Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Столітній шлях бібліотеки у її виданнях
(Бібліографічний покажчик)

Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

 Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

 

 

Віковому ювілею

Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва

присвячується

 

 Столітній шлях бібліотеки у її виданнях

(Бібліографічний покажчик)

 

 

Вінниця, 2007


Столітній шлях бібліотеки у її виданнях: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: Г.М.Авраменко, О.М.Панчук;  Ред. М.Г.Спиця; Відп. Н.І.Морозова; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадм., Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – 112 с.

 

До покажчика включено бібліографічні видання та методично-бібліографічні матеріали, підготовлені багатьма поколіннями працівників Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва за 100 років її існування (1907-2007 рр.). Зважаючи на те, що свого часу при бібліотеці працював Кабінет виучування Поділля, укладачі визнали за потрібне включити у покажчик праці його науковців. До покажчика включено також програми науково-практичних та науково-теоретичних конференцій, які проводилися на базі обласної бібліотеки, що дає змогу відслідкувати певні напрями її діяльності. Разом з тим, включено матеріали, підготовлені окремими центральними бібліотеками, у виданні яких взяли участь працівники “Тімірязєвки”.

Бібліографічний покажчик розрахований, в першу чергу, на бібліотечних працівників області, культосвітніх працівників, широке коло громадськості, яких цікавить історичний шлях головної книгозбірні області.

 

©  Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва, 2007


Переднє слово

 

Важливим напрямком роботи Бібліотеки в усі часи її функціонування була видавнича справа. Важко сказати, яка загальна кількість видань підготовлена її фахівцями за пройдене століття. Зафіксовані відомості в краєзнавчій картотеці донесли до сучасника далеко не всі бібліотечні праці. В ході пошукової роботи виявлено ще чимало нових матеріалів, які доповнили загальний список різноманітних видань головної книгозбірні області.

Результати проведених вивчень представляє читацькій аудиторії бібліографічний покажчик “Столітній шлях Бібліотеки у її виданнях”, який містить інформацію про майже вісімсот назв наукових, науково-дослідницьких, бібліографічних, методичних, методично-бібліографічних, довідкових праць фахівців Бібліотеки за весь період її функціонування. Більшість документів переглянуто de visu. На жаль, в частині видань не вдалося встановити їх авторів, тому ці праці подані за колективним автором. Для прикладу: “Методичний відділ”. Є й “білі плями” у дослідженні. І все ж посібник дозволяє простежити розвиток видавничої справи Бібліотеки за весь період її функціонування.

Розпочався відлік її історії у 1909 році випуском у світ фундаментальної праці “Каталогъ книгъ Винницкой Городской Библіотеки въ память Н.В.Гоголя”. Однак, залишаються невідомими прізвища укладачів цього унікального видання, значення якого важко переоцінити, адже “Каталогъ…” вміщував понад 6 тисяч книг, які на той час склали основний фонд Бібліотеки. З ним і починала вона свою діяльність по обслуго-вуванню вінничан. Чудовим поліграфічним виконанням “Каталогъ…” завдячує друкарні Балмазія і Ландвігера. В цілому ж це перше в історії Бібліотеки видання залишається і досі єдиним друкованим каталогом на її фонди.

За архівними даними виявлено, що в довоєнний період видавнича діяльність в бібліотеці розвивалася поступово, в основному це були невеликі бібліографічні видання. Починаючи з 1936 року, Бібліотека складала щомісячні “Бібліографічні календарі” (на допомогу бібліотекареві і читачеві). Відомо також про випуск серії закладок, присвячених творчості окремих письменників, зокрема М.Горького, А.Чехова, М.Коцюбинського, Т. Шевченка та ін.

Як свідчать архіви, у 1937 році Бібліотекою були видані досить великим тиражем (400-450 прим.) бібліографічні пам’ятки “Північний полюс”(складачі Р. Рутберг, І.Макрушин), “В.В.Маяковський” (укладач І.Макрушин). Поскільки ж de visu з цими виданнями укладачам не вдалося ознайомитися, тому вони не були включені в даний покажчик.

З видань довоєнного періоду в архівах віднайшлося лише два невеличких звіти про роботу Бібліотеки до 20- і 25-річчя її функціонування, а ще бібліографічний покажчик “Геологія і гідрогеологія Поділля”, який був 1-м випуском задуманої серії “Бібліографія Поділля”. Подальша доля цієї серії залишається невідомою.

Враховуючи те, що в 20-і роки при Бібліотеці працював Кабінет виучування Поділля Вінницької філії Всенародної бібліотеки ВУАН, яка в 1930 році була приєднана до “Тімірязєвки” і стала її науковим відділом, укладачі вважали за доцільне включити до покажчика праці науковців про Поділля, його природні умови, рослинний та тваринний світ, історичні нариси тощо.

Активізація ж видавничої діяльності Бібліотеки спостері-гається вже в повоєнний період, починаючи з 50-х років. Поступово виробляється система випуску видань, визнача-ється їх роль і завдання у розвитку бібліотечної справи в регіоні.

Набуває поширення рекомендаційна бібліографія. Бібліотекам області надсилаються численні поради, рекомендаційні списки літератури різної тематики.

У ці роки помітно пожвавлюється краєзнавча тематика у виданнях Бібліотеки. Готуються пам’ятки до ювілейних дат наших видатних земляків: М.М.Коцюбинського, С.В.Руданського, В.А.Тропініна, Марка Вовчка, М.Д.Леонтовича. Виходить спеціальна серія рекомендаційних списків літератури за назвою “Молоді про свій край”.

У 1957 році започатковано випуск щорічного бібліографічного покажчика “Література про Вінницьку область”. Засновником його стала М.М.Бех. 1959 року у Вінницькому обласному книжково-газетному видавництві вийшов ретроспективний бібліографічний покажчик, підготовлений нею за назвою “Радянська Вінниччина”, до якого ввійшли публікації краєзнавчого змісту за період з 1917 по 1957 рік. По суті, ці видання були першим кроком до зібрання і систематичного упорядкування друкованих матеріалів про історію, суспільно-політичне, економічне і культурне життя Вінниччини. З тих пір його випуск став традиційним і склав своєрідний літопис історії краю. З 2003 року це видання надається користувачам в електронному вигляді.

Популяризувалось краєзнавство і з допомогою випуску “Календаря знаменних і пам’ятних дат Вінниччини за … рік”, який започатковано у 1962 році. видання стало традиційним і досить авторитетним донині серед значної категорії сучасних користувачів: представників владних структур, журналістів, краєзнавців, викладачів середніх і вищих навчальних закладів, працівників культури, учнівської та студентської молоді.

Набували актуальності методично-бібліографічні видання патріотичної спрямованості, підготовкою яких Бібліотека займалася досить активно.

У 50-і – 60-і роки, як і в подальші, Бібліотека у своїй видавничій діяльності чи не найбільше уваги приділяла виробництву, особливо сільськогосподарському. Щорічно випускалися численні поради, рекомендаційні списки літератури даної тематики, готувалися методично-бібліографічні матеріали для бібліотек області, розробки до проведення читацьких конференцій, поради для обговорення окремих книг, узагальнювалися і розповсюджувалися кращі досвіди роботи бібліотек в цьому напрямі тощо.

Аналізуючи видання, вміщені в даному покажчику, можна прослідкувати, які нові форми роботи та нові технологічні процеси впроваджувалися в бібліотечне життя як обласної Бібліотеки, так і бібліотек області. Це, зокрема, відкритий доступ до фондів, єдина загальнодержавна система МБА, спільні плани інформаційного обслуговування керівників та спеціалістів сільського господарства, централізація бібліотечної мережі області, нові таблиці бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК), наукова організація праці, платні послуги населенню, нові інформаційні технології та ін. Є в покажчику видання, що свідчать про діяльність любительських об’єднань та клубів за інтересами, що діяли при ВОУНБ та в інших бібліотеках області.

За допомогою цього покажчика можна ознайомитися з основними формами підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, зокрема проведення обласних науково-теоретичних та практичних конференцій чи й проведення на базі “Тімірязєвки” республіканських конференцій. Видання покажчика інформують нас про обласні семінари та семінари-практикуми різних категорій бібліотечних кадрів, школи передового досвіду, заняття університету культури, що розпочав діяти ще у 1962 році і діє понині.

Покажчик знайомить з виданнями Бібліотеки, які за довгі роки завоювали прихильність тієї чи іншої категорії споживачів і стали традиційними. Про діяльність бібліотек області, тенденції їх розвитку йдеться у щорічних статаналізах, що готуються методичними службами трьох обласних бібліотек з 1963 року. Виходили ці праці в різні періоди за різними назвами, іноді без текстового аналізу, часто без зазначення прізвищ виконавців. Нині це щорічне виданняявляє собою глибокий аналітично-статистичний портрет діяльності бібліотек, що виходить за назвою “Вінниччина бібліотечна в цифрах і фактах”.

Надзвичайно важливу інформацію для мешканців обласного центру надає започаткований ще в 1975 році “Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м.Вінниці”. Сьогодні він дає можливість користувачам орієнтуватися в єдиному репертуарі назв газет, журналів 35 вінницьких бібліотек. Із цінних праць 70-х років варто назвати бібліографічний покажчик “Письменники Радянської Вінниччини”. Підготовлений він фахівцями обласної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва спільно з працівниками Вінницького обкому ЛКСМУ та бібліотеки Вінницького педагогічного інституту.

Починаючи з 80-х років, набув системи випуск бібліографічних покажчиків із серії “Наші видатні земляки”. Готувались вони як зусиллями працівників Бібліотеки, так і в тісній співпраці з представниками владних структур, науковцями вузів, музеїв, обласного архіву та ін. Здебільшого ці видання виходили до ювілейних дат. В названій серії були оприлюднені матеріали про знатних краян: В.М.Борщевського, М.П.Стельмаха, Б.В.Хоменка, П.О.Желюка, І.А.Савченка, В.Ф.Циганюка, М.Г.Маслюка, Я.Зуїху, М.О.Руденко, В.В.Городецького, М.Я.Соколовського та багатьох ін.

Вже в роки незалежності України фахівці Бібліотеки звернулися до “білих плям” в літературі, до заборонених тем, до трагічних сторінок в історії українського народу. В результаті з’явились цінні бібліографічні покажчики: “Імена, повернуті на Батьківщину”, “Гіркий був келих життьовий...”, “Трагедія голодомору на Вінниччині 1932-1933 рр.”, “Афганська неоголошена війна: вінницький вимір”.

Видання цих покажчиків є свідченням того, наскільки оперативно Бібліотека відгукувалась на болючі і важливі для народу України питання. Одне з таких – мовне. Йомуприсвячено два випуски бібліографічного покажчика “Мова – невмирущий скарб народу”, матеріали до Міжнародного дня рідної мови “ Квітни, мово!”, методично-бібліографічні матеріали “Двомовність чи дволичність?” (Мовне питання в Україні: консолідація, а не розкол).

Значним поштовхом в розвитку видавничої справи Бібліотеки стало відкриття у 1999 році редакційно-видавничого сектору. Саме на цей період припадає впровадження новітніх технологій, що широко використовувалися в підготовці та випуску бібліотечних видань. Це суттєво вплинуло на оперативність, якість та естетичну привабливість різноманітних праць фахівців Бібліотеки, на які за останні роки вона помітно збагатилась.

Видання Бібліотеки схвально оцінюються як її користувачами, так і колегами бібліотек не лише області, але й України.

Свідченням тому є результати конкурсу методичних видань обласних універсальних наукових бібліотек України, який проводився у 2005 році в Державній історичній бібліотеці України, де в номінації “Кращий посібник з дослідження історії бібліотек” експерти визнали найкращим довідник Вінницької ОУНБ “Вінниччина бібліотечна” (2003). В номінації “Кращий комплексний посібник” перше місце було присуджено також Вінницькій ОУНБ за довідково-інформаційне видання “Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство” (2004) і третє місце вона одержала в номінації “Кращий посібник у методичному і методично-бібліографічному жанрі” за авторський проект Хоменка Б.В. і Циганюка В.Ф. “Подільськими стежками Михайла Коцюбинського” (2004).

Надзвичайно цінною для нашого колективу є думка завідувачки відділу історичного краєзнавства ДІБУ В.Кисельової, висловлена в публікації “Історичні витоки козацького роду в Україні” (“Вісник Книжкової палати”, 2004, № 10): “Особливе враження на фахівців справили видання [Вінницької] Бібліотеки... Названі видання можуть слугувати методичним взірцем для бібліотечних авторських колективів” [йдеться про ті ж праці фахівців Вінницької ОУНБ “Вінниччина бібліотечна” та “Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство”].

Високо оцінене користувачами і ювілейне видання календаря знаменних і пам’ятних дат Вінниччини 2007 року “Земле моя, запашна, барвінкова...”.

На нашу думку вдалим є започатковане Вінницькою ОУНБ видання серії “Кращі виставки року”, сьомий випуск якого готується до друку.

В планах бібліотечних фахівців ще немало нових творчих задумів, до реалізації яких долучаються вінницькі науковці, художники.

З впровадженням в Бібліотеці нових технологій, починаючи з 2000 року, основні видання в електронному вигляді представляються і на її сайті (http://old.library.vn.ua), що дає змогу користовуватися ними через Інтернет.

До бібліографічного покажчика “Столітній шлях Бібліотеки у її виданнях” включено іменний покажчик, який включає прізвища авторів, укладачів, редакторів, відпові-дальних за випуск тих чи інших видань, представлених у ньому.

Матеріали покажчика розміщені у хронологічному порядку виходу їх в світ, а в межах кожного року – в алфавітному порядку.

Дане видання адресоване науковцям, історикам, краєзнавцям, викладачам вузів, студентам, бібліотечним працівникам та численним шанувальникам Бібліотеки.

Відбір матеріалу закінчено у грудні 2006 року.

 

Підготували:  М.Спиця, провідний редактор. Г.Авраменко, зав. відділом довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування