т. Шеламова, А. Игнатова // Хлебопродукты. – 2008. – № 5. –  С. 48-49.

Садовничий, Г. и др. Кондитерські жири на основі вітчизняної відтворювальної рослинної сировини [Текст] / Г. Садовничий и др. // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 5. –  С. 9-11.

Семак, Т.  Из какого теста выпекают хлеб и пряники на Мальте [Текст] / Т. Семак // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 4. –  С. 48-49.

Семак, Т.  При помощи хлебцов удалось достичь компромисса между вкусным и полезным [Текст] / Т. Семак // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 6. –  С. 7-8.

Семак, Т. Поговорим о преимуществах и особенностях применения агар-агара в кондитерских изделиях [Текст] / Т. Семак // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 5. –  С. 45-46.

Семак, Т.Приготовьте дома мусс, желе, кекс, пудинг и много других сладостей [Текст] / Т. Семак // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 6. –  С. 33.

Семак, Т.Трехслойное печенье достаточно дорогое, но пользуется исключительным спросом [Text] / Т. Семак // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 5. –  С. 21-22.

Сердюк, Л. Одержуйте різні зернові хлібці на основі спученої пшениці [Текст] / Л. Сердюк, І. Боброва // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 4. –  С. 42-43.

Сиротюк, Н.  Справжні дива творять з борошна пекарі 11-го хлібокомбінату столиці [Текст] / Н. Сиротюк // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 7. –  С. 24.

Теплопоглащение тестовой заготовкой в процессе выпечки [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 5. –  С. 36-37.

Термомасляная прямоточная четырехэтажная печь второго поколения [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 5. –  С. 39.

Тестоделительная машина Восход ТД-4 [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 4. –  С. 28-29.

Ткаченко , В.  Новая добавка – залог вкуса [Текст] / В. Ткаченко  // Хлебопродукты. – 2008. – № 4. –  С. 66-67.

Ткаченко , В. Английский хлеб становится еще полезнее [Текст] / В. Ткаченко  // Хлебопродукты. – 2008. – № 5. –  С. 66-67.

Торт-пирожное "Лакомка" [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 4. –  С. 64-65

У житніх сортах хліба без додання кислоти чи з невеликою її кількістью – невиразний смак [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 6. –  С. 14.

Универсальная ротационная печь "Муссон-ротор" модель 205 Супер [Текст] // Пищ. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 44-45.

Универсальная ротационная печь "Муссон-ротор" модель 250 Супер [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 5. –  С. 29-31.

Фірма "Бакіто" ексклюзивний представник в Україні європейських виробників високоякісного обладнання [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 4. –  С. 28-29.

Хлеб "Старопарижский" [Текст] // Хлебопродукты. – 2008. – № 5. –  С. 64-65.    

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Бугаенко, И. Ф.     Качество белкового сахара и его контроль [Текст] / И. Ф. Бугаенко // Сахар. – 2008. – № 5. –  С. 67-69.

Громковский, А. И. Технология комбинированной переработки сырья в сахарном производстве [Текст] / А. И. Громковский, Ю. И. Последова, Н. Н. Бражников // Сахар. – 2008. – № 5. –  С. 57-58.

 Мировой рынок сахара в феврале [Текст] // Сахар. – 2008. – № 4. –  С. 26-32.

Мировой рынок сахара в марте [Текст] // Сахар. – 2008. – № 5. –  С. 19-23.

Мищук, Р. Ц. Термодинамика в технологии кристаллизации сахара [Текст] / Р. Ц. Мищук, А. В. Гриб // Сахар. – 2008. – № 5.– -  С. 59-63.

Серегин, С. Н. Структурная политика как фактор экономического роста в отраслях пищевой промышленности [Текст] / С. Н. Серегин, О. И. Василенко // Сахар. – 2008. – № 5. –  С. 6-15.

Спичак, В. В. Источники экономии тепла на сахарных заводах [Текст] / В. В. Спичак, Л. П. Знахаренко, С. А. Чугунов // Сахар. – 2008. – № 5. –  С. 70-71.

Теплотехнический комплекс сахарного завода: выбор подогревателей [Текст] // Сахар. – 2008. – № 5. –  С. 77-80.

 Хоменко, М.  Рідкий інвертний цукор менш калорійний за звичайний [Текст] / М. Хоменко, К. Скорик, О. Дмитренко  // Хлібопекарська і кондитерська пром-сть України. – 2008. – № 6. –  С. 18-19.

Энерго- и ресурсосберегающая технология очистки диффузионного сока [Текст] // Сахар. – 2008. – № 4. –  С. 67-71.                       

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА

Григорьева, Е. В.  Биологическая оценка качества консервов из мяса кур [Текст] / Е. В. Григорьева, Е. В. Макарова, Г. Н. Ким // Мясн. индустрия. – 2008. – № 6. –  С. 15–16.

Козак , В. Л. Влияние микроорганизмов на производство и сохранность мясных консервов [Текст] / В. Л. Козак  // Мясное дело. – 2008. – № 6. –  С. 50-51.

Пасичный, В. Н.    Использование специй и вкусовых добавок в производстве мясных и мясорастительных консервов [Текст] / В. Н. Пасичный // Мясное дело. – 2008. – № 5. –  С. 16-18.

Петров  , А. Н. Терминологические особенности органолептической оценки сгущенных молочных консервов [Текст] / А. Н. Петров  , А. Г. Галстян // Хранение и перераб.сельхозсырья. – 2008. – № 5. –  С. 14–17.

 Шестопалова, И. А.Качество и безопасность мясорастительных консервов эмульсионного типа [Текст] / И. А. Шестопалова, В. С. Колодязная // Мясн. индустрия. – 2008. – № 6. –  С. 18–22. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М'ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Базаров, А. А. Способ термической обработки мясных изделий [Текст] / А. А. Базаров, О. В. Соловьев, О. М. Василевский // Мясн. индустрия. – 2008. – № 6. –  С. 30–32.

Белковые добавки при обогащении продуктов быстрого приготовления для спасателей МЧС [Текст] // Мясн. индустрия. – 2008. – № 6. –  С. 23–25.

Вакуумные мешалки-массажеры с автономным охлаждением МАМ-300 и МАМ-600 [Текст] // Мясное дело. – 2008. – № 4. –  С. 34-35.

Вильфер, Р. Критерии выбора оболочек для сыровяленых колбас [Текст] / Р. Вильфер // Мясное дело. - 2008. - № 6. -  С. 18-21.

Димань, Т. М. Штучна їжа [Текст] / Т. М. Димань // Мясное дело. – 2008. – № 4. –  С. 29-31.

Дуда, А. Н.   Марки стали для куттерных ножей [Текст] / А. Н. Дуда // Мясн. индустрия. – 2008. – № 6. –  С. 33–34.

Дьяченко, Д. В. Применение специй и пряностей в мясной промышленности [Текст] / Д. В. Дьяченко // Мясное дело. – 2008. – № 5. –  С. 10-11.

Дьяченко, Д. Концепция полезности нитрита и риска , связанного с его использованием [Текст] / Д. Дьяченко // Мясное дело. - 2008. - № 6. -  С. 28-29.

Заславський , А.І. и др. Абсорбційні холодильні машини в системах теплохолодопостачання підприємств різних галузей промисловості та СКП [Текст] / А.І. Заславський  // Мясное дело. – 2008. – № 4. –  С. 47-48.

Золюк, И. Я впізнаю її по запаху... [Текст] : напівкопчена ковбаса / И. Золюк // Мясное дело. – 2008. – № 4. –  С. 40-41.

Использование коллагенсодержащего сырья в мясной промышленности [Текст] // Мясн. индустрия. – 2008. – № 6. –  С. 49–51.

Использование оболочек с бактерицидным покрытием для сосисок [Текст] // Мясн. индустрия. – 2008. – № 6. –  С. 68–70.

Каимбаева, Л. А.   Продукты с применением крови моралов [Текст] / Л. А. Каимбаева, Е. Т. Тулеуов // Мясн. индустрия. – 2008. – № 6. –  С. 46–48.

Классическая ветчина из немецкого ассортимента от фирмы "Могунция" [Текст] // Мясное дело. – 2008. – № 4. –  С. 32.

Козак , В. Л. Роль микроорганизмов в технологии производства сырокопченых колбас [Текст] / В. Л. Козак  // Мясное дело. – 2008. – № 6. –  С. 52-54.

Козак , В. П. О рациональном питании и методах оценки качества мясных продуктов [Текст] / В. П. Козак  // Мясное дело. – 2008. – № 5. –  С. 26-29.

Козлова , Г. В. Новые ингредиенты для российского мясного рынка [Текст] / Г. В. Козлова  // Мясн. индустрия. – 2008. – № 6. –  С. 53–54.

Колобов, С. В. Потребительские свойства рубленых полуфабрикатов из оленины [Текст] / С. В. Колобов, Г. В. Шорникова // Мясн. индустрия. – 2008. – № 6. –  С. 73–76.

Комплексные пищевые добавки "Бест" с консервирующим и антиоксидантным эффектом [Текст] // Мясн. индустрия. – 2008. – № 6. –  С. 27–29.

 Куцакова, В. Е.     Гидролизованная свиная шкурка для производства колбасных изделий [Текст] / В. Е. Куцакова, О. А. Мухина, М. И. Кременевская // Пищ. пром-сть. – 2008. – № 4. –  С. 54.

Масліков, М. М. Мікроорганізми у холодильних камерах [Текст] / М. М. Масліков // Мясное дело. – 2008. – № 4. –  С. 60-63.

 Никонов, Ф. Б.Электронное устройство для контроля качества мяса [Текст] / Ф. Б. Никонов // Пищ. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 24-25.

Нікітенко, А. М.      Гомотин, його вплив на продуктивність і хімічний склад м'яса та печінки свиней [Текст] / А. М. Нікітенко, В. П. Лясота, В. В. Малина // Мясное дело. – 2008. – № 5. –  С. 62-63.

Ощипок, І. М. Застосування міжнародних стандартів підприємствами м'ясопереробної галузі [Текст] / І. М. Ощипок // Мясное дело. - 2008. - № 6. -  С. 36-38.

Ощипок, І. М.Новим технологіям м'ясних виробництв – винахідницький рівень [Текст] / І. М. Ощипок // Мясное дело. – 2008. – № 4. –  С. 37-39 ; Мясное дело. – 2008. – № 5. –  С. 34-35..т ьбтбьи

Пасічний, В. М. Технологія напівкопчених ковбас [Текст] / В. М. Пасічний, О. О. Мороз // Мясное дело. – 2008. – № 4. –  С. 14-17.

Продукты на основе мяса птицы для функционального питания [Текст] // Мясн. индустрия. – 2008. – № 6. –  С. 11–14.

Рынок мяса и мясных продуктов Украины [Текст] : состояние сырьевой базы 1 апреля 2008 года // Мясное дело. – 2008. – № 5. –  С. 44-52.

Самылина, В. А.   Функционально–технологические свойства соевого обогатителя [Текст] / В. А. Самылина // Мясн. индустрия. – 2008. – № 6. –  С. 64–66.

Семенова, И. Н.    Качество колбасных изделий с белково–жировыми эмульсиями [Текст] / И. Н. Семенова // Мясн. индустрия. – 2008. – № 6. –  С. 61–63.

Серегин, И. Г. Ветеринарно–санитарная оценка мяса овец при энзоотической атаксии [Текст] / И. Г. Серегин, А. М. Абдуллаева // Мясн. индустрия. – 2008. – № 6. –  С. 38–41.

Тихая, А.      Ох, уж эти копченые колбаски! [Текст] / А. Тихая // Мясное дело. – 2008. – № 5. –  С. 22-25.

Тітлов, О.С. и др. Оптимізація режимів роботи абсорбційних холодильних апаратів різного функціонального призначення [Текст] / О.С. Тітлов // Мясное дело. – 2008. – № 4. –  С. 57-59

Узаков, Я. М. Состояние и перспективы развития мясной промышленности Республики Казахстан [Текст] / Я. М. Узаков // Мясн. индустрия. – 2008. – № 6. –  С. 43–45.

Улицкий, З. З. От единичной машины до поточной линии [Текст] : волчки – основные машины в производстве колбас и мясных полуфабрикатов / З. З. Улицкий // Мясное дело. – 2008. – № 4. –  С. 22-25.

Упаковка в модифицированной атмосфере на упаковочном оборудовании CFS [Текст] // Мясное дело. – 2008. – № 4. –  С. 8.  

МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Аппарат для выработки сырного зерна [Текст] // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 64.

Бабакин, Б. С. Развитие энергосберегающей холодильной техники и технологий [Текст] / Б. С. Бабакин, М. И. Воронин // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 9-11.

Блинова, Т. Е. Влияние дигидрокверцетина на молочнокислые бактерии [Текст] / Т. Е. Блинова, И. А. Радаева, А. Н. Здоровцова // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 57-58.

Борисова, Г. В.Закваски для кисломолочных продуктов: классификация, характеристики, качество [Текст] / Г. В. Борисова, Е. В. Ожиганова, Т. П. Бутыркина // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 73-74

Возможности асептического молока [Текст] // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 31-32.

Выработка молочной продукции требует особой организации производственного процесса [Текст] // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 39.

Вьюгина, Т. П.  Использование водоохладительного оборудования [Текст] / Т. П. Вьюгина, Е. Б. Никонова  // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 32-35.

 Галстян, А. Г. К вопросу восстановления сухих молочных продуктов [Текст] / А. Г. Галстян, А. Н. Петров  , Г. А. Фролов // Хранение и перераб.сельхозсырья. – 2008. – № 5. –  С. 37–39.

 Галстян, А. Г. К вопросу изотерм сорбции влаги сухих молочных продуктов [Текст] / А. Г. Галстян, А. Н. Петров   // Хранение и перераб.сельхозсырья. – 2008. – № 6. –  С. 32–35.

Горленко, И. И. Цена на молоко. Вопрос, который волнует всех [Текст] / И. И. Горленко // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 4. –  С. 12.

Гуляев, С. В. Строительство и эксплуатация производственных холодильников [Текст] / С. В. Гуляев // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 26-27.

Евсеева, С.  Упаковочный автомат SBi 150 f [Текст] / С. Евсеева // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 4. –  С. 21.

Захарчук, В. В.  Использование вторичных энергоресурсов на Славгородском молочном комбинате [Текст] / В. В. Захарчук, А. И. Бурыкин // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 19-20.

Изиков, В. Т. Продукты из козьего молока Сернурского сырзавода [Текст] / В. Т. Изиков, В. Т. Кожанов // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 65-66.

Кальницкая, О. И. Методы определения антибиотиков [Текст] / О. И. Кальницкая // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 82-83.

Климов, А. В. Термокамеры универсальные для интенсивного копчения сыров [Текст] / А. В. Климов // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 4. –  С. 5.

Колесникова, С. В. Лауриновые жиры для производства мороженого [Текст] / С. В. Колесникова // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 76

Комбинированное производство рассыпчатого творога "Традиция" и зернового творога со сливками "Cottade cheese" [Текст] // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 60.

Комплектующие холодильного оборудования для авторефрижераторов [Текст] // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 30.

Коробко, Д. А. Обеспечение требуемого качества сжатого воздуха на предприятиях молочной промышленности [Текст] / Д. А. Коробко // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 24-25.

Краюшкина, В. Г. Достижения и проблемы молочной промышленности Алтайского края [Текст] / В. Г. Краюшкина // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 8-12.

Кривоносова, Ю. Вспомогательное оборудование для упаковки продуктов в ПЭТ-бутылки [Текст] / Ю. Кривоносова // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 40-41.

Лабинов, В. В. Ценовая нестабильность молочного рынка: причины и последствия [Текст] / В. В. Лабинов // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 4-7.

Лепихина, О. Е. Влияние технологических факторов производства молочных продуктов на нативность биологически активных белков комплекса катионные белки молока+ куриный лизоцим [Текст] / О. Е. Лепихина, Н.А.  Тихомирова, Г. С. Комолова // Хранение и перераб.сельхозсырья. – 2008. – № 5. –  С. 40–42.

Лесных, О. В.Учет операций по возрасту  готовой продукции [Текст] / О. ВЛесных // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 46-48.

 Мацко, О. Собівартість та ціна сирого молока: конфлікт сторін чи баланс інтересів? [Текст] / О. Мацко // Мясное дело. – 2008. – № 3. –  С. 34-36.

Международный форум "Молочная индустрия – 2008" [Текст] // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 73-82.

Молочний знак якості // Харчова і перероб. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 31.

 Мультисенсорная система для определения качества молока [Текст] // Пищ. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 26-27.

Мусина, О. Н. Творожный продукт с зернобобовым компонентом [Текст] / О. Н. Мусина // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 68-70.

Надточий, А. В. Льдоаккумуляторы с погружными петельчатыми испарителями [Текст] / А. В. Надточий // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 28-29.

Никитин, А. Как защитить рынок молока? [Текст] / А. Никитин // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 16-17.

Особенности использования гомогенизаторов [Текст] // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 12.

Остроухов, Д.Еще раз о лактозе [Текст] / Д. Остроухов // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 4. –  С. 57.

Петров  , А. Н.Использование лактазы в производстве вареного сгущенного молока с сахаром [Текст] / А. Н. Петров  , А. Г. Галстян, Д. Строо // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 62-64.

Пономарев , А.Н.  Перспективы использования антиоксидантов [Текст] / А.Н.  Пономарев , А. А. Мерзликина, А. А. Гладнева, А. Л. Лукин // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 80-81.

Родионова, М.       Жирнокислый состав мороженого с различными сырьевыми ингредиентами [Текст] / М. Родионова, А. А. Творогова // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 77-78.

Рощупкина, Н. В. " ЭФКО  Пищевые Ингредиенты" расширяет линейку жиров с низким содержанием транс-изомеров [Текст] / Н. В. Рощупкина // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 71.

Рубина, Н.   Рынок молочных продуктов: достижения и перспективы [Текст] / Н. Рубина // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6 –52-53.

Русских, В. М.Особенности управления технологической линией тепловой обработки молочных смесей [Текст] / В. М. Русских // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 62-63.

Рыбалова, Т. И.    Взгляд сквозь дырку сыра [Текст] / Т. И. Рыбалова // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 14-15.

Свириденко, Г. М.  Микробиологические требования и порядок контроля сырья при получении молочных продуктов [Текст] / Г. М. Свириденко // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 66-68.

Сухачева, В. Ю.    Главное – сохранить традиции российского молочного дела [Текст] / В. Ю. Сухачева, С. В. Сушинский // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 18-19.

 "ТВП Калуга" – упаковка для молочных продуктов [Текст] // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 45.     

Тихомирова, Н.А. Нанотехнологии в переработке молочного сырья [Текст] / Н.А.  Тихомирова // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 4. –  С. 68-70.

Ульянов, В.  Как влияет упаковка на стоимость молока [Текст] / В. Ульянов // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 26.

Фокина, Н. З. Расчет рецептур кисломолочных напитков с учетом содержания жира и белка [Текст] / Н. З. Фокина, Б. Н. Степанова // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 4. –  С. 53-55.

Фреоновое холодильное  оборудование [Текст] // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 15.

Фролова, М. Д. Особенности разработки лиофилизированных заквасок [Текст] / М. Д. Фролов // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6. –  С. 70-71.

Храмцов, А. Г. Информационное обеспечение инноваций по молочной сыворотке [Текст] / А. Г. Храмцов // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 6 –78.

Храмцов, А. Г.Доктрина инновационных технологий молочных продуктов – возможности реализации [Текст] / А. Г. Храмцов // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 4. –  С. 64-67.

Цветков, О. Б. Холодильные лоции молочных рек [Текст] / О. Б. Цветков // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 6-8.

Черняк, В.А. Развитие холодильных систем [Текст] / В.А.  Черняк // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 13.

Шингисов, А. У. Термодинамические показатели при сушке сгущенных кисломолочных продуктов с растительными добавками [Текст] / А. У. Шингисов // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 85.

Шуляк, Т. Л. Определение левомицетина в молоке [Текст] / Т. Л. Шуляк, Н. Ф. Коротченко, Н. П. Герасимова // Хранение и перераб.сельхозсырья. – 2008. – № 5. –  С. 31–34.

 Эм, В. Г.Использование риса в производстве плавленых сыров [Текст] / В. Г. Эм, А. А. Сапарбекова // Пищ. пром-сть. – 2008. – № 4. –  С. 56.л

Якимчев, А. А. Молочная отрасль Нижегородской области [Текст] / А. А. Якимчев // Молоч. пром-сть. – 2008. – № 5. –  С. 43-45.


Укладачі, коректура: В.Середюк, Р.Покидченко

 

Наша адреса:

м.Вінниця, вул.Соборна, 73

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

тел. 35-10-59

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

тел. 56-28-24