ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїНОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
(Поточний бібліографічний список)
Вип. 3.

Версія для друку

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА

 Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ

З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 3.

Вінниця, 2008

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у липні-вересні 2008 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.


ЕКОНОМІКА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Бліхар, М. М. Трансформаційні процеси зовнішньоторговельної політики країн Центральної та Східної Європи в умовах реалізації євроінтеграційної стратегії [Текст] / М. М. Бліхар // АгроСвіт. - 2008. - № 15. -  С. 22-26

Богдановский, В. А. Факторы роста производительности труда в сельском хозяйстве [Текст] / В. А. Богдановский // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 7. -  С. 23-27

Борхунов, Н. Воспроизводство в сельхозорганизациях с разной рентабельностью [Текст] / Н. Борхунов, О. Родионова // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 7. -  С. 22-27

Будзяк, В. М. Напрями ефективного землекористування в сільгосппідприємствах [Текст] / В. М. Будзяк // АгроСвіт. - 2008. - № 15. -  С. 11-14

Величко, А. Є.   Соціальний захист найманої праці у сільському господарстві [Текст] / А. Є. Величко // АгроСвіт. - 2008. - № 15. -  С. 31-36

Верницький, М.  Інвестиційний клімат аграрного сектору України [Текст] / М. Верницький // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 13-14. -  С. 16-17

Волошка, Вікторія Соціальна сфера села: на початку довгого шляху / В. Волошка // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 8 - 10

Гречаний, В. М. Інвестиційний менеджмент в агропромисловому виробництві [Текст] / В. М. Гречаний // АгроСвіт. - 2008. - № 16. -  С. 7-10

Дацій, О. І.  Формування національної інноваційної моделі розвитку сільського господарства України [Текст] / О. І. Дацій // АгроСвіт. - 2008. - № 15. -  С. 2-5

Дідківська, Л. В. Законодавчо-інституційне забезпечення реалізації сільськогосподарської кооперації в Україні [Текст] / Л. В. Дідківська // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 16-20

Каплун, Г.  Кооперативи вирішують сільгосппроблеми [Текст] / Г. Каплун // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 13-14. -  С. 14-15

Кеникстул, В. Совершенствовать экономическую вертикаль управления агропромышленным комплексом [Текст] / В. Кеникстул, В. Константинович // АПК: экономика, упр.. - 2008. - № 7. -  С. 18-21

Коваленко, О. В. Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємств сільських територій / О. В. Коваленко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.70-72

Козлов, С. П. Потребительские перерабатывающие кооперативы как фактор развития малых форм хозяйствования на селе [Текст] / С. П. Козлов // Аграр. наука. - 2008. - № 8. -  С. 13-15

Кривов, В. М. Агроекологічна оцінка землекористувань новостворених агроформувань / В. М. Кривов // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.55-57 

Крисанов, Д. Ф.  Забезпечення сталого розвитку сільських територій (порівняльний аналіз програм України та Польщі) [Текст] / Д. Ф. Крисанов, Л. О. Удова // АгроСвіт. - 2008. - № 14. -  С. 4-14

Кундиус, В. Определение инвестиционно эффективных видов деятельности кластеров АПК [Текст] / В. Кундиус // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 7. -  С. 28-32

Кушмаєва, В. В. Формування економічних взаємовідносин в агропромислових корпораціях [Текст] / В. В. Кушмаєва // АгроСвіт. - 2008. - № 17. -  С. 9-12

Лепьохіна, І. О. Удосконалення механізму державної підтримки інвестування сільського господарства [Текст] / І. О. Лепьохіна // АгроСвіт. - 2008. - № 15. -  С. 6-10

Летунов, И. И. Инновационная стратегия развития и сокращение издержек производства [Текст] / И. И. Летунов, С. Б. Летунов // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 7. -  С. 20-22

Любович, О. А. Підвищення ефективності діяльності підприємств аграрного сектору економіки [Текст] / О. А. Любович // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 12-15

Мазур, Євгенія Звабливий АПК: [Інвестиції в АПК] / ЄвгеніяМазур // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 17. -  С. 32-33

Матвієнко, Г. А. Розвиток перестрахування аграрних ризиків в Україні [Текст] / Г. А. Матвієнко // АгроСвіт. - 2008. - № 17. –С. 17-20

Михайлюк, О. Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства [Текст] / О. Михайлюк // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 8. -  С. 16-18

Міщенко, Д. А. Аграрний маркетинг в системі управління діяльністю підприємства на вітчизняному продовольчому ринку [Текст] / Д. А. Міщенко // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 27-30

Особа, Н. П. Вдосконалення внутрішньогосподарських економічних відносин у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Н. П. Особа // АгроСвіт. - 2008. - № 16. -  С. 11-14

Особистий інтерес: [Страхування в АПК] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 13-14. -  С. 40-41

Сапельник, А. Е. Методы и приемы повышения операционной эффективности предприятий АПК [Текст] / А. Е. Сапельник, В. В. Бердников // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 7. -  С. 41-43

Скляревський, К. М. Науково-методичні та організаційні засади маркетингу та інноваційного провайдингу в АПВ / К. М. Скляревський // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.72-74

Соскиева, З. Производительность труда как главный фактор повышения эффективности производства [Текст] / З. Соскиева // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 7. -  С. 64-66

Туболець, І. І. Вимоги ринкового механізму до функціонування аграрних формувань [Текст] / І. І. Туболець // АгроСвіт. - 2008. - № 14. -  С. 44-48

Шкільов, О. В. Реформування власності в аграрному секторі економіки при переході до ринкових відносин [Текст] / О. В. Шкільов // АгроСвіт. - 2008. - № 16. -  С. 3-6

Щербатюк, В. В. Функції сталого сільського розвитку / В. В. Щербатюк // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.75-78

Юсуфов, А. М. Некоторые предложения по оздоровлению финансового состояния сельскохозяйственных организаций [Текст] / А. М. Юсуфов, М. И. Исмаилов, З. С. Сеферова // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 7. -  С. 71-74

Яковенко, О. І. Проблемні питання стратегії розвитку АПК України [Текст] / О. І. Яковенко // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 9-11

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

Богданко, С.  По крупинці: [Виробництво та ринок круп] / С. Богданко // Агро Перспектива. - 2008. - № 7. – С. 42-43

Бутко, М. П. Досвід розвинутих країн та можливості його застосування в Україні щодо каналів збуту плодоовочевої продукції для фермерів [Текст] / М. П. Бутко, І. В. Бачуріна // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 4-8

Грибков, М. Влияние ресурсосберегающих технологий на урожайность сельхозкультур [Текст] / М. Грибков, В. Фигурин // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 7. -  С. 36-37

Зерно України: стратегія розвитку, ринки збуту, продовольча та енергетична безпека [Текст] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 15-16. -  С. 24-26

Кінах, Н. В. Стратегічні орієнтації розвитку зернового ринку [Текст] / Н. В. Кінах // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 21-26

Конкуренція на ринку зерна [Текст] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 18. -  С. 34-35

Куликов, И. Организационно-экономический механизм устойчивого развития плодво-ягодного подкомплекса АПК [Текст] / И. Куликов, В. Урусов // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 8. - С.10-15

Онда, О. А. Аналітична оцінка експорту зерна Україною [Текст] / О. А. Онда // АгроСвіт. - 2008. - № 14. -  С. 37-43

Онда, О. А. Виробництво зерна в Україні у контексті внутрішього споживання та експорту [Текст] / О. А. Онда // АгроСвіт. - 2008. - № 13. -  С. 31-36

Талипов, Н. Т. Экономическая эффективность систем создания и использования пастбищ [Текст] / Н. Т. Талипов, А. А. Чикилев // Аграр. наука. - 2008. - № 7. -  С. 13-15 

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА 

Акільєва, Ольга Великий рогатий спад: [Ринок яловичини] / ОльгаАкільєва // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 18. -  С. 17

Дуніч, І. Молоко вийшло з берегів: [Ринок молока] / І. Дуніч // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 13-14. -  С. 35

Ишмуратов, М. Эффективность специализации и интеграции в свиноводстве [Текст] / М. Ишмуратов // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 7. -  С. 33-35

Мазур, Є.  М’ясний фронт: [Ринок м’яса] / Є. Мазур // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 15-16. -  С. 32-33

Павлов, А. А. Оперативный контроль за показателями в свиноводстве [Текст] / А. А. Павлов // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 7. -  С. 55-56

Пивовар, В. С. Ефективність використання кормороздавачів-змішувачів на тваринницьких фермах [Текст] / В. С. Пивовар // АгроСвіт. - 2008. - № 17. -  С. 2-5

Ревенко, І.  Сучасний ринок засобів роздавання кормів рогатій худобі / І. Ревенко, Т. Лісовенко, В. Хмельовський // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 106, 108, 110, 112, 114

Суровцев, В. Методология начисления амортизации основного стада в молочном животноводстве [Текст] / В. Суровцев, Е. Забегалова, Д. Лаптева // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 7. -  С. 44-45

ФАО: світовий ринок м’яса тривожить [Текст] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 18. -  С. 18-19

Янышин, В. П. Инновационный проект развития молочной отрасли [Текст] / В. П. Янышин, Г. Е. Смирнов, М. С. Ромашин // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 7. -  С. 17-19

ГРУНТОЗНАВСТВО 

Медведєв, В. В. Вплив структурного складу поверхневого шару на дефляцію грунтів / В. В. Медведєв // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.12-18

Медведєв, В. В. Критерії, еталони і просторові одиниці в бонітуванні грунтів / В. В. Медведєв, І. В. Пліско // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.9-15

АГРОХІМІЯ 

Терещенко, Н.   Бактериальные удобрения [Текст]: проблемы и перспективы применения / Н. Терещенко // Главный агроном. - 2008. - № 7. -  С. 7-10

Фатеев, А.И.  Влияние микроудобрений "реаком" на засухо- и морозостойкость растений, их устойчивость к болезням [Текст] / А.И.  Фатеев, С. П. Полянчиков // Агроном. - 2008. - № 3 . -  С. 30-34

Шкурко, Т. Успішне тваринництво – ефективне рослинництво: [Органічні добрива] / Т. Щкурко // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 40-42 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 Возмилов, А. Г. Применение электрического ветра в технологических процессах АПК [Текст] / А. Г. Возмилов, С. И. Уразов, Л. Н. Андреев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 7. -  С. 24-25

Дмитрієва, Т. В. Перспективи використання біодизельного палива малими сільськогосподарськими підприємствами [Текст] / Т. В. Дмитрієва, В. В. Бойко, Г. Ф. Невмержицька // АгроСвіт. - 2008. - № 17. -  С. 6-8

Ситник, В. П. Реалізація державної технічної політики з переоснащення машинно-тракторного парку / В. П. Ситник // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.5-11

Шахов, А. Биотопливо нового поколения [Текст] / А. Шахов // Сел. механизатор. - 2008. - № 9. -  С. 33

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА 

Андрианов, Н. Как улучшить сушку зерна [Текст] / Н. Андрианов, А. Жеребцов // Сел. механизатор. - 2008. - № 9. -  С. 7

Гетманенко, В. М. Многоскоростной электоропривод вентиляторов фруктохранилищ с автоматизированным управлением [Текст] / В. М. Гетманенко, А. Е. Чуркин, О. А. Чуркина // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 8. -  С. 9-11

Дерюшев, И. Модернизация овощной сеялки СО-4,2 [Текст] / И. Дерюшев // Сел. механизатор. - 2008. - № 9. -  С. 22-23

Зверькова, Я. А. Упаковка сена и сенажа в сельхозпредприятиях [Текст] / Я. А. Зверькова, Г. Ф. Ханхасаев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 7. -  С. 22-23

Пивовар, В. Нові вітчизняні машини для збирання цукрових буряків / В. Пивовар // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 94 - 96, 98, 100

Туболев, С. Техника для машинного производства картофеля [Текст] / С. Туболев // Главный агроном. - 2008. - № 6. -  С. 70-71

Харченко, Г. М. Оптимизация рабочих параметров центрифуги для очистки подсолнечного масла [Текст] / Г. М. Харченко // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 7. -  С. 47-48 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

Брюханов, А. Методы расчета вредных выбросов животноводческих ферм [Текст] / А. Брюханов // Сел. механизатор. - 2008. - № 7. -  С. 35-36

Забродина, О. Б. Мониторинг энергозатрат предприятия по производству молока [Текст] / О. Б. Забродина, В. Н. Литвинов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 8. -  С. 4-5

Коновалов, В. Смеситель концентрированных кормов [Текст] / В. Коновалов, С. Гусев, А. Чупшев // Сел. механизатор. - 2008. - № 7. -  С. 48

Назарова, Е. В. Обоснование вместимости бака установки для преддоильной обработки вымени коров [Текст] / Е. В. Назарова // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 8. -  С. 31-32

Хмыров, В. Биоферментация навоза глубокой подстилки [Текст] / В. Хмыров, В. Куденко // Сел. механизатор. - 2008. - № 9. -  С. 36-37

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

Васильев, А. Н. Информационный подход к описанию предпосевной обработки зерна [Текст] / А. Н. Васильев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 8. -  С. 20-21

ГМО: порятунок або утопія?: [Генетично модифіковані рослини] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 13-14. -  С. 28-30

Кириченко, В. В. Ринкові моделі реалізації селекційних інновацій / В. В. Кириченко, В. М. Тимчук // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.62-64

Пенджиев, А. М. Исследование электромагнитного воздействия на семена [Текст] / А. М. Пенджиев, А. Л. Окдиров, М. Х. Хаджиев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 7. -  С. 18-19

Поліщук, І. Б. Фенотип пилкових зерен – відображення потенційних властивостей генотипу рослини / І. Б. Поліщук, В. Д. Поліщук, Ю. В. Жигало // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.46-51

Ушкур, Д. Устройство для отбора семян по диэлектрическим свойствам [Текст] / Д. Ушкур // Сел. механизатор. - 2008. - № 6. -  С. 42-43 

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

Камінський, В. Ф. Проблеми метрологічного забезпечення наукових досліджень у землеробстві / В. Ф. Камінський, В. М. Лапін // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.23-25

Каплун, Анна Панацея від ущільнення ґрунту: [No-till технологія] / АннаКаплун // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 17. -  С. 13

Савін, Юрій Якій бути системі землеробства в умовах ринку [Текст] / Ю. Савін // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 17. -  С. 36-37

Щурик, М. В. Органічне землеробство як складова відтворення земельних ресурсів макрорегіону [Текст] / М. В. Щурик // АгроСвіт. - 2008. - № 14. -  С. 19-23 

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ 

Адаменко, Т. Перспективи виробництва зерна озимої пшениці в умовах потепліня клімату [Текст] / Т. Адаменко // Агроном. - 2008. - № 3 . -  С. 12-17

Антонов, Ю. Как выбрать сорт озимой пшеницы. Опыт практического решения реальной задачи агробизнеса [Текст] / Ю. Антонов // Зерно. - 2008. - № 7 . -  С. 68-71

Бельдій, Н. Кращі нові сорти пшениці – запорука високих і стабільних урожаїв / Н. Бельдій, В. Лисікова, О. Шовгун // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 56 - 58, 60 - 62, 64 – 66

Гораш, О. С. Біологічні особливості сортів ячменю ярого за параметрами маси зернівки / О. С. Гораш // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.30-32

Гунар, Л. Э. Действие кремнийорганических соединений на фотосинтетическую активность, урожайность и технологические качества зерновых культур [Текст] / Л. Э. Гунар, В. А. Караваев, Р. В. Сычев // Известия Тимирязевской с.-х. акад. - 2008. - № 2 . -  С. 78-82

Козлобаев, В. В.  Посевные качества семян озимой пшеницы [Текст] / В. В. Козлобаев, Н. В. Ермакова // Аграр. наука. - 2008. - № 7. -  С. 25-27

Лихочвор , В.  Продуктивность и структура урожая озимой пшеницы [Текст] / В. Лихочвор  // Зерно. - 2008. - № 7 . -  С. 24-28

Мацько, О. Ю. Кукурудза. Вінницька область [Текст] / О. Ю. Мацько // Агроном. - 2008. - № 3 . -  С. 62-63

Особливості сортової політики, сортооновлення й сортозміни озимої м'якої пшениці за рекоменданціями одеських селекціонерів // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 46 - 47

Рибалка, О. І. Використання пшениці ваксі для селекції сортів нового покоління / О. І. Рибалка, М. А. Литвиненко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.34-38

Уліч, О. Урожайність озимої пшениці в умовах посухи / О. Уліч // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 48 - 52, 54-55

Ширинян, М. Система удобрения озимых колосовых в энергосберегающих технологиях [Текст] / М. Ширинян // Главный агроном. - 2008. - № 7. -  С. 18-19

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

Поповнення ринку сортів рослин: соя культурна / О. Безручко, О. Колесніченко, С. Корнійчук, О. Бондар // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 68 - 72

Щігорцева, О.  Підвищення продуктивності і якості гороху [Текст] / О. Щігорцева // Тваринництво України. - 2008. - № 6 . -  С. 35-36    

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ 

Дерябин, А.  Из опыта выращивания подсолнечника [Текст] / А. Дерябин // Главный агроном. - 2008. - № 8. -  С. 23-24   

Зозуля, О. Л. Готуємо ріпак до зимівлі вже зараз [Текст] / О. Л. Зозуля // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 18. -  С. 13

Європейська перспектива виробництва ріпаку в Україні [Текст] // Зерно. - 2008. - № 7 . -  С. 48-49

Листопад, Валерія Український ріпак зможе задовольнити апетити Європи. Але з якою вигодою?. / В. Листопад // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 46 – 49

Мацько, О. Ю. Соняшник. Вінницька область [Текст] / О. Ю. Мацько  // Агроном. - 2008. - № 3 . -  С. 74-75

Оверченко, Б. Соняшник: рекомендації до збирання / Б. Оверченко // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 68 – 69

Санін , В.А. Основні технологічні елементи вирощування озимого ріпаку в осінній період [Текст] / В.А.  Санін , Ю. В. Санін // Агроном. - 2008. - № 3 . -  С. 24-25

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

Тибель, В.  Колючий "женьшень" [Текст] / В. Тибель // Дім, сад, город. - 2008. - № 8. -  С. 14-16

Ярошевська, А. П. Загальна улюблениця – м'ята [Текст] / А. П. Ярошевська // Дім, сад, город. - 2008. - № 7. -  С. 10-11

КАРТОПЛЯ

Лабух, В. Почва в гребнях – урожай картофеля выше [Текст] / В. Лабух, А. Михальченков, В. Ториков // Сел. механизатор. - 2008. - № 7. -  С. 23

Свояченко, М. І. Картопля: історія, події, факти / М. І. Свояченко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.81

Скорик, С. Картоплю – у кожен дім [Текст] / С. Скорик // Агро Перспектива. - 2008. - № 7. -  С. 58-59

Тарасенко, О. Збирання та післязбиральна доробка бульб картоплі / О. Тарасенко // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 72 - 77        

Тарасенко, О. Особливості догляду за посівами катроплі / О. Тарасенко // Пропозиція. - 2008. - № 7. -  С. 34-41

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

Доманов, Н. М.   Оценка различных технологий возделывания сахарной свеклы [Текст] / Н. М. Доманов, К. Б. Ибадуллаев, Н. К. Шаповалов // Сах. свекла. - 2008. - № 7. -  С. 21-23

Заришняк, А. С. Відтворення родючості грунту і продуктивність цукрових буряків / А. С. Заришняк, А. О. Сипко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.16-19

Заришняк, А. С. Економічна ефективність системи удобрення при вирощуванні цукрових буряків [Текст] / А. С. Заришняк, Л. А. Джігіріс, Р. В. Кубряк // Цукр. буряки. - 2008. - № 5. -  С. 12-13

Мацько, О. Ю. Цукровий буряк. Вінницька область [Текст] / О. Ю. Мацько // Агроном. - 2008. - № 3 . -  С. 58-59

Мороз, О. В. Погода, волога, добрива і урожай цукрових буряків [Текст] / О. В. Мороз // Цукр. буряки. - 2008. - № 5. -  С. 18-19

Сапронов, Н. М. Технологические качества и устойчивость различных гибридов к хранению [Текст] / Н. М. Сапронов, М. К. Пружин, А. В. Умеренков // Сах. свекла. - 2008. - № 7. -  С. 36-39

 КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ 

Артемов, И. Интенсификация производства энергетических кормов на основе использования рапса [Текст] / И. Артемов // Главный зоотехник. - 2008. - № 6. -  С. 29-32

Подобєд, Л. Молочна кислота, пробіотики та консервування кормів сучасними методами / Л. Подобєд, В. Неживенко // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 116 - 119

Федорин, Б. Інтенсивна технологія заготівлі сіна із природних, сіяних луків та культурних пасовищ / Б. Федорин // Пропозиція. - 2008. - № 7. -  С. 58 – 60

ОВОЧІВНИЦТВО

Болотских, А. Экологические аспекты технологии выращивания овощных растений [Текст] / А. Болотских // Овощеводство. - 2008. - № 9. -  С. 58-61

Куракса, Н. П. Перец – в каждый огород ! [Текст] / Н. П. Куракса // Овощеводство. - 2008. - № 7. -  С. 13-15

Недялкова, И. Сорта чеснока [Текст] / И. Недялкова, А. Капустина // Овощеводство. - 2008. - № 7. -  С. 57-59

Позняк, А. Горох овощной: новинки селекции [Текст] / А. Позняк, Н. Харицкий, А. Маленко // Овощеводство. - 2008. - № 8. -  С. 58-59

Смилянец, Н. Перспективные для Украины виды физалиса [Текст] / Н. Смилянец // Овощеводство. - 2008. - № 9. -  С. 34-36

Сыч, З. Как правильно выбрать сорт. Огурец для открытого грунта [Текст] / З. Сыч, И. Бобось, В. Гопчак // Овощеводство. - 2008. - № 7. -  С. 22-33

Сыч, З. Использование агроволокна для укрывной культуры в овощеводстве [Текст] / З. Сыч // Овощеводство. - 2008. - № 8. -  С. 38-44

Сыч, З. Цена риска. Особенности технологии выращивания озимого лука [Текст] / З. Сыч // Овощеводство. - 2008. - № 8. -  С. 45-49

Шульгіна, Л. М.  Вирощуємо дієтичні баклажани [Текст] / Л. М. Шульгіна // Дім, сад, город. - 2008. - № 6. -  С. 7-9

ПЛОДІВНИЦТВО ЯГІДНИЦТВО

Андращук, О. Найперспективніші сорти зимових яблук 2008 [Текст] / О. Андращук // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8 . -  С. 6-7

Андращук, О.  Суниця знайома – незнайомка [Текст] / О. Андращук // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8 . -  С. 4-5 ; № 9 . -  С. 4-5

Дядюра, О. М. Як зимують мої персикові дерева [Текст] / О. М. Дядюра // Дім, сад, город. - 2008. - № 9. -  С. 33

Жолобецький, Геннадій Вирощуємо суницю / Г. Жолобецький // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 74 - 77

Кіщак, О. Сучасні підходи до створення інтенсивних насаджень черешні / О. Кіщак // Пропозиція. - 2008. - № 6. -  С. 66 - 67 ; № 7. -  С. 48 – 50

Мазур, П. Короли Севера.  Неукрывные сорта винограда [Текст] / П. Мазур // Огородник. - 2008. - № 7. -  С. 14-15

Меженский, В. Эволюция грецкого ореха. Новые сорта [Текст] / В. Меженский // Огородник. - 2008. - № 8 . -  С. 22-23

Сизоненко, В. Гранатовый куст летом в открытом грунте [Текст] / В. Сизоненко // Огородник. - 2008. - № 8 . -  С. 19

Шевченко, І. В. Еколого-економічні аспекти виноградарства України / І. В. Шевченко, В. В. Власов // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.61-63

Яхимович, О. В. Актинідія [Текст] / О. В. Яхимович // Дім, сад, город. - 2008. - № 6. -  С. 33-34

КВІТНИЦТВО 

Боренкова, Р.  Пламенеют душистые флоксы [Текст] / Р. Боренкова // Огородник. - 2008. - № 7. -  С. 40

Зикова, В. К. Які вони голландські іриси? [Текст] / В. К. Зикова, І. В. Улановська // Квіти України. - 2008. - № 4. -  С. 14-15         

Комова, Н. Её величество Далия: [Жоржини] / Н. Комова, Г. Комов // Огородник. - 2008. - № 9. -  С. 38-40

Сад троянд власноруч [Текст] // Квіти України. - 2008. - № 4. -  С. 16-17

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

Авотіна, О. С. Липа - бурштин медового літа [Текст] / О. С. Авотіна // Квіти України. - 2008. - № 4. -  С. 39-41

Крюкова, Е. А. Основные направления изучения инфекционного усыхания дуба [Текст] / Е. А. Крюкова, З. И. Маланина // Лесное хоз-во. - 2008. - № 3. -  С. 46-47

Межибовский, А. М. Лесная типология вчера и сегодня [Текст] / А. М. Межибовский // Лесное хоз-во. - 2008. - № 3. -  С. 20-22

Сапанов, М. К. Роль защитного лесоразведения и устойчивое природопользование [Текст] / М. К. Сапанов // Лесное хоз-во. - 2008. - № 3. -  С. 28-30

ЗАХИСТ РОСЛИН    

Готуємо ріпак до зимівлі гербіцидно-фунгіцидною сумішшю [Текст] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 15-16. -  С. 13

Довгань, С. Озимині – надійний захист / С. Довгань, О. Сядриста // Пропозиція. - 2008. - № 9. - С. 80 - 82, 84

Єлькін, О. О. АНТАЛ – новий претендент на лідерство серед протруйників озимої пшениці [Текст] / О. О. Єлькін, Т. Ю. Маркова , І. М. Черняєва // Зерно. - 2008. - № 7 . -  С. 58-59

Король, Т. Захист овочевих культур [Текст] / Т. Король // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 13-14. -  С. 24-27

Красиловець, Ю. Г. Інтегрований захист гречки [Текст] / Ю. Г. Красиловець, В. С.  Зуза , К. М. Скляревський // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 7. -  С. 4 – 5

Ретьман, С. В. Розвиток хвороб пшениці  озимої зарізних рівнів мінерального живлення [Текст] / С. В. Ретьман // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 7. -  С. 17 - 18

Фокін, А. Система захисту овочевих культур закритого грунту / А. Фокін // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 86 - 92 

ТВАРИННИЦТВО

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

ГОДІВЛЯ І УТРИМАННЯ ТВАРИН

Панина, Н. Г. Математическая модель вариаций питательных веществ в суточных рационах [Текст] / Н. Г. Панина, Ю. М. Колпаков, Е. С. Шенцова // Аграр. наука. - 2008. - № 8. -  С. 25-26

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА 

Друженко, Валерій Шлях якісного молока / В. Друженко // Пропозиція. - 2008. - № 7. -  С. 28 – 29

Зайнутдинов, Г. Холодный метод выращивания телят – способ повышения их резистентности и сохранности [Текст] / Г. Зайнутдинов, М. Алигаджиев, В. Иванов, Д. Костерин // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2008. - № 6 . -  С. 20-22

Коваль, С. Найвищий надій на Вінничині – 7003 кг:[Молочне скотарство]/ С. Коваль // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 120 – 123

Козуб, Ю. А. Продуктивность черно-пестрых коров и их голштинизированных помесей при скармливании кормовой добавки Фелуцен [Текст] / Ю. А. Козуб, Л. Н. Карелина, Б. Я. Власов // Зоотехния. - 2008. - № 7. -  С. 5-6

Кокорев, В. А.    Влияние хрома на молочную продуктивность коров [Текст] / В. А. Кокорев, А. Н. Федаев, Н. И. Гибалкина // Зоотехния. - 2008. - № 9. -  С. 11-13

Куценко, А. И. Оптимизация стратегии формирования продуктивности при выращивании и откорме крупного рогатого скота на комплексах [Текст] / А. И. Куценко // Известия Тимирязевской с.-х. акад. - 2008. - № 2 . -  С. 103-115       

Луценко, М.  Ефективна альтернатива: легкозбірні корівники / М. Луценко, В. Салига // Пропозиція. - 2008. - № 8. -  С. 126 - 128

Ляшук, Р. Н. Совершенствование системы отбора молочного скота [Текст] / Р. Н. Ляшук, А. И. Шендаков, Т. А. Шендакова // Аграр. наука. - 2008. - № 8. -  С. 31-34

Петренко, І. П. Теорія і практика розподілу бугаїв-плідників за рівнями племінної цінності / І. П. Петренко, А. П. Кругляк // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.39-42

Полупан, Ю. П.  Інтенсивне молочне скотарство Німеччини / Ю. П. Полупан, М. С. Гавриленко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 7. - С.25

Полупан , Ю. Інтенсивне молочне скотарство Франції [Текст] / Ю. Полупан, М. Гавриленко // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 3-5

Романенко, Л.   Выращивание ремонтного молодняка в высокопродуктивных стадах [Текст] / Л. Романенко, В. Волгин // Главный зоотехник. - 2008. - № 6. -  С. 12-13

Сірацький, Й. Плідники новостворених порід [Велика рогата худоба] / Й. Сірацький , О. Бойко   [та ін.] // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 20-23

Славов, В.  Яловичина стає дедалі дефіцітнішою / В. Славов, І. Гузєв, П. Шуст // Пропозиція. - 2008. - № 9. -  С. 124 – 127

Юсупов, Р. Влияние голштинизации на продуктивность коров и экологическую безопасность продукции [Текст] / Р. Юсупов, Х. Тагиров, Э. Андриянова // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2008. - № 6 . -  С. 19-20 

КОНЯРСТВО 

Временный регламент для всадника на пони [Текст] // Конный мир. - 2008. - № 8. -  С. 28-32

Надеева, Н. С. Анализ оценки племенных качеств жеребцов-производителей чистокровной верховой породы по качеству потомства [Текст] / Н. С. Надеева, С. Н. Харитонов // Коневодство и конный спорт. - 2008. - № 3. -  С. 7-8

Хотов, В. Х. Анализ результатов линейной сочетаемости и ее влияния на работоспособность потомства лошадей чистокровной верховой породы [Текст] / В. Х. Хотов, И. В. Сутугина // Коневодство и конный спорт. - 2008. - № 3. -  С. 11-13 

СВИНАРСТВО

Бірта, Г. М’ясосальність свиней за протеїнового підживлення [Текст] / Г. Бірта // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 38-40  

Буяров, А. В. Резервы повышения эффективности свиноводства [Текст] / А. В. Буяров, О. В. Кислякова, Е. А. Кострикина // Аграр. наука. - 2008. - № 7. -  С. 15-17

Зельдин, В.  Зарубежные генотипы в отечественном воспроизводстве свиней [Текст] / В. Зельдин // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 17-20

Карнаухов, Ю. А. Продуктивность молодняка свиней при использовании Глауконита [Текст] / Ю. А. Карнаухов, Х. Х. Тагиров, А. В. Близнецов // Зоотехния. - 2008. - № 7. -  С. 14-15

Коновал, О. М.   Генетична структура популяції свиней великої білої породи за маркерами стійкості проти колібактеріозів / О. М. Коновал // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.79-81

Кучерявий, В. Якщо в раціоні лактоцел... [Годівля свиней] / В. Кучерявий // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 35-37

Крилова, Л. Селекційні методи підвищення скороспілості і м'ясності свиней [Текст] / Л. Крилова , Ю. Шульгіна А. Маслюк, А. Івін // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 23-26

Никитченко, Д. В. Динамика роста мышц у свинок крупной белой породы [Текст] / Д. В. Никитченко, В. Е. Никитченко, В. П. Панов // Известия Тимирязевской с.-х. акад. - 2008. - № 2 . -  С. 93-102

ВІВЧАРСТВО КОЗІВНИЦТВО 

Давиденко В. Вівчарство у фермерстві [Текст] / Давиденко В., М. Журавель // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 32-34

Минко, О. А. Продуктивность овец породы манычский меринос в зависимости от срока рождения [Текст] / О. А. Минко // Зоотехния. - 2008. - № 7. -  С. 24-25

Столповский, Ю. А. Полиморфизм молекулярно-генетических маркеров у овец романовской породы [Текст] / Ю. А. Столповский, А. В. Лапшин [та ін.] // Известия Тимирязевской с.-х. акад. - 2008. - № 2 . -  С. 131-136

Шелест, Л. Рейтинг вітчизняних підприємств з виробництва та переробки вовни: / Л. Шелест // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 27-32

ЗВІРІВНИЦТВО 

Бекетов, С. В. Вторичная половая структура популяции песца и лисицы при разведении на зверофермах [Текст] / С. В. Бекетов, С.Н.  Каштанов  // Кролиководство и звероводство. - 2008. - № 4 . -  С. 14-15

Боровков, М. Профилактическая обработка крольчат УФ и КВЧ-лучами [Текст] / М. Боровков, О. Михайлова // Сел. механизатор. - 2008. - № 6. -  С. 39

Коновалов , А. М. Влияние антиоксиданта евротиокс концентрат Dry на рост молодняка норок и качество шкурок [Текст] / А. М. Коновалов   // Кролиководство и звероводство. - 2008. - № 4 . -  С. 12-13

Петренко, В. Жваві кроленята [Текст] / В. Петренко // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8 . -  С. 23

ПТАХІВНИЦТВО 

Бондаренко, Ю. В. Сучасні методи визначення статі молодняку сільськогосподарської птиці [Текст] / Ю. В. Бондаренко // Ефективне птахівництво. - 2008. - № 7. -  С. 34-39

Гоноцкий, В. А. Пищевая и биологическая ценность мяса уток и гусей [Текст] / В. А. Гоноцкий // Ефективне птахівництво. - 2008. - № 7. -  С. 13-17

Егоров, И.  Нетрадиционные корма в птицеводстве [Текст] / И. Егоров // Ефективне птахівництво. - 2008. - № 7. -  С. 46-50

Кримська, Т. В. Як примусити курей нестися [Текст] / Т. В. Кримська // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8 . -  С. 20-21

Лашко, О. І. Перепелиці : чим корисні вони для людини [Текст] / О. І. Лашко // Дім, сад, город. - 2008. - № 9. -  С. 39-41     

Перепелкина, Л. И. Селен в рационе цыплят-бройлеров [Текст] / Л. И. Перепелкина // Зоотехния. - 2008. - № 9. -  С. 18-19

Світлові програми вирощування і утримання індиків провідних селекційних компаній світу [Текст] // Ефективне птахівництво. - 2008. - № 8. -  С. 37-42

БДЖІЛЬНИЦТВО

Гробов, О. Ф. Трансгенные растения и пчелы [Текст] / О. Ф. Гробов, А. Н. Сотников, Р. Т. Клочко // Ветеринария. - 2008. - № 7. -  С. 15-19     

Дяченко, П. К. Приблизна схема медоносного конвеєра для пасіки на 100-120 бджолосімей [Текст] / П. К. Дяченко // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8. – С. 11-12

Мосолов, А. А. Новое в повышении продуктивности пчел [Текст] / А. А. Мосолов // Пчеловодство. - 2008. - № 5. -  С. 26

Шмуля, С.  Збереження темної бджоли (apis mellifepa L) – пріоритет SICAMM [Текст] / С. Шмуля // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8 . -  С. 15

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Дацюк, П. В. Продуктивные показатели селинского карпа при различных технологиях выращивания  [Текст] / П. В. Дацюк // Известия Тимирязевской с.-х. акад. - 2008. - № 2 . -  С. 121-124

За рибу гроші [Текст] // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 17. -  С. 18 

Корчовий, Ф. В. Заходи боротьби з краснухою коропів [Текст] / Ф. В. Корчовий, В. В. Просяна, О. Б. Олійник  // Агросвіт України. - 2008. - № 7-8 . -  С. 30-31

Леонов, Ю. Актуальні проблеми охорони здоров’я риб та інших гідробіонтів [Текст] / Ю. Леонов // Тваринництво України. - 2008. - № 7 . -  С. 10-12 

ВЕТЕРИНАРІЯ 

Габрусь, В. А. Средства и методы терапии лошадей при паразитозах [Текст] / В. А. Габрусь // Коневодство и конный спорт. - 2008. - № 3. -  С. 21-23

Имангулов, Ш. А. Причины возникновения дерматитов у бройлеров, меры профилактики и снижения ущерба [Текст] / Ш. А. Имангулов // Ефективне птахівництво. - 2008. - № 7. -  С. 52-54

Комиссаренко, А. А. Нанотехнологические аспекты ветеринарной гомеопатии [Текст] / А. А. Комиссаренко, Т. В. Новосадюк // Ветеринария. - 2008. - № 7. -  С. 50-53

Лук'янова, Г. О. Особливості аутоімунного стану організму коней при кишкових гельмінтозах / Г. О. Лук'янова // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 8. - С.36-38

Олейник, А. В. Этиология, профилактика и лечение при эндометритах у коров [Текст] / А. В. Олейник // Ветеринария. - 2008. - № 8. -  С. 6-8

Рыжаков, А. В. Лечение травматического ретикулита крупного рогатого скота [Текст] / А. В. Рыжаков, А. В. Лазарев, В. В. Власов // Зоотехния. - 2008. - № 7. -  С. 25-26


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
(Поточний бібліографічний список)
Вип. 3.

  1. Частина 1
  2. Частина 2

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше