ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань економіки і права

 

 

Корупція – глобальний виклик

 

Бібліографічний список

 

 Вінниця – 2008

Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. Деякі дослідники вважають, що корупція стала основною політичною проблемою кінця XX століття і сьогодні вона є одним з основних чинників,  які створюють реальну загрозу національній безпеці та демократичному розвитку держави. Корупція негативно впливає на всі сторони суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну і правову сфери, громадську свідомість, міжнародні відносини.

Даний бібліографічний список включає книги, статті з періодичних видань українською та російською мовами.

В список включені документи з фонду Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, видані за останні вісім років (2000 – 2008 рр.).  Матеріал  систематизовано за  трьома розділами, в межах розділів –  в абетковому порядку.

Розділ .1 Нормативно-правові акти України по боротьбі з корупцією

1. Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 1 груд. 2006 р. № 424-V // Відомості Верхов. Ради України. – 1995. – № 34. – Ст. 266;  http://zakon.rada.gov.ua/

2. Закон України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовт. 2006 р. № 252-V // Офіційн. Вісн. України. – 2006. – № 44. – Ст. 2939; http://zakon.rada.gov.ua/

3. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 9 лютого 2006 року № 3421-IV // Відомості Верхов. Ради Україи. – 2006. – № 22. – Ст. 199.

4. Законодавство України про боротьбу з корупцією: закони і законодавчі акти. – Х. : Одіссей, 2007. – 440 с.

5. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 11 груд. 2000 р. // Законодавство України про боротьбу з корупцією: закони і законодавчі акти. – Х., 2007.- С. 16-77.

6. «На шляху до доброчесності»: План заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні на період до 2010 р.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серп. 2007 р. № 657-р // http://zakon.rada.gov.ua/

7. «На шляху до доброчесності»: Про Концепцію подолання корупції в Україні. Указ Президента України від 11 верес. 2006 р. № 742/2006 // Офіційн. Вісн. України. – 2006. – № 37. – Ст. 2540; http://zakon.rada.gov.ua/

8. Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листоп. 2006 р. № 1673 // Офіційн. Вісн. України. – 2006. – № 49. – Ст. 3257; http://zakon.rada.gov.ua/

9. Про схвалення Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005-2010 рр.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серп. 2005 р. № 315-р // Офіційн. Вісн. України. – 2005. – № 32. – Ст. 1951; http://zakon.rada.gov.ua/

 Розділ 2. Корупція в Україні: сутність, поняття, заходи протидії

10. Голик, Ю. В. Преступность – планетарная проблема: К итогам XI Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию / Ю. В. Голик, А. И. Коробеев; Ассоц. юридический центр. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. – 215 с.

11. Государственное управление в переходных экономиках. – К.: Пекотор Принт, 2003. – 79 с.

11. Кривобоков, В. А. Коррупция вчера и сегодня: Моногр. – Х.: Фолио, 2001. – 205 с.

12. Мельник, М. І. Науково–практичний коментар Закону України «Про боротьбу з корупцією»  / М.І. Мельник, А.І. Редька, М.І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2004. – 320 с.

13. Мельник, М. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії. – К.: Атіка, 2001. - 304 с.

14. Мілер, В. Звичаєва корупція?: Громадяни та уряд у посткомуністич. Європі / В. Мілер , О. Гределанд, Т. Кошечкіна; Пер. з англ. Д. Скляренко. – К.: К.І.С., 2004. – 328 с.

15. Порта, Д. Брудні оборудки: Учасники, ресурси та механізми політич. корупції / Д. Порта, А. Ванучі; Пер. з англ. С. Кокізюк. – К.: К.І.С., 2006. – 302 с.

16. Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності: Матеріали наук.-практ. семінару. 9 листоп. 2004 р. м. Харків  / Ред. В.В. Сташис. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 184 с.

17. Прозорість і корупція в системі вищої освіти України.: Зб. матеріалів конф. (21-22 листоп. 2002 р., м. Львів). – К.: Таксон, 2003. – 308 с.

18. Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом.: Норматив.–правові акти, міжнар. док., комент. – К.: Атіка, 2003. – 256 с.

19. Скрипник, А. В. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори) : Посіб. для вузів / А.В. Скрипник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 296 с.

20. Бандурка, О. М. Корупція: Стратегія і тактика протидії // Наше право. –2006. – № 3. –  С. 5–8.

21. Бандурка, О. М. Формування громадської думки щодо державного управління у сфері боротьби із корупцією // Наше право. – 2004. – № 3. –  С. 12–15.

22. Басараб, С.  "...військового звання позбавити" // Військо України. – 2007. – № 8. –  С. 34–35.

23. Білецький, І. Попередження злочинності у сфері виборчого процесу в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 12. –  С. 52–55.

24. Бова, А. Корупція у суспільстві, що трансформується : Соціологічний аналіз // Політичний менеджмент. – 2006. – № 3. –  С. 141–152.

25. Богуш, Г. И. Понятие коррупции в международном праве и российском законодательстве // Вестник МГУ: Сер. 11 Право. – 2004. – № 2. – С.76–85.

26. Бойко, В. Лазаренко близький до реінкарнації // Політика і культура. –2004. – № 12. – С. 18–20.

27. Бондаренко, І. Місце і роль нормативно-правових актів Президента України у правовому забезпеченні боротьби з організованою злочинністю та корупцією // Право України. – 2005. – № 4. – Ст. 54–56.

28. Борисов, В. Громадянське суспільство та питання подолання корупції // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 2. –  С. 168–173.

29 Брик, М. Т. Корупційна освіта або освітня корупція в Україні // Педагогіка толерантності. – 2005 / 2006. – № 4/1. –  С. 249–253.

30. Бурковський, П. 100 млн. дол. річно – це ще не корупція // Політика і культура. – 2003. – № 4. –  С. 20–22.

31. Верстюк, С. Корупція: визначення, причини появи, вплив на економіку // Економіка України. – 2001. – № 3. –  С. 66–74.

32. Винокуров, С. Боротьба з корупцією в Україні // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. № 6. –  С. 3–6.

33. Війтєв, Ю. Корупція та ефективність боротьби з нею // Вісник прокуратури. – 2001. № 2. – С.98–101.

34. Віляйкене, Д. Корупція // Відкритий урок. – 2007. – № 4. –  С. 64.

35. Волошин, В. В. Відмивання грошей та корупція – дві сторони однієї монети // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Міжнародні відносини. – 2002. – Вип. 21–24. –  С. 66–68.

36. Высоцкий, Д Влияние коррупции в системе науки и образования на инновационную деятельность // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 5. –  С. 77–79.

37. Высоцкий, Д Коррупция на пути развития нновационной деятельности в Украине // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 6.– С. 44–48.

38. Гаврилюк, М.  Як запобігти "захворюванню" чиновників на корупцію ? // Вісник прокуратури. – 2004. – № 7. – С.16–21.

39. Гадойбоєв, С. А. Поняття та причини корупції серед особового складу Органів внутрішніх справ України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2002. – № 5. – С.36–44.

40. Гадойбоєв, С. Поняття та причини корупції серед особового складу органів внутрішніх справ України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – № 5. –  С. 36–43.

41. Галкін, О.  Антикорупційне законодавство потребує кардинальних змін, або Як вирішити проблеми боротьби з корупцією в Україні // Вісник прокуратури. – 2005. – № 8. – С.8–12.

42. Гарник, М. Боротьба з організованою злочинністю: правові аспекти // Вісник прокуратури. – 2001. – № 2. – С.3–6.

43. Гвоздецький, В. Нормативно-правова база щодо протидії корупції в Україні: напрями удосконалення // Право України. – 2007. – № 2. – С.105–108.

44. Гега, П. Пільгове оподаткування як передумова для зловживання та проявів корупції / П. Гега, І. Рогатюк // Право України. – 2005. – № 3. – С.34 – 39.

45. Головкін, О. Боротьба з корупцією – пріоритет на шляху зміцнення законності // Вісник прокуратури. – 2007. – № 3. –  С. 80–84.

46. Горан, В. Україна на шляху до міжнародних стандартів боротьби з корупцією // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 4. –  С. 14–17.

47. Горішняк, В. Армія, яку ми не знаємо // Військо України. – 2004. – № 7–8. -  С. 12–13

48. Грудзур, О. Посередництво в хабарництві: кримінально-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. – 2007. № 2. –  С. 136–138.

49. Гудзь, Л. Правопорушення на виборах: основні форми вияву, методи боротьби та профілактики // Підприємництво, господарство і право. – 2006. –  № 11. –  С. 150–153.

50. Денисова, О. В. Проблема коррупции в органах судебной власти Украины // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 5. –  С. 17–20.

51. Длугопольський, О. Політична рента і корупція у сфері державного управління: теоретико- методологічний та прикладний аспект // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 2. –   С. 46-56.

52. Добродумов, П. Антикорупційна політика як функція держави // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. –  С. 54–58.

53. Драган, О. Нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері боротьби з корупцією // Прокуратура. Людина. Держава. – 2006. № 2. –  С. 44–49.

54. Дульський, О. Від чіткого розмежування до ефективної взаємодії // Урядовий кур'єр. – 2005. – 9 вересня. –  С. 6.

55. Дульський, О. Про причини незадовільної боротьби з корупцією: шляхи подолання цього явища в Україні / О. Дульський, О. Макєєва // Вісник прокуратури. – 2007. – № 10. –  С. 41–50.

56. Жилка, І. Антикорупційне законодавство порушують в Мінекоресурсів // Вісн. прокуратури. – 2003. № 7. – С.19–22.

57. Житар О. Як у Криму дотримуються вимоги законодавства про державну службу // Вісн. прокуратури. – 2007. – N2. – С. 43-45.

58. За корумпованістю ми серед лідерів // Вечірній Київ. – 2000. – 21 березня.

59. Зеленецький, В. Корупція в Україні та організаційно-правові основи боротьби з нею // Право України. – 2001. – № 4. –  С. 13–17.

60. Зубов, Ю. Щодо зв'язку між організованою злочинністю та корупцією // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 12. – С.70–73.

61. Зущик, Ю.  И вновь продолжается бой // Корреспондент. – 2006. –  № 14. – С. 22–23

62. Іваненко, І. В. Аналіз національного законодавства про боротьбу з бандитизмом // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 6. – С.45–47.

63. Йосифович, Д.  Визначення правового статусу суб'єктів боротьби з корупцією // Право України. – 2004. – № 6. – С.61–63.

64. Йосифович, Д. Функціональне управління у сфері боротьби та протидії корупції // Право України. – 2004. – № 8. – С.79–81.

65. Кальман, О.  Правове забезпечення запобігання та протидії корупції в Україні // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 5. –  С. 38–42.

66. Керея, І.  Корупція  як основна  причина  економічної  кризи // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – Вип. 3. – С.26–28.

67. Кипень, В. Викладачі, студенти і абітурієнти про ненормативні відносини і корупцію у вищих навчальних закладах(соціологічний зріз): збірка наукових праць // Прозорість і корупція в системі вищої освіти України. – 2003. –  С. 18–32.

68. Киренко, С. Г. Проблеми боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні // Юриспруденція: теорія і практика. – 2007. – № 7. –   С. 26–36.

69.Кисельова, Ю. Колишні й учорашні: Боротьба з корупцією "колишніх" і "нинішніх" у ролі державного пріоритету // Час. – 2005. – 22–29 квітня. – С. 5.

70. Ковтуненко, С. Евгений Червоненко ломает коррупцию в Минтрансе // Столичные новости. – 2005. – 8–14 февраля (№ 5). – С. 3.

71. Конишев, Г. Проблеми боротьби з корупцією і практика застосування Закону України "Про боротьбу з корупцією" правоохоронними і судовими органами // Адвокат. – 2004.– № 6. –  С. 13–17.

72. Корнєв, М. Корупція через призму теорії девіантної поведінки (морально-психологічний аспект) // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 2. –  С. 216–221.

73. Коруля, І. В. Суспільна сутність корупції // Митна справа. – 2007. – № 4. –  С. 56–62.

74. Косюта, М. Злочинність у "білих комірцях", або Як ефективніше протидіяти корупції // Вісник прокуратури. – 2001. – №  2. – С.47–51.

75. Кулаковський Л. Сучасні проблеми боротьби з організованою злочинністю та корупцією // Юридичний журнал. – 2005. – № 6. – С.96–97.

76. Куриленко, О. Корупція у сучасній Україні: аналіз феномену // Історія в школі. – 2007. – № 10. – С. 1–5.

77. Лисенко, В. В. Корупція та зловживання службовим становищем: аналіз ризиків, що виникають на різних етапах операційної діяльності органів державної податкової служби: закони і законодавчі акти // Законодавство України: науково–практичні коментарі. – 2003. – № 2. – С. 32–47.

78. Мазур, І. Корупція як інститут тіньової економіки // Економіка України. – 2005. – № 8. – С. 68–75.

79. Маматюк, Ю. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією- елемент стратегії держави // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Юридичні науки. - 2006. – Вип. 72–73. – С. 62–64.

80. Марахін, А. Координація діяльності правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю та корупцією на сучасному етапі // Вісник прокуратури. – 2002. – № 3. – С.19–23.

81. Мацко, А. Діючі міжнародні структури боротьби з корупцією // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – № 6. –  С. 23–27.

82. Медведько, О. "Люди мають відчути реально, що держава їх захищає": Виступ на координаційній нараді керівників правоохоронних органів України // Вісник прокуратури. – 2007. – № 9. – С. 7–16.

83. Мельник , М.  Правоохоронні органи і політика в Україні // Дзеркало тижня. – 2004. – 12 червня (№23). – С. 10.

84. Мельник, М. Антикорупційна діяльність в органах державної влади та її наукове забезпечення // Право України. – 2000. – № 3 . –  С. 67–71.

85. Мельник, М. Антикорупційне законодавство України: досвід застосування та проблеми вдосконалення // Юридична Україна. – 2003. – № 6. – С.64-69.

86. Мельник, М. ЗМІ і влада в Україні: як подолати корупцію? // Національна безпека і оборона. – 2001. – № 1. – С.84 – 88.

87. Мельник, М. Корупційні злочини: сутність і поняття // Право України. – 2000. – № 11. –  С. 126–130.

88. Мельник, М. Корупційні правопорушення : поняття та види // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2 . –  С. 168–182.

89. Мельник, М. Корупція як соціальне явище // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 1 . – С.63-68.

90. Мельник, М. Механізм корумпованих відносин // Право України. – 2001. – №  4. – С. 105–109.

91. Мельник, М. Протидія корупції: поняття, мета, напрями // Право України. – 2002. № 4. – С.22–26.

92. Мельник, М. Фактори корупції в Україні // Право України. – 2002. – № 5. –С.12-17.

93. Мельник, М. Чи потрібна у Кримінальному кодексі спеціальна стаття про відповідальність за корупцію // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 4. – С.211–221.

94. Мечем, М.  Удар по корупції // Військо України. – 2004. – № 3-4. – С. 30–31.

95. Михайленко, О. Про подолання корупції в Україні // Вісник прокуратури. – 2007. – № 10. – С. 57–62.

96. Мірошник, Ю.  Аналіз стану боротьби з корупцією та окремі пропозиції, що сприяють її подоланню // Вісник прокуратури. – 2007. – № 10. – С. 51–56.

97. Невмержицький, Є. Корупція як економічне явище // Вісник прокуратури. – 2007. – № 11. – С. 10–20.

98. Озерский, И.  К вопросу о борьбе с коррупцией / И. Озерский // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 1. –  С. 37–39.

99. Омельченко, С. Етапи розвитку корупції як негативного явища суспільства // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 7. –  С.72–73.

100. Омельченко, С. Правовий нігілізм як загроза ефективності системи правових заходів щодо протидії корупції в Україні // Предпринимательство, хозяйство и право. –2000. – № 12. – С.74–76.

101. Оробець, К. Вимагання хабара як кваліфікуюча ознака одержання хабара // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 5. –  С. 129–131.

102. Осипова, Н. Особливості руйнівного характеру розширеного відтворення корупції // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 1. – С. 106–116.

103. Оцел, В.  Стан корупції у правоохороннних органах (за результатами соціологічних досліджень) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 6. –  С. 28–35.

104. Погорецький, М. Спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю// Вісник прокуратури. – 2002. – № 6. – С.53–59.

105. Полешко, А. Застосування та удосконалення антикорупційного законодавства України // Право України. – 2003. – № 6. – С.153–155.

106. Порошенко, П.  Ответный удар: [Інтерв'ю] / П. Порошенко; К.Панова,А. Смирнов  // Корреспондент. – 2005. – № 38. –  С. 21–22.

107. Предборський, В. А. Корупція як системне явище в механізмі тіньового розвитку соціально-економічних процесів // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 2. –  С. 23–27.

108. Предборський, В. Новітній суб'єкт елітного сектора вітчизняної економіки // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9. – С. 161–165

109. Пришко, О.  Боротьба з організованою злочинністю і корупцією // Вісник прокуратури. – 2003. – № 7. – С.42–45.

110. Прісняков, В.  Корупція як причина дестабілізації економіки // Фінанси України. – 2003. – № 9. – С.3–9.

111. Прохоренко, О. Організаційно-правові аспекти та стан протидії корупційним проявам у системі державної служби // Статистика України. – 2002. – № 4. –  С. 42–45.

112. Прутська, О. Економічні аспекти боротьби з корупцією // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 3. –  С. 8–10.

113. Пшонка, В.  Ефективність боротьби зі злочинністю та корупцією // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1. – С.22–25.

114. Романчук, О.  Корупція і суспільство: роль ЗМІ у боротьбі з корупційною системою // Універсум. – 2005. – № 7-10. –  С. 7–11.

115. Рябенко, В. Позитивні тенденції у протидії організованій злочинності і корупції // Вісник прокуратури. – 2006. – № 12. – С. 12–14.

116. Салтєвський, М.  Ситуаційний підхід у методиці розслідування і профілактики корупції // Право України. – 2002. – № 7. – С.48–50.

117. Сервецький, І. Ознаки організованої злочинності та корупції в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – № 5. – С. 180–187.

118. Способен ли сегодня кто-либо в Украине реально бороться с коррупцией? // Компаньон. – 2003. – № 42. –  С. 8-9.

119. Сташис, В. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2 . –  С. 163–168.

120. Стоянов, М.  Закон України "Про боротьбу з корупцією" // Вісник прокуратури. – 2006. – № 12. –  С. 15-18.

121. Стретович, В. М. Корупція та організована злочинність - реальна загроза національній безпеці // Універсум. – 2005. – № 7-10. –  С. 4-7.

122. Супруненко, А. Феномен корупції у форматі українського сьогодення: збірка наукових праць // Прозорість і корупція в системі вищої освіти України. – 2003. –  С. 120-131.

123. Ткач, В.  Дотримання вимог антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади України / В. Ткач, Ю. Юрченко // Вісник державної служби України. – 2007. – № 3. – С. 6-16.

124. Ткач, В.  Корупція серед державних службовців: реалії, шляхи подолання // Вісник державної служби України. – 2004. – № 4. – С. 15-19.

125. Тодика, О.  Політична корупція у сфері здійснення народовладдя // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 4. –  С. 86-93.

126. Тручінскене, Д.  Боротьба з корупцією // Відкритий урок. – 2007. – № 4. –  С. 70-72.

127. Удовик, М.  Боротьба з корупцією та хабарництвом // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – № 5. –  С. 106-111.

128. Удовик, М. С. Боротьба з корупцією та хабарництвом // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2002. – № 5. – С.106-112.

129. Фініков Т. Корупційний тиск у сфері вищої освіти: чинники і розвиток "середовища" протидії : збірка наукових праць // Прозорість і корупція в системі вищої освіти України. – 2003. –  С. 168-179.

130. Француз, А. Правові аспекти боротьби з корупцією у контексті становлення політичної системи сучасної України // Юридична Україна. – 2005. – № 4. –  С. 14-20.

131. Хайнеман, С. Коррупция в образовании – проблема самого образования или общества в целом? // Директор школи. Україна. – 2004. – № 3. –  С. 3–11.

132. Хоменко, В.  Про доступність і якість вищої освіти // Адвокат. – 2003. – № 4. –  С. 8-10.

133. Хруслова, С. Деякі проблеми забезпечення боротьби з корупцією // Вісник прокуратури. – 2001. – № 1. – С.83–87.

134. Чепелюк, В. Корупція та хабарництво: проблеми співвідношення понять // Право України. – 2004. – № 10. – С.110-114.

135. Червякова, О.  Боротьба з корупцією // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 9. – С.37-42.

136. Чубенко, І.  Протидія корупції як засіб захисту прав і свобод людини та громадянина // Вісник державної служби України. – 2004. – № 1. – С. 17-22.

137. Шаповалов, О. Соціально-психологічні передумови і первісні індикатори корупційної поведінки працівників міліції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 6. – С. 214-222.

138. Шаповалова, А. Правові проблеми банківської таємниці // Право України. – 2007. – № 2. – С.102-105.

139. Шемчук, В.  Рейдерство та корупція // Вісник прокуратури. – 2006. – № 11. –  С. 13-18.

140. Шиманський, Ф. Корупція в середовищі державних службовців: норма життя чи патологія? // Юридический вестник. – 2003. – № 2. – С. 128-132.

 Розділ 3. Міжнародний досвід боротьби з корупцією

141. Абазов, Р. Коррупция в Кыргызстане: культурное измирение // Гос. управление в переход. экономиках. – 2004. – № 2. – С. 44–46.

142. Андрианов, В. Административная реформа: мировой исторический опыт и российские реалии // Общество и экономика. – 2004. – № 7/8. – С.57–102.

143. Андрианов, В. Структура государственного управления: мировой опыт и российские реалии // Маркетинг. – 2002. – № 5. –  С. 3–14.

144. Антонович, М. Як подолати корупцію / М. Антонович; О. Мережко  // Дзеркало тижня. – 2006. – 28 жовт. (№41). –  С. 15.

145. Аркуша, Л. Коррупция – элемент организованой преступной деятельности // Юрид. вестн. – 2000.– № 2.– С.118–121.

146. Артемьев, А. М. Криминализация экономической деятельности: Учеб. пособ. для студ. вузов / А.М. Артемьев, О.А. Потехина, Е.Г. Яковенко. – М.: Щит. – М, 2006. – 376 с.

147. Барамзин, С. Зависимость уровня коррумпированности власти от степени освоения международных стандартов ИСО серии 9000 // Стандарты и качество. – 2004. – № 2. – С.76–79

148. Барсукова, С. Ю. Механизм "политического ивестирования", или как и зачем российский бизнес участвует в выборах и оплачивает партийную жизнь / С. Ю. Барсукова, В.И. Звягинцев // Полис. – 2006. – № 2. –  С. 110–121.

149. Бітковене, Н. Корупція в Литві // Відкритий урок. – 2007. № 4. –  С. 65–66.

150. Бова, А. Корупція у країнах з перехідною економікою (за матеріалами TRANSPARENSY INTERNATIONAL) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. № 6. –  С. 18–27.

151. Буликар, Н.  Как в Англии обошлись с олигархами // Інвестиції: практика та досвід. – 2005. – № 16. –  С. 20–21.

152. Галицкий, Е. Коррупционные взаимоотношения бизнеса и власти: (опыт эмпирического анализа) // Вопросы экономики. – 2007. – № 1. –  С. 19–32.

153. Глинкина, С. П. Коррупция в России: причины, масштабы, качественные изминения // Восток. – 2000. – № 1. – С.75–82.

154. Головенко, А. Детки... на экспорт // Природа и человек. – 2006. –  № 7. -  С. 20–21.

155. Головенко, А. Кто продаёт русских сирот?: Правительство снимает последние барьеры на пути международной торговли детьми // Природа и человек. – 2007. – № 6. –  С. 4–5.

156. Головенко, А. Президентские пожелания: Почему послания главы государства Федеральному собранию никого ни к чему не обязывают? // Природа и человек. – 2007. – № 10. –  С. 7–9.

157. Гуриев, С. Что известно о коррупции в России и можно ли с ней бороться? // Вопросы экономики. – 2007. – № 1. –  С. 11–18.

158. Дзлиев, М. И. Предпринимателю. Как избежать опасности. – М.: Экономика, 2006. – 349 с.

159. Епифанова, Н. Исследование коррупции на основе методов экономической теории // Вопросы экономики. – 2007. – № 1. –  С. 33–44.

160. Еще раз о коррупции: Из доклада о положении с коррупцией в мире-2004 Трансперенси Интернешнл // Общество и экономика. – 2004. – № 4. – С.153–191.

161. Ковач, А.  Корупцію стримувати можна: З доповіді Голови Ради керуючих INTOSAI, президента Вищого аудиторського офісу Угорщини професора Арпада Ковача // Трибуна. – 2006. – № 7–8. –  С. 12–13.

162. Куліш, А. Досвід боротьби з корупцією в політиці Великої Британії // Право України. – 2005. – № 12. – С.141–145.

163. Куракин, А. Предупреждение и пресечение коррупции в зарубежных государствах (на примере США, Канады, ФРГ, Франции, Испании, Португалии, Чехии) // Право и политика. – 2002. – № 6. – С. 52–60.

164. Куракин, А. В. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы (История и  современность) // Государство и право. – 2002. – № 9. – С.35–48.

165. Куракин, А. В. Теоретические и практические проблемы реализации административно-правовых средств предупреждения и пресечения коррупции в системе госудорственной службы в органах внутренних дел (милиции) Российской Федерации // Право и политика. – 2007. – № 12. –  С. 29–36.

166. Куракин, А. В. Этапы становления и развития учения об административно-правовых средствах предупреждения и пресечения корупции в системе государственной службы // Право и политика. – 2007. – № 11. –  С. 38–43.

167. Куракин, А. Понятие и формы проявления коррупции в системе государственно-служебных отношений Российской Федерации (опыт теоретического анализа) // Право и политика. – 2003. – № 2. – С. 45–59.

168. Лунеев, В. В Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России // Государство и право. – 2004. – № 1. – С.5–18.

169. Маликов, Р. Институциональная коррупция в России: методология анализа // Общество и экономика. – 2005. – № 1. – С.193–218.

170. Малько, А.  Основы антикоррупционной политики современной России // Право и политика. – 2003. – № 4. – С. 44–48.

171. Маркет, Х. Доноры в поисках правильного подхода к проблеме коррупции // Государственное управление в переходных экономиках. – 2004. – № 2. – С. 3–12.

172. Мацко, А. Діючі міжнародні структури боротьби з корупцією // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – № 6. –  С. 23–27.

173. Мезенцева, Л. Індекс хабародавців за класифікацією організації TRANSPARENSY INTERNATIONAL // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 6. – С. 36–47.

174. Минаков, П. А. Публичная власть и коррупция // Право и политика. – 2007. – № 3. – С. 5–12.

175. Михеев, В. Китай: угрозы, риски, вызовы развитию // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 5. – С.54–60.

176. Нарочницкая, Н. "Так это ж вы изобрели порох..." // Природа и человек. – 2006. – № 6. – С. 6–8

177. Никитин, С. Теневая экономика и налогообложение / Никитин С., М. Степанова, Е. Глазова // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 2. – С.24–30.

178. Омельченко, С. Корупція з точки зору різних культур світу // Предпринимательство, хозяйство и право.  – 2000. – № 3. – С.54–57.

179. Осипов, О.  Коррупция - глобальный вызов // Эхо планеты. – 2004. – № 8. –  С. 6–11.

179. Політична корупція перехідної доби: Скептич. погляд: Пер. з англ. / Ред. С. Коткін, А. Шайо. – К.: К.І.С., 2004. – 440 с.

180. Резник, Б.  Арсенал коррупции // Литературная газета. – 2005. – 2-8 марта (№ 9). –  С. 3.

181. Рогачев, С. В. Индекс коррумпированности по странам мира // География. – 2001. – № 14. –  С. 3–6.

182. Роуз-Екерман, С. Корупція та урядування: причини, наслідки та зміни: Моногр. / С. Роуз–Екерман; Ред. О. Телемко, Пер. з англ. С. Кокізюк,  Р. Ткачук. – К.: К.І.С., 2004. – 296 с.

183. Савченко, А. Досвід боротьби з корупцією в правоохоронних органах США // Міліція України. – 2002. – № 1 . – С.24–25.

184. Сатаров, Г.  Как измерять и контролировать коррупцию // Вопросы экономики. – 2007. – № 1. – С. 4–10.

185. Сатаров, Г. Россия и коррупция: кто кого? // Эхо планеты. – 2002. – № 50. –  С. 5–9.

186. Сенаторов, А.  Как избавиться от коррупции? // Япония сегодня. – 2001. – № 7. – С. 8–10 ; Япония сегодня. – 2001. – № 8. – С. 6-7.

187. Сикоев, Р.  Две беды Афганистана: коррупция и наркотики // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 1. – С. 16-17.

188. Скворцов, Н. Коррупция: истоки и механизм функционирования // Антикризисный менеджмент. – 2006. – № 3. – С. 15–24.

189. Спрощення дозвільної системи – крок до викорінення корупції та зниження цін на житло // Вісник центру. Інформаційний бюлетень Міжнародного центру перспективних досліджень. – 2007. – № 19: 4 червня

190. Тогонидзе, Н. В. Политическая коррупция в России (Материалы "круглого стола") // Государство и право. – 2003. – № 3. – С.105-116.

191. Хавронюк, М. Загальні службові злочинні діяння: особливості їх визначення у кримінальних законах європейських держав // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 124-128.


Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше