ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїНОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вип. 1

Версія для друку

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА

 Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ

З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 1.

Вінниця, 2008


 
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у січні-березні 2008 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.
Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.
На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.


ЕКОНОМІКА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Амосов, О.Ю. Фермерство як форма підприємництва в аграрній сфері / О. Ю. Амосов // АгроСвіт. - 2008. - № 8. -  С. 4-6

Багорка, М.О. Маркетингові конкурентні стратегії як основа розвитку підприємницької діяльності / М.О. Багорка, І.А. Білоткач // АгроСвіт. - 2008. - № 3. -  С. 32-38

Бахарєва, Я.В. Теоретичні засади аналізу маркетингових витрат у підприємствах АПК / Я.В. Бахарєва // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.120-126.

Безус, Р.М. Фінансове забезпечення діяльності підприємств за рахунок факторингу / Р.М. Безус // АгроСвіт. - 2008. - № 8. -  С. 29-35

Березовський , В.В. Фінансовий механізм регулювання експортно-імпортних операцій із сільськогосподарською продукцією / В.В. Березовський  // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.94-100.

Вергун, М.Г. Підвищувати ефективність використання земельних, трудових і технічних ресурсів села / М.Г.  Вергун // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.31-38.     

Гайдуцький, І.П. Розвиток транснаціональних корпорацій (ТНК) та їхній вплив на економіку країн / І.П. Гайдуцький // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.53-57.

Галаган, Т.І.     Теоретичні основи економічної оцінки землі / Т.І. Галаган // АгроСвіт. - 2008. - № 7. -  С. 11-14       

Гилка, М.Д. Ефективність використання основних фондів сільськогосподарських підприємств / М.Д. Гилка // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.109-111.

Голян, В.А. Реформування відносин вланості як складова земельної реформи: проблемні моменти та інституціональні обмеження / В. А. Голян, А.І. Крисак, Ф. М. Крисак // АгроСвіт. - 2008. - № 5. -  С. 4-12

Горобець, Н.М. Проблеми залучення та закріплення молодих і кваліфікованих кадрів на селі / Н.М. Горобець // АгроСвіт. - 2008. - № 8. -  С. 36-40

Демяненко, М.Я. Проблеми адаптації податкової системи до умов агропромислового виробництва / М.Я. Дем’яненко // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.17-25.    

Долішня, Т.І. Економіко-статистична модель вартості продукції та її використання в управлінні / Т.І. Долішня  // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.77-80.

Дяченко, О.В. Сутність соціально-економічних умов та їхній вплив на ефективність функціонування агроформувань / О.В. Дяченко // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.151-155.

Єранкін, О.О. Особливості проведення маркетингових досліджень суб’єктами агробізнесу України в сучасних умовах / О. О. Єранкін // АгроСвіт. - 2008. - № 2. -  С. 16-23

Іванюта, В.Ф. Стратегія економічного розвитку підприємництва в умовах євроінтеграції: аграрний сектор / В. Ф. Іванюта // АгроСвіт. - 2008. - № 8. -  С. 7-9

Кобилянська, О.М. Ризик як економічна категорія та його особливості в аграрному виробництві / О.М. Кобилянська // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.140-145.

Ковальова, О.В. Програмно-цільовий підхід до управління еколого-спрямованим сільськогосподарським виробництвом  / О.В. Ковальова // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.105-110.

Колодько, Т.Г. Механізм бюджетного фінансування інноваційного розвитку АПК в умовах вступу України до СОТ / Т.Г. Колодько // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.85-88.

Костенко, О.М. Формування прибутку в організаційно-правових формах господарювання / О.М. Костенко  // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.74-76.

Кропивко, М.Ф. Удосконалення системи державного і регіонального управління соціально-спрямованим агропромисловим виробництвом / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.25-30.      

Кузьменко, Л.В. Модифікація системи оцінки фінансового стану комерційних банків CAMEL / Л.В. Кузьменко // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.106-109.

Лелюк, О.О. Оцінка розміру та структури капіталу аграрних підприємств / О.О. Лелюк // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.101-106.

Макаренко, П.М. Формування кредитного кооперативу в аграрному секторі / П. М. Макаренко, О. В. Добровольська // АгроСвіт. - 2008. - № 3. -  С. 16-22

Македонський, А.В. Механізм формування фонду оплати праці в сільськогосподарських підприємствах / А.В. Македонський, Л.В. Шелудько // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.112-115.

Мельник, Л.Л. Наукові засади оптимуму землекористування у сільському господарстві / Л. Л. Мельник, Ю. О. Литвин // АгроСвіт. - 2008. - № 3. -  С. 4-9

Мельник, Л.Ю. Сутність і структура сільських домогосподарств та перспективи їх розвитку / Л. Ю. Мельник, Л. Л. Мельник // АгроСвіт. - 2008. - № 4. -  С. 4-8

Молдаван, Л.В. Розвиток кооперації в системі кредитного забезпечення сільського господарства / Л.В. Молдаван // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.58-63.

Наконечна, К.В. Механізм державної підтримки підприємств і шляхи його вдосконалення / К.В. Наконечна // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.58-60.

Петренко, Н.О. Формування ефективної системи мотивації праці в аграрних підприємствах / Н.О. Петренко // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.129-134.

Петруня, Н.В. Структура та використання грошових активів сільськогосподарських підприємств / Н.В. Петруня, І.Ю. Гришова // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.70-74.

Прокопенко, А.Л. Методологічні підходи визначення трансакційних витрат у лізинговій діяльності / А.Л. Прокопенко // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.84-89.

Ривак, О.С. Інвестиційна діяльність в агропромисловому комплексі України / О.С. Ривак // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.76-84.  

Саблук, П.Т. Концепція ціноутворення на сільськогосподарську продукцію / П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.Я. Дем'яненко, Г.М. Підлісецький  та ін // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.3-20.

Савченко, Е.  Резервы повышения производительности труда в сельском хозяйстве / Е. Савченко // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 1. -  С. 11-13

Сірош, Т.О. Оцінка вартості біологічних активів сільськогосподарських підприємств  / Т.О. Сірош // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.80-85.

Сидорчук, Д.М. Потенціал облігацій агропромислових підприємств / Д.М. Сидорчук // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.90-93.

Сокіл, О.Г. Дослідження впливу чинників на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств / О. Г. Сокіл // АгроСвіт. - 2008. - № 1. -  С. 21-25

Соловйова, Н.І. Концептуальна модель системи фінансового прогнозування в агропідприємствах / Н. І.  Соловйова  // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.64-71.

Супрун, О.М. Особливості реалізації права громадян на землю / О.М. Супрун, В.Н. Саладєй // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.29-30.

Третяк, А. М.    Зміна пріоритетів земельної реформи у зв’язку з удосконаленням економічних відносин власності на землю / А.М. Третяк // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.5-10

Ульянченко, О.В. Формування ефективного механізму управління фінансовими ресурсами АПК / О.В. Ульянченко // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.71-76.

Черевко, Г.В. Еколого-економічні та технологічні аспекти раціонального використання земельних ресурсів / Г.В. Черевко, Ф.В. Горбонос, Г.М. Земляна // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.37-42.       

Шайкин, Д. Оценка качества жизни сельской молодежи по уровню ее занятости / Д. Шайкин // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 2. -  С. 55-57.

Шкурін, Г.Т. Кластерний принцип соціально-економічних відносин у підвищенні рівня життя сільського населення  / Г.Т. Шкурін // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.124-129.

Янчук, Г.В. До складання фінансової звітності у бюджетних установах АПК / Г.В. Янчук, В.І. Янчук // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.111-113.

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

Алтухов, А.  Пути повышения рентабельности производства зерна / А. Алтухов // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 2. -  С. 11-14

Бачуріна, І.В. Тенденції споживання свіжої та переробленої плодоовочевої продукції у світі та в Україні / І.В. Бачуріна, Т.А. Капустіна // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.146-152.    

Бондур, Т.О. Загальновиробничі витрати як елемент виробничої собівартості в рослинництві / Т.О. Бондур // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.126-130.

Липчук, В.В.  Організаційно-економічні засади розвитку плодоягідництва у фермерських господарствах / В. В. Липчук // АгроСвіт. - 2008. - № 6. -  С. 13-17

Мазур, В.В.  Класифікація витрат у бухгалтерському обліку садівництва / В.В. Мазур // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.82-84

Олійник, О.В. Методичні підходи визначення беззбиткового обсягу виробництва сільськогосподарської продукції: [Цукрові буряки]/ О.В. Олійник, І.О. Олійник  // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.61-68.

Ортіна, Г.В. Організація сільськогосподарського консультування для виробників зерна / Г.В. Ортіна // АгроСвіт. - 2008. - № 7. -  С. 36-39

Приліпка, О.В. Економічна ефективність використання закритого грунту при вирощуванні овочевих культур / О.В. Приліпка // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.30-33.

Приліпка, О.В. Моніторинг цін і кон’юнктура ринку овочевої продукції закритого ґрунту в Україні / О.В. Приліпка // АгроСвіт. - 2008. - № 6. -  С. 4-7

Рибаченко, О.М. Новий етап формування економічних зв’язків у цукробуряковому підкомплексі / О.М. Рибаченко // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.48-52

Сало, І.А. Місткість та насиченість вітчизняного ринку ягодами / І.А. Сало // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.75-77

Таршин, С.І. Розвиток ринку продукції насінництва соняшнику на основі системи маркетингу / С.І. Таршин // АгроСвіт. - 2008. - № 4. -  С. 31-36

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

Васильченко, О.М. Розвиток молочного скотарства в контексті інтеграції України у світову економіку / О.М. Васильченко // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.34-36.

Євчук, Л.А. Якість молока у забезпеченні конкурентоспроможності аграрних підприємств / Л.А. Євчук // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.43-49.

Кругляк, О.В. Основні критерії відбору племінних тварин при придбанні їх за лізингом / О.В. Кругляк // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.114-119.

Мартинчик, О.А. Розвиток сільськогосподарської кооперації у скотарстві / О.А. Мартинчик // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.45-48.

ГРУНТОЗНАВСТВО

Перцович, А. Як зробити родючими грунт / А. Перцович // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 9. -  С. 24-27

Рональд, Т. Уплотнение почвы / Т. Рональд, В. Вильям // Агроном. - 2008. - № 1. -  С. 122 - 126

Сорокин, И.Б. Растительное органическое вещество как основа почвенного плодородия / И.Б. Сорокин, Э.В. Титова, Л.В. Касимова // Земледелие. - 2008. - № 1. -  С. 14-15

АГРОХІМІЯ

Лихочвор, В.В. Добривна альтернатива / В.В. Лихочвор // Зерно. - 2008. - № 3. -  С. 62-72

Сало, О. Поради для організації робіт по внесенню міндобрив / О. Сало, С. Авраменко, В. Тимчук // Агро Перспектива. - 2008. - № 3. -  С. 52-54

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ

Жовтоног, О.І. Застосування систем підтримки прийняття рішень при плануванні зрошення земель / О.І. Жовтоног, І.К. Шостак // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.65-71

 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОПОДАРСТВА

 

Іванишин, В.В. Ефективність нової техніки та її оцінка на етапі випробування / В.В. Іванишин , Т.Л. Бабинець // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.21-24.

Колишкіна, Н.І. Економічні принципи регулювання ринку сільськогосподарської техніки і технічного сервісу /Н.І. Колишкіна // АгроСвіт. - 2008. - № 1. -  С. 26-29

Кудрицька, Н.В. Застосування біологічного палива на транспорті та перспективи його виробництва в Україні /Н. В. Кудрицька // АгроСвіт. - 2008. - № 4. -  С. 44-48 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦВА

Автоматизация зерносушилок // Агробизнес Украина. - 2008. - № 2. -  С. 52

Благодарный, В. Биостанция: энергия из отходов / В. Благодарный, В. Кочурко // Сел. механизатор. - 2008. - № 2. -  С. 38-39

Бородин, И. Наноэффект СВЧ-обработки зерна и семян / И. Бородин, В. Пахомов // Сел. механизатор. - 2008. - № 1. -  С. 34-35

Булгаков, В.М. Теорія гичкозбиральної машини роторного типу / В.М. Булгаков // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.60-64

Булеков, Т.А. Рациональные способы очистки зерна от трудноотделимых примисей / Т. А. Булеков // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 2. -  С. 32-33

Коман, Р. Комбінований грунтообробний агрегат для грунтозахисної технології вирощування сільськогосподарських культур / Р. Коман, Я. Ценюх // Техніка АПК. - 2008. - № 2. -  С. 32-33

Кузнецов, В. Очищать зерно в хозяйствах выгодно / В. Кузнецов, С. Лебедев // Сел. механизатор. - 2008. - № 3. -  С. 20-21

Панасюк, А.Н. Уборка корнеклубнеплодов универсальным энерготехнологическим модулем / А.Н. Панасюк, Д.А. Дегтярев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 1. -  С. 56

Савченко, Л. Сівалки точного висіву – джерело енергозбереження / Л. Савченко // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 4. -  С. 40-41

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

Артюхина, И.  Закрытая система удаления, хранения и переработки навоза / И. Артюхина // Сел. механизатор. - 2008. - № 3. -  С. 21

Геремезов, Д. Применение кормораздатчиков-смесителей – залог повышения продуктивности крупного рогатого скота / Д. Геремезов, В. Шейченко // Агробизнес Украина. - 2008. - № 1. -  С. 52-54

Лазоренко, Д. Оценка микроклимата и освещенности в коровнике облегченного типа / Д. Лазоренко, Ю. Поляков // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2008. - № 1. -  С. 35-36

Курзин, Н.Н. Влияние электромагнитного поля на биологические обьекты в животноводстве / Н. Н. Курзин // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 1. -  С. 55-56

Пивовар, В. Які кормороздавачі-змішувачі найкращі / В. Пивовар, Г. Гнатюк // Тваринництво України. - 2008. - № 1. -  С. 19-21

Смоляр, В. Результати випробувань обладнання випоювання телят / В. Смоляр, І.Календрузь,Т.Коломієць // Техніка АПК. - 2008. - № 1. -  С. 32 -33

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Анішин, Л.  Ефективно біостимулювати рослинництво / Л. Анішин // Агро Перспектива. - 2008. - № 3. -  С. 48-50

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

Болоховський, В. В. Азотофіт + фітоцид = здоров'я вашого насіння / В. В. Болоховський // Насінництво. - 2008. - № 1. -  С. 1 - 2

Жолобецький, Г. Насінництво України сьогодні та подальші його перспективи / Г. Жолобецький // Пропозиція. - 2008. - № 3. -  С. 26 - 27

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

Бойко, П.І. Методика сучасних і перспективних досліджень у землеробстві / П.І. Бойко, Н.П. Коваленко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.11-17

Гаврилюк, М.М.  Техніко-технологічне забезпечення мінімізації обробітку грунту / М. М.  Гаврилюк , В. В.  Адамчук , М. І.  Грицишин  // Вісн. аграр. науки. - 2008 . - № 1 . - С. 11 - 16 .

Кожушко, М. М. Ефективність посіву при різних системах землеробства / М. М. Кожушко // АгроСвіт. - 2008. - № 3. -  С. 23-27

Кушнарев, А. Методологические предпосылки выбора способа обработки почвы / А. Кушнарев, В. Погорелый // Техніка АПК. - 2008. - № 1. -  С. 17 -21.    

Новиков, В.М. Эффективность систем основной обработки почвы в севообороте / В.М. Новиков // Земледелие. - 2008. - № 1. -  С. 24-25     

Растительные остатки в системе эффективного земледелия // Агробизнес Украина. - 2008. - № 1. -  С. 40-41

Сайко, В. Актуальні проблеми землеробства: простих шляхів мінімалізації обробітку грунту не буває / В. Сайко // Техніка АПК. - 2008. - № 1. -  С. 8-14

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

Лесничий, В. Яровое тритикале обеспечит стабильность рынка зерна / В. Лесничий // Зерно. - 2008. - № 2. -  С. 19-26

Носенко, Ю. Кукурудза в сучасному землеробстві / Ю. Носенко // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 5. -  С. 24-26

Носенко, Ю. Рентабельность, урожайность и растущий спрос – аргументы гречихи / Ю. Носенко, Н. Чуйко // Зерно. - 2008. - № 2. -  С. 44-48

Петриченко, В.В. Особливості створення та впровадження у виробництво нових сортів пшениці: досвід США / В.В. Петриченко // Економіка АПК. - 2008. - № 3. -  С. 149-152.

Рибалка, О.І. Генетична гетерогенність сортів пшениці одеської селекції за алельним складом GLI/GLU- локусів / О.І. Рибалка, М.В. Червоніс, М.А. Литвиненко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.54-59

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ    

Головатюк, Є.О. Продуктивність та якість насіння сої за різних умов азотного живлення / Є.О. Головатюк, О.В.  Ситар, Н.Ю. Таран, С.М. Каленська  // Вісн. аграр. науки. - 2008 . - № 1 . - С.17 – 20 

Оверченко, Б. Диверсифікація посівних площ гороху / Б. Оверченко // Агро Перспектива. - 2008. - № 3. -  С. 34-35

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

Алєксєєва, Г. Озимий ріпак: який догляд  такий і результат / Г. Алєксєєва // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 8. -  С. 22-23        

Дишлюк, С.М. Світові тенденції виробництва олійних культур та перспективи використання біодизеля / С.М. Дишлюк  // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.145-150.

Подсолнечник  культура солнца // Агроном. - 2008. - № 1. -  С. 92 - 93

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

Узенков, М. А у нас калина слаще, чем малина /М. Узенков // Огородник. - 2008. - № 2 . -  С. 38-40

ПРЯДИЛЬНІ КУЛЬТУРИ

Дідова , В.Г. Вплив стимулятора росту альбіт на продуктивність льону-довгунця / В. Г.  Дідова , С.М.  В’юнцов  // Вісн. аграр. науки. - 2008 . - № 1 . - С. 25 - 27

КАРТОПЛЯ

Бондарчук, А.А. Контроль якості насіннєвої картоплі  / А. А. Бондарчук,  В.Я. Починок // Насінництво. - 2008. - № 3. -  С. 23 - 26

Браун, Э.Э. Комплексная механизация возделывания картофеля / Э.Э. Браун // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 2. -  С. 10-12

Чечетко, И. Особенности воспроизводства семенного картофеля  в Голландии / И. Чечетко // Овощеводство. - 2008. - № 2. -  С. 40-43

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

Бондар, В.С. Щодо державної підтримки виробництва цукрових буряків / В. С. Бондар // Цукрові буряки. - 2008. - № 1. -  С. 2-3

Войтюк, П.О. Основний обробіток грунту та його вплив на продуктивність цукрових буряків / П. О. Войтюк, К. М. Костенко   // Агроном. - 2008. - № 1. -  С. 68 – 74

Зенин, Л.С. Резервы ресурсосбережения и экологическая безопасность при возделывании сахарной свеклы / Л. С. Зенин // Сах. свекла. - 2008. - № 1. -  С. 19-22

Оленюк, А.М. Біологічне землеробство і продуктивність цукрових буряків/ А. М. Оленюк, В. І. Печенюк, Е. Р. Ермантраут // Цукрові буряки. - 2008. - № 1. -  С. 13-15

Рымарь, В.Т. Питательный фон и продуктивность сахарной свеклы / В. Т. Рымарь, С. В. Мухина, С. В. Супрун // Сах. свекла. - 2008. - № 2. -  С. 26-28

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Горбачев, И. Кормопроизводство: интенсивные технологии / И. Горбачев, Ю. Шрейдер // Сел. механизатор. - 2008. - № 2. -  С. 20-21

Гуменюк, Г. Стандарти на корми та міжнародні норми / Г. Гуменюк // Агро Перспектива. - 2008. - № 3. -  С. 32-33

Исаков, А.Н. Рациональное использование кормовых угодий / А.Н. Исаков // Кормопроизводство. - 2008. - № 2. -  С. 9-11

Терновых, К.  Инновационное кормопроизводство: проблемы и пути решения / К. Терновых, И. Дубовской // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 3. -  С. 37-40

Чіп, Л.О. Управління діяльністю суб’єктів комбікормового виробництва / Л.О. Чіп // АгроСвіт. - 2008. - № 1. -  С. 30-35

ОВОЧІВНИЦТВО

Болотских, А. Энергосберегающая технология выращивания капусты белокочанной / А. Болотских // Овощеводство. - 2008. - № 3 . -  С. 48-52

Гуржій, В. “Солом’яне” вирощування глив / В. Гуржій // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 4. -  С. 38-39

Давиденко, О. Рекомендаціі з технологіі вирощування цукрової кукурудзи / О. Давиденко  // Овощеводство. - 2008. - № 3 . -  С. 46-47

Лихацкий, В. Ценность салата – в его сортовом разнообразии / В. Лихацкий, В. Кецкало // Овощеводство. - 2008. - № 3. -  С. 56-62

Недялкова, И. Особенности культуры чеснока / И. Недялкова, Л. Капустина // Овощеводство. - 2008. - № 1. -  С. 50-53

Носенко, Ю. Часник: від зубочка до віночка / Ю. Носенко, Н. Чуйко // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 1-2. -  С. 30-32

Рудас, Л. Лежкие томаты – новое направление овощного бизнеса / Л. Рудас // Овощеводство. - 2008. - № 3. -  С. 52-55

Яровой, Г. Перспективы украинского овощеводства в контексте мировых тенденций / Г. Яровой // Овощеводство. - 2008. - № 3. -  С. 8-11

ПЛОДІВНИЦТВО, ЯГІДНИЦТВО

Кучер, М. Сорти фундука для Лісостепу України / М. Кучер // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 6. -  С. 30-31

Лисанюк, В.Г.   Кореневласні саджанці помологічних сортів яблуні з клонально-сортових маточників відкритого грунту / В.Г. Лисанюк, В.С. Федоренко, А.Н. Кручек // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.31-34

Олійник, В. Горіхові сади будуть і в Україні / В. Олійник // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 4. -  С. 30-32

Чабан, Л. Ее Величество земляника садовая / Л. Чабан // Овощеводство. - 2008. - № 3 . -  С. 26-30

ЗАХИСТ РОСЛИН

Бабич, С.М. Ефективність авіаобприскування / С.М. Бабич // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 2. -  С. 9 - 12

Барбакар, О.В.  Липосам заощаджує гербіциди / О.В. Барбакар // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 3. -  С. 28

Кондратенко, П.В.  Нова препаративна форма біоінсектицидів для захисту плодових культур / П.В. Кондратенко, І.В. Шевчук, З.М. Кожокар // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.26-30

Косолап, Н.П. Атлас семян сорняков / Н. П. Косолап, И. Л. Бондарчук // Зерно. - 2008. - № 2. -  С. 57-73

Фокін, А.В. Біопрепарати під прицілом фальсифікаторів / А. В. Фокін // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 1. -  С. 28

Чтобы грызуны не дожили до весны // Сел. механизатор. - 2008. - № 1. -  С. 46

ТВАРИННИЦТВО

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

Боярська, А.  Білоголова українська порода: [Велика рогата худоба] / А. Боярська // Тваринництво України. - 2008. - № 1. -  С. 29-30

Вінничук, Д. Молочне скотарство – є проблеми / Д. Вінничук, Ю. Тараріко // Агро Перспектива. - 2008. - № 3. -  С. 38-40

Вороненко , В.І.  Створення типу м'ясної худоби на основі міжвидової гібридизації / В.І.  Вороненко, Л.О.  Омельченко  // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 1 . - С. 40 – 43

Гавриленко, М.  Розвиток молочного скотарства в Нідерландах / М. Гавриленко // Тваринництво України. - 2008. - № 2. -  С. 13 - 14

Коростелев, А.  Конверсия энергии и протеина корма при выращивании черно-пестрых бычков / А. Коростелев // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2008. - № 1. -  С. 31-32

Лозовая, Г. Генетические ресурсы воспроизводительной способности черно-пестрого скота / Г. Лозовая, В. Майоров // Молоч. и мясн. скотоводство . - 2008. - № 1. -  С. 5-6

Миронова, И.  Если в кормлении бычков использовать глауконит / И. Миронова // Тваринництво України. - 2008. - № 3. -  С. 24 - 25

Овчинникова, Л. Влияние линейной принадлежности коров на их продуктивное долголетие / Л. Овчинникова // Молоч. и мясн. скотоводство . - 2008. - № 1. -  С. 7-8

Саморуков, Ю.   Необходимость селекции на белок в молочном скотоводстве / Ю. Саморуков, Т. Калязина, Н. Марзанов // Молоч. и мясн. скотоводство . - 2008. - № 1. -  С. 12-14

Федак, В. Для прогнозування реальних обсягів молока і м’яса / В. Федак // Тваринництво України. - 2008. - № 1. -  С. 2-5

Шмаков, П. Биологически активные вещества в рационах бычков на откорме / П. Шмаков, И. Лошкомойников // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2008. - № 1. -  С. 24-26

Щербатюк, Н.В. Продуктивність корів ліній подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи / Н.В. Щербатюк // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.78-79

КОНЯРСТВО

Зайцева, М.  Опыт применения фоспренила в племенном коневодческом хозяйстве / М. Зайцева, М. Викторова, Т. Лобова // Коневодство и конный спорт. - 2008. - № 1. -  С. 21-22

Храброва, Л.А.  Генетическая оценка популяционного разнообразия в чистокровной верховой породе лошадей / Л.А. Храброва, М.М. Кузнецова // Коневодство и конный спорт. - 2008. - № 2. -  С. 13-15

СВИНАРСТВО

Величко, А.Є. Технологічна оцінка альтернативних приміщень для крупногрупового утримання свиней / А.Є. Величко, С.О. Менькач // АгроСвіт. - 2008. - № 3. -  С. 28-31

Колесник, М. Застосування розторопші плямистої поросятам / М. Колесник, І. Баньковська // Тваринництво України. - 2008. - № 2. -  С. 32 - 34

Коновал, О. Поліморфізм гену естроген-рецептора у свиней великої білої породи в Україні / О. Коновал, С. Костенко, В. Спиридонов // Тваринництво України. - 2008. - № 1. -  С. 22-23

Метлицька, О. ДНК-маркерні системи в селекції свиней / О. Метлицька, О. Ревенко // Тваринництво України. - 2008. - № 2. -  С. 22 – 24

Савченко, Ю.  Акумуляція важких металів в організмі свиней / Ю. Савченко, Савчук І., М. Савченко    // Тваринництво України. - 2008. - № 3. -  С. 2 - 4

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

Високос, М. Вікові особливості дихання й газообміну у ягнят різних генотипів / М. Високос, А. Заярко // Тваринництво України. - 2008. - № 1. -  С. 45-47

Туринський , М.М.  Смушкові якості багатоплідних каракульських ягнят / М.М.  Туринський , Н.А.  Кудрик  // Вісн. аграр. науки. - 2008 . - № 1 . - С. 36 - 39

Шелест, Л. Розвиток підприємництва у вівчарстві / Л. Шелест // Тваринництво України. - 2008. - № 2. -  С. 37 - 39

         ЗВІРІВНИЦТВО

Аджиев, Д.Д. Влияние агидола кормового на продуктивность кроликов и их гематологические показатели / Д.Д. Аджиев // Кролиководство и звероводство. - 2008. - № 1. -  С. 8-9

Бельтюкова, З.Н. Совершенствование специфической профилактики сальмонеллеза у песцов / З.Н. Бельтюкова, И.А. Домский, И.И. Окулова // Кролиководство и звероводство. - 2008. - № 2. -  С. 24-25

Кладовщиков, В.Ф. Потребность нутрий в кормах при разных типах кормления / В.Ф. Кладовщиков // Кролиководство и звероводство. - 2008. - № 1. -  С. 5-7    

Кутова, Г. Трудомісткість догляду за тваринами у звірівництві і кролівництві / Г. Кутова, Г. Чернобай // Тваринництво України. - 2008. -№ 1. -  С. 10-11;  № 3. -  С. 5 – 7

Машкин, В.И. Содержание сурков в домашних условиях / В.И. Машкин // Кролиководство и звероводство. - 2008. - № 1. -  С. 28-31

Редько, Е.А. Из личного опыта разведения шиншилл  / Е.А. Редько // Кролиководство и звероводство. - 2008. - № 1. -  С. 24-25

ПТАХІВНИЦТВО

Глєбова, Ю.А. Адаптаційна реакція яєчних курей / Ю.А. Глєбова // Сучасне птахівництво. - 2008. - № 2. -  С. 8-12.

Крочак, М.І. Як зберегти добовий молодняк домашньої птиці? / М. І. Крочак // Сучасне птахівництво. - 2008. - № 2. -  С. 18

Осипенко, П. Водопостачання на птахофермі / П. Осипенко // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 3. -  С. 28-29

Петров, Ю.Є. Підсумки роботи галузі птахівництва України у 2007 році / Ю. Є. Петров // Сучасне птахівництво. - 2008. - № 1. -  С. 1-3

Тагиров, М.Т. Особенности содержания и кормления страусов / М. Т. Тагиров // Сучасне птахівництво. - 2008. - №  2. -  С. 13-17

Турін, Є. Соя в годівлі птиці / Є. Турін // Тваринництво України. - 2008. - № 2. -  С. 31 – 32 

БДЖІЛЬНИЦТВО

Коцюмбас, О.  Фінансова підтримка бджільництва у країнах Євросоюзу в 2004-2006 роках / О. Коцюмбас // Український  пасічник . - 2008. - № 1. -  С. 42-46

Мурзенко, В. Фактори, які впливають на успішність підсаджування маток / В. Мурзенко // Український  пасічник . - 2008. - № 3. -  С. 10-12  

Приймак, Г.М. Проблеми розвитку бджільництва в Україні / Г.М. Приймак // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.49-52.

Руденко, Є. Ветеринарно-санітарні заходи навесні – запорука ефективного бджільництва / Є. Руденко // Український  пасічник . - 2008. - № 3. -  С. 40-43

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Алимов, С. Взаємодія молодняку риб на харчових ділянках водойм / С. Алимов // Тваринництво України. - 2008. - № 1. -  С. 5-8

Рекрут, С. Лінійні та лускаті коропокарасеві гібриди / С. Рекрут // Тваринництво України. - 2008. - № 3. -  С. 8-10

ВЕТЕРИНАРІЯ

Васильев, В.В. Экономический ущерб от молока при маститах / В.В. Васильев // Ветеринария. - 2008. - № 1. -  С. 33-35

Гудкова, А.Ю. Формирование паразитарной системы в организме свиней при нематодозах / А.Ю. Гудкова, Ю.Ф. Петров, В.П. Иванюк // Ветеринария. - 2008. - № 3. -  С. 31-33

Издепский, В.И. Роль грибов при гнойно-воспалительных процессах конечностей у коров / В.И. Издепский, С.Н. Кулинич // Ветеринария. - 2008. - № 3. -  С. 27-30

Сидоркин, В.А.  Лечение и профилактика селенодефицитных состояний животных / В.А. Сидоркин, М. А. Улизко, К.А. Якунин // Ветеринария. - 2008. - № 3. -  С. 8-9

Сохликов, А.Б. Причина гибели пчел – варроатоз / А.Б. Сохликов, Г.И. Игнатьева, Е.Т. Попов // Ветеринария. - 2008. - № 3. -  С. 33-36


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вип. 1

  1. Частина 1
  2. Частина 2

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше