ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїНОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вип. 2

Версія для друку

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА
Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства
Відділ літератури та інформації виробничого профілю
 
НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ
З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ
(Поточний бібліографічний список)
Вип. 2.
Вінниця, 2008

 ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у квітень-червень 2008 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.
На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.


ЕКОНОМІКА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Амосов, О. Ю. Чинники стійкості розвитку фермерського виробництва / О. Ю. Амосов // АгроСвіт. - 2008. - № 9. -  С. 5-8

Бакум, В. В. Удосконалення управління територіальною громадою сільської ради / В.В. Бакум // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 5. - С.71-73

Борович, О. В. Непрямі витрати: склад та облік трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств / О. В. Борович // АгроСвіт. - 2008. - № 10. -  С. 17-20        

Величко, А. Є. Кризові явища у соціально-трудових відносинах сільського господарства України / А.Є. Величко // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.141-144

Гайдуцький, І. П. Привабливість України для транснаціональних корпорацій / І.П. Гайдуцький // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.152-157

Горобець, Н. М.  Матеріальні аспекти мотивації праці сільськогосподарських працівників / Н. М. Горобець // АгроСвіт. - 2008. - № 11. -  С. 40-44

Гуцаленко, Л. В. Адаптація аудиторської діяльності України до міжнародних стандартів / Л.В. Гуцаленко, О.Д. Шевчук, В.П. Бралатан  // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.96-98

Дацько, Л. В. Господарський аспект земельних відносин в Україні / Л.В. Дацько, В.Л. Іскоростенський  // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.62-66.

Клочковський, О. В. Ефективність функціонування підприємницьких структур у сільському господарстві Вінницької області  / О.В. Клочковський // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.83-86

Коваленко, О. В. Класифікація витрат ресурсів як основа оцінювання собівартості продукції / О.В. Коваленко // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.90-95

Кононова, О. О.         Управління процесами забезпечення і використання оборотних коштів на підприємствах аграрного сектору / О. О. Кононова // АгроСвіт. - 2008. - № 12. -  С. 39-44

Концепция устойчивого развития личного подсобного хозяйства // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 5. -  С. 33-39

Коритник , М. В. Раціональне використання землі в умовах оренди / М.В. Коритник  // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.67-72

Куев, А. Оптимизация производственной структуры агропредприятия / А. Куев, В. Колодяжный // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 5. -  С. 16-20

Кушнарева, Н. Л. Агрохолдинги как фактор роста сельскохозяйственного производства / Н. Л. Кушнарева // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 4. -  С. 60-62

Лазуткіна, С. С.  Державне регулювання діяльності аграрних підприємств на продовольчому ринку / С. С. Лазуткіна // АгроСвіт. - 2008. - № 10. -  С. 35-38

Макаренко, П. М. Фермерство України у контексті тенденцій розвитку світового сільського господарства / П.М. Макаренко, Л.Л. Мельник // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.145-152

Мудрак, Р. П. Розширення експортних можливостей: зовнішньоторговельні вигоди та внутрішні продовольчі ризики / Р.П. Мудрак // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.122-127

Олійник , Т. І.   Конкуренція та конкурентоспроможність на ринку аграрної праці / Т.І. Олійник  // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.109-116

Павленчик, Н. Ф. Еволюція розвитку аграрного ринку України / Н.Ф. Павленчик // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.116-121

Плужніков, В. О. Вплив мотивації праці на підвищення ефективності виробництва / В.О. Плужніков, О.О. Кіях // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.137-140

Подолянчук, О. А. Облікова політика та її вплив на доходи сільськогосподарських підприємств / О.А. Подолянчук // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.103-108

Сичова, М. О.   Напрями і розмір державної підтримки АПК України при вступі до Світової Організації Торгівлі / М. О. Сичова, Н. О. Шевченко // АгроСвіт. - 2008. - № 11. -  С. 11-14

Чіп, Л. О. Поняття економічної стійкості аграрних підприємств у ринкових умовах господарювання / Л. О. Чіп // АгроСвіт. - 2008. - № 10. -  С. 45-48

Шкуратов, О. І.  Удосконалення управління лізинговим процесом в АПК / О. І. Шкуратов // АгроСвіт. - 2008. - № 11. -  С. 21-24

Шкуратова, І. І. Особливості прояву невизначеності і ризику в розвитку регіональної аграрної сфери / І. І. Шкуратова // АгроСвіт. - 2008. - № 10. -  С. 32-34

Шпикуляк, О. Г. Інституціональні особливості розвитку підприємства та соціального капіталу в аграрній сфері / О. Г. Шпикуляк // АгроСвіт. - 2008. - № 11. -  С. 4-10

Юшин, С. О. Комерціалізація як фактор забезпечення відповідності національної інноваційної системи чинним пріоритетам агросфери / С.О. Юшин, М.А. Брусенко // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.41-50

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

Бодюк, А. В. Фіскальні новації плати за лісокористування / А.В. Бодюк // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.131-136

Галенко, О. І. Вплив форми господарювання сільськогосподарських підприємств на ефективність зернових / О. І. Галенко // АгроСвіт. - 2008. - № 10. -  С. 7-16

Іванько, А. В. Сучасні маркетингові тенденції на ринку картоплі України / А. В. Іванько, О. Ю. Локоть // АгроСвіт. - 2008. - № 12. -  С. 22-25

Ковальчук, О. В. Маркетингові засади інтеграції учасників бурякоцукрового виробництва / О. В. Ковальчук // АгроСвіт. - 2008. - № 10. -  С. 21-24

Кипкеева, А. Экономическая эффективность производства плодов и овощей / А. Кипкеева // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 6. -  С. 51-52

Лазнюк, І.Світовий олійний ринок: Україна може стати сировинним придатком / І. Лазнюк // Пропозиція. - 2008. - № 5. -  С. 34 -35

Нелуп, А.  Агрострахование – реальность и перспективы [Текст] / А. Нелуп // Овощеводство. - 2008. - №4 . -  С. 70-71

Приліпка, О. В.  Економічна оцінка виробництва насіння гібридів F1 помідора для закритого грунту / О.В. Приліпка // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 4. - С.73-74

Ратошнюк, Т. М. Перспективи розвитку хмелярства України в контексті євроінтеграційних процесів / Т.М. Ратошнюк // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.59-62

Цраева, Л.И. Основы управления затратами производства на сельскохозяйственных предприятиях: [Зернове виробництво] / Л. И. Цраева // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 4. -  С. 36-39

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

Бутенко, О. С. Оптимізація розмноження і нова парадигма розвитку птахівництва в Україні / О. С. Бутенко // АгроСвіт. - 2008. - № 9. -  С. 24-26

Дудник, А. Оптимизация показателей безопасности продукции животноводства / А. Дудник // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 5. -  С. 68-70

Кругляк, О. В. Організаційні та фінансово-економічні складові відносин з лізингу племінних тварин / О.В. Кругляк // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.87-89

Павлов, А. А. Межхозяйственная кооперация в свиноводстве и ее экономическая эффективность / А. А. Павлов, Н. А. Душкина, А. А. Павлов // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 4. -  С. 55-57

Папцов, А. Г. Современные тенденции потребления молочной продукции за рубежом / А. Г. Папцов, Д. О. Глухов // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 4. -  С. 71-74

Правдюк, А. Л. Державна реєстрація сільськогосподарських тварин і розвиток галузі тваринництва / А.Л. Правдюк // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.98-102

ГРУНТОЗНАВСТВО

Булыгина, Е. С.   Исследование структуры диазотрофного сообщества пахотной почвы / Е. С. Булыгина, Е. В. Задорина, Б. Б. Кузнецов // Аграр. наука. - 2008. - № 4. -  С. 13-15

Воронков, В. Зачем и как анализировать состав почвы [Текст] Методы и оборудование для агрохимического обследования почв / ВладимирВоронков, СтаниславШишков // Новое сел. хоз-во. - 2008. - № 2. -  С. 54-59     

Дмитрук, Ю. М. Залежність вмісту форм калію від вологості зразків ґрунтів / Ю.М. Дмитрук, О.В. Вархол, Н.Д. Галак // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 4. - С.29-31

Медведєв, В. В. Європейська політика охорони ґрунтів / В.В. Медведєв // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 5. - С. 5-11

Петерсон, Г. Сберегать и накапливать влагу в почве все равно что хранить деньги в банке / Г. Петерсон // Главный агроном. - 2008. - № 4. -  С. 13-16

Полупан, М. І. Природний рівень фосфору у ґрунтах України залежно від їх генетичної природи / М.І. Полупан, В.Б. Соловей, О.В. Коростін // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 5. - С.14-23

АГРОХІМІЯ

Беляк, В. Б. Эффективность сидеральных смесей [Текст] / В. Б. Беляк, И. Н. Зеленин, А. В. Чернышов // Земледелие. - 2008. - № 4. -  С. 28-29     

Дейвис, В.  Витамины для почвы [Текст] / В. Дейвис , М. Хегни, Р. Лонг // Зерно. - 2008. - № 5. -  С. 34-44

Еськов, А. И.     Повысить эффективность использования органических удобрений [Текст] / А. И. Еськов // Земледелие. - 2008. - № 4. -  С. 18-19

Рак, М. Применение микроудобрений в современных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур / М. Рак // Главный агроном. - 2008. - № 5. -  С. 12-16

Якушев, В. П.    Реализация системы удобрения в точном земледелии [Текст] / В. П. Якушев, А. И. Иванов, В. В. Якушев // Земледелие. - 2008. - № 5. -  С. 18-20

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Добіжа, Н. В. Відтворення матеріально-технічної бази як основа зростання сільськогосподарського виробництва / Н.В. Добіжа // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.78-83

Калінчик, М. Б.          Методичні підходи до розрахунку потреби сільськогосподарських підприємств у тракторах / М. Б. Калінчик // АгроСвіт. - 2008. - № 9. -  С. 27-31

Самойленко, А. Г. Перспективи виробництва біодизеля в Україні / А.Г. Самойленко // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С.72-77 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ  РОСЛИННИЦТВА

Дианов, Л. В.     Обоснование параметров энергосберегающей сушильной камеры / Л. В. Дианов, Д. А. Карповский // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 6. -  С. 39-40

Как сушат зерно соседи: [Зарубіжний досвід ] // Зерно. - 2008. - № 4. -  С. 118-120

Скок, І. Технологічні особливості сортування насіння сільгоспкультур на обладнані фірми "SEA SRT":[Сортування насіння соняшника] / І. Скок // Техніка АПК. - 2008. - № 3/4. – С. 33.

Тарасенко, А. П. Совершенствование послеуборочной обработки зерна / А. П. Тарасенко, В. И. Оробинский, А. М. Гиевский // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 6. -  С. 2-3

Тимофеев, М. Н. Исследование машинной уборки сладкого перца / М. Н. Тимофеев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 5. -  С. 48

Цуркан, О.  Застосування вібраційного обладнання в процесі сушіння насіння гарбуза / О. Цуркан, О. Герасимов // Техніка АПК. - 2008. - № 3/4. -  С. 21-22

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ  ТВАРИННИЦТВА

Алексеев, И. А. Влияние эфирных масел на микроклимат телятника [Текст] / И. А. Алексеев, А. Н. Анин // Ветеринария. - 2008. - № 6. -  С. 46-47

Боровков, М.  Профилактическая обработка крольчат УФ и КВЧ-лучами [Текст] / М. Боровков, О. Михайлова // Сел. механизатор. - 2008. - № 6. -  С. 39    

Оськин, С. В.     Особенности электропривода вентиляционных установок в птичниках / С. В. Оськин, В. И. Шипалов // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 6. -  С. 21-22

Пивовар, В. Нові технології приготування та роздавання кормосумішей / В. Пивовар, Г. Гнатюк // Пропозиція. - 2008. - № 5. -  С. 108, 110

Сидыгинов, Ю. Н. Анаэробная переработка отходов для получения биогаза / Ю. Н. Сидыгинов, Д. Н. Шамшуров, Д. В. Костромин // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 6. -  С. 42-43

Фененко, А. Перспективи технічного і технологічного відтворення індустріальних ферм з виробництва молока / А. Фененко, С. Москаленко та ін. // Техніка АПК. - 2008. - № 3/4. -  С. 16-17.

Шевченко, І. Новітня технологія і обладнання для механізації процесів у вівчарстві / І. Шевченко, В. Лиходід та ін. // Техніка АПК. - 2008. - № 3/4. -  С. 8-10.  

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Величко, А. Є. Впровадження сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур / А. Є. Величко, Л. А. Рожко // АгроСвіт. - 2008. - № 12. -  С. 17-21

 СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

Черемха, Б. Сортова й технологічна політика в рослинництві має бути керованою / Б. Черемха // Пропозиція. - 2008. - № 4. -  С. 64 - 66 

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

Жолобецький, Г. Стовідсотковий No-till – виграш у будь-якому разі: [Обробіток ґрунту] / Г. Жолобецький // Пропозиція. - 2008. - № 6. -  С. 32 - 34

Медведєв, В. В. Розмежування земельних ділянок у точному землеробстві / В.В. Медведєв, М.Й. Шевчук, М.І. Зінчук // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 4. - С.23-28

Петрова, Л. Н. Ресурсосбережение в земледелии [Текст] / Л. Н. Петрова // Земледелие. - 2008. - № 4. -  С. 7-9        

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

Белявский, Ю. В. Бессменная рожь: 124 года на одном поле [Текст] / Ю. В. Белявский, Н. Н. Опара // Зерно. - 2008. - № 4. -  С. 17-23

Носенко, Ю.  Стан та перспективи вирощування рису в Україні [Текст] / Ю. Носенко // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 11. -  С. 32-34       

Рибалко, О. І. Хлібопекарська якість тритикале / О.І. Рибалко, М.А. Литвиненко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 5. - С.29-33

Скоцик, В. Зберегти майбутній урожай пшениці – важливе завдання державного рівня / В. Скоцик, С. В'ялий, О. Бовсуновський // Пропозиція. - 2008. - № 5. -  С. 92 – 96

Стаценко, А. П.          Метод разделения озимых и яровых форм хлебных злаков [Текст] / А. П. Стаценко, Д. Н. Балеев // Земледелие. - 2008. - № 4. -  С. 45

Шиповский, А. К. Хозяйственно-биологические особенности сортов ярового ячменя / А. К. Шиповский, А. В. Куляев // Аграр. наука. - 2008. - № 4. -  С. 5-6

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

Жеребко, В. Технології вирощування та інтегрованого захисту посівів сої / В. Жеребко // Пропозиція. - 2008. - № 5. -  С. 68 – 74

Тарасюк, Л. Незаслужено призабута квасоля – джерело білків! / Л. Тарасюк // Агросвіт України. - 2008. - № 5. -  С. 29-30 

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

Митропольская, Н. Лекарственный гриб чага [Текст] / Н. Митропольская, Н. Бисько // Овощеводство. - 2008. - № 6. -  С. 76-78   

Фокін, А. Біологічний захист лікарських культур / А. Фокін // Пропозиція. - 2008. - № 6. -  С. 80 - 82, 84, 86

Ярошевська, А. П. Загальна улюблениця – м'ята [Текст] / А. П. Ярошевська // Дім, сад, город. - 2008. - № 7. -  С. 10-11   

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

Громов, А. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах различных гибридов подсолнечника / А. Громов, И. Давлятов // Главный агроном. - 2008. - № 4. -  С. 39-41 

Михайлина, В. В. Проектный подход к оценке эффективности производства основных масличных культур / В. В. Михайлина, В. И. Трухачев // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. - 2008. - № 4. -  С. 32-34

Полякова, І. Ресурси льону в Україні / І. Полякова, О. Поляков // Пропозиція. - 2008. - № 5. -  С. 52 – 53

Хмырова, Н. Перспективный способ повышения устойчивости и продуктивности агроценоза рапса / Н. Хмырова, В. Фирсов // Главный агроном. - 2008. - № 5. -  С. 35-37

КАРТОПЛЯ

Бутов, А. В. Приемы биологизации и голландской технологии при возделывании картофеля [Текст] / А. В. Бутов // Земледелие. - 2008. - № 5. -  С. 33-35

Носенко, Ю.  Кто, где и как хранит картофель [Текст] / Ю. Носенко // Зерно. - 2008. - № 4. -  С. 80-85

Основы удобрения картофеля [Текст] // Овощеводство. - 2008. - № 4. -  С. 35-39

Скорик, С. Картоплю –  у кожен дім / С. Скорик // Агро Перспектива. - 2008. - № 7. -  С. 58-59

Слепцов, Ю.      Выбираем сорт картофеля [Текст] / Ю. Слепцов  // Овощеводство. - 2008. - № 4. -  С. 56-59

Тарасенко, О. Що треба знати про садіння картоплі / О. Тарасенко // Пропозиція. - 2008. - № 6. -  С. 44 - 48, 49 - 50

ЦУКРОВІ БУРЯКИ 

Адаменко , С. В. "Нутрівант плюс ТМ цукрові буряки" – гарант високої продуктивності цукрових буряків [Текст] / С. В. Адаменко , С. В. Машинник // Зерно. - 2008. - № 5 . -  С. 46-47

Галиакберов, А. Г. Окучивание сахарной свеклы – эффективный прием [Текст] / А. Г. Галиакберов, Р. В. Науметов // Сах. свекла. - 2008. - № 4. -  С. 10-11

Никитин, А. Ф.  Размеры корнеплодов и содержание сахара [Текст] / А. Ф. Никитин // Сах. свекла. - 2008. - № 5. -  С. 46-48

 КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Бондарев, В. А.  О химическом консервировании трав / В. А. Бондарев, А. А. Панов, В. П. Клименко // Кормопроизводство. - 2008. - № 4. -  С. 24-28

Борадулин, В. Тритикале – ценная кормовая культура / В. Борадулин // Главный агроном. - 2008. - № 5. -  С. 48-50

Глущенко, Д. Інтенсивне кормовиробництво / Д. Глущенко // Пропозиція. - 2008. - № 4. -  С. 142 – 144

Петриченко, В. Ф. Методологічні аспекти вивчення конкурентних сумісних посівів кормових культур / В.Ф. Петриченко, І.Я. Пелех // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 5. - С.24-28

Пую, В. Для покращення пасовищного травостою доцільно поєднувати дикорослі культури із смугами топінамбура, сильфію, чорноголовника / В. Пую // Тваринництво України. - 2008. - № 5 . -  С. 35-37

Сніговий, В. С. Ефективність вирощування люцерни на насіння за енергоощадними технологіями / В.С. Сніговий, С.П. Голобородько // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 5. - С.12-13

ОВОЧІВНИЦТВО 

Агафонов, А. Лук живородящий. Выращивание многоярусного лука в однолетней и многолетней культуре / А. Агафонов // Главный агроном. - 2008. - № 5. -  С. 57-59

Біліневич, Я. Диня – королева баштану / Я. Біліневич // Агросвіт України. - 2008. - № 5. -  С. 32-33

Болотских, А.  Энергосберегающая технология выращивания капусты белокачанной [Текст] / А. Болотских // Овощеводство. - 2008. - № 5. -  С. 46-50

Залізняк, О. Л. Вплив густоти висадки на  формування продуктивних ознак цибулі шалот  / О.Л. Залізняк // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 4. - С.82-83

Колесник, Л.  Выращивание семян свеклы столовой / Л. Колесник, П. Миронюк, М. Носанчук // Овощеводство. - 2008. - № 5. -  С. 56-59       

Юркевич, Ю. Секрети вирощування овочів у спеку  / Ю. Юркевич // Пропозиція. - 2008. - № 4. -  С. 38 – 39 

ПЛОДІВНИЦТВО.  ЯГІДНИЦТВО

Босий, О.  Технологія вирощування чорниці високорослої [Текст] / О. Босий // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 7. -  С. 38-40

Власов, В. В. Невідкладні завдання виноградарів у зв'язку зі вступом України до СОТ / В.В. Власов, В.О. Шерер // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 4. - С.41-42

Довганюк, А. Вирощування плодоносної суниці / А. Довганюк // Агросвіт України. - 2008. - № 4. -  С. 5-7 ; № 5. -  С. 6-7

Качалкин, М. Ремонтантная малина – секреты урожая / М. Качалкин // Главный агроном. - 2008. - № 4. -  С. 56-60

Таран, А.  Технологічні особливості вирощування яблуні [Текст] / А. Таран, В. Заморський // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 8. -  С. 24-25        

КВІТНИЦТВО 

Запорожець, О.  Гіацинт – вишуканий і неповторний аромат / О. Запорожець // Агросвіт України. - 2008. - № 4. -  С. 7-8

Сонячна, М.  Заквітчані капітали: [Ринок квітів] / М. Сонячна // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 7. -  С. 28-29

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

Зеленяк, А. К. Резервы повышения эффективности лесомелиоративных насаждений [Текст] / А. К. Зеленяк // Земледелие. - 2008. - № 5. – С. 15-17

Межибовский, А. М. Лесная типология вчера и сегодня [Текст] / А. М. Межибовский // Лесное хоз-во. - 2008. - № 3. -  С. 20-22 

Стратегія розвитку: [Лісове господарство] // Лісовий і мисливський журнал. - 2008. - № 3 . -  С. 2-3

ЗАХИСТ РОСЛИН 

Бокшан, О. Я.   Методи ідентифікації бурої бактеріальної гнилі картоплі [Текст] / О. Я. Бокшан // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 5. -  С. 23 - 27

Герасимова, А.  Интегрированная защита картофеля. Что рекомендуют ученые? [Текст] / А. Герасимова // Главный агроном. - 2008. - № 5. -  С. 41-4

Довгань, С. Шкідники й хвороби – загроза незахищеним рослинам / С. Довгань, О. Сядриста // Пропозиція. - 2008. - № 5. -  С. 58 - 60, 62, 66

Клечковський, Ю. Е.  Бактеріальне в'янення винограду [Текст] / Ю. Е. Клечковський, Л. О. Кульмінська // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 4. -  С. 26 - 27 

Круть, М.  Грызуны на полях и эффективная борьба с ними / М. Круть // Главный агроном. - 2008. - № 4. -  С. 64-66

Онищенко, О.О. Проти хвороб в'янення томата [Текст] / О. О. Онищенко // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 5. -  С. 16 – 17

Сидоренко, Т. В. Захищаймо сади [Текст] / Т. В. Сидоренко // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 6. -  С. 24 - 26

Суслик, Л. О. Пошкодженість сходів буряковою крихіткою [Текст] / Л. О. Суслик // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 6. -  С. 13 - 15 

ТВАРИННИЦТВО

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО 

ГОДІВЛЯ І УТРИМАННЯ ТВАРИН 

Афанасьев, П. И. Использование побочной продукции крахмало-паточного производства в рационах сельскохозяйственных животных [Текст] / П. И. Афанасьев, А. А. Шапошников, В. И. Гудыменко // Зоотехния. - 2008. - № 6. -  С. 14-16

Важдаева, Н. Правильный подход к кормлению животных / Н. Важдаева // Главный зоотехник. - 2008. - № 4. -  С. 26-29 

РОЗВЕДЕННЯ І ПЛЕМІННА  СПРАВА 

Кошти, вкладені в племінну справу, окупляться  // Пропозиція. - 2008. - № 4. -  С. 47 - 49

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА 

Барабаш, В. Розведення сірої української... :[Чистопородне розведення сірої української породи великої рогатої худоби] /В. Барабаш // Тваринництво України. - 2008. - № 5 . -  С. 25-27

Гончарова, К. В. Якість яловичини при використанні пелюшки в раціонах бугайців / К.В. Гончарова // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 5. - С.74-77

Дудоров, С. В.   Особенности лактации коров черно-пестрой породы разных генотипов [Текст] / С. В. Дудоров, Е. А. Китаев, С. В. Карамаев // Зоотехния. - 2008. - № 5. -  С. 16-20

Микитюк, Д. Скотарство – це вигідно / Д. Микитюк, С. Халамай, М. Геймор // Пропозиція. - 2008. - № 6. -  С. 35 – 37

Нежданов, А. Интенсивность воспроизвордства и молочная продуктивность коров / А. Нежданов, Л. Сергеева, К. Лободин // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2008. - № 5. -  С. 2-4

Осадчая, О. Ю. Молочная продуктивность коров интенсивного типа / О. Ю. Осадчая // Аграр. наука. - 2008. - № 4. -  С. 18-19

Підпала , Т. Бички української червоної молочної породи / Т. Підпала  // Тваринництво України. - 2008. - № 5 . -  С. 18-20

Полупан, Ю. Молочне скотарство Великої Британії / Ю. Полупан, М. Гавриленко, Н. Резникова // Пропозиція. - 2008. - № 5. -  С. 124 - 127

Сало, А.    Эффективность антистрессовых препаратов при производстве говядины / А. Сало // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2008. - № 5 . -  С. 12-14

Сурженко, С.  Перспективы молочного скотоводства / С. Сурженко // Главный зоотехник. - 2008. - № 4. -  С. 30-32

КОНЯРСТВО 

Киборт, М. Прошлое и настоящее донской породы лошадей / М. Киборт // Главный зоотехник. - 2008. - № 4. -  С. 38-40

Лайош Пек Оборудование для фиксации лошадей / Лайош Пек // Аграр. наука. - 2008. - № 4. -  С. 31-32

Храброва, Л. А.  Генетическая оценка популяционного разнообразия в чистокровной верховой породе лошадей [Текст] / Л. А. Храброва, М. М. Кузнецова // Коневодство и конный спорт. - 2008. - № 2. -  С. 13-15 

СВИНАРСТВО

Дарьин, А. И. Особенности ресурсосберегающей технологии откорма свиней [Текст] / А. И. Дарьин, В. А. Антонов // Зоотехния. - 2008. - № 6. -  С. 23-25

Іванюта, В. Ф.   Стан і проблеми виробництва продукції свинарства в Україні / В. Ф. Іванюта, Н. М. Бейдик // АгроСвіт. - 2008. - № 10. -  С. 25-27

Комалова, И.  Жидкое кормление свиней – самое эффективное / И. Комалова // Главный зоотехник. - 2008. - № 4. -  С. 47-49

Комлацкий, Г. Особенности производства свинины по индустриальной технологии [Текст] / Г. Комлацкий // Главный зоотехник. - 2008. - № 5. -  С. 47

Микитюк, Д. Промислова технологія свинарства / Д. Микитюк, А. Лоза, М. Геймор // Пропозиція. - 2008. - № 5. -  С. 32 - 33        

Талызина, Т. Л.  Скармливание кормосмесей с добавкой пробиотика молодняку свиней / Т. Л. Талызина, Л. Н. Гамко, В. Д. Анохина // Аграр. наука. - 2008. - № 4. -  С. 21-22

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

Гаджиев, З. Убойные качества, морфологический и сортовой состав туш молодняка карачаевских овец разных генотипов [Текст] / З. Гаджиев, И. Селькин, Х. Гочияев // Главный зоотехник. - 2008. - № 5. -  С. 48-50

Зоряний, В. Романівська вівця – гордість вівчарства / В. Зоряний // Агросвіт України. - 2008. - № 5. -  С. 22-23

Симонов, Г. А. Разведение кроссбердных овец аксарайского типа [Текст] / Г. А. Симонов, Г. К. Тюлебаев, Г. Н. Нугманов // Зоотехния. - 2008. - № 6. -  С. 9-12

ЗВІРІВНИЦТВО 

Ібатуллін, І. І. Продуктивність ремонтного молодняку кролів при згодовуванні повнораціонних комбікормів з різних рівнем протеїну / І.І. Ібатуллін, Д.П. Уманець, Р.М. Чичик // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 5. - С.47-51

Перельник, Д. Н. Содержание незаменимых аминокислот в кормах, используемых в звероводстве [Текст] / Д. Н. Перельник, Н. А. Балакирев // Кролиководство и звероводство. - 2008. - № 3. -  С. 10-14 

Тарасюк, Л. Шиншила – унікальне явище природи / Л. Тарасюк // Агросвіт України. - 2008. - № 4. -  С. 21

ПТАХІВНИЦТВО 

Альматарнех, М. М. Ефективність застосування йодезолю для передінкубаційної обробки яєць страусів [Текст] / М. М.А. Альматарнех // Сучасне птахівництво. - 2008. - № 4. -  С. 9 - 13

Зора, В. Міні-квочка Мі-30: [Інкубація яєць] / В. Зора // Пропозиція. - 2008. - № 6. -  С. 124 – 125

Кравець, Г.  Сучасні кроси курей [Текст] / Г. Кравець // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 7. -  С. 19

Кутушев, Р. Р. Высокопродуктивные кроссы цветных уток БЦ 12 и БЦ 123 [Текст] / Р. Р. Кутушев // Сучасне птахівництво. - 2008. - № 4. -  С. 5 - 7

Ламме, А. Треонин в рационах цыплят-бройлеров / А. Ламме ; пер. : О. Аверкиев // Главный зоотехник. - 2008. - № 4. -  С. 33-37

Марчишина, Є. І. Організація навчання з питань охорони праці працівників птахофабрик [Текст] / Є. І. Марчишина // Сучасне птахівництво. - 2008. - № 3. -  С. 7 – 10

Шахнова, Л. В. Линька у мясных кур [Текст] / Л. В. Шахнова, Е. С. Елизаров, А. В. Егорова // Зоотехния. - 2008. - № 6. -  С. 25-27 

БДЖІЛЬНИЦТВО 

Балб'як, Н. Підставка під вулик "ПВ-360" [Текст] / Н. Балб’як // Агросвіт України. - 2008. - № 4. -  С. 14

Бесараб, І. Л. Як не допустити масового роїння на пасіці [Текст] / І. Л. Бесараб // Пасіка. - 2008. - № 6. -  С. 4-6      

Бугера, С. І. Селекційно-племінна робота – важлива складова розвитку галузі бджільництва [Текст] / С. І. Бугера // Пасіка. - 2008. - № 5. -  С. 7-10

Екологічні проблеми бджільництва [Текст] // Український  пасічник . - 2008. - № 4. -  С. 35-42

Мосолов, А. А. Новое в повышении продуктивности пчел [Текст] / А. А. Мосолов // Пчеловодство. - 2008. - № 5. -  С. 26     

Пилипенко, В. П. Зберегти породи бджіл України [Текст] / В. П. Пилипенко // Український  пасічник . - 2008. - № 5. -  С. 17-21

Риб, Б.  Сбор прополиса [Текст] / Б. Риб // Пчеловодство. - 2008. - № 5. -  С. 50

Чепіга, К. М. Переваги спареного вулика [Текст] / К. М. Чепіга // Пасіка. - 2008. - № 4. -  С. 17-19

РИБНЕ  ГОСПОДАРСТВО 

Волков, В. Проблеми та шляхи виведення з кризи рибогосподарської галузі внутрішніх водойм / В. Волков // Агросвіт України. - 2008. - № 6. -  С. 28-29

Зайцева, М. А.   Технология и техническое обеспечение производства соевого белкового гранулятора для рыб / М. А. Зайцева // Кормопроизводство. - 2008. - № 5. -  С. 23-25

Тарасюк, В. Кольоровий короп Коі – окраса водойм  / В. Тарасюк // Агросвіт України. - 2008. - № 6. -  С. 30-31

Тесленко, И.  Веслонос – тоже осетр [Текст] / И. Тесленко // Зерно. - 2008. - № 5 . -  С. 148-150

Чернишенко, Д. Ловись рибка і велика, і маленька [Текст] / Д. Чернишенко // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 10. -  С. 40-41 

ВЕТЕРИНАРІЯ

Антоненко, П.  Лікування та профілактика захворювань печінки у поросят / П. Антоненко // Тваринництво України. - 2008. - № 5 . -  С. 28-29

Борисевич, В. Б. Імунокомплексний пододерматит у корів / В.Б. Борисевич, С.П. Долецький, В.Г. Ситюк // Вісн. аграрн. науки. - 2008. - № 5. - С.44-46

Глотов, А. Г. Вирусная диарея – болезнь слизистых оболочек крупного рогатого скота [Текст] / А. Г. Глотов // Ветеринария. - 2008. - № 6. -  С. 56-60

Медведев, И. Н.  Дисфункции гемостаза у новорожденных телят с анемией / И. Н. Медведев, С. Ю. Завалишина, Я. В. Киперман // Аграр. наука. - 2008. - № 4. -  С. 23-25

Непоклонов, А.  Современные средства борьбы с паразитарными болезнями крупного рогатого скота [Текст] / А. Непоклонов // Главный зоотехник. - 2008. - № 5. -  С. 59-60

Прудников, С. И. Пролонгированный вестин для профилактики и терапии при инфекционных болезнях поросят [Текст] / С. И. Прудников, А. А. Духовский, Т. М. Прудникова // Ветеринария. - 2008. - № 6. -  С. 18-21

Смирнова, И. Р. Ветеринарно-санитарная оценка методов определения витаминов для птицеводства [Текст] / И. Р. Смирнова, А. В. Михалев, Л. П. Сатюкова // Ветеринария. - 2008. - № 6. -  С. 41-46 

Солдатов, П. А.  Обрезка и расчистка копытец у крупного рогатого скота с помощью дисковых фрез [Текст] / П. А. Солдатов, С. В. Тимофеев, В. А. Бахтинов // Зоотехния. - 2008. - № 6. -  С. 27-29

Стегній, Б. Т. Науковий супровід проблеми високопатогенного грипу птиці в Україні / Б.Т. Стегній, А.М. Головко, Д.В. Музика, Г.Б. Іванов та ін // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 5. - С.52-55

Цигер, Питер Больная еще до первого отела?: [Запалення вим'я у телиць] / ПитерЦигер // Новое сел. хоз-во. - 2008. - № 2. -  С. 78-80


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вип. 2

  1. Частина 1
  2. Частина 2

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше