ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА

 Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ

З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 1.

Вінниця, 2008


 
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у січні-березні 2008 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.
Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.
На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.


ЕКОНОМІКА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Амосов, О.Ю. Фермерство як форма підприємництва в аграрній сфері / О. Ю. Амосов // АгроСвіт. - 2008. - № 8. -  С. 4-6

Багорка, М.О. Маркетингові конкурентні стратегії як основа розвитку підприємницької діяльності / М.О. Багорка, І.А. Білоткач // АгроСвіт. - 2008. - № 3. -  С. 32-38

Бахарєва, Я.В. Теоретичні засади аналізу маркетингових витрат у підприємствах АПК / Я.В. Бахарєва // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.120-126.

Безус, Р.М. Фінансове забезпечення діяльності підприємств за рахунок факторингу / Р.М. Безус // АгроСвіт. - 2008. - № 8. -  С. 29-35

Березовський , В.В. Фінансовий механізм регулювання експортно-імпортних операцій із сільськогосподарською продукцією / В.В. Березовський  // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.94-100.

Вергун, М.Г. Підвищувати ефективність використання земельних, трудових і технічних ресурсів села / М.Г.  Вергун // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.31-38.     

Гайдуцький, І.П. Розвиток транснаціональних корпорацій (ТНК) та їхній вплив на економіку країн / І.П. Гайдуцький // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.53-57.

Галаган, Т.І.     Теоретичні основи економічної оцінки землі / Т.І. Галаган // АгроСвіт. - 2008. - № 7. -  С. 11-14       

Гилка, М.Д. Ефективність використання основних фондів сільськогосподарських підприємств / М.Д. Гилка // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.109-111.

Голян, В.А. Реформування відносин вланості як складова земельної реформи: проблемні моменти та інституціональні обмеження / В. А. Голян, А.І. Крисак, Ф. М. Крисак // АгроСвіт. - 2008. - № 5. -  С. 4-12

Горобець, Н.М. Проблеми залучення та закріплення молодих і кваліфікованих кадрів на селі / Н.М. Горобець // АгроСвіт. - 2008. - № 8. -  С. 36-40

Демяненко, М.Я. Проблеми адаптації податкової системи до умов агропромислового виробництва / М.Я. Дем’яненко // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.17-25.    

Долішня, Т.І. Економіко-статистична модель вартості продукції та її використання в управлінні / Т.І. Долішня  // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.77-80.

Дяченко, О.В. Сутність соціально-економічних умов та їхній вплив на ефективність функціонування агроформувань / О.В. Дяченко // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.151-155.

Єранкін, О.О. Особливості проведення маркетингових досліджень суб’єктами агробізнесу України в сучасних умовах / О. О. Єранкін // АгроСвіт. - 2008. - № 2. -  С. 16-23

Іванюта, В.Ф. Стратегія економічного розвитку підприємництва в умовах євроінтеграції: аграрний сектор / В. Ф. Іванюта // АгроСвіт. - 2008. - № 8. -  С. 7-9

Кобилянська, О.М. Ризик як економічна категорія та його особливості в аграрному виробництві / О.М. Кобилянська // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.140-145.

Ковальова, О.В. Програмно-цільовий підхід до управління еколого-спрямованим сільськогосподарським виробництвом  / О.В. Ковальова // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.105-110.

Колодько, Т.Г. Механізм бюджетного фінансування інноваційного розвитку АПК в умовах вступу України до СОТ / Т.Г. Колодько // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.85-88.

Костенко, О.М. Формування прибутку в організаційно-правових формах господарювання / О.М. Костенко  // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.74-76.

Кропивко, М.Ф. Удосконалення системи державного і регіонального управління соціально-спрямованим агропромисловим виробництвом / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.25-30.      

Кузьменко, Л.В. Модифікація системи оцінки фінансового стану комерційних банків CAMEL / Л.В. Кузьменко // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.106-109.

Лелюк, О.О. Оцінка розміру та структури капіталу аграрних підприємств / О.О. Лелюк // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.101-106.

Макаренко, П.М. Формування кредитного кооперативу в аграрному секторі / П. М. Макаренко, О. В. Добровольська // АгроСвіт. - 2008. - № 3. -  С. 16-22

Македонський, А.В. Механізм формування фонду оплати праці в сільськогосподарських підприємствах / А.В. Македонський, Л.В. Шелудько // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.112-115.

Мельник, Л.Л. Наукові засади оптимуму землекористування у сільському господарстві / Л. Л. Мельник, Ю. О. Литвин // АгроСвіт. - 2008. - № 3. -  С. 4-9

Мельник, Л.Ю. Сутність і структура сільських домогосподарств та перспективи їх розвитку / Л. Ю. Мельник, Л. Л. Мельник // АгроСвіт. - 2008. - № 4. -  С. 4-8

Молдаван, Л.В. Розвиток кооперації в системі кредитного забезпечення сільського господарства / Л.В. Молдаван // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.58-63.

Наконечна, К.В. Механізм державної підтримки підприємств і шляхи його вдосконалення / К.В. Наконечна // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.58-60.

Петренко, Н.О. Формування ефективної системи мотивації праці в аграрних підприємствах / Н.О. Петренко // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.129-134.

Петруня, Н.В. Структура та використання грошових активів сільськогосподарських підприємств / Н.В. Петруня, І.Ю. Гришова // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.70-74.

Прокопенко, А.Л. Методологічні підходи визначення трансакційних витрат у лізинговій діяльності / А.Л. Прокопенко // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.84-89.

Ривак, О.С. Інвестиційна діяльність в агропромисловому комплексі України / О.С. Ривак // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.76-84.  

Саблук, П.Т. Концепція ціноутворення на сільськогосподарську продукцію / П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.Я. Дем'яненко, Г.М. Підлісецький  та ін // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.3-20.

Савченко, Е.  Резервы повышения производительности труда в сельском хозяйстве / Е. Савченко // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 1. -  С. 11-13

Сірош, Т.О. Оцінка вартості біологічних активів сільськогосподарських підприємств  / Т.О. Сірош // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.80-85.

Сидорчук, Д.М. Потенціал облігацій агропромислових підприємств / Д.М. Сидорчук // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.90-93.

Сокіл, О.Г. Дослідження впливу чинників на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств / О. Г. Сокіл // АгроСвіт. - 2008. - № 1. -  С. 21-25

Соловйова, Н.І. Концептуальна модель системи фінансового прогнозування в агропідприємствах / Н. І.  Соловйова  // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.64-71.

Супрун, О.М. Особливості реалізації права громадян на землю / О.М. Супрун, В.Н. Саладєй // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.29-30.

Третяк, А. М.    Зміна пріоритетів земельної реформи у зв’язку з удосконаленням економічних відносин власності на землю / А.М. Третяк // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.5-10

Ульянченко, О.В. Формування ефективного механізму управління фінансовими ресурсами АПК / О.В. Ульянченко // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.71-76.

Черевко, Г.В. Еколого-економічні та технологічні аспекти раціонального використання земельних ресурсів / Г.В. Черевко, Ф.В. Горбонос, Г.М. Земляна // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.37-42.       

Шайкин, Д. Оценка качества жизни сельской молодежи по уровню ее занятости / Д. Шайкин // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 2. -  С. 55-57.

Шкурін, Г.Т. Кластерний принцип соціально-економічних відносин у підвищенні рівня життя сільського населення  / Г.Т. Шкурін // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.124-129.

Янчук, Г.В. До складання фінансової звітності у бюджетних установах АПК / Г.В. Янчук, В.І. Янчук // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.111-113.

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

Алтухов, А.  Пути повышения рентабельности производства зерна / А. Алтухов // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 2. -  С. 11-14

Бачуріна, І.В. Тенденції споживання свіжої та переробленої плодоовочевої продукції у світі та в Україні / І.В. Бачуріна, Т.А. Капустіна // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.146-152.    

Бондур, Т.О. Загальновиробничі витрати як елемент виробничої собівартості в рослинництві / Т.О. Бондур // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.126-130.

Липчук, В.В.  Організаційно-економічні засади розвитку плодоягідництва у фермерських господарствах / В. В. Липчук // АгроСвіт. - 2008. - № 6. -  С. 13-17

Мазур, В.В.  Класифікація витрат у бухгалтерському обліку садівництва / В.В. Мазур // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.82-84

Олійник, О.В. Методичні підходи визначення беззбиткового обсягу виробництва сільськогосподарської продукції: [Цукрові буряки]/ О.В. Олійник, І.О. Олійник  // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.61-68.

Ортіна, Г.В. Організація сільськогосподарського консультування для виробників зерна / Г.В. Ортіна // АгроСвіт. - 2008. - № 7. -  С. 36-39

Приліпка, О.В. Економічна ефективність використання закритого грунту при вирощуванні овочевих культур / О.В. Приліпка // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.30-33.

Приліпка, О.В. Моніторинг цін і кон’юнктура ринку овочевої продукції закритого ґрунту в Україні / О.В. Приліпка // АгроСвіт. - 2008. - № 6. -  С. 4-7

Рибаченко, О.М. Новий етап формування економічних зв’язків у цукробуряковому підкомплексі / О.М. Рибаченко // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.48-52

Сало, І.А. Місткість та насиченість вітчизняного ринку ягодами / І.А. Сало // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.75-77

Таршин, С.І. Розвиток ринку продукції насінництва соняшнику на основі системи маркетингу / С.І. Таршин // АгроСвіт. - 2008. - № 4. -  С. 31-36

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

Васильченко, О.М. Розвиток молочного скотарства в контексті інтеграції України у світову економіку / О.М. Васильченко // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.34-36.

Євчук, Л.А. Якість молока у забезпеченні конкурентоспроможності аграрних підприємств / Л.А. Євчук // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.43-49.

Кругляк, О.В. Основні критерії відбору племінних тварин при придбанні їх за лізингом / О.В. Кругляк // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.114-119.

Мартинчик, О.А. Розвиток сільськогосподарської кооперації у скотарстві / О.А. Мартинчик // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.45-48.

ГРУНТОЗНАВСТВО

Перцович, А. Як зробити родючими грунт / А. Перцович // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 9. -  С. 24-27

Рональд, Т. Уплотнение почвы / Т. Рональд, В. Вильям // Агроном. - 2008. - № 1. -  С. 122 - 126

Сорокин, И.Б. Растительное органическое вещество как основа почвенного плодородия / И.Б. Сорокин, Э.В. Титова, Л.В. Касимова // Земледелие. - 2008. - № 1. -  С. 14-15

АГРОХІМІЯ

Лихочвор, В.В. Добривна альтернатива / В.В. Лихочвор // Зерно. - 2008. - № 3. -  С. 62-72

Сало, О. Поради для організації робіт по внесенню міндобрив / О. Сало, С. Авраменко, В. Тимчук // Агро Перспектива. - 2008. - № 3. -  С. 52-54

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ

Жовтоног, О.І. Застосування систем підтримки прийняття рішень при плануванні зрошення земель / О.І. Жовтоног, І.К. Шостак // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.65-71

 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОПОДАРСТВА

 

Іванишин, В.В. Ефективність нової техніки та її оцінка на етапі випробування / В.В. Іванишин , Т.Л. Бабинець // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.21-24.

Колишкіна, Н.І. Економічні принципи регулювання ринку сільськогосподарської техніки і технічного сервісу /Н.І. Колишкіна // АгроСвіт. - 2008. - № 1. -  С. 26-29

Кудрицька, Н.В. Застосування біологічного палива на транспорті та перспективи його виробництва в Україні /Н. В. Кудрицька // АгроСвіт. - 2008. - № 4. -  С. 44-48 

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦВА

Автоматизация зерносушилок // Агробизнес Украина. - 2008. - № 2. -  С. 52

Благодарный, В. Биостанция: энергия из отходов / В. Благодарный, В. Кочурко // Сел. механизатор. - 2008. - № 2. -  С. 38-39

Бородин, И. Наноэффект СВЧ-обработки зерна и семян / И. Бородин, В. Пахомов // Сел. механизатор. - 2008. - № 1. -  С. 34-35

Булгаков, В.М. Теорія гичкозбиральної машини роторного типу / В.М. Булгаков // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.60-64

Булеков, Т.А. Рациональные способы очистки зерна от трудноотделимых примисей / Т. А. Булеков // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 2. -  С. 32-33

Коман, Р. Комбінований грунтообробний агрегат для грунтозахисної технології вирощування сільськогосподарських культур / Р. Коман, Я. Ценюх // Техніка АПК. - 2008. - № 2. -  С. 32-33

Кузнецов, В. Очищать зерно в хозяйствах выгодно / В. Кузнецов, С. Лебедев // Сел. механизатор. - 2008. - № 3. -  С. 20-21

Панасюк, А.Н. Уборка корнеклубнеплодов универсальным энерготехнологическим модулем / А.Н. Панасюк, Д.А. Дегтярев // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 1. -  С. 56

Савченко, Л. Сівалки точного висіву – джерело енергозбереження / Л. Савченко // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 4. -  С. 40-41

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

Артюхина, И.  Закрытая система удаления, хранения и переработки навоза / И. Артюхина // Сел. механизатор. - 2008. - № 3. -  С. 21

Геремезов, Д. Применение кормораздатчиков-смесителей – залог повышения продуктивности крупного рогатого скота / Д. Геремезов, В. Шейченко // Агробизнес Украина. - 2008. - № 1. -  С. 52-54

Лазоренко, Д. Оценка микроклимата и освещенности в коровнике облегченного типа / Д. Лазоренко, Ю. Поляков // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2008. - № 1. -  С. 35-36

Курзин, Н.Н. Влияние электромагнитного поля на биологические обьекты в животноводстве / Н. Н. Курзин // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 1. -  С. 55-56

Пивовар, В. Які кормороздавачі-змішувачі найкращі / В. Пивовар, Г. Гнатюк // Тваринництво України. - 2008. - № 1. -  С. 19-21

Смоляр, В. Результати випробувань обладнання випоювання телят / В. Смоляр, І.Календрузь,Т.Коломієць // Техніка АПК. - 2008. - № 1. -  С. 32 -33

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Анішин, Л.  Ефективно біостимулювати рослинництво / Л. Анішин // Агро Перспектива. - 2008. - № 3. -  С. 48-50

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

Болоховський, В. В. Азотофіт + фітоцид = здоров'я вашого насіння / В. В. Болоховський // Насінництво. - 2008. - № 1. -  С. 1 - 2

Жолобецький, Г. Насінництво України сьогодні та подальші його перспективи / Г. Жолобецький // Пропозиція. - 2008. - № 3. -  С. 26 - 27

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

Бойко, П.І. Методика сучасних і перспективних досліджень у землеробстві / П.І. Бойко, Н.П. Коваленко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.11-17

Гаврилюк, М.М.  Техніко-технологічне забезпечення мінімізації обробітку грунту / М. М.  Гаврилюк , В. В.  Адамчук , М. І.  Грицишин  // Вісн. аграр. науки. - 2008 . - № 1 . - С. 11 - 16 .

Кожушко, М. М. Ефективність посіву при різних системах землеробства / М. М. Кожушко // АгроСвіт. - 2008. - № 3. -  С. 23-27

Кушнарев, А. Методологические предпосылки выбора способа обработки почвы / А. Кушнарев, В. Погорелый // Техніка АПК. - 2008. - № 1. -  С. 17 -21.    

Новиков, В.М. Эффективность систем основной обработки почвы в севообороте / В.М. Новиков // Земледелие. - 2008. - № 1. -  С. 24-25     

Растительные остатки в системе эффективного земледелия // Агробизнес Украина. - 2008. - № 1. -  С. 40-41

Сайко, В. Актуальні проблеми землеробства: простих шляхів мінімалізації обробітку грунту не буває / В. Сайко // Техніка АПК. - 2008. - № 1. -  С. 8-14

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

Лесничий, В. Яровое тритикале обеспечит стабильность рынка зерна / В. Лесничий // Зерно. - 2008. - № 2. -  С. 19-26

Носенко, Ю. Кукурудза в сучасному землеробстві / Ю. Носенко // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 5. -  С. 24-26

Носенко, Ю. Рентабельность, урожайность и растущий спрос – аргументы гречихи / Ю. Носенко, Н. Чуйко // Зерно. - 2008. - № 2. -  С. 44-48

Петриченко, В.В. Особливості створення та впровадження у виробництво нових сортів пшениці: досвід США / В.В. Петриченко // Економіка АПК. - 2008. - № 3. -  С. 149-152.

Рибалка, О.І. Генетична гетерогенність сортів пшениці одеської селекції за алельним складом GLI/GLU- локусів / О.І. Рибалка, М.В. Червоніс, М.А. Литвиненко // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.54-59

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ    

Головатюк, Є.О. Продуктивність та якість насіння сої за різних умов азотного живлення / Є.О. Головатюк, О.В.  Ситар, Н.Ю. Таран, С.М. Каленська  // Вісн. аграр. науки. - 2008 . - № 1 . - С.17 – 20 

Оверченко, Б. Диверсифікація посівних площ гороху / Б. Оверченко // Агро Перспектива. - 2008. - № 3. -  С. 34-35

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

Алєксєєва, Г. Озимий ріпак: який догляд  такий і результат / Г. Алєксєєва // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 8. -  С. 22-23        

Дишлюк, С.М. Світові тенденції виробництва олійних культур та перспективи використання біодизеля / С.М. Дишлюк  // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С.145-150.

Подсолнечник  культура солнца // Агроном. - 2008. - № 1. -  С. 92 - 93

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

Узенков, М. А у нас калина слаще, чем малина /М. Узенков // Огородник. - 2008. - № 2 . -  С. 38-40

ПРЯДИЛЬНІ КУЛЬТУРИ

Дідова , В.Г. Вплив стимулятора росту альбіт на продуктивність льону-довгунця / В. Г.  Дідова , С.М.  В’юнцов  // Вісн. аграр. науки. - 2008 . - № 1 . - С. 25 - 27

КАРТОПЛЯ

Бондарчук, А.А. Контроль якості насіннєвої картоплі  / А. А. Бондарчук,  В.Я. Починок // Насінництво. - 2008. - № 3. -  С. 23 - 26

Браун, Э.Э. Комплексная механизация возделывания картофеля / Э.Э. Браун // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 2008. - № 2. -  С. 10-12

Чечетко, И. Особенности воспроизводства семенного картофеля  в Голландии / И. Чечетко // Овощеводство. - 2008. - № 2. -  С. 40-43

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

Бондар, В.С. Щодо державної підтримки виробництва цукрових буряків / В. С. Бондар // Цукрові буряки. - 2008. - № 1. -  С. 2-3

Войтюк, П.О. Основний обробіток грунту та його вплив на продуктивність цукрових буряків / П. О. Войтюк, К. М. Костенко   // Агроном. - 2008. - № 1. -  С. 68 – 74

Зенин, Л.С. Резервы ресурсосбережения и экологическая безопасность при возделывании сахарной свеклы / Л. С. Зенин // Сах. свекла. - 2008. - № 1. -  С. 19-22

Оленюк, А.М. Біологічне землеробство і продуктивність цукрових буряків/ А. М. Оленюк, В. І. Печенюк, Е. Р. Ермантраут // Цукрові буряки. - 2008. - № 1. -  С. 13-15

Рымарь, В.Т. Питательный фон и продуктивность сахарной свеклы / В. Т. Рымарь, С. В. Мухина, С. В. Супрун // Сах. свекла. - 2008. - № 2. -  С. 26-28

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Горбачев, И. Кормопроизводство: интенсивные технологии / И. Горбачев, Ю. Шрейдер // Сел. механизатор. - 2008. - № 2. -  С. 20-21

Гуменюк, Г. Стандарти на корми та міжнародні норми / Г. Гуменюк // Агро Перспектива. - 2008. - № 3. -  С. 32-33

Исаков, А.Н. Рациональное использование кормовых угодий / А.Н. Исаков // Кормопроизводство. - 2008. - № 2. -  С. 9-11

Терновых, К.  Инновационное кормопроизводство: проблемы и пути решения / К. Терновых, И. Дубовской // АПК: экономика, упр. - 2008. - № 3. -  С. 37-40

Чіп, Л.О. Управління діяльністю суб’єктів комбікормового виробництва / Л.О. Чіп // АгроСвіт. - 2008. - № 1. -  С. 30-35

ОВОЧІВНИЦТВО

Болотских, А. Энергосберегающая технология выращивания капусты белокочанной / А. Болотских // Овощеводство. - 2008. - № 3 . -  С. 48-52

Гуржій, В. “Солом’яне” вирощування глив / В. Гуржій // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 4. -  С. 38-39

Давиденко, О. Рекомендаціі з технологіі вирощування цукрової кукурудзи / О. Давиденко  // Овощеводство. - 2008. - № 3 . -  С. 46-47

Лихацкий, В. Ценность салата – в его сортовом разнообразии / В. Лихацкий, В. Кецкало // Овощеводство. - 2008. - № 3. -  С. 56-62

Недялкова, И. Особенности культуры чеснока / И. Недялкова, Л. Капустина // Овощеводство. - 2008. - № 1. -  С. 50-53

Носенко, Ю. Часник: від зубочка до віночка / Ю. Носенко, Н. Чуйко // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 1-2. -  С. 30-32

Рудас, Л. Лежкие томаты – новое направление овощного бизнеса / Л. Рудас // Овощеводство. - 2008. - № 3. -  С. 52-55

Яровой, Г. Перспективы украинского овощеводства в контексте мировых тенденций / Г. Яровой // Овощеводство. - 2008. - № 3. -  С. 8-11

ПЛОДІВНИЦТВО, ЯГІДНИЦТВО

Кучер, М. Сорти фундука для Лісостепу України / М. Кучер // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 6. -  С. 30-31

Лисанюк, В.Г.   Кореневласні саджанці помологічних сортів яблуні з клонально-сортових маточників відкритого грунту / В.Г. Лисанюк, В.С. Федоренко, А.Н. Кручек // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.31-34

Олійник, В. Горіхові сади будуть і в Україні / В. Олійник // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 4. -  С. 30-32

Чабан, Л. Ее Величество земляника садовая / Л. Чабан // Овощеводство. - 2008. - № 3 . -  С. 26-30

ЗАХИСТ РОСЛИН

Бабич, С.М. Ефективність авіаобприскування / С.М. Бабич // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 2. -  С. 9 - 12

Барбакар, О.В.  Липосам заощаджує гербіциди / О.В. Барбакар // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 3. -  С. 28

Кондратенко, П.В.  Нова препаративна форма біоінсектицидів для захисту плодових культур / П.В. Кондратенко, І.В. Шевчук, З.М. Кожокар // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.26-30

Косолап, Н.П. Атлас семян сорняков / Н. П. Косолап, И. Л. Бондарчук // Зерно. - 2008. - № 2. -  С. 57-73

Фокін, А.В. Біопрепарати під прицілом фальсифікаторів / А. В. Фокін // Карантин і захист рослин. - 2008. - № 1. -  С. 28

Чтобы грызуны не дожили до весны // Сел. механизатор. - 2008. - № 1. -  С. 46

ТВАРИННИЦТВО

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

Боярська, А.  Білоголова українська порода: [Велика рогата худоба] / А. Боярська // Тваринництво України. - 2008. - № 1. -  С. 29-30

Вінничук, Д. Молочне скотарство – є проблеми / Д. Вінничук, Ю. Тараріко // Агро Перспектива. - 2008. - № 3. -  С. 38-40

Вороненко , В.І.  Створення типу м'ясної худоби на основі міжвидової гібридизації / В.І.  Вороненко, Л.О.  Омельченко  // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 1 . - С. 40 – 43

Гавриленко, М.  Розвиток молочного скотарства в Нідерландах / М. Гавриленко // Тваринництво України. - 2008. - № 2. -  С. 13 - 14

Коростелев, А.  Конверсия энергии и протеина корма при выращивании черно-пестрых бычков / А. Коростелев // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2008. - № 1. -  С. 31-32

Лозовая, Г. Генетические ресурсы воспроизводительной способности черно-пестрого скота / Г. Лозовая, В. Майоров // Молоч. и мясн. скотоводство . - 2008. - № 1. -  С. 5-6

Миронова, И.  Если в кормлении бычков использовать глауконит / И. Миронова // Тваринництво України. - 2008. - № 3. -  С. 24 - 25

Овчинникова, Л. Влияние линейной принадлежности коров на их продуктивное долголетие / Л. Овчинникова // Молоч. и мясн. скотоводство . - 2008. - № 1. -  С. 7-8

Саморуков, Ю.   Необходимость селекции на белок в молочном скотоводстве / Ю. Саморуков, Т. Калязина, Н. Марзанов // Молоч. и мясн. скотоводство . - 2008. - № 1. -  С. 12-14

Федак, В. Для прогнозування реальних обсягів молока і м’яса / В. Федак // Тваринництво України. - 2008. - № 1. -  С. 2-5

Шмаков, П. Биологически активные вещества в рационах бычков на откорме / П. Шмаков, И. Лошкомойников // Молоч. и мясн. скотоводство. - 2008. - № 1. -  С. 24-26

Щербатюк, Н.В. Продуктивність корів ліній подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи / Н.В. Щербатюк // Вісн. аграр. науки. - 2008. - № 2. - С.78-79

КОНЯРСТВО

Зайцева, М.  Опыт применения фоспренила в племенном коневодческом хозяйстве / М. Зайцева, М. Викторова, Т. Лобова // Коневодство и конный спорт. - 2008. - № 1. -  С. 21-22

Храброва, Л.А.  Генетическая оценка популяционного разнообразия в чистокровной верховой породе лошадей / Л.А. Храброва, М.М. Кузнецова // Коневодство и конный спорт. - 2008. - № 2. -  С. 13-15

СВИНАРСТВО

Величко, А.Є. Технологічна оцінка альтернативних приміщень для крупногрупового утримання свиней / А.Є. Величко, С.О. Менькач // АгроСвіт. - 2008. - № 3. -  С. 28-31

Колесник, М. Застосування розторопші плямистої поросятам / М. Колесник, І. Баньковська // Тваринництво України. - 2008. - № 2. -  С. 32 - 34

Коновал, О. Поліморфізм гену естроген-рецептора у свиней великої білої породи в Україні / О. Коновал, С. Костенко, В. Спиридонов // Тваринництво України. - 2008. - № 1. -  С. 22-23

Метлицька, О. ДНК-маркерні системи в селекції свиней / О. Метлицька, О. Ревенко // Тваринництво України. - 2008. - № 2. -  С. 22 – 24

Савченко, Ю.  Акумуляція важких металів в організмі свиней / Ю. Савченко, Савчук І., М. Савченко    // Тваринництво України. - 2008. - № 3. -  С. 2 - 4

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

Високос, М. Вікові особливості дихання й газообміну у ягнят різних генотипів / М. Високос, А. Заярко // Тваринництво України. - 2008. - № 1. -  С. 45-47

Туринський , М.М.  Смушкові якості багатоплідних каракульських ягнят / М.М.  Туринський , Н.А.  Кудрик  // Вісн. аграр. науки. - 2008 . - № 1 . - С. 36 - 39

Шелест, Л. Розвиток підприємництва у вівчарстві / Л. Шелест // Тваринництво України. - 2008. - № 2. -  С. 37 - 39

         ЗВІРІВНИЦТВО

Аджиев, Д.Д. Влияние агидола кормового на продуктивность кроликов и их гематологические показатели / Д.Д. Аджиев // Кролиководство и звероводство. - 2008. - № 1. -  С. 8-9

Бельтюкова, З.Н. Совершенствование специфической профилактики сальмонеллеза у песцов / З.Н. Бельтюкова, И.А. Домский, И.И. Окулова // Кролиководство и звероводство. - 2008. - № 2. -  С. 24-25

Кладовщиков, В.Ф. Потребность нутрий в кормах при разных типах кормления / В.Ф. Кладовщиков // Кролиководство и звероводство. - 2008. - № 1. -  С. 5-7    

Кутова, Г. Трудомісткість догляду за тваринами у звірівництві і кролівництві / Г. Кутова, Г. Чернобай // Тваринництво України. - 2008. -№ 1. -  С. 10-11;  № 3. -  С. 5 – 7

Машкин, В.И. Содержание сурков в домашних условиях / В.И. Машкин // Кролиководство и звероводство. - 2008. - № 1. -  С. 28-31

Редько, Е.А. Из личного опыта разведения шиншилл  / Е.А. Редько // Кролиководство и звероводство. - 2008. - № 1. -  С. 24-25

ПТАХІВНИЦТВО

Глєбова, Ю.А. Адаптаційна реакція яєчних курей / Ю.А. Глєбова // Сучасне птахівництво. - 2008. - № 2. -  С. 8-12.

Крочак, М.І. Як зберегти добовий молодняк домашньої птиці? / М. І. Крочак // Сучасне птахівництво. - 2008. - № 2. -  С. 18

Осипенко, П. Водопостачання на птахофермі / П. Осипенко // Агробізнес сьогодні. - 2008. - № 3. -  С. 28-29

Петров, Ю.Є. Підсумки роботи галузі птахівництва України у 2007 році / Ю. Є. Петров // Сучасне птахівництво. - 2008. - № 1. -  С. 1-3

Тагиров, М.Т. Особенности содержания и кормления страусов / М. Т. Тагиров // Сучасне птахівництво. - 2008. - №  2. -  С. 13-17

Турін, Є. Соя в годівлі птиці / Є. Турін // Тваринництво України. - 2008. - № 2. -  С. 31 – 32 

БДЖІЛЬНИЦТВО

Коцюмбас, О.  Фінансова підтримка бджільництва у країнах Євросоюзу в 2004-2006 роках / О. Коцюмбас // Український  пасічник . - 2008. - № 1. -  С. 42-46

Мурзенко, В. Фактори, які впливають на успішність підсаджування маток / В. Мурзенко // Український  пасічник . - 2008. - № 3. -  С. 10-12  

Приймак, Г.М. Проблеми розвитку бджільництва в Україні / Г.М. Приймак // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С.49-52.

Руденко, Є. Ветеринарно-санітарні заходи навесні – запорука ефективного бджільництва / Є. Руденко // Український  пасічник . - 2008. - № 3. -  С. 40-43

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Алимов, С. Взаємодія молодняку риб на харчових ділянках водойм / С. Алимов // Тваринництво України. - 2008. - № 1. -  С. 5-8

Рекрут, С. Лінійні та лускаті коропокарасеві гібриди / С. Рекрут // Тваринництво України. - 2008. - № 3. -  С. 8-10

ВЕТЕРИНАРІЯ

Васильев, В.В. Экономический ущерб от молока при маститах / В.В. Васильев // Ветеринария. - 2008. - № 1. -  С. 33-35

Гудкова, А.Ю. Формирование паразитарной системы в организме свиней при нематодозах / А.Ю. Гудкова, Ю.Ф. Петров, В.П. Иванюк // Ветеринария. - 2008. - № 3. -  С. 31-33

Издепский, В.И. Роль грибов при гнойно-воспалительных процессах конечностей у коров / В.И. Издепский, С.Н. Кулинич // Ветеринария. - 2008. - № 3. -  С. 27-30

Сидоркин, В.А.  Лечение и профилактика селенодефицитных состояний животных / В.А. Сидоркин, М. А. Улизко, К.А. Якунин // Ветеринария. - 2008. - № 3. -  С. 8-9

Сохликов, А.Б. Причина гибели пчел – варроатоз / А.Б. Сохликов, Г.И. Игнатьева, Е.Т. Попов // Ветеринария. - 2008. - № 3. -  С. 33-36

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Архипов, В. Мембранні технології: широкий спектр, практичність / В. Архипов // Харч. і перероб. пром-сть. – 2008. – № 2. –  С. 13-14.

Беляева, М. А.Разработка рецептурных композиций с добавками растительного и животного происхождения [Текст] / М. А. Беляева // Хранение и перераб. сельхозсырья. –  2008. –  № 1. –   С. 62-63.

Від небезпечної хвороби : можуть захистити харчові продукти, до рецептури яких їх виробники включають овес // Харч. і перероб. пром-сть. – 2008. – № 3. –  С. 14-15.

Итоги работы пищевой и перерабатывающей промышленности в 2007 г., проблемы, перспективы  [Текст] // Пищ. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 6-13.

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России за январь-октябрь 2007 г. [Текст] // Пищ. пром-сть. –2008. –№ 1. – С. 6-7.

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России [Текст] // Пищ. пром-сть. –2008. –№ 2. – С. 6-7.

Кисиль, Н. Н. Аминокислоты – эффективные пищевые добавки [Текст] / Н. Н. Кисиль, Э. М. Тер-Саркисян // Пищ. пром-сть. –2008. –№ 2. – С. 47.

Кудряшов, В. Л.    Комплексная линия по производству функциональных пищевых волокон на основе мембранных процессов [Текст] / В. Л. Кудряшов, А. С. Кислов // Хранение и перераб. сельхозсырья. –  2008. –  № 1. –   С. 64-66.

 Мироевская, Н.    Об органической еде [Текст] / Н. Мироевская // Питание и общество. - 2008. - № 3. -  С. 8.

Овчарова, Г. П.     Функциональные продукты сублимационной сушки [Текст] / Г. П. Овчарова, М. Ю. Абреч, Е. Ю. Непорожняя // Пищ. пром-сть. –2008. –№ 2. – С. 14-15.

Панфилов, В. А.   Развитие техники пищевых производств: диаграммы развития технологических схем  [Текст] / В. А. Панфилов // Хранение и перераб. сельхозсырья. –  2008. –  № 1. –   С. 9-12.

Скидан  О.   Система маркування продуктів : Має бути адаптована до світових стандартів, водночас враховувати національні особливості / О. Скидан  // Харч. і перероб. пром-сть. – 2008. – № 2. –  С. 4-6.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Абашкин, В.Чтобы и завтра на столе был свежий хлеб [Текст] / В. Абашкин // Хлебопродукты. –2008. –№ 3. – С. 2-3.

Автоматизация кондитерского производства –шаг за шагом [Текст] // Хлебопродукты. –2008. –№ 3. – С. 33.

Аношина , О. Влияние силы муки и продолжительности выпечки на качество хлеба [Текст] / О. Аношина , Л. Пучкова, Ю. Метелкина // Хлебопродукты. –2008. –№ 2. – С. 58-59.

Бедарев, А. Мукомольная отрасль России накануне вступления в ВТО [Текст] / А. Бедарев // Хлебопродукты. –2008. –№ 1. – С. 2-3. 

Богатырева, Т.Современные методы диагностики болезней хлеба [Текст] / Т. Богатырева // Хлебопродукты. –2008. –№ 2. – С. 50-51.

Бориева, Л.  Оптимизация приготовления теста при производстве крекера [Текст] / Л. Бориева // Хлебопродукты. –2008. –№ 1. – С. 60-61.

Боровик, І.  Вдосконалена технологія хлібопекарських дріжджів : дає змогу збільшити вихід продукціїї на 15-20%, підвищити її якість / І. Боровик // Харч. і перероб. пром-сть. – 2008. – № 1. –  С. 22-23.

Бородин, Е.  Передовые технологии на мельнице [Текст] / Е. Бородин // Хлебопродукты. –2008. –№ 2.- С. – 47.

Брецель – просто и оригинально [Текст] // Хлебопродукты. –2008. –№ 1. – С. 64-65.

Васькина, В. Влияние растительных жиров на качество печенья [Текст] / В. Васькина, Т. Вайншенкер // Хлебопродукты. –2008. –№ 1. – С. 62.

Випікання печива з борошна суперм'якозерних пшениць дещо поліпшує якість продукту [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 3. –  С. 16-17.

Власов, А. М. Из истории развития мукомольного производства в России [Текст] / А. М. Власов // Хлебопродукты. –2008. –№ 2. – С. 79.

Гакова, О.Инновационные способы обработки воды в производстве хлебобулочных изделий [Текст] / О. . Гакова, Т. Цыганова, И. Святкин // Хлебопродукты. –2008. –№ 1. – С. 52-53.

 Генов, А. Хліб на хмелю : Користуеться підвищеним попитом у споживачів, він смачний, корисний,  мае приемний аромат свіжоі випічки / А. Генов // Харч. і перероб. пром-сть. – 2008. – № 3. –  С. 5.

Голенков, В. Использование заменителей сахара в пищевых продуктах [Текст] / В. Голенков, Я. Макаров-Землянский // Хлебопродукты. –2008. –№ 2. – С. 40-41.

Горбань, Н. Возвращаемся снова к технологии шоковой заморозки продуктов [Текст] / Н. Горбань // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 2. –  С. 28-29.

Горбань, Н. Комплексные хлебопекарные улучшители. Какие они есть [Текст] / Н. Горбань // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 1. –  С. 32.

Горбань, Н. Рецептуры бездрожжевого хлеба для домашних условий [Текст] / Н. Горбань // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 3. –  С. 46-47.

Горбань, Н. Триумфальное шествие шоколада по миру началось с добавления к нему сахара [Текст] / Н. Горбань // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 1. –  С. 24.

Горбань, Н. Хлебобулочные изделия лучше закупать, выпекать или замораживать [Текст] / Н. Горбань // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 3. –  С. 10-11.

Готовимся к Светлой Пасхе [Текст] // Хлебопродукты. –2008. –№ 3. – С. 64-65.

Данилова, Е. Новая рецептура белково-пшеничного хлеба и булочек для больных диабетом [Текст] / Е. Данилова, С. Решта, А. Салавелис // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 1. –  С. 4-6.

Дефекты хлебобулочных изделий: причины и способы устранения [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 1. –  С. 51-54

Дзювина, О. Использование пищевых отходов хлебокомбинатов [Текст] / О. Дзювина // Хлебопродукты. –2008. –№ 1. – С. 54-55.

Дробот , В. Прискорюйте дозрівання тіста [Текст] / В. Дробот , О. Тесля // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 1. –  С. 21-23. 

Дудко, С.  Проблема герметичності нагрівних систем хлібопекарських печей: підходи до вирішення [Текст] / С. Дудко // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 3. –  С. 51-53.

Ильина, О.  Повышать роль хлеба [Текст] / О. Ильина // Хлебопродукты. –2008. –№ 1. – С. 14-16.

Калинин, Л. Устройство для сушки макаронных изделий с применением микроволнового нагрева [Текст] / Л. Калинин, О. Бошкова // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 1. –  С. 27-31.

Карпенко , Л. Застосування сучасних інформаційних технологій для розрахунків сушильної установки при одержанні макаронних виробів [Текст] / Л. Карпенко , О. Тімофєєва // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 2. –  С. 40-41.

Карпова, О. Использование овсяных добавок для продления свежести хлеба [Текст] / О. Карпова // Хлебопродукты. –2008. –№ 1. – С. 43-44.

Киселёв, С.  Проблемы развития АПК России в связи со вступлением в ВТО [Текст] / С. Киселёв // Хлебопродукты. –2008. –№ 2. – С. 2-3.

Киселева, О.Предлагаем ускоренный контроль кондитерских изделий на содержание сахара [Текст] / О. Киселева // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 3. –  С. 29.

Козлов, Г. Расслабит пряничное тесто и изменит его вязкость цитрат кальция в количестве 1 % от массовой доли СВ [Текст] / Г. Козлов, А. Бондарева  // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 2. –  С. 9-12.

Козлов, Г. Сахарное печенье, обогащенное пивной дробиной [Текст] / Г. Козлов // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 2. –  С. 48-50.

Колупаева, Т.Сохранение свежести хлеба и снижение крошковатости с применением препарата "Новамил Л" [Текст] / Т. Колупаева // Хлебопродукты. –2008. –№ 3. – С. 46-47.

Комплексная оценка качества хлебобулочных изделий [Текст] // Хлебопродукты. –2008. –№ 3. – С. 54-55.

Корчак, А.Как лучше получить полуфабрикат для пиццы с морковным порошком [Текст] / А. Корчак, И. Франтасова // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 1. –  С. 7-9.

Корячкин, В.Бисквитное  тесто с использованием пшенной тритикалевой муки [Текст] / В. Корячкин и др. // Хлебопродукты. –2008. –№ 2. – С. 60-61.

Косован, А. Когда и как все же применять улучшители на хлебозаводах [Текст] / А. Косован, Г. Дремучева // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 3. –  С. 26-28.

Краус , С.     Хлебобулочные изделия с функциональными свойствами [Текст] / С. Краус , Л. Акжигитова, Е. Люнина // Хлебопродукты. –2008. –№ 2. – С. 44-45.

Краус , С. Злаковый хлеб в дни Великого поста [Текст] / С. Краус , Л. Акжигитова , Ю. Талантова // Хлебопродукты. –2008. –№ 3. – С. 44-45.

Кузнецова , Л. И. Влияние хлебопекарных свойств ржаной муки на биотехнологические свойства заквасок и качество хлеба [Текст] / Л. И. Кузнецова , Н. С. Лаврентьева, Р. Д. Поландова // Хранение и перераб. сельхозсырья. –  2008. –  № 2. –   С. 35-38.

Куркина ,  Н. Живой хлеб [Текст] /  Н. Куркина  // Хлебопродукты. –2008. –№ 1. – С. 22-23.

Лукина, С.   Электроактивированный водный раствор в технологии крекера [Текст] / С. Лукина, Ю. Колядина // Хлебопродукты. –2008. –№ 3. – С. 58-59. 

Магеррамов, М.  Обогащение хлебобулочных изделий растительными жидкообразными добавками и исследования их вязкостных свойств [Текст] / М. Магеррамов // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 1. –  С. 40-41.

Магеррамов, М. Роль плодоовощных  соков при обогащении кондитерских изделий функционального назначения [Текст] / М. Магеррамов // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 3. –  С. 35-37.

Маргулис, Е. Экономические факторы управления спросом на хлебопродукты [Текст] / Е. Маргулис // Хлебопродукты. –2008. –№ 2. – С. 4-5.

Мерко, І.       Поговоримо про аргументи на користь темного хліба [Текст] / І. Мерко // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 3. –  С. 4-5.

Миневич, И.  Использование семян льна в хлебопечении [Текст] / И. Миневич, В. Зубцов, Т. Цыганова // Хлебопродукты. –2008. –№ 3. – С. 38-40.

Мишин, В.    Хлебопечение положило начало цивилизации [Текст] / В. Мишин // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 3. –  С. 41-44.

Наливайко, Н.  Некоторые эмпирические наблюдения быстрого замораживания тестовых полуфабрикатов [Текст] / Н. Наливайко // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 1. –  С. 16-17.

Наливайко, Н. Багато буває весільних хлібів хороших і різних [Текст] / Н. Наливайко // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 3. –  С. 44-45.

Наливайко, Н. Зерновые и хлебопекарные смеси для элитных сортов хлеба [Текст] / Н. Наливайко // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 3. –  С. 24-25.

Наливайко, Н. Маленькие секреты красивой и вкусной выпечки. Запомните их [Текст] / Н. Наливайко // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 1. –  С. 50.

Наливайко, Н.Бумага сдает позиции перед полимерной пленкой при упаковывании кондитерских изделий [Текст] / Н. Наливайко // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 2. –  С. 23-24.

Обогащение хлебобулочных и кондитерских изделий лактулозой из молочного сырья [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 1. –  С. 42-43.

Осипова, Г. Производство макаронных изделий с использованием альтернативного сырья [Текст] / Г. Осипова, А. Волчков // Хлебопродукты. –2008. –№ 2. – С. 38-39.

Панкратов, Г.Производство сеянной муки повышенного выхода [Текст] / Г. Панкратов, С. Жуков // Хлебопродукты. –2008. –№ 2. – С. 56-57.

 Пащенко, Л. П. Применение свекольного пюре в технологии хлеба [Текст] / Л. П. Пащенко, А. В. Корниенко, Ю. Ю. Горбанева // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 3. –  С. 69-73.

Петриченко, В. Внешняя торговля мукомольной продукцией России [Текст] / В. Петриченко // Хлебопродукты. –2008. –№ 3. – С. 6-7.

Пономарев , Е. и др. Исследование черствения хлеба из биоактивированного зерна пшеницы [Текст] / Е. Пономарев и др. // Хлебопродукты. –2008. –№ 1. – С. 50-51.

Пшенишнюк, Г. Определено оптимальное соотношение рецептурных компонентов зернового хлеба [Текст] / Г. Пшенишнюк, Е. Пинчук, В. Зорунько // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 2. –  С. 17-20.

Рыбчинский, Р.  Состояние и перспективы развития мукомольной отрасли в Украине [Текст] / Р. Рыбчинский // Хлебопродукты. –2008. –№ 2. – С. 24-25.

Рябченко, Н.Сравнительный анализ макаронных свойств сортов твердой озимой и яровой пшениц [Текст] / Н. Рябченко, В. Привалова // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 3. –  С. 20-21.

Салавелис, А.        Влияние добавки хитозан на структурные свойства кулинарного желе [Текст] / А. Салавелис, Н. Горковенко , С. Озолина // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 1. –  С. 35-37.

Сворик, О.Якість хліба 3 85% пшеничного борошна й 15% висівок можно покращити , додаючи СПК [Текст] / О. Сворик // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 3. –  С. 18-19.

Семак, Т. Сухие яичные продукты в кондитерских изделиях [Текст] / Т. Семак // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 1. –  С. 13-15.

Семак, Т. Все пасхи хороши – выбирай на вкус [Текст] / Т. Семак // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 3. –  С. 48-50.

Семак, Т.Нужны хлебу и кондитерским изделиям новые фитокомпозиции [Текст] / Т. Семак // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 3. –  С. 22-23.

Семак, Т.Харчовим підприємствам не варто зволікати із впровадженням системи управління якістю продукції [Текст] / Т. Семак // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 2. –  С. 41-42.

Сидоров, А. Нормирование характеристик погрешностей в методиках выполнения измерений показателей качества пищевых продуктов [Текст] / А. Сидоров // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 3. –  С. 40.

Синявская, Н.  Топинамбур в новых сортах хлеба и печенья [Текст] / Н. Синявская, Л. Кузнецова , Г. Мельникова // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 1. –  С. 45-47.

Состояние российского рынка муки [Текст] // Хлебопродукты. –2008. –№ 1. – С. 6-7

Спиральные  транспортеры [Текст] // Хлебопродукты. –2008. –№ 3. – С. 36-37.

Страбелло, Р.Производство продуктов с низким содержанием жира и большим количеством начинки [Текст] / Р. Страбелло // Хлебопродукты. –2008. –№ 3. – С. 34-35.

Стрелюхина, А. Н.Анализ и повышение качества и безопасности технологической системы макаронного производства [Текст] : 4. Совершенствоывание технологической системы, анализ снижения риска* / А. Н. Стрелюхина, С. А. Мачихин // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 3. –  С. 74-78.

Суюнчева, Б. Закваски нового поколения на бифидобактерии [Текст] / Б. Суюнчева, П. Вавренюк, М. Ткачева // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 2. –  С. 25-27.

Тертычная, Т. Н. Соевые проростки в рецептурах печенья [Текст] / Т. Н. Тертычная, В. И. Манжесов, В. Ю. Кудашов // Хранение и перераб. сельхозсырья. –  2008. –  № 2. –   С. 63-67.

Ткаченко, В. Интенсивная выпечка [Текст] / В. Ткаченко // Хлебопродукты. –2008. –№ 1. – С. 68-69.

Турчанинова, Т.   Для подачи сыпучих продуктов в фасовочно-упаковочные автоматы разработаны контейнеры с гибкой спиралью [Текст] / Т. Турчанинова, В. Костин , А. Либкин // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 1. –  С. 25-26.

Универсальная разборная ротационная печь "Муссон-ротор" модель 350 [Текст] // Хлебопродукты. –2008. –№ 3. – С. 27-28.

Функционаальный дрожжевой продукт с комплексным обогатителем [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 1. –  С. 37-39.

Хлеб ржаной Ситрон [Текст] // Хлебопродукты. –2008. –№ 2. – С. 70-71.

Целесообразно вносить альбумины на этапе сбивания яично-сахарной смеси при производстве бисквитных полуфабрикатов [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 2. –  С. 50-53.

 Чепелюк, О. Моделювання поведінки газової фази тіста : в процесі екструзії дає змогу економити час і матеріальні ресурси під час розрахунків варіантів обладнання / О. Чепелюк // Харч. і перероб. пром-сть. – 2008. – № 3. –  С. 25-27.

Чепелюк, О.  Коекструзія у випіканні хліба : Розглянуто перспективи її застосування та раціональні режими процесу / О. Чепелюк // Харч. і перероб. пром-сть. – 2008. – № 2. –  С. 20-22 .

Черных, И. В. Определение оптимальной кислотности ржаного теста при производстве хлебобулочных изделий [Текст] / И. В. Черных // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 3. –  С. 29-32.

Чим відрізняється хімічний склад борошна потужних млинзаводів і міні-млинів [Текст] / О. Шаповаленко, Г. Скорикова, І. Бондар // Хлібопекарська і кондитерська про-сть України. – 2008. – № 2. –  С. 13-16.

Шкотова, Т.  Новые обогащенные начинки в кондитерском производстве [Текст] / Т. Шкотова // Хлебопродукты. –2008. –№ 3. – С. 48-49.

Яценко, В.   Хімічні розпушувачі : Переваги та недоліки їх використання / В. Яценко // Харч. і перероб. Пром-сть. – 2008. – № 2. –  С. 15.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Корнеева, О. С. Превращение сахарозы в изомальтулозу- природный заменитель сахара [Текст] / О. С. Корнеева, О. Ю. Божко // Хранение и перераб. сельхозсырья. –  2008. –  № 1. –   С. 54-56.

Кравчук  , А. Ф. Алгоритм быстрого расчета выпарной установки для оператора АСУ ТП [Текст] / А. Ф. Кравчук   // Сахар. –  2008. –  1. –   С. 31-32.

Кравчук  , А. Ф. Технологические решения и эффективные системы автоматизации очистки диффузионного сока [Текст] / А. Ф. Кравчук   // Сахар. –  2008. –  № 3. –   С. 36-40.

Мировой рынок сахара в феврале [Текст] // Сахар. –  2008. –  № 4. –   С. 26-32.

Мировой рынок сахара в январе 2008 г. [Текст] // Сахар. –  2008. –  № 3. –   С. 9-17.

Наволокин, В. В. Новый способ получения диффузионного сока [Текст] / В. В. Наволокин, В. М. Фурсов, В. П. Яньшин // Сахар. –  2008. –  № 2. –   С. 40-43.

Рынок сахара в декабре [Текст] // Сахар. –  2008. –  № 2. –   С. 15-19.

Савостин, А. В.     Преддефекация в условиях повышенного содержания коллоидов в диффузионных соках [Текст] / А. В. Савостин, П. Е. Шурай , А. Н. Литош // Сахар. –  2008. –  № 2. –   С. 36-39.

Сахарная   промышленность России в 2007 г. и за период 1997-2007 гг. [Текст] // Сахар. –  2008. –  № 3. –   С. 4-8.

Славянский, А. А. Совершенствование технологии уваривания утфеля I кристаллизации [Текст] / А. А. Славянский, Т. Б. Мохова, Р. В. Лукашевич, С. П. Гольденберг // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 3. –  С. 18-22.

Ультрафильтрация диффузионного сока сахарной  свеклы на мембранном элементе трубчатого типа [Текст] // Сахар. –  2008. –  1. –   С. 33-35. 

Штерман, С. В.Роль и оценка предельного пересыщения в процессах промышленной кристаллизации сахарозы [Текст] / С. В. Штерман, В. И. Тужилкин // Сахар. –  2008. –  № 3. –   С. 41-48.

Энерго- и ресурсосберегающая технология очистки диффузионного сока [Текст] // Сахар. –  2008. –  № 4. –   С. 67-71.

Энерго- и ресурсоэффективность диффузионного аппарата [Текст] // Сахар. –  2008. –  № 2. –   С. 44-45.     

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГИЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА

Консервы для детского питания торговой марки "МакЛав" [Текст] // Мясная индустрия. –2008. –№ 3. – С. 65-68.

Крылова, В. Б. Консервы в новой потребительской таре [Текст] / В. Б. Крылова // Пищ. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 48-49.

Лавриненко, Н. И. Новые виды консервированных продуктов функционального назначения [Текст] / Н. И. Лавриненко, Л. А. Гапеева, Д. А. Сафонова // Пищ. пром-сть. –2008. –№ 2. – С. 26-27.

Пацюк, Л. К. Пюреобразные консервы для питания детей [Текст] / Л. К. Пацюк, О. Н. Лукашевич  // Пищ. пром-сть. –2008. –№ 2. – С. 28-30.

Тюрина, Е.  Рынок овощных консервов [Текст] : оценка ситуации и анализ инвестиционных проектов / Е. Тюрина // Питание и общество. - 2008. - № 3. -  С. 6-7 ; Питание и общество. - 2008. - № 4. -  С. 11.

Устинова, А. В. Новый мясной продукт –консервированные сосиски для детей [Текст] / А. В. Устинова, О. К. Деревицкая // Пищ. пром-сть. –2008. –№ 2. – С. 22.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М'ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

М'ясна  промисловість 

Алешков, А. В.  Методы распознавания фальсификации мясных продуктов [Текст] / А. В. Алешков, А. И. Окара, Т. К. Каленик // Хранение и перераб. сельхозсырья. –  2008. –  № 2. –   С. 59-61.

Базарнова, Ю.Г.   Ускоренное тестирование срока хранения замороженных мясных продуктов [Текст] / Ю.Г.  Базарнова, К. Ю. Поляков // Хранение и перераб. сельхозсырья. –  2008. –  № 2. –   С. 14-19.

Брауэр, Х.   "Барьерная" технология вареной колбасы [Текст] / Х. Брауэр, В. Г. Валлуф // Мясное дело. – 2008. – № 1. –  С. 36-38.

Вакуумные колбасные шприцы REX [Текст] // Мясное дело. – 2008. – № 3. –  С. 48.

Влияние ферментативной обработки на микроструктуру коллагенсодержащего мясного сырья [Текст] // Мясная индустрия. –2008. –№ 2. – С. 71-73.

Гиро, Т. М.   Пищевая ценность баранины, полученной от взрослых овцематок после дополнительного нагула [Текст] / Т. М. Гиро, Н. А. Буттаева // Мясная индустрия. –2008. –№ 2. – С. 10-13.

ГМО – тест на выживание человечества [Текст] / А. Тихая // Мясное дело. – 2008. – № 1. –  С. 42-44 ; Мясное дело. – 2008. – № 2. –  С. 67-69 ; Мясное дело. – 2008. – № 3. –  С. 66-69.

Гуринович, Г. В. Новые технологические решения при производстве продуктов из говядины [Текст] / Г. В. Гуринович, И. С. Патракова, Л. С. Кудряшов  // Мясная индустрия. –2008. –№ 2. – С. 18-21.

Давдыдова, С. В. Паштеты из баранины и растительных ингредиентов для функционального питания [Текст] / С. В. Давдыдова, Т. М. Гиро, С. И. Хвыля // Мясная индустрия. –2008. –№ 2. – С. 14-16.

Димань, Т. М. Органічна іжа [Текст] / Т. М. Димань // Мясное дело. – 2008. – № 3. –  С. 42-45.

Дуда, А. Н. Ручные разделочные ножи [Текст] / А. Н. Дуда, В. Н. Дуда // Мясная индустрия. –2008. –№ 2. – С. 38-40.

Жаринов, А. И.  "Технологизмы" мясного производства [Текст] / А. И. Жаринов, М. П. Воякин // Мясная индустрия. –2008. –№ 2. – С. 26-29.

Жебелева, И. А.  Оптимизация рецептуры пельменей с учетом сбалансированности аминокислотного состава [Текст] / И. А. Жебелева, Д. В. Криштафович, Г. П. Горошко // Мясная индустрия. –2008. –№ 2. – С. 60-63.

Золюк, И.Зависимость качества мясного продукта от качества упаковки [Текст] / И. Золюк // Мясное дело. – 2008. – № 3. –  С. 18-19.

Имамович, Д. Технологии компании "Продукты Питания" для переработки мяса [Текст] / Д. Имамович // Пищ. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 50-51.

Кузьмичева , М. Б. Тенденции развития российского рынка баранины [Текст] / М. Б. Кузьмичева  // Мясная индустрия. –2008. –№ 2. – С. 6-9.

Куцакова, В. Е.  Применение гидролизатов свиной шкурки в производстве мясных изделий [Текст] / В. Е. Куцакова, Т. Е. Бурова, В. И. Филлипов , О. С. Горюнова // Мясная индустрия. –2008. –№ 2. – С. 46-48.

Леваничев, В. В.   Комплексный подход к созданию оболочек [Текст] / В. В. Леваничев // Мясное дело. – 2008. – № 3. –  С. 40-41.

Лукьянов, В. М. Современное птицеперерабатывающее оборудование [Текст] / В. М. Лукьянов // Мясная индустрия. –2008. –№ 2. – С. 33-37.

Львов, Д. Л. Технический уровень резальных машин с тонкими пластинчатыми ножами [Текст] / Д. Л. Львов, А.М.  Попов , О. П. Рензяев // Хранение и перераб. сельхозсырья. –  2008. –  № 1. –   С. 67-68.

Мазур, Н. И. Санитарные требования к производству колбасных изделий Текст] / Н. И. Мазур, Н. И. Селюченко // Мясное дело. – 2008. – № 1. –  С. 50-52 ; Мясное дело. – 2008. – № 2. –  С. 50-51 ; Мясное дело. – 2008. – № 3. –  С. 56-58 ; Мясное дело. – 2008. – № 4. –  С. 54-56 ; Мясное дело. – 2008. – № 5. –  С. 20-21.

Максимов, А. Ю.   Повышение выхода и качества кускового мяса окорочков цыплят-бройлеров [Текст] / А. Ю. Максимов // Мясная индустрия. –2008. –№ 3. – С. 44-45.

Малі засоби механізації в харчовій промисловості [Текст] // Мясное дело. – 2008. – № 3. –  С. 54.

Масліков, М. М.  Способи оброблення риби [Текст] / М. М. Масліков // Мясное дело. – 2008. – № 2. –  С. 18-21.

Масліков, М. М.  Холодильне оброблення риби та морепродуктів [Текст] / М. М. Масліков // Мясное дело. – 2008. – № 2. –  С. 28-30 ; Мясное дело. – 2008. – № 3. –  С. 28-31.  

Машенцева, Н. Г. Функциональные стартовые культуры. Обзор перспектив использования в мясной промышленности [Текст] / Н. Г. Машенцева // Хранение и перераб. сельхозсырья. –  2008. –  № 2. –   С. 67-71.

 Машенцева, Н. Г. Образование ароматических соединений стартовыми культурами, используемыми в мясной промышленности [Текст] / Н. Г. Машенцева // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 3. –  С. 32-35.

Методика расчета процесса перемешивания фарша со шпиком для вареных и копченых колбас [Текст] // Мясная индустрия. –2008. –№ 3. – С. 60-63.

Миклиш, И.  Влияние условий куттерования на качество фарша и готовой вареной колбасы [Текст] / И. Миклиш, В. Шнекель, Е. Гаак ; пер. с нем. : З. З. Улицкого // Мясное дело. – 2008. – № 1. –  С. 28-31 ; Мясное дело. – 2008. – № 2. –  С. 22-23.

Милковски, Э. Л.   Увеличение сроков годности мясных продуктов [Текст] / Э. Л. Милковски, В. Мурманн // Мясная индустрия. –2008. –№ 3. – С. 56-58.

Национальный стандарт на полукопченые колбасы для  детского питания [Текст] // Мясная индустрия. –2008. –№ 2. – С. 51-53.

Неклюдов, А. Д. Консервирование мяса и мясных продуктов [Текст] / А. Д. Неклюдов, А. Н. Иванкин // Мясная индустрия. –2008. –№ 3. – С. 70-73.

Нич, П. Зависимость показателей термической обработки от расположения датчиков [Текст] / ПНич ; пер. нем. : З. З. Улицкого // Мясное дело. – 2008. – № 3. –  С. 36-39.

Новинки мясной индустрии от отечественных производителей [Текст] // Пищ. пром-сть. –2008. –№ 1. – С. 12-14.

ОАО "Казатинский птицекомбинат" [Текст] // Мясное дело. – 2007. – № 1. –  С. 10-11.

Ощипок, І. М.  Система машин на первинній переробці забійних тварин – основа ефективної організації виробництва [Текст] / І. М. Ощипок // Мясное дело. – 2008. – № 3. –  С. 14-17.

Пасічний, В. М. Характеристики основної м'ясної сировини та субпродуктів для виробництва ковбасних виробів вареної групи [Текст] / В. М. Пасічний, О. Захандревич // Мясное дело. – 2008. – № 1. –  С. 39-41.

Петришин, М.Самописець чи комп'ютер [Текст] / М. Петришин // Мясное дело. – 2008. – № 1. –  С. 20-22.

Полушкина, И. В.  Использование животного белка Типро 601 в мясной промышленности [Текст] / И. В. Полушкина // Мясное дело. – 2008. – № 3. –  С. 32.

Постников , С. И. Использованеие молочно-растительных белковых препаратов в мясных продуктах [Текст] / С. И. Постников , Е. Н. Стаценко // Мясная индустрия. –2008. –№ 2. – С. 42-45.

Разработки энергосберегающих моделей холодильников абсорбционного типа [Текст] / А. С. Титлов, С. В. Вольневич, А. К. Войтенко // Мясное дело. – 2008. – № 1. –  С. 14-16 ; Мясное дело. – 2008. – № 2. –  С. 12-15.

Рубан, Л. В. Высококачественные пищевые добавки от ТМ "НАША" [Текст] / Л. В. Рубан // Мясное дело. – 2008. – № 2. –  С. 17.

Рынок мяса и мясных продуктов Украин ы [Текст] : состояние сырьевой базы на 1 января 2008 г. // Мясное дело. – 2008. – № 2. –  С. 56-66.

Самарина, С. В.  Модная профессиональная одежда для работников мясной индустрии [Текст] / С. В. Самарина // Мясная индустрия. –2008. –№ 3. – С. 75-78.

Снежко , А. Г.  Использование нанотехнологий для упаковки мясных продуктов [Текст] / А. Г. Снежко , А. В. Федотова // Мясная индустрия. –2008. –№ 2. – С. 22-24

Сыроватский, Э. Ф.Проблемы переработки мяса и их решение [Текст] / Э. Ф. Сыроватский // Мясная индустрия. –2008. –№ 3. – С. 34-38.

Титлов, А. С. Проблемы энергосбережения и экологической безопасности в бытовой и торговой холодильной технике [Текст] / А. С. Титлов, Г. Ф. Смирнов // Мясное дело. – 2008. – № 1. –  С. 58-60.

Тихая, А. Наша любимая "варенка" [Текст] / А. Тихая // Мясное дело. – 2008. – № 1. –  С. 61-63.

Тихонов, С. Л. Прогнозирование качества мясного сырья [Текст] / С. Л. Тихонов, В. М. Позняковский // Хранение и перераб. сельхозсырья. –  2007. –  № 12. –   С. 64-65.

Увеличение срока годности и пищевая безопасность мясных продуктов [Текст] // Мясное дело. – 2008. – № 2. –  С. 10.

Удобные продукты на удобном оборудовании [Текст] // Мясное дело. – 2008. – № 1. –  С. 8.

Удобные продукты на удобном оборудовании [Текст] // Мясное дело. – 2008. – № 2. –  С. 8.

Устинова, А. В. Экологическое мясное сырье и национальные стандарты [Текст] / А. В. Устинова, А. С. Дыдыкин // Пищ. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 44-46.

Устинова, А. В. Мясо страуса в пищевых продуктах [Текст] / А. В. Устинова, Д. А. Лазутин // Пищ. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 52-53.

Устинова, А. В. Функциональные мясные продукты для профилактики алиментарных состояний [Текст] / А. В. Устинова, Белякина Н.Е., А. И. Сурнина // Пищ. пром-сть. –2008. –№ 2. – С. 40-42.

Ханхалаева, И. А. Влияние стартовых культур на формирование вкуса и аромата сырокопченых колбас [Текст] / И. А. Ханхалаева, И. В. Хамаганова  // Мясная индустрия. –2008. –№ 3. – С. 53-55.

Чешуйчатый лед как добавка [Текст] // Мясное дело. – 2008. – № 1. –  С. 48-49. Шипулин, В. И. Использование пищевых добавок при производстве вареных колбас из PSE- свинины [Текст] / В. И. Шипулин, Н. Д. Лупандина // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 3. –  С. 64-65.

Шугурова, Т. Б.     Инновационные способы термической обработки полуфабрикатов высокой степени готовности [Текст] / Т. Б. Шугурова // Мясная индустрия. –2008. –№ 2. – С. 57-59.

Яблоненко, Л. А.   Влияние "шоковой" заморозки на качество натуральных и рубленных мясных полуфабрикатов [Текст] / Л. А. Яблоненко // Мясная индустрия. –2008. –№ 2. – С. 64-65. 

Молочна промисловість 

Абдуллаева, Л. В. Новый стандарт на продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями [Текст] / Л. В. Абдуллаева, Т. М. Эрвольдер // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 1. – С. 13-14.

Бахнова, Н. В. Бактериальные концентраты для продуктов функционального назначения [Текст] / Н. В. Бахнова, И. П. Анищенко // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 60-61.

Без лактозы: натуральный вкус, передовая технология [Текст] // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 72-73.

Ботина , С. Г. Видовая идентификация и паспортизация молочнокислых бактерий методами молекулярно-генетического типирования [Текст] / С. Г. Ботина  // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 52-54.

Бутенко, М. І.  А як у них, в Німеччині? [Текст] / М. І. Бутенко // Молоч. промисловість. – 2008. – № 2. –  С. 36-39. 

Бушуева, И. Г.Оборудование Италии для производства молочных продуктов [Текст] / И. Г. Бушуева // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 1. – С. 65-70.

Быковская, Г. В. Инновационные технологии и оборудование в пищевой промышленности [Текст] : II Международный технологический форум / Г. В. Быковская // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 1. – С. 54-55.

Всероссийский форум "Структурная политика и экономическое развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" [Текст] // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 78.

Ганина, В. И. Пищевая добавка на основе пробиотических культур [Текст] / В. И. Ганина, М. М. Сониева, С. И. Хвыля, Н. С. Мотылина // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 86.

Гатунок молока "Екстра" – крок до європейських вимог [Текст] // Молоч. промисловість. – 2008. – № 1. –  С. 28-29.

Гиринович, О.О тенденциях  в пищевой промышленности [Текст] / О. Гиринович // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 77.

Глушков, М. А. Компьютеризация расчета рецептур мороженого [Текст] / М. А. Глушков, Т. И. Шингарева // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 1. – С. 58-59.

Горощенко, Л. Г.   Российский рынок молочных продуктов [Текст] / Л. Г. Горощенко // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 4-6.

Гуща , Ю.М. Производство творога механизированным способом [Текст] / Ю.М.  Гуща  // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 1. – С. 44-45.

Двинский, Б. М. Мировой рынок молочных продуктов: очередь покупателей растет... [Текст] / Б. М. Двинский // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 7-9.

Дидух, Н. А. К вопросу производства ферментированных молочных напитков диабетического назначения [Текст] / Н. А. Дидух, Н. А. Могилянская // Молоч. промисловість. – 2008. – № 3. –  С. 44-47.

Дідух, Н. А. Розробка режимів гомогенізації молочно-жирових сумішей для функціональних молочних напоїв діабетичного призначення [Текст] / Н. А. Дідух, Н. О. Могилянська // Молоч. промисловість. – 2008. – № 2. –  С. 46-48.

Домашний сыр –решение проблем [Текст] // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 1. – С. 41-42.

Елхов, В. Н.Российский рынок мороженого [Текст] / В. Н. Елхов // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 10-11.

Захаревич, В.  Елітні йогурти / В. Захаревич // Харч. і перероб. пром-сть. – 2008. – № 3. –  С. 28.

Захарова , Л.М. Кисломолочные белковые продукты с овсяными хлопьями [Текст] / Л.М.  Захарова , И. А. Мазеева, И. Н. Пушмина // Пищ. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 36-37.

Зипаев, Д. В.От чего зависит состав кефирных грибков [Текст] / Д. В. Зипаев, Е. Ю. Руденко, А. В. Зимичев // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 56-58.

Зубова, С. В.Фторированное молоко для профилактики кариеса [Текст] / С. В. Зубова, В. В. Кузнецов, С. В. Симоненко // Пищ. пром-сть. –2008. –№ 2. – С. 19.

Иммуноглобулины молока [Текст] // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 82-83.

Использование топинамбура в молочных продуктах [Текст] // Пищ. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 40-41.

Исследование процесса пастеризации в таре молока питьевого длительного срока хранения [Текст] // Хранение и перераб. сельхозсырья. –  2007. –  № 12. –   С. 46-48.

Кабанова, Т. В. Обработка давлением газообразного азота как способ улучшения санитарно-гигиенических показателей молока-сырья [Текст] / Т. В. Кабанова // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 3. –  С. 49-51.

Коваленко , Д. Н.  Новые методы анализа молочных продуктов [Текст] / Д. Н. Коваленко  // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 43-46

Количественный иммуноферментный метод определения лактоферрина в молочных продуктах [Текст] // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 62-63.

Куликова, Т. В. Новые ингредиенты для сыроделия от известного поставщика [Текст] / Т. В. Куликова // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 3. – С. 65-66

Кулмырзаев, А. А. Применение флуоресцентной спектроскопии для оценки качества термически обработанного молока [Текст] / А. А. Кулмырзаев, С. А. Мачихин // Хранение и перераб. сельхозсырья. –  2007. –  № 12. –   С. 69-72.

Микола Осейко: "Час розмов про підтягування до євростандартів минув" [Текст] // Молоч. промисловість. – 2008. – № 2. –  С. 26-27.

Молочна сироватка. Сучасні технології переробки [Текст] // Молоч. промисловість. – 2008. – № 3. –  С. 22-25.

"Молочний світ – 2007": як розвивається галузь? [Текст] // Молоч. промисловість. – 2008. – № 1. –  С. 8-10.

Мосов , А. В.Государственное регулирование в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека [Текст] : Документы Роспотребнадзора для предприятий молочной отрасли / А. В. Мосов  // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 1. – С. 5-9.

Мотузков, С.Чим возити будемо? [Текст] / С. Мотузков // Молоч. промисловість. – 2008. – № 1. –  С. 30-31.

 Мусина, О. Н. Современное состояние биотехнологии комбинированных молочных продуктов [Текст] : 1. Предпосылки и принципы создания комбинированных молочных продуктов / О. Н. Мусина // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2008. – № 3. –  С. 59-63.

Новая упаковка"EcoPlean" для творога и масла [Текст] // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 1. – С. 46.

Новые текстурообразующие культуры компании DANISCO [Текст] // Молоч. промисловість. – 2008. – № 2. –  С. 22-23.

О введении ГОСТ Р 52738-2007 "Молоко и продукты переработки молока.Термины и определения" [Текст] // Молоч. пром-сть. –2008. –№ 1. – С. 10-12.

Павличенко , М. Г. Собівартість молока: чи дозволяє облік собівартості побачити реальний фінансовий результат [Текст] / М. Г. Павличенко , А.А.  Попов  // Молоч. промисловість. – 2008. – № 1. –  С. 32-3


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вип. 1

  1. Частина 1
  2. Частина 2

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше